Byla 2S-1609-370/2010
Dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų, suinteresuoti asmenys R. L. (išieškotoja), AB SEB bankas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Eugenijos Morkūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi R. Š. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2010-06-08 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-710-588/2010 pagal pareiškėjos (skolininkės) R. Š. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų, suinteresuoti asmenys R. L. (išieškotoja), AB SEB bankas,

Nustatė

2pareiškėja teismo prašė panaikinti antstolės padėjėjos 2009-11-06 patvarkymus, skirti antstolei 20 000 Lt baudą ir iš antstolės priteisti 6 000 Lt neturtinei pareiškėjos žalai atlyginti. Nurodo, kad antstolė R. Vizgaudienė vykdydama išieškojimą ieškotojos R. L. naudai, neteisėtai areštavo ir nurašė nuo pareiškėjos banko sąskaitos 2 380 Lt skolai padengti ir 950 vykdymo išlaidų.

3Antstolė Reda Vizgaudienė atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, kad jos žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0074/09/14986, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-441-159 dėl 2 380 Lt išieškojimo iš skolininkės R. Š. kreditorės R. L. naudai. 2009-11-06 antstolė areštavo pareiškėjos pinigines lėšas ir nuo jos banko sąskaitos nurašė 3 330 Lt. 2010-02-25 antstolė kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl informacijos apie vykdomąjį raštą. 2010-03-08 antstolė gavo atsakymą, kad vykdomasis raštas yra negaliojantis. 2010-03-10 patvarkymu antstolė pavedimu 3 330 Lt grąžino pareiškėjai į jos asmeninę sąskaitą, o vykdomąjį raštą Klaipėdos apygardos teismui.

4Palangos miesto apylinkės teismas 2010-06-08 nutartimi pareiškėjos skundo netenkino, kadangi nurašytas lėšas antstolė grąžino į pareiškėjos sąskaitą.

5Atskiruoju skundu pareiškėja prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2010-06-08 nutartį panaikinti ir jos skundą dėl antstolės veiksmų tenkinti visiškai. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 583 str. 2 d. nuostatas, t. y. pareiškėja teismui įrodė, kad antstolė po pareiškėjos reikalavimo, antstolei žinant Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria buvo panaikinta Klaipėdos apygardos teismo nutartis, buvusi vykdomosios bylos pagrindu, ir toliau atliko vykdymo veiksmus, pareiškėjai negrąžino nurašytų lėšų, dėl to pastaroji patyrė turtinę ir neturtinę žalą. Teismas nekonstatavo antstolės neteisėtų veiksmų ir neatkūrė pareiškėjos pažeistų teisių bei teisėtų interesų. Teismas netinkamai įvertino aplinkybę, kad antstolė kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, siekdama išsiaiškinti vykdomojo rašto galiojimo klausimą, teismas visiškai nevertino pareiškėjos raginimo antstolei grąžinti pinigus. Antstolės veiksmai pripažintini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, siekiant išvengti baudos, tai įrodo jos nesąžiningą elgesį, dėl to jai turi būti skirta 20 000 Lt bauda. Teismas nenustatė, ar skundžiamas antstolės patvarkymas buvo galiojantis bylos nagrinėjimo metu ir ar jis liko galioti po teismo nutarties. Dėl neteisėtų antstolės veiksmų pareiškėja patyrė turtinę ir neturtinę žalą, kurios atlyginimas priteistinas iš antstolės. Taip pat apeliantė prašo iš antstolės priteisti 1 000 Lt teisinės pagalbos išlaidų, kurias patvirtinantys įrodymai bus pateikti iki bylos nagrinėjimo teisme.

6Atsiliepime suinteresuotas asmuo AB SEB bankas nurodo bylos baigtimi suinteresuotumo neturintis, prašo nagrinėti bylą pagal joje surinktus įrodymus.

7Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymo nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 585 str.). Byloje nagrinėjamu atveju vykdymo veiksmai buvo pradėti Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-08 vykdomojo rašto Nr. 2-441-159/2009 pagrindu (vykd. b. l. 3, 4). Skundžiami antstolės procesiniai veiksmai 2009-11-06 atlikti vykdant galiojantį vykdomąjį raštą, t. y. nesant jokių objektyvių duomenų apie jo panaikinimą. Pareiškėja tik po šių veiksmų atlikimo, t. y. 2009-11-30 (vykd. b. l. 30, 31), informavo antstolę apie jos inicijuotą apeliacijos procesą, nepateikė jokių įrodymų, kad vykdomasi raštas yra panaikintas, ar jo pagrindu atliekamas vykdymo procesas yra sustabdytas. Jos pateiktas Klaipėdos apygardos teismo lydraštis apie bylos siuntimą Lietuvos apeliaciniam teismui nėra vykdomojo rašto galiojimą nustatantis dokumentas. Įstatymas nesuteikia antstoliui teisės savarankiškai nuspręsti dėl vykdomojo dokumento galiojimo, teismo išduotą vykdomąjį dokumentą gali panaikinti tik teismas. Dėl vykdomojo rašto galiojimo antstolė 2010-02-25 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą ir tik 2010-03-08 ji buvo informuota apie vykdomojo rašto negaliojimą (vykd. b. l. 46–49). Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolė turėjo teisę atlikti vykdymo veiksmus.

10Kita vertus, 2009-11-06 patvarkymu antstolė areštavo ir AB SEB banką ir „Swedbank“, AB įpareigojo nedelsiant pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą apeliantei priklausančias lėšas (950 Lt) vykdymo išlaidoms padengti (vykd. b. l. 36). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad nors antstolis turi teisę areštuoti skolininko lėšas kredito įstaigoje tiek, kiek reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, bet vykdymo išlaidos turi būti išieškomos tik CPK 611 str. nustatyta tvarka, nes šių sumų išieškojimas atribotas atskirais įstatyme nustatytais vykdymo veiksmais (2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008, 2008-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008). Antstolei nesilaikius procesinių teisės normų nustatytos vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos, yra pakankamas pagrindas pripažinti antstolės veiksmus neteisėtais. Kadangi antstolė iš apeliantės sąskaitos nurašytas lėšas grąžino pareiškėjai, t. y. vykdymo proceso pažeidimai yra pašalinti ir iki teisės pažeidimo buvusi padėtis yra atkurta (CPK 594 str., CK 1.138 str. 1 d.), nėra pagrindo tenkinti apeliantės reikalavimo įpareigoti antstolę tai padaryti dar kartą.

11Įstatymas nenumato galimybės teismui atliekant antstolio procesinės veiklos kontrolę skirti antstoliui baudą, todėl toks apeliantės reikalavimas atmestinas.

12Apeliantei manant, kad dėl antstolės veiksmų ji patyrė turtinės ir neturtinės žalos, jos atlyginimo ji gali reikalauti bendra ginčo teisenos tvarka iš antstolės ir/ar jos profesinės civilinės atsakomybės draudiko (Antstolių įstatymo 16, 17 str., CK 6.254 str.).

13Iki bylos nagrinėjimo apeliantė nepateikė jokių jos patirtas atstovavimo išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl šis jos prašymas atmestinas (CPK 98 str. 1 d.).

14Esant tokioms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis keistina pareiškėjos skundą tenkinant iš dalies (CPK 337 str. 4 p.).

15Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

16Palangos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį pakeisti.

17Pripažinti neteisėta antstolės Redos Vizgaudienės 2009-11-06 patvarkymo dalį dėl areštuotų R. Š. lėšų pervedimo saugoti į antstolės depozitinę sąskaitą.

18Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai