Byla e2-11905-1052/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Bundonė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios T. B. įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus D. J., ieškinį atsakovui T. B. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo ieškovei 9 086,47 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovė ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-782-260/2018 T. B. įmonei (toliau – įmonė) iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. gegužės 22 d. Bankroto administratoriumi paskirtas D. J. (sąrašo ( - )). Minėta nutartimi įmonės vadovui buvo nustatytas 15 dienų terminas, nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, pateikti administratoriui įmonės turtą ir visus turimus dokumentus. Dokumentai nebuvo perduoti. Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 26 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, iš viso 9 086,47 Eur sumai, administravimo išlaidų suma patvirtinta 2017 m. spalio 16 d. kreditorių susirinkimo protokolu ir sudaro 4 800 Eur. Atsakovu pagal reiškiamą ieškinį yra buvęs bendrovės savininkas, vadovas (valdymo organas) T. B.. Atsakovas, būdamas bendrovės vadovu, nesielgė rūpestingai, atidžiai bei apdairiai ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Bankroto byla iškelta paties kreditoriaus Valstybės socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyriaus iniciatyva. Nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas padarė žalą įmonės kreditoriams.

6Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio kopija ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2018 m. rugsėjo 10 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalimi. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį.

7Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

10Formaliai įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus: 2017 m. birželio 26 d. Kauno apygardos teismo nutartį (el. b. l. 7-8), 2017 m. spalio 20 d. Kauno apygardos teismo nutartį (el. b. l. 9), SODRA apdraustųjų asmenų sąrašo išrašą (el. b. l. 10), 2017 m. spalio 20 d. Kauno apygardos teismo nutartį (el. b. l. 11-12), nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-782-260/2018 T. B. įmonei iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirtas D. J. (sąrašo ( - )). Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 26 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, iš viso 9086,47 Eur sumai, kreditorė – VSDFV Kauno skyrius. Nors įmonė registruota 1999 m. kovo 6 d., tačiau iki įmonės bankroto bylos iškėlimo finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo pateikti, kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo dieną įmonė registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturėjo, joje nedirbo nei vienas darbuotojas. Atsakovas buvo įmonės vadovas ir savininkas nuo 2010 m. liepos 1 d., kaip įmonės vadovas nesikreipė dėl savo valdomos įmonės bankroto bylos iškėlimo, ko pasėkoje įmonės kreditoriai patyrė žąlą.

11Įstatymuose ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246–6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

12CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai nesumokėjus įmokų ir mokesčių į biudžetą, padarė žalą įmonei. Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 straipsnis), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 9 086,47 Eur žalos atlyginimas (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

13Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla piniginės prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl reikalavimas priteisti procesines palūkanas - tenkintinas (CK 6.37 straipsnio, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Iš atsakovo valstybei priteistinas 204,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

15Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – 9 086,47 Eur sumai areštuotas atsakovui T. B. priklausantis nekilnojamasis turtas, jo nesant ar esant nepakankamai – kilnojamasis turtas, o nesant pakankamai šio turto, trūkstamai sumai areštuotos piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios atsakovui ir esančios pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Šios laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

16Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur) procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje (5,56 Eur) priteistinos iš atsakovo (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) adresas: ( - ), ieškovei bankrutavusiai T. B. įmonei, įmonės kodas 135310262, atstovaujamai bankroto administratoriaus D. J., 9 086,47 Eur (devynių tūkstančių aštuoniasdešimt šešių eurų 47 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (9 086,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. balandžio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

202018 m. sausio 11 d. nutartimi teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

21Priteisti valstybei iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) adresas: ( - ), 204,00 Eur (dviejų šimtų keturių eurų 0 ct) žyminį mokestį ir 5,56 Eur (penkių eurų 56 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas. Šios sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

22Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Bundonė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo ieškovei 9 086,47 Eur... 5. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 10 d.... 6. Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio kopija ir teismo... 7. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 10. Formaliai įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus: 2017 m. birželio... 11. Įstatymuose ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 12. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 13. Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 14. Iš atsakovo valstybei priteistinas 204,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79... 15. Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartimi pritaikytos laikinosios... 16. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) adresas: ( - ), ieškovei... 20. 2018 m. sausio 11 d. nutartimi teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones... 21. Priteisti valstybei iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) adresas: ( - ),... 22. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per...