Byla 2-1494/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Gasiūnienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Analizė“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo UAB „Euvita“ vaistinė bankroto byloje Nr. B2-941-124/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

5Ieškovai I. K. ir E. K, kurie yra atsakovo UAB „Euvita“ vaistinė akcininkai (E. K. yra ir šios įmonės vadovas),), taip pat ieškovas UAB „Analizė“ ieškiniais prašė teismo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Euvita“ vaistinė.

6Ieškovai I. K. ir E. K ieškinyje nurodė, kad pagrindinė įmonės veikla – prekyba vaistais. UAB „Euvita" vaistinė nuostolingai pradėjo dirbti jau nuo 2008 metų pradžios. Nuostoliai 2008 metus sudarė 19 903 Lt, o 2010 metų gegužės 14 d. – 10 000 Lt. Įsikūrus dideliam vaistinių skaičiui, atsirado didžiulė konkurencija, o tai atsakovą privedė prie kritinės situacijos. Didelius nuostolius įmonė patyrė dėl kitų vaistinių nesąžiningos konkurencijos. Įmonės įsiskolinimai kreditoriams sudaro 224 504 Lt, iš jų darbuotojams – 1893 Lt. Ieškinyje pažymima, jog atsakovas ūkinės-komercinės veiklos nebevykdo nuo 2010 metų gegužės mėnesio l d., o turto, kurį pardavus būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, neturi, nes turto vertė sudaro tik 52 117 Lt. I. K. ir E. K atsakovo bankroto administratoriumi siūlė paskirti O. P.

7Ieškovas UAB „Analizė“ ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė už jam patiektas prekes, o įsiskolinimas sudaro 11 690,67 Lt. Atsakovo bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Administratoriai LT“..

8Šiaulių apygardos teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Euvita“ vaistinė, o bankroto administratoriumi paskyrė O. P.. Teismas nurodė, kad pagal bylos duomenis atsakovas yra nemokus. Abiejų ieškovų siūlomi bankroto administratoriai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir galėtų būti skiriami vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Teismas iš dviejų bankroto administratorių pasirinko ieškovų I. K. ir E. K. siūlomą bankroto administratorę O. P., kadangi sprendė, jog jos užimtumas yra mažesnis (šiuo metu vykdo 10 įmonių bankroto procedūras) nei bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“ užimtumas (vykdo 28 įmonių bankroto procedūras). Be to, bankroto administratorė O. P. turi didesnę profesinę patirtį (yra užbaigusi 21 įmonės bankroto procedūras) nei bankroto administratorius UAB „Administratoriai LT“ (nei vienos įmonės bankroto procedūros nėra užbaigtos). Teismo nuomone, O. P.operatyviau ir ekonomiškiau įvykdys atsakovo bankroto procedūras.

9Ieškovas UAB „Analizė“ atskiruoju skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir bankroto administratoriumi byloje paskirti UAB „Administratoriai LT“. Skundą grindžia tokiais argumentais:

101) Teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratorių UAB „Administratoriai LT“ sudaro penki fiziniai asmenys, kurie turi teisę verstis bankroto administravimo veikla ir turi didelę profesinę patirtį. Vienas iš jų yra baigęs vykdyti 44, kitas - 41, o likę trys – 16 įmonių bankroto procedūras.

112)

12UAB „Administratoriai LT“ bendras užimtumas šiuo metu nėra didelis, kadangi vienam UAB „Administratoriai LT“ bankroto administratoriui tenka vidutiniškai 5,8 įmonės (29/5).

133) Juridinis asmuo turi didesnius žmoniškuosius resursus negu fizinis asmuo, todėl gali suteikti kokybiškesnes bankroto administravimo paslaugas.

144) Teismas bankroto administratoriumi nepagrįstai paskyrė įmonės akcininkų, o ne jos kreditoriaus pasiūlytą asmenį.

15Atsakovas UAB „Euvita“ vaistinė atsiliepime į ieškovo UAB „Analizė“ atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161) Atsakovo akcininkai nėra susiję su bankroto administratore O. P.artimais ryšiais.

172) Bankroto administratore byloje paskyrus O. P., bus sutaupyta lėšų, kadangi fizinio asmens bankroto administravimo paslaugos pigesnės už tokias pat juridinio asmens teikiamas paslaugas.

183) Atsakovo akcininkai anksčiau už ieškovą UAB „Analizė“ padavė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

21Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje UAB ,,Kraitenė“ administratorius, UAB ,,GM Consult Group“, UAB ,,Imera“ v. UAB ,,Kraitenė“ (bylos Nr. 2-37/2006 m., kat. 126.2). Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-310/2006). Pastebėtina, kad vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-117/2006).

22Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi byloje paskyrė atsakovo dalininkų I. K. ir E. K bei atsakovo vadovo E. K., o ne kreditoriaus UAB „Analizė“ siūlomą bankroto administratorių. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą turi teisę siūlyti ne tik įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, kreditoriai, bet ir bankroto procesą inicijavę įmonės dalininkai bei valdymo organų nariai (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Tačiau šiuo atveju, kai tiek įmonės vadovas, tiek ir visi jos dalininkai pasiūlo tą pačią bankroto administratoriaus kandidatūrą, o įmonės kreditorius, neatsižvelgiant į jo nurodomą kreditorinio reikalavimo dydį, siūlo kitą bankroto administratoriaus kandidatūrą ir abi šios kandidatūros atitinka įstatyme įtvirtintus bankroto administratoriams keliamus reikalavimus, yra pagrindas bankroto administratoriumi paskirti kreditoriaus siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad įmonės dalininkai, investavę savo turtą į šią įmonę, taip pat jų priežiūros organų paskirti valdymo organų nariai ne tik geriausiai žino ar turi žinoti apie įmonės turtinę padėtį, bet ir gali būti labiausiai suinteresuoti, jog bankroto proceso metu nebūtų atskleistos įmonės nemokumo tikrosios priežastys. Tuo tarpu įmonės kreditorius paprastai nėra susijęs su įmonės valdymu. Be to, siekiant operatyviai vykdyti bankroto procedūras, turėtų būti pasiektas sutarimas ne tarp bankroto administratoriaus ir įmonės dalininkų, o tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių. Šios aplinkybės lemia, kad teismas bankroto administratoriumi paprastai turėtų skirti iš įmonės kreditorių, o ne dalininkų ar vadovo pasiūlytų bankroto administratorių. Šiuo atveju bankroto administratorių, kurie pretenduoja vykdyti bankroto procedūras įmonėje, užimtumas ir jų profesinė patirtis paprastai neturėtų būti laikomi lemiamais kriterijais sprendžiant bankroto administratoriaus skyrimo klausimą.

23Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad tiek atsakovo UAB „Euvita“ vaistinė dalininkų I. K. ir E. K ir atsakovo vadovo E. K. siūloma bankroto administratorė O. P., tiek ir bankroto procesą inicijavusio atsakovo kreditoriaus UAB „Analizė“ siūlomas bankroto administratorius UAB „Administratoriai LT“ yra tinkami vykdyti UAB „Euvita“ vaistinė bankroto procedūras: jie abu atitinka bankroto administratoriams keliamus reikalavimus, sutiko administruoti įmonę, jų kandidatūroms pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (b.l. 13-17, 90-93, 110). Bankroto administratorių UAB „Administratoriai LT“ sudaro 5 fiziniai asmenys, kurie turi teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Vidutiniškai kiekvienas iš UAB „Administratoriai LT“ dirbančių bankroto administratorių šiuo metu vykdo 13, o yra užbaigęs 22 įmonių bankroto procedūras. Pirmosios instancijos teismo paskirta bankroto administratorė O. P. vykdo 10 įmonių bankroto procedūras. Taigi, abiejų bankroto administratorių tikrasis užimtumas iš esmės nesiskiria. Be to, iš esmės nesiskiria ir jų profesinė patirtis. Bankroto administratorė O. P. yra užbaigusi 24 įmonių bankroto procedūras, o kiekvienas iš UAB „Administratoriai LT“ dirbančių bankroto administratorių vidutiniškai yra užbaigęs 22 įmonių bankroto procedūras. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto administratoriumi turėjo paskirti ne O. P., o UAB „Administratoriai LT“.

24Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

25Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė bankroto administratoriaus paskyrimą reglamentuojančias teisės normas. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis keistina. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties dalis, kuria atsakovo UAB „Euvita“ vaistinė bankroto administratoriumi paskirta O. P., naikintina ir atsakovo UAB „Euvita“ vaistinė bankroto administratoriumi skirtina UAB „Administratoriai LT““ (CPK 337 str. 4 p.).

26Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį pakeisti.

28Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Euvita“ vaistinė bankroto administratoriumi paskirta O. P. ir atsakovo UAB „Euvita“ vaistinė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Administratoriai LT“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 137).

29Kitą Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. ... 5. Ieškovai I. K. ir E. K, kurie yra atsakovo UAB „Euvita“ vaistinė... 6. Ieškovai I. K. ir E. K ieškinyje nurodė, kad pagrindinė įmonės veikla –... 7. Ieškovas UAB „Analizė“ ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė,... 8. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi iškėlė... 9. Ieškovas UAB „Analizė“ atskiruoju skundu prašo pakeisti pirmosios... 10. 1) Teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratorių UAB... 11. 2)... 12. UAB „Administratoriai LT“ bendras užimtumas šiuo metu nėra didelis,... 13. 3) Juridinis asmuo turi didesnius žmoniškuosius resursus negu fizinis asmuo,... 14. 4) Teismas bankroto administratoriumi nepagrįstai paskyrė įmonės... 15. Atsakovas UAB „Euvita“ vaistinė atsiliepime į ieškovo UAB „Analizė“... 16. 1) Atsakovo akcininkai nėra susiję su bankroto administratore O. P.artimais... 17. 2) Bankroto administratore byloje paskyrus O. P., bus sutaupyta lėšų,... 18. 3) Atsakovo akcininkai anksčiau už ieškovą UAB „Analizė“ padavė... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 21. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 22. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 23. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad tiek atsakovo UAB „Euvita“... 24. Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai nėra... 25. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė bankroto administratoriaus... 26. Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija... 27. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį pakeisti.... 28. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties dalį,... 29. Kitą Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties dalį...