Byla A2-1417-513/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Šiaulių plentas“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-745-265/2013 pagal ieškovės UAB „Žemaitijos keliai“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismas 2013-03-26 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-745-265/2013 pagal ieškovės UAB „Žemaitijos keliai“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, atmetė (t. 2, b. l. 180–182).

3Lietuvos apeliacinis teismas 2014-04-02 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-26 sprendimą paliko nepakeistą.

42014-07-03 Klaipėdos apygardos teisme gautas UAB „Šiaulių plentas“ prašymas atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-745-265/2013 ir įtraukti į bylą UAB „Šiaulių plentas“. Teigia, kad 2013-03-26 teismo sprendimu pasisakyta dėl neįtrauktų asmenų teisių, todėl teismo sprendimas byloje dėl 2010-04-12 rangos sutarties, sudarytos laimėjus konkursą, neteisėtas ir yra pagrindas atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu. Pažymi, kad viešojo pirkimo laimėtojomis buvo paskelbtos 2009-07-03 jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios UAB „Šiaulių plentas“ ir UAB „Žemaitijos keliai“, jos buvo rangos sutarties šalimi – rangovu, solidariai atsako UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, bendrovės teikė bendrą pasiūlymą viešojo pirkimo konkurse, o UAB „Šiaulių plentas“ buvo paskirta ir atsakingąja (vadovaujančiąja) partnere. UAB „Šiaulių plentas“ į bylos nagrinėjimą net nebuvo įtraukta, negalėjo pareikšti savo pozicijos, teikti įrodymų ir prašymų dėl įrodymų išreikalavimo bylą nagrinėjančiam teismui. UAB „Šiaulių plentas“ užkertamas kelias aiškinti pirkimo sąlygas. Remiasi kasacinio teismo praktika aiškinant proceso atnaujinimo institutą ir teigia, kad nagrinėjant bylą buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam.

5Ieškovė UAB „Žemaitijos keliai“ atsiliepimu su UAB „Šiaulių plentas“ prašymu sutinka ir palaiko prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstytas aplinkybes ir motyvus.

6Atsakovė UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu UAB „Šiaulių plentas“ prašymą prašo atmesti. Argumentuoja, kad teismo sprendimu nėra nuspręsta dėl jokių UAB „Šiaulių plentas“ teisių. Teismo sprendimo teisinė galia dėl sudaryto sandorio, kurio šalimi UAB „Šiaulių plentas“ nebuvo, nėra nukreipta į UAB „Šiaulių plentas“, o tik į skolininkę UAB „Žemaitijos keliai“. Su prašymu nėra pateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių proceso atnaujinimo pagrindų buvimą vadovaujantis CPK 366 str. 1 d. 7 p., įstatymų saugomi interesai nepažeisti.

7Prašymas netenkintinas.

8CPK 366 str. 1 d. įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant galimybę formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 str. 1 d.); 2) asmuo su prašymu atnaujinti procesą į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.), ir kt.

9Pagal CPK 366 str. 1 d. 7 p. procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Šiuo pagrindu procesas atnaujinamas dėl to, kad, nagrinėjant bylą, buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam, todėl teismo procesas turi būti pakartotas, jog anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis proceso teisėmis nuo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios. Prašyme atnaujinti procesą nurodytu pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes. Pareiškėjas turi nurodyti konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, pagrįstus materialiosios teisės norma, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs pareiškėjo į procesą, pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 str. 1 d.); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2011).

10Taigi, CPK 366 str.1 d. 7 p. pagrindu procesas gali būti atnaujinamas tik tuo atveju, jeigu asmuo, kuris prašo atnaujinti procesą, turėjo tam tikrų teisių į ginčo objektą. Jeigu į bylą neįtrauktas asmuo neturėjo jokių teisių į ginčo objektą, tai byloje priimtas teismo sprendimas objektyviai negali turėti įtakos jo teisėms, todėl pagrindo procesui atnaujinti nėra. Sprendimo įtaka neįtrauktų asmenų teisių pasikeitimui turi būti reali, todėl svarbu nustatyti sprendimu pakeistų teisių ir pareigų ryšį, kad būtų galima konstatuoti, jog dėl proceso šalių teisių ir pareigų bei neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų ryšio pasikeitė pastarųjų turinys. Nenustačius šio pasikeitimo galimybės, proceso atnaujinimas gali tapti trukdžiu įsiteisėjusiam teismo sprendimui vykdyti ir būtų pažeistas proceso atnaujinimo tikslas, taip pat koncentruotumo principas, nes būtų sudarytos sąlygos nepagrįstam pakartotiniam bylinėjimuisi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-42/2010).

11Nagrinėjamoje byloje pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu grindžia tuo, kad procesinis spendimas civilinėje byloje Nr. 2-745-265/2013 dėl 2010-04-12 sudarytos Klaipėdos regione susidarančių mišrių komunalinių atliekų, paimamų iš TIPK leidimų turėtojų, tvarkymo sutarties Nr. 10-26 pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir 200 000 Lt priteisimo iš atsakovės ieškovės naudai priimtas jai nedalyvaujant, pažeidžia jos, kaip jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Žemaitijos keliai“ veikusios partnerės, teises ir teisėtus interesus.

12Išanalizavus prašymo ir atsiliepimų į jį argumentus, remiantis nurodytais kasacinio teismo išaiškinimais, atsižvelgiant į civilinėje byloje Nr. 2-745-265/2013 išspręsto ginčo pobūdį, į Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-26 sprendime bei Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-02 nutartyje nustatytas aplinkybes, inter alia, jog ieškovė UAB „Žemaitijos keliai“ kartu su UAB „Šiaulių plentas“, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu, dalyvavo atsakovės organizuojamame konkurse, teikė pirkimui pasiūlymą, kad pareiškėja veikė kartu su partnere – ieškove byloje, todėl žinojo arba turėjo žinoti apie iškeltą bylą, pati į bylą neįstojo, nėra pagrindo teigti, kad pažeista jos teisė būti išklausytai ir byla buvo išnagrinėta pažeidžiant neįtrauktos į bylą jungtinės veiklos partnerės teises, nes vienas partneris turi teisę veikti visų parterių vardu (CK 6.972 str., CPK 46–47 str., 185 str.). Įvertinus tai, kad jokių įrodymų, pagrindžiančių proceso atnaujinimo pagrindo buvimą, su prašymu nepateikta, nėra pagrindo konstatuoti, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-26 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-745-265/2013 objektyviai pažeidė UAB „Šiaulių plentas“ teises.

13Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos UAB „Šiaulių plentas“ prašymo – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-745-265/2013 vadovaujantis CPK 366 str. 1 d. 7 p. (CPK 366 str.).

14Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais,

Nutarė

15pareiškėjos UAB „Šiaulių plentas“ prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-745-265/2013 pagal ieškovės UAB „Žemaitijos keliai“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu netenkinti.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai