Byla 2S-1246-259/2015
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui V. Z., L. Š., UAB „Vytauto parkas“, V. Š., UAB „Frineta“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo R. Š. ir suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Vytauto parkas“ atskiruosius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-810-528/2015 pagal pareiškėjo R. Š. skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui V. Z., L. Š., UAB „Vytauto parkas“, V. Š., UAB „Frineta“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas skundu prašė pripažinti neteisėtais antstolio V. Z. veiksmus organizuojant ir skelbiant pirmąsias UAB „Vytauto parkas“ priklausančio nekilnojamojo turto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), varžytynes. Skunde nurodoma, kad 2014-07-23 Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notaras D. G. išdavė notaro vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. ( - )), pagal kurį antstolis V. Z. pradėjo išieškojimą iš UAB „Vytauto parkas“ priklausančio nekilnojamojo turto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ); 2014-07-25 antstolio V. Z. raginimu įvykdyti sprendimą pareiškėjas R. Š. buvo informuotas, jog turi sumokėti 400.924,05 Lt piniginę prievolę, 12 % procesinių palūkanų, 20 % metinių palūkanų ir 1403 Lt vykdymo išlaidų, tačiau pareiškėjui nebuvo įteiktas pranešimas apie pirmąsias nekilnojamojo turto varžytynes, jis nebuvo informuotas apie nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą ir neturėjo galimybės su ja susipažinti ir tik 2014-11-18 sužinojo apie paskelbtas nekilnojamojo turto varžytynes; iš interneto svetainėje www.evarzytines.lt. elektroniniu būdu pateiktos informacijos matyti, jog pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 400000 Lt; varžytynės vykdomos nesilaikant imperatyvių įstatymo reikalavimų, todėl pareiškėjas su jomis nesutinka; skolininkas negalėjo žinoti iki kada jis gali pasinaudoti savo teise surasti pirkėją, nes jam buvo netinkamai įteikti antstolio procesiniai dokumentai; nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių pasekmės nulemia skolininko turtinę padėtį, o negalėjimas pasinaudoti galimybe pačiam ieškoti turto pirkėjo yra esminis skolininko teisių pažeidimas; priverstinį turto pardavimą vykdo antstolis, o turto savininkas neturi galimybės nustatyti sutarties sąlygų ir kainos, todėl antstolis turi užtikrinti, kad sutarties sąlygos būtų sąžiningos bei nepažeistų šalių interesų pusiausvyros, ir nustatyti tokią turto priverstinio pardavimo kainą, kuri neleistų vienai iš sutarties šalių įgyti nepagrįstą pranašumą kito asmens sąskaita; nekilnojamojo turto pardavimo pirmose varžytynėse kaina yra 400000 Lt, tačiau ji žymiai mažesnė už išieškomą iš pareiškėjo R. Š. skolos sumą; pareiškėjas negalėjo susipažinti su pradinę nekilnojamojo turto kainą nulėmusio turto vertinimo duomenimis, negalėjo teikti savo prieštaravimų dėl kainos nustatymo, o kaina yra vienas svarbiausių dalykų, užtikrinančių skolininko ir kreditoriaus teisėtų interesų pusiausvyrą; kontroliuodamas vykdymo proceso eigą, antstolis privalo siekti, kad būtų užtikrintas išieškotojo ir skolininko lygiateisiškumas, teisingumas ir kiti teisės principai.

4Antstolis V. Z. 2014-11-21 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0137/14/01689 persiuntė teismui.

5Antstolio patvarkyme nurodoma, kad vykdymo procesas skirtas išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai, o antstolis imasi priemonių nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų; pagal areštuoto skolininko turto įkainojimo taisykles skolininko turtas turi būti įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, arešto metu dalyvaujančių skolininko bei išieškotojo nuomonę; areštuoto turto pardavimo iš varžytynių tinkamos kainos nustatymas yra esminė varžytynių teisėtumo sąlyga, todėl, vykdymo proceso metu antstoliui kilus abejonių dėl turto vertės, 2014-09-20 patvarkymu skirta ekspertizė turto vertei nustatyti, ją pavedant atlikti turto vertintojui UAB „Ober-haus“, turinčiam atitinkamą kvalifikaciją bei kompetenciją patvirtinančius dokumentus; skolininko pozicija dėl varžytynių neteisėtumo ir reiškiami prieštaravimai dėl netinkamo įkainojimo yra subjektyvūs, nepagrįsti ir nemotyvuoti; 2014-10-20 VĮ Registrų centro elektroninėje informacinėje sistemoje paskelbus apie pirmąsias varžytynes, sulaukta daug interesantų skambučių, kas patvirtina objektyvų turto įkainojimą maksimaliai artimai, esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai; bendroji varžytynių tvarka yra reglamentuota taip, kad varžytynių objektas būtų realizuotas būtent už didžiausią pasiūlytą kainą, o tai užtikrina automatinis varžytynių pratęsimo mechanizmas, todėl nekilnojamojo turto objektas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), 2014-11-19 varžytynėse Nr. 56871 buvo parduotas UAB „Frineta“ žymiai pakėlus kainą nuo pradinės pardavimo kainos 400 000 Lt (115848,01 Eur) už 480 000 Lt (139017,61 Eur); turto vertinimas atliekamas Tarptautiniuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytais turto vertinimo metodais šiuose standartuose nustatytais vertinimo atvejais ir, eksperto nuomone, nustatant ekspertizės objekto (vertinamo turto) rinkos vertę lyginamojo metodo bei pajamų metodo taikymas, netaikant išlaidų (kaštų) metodo, yra visiškai pakankamas ir pagrįstas; ekspertas kiek įmanoma atsižvelgė ir įvertino ekspertizės objekto rinkos vertę reikšmingai lemiančius veiksnius; įkaito davėjui UAB „Vytauto parkas“ nuosavybes teise priklausantis objektas buvo įkainotas 500000 Lt, o 2014-10-08 patvarkymas dėl areštuoto turto įkainojimo įteiktas UAB „Vytauto parkas“ direktorei R. P. 2014-10-16; skolininko argumentai dėl netinkamo informavimo apie turto įkainojimą bei varžytynes nepagrįsti, nes pirminiai procesiniai dokumentai (raginimas įvykdyti sprendimą, patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimas) buvo siųsti ir įteikti skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), todėl skolininkas privalėjo aktyviai domėtis vykdymo eiga; vykdymo proceso metu procesiniai dokumentai, taip pat ir 2014-10-20 skelbimas apie pirmąsias varžytynes buvo siunčiami registruotais laiškais ir jie laikomi įteiktais praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo dienos; be to, skolininkas R. Š. ir išieškotojas V. Š. gyvena kaimynystėje, nuolat palaikė ryšį ir skolininkas iki paskutinio momento tikėjosi tinkamai įvykdyti piniginę prievolę, galinčią sustabdyti įkeisto nekilnojamojo objekto realizavimą priverstiniu būdu; skolininko R. Š. skambučiai mobiliuoju telefonu antstoliui V. Z. 2014-11-13 ir 2014-11-17 patvirtina faktą, jog skolininkas žinojo ir buvo informuotas apie vykdomą priverstinį pardavimą; skolininkas formaliai naudojasi įstatymo numatyta teise reikšti skundą, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, siekdamas vilkinti procesą, kliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus ir įvykdyti vykdomąjį dokumentą; realaus pagrindo abejoti pagal ekspertizę nustatytu administracinio pastato ( - ), įkainojimu nėra pagrindo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. kovo 10 d. nutartimi pareiškėjo R. Š. skundą atmetė, priteisė iš pareiškėjo 521,32 Eur išlaidas už advokato pagalbą suinteresuotam asmeniui V. Š. ir 7,18 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

8Vertindamas antstolio V. Z. veiksmų neteisėtumą dėl pareiškėjo skunde nurodomų argumentų, jog antstolis neinformavo skolininko apie varžytynes, dėl to pareiškėjas (skolininkas) negalėjo pasinaudoti teise surasti turto pirkėją, teismas nurodė, kad pareiškėjui (skolininkui) R. Š. jo gyvenamosios vietos adresu registruotais laiškais buvo siųsti visi vykdomosios bylos dokumentai – 2014-09-08 patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo, 2014-09-08 patvarkymas dėl kliūčių vykdymo veiksmams atlikti pašalinimo, 2014-10-08 patvarkymas dėl areštuoto turto įkainojimo bei 2014-10-20 skelbimas dėl pirmųjų varžytynių (b. l. 70-75, 77, 83, 89, 91, 95, 96-102, 104, 108). Teismo vertinimu, dokumentų neįteikimas skolininko gyvenamosios vietos adresu nesudaro pagrindo konstatuoti, kad antstolis pažeidė vykdymo proceso normas dėl dokumentų įteikimo pareiškėjui, nes vykdymo proceso dalyviams procesiniai dokumentai CPK numatytais atvejais siunčiami registruotąja pašto siunta ir laikomi įteiktais, praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo dienos (CPK 3 str. 1 d., 185 str., 604 str.). Be to, iš antstolio pateiktų telefono išklotinių, suinteresuoto asmens V. Š. atsiliepimo ir jo atstovo paaiškinimų teismo posėdyje teismas nustatė, kad pareiškėjas bendravo su antstoliu ir išieškotoju, o įrodymų apie informacijos dėl vykdymo proceso eigos slėpimą nuo pareiškėjo (skolininko) ar jos nesuteikimą byloje nėra (CPK 177, 178 str., b.l.18-20). Taip pat iš bylos dalyvių ir jų atstovų paaiškinimų teismas nustatė, jog varžytynėse parduotas turtas buvo eksperto apžiūrėtas ir tai atlikta ne savavališkai, bet išieškotojui susitarus su pareiškėju, o UAB „Vytauto parkas“ neįvardintam atstovui įleidus ekspertą ir antstolio V. Z. padėjėją E. S. į administracines patalpas ( - ). Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, jog antstolio veiksmai, informuojant pareiškėją dėl vykdymo proceso metu atlikto realizuojamo turto įkainavimo bei varžytynių organizavimo yra teisėti, nes antstolis pareigą pranešti apie vykdymo proceso metu priimtus patvarkymus įvykdė tinkamai ir CPK nustatyta tvarka (CPK 177, 178, 185, 604 str.). Pareiškėjo argumentus dėl jo negalėjimo pasinaudoti teise surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją teismas laikė deklaratyviais, nurodė, kad šia teise pareiškėjas nepasinaudojo tik dėl savo pareigų netinkamo vykdymo – nesidomėjimo vykdymo eiga, jam siųstų procesinių dokumentų neatsiėmimo, todėl už tai jam pačiam ir tenka atsakomybė bei pasekmės.

9Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus dėl netinkamo turto įkainavimo, motyvuodamas tuo, kad šiuo atveju varžytynėse parduoto administracinio pastato ( - ), rinkos vertę – 500000 Lt nustatė ekspertas, o 2014-10-08 antstolio V. Z. patvarkymu dėl areštuoto turto įkainojimo šis turtas tokia suma ir įkainotas; nekilnojamojo turto pardavimo pirmosiose varžytynėse kaina yra 80 % nustatytos turto kainos, o turtas įkainojamas atsižvelgiant į jo rinkos kainą, bet ne į išieškomą iš skolininko skolos sumą (CPK 681, 718 str.); duomenų apie objektyvias priežastis, dėl kurių pareiškėjas negalėjo susipažinti su pradinę nekilnojamojo turto kainą nulėmusiais turto vertinimo duomenimis, nepateikta, motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės išvadų taip pat nenurodyta, o pareiškėjo (skolininko) nepasinaudojimas savo teise teikti prieštaravimus dėl kainos nustatymo yra jo paties pareigos domėtis vykdymo eiga nevykdymo rezultatas, už kurį atsakingas tik pats pareiškėjas.

10Pareiškėjo R. Š. ir suinteresuoto asmens UAB „Vytauto parkas“ atstovės teismo posėdyje nurodytus kitus argumentus teismas taip pat atmetė, nes: jie nebuvo nurodyti skunde ir nebuvo vertinami antstolio V. Z. patvarkyme dėl antstolio veiksmų apskundimo, o kelti naujus skundo argumentus teisme CPK nenumato; pastato plėtros projektas, išduotas pritarimas ar net statybos leidimas pats savaime turto vertės nekeičia, juolab, kad jokie darbai, pareiškėjo atstovės paaiškinimu, pagal minėtą projektą nebuvo nei atliekami, nei pradėti, nei sudaryta sutartis su rangovu, be to, naujam turto savininkui toks projektas gali būti nepriimtinas, o pareigos įgyvendinti tokį projektą nėra. Taip pat teismas pažymėjo, kad apie plėtros projektą pareiškėjo R. Š. bei suinteresuoto asmens UAB „Vytauto parkas“ atstovė pareiškė tik teismo posėdyje, šie duomenys nebuvo pateikti antstoliui, jie nėra įregistruoti VĮ „Registrų centras“, o ir įrodymų apie projekto buvimą „Infostatyba“ savalaikiai teismui nepateikta, todėl tai teismas vertino kaip pareiškėjo nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą savo teisėmis (CPK 7 str. 1 d., 8 str., 95 str. 1d.); hipotekos sandoryje numatyta sąlyga dėl abiejų įkeistų daiktų pardavimo varžytynėse kartu nereiškia, jog tai turi būti atlikta vienų varžytynių metu, o iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog kitam įkeistam turto objektui – suinteresuotam asmeniui L. Š. priklausančiam žemės sklypui ( - ), kuriam 2014-01-17 Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra taikė laikiną nuosavybės teisių apribojimą galimam išplėstiniam turto konfiskavimui, 2014-09-08 antstolio patvarkymu yra skirta ekspertizė, kuri dar nėra atlikta, tačiau akivaizdu, kad vykdymo veiksmai šio objekto atžvilgiu tęsiami, todėl minėtos sutartinės hipotekos sandoryje numatytos sąlygos pažeidimo nėra (vykd. bylos l. 54, 55, 84-86); vykdydamas išieškojimą antstolis turi dėti pastangas kuo greičiau ir realiai įvykdyti vykdomuosius dokumentus, todėl antstolis V. Z. pagrįstai vykdė išieškojimą iš to turto, kuriam nėra taikyti apribojimai.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas R. Š. prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą patenkinti, pripažinti neteisėtais antstolio V. Z. veiksmus organizuojant ir skelbiant pirmąsias UAB „Vytauto parkas“ priklausančio nekilnojamojo turto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), varžytynes, priteisti iš antstolio V. Z. visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nutartis naikintina dėl šių motyvų:

131. Teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, nes formaliai vertino tinkamą pareiškėjo informavimą apie antstolio vykdomus veiksmus. Apelianto nuomone, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių pasekmes, t.y. faktą, jog turto pardavimas nulemia skolininko turtinę padėtį ir šiuo atveju, kai kalbama apie 400 000 Lt vertės sandorį, antstolis turėtų ne vien formaliai išsiųsti pranešimą ir laikyti jį įteiktu praėjus 5 dienoms nuo siuntos išsiuntimo. Šiuo atveju, vadovaujantis protingumo principais (CK 1.5 str.) buvo galima tikėtis konstruktyvesnio antstolio komunikavimo. Pareiškėjui buvo netinkamai įteikti antstolio procesiniai dokumentai, skolininkas negalėjo žinoti iki kada jis gali pasinaudoti nurodyta teise pats susirasti turto pirkėją, tokiu būdu buvo akivaizdžiai apribotos pareiškėjo teisės, o antstolis išskirtinai vadovavosi tik išieškotojo interesais.

142. Antstolis netinkamai nustatė parduodamo turto kainą. 2014 m. liepos 25 d. priimtame antstolio raginime įvykdyti sprendimą nurodoma, jog skolininkas R. Š. per 1 mėnesį į antstolio depozitinę sąskaitą turi sumokėti 400924,05 Lt piniginę prievolę, 12 proc. procesinių ir 20 proc. metinių palūkanų bei 1403 Lt vykdymo išlaidų. Tuo tarpu Centrinės hipotekos 2014-09-10 pranešime apie arešto akto įregistravimą Nr. TA-2-14-107727, matyti, kad turto arešto mastas yra 400924,05 Lt. Tokiu būdu esant neatitikimam tarp viešame registre esančių duomenų ir antstolio pateikiamos informacijos ne tik pažeidžiama skolininko teisė tiksliai žinoti, kokia pinigų suma bus išieškoma, tačiau toks neatitikimas taip pat pažeidžia ir įkaito davėjo teises. Nekilnojamojo turto pardavimo pirmose varžytynėse kaina yra 400 000 Lt, kuri yra žymiai mažesnė už išieškomą sumą. Pareiškėjas negalėjo susipažinti su pradinę nekilnojamojo turto kainą nulėmusio turto vertinimo duomenimis, todėl negalėjo teikti savo prieštaravimų dėl kainos nustatymo, nors būtent kaina yra vienas svarbiausių dalykų, užtikrinančių skolininko ir kreditoriaus teisėtų interesų pusiausvyrą.

153. Teismas nepagrįstai nevertino kitų proceso dalyvių argumentų, nemotyvuotai juos atmetė ir neanalizavo. Suinteresuotas asmuo L. Š. atsiliepime teigė, kad antstolio V. Z. vykdomojoje byloje esanti informacija, pranešimai apie antstolio patvarkymus jai nebuvo įteikti, kreditorius V. Š. L. Š. neinformavo apie 2013-06-25 sudarytos paskolos sutarties nutraukimą nors puikiai žinojo, jog šios sutarties užtikrinimui buvo įkeistas jai nuosavybės teise priklausantis turtas, tokiu būdu tiek išieškojimą vykdantis antstolis, tiek kreditorius pažeidė L. Š. teisę bet kuriuo metu nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos iki hipotekos objekto realizavimo momento panaikinti hipoteką tinkamai įvykdydamas hipoteka užtikrintą prievolę (CK 4.1941 str. 1 d). Taip pat teismas nepagrįstai nevertino įkaito davėjo UAB „Vytauto parkas“ pozicijos, nepagrįstai buvo atsisakyta priimti UAB „Vytauto parkas“ savarankiškus reikalavimus. UAB „Vytauto parkas“ taip pat nėra gavęs informacijos iš antstolio apie vykdomas varžytynes, patvarkymų apie turto įkainavimą. Dėl šios priežasties įkaito davėjas negalėjo dalyvauti varžytynių vykdymo procese ir taip užtikrinti savo, kaip verslo subjekto, teisėtų interesų atstovavimą.

16Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Vytauto parkas“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

171. Atsižvelgiant į tai, jog varžytynių vykdymas tiesiogiai pažeidė UAB „Vytauto parkas“ teises ir teisėtus interesus, UAB „Vytauto parkas“ pateikė prašymą Kauno apylinkės teismui, pareikšdamas savarankiškus reikalavimus bei prašydamas pakeisti procesinę padėtį iš trečiojo asmens į pareiškėjo, tačiau teismas šį prašymą atmetė, tuo pažeidžiant CPK 443 str. 7 d., taip pat proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus.

182. UAB „Vytauto parkas“ nėra gavęs informacijos iš antstolio apie vykdomas varžytynes, patvarkymų apie turto įkainavimą. Dėl šios priežasties įkaito davėjas negalėjo dalyvauti varžytynių vykdymo procese ir taip užtikrinti savo, kaip verslo subjekto, teisėtų interesų atstovavimą.

193. Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notaro D. G. patvirtinta hipotekos sutartimi buvo įkeista ne tik UAB „Vytauto parkas“ priklausantis turtas, bet ir kitam įkaito turėtojui - L. Š. priklausantis nekilnojamasis turtas - žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), o sutarties 9 punkte nustatyta, kad „įkeičiami daiktai varžytynėse parduodami visi kartu". Tačiau antstolio paskelbtose varžytynėse buvo parduodamas tik vienas iš įkeistų nekilnojamųjų daiktų, todėl antstolis pažeidė hipotekos sutartyje šalių sulygtą susitarimą, kuris nėra nuginčytas ar negaliotų dėl kitų priežasčių. Be to, varžytynėse parduoto nekilnojamojo turto įvertinimas 500 000 Lt sumai neatitinka realios faktinės situacijos. Teismas neatsižvelgė į aplinkybes dėl UAB „Vytauto parkas“ 2013 m. kovo 18 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos išduoto rašytinio pritarimo Nr. RPP-21-130318-00167, turto remonto darbų vykdymui. UAB „Vytauto parkas" yra parengęs visą techninę dokumentaciją remonto darbų vykdymui, kas reiškia, jog šių dokumentų buvimas neabejotinai lemia didesnę vertę nei nurodyta turto vertinimo ataskaitoje, nes turto pirkėjas neturės papildomų išlaidų susijusių su dokumentų paruošimu ir reikiamų sutikimų/pritarimų gavimu.

20Atsiliepime į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo antstolis V. Z. nurodo, kad skundo dėl antstolio veiksmų aplinkybės visapusiškai ir objektyviai buvo išnagrinėtos žodinio proceso tvarka pirmosios instancijos teismo posėdyje. Teismas skundžiamoje nutartyje išsamiai išnagrinėjo ir pasisakė tiek dalyje dėl skolininko ir suinteresuotų asmenų informavimo, tiek dėl nekilnojamojo objekto įkainojimo. Su skundžiama teismo nutartimi antstolis sutinka, mano, kad nutartis pagrįsta ir teisėta, todėl prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

21Atsiliepimu į pareiškėjo R. Š. atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo V. Š. prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto V. Š. bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

221. Apeliantas atskirajame skunde nenurodė nei vienos faktinės aplinkybės, kurią teismas tariamai netinkamai nustatė pagal byloje esančius įrodymus. Todėl teiginiai, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, yra atmestini kaip deklaratyvus. O aplinkybės, ar skolininkas buvo informuotas tinkamai antstoliui išsiuntus registruotus laiškus ir jų skolininkui neatsiiminėjus yra teisės klausimas, kuris nesusijęs su įrodymų vertinimu.

232. Nors apeliantas teigia, kad antstolis netinkamai įkainojo turtą, tačiau atitinkami teiginiai yra nepagrįsti. Pareiškėjas neteikia jokių įrodymų ir argumentų, jog antstolio nustatyta areštuoto ir iš varžytynių parduoto turto kaina buvo nustatyta netinkamai. CPK 681 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad skolininkas prieštaravimus dėl turto įkainojimo turi pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo informacijos apie įkainojimą gavimo dienos. Pareiškėjui skundo padavimo momentu buvo žinoma apie tai, kokia verte buvo įkainuotas turtas, tačiau iki šiol jis nėra nurodęs jokių prieštaravimų dėl turto įkainavimo, o nurodyta aplinkybė dėl skolos santykio su turto verte, neturi jokios įtakos turto įkainavimui. Šiuo atveju atitinkamo turto vertę nustatė ekspertas, todėl vadovaujantis CPK 681 straipsnio 4 dalimi, ir areštuoto turto vertė buvo nustatyta vertei, lygiai eksperto nustatytai. Ekspertas atlikto išsamų įvertinimą, detaliai susipažino, aprašė ir nufotografavo turtą ir jo stovį.

243. Apelianto teiginiai, kad teismas nevertino kitų proceso dalyvių argumentų, nemotyvuotai juos atmetė ir neanalizavo, nepagrįsti. Teismas vertino visus argumentus ir motyvuotai juos priėmė ar atmetė, jei atitinkami argumentai buvo susiję su pareiškėjo skundu. Pareiškėjas neskundė antstolio veiksmų dėl to, ar L. Š. buvo įteikti dokumentai, taip pat ar kreditorius (V. Š.) informavo L. Š. apie paskolos sutarties nutraukimą. Taip pat ir pati L. Š. nebuvo padavusi skundo dėl atitinkamų veiksmų, todėl teismas visiškai pagrįstai išnagrinėjo tik pareiškėjo skundą pagal jame suformuluotus reikalavimus. Be to, teismas pagrįstai nepriėmė ir nevertino UAB „Vytauto parkas“ savarankiškus reikalavimus. CPK numato išankstinę skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarką, todėl UAB „Vytauto parkas“, norėdama skųsti antstolio veiksmus, pirmiausia turėjo kreiptis į antstolį išankstinę ne ginčo tvarka ir tik po to į teismą.

25Atsiliepimu į suinteresuoto asmens UAB „Vytauto parkas“ atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo V. Š. prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto V. Š. bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

261. Nors CPK 443 straipsnio 7 dalis ir numato, kad ypatingosios teisenos bylose suinteresuoti asmenys gali pateikti pareiškimus su savarankiškais reikalavimais, tai nereiškia, kad reiškiant savarankiškus reikalavimus nebūtina laikytis išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos. Apeliantas norėjo skųsti antstolio veiksmus savarankiškais pagrindais. Tačiau šiuo atveju apeliantas nesikreipė į antstolį su skundu CPK 510 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka, todėl teismas pagrįstai atsisakė priimti skundą dėl to, jog nebuvo laikytasi išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Be to, atitinkamas atsisakymas niekaip neapribojo ir nepažeidė apelianto teisių, nes apeliantas galėjo laikydamasis nustatytos tvarkos pareikšti savarankiškus reikalavimus. Tuo tarpu, jei teismas būtų priėmęs atitinkamus reikalavimus būtų pažeisti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai (CPK 7 str. 1 d.), teismas būtų turėjęs atidėti bylos nagrinėjimą.

272. Byloje pateikti įrodymai, kad apeliantui buvo žinoma apie vykdymo procesą, o taip pat ir apie varžytynes. Apeliantas įleido į ginčo namo vidų turto vertintoją, kad pastarasis įvertintų turtą, todėl jam buvo žinoma, kad turtas vertinamas išieškojimo iš jo tikslais. Taip pat apeliantui buvo siunčiami visi pranešimai apie įkainojimą, varžytynes ir t.t. jo buveinės viešame registre nurodytu adresu. CK 2.49 straipsnio 3 dalis numato, kad visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu. Be to, ir pačios varžytynės vyko viešai, todėl apeliantui nebuvo jokių kliūčių sužinoti apie varžytynes.

283. Apelianto argumentai dėl įkeistų daiktų pardavimo tvarkos nėra susiję su pareiškėjo skundu, todėl neturėtų būti vertinami. Be to, antstolis negali iš esmės parduoti daugiau turto nei reikia skolai padengti. Šiuo atveju pagal įvertinimą ir įkainavimą užteko ir vieno įkeisto turto vertės atsiskaityti su išieškotoju. Atitinkamas L. Š. priklausantis turtas buvo areštuotas baudžiamojo proceso tvarka, todėl jis negalėjo būti pardavinėjimas, o antstolis negalėjo vilkinti turto pardavimo. Apelianto nurodomos aplinkybės dėl turto įvertinimo taip pat nesusijusios su pareiškėjo skundu dėl antstolio veiksmų. Be to, realių įrodymų, kad eksperto nustatyta turto vertė yra netinkama, apeliantas nepateikia, t. y. nepateikė įrodymų, kokia yra tikroji atitinkamo turto vertė, jei nesutinka su eksperto įvertinimu - 500 000,00 Lt. Aplinkybė, kad apeliantas turi techninę dokumentaciją remonto darbų atlikimui, neturi jokios įtakos turto vertei. Parduodamas buvo konkretus nekilnojamas turtas, o ne nekilnojamas turtas su dokumentais. Įsigijęs iš varžytynių turtą asmuo, jokių teisių į apelianto turimus dokumentus neįgijo ir negali įgyti. Todėl apeliantas, manydamas, kad šie dokumentai turi kokią nors vertę, galės bandyti juos parduoti turto įgijėjui.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas antstolio veiksmų organizuojant ir skelbiant pirmąsias varžytynes nekilnojamojo turto, unikalus Nr.1992-0016-8023, esančio Kauno m. sav. Kauno m. Perkūno al. 4, vykdomojoje byloje Nr. 0137/14/01689 teisėtumo klausimas.

31Iš civilinės bylos medžiagos bei teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr.0137/14/01689 medžiagos nustatyta, kad: antstolis V. Z. vykdo 2014-07-23 Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notaro D. G. išduotą vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. ( - )) dėl 400000 Lt skolinio įsipareigojimo, 12% priklausančių palūkanų, netesybų – 20% metinių palūkanų už kiekvieną paskolos grąžinimo, palūkanų (ar jų dalies) sumokėjimo termino praleidimo, 924,05 Lt vykdomojo įrašo išlaidų išieškojimo iš skolininko R. Š. hipotekos kreditoriaus V. Š. naudai (vykd. b.l. 5-12); 2014-07-25 patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis V. Z. priėmė vykdomąjį dokumentą ir pradėjo vykdymo veiksmus – surašė raginimą įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą (vykd. b. l. 11, 13-16); minėti dokumentai buvo išsiųsti skolininkui R. Š. bei įkaito davėjams L. Š. ir UAB „Vytauto parkas“ 2013-06-25 sutartinėje hipotekoje nurodytais adresais, tačiau L. Š. ir UAB „Vytauto parkas“ adresuotos siuntos grįžo neįteiktos (vykd. b. l. 11, 17-26, 162); 2014-09-08 antstolis V. Z. priėmė patvarkymus dėl skolininko turto arešto, dėl kliūčių vykdymo veiksmams atlikti pašalinimo, dėl ekspertizės skyrimo ir surašė turto arešto aktus žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )) ( - ), bei administraciniam pastatui (unikalus Nr. ( - )) ( - ), o visi šie dokumentai, siųsti skolininkui R. Š., grįžo neįteikti (vykd. b. l. 50-57,59-67); įkaito davėjams L. Š. ir UAB „Vytauto parkas“ siųsti juos liečiantys patvarkymai dėl skolininko turto arešto bei turto arešto aktai taip pat grįžo neįteikti (vykd. b. l. 68-74); 2014-10-08 antstolis V. Z. priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto įkainojimo, kuriame įkaito davėjui UAB „Vytauto parkas“ priklausantis administracinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) ( - ), įkainotas 500000 Lt, atsižvelgiant į UAB „Ober-Haus“ turto vertinimo ekspertizės akte nurodytą kainą, ir šis patvarkymas 2014-10-16 buvo įteiktas UAB „Vytauto parkas“, o siųstas skolininkui R. Š. grįžo neįteiktas (vykd. b.l. 89, 90, 125, 126); 2014-10-20 paskelbtos pirmosios varžytinės Nr. 56871, administracinio pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pardavimui už pradinę pardavimo kainą 400000 Lt (vykd. b.l. 127); varžytynės baigėsi 2014-11-19, 14:24:19, maksimali pasiūlyta kaina 480000 Lt, laimėjęs dalyvis UAB „Frineta“ (vykd. b. l. 134);

32Pareiškėjas (skolininkas) R. Š. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų neteisėtumo, kurį iš esmės grindė tuo, kad jis nebuvo tinamai informuotas apie varžytynių vykdymo eigą, dėl to pareiškėjas negalėjo pasinaudoti teise surasti turto pirkėją, susipažinti su pradinę nekilnojamojo turto kainą nulėmusiais turto vertinimo duomenimis, ir kad parduodamo turto kaina galimai nustatyta netinkamai. Pirmosios instancijos teismas 2015 m. kovo 10 d. nutartimi šį pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą, konstatavęs, jog šiuo atveju antstolio V. Z. veiksmų pripažinti neteisėtais nėra jokio pagrindo. Su šia pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka pareiškėjas (skolininkas) R. Š. ir suinteresuotas asmuo (įkaito davėjas) UAB „Vytauto parkas“. Atskiruosius skundus apeliantai iš esmės taip pat grindžia tuo, kad buvo pažeistos jų, kaip proceso dalyvių teisės, nes nebuvo tinkamai antstolio informuoti apie organizuojamas varžytynes, apie iš varžytynių parduodamo turto kainą, o turto kaina galimai nustatyta netinkamai. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs atskirųjų skundų bei atsiliepimų į juos argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis apeliantų motyvais, į kuriuos pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pakankamai argumentuotai atsakė, nėra įstatyme numatytų pagrindų. Apeliantai su atskiraisiais skundais nepateikė jokių naujų faktinių bei teisinių argumentų, naujų įrodymų, kurie patvirtintų skundžiamų antstolio veiksmų neteisėtumą bei paneigtų skundžiamos teismo nutarties pagrįstumą.

33Pažymėtina, kad CPK 644 straipsnio 4 punktas numato, jog skolininkas privalo aktyviai domėtis vykdymo eiga. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose ne kartą pažymėta skolininko pareiga domėtis vykdomosios bylos eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-379/2005; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2007; 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-564/2008; ir kt.). Skolininkas turi domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su antstoliu ir padėti jam greitai bei tinkamai įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-7-1/2007). Ši pareiga reiškia, kad, kaip ir kitos vykdymo proceso šalys, skolininkas turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu, naudodamasis CPK 643 straipsnyje ir kitose šio Kodekso teisės normose nustatytomis teisėmis. Vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos ir užbaigiami visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą arba kitais CPK 632 straipsnyje nurodytais pagrindais. Dėl to skolininkas turi naudotis jam įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku, vykdymo veiksmų atlikimo metu, priešingu atveju, jis netektų galimybės ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų, kurie jau yra atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-564/2008).

34Kaip minėta anksčiau ir tai patvirtina civilinės bei vykdomosios bylų medžiaga, antstolio 2014-09-08 patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo buvo siųstas registruotais laiškais pareiškėjui R. Š., suinteresuotiems asmenims L. Š., UAB „Vytauto parkas“, 2014-09-08 patvarkymas dėl kliūčių vykdymo veiksmams atlikti pašalinimo – R. Š., 2014-10-08 patvarkymas dėl areštuoto turto įkainojimo – UAB „Vytauto parkas“, R. Š.; 2014-10-20 skelbimas dėl pirmųjų varžytynių – R. Š., L. Š., UAB „Vytauto parkas“ (vykd. bylos l. 50-57, 69-67, 89, 90, 125, 126, civ. bylos l. 70-110). Minėti antstolio patvarkymai informuojant apeliantus dėl vykdymo proceso metu atlikto realizuojamo turto įkainavimo bei varžytynių organizavimo buvo siunčiami registruotais laiškais - apelianto R. Š. gyvenamosios vietos adresu ( - ), kuris sutampa ir su Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos pateiktais duomenimis apie apelianto deklaruotą pakutinę gyvenamąją vietą, ir juridinių asmenų registre nurodytu apeliantės UAB „Vytauto parkas“ buveinės adresu Perkūno al. 4, Kaunas (CK 2.49 str. 3 d.). CPK 604 straipsnis numato, jog procesiniai dokumentai vykdymo proceso dalyviams siunčiami registruotąja pašto siunta ir laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo. Todėl aplinkybė, kad apeliantai vengė atsiimti dokumentus ir jų neatsiėmė, nereiškia, kad dėl to buvo pažeistos jų teisės, ir kad atitinkamas jų teises pažeidė antstolis. Pažymėtina, kad siekiant išvengti galimo skolininko teisių pažeidimo, CPK 657 straipsnyje numatyta, jog skolininkui pirmiausia turi būti įteiktas raginimas, kuris negali būtį įteiktas CPK 604 straipsnyje nustatyta tvarka. t.y. skolininkas apie vykdomosios bylos pradžią turi būti informuotas asmeniškai. Ir tik po to, atsižvelgiant ir į kitas normas (pvz.: skolininko pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga) leidžiama skolininkui dokumentus įteikti CPK 604 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju pirminiai procesiniai dokumentai, t. y. antstolio 2015-07-25 patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2015-07-25 raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymų išlaidų apskaičiavimas, apeliantui R. Š., kaip vykdomosios bylos Nr. 0137/14/01689 skolininkui, buvo įteikti 2014-08-05, jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), (prie vykd. bylos viršelio prisegtas Lietuvos paštas įteikimo pranešimas), ir šių aplinkybių apeliantas neginčija. Taigi, nuo šio momento apeliantas turėjo pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga, taip pat nedelsiant pranešti antstoliui apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą (CPK 644 str. 2 p., 4 p.), o taip pat naudotis kitomis CPK jam suteiktomis teisėmis, įskaitant ir susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga (CPK 643 str. 2 p.), ieškoti parduodamo turto pirkėjų (CPK 704 str. 1 d.). Tačiau tai, kad atitinkamomis teisėmis apeliantas nesinaudojo, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad antstolis savo pareigą pranešti apie vykdymo proceso metu priimtus patvarkymus įvykdė netinkamai (CPK 604 str.). Neatitinka tikrovės ir apeliantės UAB „Vytauto parkas“ argumentas, kad ji nėra gavusi antstolio patvarkymų apie turto įkainavimą, nes kaip patvirtina vykdomojoje byloje esantis Lietuvos paštas įteikimo pranešimas (b. l. 90), antstolio 2014-10-08 patvarkymas dėl areštuoto turto įkainojimo buvo įteiktas 2014-10-16 UAB „Vytauto parkas“ direktorei R. P..

35Nagrinėjamoje byloje apeliantai iš esmės nesutinka ir su tuo, kokia verte, antstoliui paskyrus vykdomojoje byloje ekspertizę areštuoto ir įkaito davėjui UAB „Vytauto parkas“ priklausančio turto vertei nustatyti, buvo įvertintas ir paskelbtas išvaržyti turtas – administracinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ).

36Pažymėtina, kad CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Taigi, pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 12, 13 dalių nuostatas rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių bei interesų.

37Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt.).

38Proporcingumo ir interesų derinimo principų laikymąsi turto vertės nustatymo stadijoje užtikrina ir galimybė išieškotojui bei skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės bei antstolio pareiga į ją atsižvelgti. Be to, skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti antstolio atliktam įkainojimui. CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

39Šiuo atveju varžytynėse parduoto turto – administracinio pastato ( - ), rinkos vertę – 500000 Lt, nustatė ekspertas, o antstolio 2014-10-08 patvarkymu dėl areštuoto turto įkainojimo šis turtas tokia suma ir buvo įkainotas (vykd. b. l. 125; 2014-09-18 ekspertizės aktas l. 23). Kaip minėta, antstoliai turtą vertinti gali vadovaudamiesi LR CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka, o kai turtą vertę nustato ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Todėl šiuo atveju pagrįstai 2014-10-20 paskelbtos pirmosios varžytynės Nr. 56871, administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimui už 400000 Lt pradinę pardavimo kainą (vykd. b. l. 127). Varžytynėse maksimali pasiūlyta turto kaina - 480000 Lt, laimėjęs dalyvis UAB „Frineta“. Vadovaujantis LR CPK 681-682 straipsnių nuostatomis, apeliantai turėjo teisę reikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, prašyti skirti naują ekspertizę, tačiau šiuo atveju apeliantai nepasinaudojo šiomis savo teisėmis. Apeliantai neskundė turto įvertinimo, nors kaip minėta, antstolio patvarkymas dėl areštuoto turto įkainojimo UAB „Vytauto parkas“ įteiktas 2014-10-16, taip pat nesiūlė paskirti papildomos ekspertizės, nepateikė jokių faktinių duomenų, galinčių pagrįsti kitokią turto vertę, kad turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir tokiu būdu yra neproporcingai apribotos apeliantų teisės, taip pat nepateikė jokių faktinių duomenų apie priežastis, dėl kurių jie negalėjo susipažinti su pradinę nekilnojamojo turto kainą nulėmusiais turto vertinimo duomenimis, nepateikė jokių įrodymų apie rastą atitinkamo turto pirkėją, ar kad toks pirkėjas galėjo būti rastas, o šias aplinkybes atskiruosiuose skunduose grindė tik deklaratyviais teiginiais. Todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantų pareigos domėtis vykdymo proceso eiga bei bendradarbiauti su vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu nevykdymas negali būti pagrindu konstatuoti antstolio atliktų veiksmų neteisėtumo. Be to, apeliantų nurodomos aplinkybės, kad turto pardavimo kaina žymiai neatitinka išieškomos skolos dydžio, kad UAB „Vytauto parkas“ yra parengęs visą techninę dokumentaciją ginčo turto remonto darbų vykdymui, kas, apelianto nuomone, lemia didesnę turto vertę nei nurodyta turto vertinimo ataskaitoje, neturi jokios įtakos turto vertei bei antstolio atliktų veiksmų teisėtumui. Pažymėtina, kad iš varžytynių parduodamo turto kaina nustatoma pagal tikrąją turto rinkos vertę, o ne pagal skolininko skolos dydį. Akcentuotina ir tai, kad šiuo atveju už skolininko R. Š. prievolę buvo įkeistas ne tik iš varžytynių parduotas turtas, bet ir suinteresuotam asmeniui L. Š. priklausantis žemės sklypas adresu ( - ), todėl neužtekus lėšų, gautų pardavus iš varžytynių pirmąjį turtą, išieškojimas gali būti nukreiptas ir į pastarąjį turtą. Be to, varžytynėse buvo parduodamas konkretus nekilnojamasis turtas, o ne nekilnojamasis turtas su technine dokumentacija remonto darbų vykdymui. Įsigijęs iš varžytynių turtą asmuo, jokių teisių į apelianto turimus dokumentus neįgijo.

40Nesutiktina ir su apelianto R. Š. atskirojo skundo teiginiais, kad teismas nevertino kitų proceso dalyvių argumentų, nes pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje iš esmės argumentuotai pasisakė dėl visų argumentų ir motyvuotai juos priėmė ar atmetė, jei atitinkami argumentai buvo susiję su pareiškėjo skundu. Pareiškėjas neskundė antstolio veiksmų dėl to, ar L. Š. buvo įteikti dokumentai, taip pat ar kreditorius (V. Š.) informavo L. Š. apie paskolos sutarties nutraukimą. Be to, suinteresuoti asmenys L. Š. , UAB „Vytauto parkas“ nebuvo padavę skundo dėl atitinkamų antstolio veiksmų CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai dėl UAB „Vytauto parkas“ savarankiškų reikalavimų, kaip nesančių nagrinėjamos bylos dalyku, nepasisakė, ir bylą išnagrinėjo pagal pareiškėjo skunde suformuluotą pagrindą ir dalyką.

41Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirųjų skundų motyvų, kadangi jie neturi jokio teisinės reikšmės skundžiamos teismo nutarties pagrįstumui ir teisėtumui.

42Išdėstytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, ją naikinti atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

43Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

44Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas skundu prašė pripažinti neteisėtais antstolio V. Z. veiksmus... 4. Antstolis V. Z. 2014-11-21 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir skundą... 5. Antstolio patvarkyme nurodoma, kad vykdymo procesas skirtas išieškotojo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. kovo 10 d. nutartimi pareiškėjo R. Š.... 8. Vertindamas antstolio V. Z. veiksmų neteisėtumą dėl pareiškėjo skunde... 9. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus dėl netinkamo turto... 10. Pareiškėjo R. Š. ir suinteresuoto asmens UAB „Vytauto parkas“ atstovės... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas R. Š. prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m.... 13. 1. Teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas,... 14. 2. Antstolis netinkamai nustatė parduodamo turto kainą. 2014 m. liepos 25 d.... 15. 3. Teismas nepagrįstai nevertino kitų proceso dalyvių argumentų,... 16. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Vytauto parkas“ prašo... 17. 1. Atsižvelgiant į tai, jog varžytynių vykdymas tiesiogiai pažeidė UAB... 18. 2. UAB „Vytauto parkas“ nėra gavęs informacijos iš antstolio apie... 19. 3. Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notaro D. G. patvirtinta hipotekos... 20. Atsiliepime į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo antstolis V. Z.... 21. Atsiliepimu į pareiškėjo R. Š. atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo V.... 22. 1. Apeliantas atskirajame skunde nenurodė nei vienos faktinės aplinkybės,... 23. 2. Nors apeliantas teigia, kad antstolis netinkamai įkainojo turtą, tačiau... 24. 3. Apelianto teiginiai, kad teismas nevertino kitų proceso dalyvių... 25. Atsiliepimu į suinteresuoto asmens UAB „Vytauto parkas“ atskirąjį... 26. 1. Nors CPK 443 straipsnio 7 dalis ir numato, kad... 27. 2. Byloje pateikti įrodymai, kad apeliantui buvo žinoma apie vykdymo... 28. 3. Apelianto argumentai dėl įkeistų daiktų pardavimo tvarkos nėra susiję... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas antstolio veiksmų organizuojant ir... 31. Iš civilinės bylos medžiagos bei teismui pateiktos vykdomosios bylos... 32. Pareiškėjas (skolininkas) R. Š. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų... 33. Pažymėtina, kad CPK 644 straipsnio 4 punktas numato, jog... 34. Kaip minėta anksčiau ir tai patvirtina civilinės bei vykdomosios bylų... 35. Nagrinėjamoje byloje apeliantai iš esmės nesutinka ir su tuo, kokia verte,... 36. Pažymėtina, kad CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto... 37. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 38. Proporcingumo ir interesų derinimo principų laikymąsi turto vertės... 39. Šiuo atveju varžytynėse parduoto turto – administracinio pastato ( - ),... 40. Nesutiktina ir su apelianto R. Š. atskirojo skundo teiginiais, kad teismas... 41. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirųjų skundų... 42. Išdėstytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 43. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą....