Byla e2S-1760-430/2019
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarties civilinėje byloje, kurioje buvo patvirtinta ne teismo procese pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Viada LT“ (toliau – UAB „Viada LT“), uždarosios akcinės bendrovės „Gotartas“ (toliau – UAB „Gotartas“) ir UAB „Šiaulių plentas“ sudaryta taikos sutartis

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ (toliau – UAB „Šiaulių plentas“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarties civilinėje byloje, kurioje buvo patvirtinta ne teismo procese pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Viada LT“ (toliau – UAB „Viada LT“), uždarosios akcinės bendrovės „Gotartas“ (toliau – UAB „Gotartas“) ir UAB „Šiaulių plentas“ sudaryta taikos sutartis.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtino pareiškėjų UAB „Viada LT“ (kreditorės), UAB „Gotartas“ (skolininkės) ir UAB „Šiaulių plentas“ (laiduotojos) ne teismo procese sudarytą taikos sutartį. Pareiškėja UAB „Viada LT“ pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartimi nutarė išduoti pareiškėjai UAB „Viada LT“ vykdomąjį raštą pagal teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-6844-647/2019 išdavė vykdomąjį raštą Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų civilinėje byloje Nr. e2SP-6844-647/2019 pagal teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtintą šalių (UAB „Viada LT“, UAB „Gotartas“ ir UAB „Šiaulių plentas“) sudarytą ne teismo procese taikos sutartį.

82.

9Teismas nustatė, kad 2019 m. birželio 13 d. teismo nutartimi patvirtintoje šalių taikos sutartyje nustatytos prievolės vykdymo terminas yra suėjęs, skolininkė UAB „Šiaulių plentas“ pripažįsta skolą, tačiau nepateikė teismui įrodymų apie tai, jog tinkamai vykdo įsipareigojimus, dėl to teismas, atsižvelgęs į skolininkės UAB „Gotartas“ poziciją, tenkino pareiškėjos UAB „Viada LT“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

113.

12Pareiškėja UAB „Šiaulių plentas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2SP-6844-647/2019, kurį patikslino, prašydama panaikinti teismo nutartį ir klausimą dėl pateiktų prašymų perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

134.

14Apeliantė nurodo, kad ji, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio pagrindu, buvo pateikusi pirmosios instancijos teismui prašymą dėl teismo 2019 m. birželio 13 d. nutarties vykdymo atidėjimo, nurodydama savo prastą turtinę padėtį ir pradėtą restruktūrizavimo procesą. Toks prašymas buvo priimtas nagrinėjimui, tačiau teismas šio prašymo neišsprendė. Pažymi, kad, jeigu toks prašymas būtų patenkintas, tuomet pareiškėjos UAB „Viada LT“ prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo turėjo būti atmestas. Apeliantės vertinimu, tokio prašymo neišsprendimas laikytinas esminiu procesinių teisės normų pažeidimu, dėl to skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta.

155.

16Apeliantė taip pat pažymi, kad teismas išdavė pareiškėjai UAB „Viada LT“ vykdomąjį raštą pagal skundžiamą 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartį dėl visos taikos sutartyje nurodytos sumos išieškojimo, neatsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. liepos 12 d. pareiškėja UAB „Šiaulių plentas“ sumokėjo UAB „Viada LT“ 66 155 Eur skolos dalį, o pareiškėja UAB „Viada LT“ pateikė patikslintą prašymą tik dėl likusios nesumokėtos skolos išieškojimo, t. y. 321 136 Eur skolos ir 1 655 Eur palūkanų. Apeliantės vertinimu, skundžiama nutartis turi būti panaikinta.

176.

18Pareiškėja UAB „Viada LT“ atsiliepime į atskirąjį skundą nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

197.

20Pareiškėja nurodo, kad apeliantė UAB „Šiaulių plentas“ savo procesiniuose dokumentuose pripažino, kad neatliko 2019 m. rugpjūčio 15 d. nustatyto mokėjimo ir tokiu būdu pažeidė patvirtintos taikos sutarties sąlygas, dėl to, pareiškėja UAB „Viada LT“, vadovaudamasi taikos sutarties 6 punktu, įgijo teisę nedelsiant kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo visai neapmokėtai bendrai įsiskolinimo sumai. Pareiškėjos manymu, vien dėl šių priežasčių, skundžiama nutartis yra teisėta, o pareiškėjai pagrįstai buvo išduotas vykdomasis raštas.

218.

22Pareiškėja nesutinka su apeliantės skundo argumentais, kad teismas nenagrinėjo UAB „Šiaulių plentas“ prašymo dėl 2019 m. birželio teismo nutarties vykdymo atidėjimo, kadangi teismo posėdžio metu prašymą nagrinėjantis teisėjas klausė posėdyje dalyvavusių asmenų nuomonės dėl pareikšto prašymo ir teismas, priimdamas sprendimą tenkinti prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, tokiu būdu šio apeliantės prašymo netenkino. Pabrėžė, kad apeliantės UAB „Šiaulių plentas“ atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, dėl to apeliantei nebūnant aktyvia bylos šalimi, nesiekiant tinkamai apginti savo teisių ir teisėtų interesų, nedalyvaujant teismo posėdyje, nelogiška teigti, kad pirmosios instancijos teismas nesprendė ir nevertino šių apeliantės argumentų. Pareiškėjos vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas neprivalėjo priimti dviejų atskirų nutarčių ir pagrįstai dėl šių aplinkybių priėmė vieną nutartį.

239.

24Pareiškėja pabrėžė, kad apeliantė UAB „Šiaulių plentas“ visą laiką po taikos sutarties patvirtinimo netinkamai vykdė (nevykdė) taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, dėl to jos prašymas dėl teismo nutarties vykdymo atidėjimo buvo pagrįstai atmestas. Pažymi, kad apeliantei, jau pasirašant taikos sutartį, turėjo būti žinoma jos sunki finansinė padėtis ir apsunkintos galimybės įvykdyti taikos sutartį, ji planavo kreiptis dėl restruktūrizavimo procese, dėl to galėjo iki šios taikos sutarties patvirtinimo tartis su pareiškėja dėl palankesnių skolos grąžinimo sąlygų (t. y. dėl ilgesnio mokėjimo termino, mažesnių įmokų), tačiau to nepadarė.

2510.

26Pareiškėjos manymu, apeliantė nepagrindė aplinkybių, kad ji negali atsiskaityti su pareiškėja dėl išskirtinių ir objektyvių priežasčių, o jos išsakyta pozicija, kokios taikos sutarties pakeitimo tvarkos ji reikalauja, nėra aiški, nes apeliantė tik deklaratyviai nurodo, kad prašo atidėti vykdomojo rašto išdavimo klausimą, kol bus išspręsta apeliantės restruktūrizavimo byla, tačiau vykdomojo rašto išdavimo atidėjimas nėra ir negali būti prilyginamas CPK 646 straipsnio 3 dalyje nustatytai galimybei pakeisti taikos sutartyje nurodytų sąlygų vykdymą, t. y. apeliantė prašo atidėti vykdomojo rašto išdavimo klausimo sprendimą, o ne pakeisti taikos sutartyje nurodytų sąlygų vykdymą, dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino tokio apeliantės prašymo. Pareiškėja taip pat pabrėžė, kad šiuo atveju neaišku ir tai, ar apeliantės restruktūrizavimo procesas iš viso bus pradėtas.

2711.

28Pareiškėjos manymu, apeliantės prašymo atidėti vykdomojo rašto išdavimą tenkinimas reikštų, kad skolos grąžinimo terminas būtų prailgintas neapibrėžtam laiko tarpui ir šios aplinkybės suteiktų apeliantei nepagrįstą pranašumą ir tokiu būdu nebūtų išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra.

2912.

30Pareiškėja nesutinka, kad skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta ir dėl to, jog apeliantė sumokėjo dalį skolos, kadangi pareiškėja buvo pateikusi teismui patikslintą prašymą išduoti vykdomąjį raštą, kuriame buvo nurodyta tiksli apeliantės pagal taikos sutartį negrąžinta suma. Pirmosios instancijos teismas tenkino būtent šį apeliantės patikslintą prašymą ir išdavė šio prašymo pagrindu vykdomąjį raštą. Be to, pažymėjo, kad pareiškėjui buvo išduotas vykdomasis raštas, kuriame buvo atkartotos taikos sutarties nuostatos, dėl to, nors vykdomajame rašte nenurodyta konkreti negrąžinta suma, negalima laikyti, kad teismo išduotas vykdomasis raštas yra nepagrįstas. Pareiškėjos manymu, šis apeliantės argumentas yra formalus ir nedarantis įtakos išieškomai sumai ir (ar) apeliantės teisėms, kadangi priverstinis vykdymas atliekamas tik dėl negrąžintos pagal taikos sutartį sumos. Pažymėjo, kad šias aplinkybes pagrindžia ir antstoliui pateiktas prašymas (ir patikslintas prašymas) dėl vykdomojo rašto priėmimo vykdyti.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas atmestinas.

3313.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

3514.

36Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

3715.

38Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3916.

40Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2SP-6844-647/2019, kuria pirmosios instancijos teismas išdavė kreditorei vykdomąjį raštą pagal teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygas, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

4117.

42Pareiškėja UAB „Viada LT“ pateikė prie atsiliepimo į atskirąjį skundą papildomus dokumentus – 2019 m. rugsėjo 16 d. prašymo dėl vykdomojo rašto pateikimo antstoliui ir 2019 m. rugsėjo 18 d. patikslinto prašymo dėl vykdomojo rašto pateikimo antstoliui kopijas. Pažymėtina, kad CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Pažymėtina, kad nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218-916/2016). Atsižvelgiant į tai, kad pateikti nauji įrodymai padeda atskleisti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstytas faktines aplinkybes ir šių įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, pateiktus naujus dokumentus apeliacinės instancijos teismas priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

4318.

44Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtino pareiškėjų UAB „Viada LT“ (kreditorės), UAB „Gotartas“ (skolininkės) ir UAB „Šiaulių plentas“ (laiduotojos) ne teismo procese sudarytą taikos sutartį. Ši teismo nutartis įsiteisėjo. 2019 m. rugpjūčio 19 d. pareiškėja UAB „Viada LT“ pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą pagal teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygas, nurodant, jog skolininkė UAB „Gotartas“ ir skolininkės laiduotoja UAB „Šiaulių plentas“ nevykdo taikos sutarties sąlygų (t. y. neatliko mokėjimų pagal taikos sutartyje nustatytą mokėjimo grafiką). Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartimi nutarė išduoti pareiškėjai UAB „Viada LT“ vykdomąjį raštą pagal teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį.

4519.

46Vykdomojo rašto išdavimo tvarką reglamentuoja CPK 646 straipsnis, kurio 3 dalyje įtvirtinta, jog suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą, jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, teismas gali pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką, nekeisdamas šalių susitarimo esmės.

4720.

48Kasacinis teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinę, kad pagal CPK 646 straipsnio 3 dalies nuostatą sprendžiant vykdomojo rašto išdavimo pagal teismo patvirtintą taikos sutartį klausimą, reikalinga nustatyti, ar yra pagrindas konstatuoti, jog taikos sutarties sąlygos neįvykdytos (nevykdomos), ir ar jos gali būti priverstinai įvykdomos apskritai (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1387-370/2018; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-421/2016). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad taikos sutarties, kurios sudarymas, patvirtinimas ir vykdymas nustatytas materialiosios ir proceso teisės normų, ypatumas yra tas, kad taikos sutarties šaliai nevykdant sutartimi nustatytos prievolės, suinteresuotos šalies (kreditoriaus) prašymu pagal teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, rezoliucinę dalį išduodamas vykdomasis raštas ir jis vykdomas CPK nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2010).

4921.

50Byloje nustatyta ir šalių neginčijama, kad skolininkė UAB „Gorantas“ ir skolininkės laiduotoja (apeliantė) UAB „Šiaulių plentas“ tinkamai nevykdė Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtintos šalių (UAB „Viada LT“, UAB „Gotartas“ ir UAB „Šiaulių plentas“) taikos sutarties sąlygų ir nustatytu terminu neatliko nustatyto dydžio mokėjimų pagal sutartą mokėjimų grafiką. Taikos sutarties 6 punkte šalys susitarė, jog laiduotojas ir skolininkas pareiškia ir sutinka, jog tuo atveju, jei laiduotojas nevykdys šios taikos sutarties 4 punkte numatytų įsipareigojimų ir bent vieną mėnesį kreditoriui nesumokės (ir (ar) nepilnai sumokės) atitinkamos šios taikos sutarties 4 punkte įsipareigotos sumokėti sumos dalies, visų šios taikos sutarties 4 punkte numatytų laiduotojo prievolių įvykdymo terminas bus laikomas pasibaigusiu, o kreditorius turės teisę nedelsiant kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo visai neapmokėtai bendrai įsiskolinimo sumai.

5122.

52Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismo nutartis, kuria patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjusi. Tai reiškia, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims įgavo galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tapo priverstinai vykdytinu dokumentu (CK 6.985 straipsnio 1 ir 2 dalys). Pagal CPK 587 straipsnio 1 dalies 1 punktą vykdomuoju dokumentu yra teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas. Jis išduodamas vykdytinam teismo sprendimui įsiteisėjus (CPK 646 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 646 straipsnio 3 dalį išduodamas vykdomasis raštas, kai nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis.

5323.

54Apeliacinės instancijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių nekilo ginčas dėl to, kad taikos sutartis nebuvo vykdoma tinkamai, taikos sutarties sąlygos gali būti priverstinai įvykdomos ir yra suprantamos, dėl to pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 646 straipsnio 3 dalies nuostatomis, neturėjo pagrįsto pagrindo atsisakyti išduoti pareiškėjai UAB „Viada LT“ vykdomojo rašto pagal taikos sutarties nuostatas ir vadovaudamasis patvirtintos taikos sutarties 6 punktu turėjo jai išduoti vykdomąjį dokumentą visai neapmokėtai bendrai įsiskolinimo sumai pagal taikos sutarties sąlygas.

5524.

56Tačiau sutiktina su apeliantės atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal CPK 646 straipsnio 3 dalį, buvo priėmęs apeliantės procesinį prašymą dėl nutarties vykdymo iki kol bus išspręsta apeliantės restruktūrizavimo byla atidėjimo, tačiau šio prašymo neišsprendė. Prašyme nurodytas nutarties vykdymo atidėjimo pagrindas – CPK 284 straipsnis ir CPK 646 straipsnio 3 dalis.

5725.

58CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, nors apeliantė pateiktame prašyme formaliai buvo nurodžiusi taikytiną CPK 284 straipsnio 1 dalies ir 646 straipsnio 3 dalies pagrindus, tačiau faktiškai, kaip matyti iš prašymo turinio ir dalyko, apeliantė vykdomojo rašto išdavimo procese prašė atidėti ne teismo nutarties įvykdymą (t. y. tam tikrų mokėjimų atlikimą), bet atidėti vykdomojo rašto išdavimo proceso (pagal CPK 646 straipsnio 3 dalies nuostatas) klausimą, kol bus išspręsta apeliantės restruktūrizavimo byla. Pažymėtina, kad vykdomojo rašto išdavimo atidėjimas nėra ir negali būti prilyginamas CPK 284 straipsnio 1 dalies ar CPK 646 straipsnio 3 dalyje numatytai galimybei pakeisti taikos sutartyje nurodytų sąlygų vykdymą. Teismas, vadovaudamasis sprendimo (nutarties) vykdymo tvarkos pakeitimo instituto nuostatomis, gali spręsti tik dėl procesinių tokio sprendimo (nutarties) vykdymo klausimų, pavyzdžiui, skolos, kitų taikos sutartį mokėtinų sumų išdėstymo, mokėjimo atidėjimo, tačiau CPK apskritai nėra numatyta galimybė atidėti vykdomojo rašto išdavimo proceso išsprendimo klausimą. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. birželio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-493-381/2019, spręsdamas panašaus pobūdžio situaciją, kuomet skolininkė teikė prašymą atidėti vykdomojo rašto išdavimo klausimo pagal taikos sutarties sąlygas nagrinėjimą iki kitoje byloje bus išspręstas klausimas dėl taikos sutarties sudarymo, išaiškino, kad vykdomasis raštas yra išduodamas atsižvelgiant į tos bylos, kurioje jį prašoma išduoti, išnagrinėjimo rezultatą ir niekaip negali priklausyti nuo kitos bylos išnagrinėjimo rezultato, o civilinio proceso įstatymas nenumato galimybės atidėti vykdomojo rašto išdavimo proceso. Lietuvos apeliacinis teismas pabrėžė, kad vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis CPK nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu vykdymo veiksmus gali atidėti arba vykdomąją bylą sustabdyti (CPK 625 straipsnio 1 dalis), ir tokie pobūdžio prašymai priskirti antstolio, o ne teismo diskrecijai, tuo tarpu teismas sprendžia prašymą išduoti vykdomąjį raštą dėl taikos sutarties sąlygų vykdymo.

5926.

60Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, nors apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas neišsprendė apeliantės pateikto ir teismo priimto procesinio prašymo. Įvertinus tai, kad tokio pobūdžio prašymai priskirti antstolio, o ne teismo diskrecijai, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais šį prašymą palieka nenagrinėtu (CK 1.5 straipsnis).

6127.

62Apeliantė skunde taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išdavė pareiškėjai UAB „Viada LT“ dėl visos skolos sumos išieškojimo, neatsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 12 d. pareiškėja UAB „Šiaulių plentas“ sumokėjo UAB „Viada LT“ 66 155 Eur skolos dalį, o pareiškėja UAB „Viada LT“ pateikė patikslintą prašymą tik dėl likusios nesumokėtos skolos išieškojimo, t. y. 321 136 Eur skolos ir 1 655 Eur palūkanų. Apeliantės vertinimu, skundžiama nutartis turi būti panaikinta ir dėl šių priežasčių.

6328.

64Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliante, jog šios aplinkybės būtų pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kadangi Vilniaus regiono apylinkės teismo nutartimi šalių patvirtintos taikos sutarties 6 punktas nustatė, jog, jei laiduotojas nevykdys šios taikos sutarties 4 punkte numatytų įsipareigojimų ir bent vieną mėnesį kreditoriui nesumokės (ir (ar) nepilnai sumokės) atitinkamos šios taikos sutarties 4 punkte įsipareigotos sumokėti sumos dalies, visų šios taikos sutarties 4 punkte numatytų laiduotojo prievolių įvykdymo terminas bus laikomas pasibaigusiu, o kreditorius turės teisę nedelsiant kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo visai neapmokėtai bendrai įsiskolinimo sumai. Byloje nėra ginčo, kad per nustatytą laikotarpį tiek skolininkė, tiek laiduotoja taikos sutarties sąlygų tinkamai neįvykdė. Kadangi bylos medžiaga patvirtina, o skolininkė (ir laiduotoja) neginčija, jog pažeidė taikos sutartimi prisiimta prievoles, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad visi mokėjimo terminai yra suėję, ir kreditorė UAB „Viada LT“ remiantis šalių pasirašytos taikos sutarties 6 punktu turėjo teisę kreiptis dėl visos skolos sumos išieškojimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-140/2013). Apeliacijos instancijos teismas sutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas turėjo išduoti vykdomąjį dokumentą, nurodydamas teismo nutarties rezoliucijoje tik neįvykdytos taikos sutarties dalį, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, to nenurodžius, antstolis, gavęs vykdomąjį dokumentą, nustatys išieškotinos skolos dydį. Apeliacinės instancijos teismas netikslina skundžiamos teismo nutarties rezoliucinės dalies, kadangi bylos duomenys patvirtina, jog skundžiamos nutarties pagrindu jau buvo išduotas vykdomasis raštas, kuris jau perduotas vykdyti antstoliui.

6529.

66Kiti apeliantės argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumui ir pagrįstumui, dėl to teismas jų nevertina. Pažymėtina, jog pagal teismų praktikos išaiškinimus, pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną skundo argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

6730.

68Remdamasis tuo, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi pagrįstai buvo išduotas vykdomasis raštas, dėl to skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o apeliantės atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

69Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

70Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

71Palikti nenagrinėtu UAB „Šiaulių plentas“ prašymą atidėti teismo nutarties įvykdymą iki bus priimtas procesinis sprendimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Šiaulių plentas“ Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-633-883/2019.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartimi... 8. 2.... 9. Teismas nustatė, kad 2019 m. birželio 13 d. teismo nutartimi patvirtintoje... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. 3.... 12. Pareiškėja UAB „Šiaulių plentas“ pateikė atskirąjį skundą dėl... 13. 4.... 14. Apeliantė nurodo, kad ji, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 15. 5.... 16. Apeliantė taip pat pažymi, kad teismas išdavė pareiškėjai UAB „Viada... 17. 6.... 18. Pareiškėja UAB „Viada LT“ atsiliepime į atskirąjį skundą nesutinka su... 19. 7.... 20. Pareiškėja nurodo, kad apeliantė UAB „Šiaulių plentas“ savo... 21. 8.... 22. Pareiškėja nesutinka su apeliantės skundo argumentais, kad teismas... 23. 9.... 24. Pareiškėja pabrėžė, kad apeliantė UAB „Šiaulių plentas“ visą... 25. 10.... 26. Pareiškėjos manymu, apeliantė nepagrindė aplinkybių, kad ji negali... 27. 11.... 28. Pareiškėjos manymu, apeliantės prašymo atidėti vykdomojo rašto išdavimą... 29. 12.... 30. Pareiškėja nesutinka, kad skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. Atskirasis skundas atmestinas.... 33. 13.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 35. 14.... 36. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 37. 15.... 38. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 39. 16.... 40. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo... 41. 17.... 42. Pareiškėja UAB „Viada LT“ pateikė prie atsiliepimo į atskirąjį... 43. 18.... 44. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m.... 45. 19.... 46. Vykdomojo rašto išdavimo tvarką reglamentuoja CPK 646 straipsnis, kurio 3... 47. 20.... 48. Kasacinis teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinę, kad pagal... 49. 21.... 50. Byloje nustatyta ir šalių neginčijama, kad skolininkė UAB „Gorantas“ ir... 51. 22.... 52. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismo nutartis, kuria... 53. 23.... 54. Apeliacinės instancijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių... 55. 24.... 56. Tačiau sutiktina su apeliantės atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios... 57. 25.... 58. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 59. 26.... 60. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytą Lietuvos apeliacinio... 61. 27.... 62. Apeliantė skunde taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 63. 28.... 64. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliante, jog... 65. 29.... 66. Kiti apeliantės argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties dėl... 67. 30.... 68. Remdamasis tuo, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 69. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos... 70. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. rugsėjo 10... 71. Palikti nenagrinėtu UAB „Šiaulių plentas“ prašymą atidėti teismo...