Byla e2A-531-823/2019
Dėl bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės - Balynienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens kooperatinės bendrovės Anykščių kredito unijos apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimo, kuria pripažinta, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Lokis“ veikla pasibaigė dėl bankroto,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Byloje kilęs ginčas dėl sąlygų teismui priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės veiklos pabaigos.

62.

7Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutartimi UAB „Lokis“ iškelta bankroto byla, 2018 m. kovo 16 d. nutartimi BUAB „Lokis“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

83.

9BUAB ,,Lokis“ bankroto administratorė UAB ,,PROJEKTŲ INVESTICIJOS“ kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl BUAB ,,Lokis“ veiklos pabaigos. Nurodė, kad bendrovės kreditoriai 2018 m. kovo 13 d. susirinkime įpareigojo administratorę kreiptis dėl bendrovės veiklos pabaigos. Vykdant kreditorių susirinkimo nutarimą, 2018 m. spalio 22 d. bendrovės likvidacinis balansas elektroniniu paštu buvo pateiktas kreditoriams susipažinti. Kartu su prašymu bankroto administratorė pateikė Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcijos 2018 m. rugpjūčio 1 d. pažymą Nr. (AAD)-AD5-991 ir bendrovės likvidacinį balansą su priedais. Administratorė nurodė, kad turto nurašymo aktų nepateikia, nes bendrovės turtas buvo parduotas.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Panevėžio apygardos teismas 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimu tenkino bankroto administratorės prašymą ir pripažino, kad BUAB ,,Lokis“ veikla pasibaigė dėl bankroto. Nustatė, kad bendra atsakovės kreditorių nepatenkintų reikalavimų suma – 20 921,66 Eur.

145.

15Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bankroto administratorė atliko visus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) numatytus veiksmus, pateikė įmonės likvidacinį balansą, Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcijos pažymą, pranešimą kreditoriams. Iš bankroto administratorės pateiktų rašytinių įrodymų, taip pat bankroto bylos duomenų matyti, kad BUAB „Lokis“ bankroto procedūra yra baigta ir tai sudaro pagrindą priimti sprendimą dėl bendrovės veiklos pabaigos.

16III.

17Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

186.

19Kreditorė KB Anykščių kredito unija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

206.1.

21Apeliantė 2018 m. spalio 22 d. gavo iš bankroto administratorės pranešimą dėl įmonės pabaigos ir likvidacinį balansą. Pranešime nurodoma, kad administratorė artimiausiu metu ketina kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, tačiau apeliantei nebuvo pranešta, kada teismui buvo pateiktas minėtas prašymas, taip pat apeliantė nebuvo informuota apie bylos nagrinėjimo teisme laiką. Apeliantei tik atsitiktinai tapo žinoma, kad Panevėžio apygardos teismas 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimu pripažino BUAB ,,Lokis“ veiklą pasibaigusia dėl bankroto.

226.2.

23Pirmosios instancijos teismas formaliai įvertino bankroto administratorės prašymą priimti sprendimą dėl BUAB ,,Lokis“ veiklos pabaigos ir kartu pateiktus dokumentus, nevertino, ar bankroto procedūros, susijusios su bendrovės turto realizavimu ir panaudojimu, buvo tinkamai atliktos pagal ĮBĮ 33 straipsnį. Iš bankroto administratorės teismui ir kreditoriams pateikto likvidacinio akto matyti, kad pajamos iš surasto turto yra 7 000 Eur, administravimo išlaidos taip pat 7 000 Eur. Tačiau negalima nustatyti, kokios konkrečios lėšos buvo gautos bankroto procese, bankroto administratorė nepateikė konkrečių duomenų, dokumentų, pagrindžiančių patirtas administravimo išlaidas.

246.3.

25Apeliantės patvirtintas finansinis reikalavimas, užtikrintas įkeitimu, sudaro 82,21 proc. visų patvirtintų reikalavimų, tačiau bankroto administratorė visas iš realizuoto bendrovės turto gautas lėšas panaudojo administravimo išlaidoms padengti. Siekdama greičiau pabaigti bendrovės bankroto procedūras ir galimai nepagrįstai panaudoti bendrovės gautas lėšas, priskiriant jas prie administravimo išlaidų, bankroto administratorė nepateikė kreditoriams svarbios informacijos – administratorės veiklos ataskaitos, kurioje būtų nurodyti visi atlikti darbai, duomenų, kiek ir iš kokių šaltinių per visą bankroto procesą buvo gauta lėšų administruojant bendrovę.

266.4.

27Atsižvelgdama į tai, kad kyla abejonių dėl bankroto administratorės veiksmų skirstant bankroto proceso metu gautas lėšas, apeliantė 2018 m. lapkričio 16 d. pateikė bankroto administratorei prašymą suorganizuoti kreditorių susirinkimą, siekiant įvertinti administratorės atliktus darbus, panaudotų administravimo išlaidų pagrįstumą.

287.

29Atsiliepimu į kreditorės KB Anykščių kredito unijos apeliacinį skundą BUAB ,,Lokis“, atstovaujama bankroto administratorės UAB ,,PROJEKTŲ INVESTICIJOS“, prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą Panevėžio apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, prijungti prie bylos naujus įrodymus, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

307.1.

31Apeliantės argumentai nėra susiję su skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo esme. Šie apeliantės argumentai yra susiję su apeliantės teise gauti informaciją apie bankroto proceso eigą iš administratorės. Tai, kad apeliantei kilo klausimų dėl lėšų gavimo bankroto procese ir jų panaudojimo, nesudaro jokio pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

327.2.

33Apeliantės prašymu, po pokalbio telefonu, kurio metu bankroto administratorė apeliantei paaiškino turto suradimo aplinkybes bei su tuo susijusių patirtų išlaidų būtinumą, bankroto administratorė 2018 m. lapkričio 7 d. el. paštu pateikė apeliantės pageidautas sąskaitas – faktūras, patvirtinančias bendrovės patirtas išlaidas, susijusias su turto suradimu ir transportavimu bei Panevėžio apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartį, kuria buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Taip pat 2018 m. lapkričio 26 d. registruotu paštu bankroto administratorė pateikė apeliantei paaiškinimus raštu dėl apeliantei kylančių klausimų bei visus pajamas ir išlaidas patvirtinančius dokumentus. Taigi, po apeliantės paklausimo, administratorė pateikė apeliantės pageidaujamą informaciją. Nei apeliantė, nei kiti kreditoriai administratorei nėra reiškę jokių pretenzijų, susijusių su lėšų panaudojimu bankroto procese ar pan. Siekdama išvengti apeliantės apeliaciniame skunde keliamų abejonių dėl lėšų gavimo bankroto procese ir jų panaudojimo, bankroto administratorė teikia teismui tai patvirtinančius dokumentus ir prašo juos pridėti prie bylos.

347.3.

35Bankroto administratorė yra tinkamai įvykdžiusi ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte nustatytą pareigą, t. y. pateikusi pirmajam kreditorių susirinkimui veiklos ataskaitą, kuri yra patvirtinta. Kitų veiklos ataskaitų kreditorių susirinkimas nereikalavo pateikti.

367.4.

37Kreditorės argumentai, kad administratorė visas lėšas, kurios buvo gautos pardavus įkeistą turtą, panaudojo administravimo išlaidoms dengti, neturi reikšmės skundžiamo sprendimo teisėtumui. Be to, pagal ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalį, realizavus įkeistą turtą, iš gautų lėšų pirmiausiai yra dengiamos bankroto administravimo išlaidos. Šiuo atveju bankroto procese, pardavus įkeistą turtą, buvo gauta tik tiek lėšų, kiek pakanka administravimo išlaidoms dengti. Apeliantei buvo siūlyta perimti įkeistą turtą, tačiau ji atsisakė.

387.5.

39Apeliantė bankroto procese dalyvavo vangiai, be to, ji pati 2018 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkime balsavo už tai, kad administratorė, pateikusi kreditoriams likvidacinį balansą, kreiptųsi dėl bendrovės pabaigos.

408.

41Atsiliepimu į kreditorės KB Anykščių kredito unijos apeliacinį skundą kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius (toliau – VSDFV Utenos skyrius) prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Pažymi, kad apeliantė 2018 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkime balsavo už tai, jog bankroto administratorė, kreditoriams pateikusi likvidacinį balansą, kreiptųsi į Panevėžio apygardos teismą dėl įmonės pabaigos.

42Teisėjų kolegija

konstatuoja:

43IV.

44Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

459.

46Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl BUAB ,,Lokis“ veiklos pabaigos, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis apeliacinio skundo ribų, taip pat ex officio (liet. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

47Dėl naujų įrodymų prijungimo

4810.

49BUAB ,,Lokis“, atstovaujama bankroto administratorės UAB ,,PROJEKTŲ INVESTICIJOS“, kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė naujus įrodymus – apeliantei adresuotą raštą, kuriuo atsisakoma sušaukti kreditorių susirinkimą ir pateikiama informacija, šio rašto išsiuntimą ir gavimą patvirtinantį dokumentą, pajamų – sąnaudų suvestinę ir susijusius dokumentus, apeliantei siųstus elektroninius laiškus, kuriais pateikti kvietimai, pasiūlymai perimti turtą, likvidacinis balansas, iš apeliantės gautus elektroninius laiškus su priedais.

5011.

51Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama, tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau (CPK 314 straipsnis).

5212.

53Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantė ginčą dėl sąlygų priimti sprendimą dėl BUAB ,,Lokis“ veiklos pabaigos egzistavimo iškėlė tik pirmosios instancijos teismui priėmus skundžiamą sprendimą, todėl būtinybė BUAB ,,Lokis“ bankroto administratorei pateikti naujus įrodymus iškilo tik po skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, susipažinus su apeliantės apeliaciniu skundu. Atsižvelgdama į tai, taip pat į tai, kad bankroto administratorės naujai teikiami įrodymai yra žinomi abiems proceso šalims, susiję su byloje sprendžiamu klausimu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija priima BUAB ,,Lokis“ bankroto administratorės teikiamus naujus įrodymus ir juos vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

54Dėl sąlygų pripažinti BUAB ,,Lokis“ veiklą pasibaigusia dėl bankroto

5513.

56Sąlygos priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos yra įtvirtintos ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje, kurioje nustatyta, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad paminėtos materialaus pobūdžio sąlygos vertinimas turi būti atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu būtų atlikti papildomi veiksmai, susiję su bankroto procedūrų vykdymu. Tuo tarpu vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015, kt.).

5714.

58Įvertinus apeliantės apeliaciniame skunde dėstomus argumentus darytina išvada, kad apeliantė iš esmės neneigia nei procesinio, nei materialaus pobūdžio sąlygų pripažinti BUAB ,,Lokis“ veiklą pasibaigusia dėl bankroto. Apeliantė neginčija, kad pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamą sprendimą bankroto administratorei pateikus visus ĮBĮ nurodytus dokumentus, reikalingus tokiam sprendimui priimti. Apeliantė taip pat neteigia ir neįrodinėja, kad BUAB ,,Lokis“ turi dar nerealizuoto turto ar nerealizuotų reikalavimo teisių, kurias realizavus kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Apeliaciniame skunde dėstomi argumentai yra išimtinai susiję su bankroto administratorės jau atliktais veiksmais BUAB ,,Lokis“ bankroto procese, teigiant, kad bankroto administratorė galimai nepagrįstai visas lėšas, gautas pardavus bankrutavusios bendrovės turtą, panaudojo administravimo išlaidoms padengti. Taigi, apeliantės reikalavimai nukreipti ne į bankrutavusią bendrovę, o į jos bankroto administratorę.

5915.

60Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad, manydama, jog BUAB ,,Lokis“ bankroto administratorės veiksmai, administruojant bankrutavusią bendrovę, yra neteisėti, konkrečiai, kad administratorės veiksmais jai, kaip bendrovės kreditorei, buvo padaryta žala, apeliantė turi teisę reikšti atitinkamus reikalavimus bankroto administratorei ieškinio teisenos tvarka. Tokiai apeliantės teisei realizuoti BUAB ,,Lokis“ veiklos pripažinimas pasibaigusia neturi jokios įtakos, todėl formaliai tęsti BUAB ,,Lokis“ bankroto procedūras vien dėl tokio pobūdžio ginčo nėra pagrindo.

6116.

62Kolegija taip pat pažymi, kad kasacinio teismo ne kartą nurodyta, jog pagal ĮBĮ nuostatas įmonės bankroto procedūros nuosekliai vykdomos tam tikromis stadijomis, o jas pabaigus ir teismui patvirtinus, grįžti prie jau atliktų bankroto proceso stadijų neleidžiama (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005, 2007 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007). Taigi, bankroto proceso operatyvumo principas reikalauja ne tik bankroto administratoriaus, bet ir bankrutuojančios įmonės kreditorių bankroto procese veikti atidžiai ir rūpestingai, proceso eigoje kylančius klausimus sprendžiant savalaikiai, kad bankroto procedūros nebūtų be pagrindo vilkinamos.

6317.

64Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktą, bankroto administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir, kreditorių susirinkimui pareikalavus, kitas savo veiklos ataskaitas. Byloje nustatyta, kad pirmojo BUAB ,,Lokis“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 13 d., metu buvo patvirtinta BUAB ,,Lokis“ bankroto administratorės veiklos ataskaita, apeliantė raštu balsavo šio susirinkimo darbotvarkės klausimais, įskaitant ir klausimą dėl administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimo. Byloje nenustatyta, kad iki bankroto administratorės kreipimosi į teismą dėl įmonės pabaigos BUAB ,,Lokis“ kreditoriai būtų reiškę reikalavimus administratorei pateikti kitas savo veiklos ataskaitas.

6518.

66Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad pirmajame BUAB ,,Lokis“ kreditorių susirinkime dešimtuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas įpareigoti bankroto administratorę, atlikus ĮBĮ numatytus darbus, sudaryti likvidacinį balansą, jį pateikti kreditoriams susipažinti ir kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl įmonės pabaigos. Taigi, 2018 m. kovo 13 d. BUAB ,,Lokis“ kreditorių susirinkimo metu bankroto administratorei nebuvo nustatyta pareiga prieš kreipiantis į teismą dėl įmonės pabaigos pateikti kreditorių susirinkimui savo veiklos ataskaitą. Pažymėtina, kad pati apeliantė balsavo „už“ tokio turinio nutarimo priėmimą.

6719.

68Kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentu, kad BUAB ,,Lokis“ į teismą dėl BUAB ,,Lokis“ veiklos pabaigos kreipėsi skubotai, galimai siekdama nuslėpti administravimo išlaidų panaudojimą. Kaip jau minėta, tai daryti bankroto administratorė buvo įpareigota dar 2018 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu. Be to, nors prašymas teismui buvo pateiktas tą pačią dieną, kurią kreditoriams susipažinti buvo pateiktas likvidacinis balansas, klausimas dėl įmonės pabaigos teismo buvo svarstomas 2018 m. lapkričio 9 d. posėdyje, t. y. po 18 dienų nuo likvidacinio balanso apeliantei pateikimo. Nors, kaip matyti iš byloje esančio bankroto administratorės rašto, bankroto administratorė, išsiųsdama kreditoriams susipažinti likvidacinį balansą, informavo tik apie tai, kad teismui bus teikiamas prašymas dėl įmonės pabaigos, nenurodydama konkrečios kreipimosi į teismą šiuo klausimu datos, byloje nėra duomenų, kad apeliantė būtų nedelsdama siekusi gauti iš bankroto administratorės tokią informaciją ar pasidomėjusi tuo bankroto bylą nagrinėjančiame teisme (pranešimas apie teismo posėdį specialiame interneto tinklapyje buvo paskelbtas 2018 m. spalio 24 d.). Į BUAB ,,Lokis“ bankroto administratorę su prašymu sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame, be kita ko, turėtų būti svarstoma bankroto administratorės veiklos ataskaita, apeliantė kreipėsi tik 2018 m. lapkričio 16 d., t. y. praėjus daugiau nei trims savaitėms nuo likvidacinio balanso gavimo. Toks terminas, kolegijos vertinimu, negali būti laikomas protingu ir atitinkančiu apeliantės rūpestingumo pareigą.

6920.

70Atsižvelgdama į šios nutarties 17-19 punktuose nustatytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad klausimas dėl BUAB ,,Lokis“ pabaigos pirmosios instancijos teismo negalėjo būti sprendžiamas, kadangi BUAB ,,Lokis“ bankroto administratorė nebuvo pateikusi kreditoriams ataskaitos dėl administravimo išlaidų. Priešingai, bylos duomenys leidžia spręsti, kad toks įpareigojimas bankroto administratorei kreditorių nebuvo nustatytas, o pati apeliantė tokios informacijos iš bankroto administratorės laiku nepareikalavo. Nėra pagrindo sutikti ir su tuo, kad klausimą dėl įmonėms pabaigos nagrinėjantis teismas turėjo tokios informacijos iš bankroto administratorės pareikalauti savo iniciatyva, kadangi pagal ĮBĮ nuostatas administratorius ataskaitas šiuo klausimu turi teikti (esant reikalavimui) kreditorių susirinkimui, o teismas į šio klausimo nagrinėjimą įsikiša tik kilus ginčui tarp kreditorių ar kreditorių ir bankroto administratorės. Kaip nustatyta, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu jokio ginčo dėl to nebuvo, o apeliantei be pateisinamų priežasčių tokį ginčą iškėlus pavėluotai (jau po proceso pirmosios instancijos teisme pabaigos) nėra pagrindo spręsti, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl to yra neteisėtas ar nepagrįstas.

7121.

72Apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys apie administravimo išlaidas patvirtina, kad BUAB ,,Lokis“ bankroto administratorė veikė neviršydama patvirtintos bankroto administravimo sąmatos ribų. Iš bylos duomenų matyti, kad, kilus ginčui dėl pirmajame BUAB ,,Lokis“ kreditorių susirinkime patvirtintos BUAB ,,Lokis“ administravimo išlaidų sąmatos, sąmata buvo patvirtinta Panevėžio apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi. Klausimas dėl BUAB ,,Lokis“ administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo buvo nagrinėjamas žodiniame teismo posėdyje, apie kurį apeliantei buvo pranešta 2018 m. balandžio 30 d. teismo pranešimu. Nors apeliantė yra pateikusi atskirąjį skundą dėl šios nutarties, skundas pateiktas tik 2018 m. lapkričio 30 d., t. y. praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo nutarties priėmimo ir pirmosios instancijos teismui jau priėmus skundžiamą sprendimą, todėl, kolegijos vertinimu, šio skundo pateikimas nesudaro kliūčių BUAB ,,Lokis“ veiklą pripažinti pasibaigusia.

7322.

74Apibendrindama tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą sprendimą pripažinti, jog BUAB „Lokis“ veikla pasibaigė dėl bankroto. Pagrindas tęsti šios bendrovės bankroto procesą nenustatytas, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

75Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

7623.

77Pagal CPK 98 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

7824.

79BUAB „Lokis“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, kurių dydis pagal pateiktus dokumentus sudaro 300 Eur. Teismo vertinimu, šios išlaidos buvo realiai patirtos ir neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodytų maksimalių dydžių, todėl priteistinos iš apeliantės KB Anykščių kredito unijos.

80Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

81Panevėžio apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

82Priteisti iš trečiojo asmens kooperatinės bendrovės Anykščių kredito unijos, juridinio asmens kodas 112047140, atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lokis”, juridinio asmens kodas 303192288, naudai 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje kilęs ginčas dėl sąlygų teismui priimti sprendimą dėl... 6. 2.... 7. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutartimi UAB „Lokis“... 8. 3.... 9. BUAB ,,Lokis“ bankroto administratorė UAB ,,PROJEKTŲ INVESTICIJOS“... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimu tenkino... 14. 5.... 15. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bankroto administratorė atliko... 16. III.... 17. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. 6.... 19. Kreditorė KB Anykščių kredito unija apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 20. 6.1.... 21. Apeliantė 2018 m. spalio 22 d. gavo iš bankroto administratorės pranešimą... 22. 6.2.... 23. Pirmosios instancijos teismas formaliai įvertino bankroto administratorės... 24. 6.3.... 25. Apeliantės patvirtintas finansinis reikalavimas, užtikrintas įkeitimu,... 26. 6.4.... 27. Atsižvelgdama į tai, kad kyla abejonių dėl bankroto administratorės... 28. 7.... 29. Atsiliepimu į kreditorės KB Anykščių kredito unijos apeliacinį skundą... 30. 7.1.... 31. Apeliantės argumentai nėra susiję su skundžiamo pirmosios instancijos... 32. 7.2.... 33. Apeliantės prašymu, po pokalbio telefonu, kurio metu bankroto administratorė... 34. 7.3.... 35. Bankroto administratorė yra tinkamai įvykdžiusi ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies... 36. 7.4.... 37. Kreditorės argumentai, kad administratorė visas lėšas, kurios buvo gautos... 38. 7.5.... 39. Apeliantė bankroto procese dalyvavo vangiai, be to, ji pati 2018 m. kovo 13 d.... 40. 8.... 41. Atsiliepimu į kreditorės KB Anykščių kredito unijos apeliacinį skundą... 42. Teisėjų kolegija... 43. IV.... 44. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. 9.... 46. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl BUAB... 47. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 48. 10.... 49. BUAB ,,Lokis“, atstovaujama bankroto administratorės UAB ,,PROJEKTŲ... 50. 11.... 51. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos... 52. 12.... 53. Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantė ginčą dėl sąlygų priimti... 54. Dėl sąlygų pripažinti BUAB ,,Lokis“ veiklą pasibaigusia dėl bankroto... 55. 13.... 56. Sąlygos priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos yra įtvirtintos ĮBĮ 32... 57. 14.... 58. Įvertinus apeliantės apeliaciniame skunde dėstomus argumentus darytina... 59. 15.... 60. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad, manydama, jog... 61. 16.... 62. Kolegija taip pat pažymi, kad kasacinio teismo ne kartą nurodyta, jog pagal... 63. 17.... 64. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktą, bankroto administratorius teikia... 65. 18.... 66. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad pirmajame BUAB ,,Lokis“ kreditorių... 67. 19.... 68. Kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentu, kad BUAB ,,Lokis“... 69. 20.... 70. Atsižvelgdama į šios nutarties 17-19 punktuose nustatytas aplinkybes... 71. 21.... 72. Apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys apie administravimo... 73. 22.... 74. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 75. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 76. 23.... 77. Pagal CPK 98 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 78. 24.... 79. BUAB „Lokis“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą... 80. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 81. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti... 82. Priteisti iš trečiojo asmens kooperatinės bendrovės Anykščių kredito...