Byla 2-960/2014
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-113-265/2014 buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių G. Ž. ir Z. D. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-113-265/2014 buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas, ar byloje esančių duomenų pagrindu atsakovės (apeliantės) atleistinos nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo.

4Klaipėdos apygardos teismas 2014-02-17 sprendimu tenkindamas „Swedbank“, AB ieškinį priteisė ieškovei „Swedbank“, AB iš atsakovių G. Ž. ir Z. D. solidariai 3 997 257,64 JAV dolerių skolą, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 16 969,50 Lt žyminio mokesčio.

5Teisme gautas G. Ž. ir Z. D. apeliacinis skundas, kuriuo prašoma Klaipėdos apygardos teismo 2014-02-17 sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį atmesti. Atsakovės už apeliacinį skundą sumokėjo 600,00 Lt žyminio mokesčio, o nuo likusios dalies mokėjimo dėl sunkios turtinės padėties (gaunamų pajamų vos pakanka pragyvenimui, sąskaitos areštuotos, vertingo turto neturi) prašė atleisti arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-24 nutartimi atsakovėms G. Ž. ir Z. D. nustatė terminą iki 2014-04-08 pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus ir teismui pateikti tai patvirtinančius įrodymus bei nurodė, kad priešingu atveju apeliacinis skundas bus laikytinas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

8Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje asmens teisė į teisminę gynybą turi būti realizuojama įstatymų nustatyta tvarka (CPK 5 str. 1 d.). Žyminio mokesčio sumokėjimas yra tinkamo kreipimosi į teismą neatskiriama dalis.

9Atsakovės, siekdamos, kad teismas jas atleistų nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 3 d.) kartu su prašymu turi pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą. Šie duomenys teismui būtini, kad teismas, spręsdamas atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio klausimą, galėtų neužkirsti kelio joms pasinaudoti teise į teisminę gynybą, tačiau kartu neleistų šalims piktnaudžiauti jų procesinėmis teisėmis (vienas esminių žyminio mokesčio civiliniame procese tikslų - apriboti byloje dalyvaujantiems asmenims galimybę vilkinti procesą ir piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis, reiškiant nepagrįstus materialinius reikalavimus).

10Teismas pažymėjo, kad atsakovės neprašė dėl sunkios turtinės padėties suteikti joms valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, byloje yra atstovaujamos advokato (jo paslaugos yra mokamos), nepateikė išsamių duomenų apie įgytą bei įregistruotą turtą (transporto priemones, įmones, vertybinius popierius, lėšas bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, pajamas), duomenų iš valstybės įmonės Registrų centro, valstybės įmonės „REGITRA“, kredito įstaigų ir kitų įstaigų, galinčių suteikti duomenis apie atsakovių gaunamas pajamas, valdomą turtą ar lėšas. Šie duomenys teismui reikšmingi sprendžiant dėl apeliančių turtinės padėties bei jų atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio būtinumo. Nors atsakovės nurodė, kad jų turtas areštuotas, nenurodė, ar per kelerius paskutiniuosius metus nėra sudariusios nekilnojamojo turto perleidimo sandorių, o jei yra, kada ir kokius.

11Kadangi byloje nėra pateikta išsamių duomenų, leidžiančių teismui konstatuoti atsakovių realią sunkią turtinę padėtį ir spręsti dėl būtinybės pritaikyti žyminio mokesčio lengvatą atsakovių prašomu mastu, teismas nustatė atsakovėms terminą nurodytiems trūkumams pašalinti arba primokėti 33 339,00 Lt žyminį mokestį.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu G. Ž. ir Z. D. prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir iš dalies apeliantes atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

141. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo apsunkino apeliančių teisę į teisminę gynybą, netenkindamas prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo arba jos mokėjimą atidėti.

152. Teismui pakako pateiktų duomenų įsitikinti apeliančių sunkia turtine padėtimi.

163. Konstitucija garantuoja atsakovėms teisę į teisminę gynybą, o Europos Tarybos Ministrų komiteto 1981-05-14 rekomendacijoje Nr. 81(7) „Dėl priemonių, lengvinančių galimybes naudotis teisingumo sistema“ atkreiptas valstybių narių dėmesys į tai, kad išankstinis pinigų sumokėjimas negali būti sąlyga pradėti teismo procesą.

174. Teismas subjektyviai ir be pagrindo darė prielaidas, kad apeliantės gali būti nesąžiningos ir piktnaudžiauti.

185. Įstatymai nenumato galimybės spręsti apie asmens turtinę padėtį iš to, kokias paslaugas jis renkasi (apeliantės naudojasi advokato paslaugomis). Atsakovės norėjo gauti kokybiškas teisinio atstovavimo paslaugas, todėl pasirinko advokatą, kuriuo pasitiki. Be to, teismas, neturėdamas įrodymų, padarė išvadą, kad apeliantės advokatui už paslaugas moka.

196. Nepagrįstas ir perteklinis teismo reikalavimas atsakovėms pateikti duomenis apie per kelerius pastaruosius metus sudarytus sandorius. Apeliacinės instancijos teismas turėtų šiuos duomenis pripažinti nereikalingais. Kokius sandorius apeliantės sudarė anksčiau, neturi reikšmės, teismas turi remtis aktualiais duomenimis apie apeliančių esamą turtinę padėtį.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė ir su tuo nėra pagrindo nesutikti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje asmens teisė į teisminę gynybą turi būti realizuojama įstatymų nustatyta tvarka (CPK 5 str. 1 d.). Žyminio mokesčio sumokėjimas yra yra tinkamo kreipimosi į teismą neatskiriama dalis. CPK 83 straipsnis numato teismui galimybę atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo asmenį, kuris dėl turtinės padėties jo objektyviai negali sumokėti, o CPK 84 straipsnyje numatyta galimybė žyminio mokesčio dalies mokėjimą atidėti. Toks teisinis reglamentavimas dera su Europos Tarybos Ministrų komiteto 1981-05-14 rekomendacija Nr. 81(7) „Dėl priemonių, lengvinančių galimybes naudotis teisingumo sistema“ siekiamais tikslais.

23Apeliantės prašo į bylą pateiktų duomenų apie jų turtinę padėtį pagrindu atleisti jas nuo esminės žyminio mokesčio dalies, t. y. 33 339 Lt už apeliacinį skundą sumokėjimo arba šios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą atidėti. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje esančių duomenų nepakanka nuspręsti, ar apeliančių turtinė padėtis yra tokia bloga, kad neabejotinai sudarytų pakankamą pagrindą jas atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo ir nustatė atsakovėms terminą pasirinktinai arba pateikti išsamesnius duomenis apie savo turtinę padėtį, arba primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Tokia pirmosios instancijos teismo nutartis, įvertinus byloje esančius duomenis, yra tinkama ir pagrįsta, naikinti ar keisti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

24Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Kartu pažymima, kad duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami su tam tikra laiko perspektyva, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje. Šių duomenų visuma leistų nuspręsti ne tik tai, ar pareiškėjo turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2007-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-347/2007), spręsti, ar yra pagrindas asmenį atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 3 d.).

25CPK 84 straipsnis dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo gali būti taikomas nustačius, kad asmens turtiniai (finansiniai) sunkumai yra laikini, kad turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra apeliacinio skundo pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-01-27nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2011). Tam taip pat būtini išsamūs duomenys.

26Prašydamos atleisti nuo didžiosios dalies už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio, atsakovės (apeliantės) nurodė, kad neturi vertingo turto, gauna mažas pajamas, o jų sąskaitos yra areštuotos. Prie apeliacinio skundo yra pridėtas Z. D. sąskaitos AB Šiaulių banke išrašas už vieno mėnesio laikotarpį (nuo 2014-01-14 iki 2014-02-14). Iš šio išrašo matyti, kad sąskaitoje lėšos nėra laikomos, o mėnesio apyvarta apsiriboja 449,32 Lt. G. Ž. pateikė duomenis apie darbo užmokestį (2200 Lt (neatskaičius mokesčių kas mėnesį) laikotarpiu nuo 2013 gruodžio iki 2014 vasario. Pirmosios instancijos teismas šiuos duomenis, kurie patvirtina nedideles apeliančių pajamas iš darbo užmokesčio bei SODRA išmokų, pripažino nepakankamais pagrįsti atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo būtinumą. Pačios apeliantės atskirajame skunde remiasi Lietuvos apeliacinio teismo praktika byloje dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir šioje apeliančių nurodytoje praktikoje išaiškinta, jog teismas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo kiekvienu atveju sprendžia individualiai. Be to, tikslu įvertinti prašančio atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo asmens galimybes žyminį mokestį sumokėti, vertina išsamius duomenis (neapsiriboja duomenimis apie pajamas iš darbo santykių ir SODRA išmokų) apie prašančiojo padėtį (tiek padėtį šiuo metu, tiek apskritai).

27Apeliantės pagrįstai nurodo, kad įstatymas nedraudžia advokato paslaugomis besinaudojantį asmenį atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, todėl pirmosios instancijos teismo argumentus dėl apelainčių naudojimosi mokama advokato pagalba kaip pagrindui spręsti dėl neatleidimo nuo žyminio mokesčio pripažįsta nepagrįstais. Tačiau tai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų, kad nagrinėjamoje byloje pateikti neišsamūs duomenys ir jų trūksta teismui susidaryti išsamiai nuomonei dėl apeliančių turtinės padėties. Kartu su atskiruoju skundu pateikti duomenys apie apeliančių turimą vertingą nekilnojamąjį turtą (jis areštuotas) taip pat dar nepakankami teismui išsamiai įvertinti apeliančių turtinę padėtį ir pagrindo jas atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo egzistavimą.

28Galiausiai abejonių kelia apeliančių nenoras pateikti teismui išsamią prašomą informaciją, įskaitant ir duomenis apie per pastaruosius metus sudarytus sandorius. Nesutiktina su apeliančių argumentais, kad šie duomenys pertekliniai, kadangi jų pagalba teismas galėtų spręsti ar apeliančių turinė padėtis, dėl kurios prašoma jas atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo nėra sudaryta jų pačių veiksmais, be to būtų galima vertinti duomenis apie tai kiek pajamų buvo gautą už parduotą turtą ir pan. Pagal pateiktus duomenis Z. D. turi kelis butus, nesant išsamių duomenų apie jos pajamas, negalima spręsti ar ji negauna pajamų, pavyzdžiui, iš šio turto nuomos.

29Skirtingai nei teigia apeliantės, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nekonstatavo apeliančių nesąžiningumo ir piktnaudžiavimo, tik komentavo žyminio mokesčio tikslus ir paaiškino, kokiu tikslu reikalauja pateikti išsamesnius duomenis apie atsakovių turtinę padėtį.

30Galiausiai pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas neužkirto apeliantėms kelio pasinaudoti teise į apeliaciją. Teismas, vadovaudamasis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu (CPK 7 str.), apeliantėms suformulavo alternatyvų įpareigojimą: arba pateikti papildomus išsamius duomenis apie turtinę padėtį arba primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Nors ši alternatyva aiškiai neatsispindėjo skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje (joje nustatytas terminas nutartyje nustatytiems trūkumams pašalinti), kad įpareigojimas yra alternatyvus (pateikti trūkstamus duomenis arba sumokėti žyminį mokestį), aiškiai matyti iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies.

31Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ar keisti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, tačiau, kadangi jos rezoliucinėje dalyje nustatytas terminas nustatytiems trūkumams pašalinti jau yra pasibaigęs, nustatytinas naujas.

32Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

33Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-24 nutartį iš esmės palikti nepakeistą, tačiau patikslinti jos rezoliucinę dalį ją išdėstant taip:

34„atsakovėms G. Ž. ir Z. D. nustatyti terminą iki 2014-06-10 pašalinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-24 nutartyje nurodytus trūkumus (pateikti nutartyje nurodytus išsamius duomenis apie turtinę padėtį arba sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį ir teismui pateikti tai patvirtinančius įrodymus). Išaiškinti, jog priešingu atveju apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas, ar byloje esančių duomenų pagrindu atsakovės... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2014-02-17 sprendimu tenkindamas „Swedbank“,... 5. Teisme gautas G. Ž. ir Z. D. apeliacinis skundas, kuriuo prašoma Klaipėdos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-24 nutartimi atsakovėms G. Ž. ir Z. D.... 8. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje... 9. Atsakovės, siekdamos, kad teismas jas atleistų nuo dalies žyminio mokesčio... 10. Teismas pažymėjo, kad atsakovės neprašė dėl sunkios turtinės padėties... 11. Kadangi byloje nėra pateikta išsamių duomenų, leidžiančių teismui... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu G. Ž. ir Z. D. prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo apsunkino apeliančių teisę į... 15. 2. Teismui pakako pateiktų duomenų įsitikinti apeliančių sunkia turtine... 16. 3. Konstitucija garantuoja atsakovėms teisę į teisminę gynybą, o Europos... 17. 4. Teismas subjektyviai ir be pagrindo darė prielaidas, kad apeliantės gali... 18. 5. Įstatymai nenumato galimybės spręsti apie asmens turtinę padėtį iš... 19. 6. Nepagrįstas ir perteklinis teismo reikalavimas atsakovėms pateikti... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė ir su tuo nėra... 23. Apeliantės prašo į bylą pateiktų duomenų apie jų turtinę padėtį... 24. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia... 25. CPK 84 straipsnis dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo gali būti... 26. Prašydamos atleisti nuo didžiosios dalies už apeliacinį skundą mokėtino... 27. Apeliantės pagrįstai nurodo, kad įstatymas nedraudžia advokato paslaugomis... 28. Galiausiai abejonių kelia apeliančių nenoras pateikti teismui išsamią... 29. Skirtingai nei teigia apeliantės, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje... 30. Galiausiai pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas neužkirto... 31. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad skundžiama pirmosios... 32. Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-24 nutartį iš esmės palikti nepakeistą,... 34. „atsakovėms G. Ž. ir Z. D. nustatyti terminą iki 2014-06-10 pašalinti...