Byla 2VP-18624-955/2016
Dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys išieškotojas D. G., skolininkė Ž. G

1Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, sekretoriaujant Aurelijai Paškevičienei, dalyvaujant pareiškėjo antstolio Sauliaus Užkuraičio atstovei antstolio padėjėjai I. J., suinteresuotiems asmenims: išieškotojui D. G., skolininkei Ž. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Sauliaus Užkuraičio pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys išieškotojas D. G., skolininkė Ž. G..

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas pareiškimu prašo skirti skolininkei Ž. G. baudą už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą 289 Eur už kiekvieną uždelstą įvykdyti įpareigojimą vykdomojoje byloje Nr. 0034/16/00782 dieną, baudą mokant išieškotojui D. G..

5Pareiškime nurodo, kad antstolio kontoroje vykdomas Kauno apylinkės teismo 2016-05-18 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-913-955/2016 dėl įpareigojimo skolininkei Ž. G. teikti ataskaitą išieškotojui D. G.. Minėtame teismo išduotame vykdomajame dokumente nustatyta, kad Ž. G. nuo sprendimo priėmimo dienos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną D. G. privalo pateikti ataskaitą dėl dukrai P. G., a. k. ( - ) ir sūnui M. G., a. k. ( - ) skirtų daiktų ar paslaugų, kurių kaina daugiau nei 30 Eur, pirkimo. 2016-05-26 buvo priimtas Raginimas įvykdyti sprendimą ir išsiųstas skolininkės gyvenamosios vietos adresu – ( - ). Raginimą 2016-05-30 atsiėmė skolininkės motina O. S..

6Ž. G. ataskaitą už 2016 m. gegužės mėnesį pateikė tik 2016-06-14. 2016-07-04 buvo surašytas Sprendimų, įpareigojančių atlikti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. S-16-34-10988, kuriame nustatyta, kad Ž. G. nepateikė ieškovui D. G. ataskaitos dėl dukrai P. G., a. k. ( - ) ir sūnui M. G., a. k. ( - ) skirtų daiktų ar paslaugų, kurių kaina daugiau nei 30 Eur, pirkimo. Skolininkė Ž. G. nevykdo Kauno apylinkės teismo 2016-05-18 vykdomajame rašte nustatyto įpareigojimo teikti ataskaitą išieškotojui D. G. apie dukrai P. G. ir sūnui M. G. skirtų daiktų ar paslaugų pirkimo, todėl vadovaujantis CPK 771 str. prašo jai skirti baudą, ją sumokant išieškotojui D. G..

7Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė jame nurodytais motyvais ir prašė tenkinti.

8Suinteresuotas asmuo išieškotojas D. G. antstolio pareiškimą palaiko ir prašo tenkinti. Atsiliepimuose (9, 24 b. l.) nurodė, kad negavęs nustatyta tvarka ataskaitų už kovo, balandžio mėnesius, kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. 2016-05-18 teismas jam išdavė vykdomąjį raštą, kurį jis pateikė vykdyti antstoliui Sauliui Užkuraičiui. Ataskaitą už 2016 m. gegužės mėnesį gavo tik 2016-06-14. Pažymėjo, kad ataskaitų už birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius taip pat negavo. Jo žiniomis sūnus M. G. liepos mėnesį buvo choro stovykloje ( - ), kuri kainavo apie 150 Eur. Už stovyklą mokėjo ieškovė, tačiau ataskaitos nepateikė. Taip pat jo žiniomis yra sudužęs sūnaus mobiliojo telefono stiklas. Atsakovė jį pataisė, tai kainavo apie 50 Eur. Ši suma taip pat viršija teismo nustatytą 30 Eur sumą, tačiau skolininkė ataskaitos nepateikė. Be to, prieš rugsėjo mėnesį sūnų reikėjo paruošti mokyklai. Visiems žinoma kiek kainuoja mokymosi priemonės, pratybos, tad ataskaita turėjo būti ir už šį laikotarpį.

9Teismo posėdyje išieškotojas savo atsiliepimus palaikė ir prašė antstolio pareiškimą tenkinti. Papildomai paaiškino, kad ataskaitų negauna nuo balandžio mėnesio. Gavo tik vieną pavėluotai ir tai įsikišus antstoliui. Įrodymų, pagrindžiančių jo atsiliepimuose nurodytas aplinkybes neturi, juos turėtų pateikti pati skolininkė.

10Suinteresuotas asmuo skolininkė Ž. G. su antstolio pareiškimu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime (10 b. l.) nurodė, kad visiškai nesutinka su antstolio teiginiu, jog ji nevykdo Kauno apylinkės teismo 2016-05-18 vykdomajame rašte Nr. 2-913-955/2015 nustatyto įpareigojimo teikti D. G. ataskaitą apie dukrai P. G. ir M. G. skirtų daiktų ar paslaugų pirkimo. Pažymėjo, jog pagal teismo sprendimą bei jo pagrindu išduotą vykdomąjį dokumentą ji privalo D. G. teikti ataskaitą dėl vaikams skirtų daiktų pirkimo, jeigu vieno perkamo daikto vertė yra daugiau kaip 30 Eur. Tokių daiktų vaikams nepirko, todėl ir ataskaitos D. G. neturėjo pareigos teikti. Antstolis prašo jai skirti baudą už teisėtų jo reikalavimų nevykdymą, tačiau jo reikalavimą ji įvykdė, ataskaitą jo reikalavimu pateikė, nors tam nebuvo teisinio pagrindo, kadangi vaikams brangesnių nei 30 Eur daiktų nebuvo pirkusi.

11Teismo posėdyje skolininkė savo pozicijos nepakeitė ir antstolio pareiškimą prašė atmesti. Teismą dar kartą užtikrino, jog vaikams pirkinių, kurių vieno vertė 30 Eur nuo teismo sprendimo priėmimo dienos nepirko, todėl D. G. ataskaitos teikti neprivalėjo. Antstoliui ataskaitą pateikė, tačiau ir jos teisiškai neprivalėjo teikti, nes daiktų ir paslaugų virš 30 Eur nepirko. Pripažino, kad sūnus važiavo į kelionę, bet ji kainavo ne 150 Eur, o 80 Eur ir šiuos pinigus mokėjo ne ji, o jos sesuo. Ji vaikui pasakė, kad į tokią kelionę išleisti negali, nes neturi pinigų. Buvo išleistuvių kelionė į ( - ), ji kainavo 17 Eur. Tokių kelionių rinkliavų čekių pateikti negali, nes jų neturi. Sūnaus telefonas sudužęs, tačiau jis nebuvo taisomas. Dar ir šiandien nesutaisytas, nes nėra iš ko. D. G. išlaikymas skiriamas sūnui yra tik 116 Eur, nes dukra jau pilnametė, tad išlaikymo jai jau neteikia. Didesnių pirkinių net neperka, nes neišgali. Pratybų vaikui vienu kartu taip pat nepirko. Ji sprendimą vykdo, nesutinka, kad nebendradarbiauja su antstoliu. Jai reikia dirbti ir saugoti darbo vietą, todėl kiekvieną kartą bendrauti su antstoliu negali.

12Pareiškimas atmestinas.

13Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apylinkės teisme 2016-03-24 išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo D. G. ieškinį (pareiškimą) atsakovei Ž. G. dėl įpareigojimo teikti ataskaitas už vaikų išlaikymui skiriamas lėšas, išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Kauno apylinkės teismo 2016-03-24 sprendimu atsakovė Ž. G., a. k. ( - ) įpareigota nuo sprendimo priėmimo dienos (2016-03-24) kiekvieno mėnesio paskutinę dieną ieškovui D. G., a. k. ( - ) pateikti ataskaitą dėl dukrai P. G., a. k. ( - ) ir sūnui M. G., a. k. ( - ) skirtų daiktų ar paslaugų, kurių kaina daugiau nei 30 Eur (trisdešimt eurų), pirkimo. Minėtas teismo sprendimas įsiteisėjęs ir yra vykdytinas.

14Teismo sprendimo privalomumas reglamentuojamas CPK 18 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas. Tai suprantama kaip įsiteisėjusio teismo sprendimo neginčijamumas, paklusimas jam, jo įgyvendinimas, vadovavimasis juo ir jo priverstinis vykdymas. Savanoriškas teismo sprendimo įvykdymas geriausiai atitinka byloje dalyvaujančių asmenų interesus, tačiau tuo atveju, kai įpareigota šalis savanoriškai teismo sprendimo nevykdo, jis vykdomas priverstinai. Priverstinio teismo sprendimo vykdymo tvarka reglamentuojama Civilinio proceso kodekso VI dalyje. Pagal šios Civilinio proceso kodekso dalies normas teismo procesinius sprendimus pagal pateiktus vykdomuosius dokumentus vykdo antstolis. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584 straipsnis, 586-587 straipsniai). Ar teismo sprendimas yra priverstinai vykdytinas, sprendžiama pagal teismo sprendime taikytą teisės gynimo būdą. Jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos Civilinio proceso kodekso 771 straipsnyje nustatytos priverstinio vykdymo priemonės. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, antstolis surašo aktą ir perduoda jį antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kas skolininkas sprendimo neįvykdė, gali skirti jam iki 289 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

15Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas pagal pirmiau nurodytą teismo sprendimą 2016-05-18 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-913-955/2016, kuriame Ž. G., a. k. ( - ) įpareigota nuo sprendimo priėmimo dienos (2016-03-24) kiekvieno mėnesio paskutinę dieną ieškovui D. G., a. k. ( - ) pateikti ataskaitą dėl dukrai P. G., a. k. ( - ) ir sūnui M. G., a. k. ( - ) skirtų daiktų ar paslaugų, kurių kaina daugiau nei 30 Eur (trisdešimt eurų), pirkimo. Minėtas vykdomasis raštas 2016-05-25 buvo pateiktas vykdyti antstolio Sauliaus Užkuraičio kontorai (vykd. b. 8 b. l.). 2016-05-26 antstolis priėmė patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą bei raginimą įvykdyti sprendimą (vykd. b. 10, 11 b. l.). Minėtas raginimas Ž. G. įteiktas 2016-05-30 (vykd. b. 12 b. l.). 2016-06-14 antstolio kontoroje gauta Ž. G. ataskaita apie dukrai P. G. ir sūnui M. G. skirtų daiktų ar paslaugų pirkimą bendrai 115,85 Eur sumai kiekvienam vaikui nurodant, jog nuo teismo sprendimo priėmimo dienos ataskaitų D. G. neteikė, nes daiktų ir paslaugų, kurių kaina daugiau nei 30 Eur, nepirko (vykd. b. 13 b. l.). 2016-06-15 minėta ataskaita el. paštu išsiųsta išieškotojui (vykd. b. 14 b. l.). 2016-07-04 buvo surašytas Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. S-16-34-10988 (vykd. b. 15 b. l.), kuriame konstatuota, jog Ž. G. nepateikė ieškovui D. G. ataskaitos dėl dukrai P. G., gim. ( - ) ir sūnui M. G., gim. ( - ), skirtų daiktų ar paslaugų. Išieškotojas atsiliepimuose ir teismo posėdyje patvirtino, kad nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki šios dienos iš Ž. G. yra gavęs tik vieną ataskaitą dėl vaikams pirktų prekių ir paslaugų ir tai tik antstolio iniciatyva. Nurodo, jog jo duomenimis skolininkė tikrai yra pirkusi prekių ir paslaugų, kurių vertė didesnė nei 30 Eur, nes sūnus buvo stovykloje, kuri kainavo 150 Eur, buvo sutaisytas sūnaus telefonas už 50 Eur. Skolininkė kategoriškai tai neigia ir nurodo, jog nuo 2016-03-24 vaikams nepirko prekių ir paslaugų, kurių vienos vertė didesnė nei 30 Eur, į kelionę vaikas išvykęs buvo, tačiau ją apmokėjo vaiko teta, nes ji tokių finansinių galimybių neturėjo, o telefonas ir šiandien dar nesutaisytas. Taigi iš esmės, sprendžiant klausimą dėl to, ar yra pagrindas skolininkę bausti už teismo sprendimo nevykdymą, būtina nustatyti, pirko ar nepirko Ž. G. dukrai P. G. ir sūnui M. G. skirtų daiktų ar paslaugų už daugiau nei 30 Eur. Tik konstatavus faktą, jog Ž. G. pirko dukrai P. G. ir sūnui M. G. skirtų daiktų ar paslaugų už daugiau nei 30 Eur jai būtų pareiga teikti D. G. ataskaitą už tą konkretų mėnesį, kadangi teismo sprendime aiškiai nurodyta, jog Ž. G., a. k. ( - ) įpareigota nuo sprendimo priėmimo dienos (2016-03-24) kiekvieno mėnesio paskutinę dieną ieškovui D. G., a. k. ( - ) pateikti ataskaitą dėl dukrai P. G., a. k. ( - ) ir sūnui M. G., a. k. ( - ) skirtų daiktų ar paslaugų, kurių kaina daugiau nei 30 Eur (trisdešimt eurų), pirkimo. Teismas sutinka su skolininkės argumentu, jog ji ataskaitas D. G. privalo teikti tik tuo atveju, jeigu vieno pirkinio vertė per mėnesį didesnė nei 30 Eur. Vadinasi tuo atveju, jeigu Ž. G. vaikams skirtų daiktų ar paslaugų, kurių vieno kaina daugiau nei 30 Eur nepirko, ji ataskaitos D. G. teikti neprivalo. Todėl tuo atveju, jei ji vaikams nepirko prekių ir paslaugų daugiau kaip už 30 Eur, sutiktina ir su tuo skolininkės argumentu, jog jai nebuvo teisinio pagrindo tokią ataskaitą teikti ir antstoliui. Tačiau įstatyme yra numatytas antstolio reikalavimų vykdymo privalomumas per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d. ). Iš bylos duomenų matyti, kad skolininkė bendradarbiavo su antstoliu ir vykdydama 2016-05-30 gautą raginimą, 2016-06-14 antstoliui pateikė ataskaitą už gegužės mėnesį, kurioje nurodė, jog prekių ir paslaugų vaikams nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, viršijančių 30 Eur, nepirko. Teismas sutinka, jog skolininkė antstolio nurodymą įvykdė pavėlavusi 5 d., tačiau teismo posėdžio metu ji tikėtinai pagrindė praleidimo terminą. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju skolininkei prašoma skirti baudą vadovaujantis CPK 771 str., o ne CPK 585 str., numatančiu atsakomybę už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą, nors antstolis prašymo rezoliucinėje dalyje ir nurodo, jog prašo skolininkei skirti baudą už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju turi ir būti taikomos ne CPK 585 straipsnio, o CPK 771 straipsnio nuostatos, kadangi CPK 771 straipsnis pagal savo esmę ir turinį yra specialioji teisės norma, taikytina įsiteisėjusio teismo sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdymo atveju. Tokį CPK 771 straipsnio normų taikymo aiškinimą yra nurodę aukštesnės instancijos teismai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartys Nr. 3K-3-437/2013, Nr. 3K-3-372/2010, Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2S-1941-781/2012). Pagrindas taikyti skolininkui atsakomybę pagal minėtą straipsnį yra antstolio surašytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktas. Toks aktas buvo surašytas 2016-07 04 (vykd. b. 15 b. l.). Nei šioje civilinėje byloje, nei vykdomojoje byloje objektyvių duomenų, jos Ž. G. dukrai P. G. ir sūnui M. G. pirko skirtų daiktų ar paslaugų už daugiau nei 30 Eur, nėra. O tai reiškia, jog 2016-07-04 Sprendimų, įpareigojančių atlikti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. S-16-34-10988 surašytas iš esmės pagal išieškotojo D. G. nurodytas aplinkybes ir pats savaime dar nepatvirtina aplinkybės, jog Ž. G. nevykdo 2016-03-24 teismo sprendimo, įpareigojančio ją teikti ataskaitą D. G. apie vaikams panaudotas lėšas, ir jo pagrindu išduoto vykdomojo dokumento. Išieškotojas teigia, jog skolininkė vaikams pirko paslaugų, kurių vienos vertė viršija 30 Eur, tačiau skolininkė tai kategoriškai neigia. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Išieškotojas D. G. objektyvių įrodymų, pagrindžiančių jo nurodytas aplinkybes nepateikė. Nurodė, kad šiuos įrodymus turi pateikti skolininkė. Teismas su tokia įrodinėjimo paskirstymo našta nesutinka ir vertina, jog pagal jau pirmiau nurodytą bendrąją įrodinėjimo taisyklę, ši pareiga tenka tam, kuris teigia, taigi šiuo atveju išieškotojui, o ne skolininkei. Kadangi išieškotojas aplinkybių, jog skolininkė turėjo pareigą jam teikti ataskaitą, nes pirko vaikams prekių ir paslaugų viršijančių 30 Eur sumą, nepagrindė objektyviais duomenimis, vertintina, jog šių aplinkybių neįrodė. Todėl teismas negali konstatuoti fakto, jog Ž. G. nevykdo 2016-03-24 teismo sprendimo, įpareigojančio ją teikti ataskaitą D. G. apie vaikams panaudotas lėšas, ir jo pagrindu išduoto vykdomojo dokumento.

16Išdėstyto pagrindu teismas laiko, jog nesant nustatytam teismo sprendimo neįvykdymo faktui, nėra teisinio ir faktinio pagrindo tenkinti antstolio pareiškimą ir skirti skolininkei Ž. G. baudą išieškotojo D. G. naudai (CPK 771 str. 5 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 771 str. 5 d.,

Nutarė

18Pareiškimą atmesti.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai