Byla 2-745-265/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Žemaitijos keliai“ atstovui advokatui Egidijui Morkūnui, atsakovės UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Žemaitijos keliai“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia sutartį, sudarytą tarp šalių 2010-04-12, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 200 000 Lt. Nurodė, kad atsakovė su ieškove 2009-12-28 d. sudarė sutartį Nr. 09-153 „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Klaipėdos rajono Kiškėnų buitinių atliekų sąvartyno uždarymas (rekultivacija)". Rangos sutarties bendrąsias sąlygas sudarė Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos FIDIC „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos". Rangos sutarties dalykas apėmė aikštelės paruošimo, sąvartyno kaupo formavimo, filtrato iš atliekų kaupo surinkimo, filtrato surinkimo šulinių įrengimo, atliekų kaupo uždengimo, sąvartyno dujų nukenksminimo, infrastruktūros, monitoringo ir grunto ištyrimo darbų atlikimą iš ieškovės pusės, o tuo tarpu atsakovė įsipareigojo sudaryti visas būtinas sąlygas minėtiems darbams atlikti bei priimti jų rezultatą. Šalių sutarta bendra visų darbų kaina (neįskaitant 19 % PVM) – 2 296 520,07 Lt. Atliekant vieną iš pagal Rangos sutartį numatytų darbų - sąvartyno kaupo formavimą - iš uždaromo Kiškėnų sąvartyno buvo būtina iškasti ir 20 km atstumu (į veikiantį Dumpių sąvartyną) išvežti 55 000 m3 atliekų. Ieškovės pasiūlyta ir atsakovės priimta šių darbų (atliekų iškasimo ir išvežimo) atlikimo kaina buvo (neįskaitant 19 % PVM) 932 250,00 Lt. Vykdant Rangos sutartį iš Kiškėnų sąvartyno į užsakovo nurodytą Dumpių sąvartyną ieškovė išvežė 50 017,43 tonų atliekų. Atsakovės buvo patvirtinta, jog tai visas būtinas pervežti atliekų kiekis, kuris ir turėjo būti išvežtas iš Kiškėnų sąvartyno siekiant tinkamai įvykdyti sutartį, atliktas tinkamai, tačiau tarp šalių yra kilęs ginčas, kam būtent - ieškovei ar atsakovei - turi tekti 50 017,43 tonų atliekų priėmimo į Dumpių sąvartyną išlaidos. Vykdant rangos sutartį šalys 2010 m. balandžio 12 d. pasirašė Klaipėdos regione susidarančių mišrių komunalinių atliekų, priimamų iš TIPK leidimų turėtojų tvarkymo sutartį Nr. 10-26 (toliau - „Atliekų tvarkymo sutartis"), kurioje buvo nustatyta, jog vienos tonos mišrių komunalinių atliekų priėmimas į Dumpių sąvartyną yra įkainotas 46,80 Lt plius 21 % PVM, iš viso 56,63 Lt. Pagal Atliekų tvarkymo sutarties 2.3. p. numatyta, jog užsakovas (ieškovė) atsiskaito už suteiktas paslaugas pagal vykdytojo (atsakovės) pateiktą tinkamai išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų gavus atsiskaitymą iš UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" pagal Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo: Klaipėdos rajono Kiškėnų sąvartyno uždarymas (rekultivacija) sutarties Nr. 09-153 žiniaraštyje Nr. 2.2.1. punkte numatytus darbus. 2010-04-30, 2010-05-31 ir 2010-06-30 už atliekų priėmimą atsakovė ieškovei išrašė tris PVM sąskaitas faktūras bendrai 2 832.387,03 Lt sumai. Pasak ieškovės, ji kreipėsi į teismą, jog būtų apginta ir užtikrinta jos teisė į teisingo atlygio už pagal rangos sutartį atliktus darbus gavimą. Dėl to yra būtina pripažinti negaliojančia tarp šalių 2010-04-12 sudarytą Klaipėdos regione susidarančių mišrių komunalinių atliekų, priimamų iš TIPK leidimų turėtojų tvarkymo sutartį Nr. 10-26 (t.y. Atliekų tvarkymo sutartį), kaip sudarytą ieškovei iš esmės suklydus dėl sandorio sudarymo metu egzistavusių esminių sandorio faktų (CK 1.90 straipsnis). Pasak ieškovės, sutartis su atsakove buvo pasirašyta vien dėl to, kad atsakovė sumokėtus pinigus žadėjo kompensuoti. Kaip nurodė ieškovė, šią sąlygą ieškovė su atsakove suderino žodžiu.

3Atsakovė su ieškovės ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovės nurodytų aplinkybių pagrindu nėra sąlygų pripažinti sandorio negaliojančio. Pasak atsakovės, šalys sudarytoje sutartyje buvo suderinusios apmokėjimo tvarką ir mokėjimo tarifus. Ieškovė su skolos dydžiu ir faktu sutiko priimdama ir pasirašydama tris skolų suderinimo aktus. Ieškovė netgi yra apmokėjusi dalį – 200 000 Lt reikalaujamos sumos. Pasak atsakovės, teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pagrindas panaikinti sandorį dėl suklydimo, nes 2010-04-12 sudarytoje sutartyje nebuvo nurodyta bendra sutarties kaina, o nurodytas įkainis už vieną toną. Kaip vykdyti pasirašytą sutartį yra ieškovės komercinės veiklos apsisprendimo reikalas, todėl ieškovės argumentas, kad sutarties vykdymo kaina sutarties pasirašymo metu viršijo kitos sutarties kainą, yra nepagrįstas. Kaip nurodė atsakovė, tokių išvadų neleidžia daryti pasirašytos sutarties Nr. 10-26 turinys.

4Ieškinys atmestinas.

5Ieškovei pareiškus ieškinį CK 1.90 straipsnyje numatytu pagrindu, ji privalo įrodyti faktines aplinkybes, pakankamas tam, kad būtų teisiškai konstatuotas CK 1.90 straipsnyje numatytas sandorio negaliojimo pagrindas. Ši nuostata susijusi su ieškovės įrodinėjimo teisine pareiga, nustatyta CPK 178 straipsnyje - įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiami ieškinio reikalavimai.

6CK 1.90 straipsnyje numatyto suklydimo turinį yra ne kartą išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Kasacini teismo jurisprudencijoje suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias, teisingai suvokdamas, sandorio nebūtų sudaręs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje J. G. v. G. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-33/2004; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje E. M. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. G. v. S. M., bylos Nr. 3K-3-504/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. S. v. S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-531/2009; kt.). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes.

7Šiuo nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog ieškovė ginčijamą sutartį pasirašė dėl to, kad galėtų įgyvendinti rangos sutartimi prisiimtų reikalavimų vykdymą. Aplinkybę, jog ieškovė turės išvežti atliekas į Dumpių sąvartyną, ieškovei buvo žinoma dar net nelaimėjus konkurso ir nepasirašius sutarties, kadangi ši sąlyga numatyta viešojo pirkimo konkurso bendrųjų sąlygų 2.2 p. Dėl to šiuo nagrinėjamu atveju netgi nėra teisinio pagrindo svarstyti, jog sandoris, kurį ginčija ieškovė, buvo sudarytas dėl suklydimo, kadangi ieškovė iš anksto žinojo, kad ji turės dalį atliekų iškasti ir išvežti į Dumpių sąvartyną ir šią sutartį sudarė ne suklydimo įtakoje, o vykdydama rangos sutartį. Aplinkybė, jog ieškovė neįvertino konkurso atliekamų darbų apimties bei kainos ir pasiūlė mažesnę kainą, nei kainavo rangos darbai, nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, kadangi visos šios aplinkybės susijusios su vykusio konkurso sąlygomis, kurias ieškovė turėjo išsiaiškinti konkurso dalyvavimo metu. Dėl to šio konkurso sąlygos ir šio konkurso nuostatų supratimas ar netinkamas jų interpretavimas nėra susijęs su nagrinėjamu ginču. Pažymėtina, jog ieškovė neginčija šios rangos sutarties, ją yra įvykdžiusi ir, kaip pati nurodo, šalys dėl jos tinkamo įvykdymo viena kitai pretenzijų neturi. Netgi jeigu ir būtų vertinamos aplinkybės, susijusios su konkursu, būtų galima konstatuoti, jog ieškovė turėjo į pasiūlymo kainą įtraukti visus pirkimo objekte numatytus darbus. Be to, nei pirkimo sąlygose, nei sudarytoje ginčijamoje sutartyje nėra numatytos sąlygos, jog išlaidos, susijusios su šiukšlių vežimu į Dumpių sąvartyną, bus kompensuotos, priešingai, ginčijamoje sutartyje šalys numatė, jog ieškovė už šiukšlių priėmimą į Dumpių sąvartyną sumokės 56,63 Lt už vieną toną ir šią sumą sumokės ne vėliau kaip per 10 dienų, kai gaus atsiskaitymą iš atsakovės. Teismo vertinimu, netgi ši sutarties nuostata nesuteikia prielaidų kalbėti apie susitarimą dėl kompensavimo, ši sutarties nuostata tik dar kartą įrodo faktinę aplinkybę, jog ginčijama sutartis buvo sudaryta, kad ieškovė galėtų tinkamai vykdyti rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o jos finansinė pareiga - sumokėti atsakovei - palengvinama nuostatą, jog ji šią prievolę atlieka tik gavusi mokėjimą iš atsakovės. Teismo nuomone, ši sutarties sąlyga leidžia teismui konstatuoti, jog ji yra nuosekli išdava to, kad ieškovė šiukšlių išvežimo kaštus turėjo įtraukti į sąmatą teikdama pasiūlymą atsakovei dėl konkurso sąvartyno uždarymo. Šias teismo nurodytas aplinkybes patvirtina ir pačios ieškovės veiksmai – 200 000 Lt sumokėjimas atsakovei pagal ginčijamą sutartį bei tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto pasirašymas, kuriame ieškovė pripažino 2 632 387,03 Lt skolą atsakovei pagal ginčijamos sutarties pagrindu išrašytas sąskaitas faktūras (t. 2, b. l. 142, 144). Toks jos veiksmas suponuoja išvadą, jog ieškovė suprato kokias teises įgijo ir kokias pareigas prisiėmė pagal ginčijamą sutartį.

8Išdėstytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

10ieškovės UAB „Žemaitijos keliai“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu atmesti.

11Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai