Byla 2VP-1321-970/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavus skundą dėl antstolio veiksmų

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Džiuginta Plukienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (skolininkės) G. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavus skundą dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja G. L. pateikusi skundą antstolei J. J. dėl antstolės veiksmų, prašydama panaikinti 2016 m. spalio 27 d. antstolės J. J. patvarkymą dėl turto iš varžytynių pradavimo Nr. S-160019045, reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, įskaitant 2016 m. spalio 27 d. antstolės J. J. patvarkymu dėl turto iš varžytynių pardavimo S-160019045 paskelbtų varžytynių vykdymą. Nurodo, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi iš pareiškėjos priteista skola išieškotojo AB SEB banko naudai. Pareiškėja kurį laiką mokėjo išieškotojui periodines išmokas, todėl išieškotojas iš karto priverstinių skolos išieškojimo veiksmų nesiėmė, tačiau vėliau nusprendė nukreipti išieškojimą į pareiškėjai priklausantį ir išieškotojui įkeistą nekilnojamąjį turtą – trijų kambarių butą, esantį ( - ). 2016 m. gruodžio 2 d. – 2016 m. birželio 1 d. bei 2016 m. birželio 27 d. – 2016 m. liepos 27 d. vyko minėto buto varžytynės, buto pradinė kaina buvo nurodyta atitinkamai 17 600,00 Eur bei 13 200,00 Eur. Antstolė 2016 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymu dėl turto perkainojimo perkainavo šį butą ir nustatė jo vertę 19 500,00 Eur, tačiau 2016 m. kovo 1 d. UAB „Jungtinis verslas“ parengtoje eksperto išvadoje minėtas butas įvertintas 22 000,00 Eur, t. y., 3 500,00 Eur daugiau nei įvertino antstolė. Antstolė 2016 m. spalio 27 d. priėmė patvarkymą dėl šio buto pardavimo iš varžytynių, kuriame nustatyta buto kaina prieštarauja įstatymams. Antstolė įkainuodama varžytynėse parduodamo turto kainą rėmėsi ne ekspertų nustatyta turto rinkos verte, bet savo vienašališkais ir jokio ekonominio pagrindimo neturinčiais paskaičiavimais. Antstolei neteisėtai perkainavus (pervertinus) varžytynėse parduodamo buto vertę ir ginčijamame patvarkyme nustačius nepagrįstą pradinę šio buto pardavimo kainą varžytynėse pažeidžiamos pareiškėjos teisės bei apsunkinama galimybė realizuoti butą už optimalią kainą, dėl ko pareiškėjai gali nepagrįstai ir neproporcingai padidėti nuostoliai. Be to, antstolė pažeidė pakartotinių varžytynių rengimo tvarką, nes neteisėtai neperdavė pareiškėjai buto po antrųjų varžytynių. Antstolė negalėjo paskelbti varžytynių, pardavinėjant butą įstatymams prieštaraujančioms kainoms, butas jau turėjo būti grąžintas pareiškėjai, todėl varžytynės toliau negali būti vykdomos. Pareiškėjos skundą patenkinus, o antstolei realizavus pareiškėjai priklausantį butą, nebūtų galimybės šalis atstatyti į pradinę padėtį, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir toliau tęsiant išieškojimo procedūras skundo nagrinėjimas netektų prasmės, galimai pareiškėjai palankus sprendimas būtų nebeįvykdomas bei pareiškėjai būtų sukelti didžiuliai nuostoliai, dėl ko pareiškėja turėtų inicijuoti žalos atlyginimo procedūras.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Pareiškėja, pateikusi skundą dėl antstolės veiksmų, CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. CPK 510 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog skundo dėl antstolio veiksmų padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, kada tai reikalinga, gali vykdymo veiksmus sustabdyti. Taigi, vykdymo veiksmų sustabdymas yra išimtinio pobūdžio laikinoji apsaugos priemonė. Vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindas gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Iš pateikto pareiškėjos prašymo ir skundo dėl antstolės procesinių veiksmų turinio bei priedų prie jo matyti, kad antstolė J. J. vykdo vykdomąją bylą pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartį dėl pareiškėjos įkeisto turto – buto, esančio ( - ), pardavimo iš varžytynių ir skolos išieškojimo. Pareiškėja, nesutikdama su antstolės 2016 m. spalio 27 d. patvarkymu dėl turto iš varžytynių pardavimo, ginčija parduodamo iš varžytynių buto kainą bei pačią varžytynių procedūrą, todėl prašo sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/07;2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008, 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Iš pareiškėjos prašymo bei prie jo pridėto antstolės 2016 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymo dėl turto perkainojimo matyti, kad vykdomojoje byloje atlikus naują ekspertizę pareiškėjos butas įvertintas 22 000,00 Eur suma, tačiau antstolė perkainuodama pareiškėjai priklausantį butą jį įvertino 19 500,00 Eur suma. Įvertinus nurodytas aplinkybes, pareiškėjos prašyme išdėstytus argumentus, jų pagrįstumą, teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra tikslinga ir reikalinga sustabdyti pareiškėjai priklausančio buto pardavimo iš varžytynių vykdymą, kadangi skundo dėl antstolio veiksmų tenkinimo atveju gali būti apsunkintas teismo procesinio sprendimo vykdymas bei pažeisti pareiškėjos turtiniai interesai. Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių tikslą ir siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, pareiškėjos prašymas tenkintinas ir iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų sustabdytinas paskelbtų pareiškėjai priklausančio buto varžytynių vykdymas (CPK 145 straipsnio 10 punktas).

7Nutartis vykdytina skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis CPK 144 straipsniu, 145 straipsnio 10 punktu, 147, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

9prašymą tenkinti.

10Pareiškėjos G. L., asmens kodas ( - ), reikalavimų įvykdymui užtikrinti, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir vykdomojoje byloje Nr. 0052/13/01381 sustabdyti antstolės J. J. 2016 m. spalio 27 d. patvarkymu Nr. S-160019045 paskelbtų buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), varžytynių vykdymą iki bus išnagrinėtas pareiškėjos G. L. skundas dėl antstolės veiksmų.

11Nutartį vykdyti skubiai.

12Nutarties vykdymą pavesti antstolei J. J. CPK nustatyta tvarka.

13Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjai, išieškotojui AB SEB bankui, antstolei J. J.

14Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai