Byla 2A-164-425/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas), Laimutės Sankauskaitės, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant: Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorui R. S.,

2VĮ Kupiškio miškų urėdija urėdo pavaduotojui T. P.,

3atsakovams A. P. K., V. J. K., D. K.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundus dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-377-783/2009, pagal ieškovų Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą ir VĮ Kupiškio miškų urėdijos ieškinį atsakovams Panevėžio apskrities viršininko administracijai, A. P. K., V. J. K., D. K., dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, dėl 2004-03-25 Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr. Ž-1086 patvirtinto sąrašo Eil. Nr. 5 dalies, 2004-12-16 Panevėžio apskrities viršininko sprendimo Nr. 16-99022-14615 dalies, 2005-03-09 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. JK-1641 dalies pripažinimo negaliojančiomis ir panaikinimo,

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Ieškovai Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, ir VĮ Kupiškio miškų urėdija 2009-03-20 ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė:

71) pripažinti negaliojančiais ir panaikinti:

8- 2004-03-25 Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr. Ž-1086 patvirtinto piliečių, kuriems papildant ( - ) kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, suprojektuoti numatomi įsigyti nuosavybėn bei nuomoti žemės ir miško sklypai, jų plotai ir ribos, sąrašo Eil. Nr. 5 dalį dėl valstybinės reikšmės miško (1,53 ha);

9- 2004-12-16 Panevėžio apskrities viršininko sprendimo Nr. ( - ) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje P. K.“ dalį dėl valstybinės reikšmės miško (1,53 ha) perdavimo neatlygintinai;

10- pripažinti negaliojančia 2005-03-09 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. JK-1641 dalį, kuria A. P. K., V. J. K. ir D. K. paveldėjo valstybinės reikšmės mišką (1,53 ha);

112) taikyti restituciją natūra ir įpareigoti A. P. K., V. J. K., D. K. grąžinti valstybei 1,53 ha valstybinės reikšmės miško sklypą;

123) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

13Ieškovas ieškinyje nurodė, jog 2004-03-25 Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr. Ž-1086 patvirtintas piliečių, kuriems papildant ( - ) kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą suprojektuoti numatomi įsigyti nuosavybėn bei nuomoti žemės ir miško sklypai, jų plotai ir ribos, sąrašas. Šio sąrašo Eil. Nr. 5 P. K. patvirtintas suprojektuotas žemės sklypas. 2004-12-16 Panevėžio apskrities viršininko sprendimu Nr. 16-99022-14615 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei P. K.“ perduotas nuosavybėn neatlygintinai 7,75 ha žemės sklypas ( - ) (unikalus Nr.( - )), kurio 1,53 ha dalis, pagal Valstybinės miškotvarkos tarnybos duomenis, yra pamatuota valstybinės reikšmės miškų plote. Šį žemės sklypą pagal 2005-03-09 paveldėjimo teisės liudijimą Nr. JK-1641 paveldėjo atsakovai A. P. K., V. J. K. ir D. K..

14P. K. nuosavybės teisės atkurtos perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį sklypą, kurio dalis (1,53 ha) priskirta valstybinės reikšmės miškų plotams pagal Vyriausybės 1997-10-23 nutarimą Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2004-11-03 nutarimą Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str. nurodyta, kad valstybinės reikšmės miškai, kurių plotus patvirtina LR Vyriausybė, yra išperkami valstybės ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos. Taigi 2004-03-25 Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr. Ž-1086 patvirtinto sąrašo Eil. Nr. 5 dalis, 2004-12-16 Panevėžio apskrities viršininko sprendimo Nr. 16-99022-14615 dalis priimta pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas: Miškų įstatymo 4 str. 4 d., Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str., Žemės reformos įstatymo 14 str., Žemės įstatymo 6 str. 1 d. 4 p., Konstitucijos 47 str., bei poįstatyminių aktų normas: 2004-11-03 nutarimą Nr. 1370, Vyriausybės 1997-10-23 nutarimą Nr. 1154. Pagal CK 1.80 str. minėtos įsakymo ir sprendimo dalys pripažintinos negaliojančiais. Pripažinus negaliojančiomis Panevėžio apskrities viršininko administracijos administracinių aktų dalis, t. y. panaikinus nuosavybės teisės atsiradimo pagrindą, turėtų būti panaikintos ir jų pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės – turėtų būti taikoma restitucija natūra ir 1,53 ha žemės sklypas gražintina valstybės nuosavybėn, kurį atsakovai A. P. K., V. J. K. ir D. K. nuosavybėn įgijo neatlygintinai (CK 1.80 str. 2 d., 4 d., 4.96 str. 3 d.).

15Kupiškio rajono apylinkės teismas 2009-11-26 sprendimu ieškinį tenkino:

  1. pripažino negaliojančiais bei panaikino:
  • Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2004-03-25 įsakymu Nr. Ž-1086 patvirtinto piliečių, kuriems papildant ( - ) kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą suprojektuoti numatomi įsigyti nuosavybėn ir nuomoti žemės ir miško sklypai, jų plotai ir ribos, sąrašo Eil. Nr. 5;
  • Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2004-12-16 sprendimo Nr. 16-99022-14615 dalį, kuria P. K. atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,53 ha ploto valstybinės reikšmės miško sklypą, esantį ( - );
  • 2005-03-09 paveldėjimo teisės liudijimą Nr. JK-1643 dalyje dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), dalies, kurią sudaro 1,53 ha miško žemės;
  1. taikė restituciją ir grąžino valstybei žemės sklypo, esančio K( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), dalį, kurią sudaro 1,53 ha valstybinės reikšmės miškas;
  2. priteisė iš Panevėžio apskrities viršininko administracijos bylinėjimosi išlaidas.

16Teismas nustatė, kad Panevėžio apskrities viršininko 2003-03-25 įsakymu Nr. Ž-1086 patvirtinto piliečių sąrašo 5 dalyje nurodoma, jog P. K., plano Nr. 001/501, suformuotas 7,75 ha bendro ploto žemės sklypas, gaunamas nuosavybėn neatlygintinai. Panevėžio apskrities 2004-12-16 sprendimu Nr. 16-99022-14615 P. K. atkurtos nuosavybės teisės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 7,75 ha miško sklypą, esantį ( - ). P. K. nuosavybė į žemės sklypą 2005-02-22 įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, kuriam suteiktas unikalus Nr. ( - ). 2005-03-09 A. P. K., V. J. K. ir D. K. išduotas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas į P. K. turtą lygiomis dalimis.

17Atsakovų A.P. K., V.J. K., D. K. nuosavybės teisės į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registre įregistruotos 2005-03-25. Kupiškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų schemos fragmento Nr. 25, Aplinkos ministerijos Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2009-02-17 parengtos pažymos Nr. 146 apie LR miškų valstybės kadastre įregistruotų miškų taksacines charakteristikas (2009-02-10 pažyma Nr. TA 0902-17477) bei LR miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų schemos Kupiškio miškų urėdijos Šimonių girininkijos fragmento Nr. P0902-0031 duomenys patvirtina, kad A. P. K., V. J. K. ir D. K. lygiomis dalimis nuosavybės teisėmis valdomo 7,75 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), 1,53 ha ploto dalis patenka į valstybinės reikšmės miško plotus. Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2004-12-16 sprendimo Nr. 16-99022-14615 priėmimo metu miško sklypo dalis (1,53 ha ploto), į kurią buvo atkurtos nuosavybės teisės P. K., buvo priskirta valstybinės reikšmės miškams. Kadangi P. K. nuosavybės dalis atkurta į valstybinės reikšmės mišką, kuris Vyriausybės sprendimu priskirtas valstybinės reikšmės miškams, tai prieštarauja Konstitucijos 47 str., Miškų įstatymo 4 str. 4 d., Žemės įstatymo 4 str. ir sudaro pagrindą pripažinti, kad sprendimo dalis, kuria atkurta nuosavybės teisė į šį miško žemės plotą, yra niekinė ir negaliojanti nuo sprendimo priėmimo momento (CK 1.80 str. 1 d.). Pirmos instancijos teismas nurodė, kad nors atsakovai pabrėžė, jog kadastro vietovės žemės reformos patvirtintas projektas buvo suderintas su VĮ Kupiškio miškų urėdija, tai neeliminuoja žemės sklypo priskirtinumo valstybinės reikšmės miškams ir nepadaro sprendimo bei jį lydinčių administracinių aktų toje dalyje teisėtais, bei neturi įtakos sprendžiant klausimą dėl ieškinio reikalavimų.

18Teismas vertino byloje pateiktą 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 patvirtintą Panevėžio apskrities Kupiškio rajono valstybinės reikšmės miškų schemą (T. 2, b.l. 24-26), pagal kurią miškas, į kurį P. K. atkurtos nuosavybės teisės, nepatenka į valstybinės reikšmės mišką. Teismas nustatė, kad liudytojos I. M. pateiktos schemos ištrauką sulyginus su kitais byloje esančiais įrodymais, vizualiai matyti, jog liudytojos I. M. pateiktoje kopijoje ginčo plotas paryškintas skirtingai nei visose kitose ištraukų kopijose, kuriose valstybinės reikšmės miško ribos vizualiai sutampa. Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2009-02-17 raštu pateiktas Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas Nr. P0902-0031 parengtas pagal Vyriausybės 2004-11-03 nutarimu Nr. 1370 patvirtintus valstybinės reikšmės miškų plotų, registruotų Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre, duomenis. Todėl teismas padarė išvadą, kad liudytojos I. M. parodymai ir atsakovės atstovės pateiktas įrodymas nepaneigia fakto, jog oficialiame miškų valstybės kadastre registruotas 1,53 ha valstybinės reikšmės miškų plotas, patenka į žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ). Pagal ieškovų pateiktą Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2009-05-29 aktą, dėl valstybinės reikšmės miško sklypo ir privačios miškų valdos (kadastro Nr. 5723/0001:475) ribų sutikrinimo (T. 2, 19-20), minėto privataus sklypo dalis patenka į valstybinės reikšmės mišką, todėl yra akivaizdu, jog pačioje Panevėžio apskrities viršininko administracijoje yra nesutarimai dėl ginčo objekto. Pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju nuosavybės teisės atkūrimo metu iš valstybinės reikšmės miškų plotų ginčo sklypas nebuvo išbrauktas ir negalėjo būti į jį atkurtos nuosavybės teisės.

19Panaikinus sprendimo dalį dėl valstybinės reikšmės miško perdavimo neatlygintinai, teismas panaikino ir atitinkamą paveldėjimo teisės liudijimo dalį, nes neteisėtai įgyto turto paveldėjimas negali būti laikomas pagrindu jo nuosavybės įteisinimui kitiems asmenims (įpėdiniams) - iš neteisės negali kilti teisė. Pripažinus minėtus sandorius iš dalies negaliojančiais, teismas taikė restituciją natūra, nes įpėdiniai turtą įgijo neatlygintinai (CK 4.96 str. 3 d.).

20Vadovaujantis LR CPK 79-100 str. teismas priteisė iš atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos priteisiamos bylinėjimosi išlaidos,

21Apeliaciniu skundu atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija prašė panaikinti Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009-11-26 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti, bei priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas – apeliantas nurodė, kad pirmos instancijos teismas nesirėmė nurodytomis aplinkybėmis, jog Valstybinės miškotvarkos pateikti duomenys nėra pakankamai patvirtinanti aplinkybė, kad 1,53 ha P. K. priklausančio miško dalis yra pamatuota valstybiniame miške. Valstybinės reikšmės miško sklypas, projektinis Nr. 416, kadastro Nr. ( - ), ir besiribojantis su juo P. K. grąžintas miško sklypas, projektinis Nr. 501, kadastro Nr. ( - ), yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Patvirtintoje Valstybinės reikšmės miškų plotų schemoje valstybinės reikšmės miško riba ginčijamoje vietoje nėra koordinuota. Ar patenka pamatuoto miško dalis į valstybinį mišką ir koks plotas patenka, galima nustatyti tik atlikus kadastrinius matavimus, nustačius Valstybinės reikšmės miškų plotų schemoje įbraižyto miško ir galbūt užimamo privataus miško sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje. Pirmos instancijos teismas netinkamai vertino Kupiškio rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos M. B. ir valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto grupės vadovės I. M. 2009-09-17 aktą, kuriame nurodyta, kad valstybinės reikšmės miškas natūroje nėra atribotas, ir tai turėjo įtakos priimant administracinius aktus. Teismas neįvertino aplinkybės, kad projektas, kuriame suprojektuotas perduodamas neatlygintinai nuosavybėn lygiavertis miško sklypas pilietei P. K., buvo suderintas su VĮ Kupiškio miškų urėdija (Vyriausybės 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo tvarkos 20 p.). ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas parengtas ir suderintas su atsakingomis institucijomis, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, todėl jokiu būdu negalima teigti, kad sprendimo, priimto P. K., dalis yra naikintina ir negaliojanti nuo sprendimo priėmimo dienos.

22Pirmos instancijos teismas laikė nereikšminga aplinkybę, kad Kupiškio miškų urėdijai 2008-04-04 perdavimo-priėmimo aktu Nr. Vl-50-(21.15) buvo perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis valstybinės reikšmės miško žemės sklypas (45,28 ha, projektinis Nr. 416, kadastro Nr. ( - )), besiribojantis su P. K. grąžintu miško žemės sklypu (kadastro Nr. ( - )). Šis aktas patvirtina, kad VĮ Kupiškio miškų urėdija priėmė projekte suformuotą, natūroje paženklintą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotą miško sklypą, sutikdama su esamomis šio sklypo ribomis ir neturėdamas pretenzijų į greta esantį miško sklypą (kadastro Nr. ( - )). Teikti pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės miškų schemos tikslinimo gali schemos rengėjas -Valstybinė miškotvarkos tarnyba. Aplinkos ministro 2008-09-03 raštu Nr. (12-2)-D8-7667 pateiktuose Metodiniuose nurodymuose miškų urėdijoms valstybinės reikšmės miškų plotų ir privačių miško valdų ribų neatitikimams nustatyti pabrėžta, jog miškų urėdijos turi skubiai nustatyti visus valstybinės reikšmės miškų plotų ir privačių miško valdų ribų neatitikimus. Valstybinės reikšmės miško sklypas, esantis greta P. K. grąžinto miško sklypo, jau buvo nustatyta tvarka suprojektuotas, paženklintas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir 2008-04-04 aktu perduotas valdyti patikėjimo teise VĮ Kupiškio miškų urėdijai. Taigi šiuo atveju turėtų būti ne naikinami priimti administraciniai aktai, o pasinaudojama Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo apraše, patvirtintame Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1369, numatytomis galimybėmis patikslinti valstybinės reikšmės miškų schemą.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teisme atsakovai Vidmantas J. K., A. P. K. ir D. K. prašė atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą tenkinti ir panaikinti Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009-11-26 sprendimą. Atsakovai nurodė, kad Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2004-12-16 sprendimo Nr. 16-99022-14615 priėmimo metu galiojo Vyriausybės 2004-11-03 nutarimas Nr. 1370, kuriuo buvo patvirtinti valstybinės reikšmės miškų plotai ir pavesta Aplinkos ministerijai pateikti valstybinės reikšmės miškų plotų schemas apskričių viršininkams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, o valstybinės reikšmės miškų plotų schemos patvirtintos tik 2005-07-14 Vyriausybės nutarimu Nr. 765. Taigi iki 2005 m. schemos nebuvo tvirtinamos Vyriausybės nutarimu, o tai padaryti buvo įpareigota Aplinkos ministerija. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovų prašymą įpareigoti ieškovus ir Aplinkos ministeriją pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad Aplinkos ministerija tinkamai įgyvendino minėtą Vyriausybės nutarimo nuostatą dėl schemų patvirtinimo, ir kada konkrečiai ji buvo įvykdyta. Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog skirtingos institucijos turėjo skirtingas schemas, todėl tai sudaro prielaidas abejoti dėl tokių schemų autentiškumo bei jose esančių duomenų pagrįstumo, bei tuo pačiu teismo padaryta išvada, jog Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2004-12-16 sprendimo Nr. 16-99022-14615 priėmimo metu miško sklypo dalis (1,53 ha ploto) buvo priskirta valstybinės reikšmės miškams.

24Byloje yra pateiktas Aplinkos ministerijos 2009-11-02 raštas Nr. (12-2)-D8-9431, jog Aplinkos ministerijoje turima Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos kopija, kurią patvirtino rengėjas, iki 2004-11-03 buvo galiojanti ir teisinga. Tačiau būtent 2004-11-03 buvo priimtas naujas Vyriausybės nutarimas, kurio pagrindu vėliau turėjo būti patvirtinta Aplinkos ministerijos schema. Neišreikalavus iš Aplinkos ministerijos 2004-11-03 nutarimo pagrindu patvirtintos schemos, neaišku kada ši schema buvo patvirtinta ir kada ji įsigaliojo, ar ją galima buvo taikyti priimant Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2004-12-16 sprendimą Nr. 16-99022-14615. Todėl Kupiškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų schemos fragmentas Nr. 25, kaip įrodymas atmestinas, nes abejotinas šios schemos autentiškumas.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūra, jo atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdyje prašė atsakovo Panevėžio apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą atmesti, Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009-11-26 sprendimą palikti nepakeistą, taip pat nustatyti atsakovui terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Ieškovas nurodė, kad atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija nepateikė jokių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą abejoti Valstybinės miškotvarkos tarnybos pateiktais rašytiniais įrodymais, pagal kuriuos A.P. K., V.J. K. ir D. K. priklausančio miško 1,53 ha dalis yra pamatuota valstybinės reikšmės miškų plote. Miškų valstybės kadastras yra valstybės registras, kurio duomenys laikomi teisingais, kol jie neginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Valstybės registrų įstatymo 14 str. 6 d.). Valstybinės miškotvarkos tarnybos Miškų informacijos ir kadastro skyriaus vedėjo pavaduotojas L. D. pirmos instancijos teisme nurodė, kad jų tarnybos pateiktoje pažymoje nurodyti faktai, dėl ginčo žemės sklypo dalies priskirtinumo valstybinės reikšmės miškams, buvo nustatyta paimant valstybinės reikšmės miškų skaitmeninius duomenis ir juos sugretinus su duomenimis iš Nekilnojamojo turto kadastro. Todėl nėra pagrindo abejoti Miškų valstybės kadastro duomenimis. Pirmos instancijos teismas įvertino Kupiškio rajono Žemėtvarkos skyriaus vedėjos M. B. ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto grupės vadovės I. M. 2009-09-17 aktą, prie kurio pateiktoje ištraukoje matyti, kad ginčo sklypo dalis patenka į valstybinės reikšmės mišką. Be to byloje pateiktas 2009-05-29 aktas, kurį pasirašė Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Žemės reformos ir konsolidacijos skyriaus vyriausioji specialistė M. A. ir Kupiškio rajono Žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė A. S., kuriame konstatuota, kad A. P. K., V. J. K. ir D. K. priklausančio sklypo dalis patenka į valstybinės reikšmės mišką.

26Pirmos instancijos teismas sprendime pagrįstai konstatuota, kad Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1369 patvirtinto Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo 13.4 punktas numato, jog patys apskričių viršininkai gali kreiptis dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų patikslinimo, pateikdami pagrindžiančius dokumentus apie valstybinės reikšmės miškams priskirtuose plotuose pageidaujamas grąžinti natūra turėtas nuosavybės teise miško valdas. Tačiau šis procesas galimas prieš priimant sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir galimas dėl natūra grąžinamos žemės, o ne perdavimo nuosavybėn lygiaverčio turto turėtajam, kaip nustatyta šioje byloje.

27Pirmos instancijos teismas priimdamas 2009-11-26 sprendimą nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei Panevėžio apygardos teismo suformuotos praktikos analogiškose bylose (LAT 2009-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2009, ApT 2009-07-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-462/2009, LVAT 2008-10-03 nutartis administracinėje byloje Nr. A63-1679/2008, LVAT 2006-10-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A14-1777/06, LVAT 2006-02-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A8-762/2006, LVAT 2006-02-10 nutartis administracinėje byloje Nr. A4-782/2006, LVAT 2005-11-16 nutartis administracinėje byloje Nr. A7-1733/2005, Panevėžio apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-133-278/2008).

28Šioje civilinėje byloje Panevėžio apskrities viršininko administracija nesiekia apginti viešąjį interesą, ji yra atsakovas, t. y. pažeidusi viešąjį interesą, todėl nėra pagrindo ją atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo už paduotą apeliacinį skundą pagal CPK 83 str. 1 d. 5 p. Pagal CPK 115 str. 2 d., 80 str. 1 d. 1, 2 punktus apeliantui nustatytinas terminas trūkumams pašalinti, t. y. sumokėti žyminį mokestį.

29Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas VĮ Kupiškio miškų urėdija, atstovas apeliacinės instancijos teisme prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009-11-26 sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas VĮ Kupiškio miškų urėdija nurodė, kad Valstybinės miškotvarkos tarnybos pateiktais duomenimis - Kupiškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų schemos fragmentu Nr.25, Aplinkos ministerijos Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2009-02-17 parengta pažyma Nr.146 apie LR miškų valstybės kadastre įregistruotų miškų taksacines charakteristikas (2009-02-10 pažyma Nr.17477) bei Miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų schemos Kupiškio miškų urėdijos Skapiškio girininkijos fragmentu Nr.P0902-0031 – byloje įrodyta, kad A.P. K., V.J. K. ir D. K. lygiomis dalimis nuosavybės teisėmis valdomo 7,75 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr.( - ), 1,53 ha ploto dalis patenka į valstybinės reikšmės miško plotus. Valstybinė miškotvarkos tarnyba, pateikdama duomenis, jog pil. P. K. paveldėto miško dalis - 1,53 ha yra pamatuota ir patenka į valstybinės reikšmės mišką, naudojosi ne tik Miškų valstybės kadastro duomenimis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta valstybinės reikšmės miškų plotų schema, bet ir Nekilnojamojo turto registro ir kadastro oficialius duomenimis. Nėra pagrindo netikėti oficialiais valstybinės miškotvarkos tarnybos pateiktais nepaneigtais duomenimis, kad miško plotas (1,53 ha), patenkantis į 7,75 ha žemės sklypą Nr.( - ), Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2004-12-16 sprendimo Nr. 16-99022-14615 priėmimo metu buvo priskirtas valstybinės reikšmės miškų plotams pagal Vyriausybės 1997-10-23 nutarimą Nr. 1154. Aplinkybė, kad žemėtvarkos projektas ir žemės sklypo planai buvo suderinti su VĮ Kupiškio miškų urėdija, neeliminuoja žemės sklypo priskirtinumo valstybinės reikšmės miškams ir nepadaro sprendimo ir jį lydinčių administracinių aktų toje dalyje teisėtais.

30Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

31Konstitucijos 47 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybinės reikšmės miškai nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama ir išdėstytos principinės nuostatos, kad miškai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, kaip ir jų reikšmė, ir tai lemia tam tikrus miško savininkų teisės ribojimus ar suvaržymus (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. birželio 22 d. nutarimai). LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1977, Nr.65-1558) 13str.1d. 1 ir 3 punktuose nustatyta, kad miškai iš šio įstatymo 2 str. nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos atlygina pagal šio įstatymo 16str., jei jie priskirti valstybinės reikšmės miškams. LR Miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr.96-1872; 2001, Nr.35-1161) 4str. nustatyta, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine teise priklauso Lietuvos Respublikai.

32Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje nustatyta, kad Panevėžio apskrities viršininkas 2004-12-16 sprendimu Nr. 16-99022-14615 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei P. K.“ perdavė nuosavybėn neatlygintinai 7,75 ha žemės sklypą ( - ) kadastro vietovėje, ( - ) k. (unikalus Nr.( - )). Ieškovai Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą ir VĮ Kupiškio miškų urėdiją teigia, kad iš perduoto neatlygintinai nuosavybėn 7,75 ha žemės sklypo, 1,53 ha dalis pagal Valstybinės miškotvarkos tarnybos duomenis yra valstybinės reikšmės miškų plote. Byloje esančiais Valstybinės miškotvarkos tarnybos duomenimis, 1,53 ha ginčo žemės sklypas yra valstybinės reikšmės miškų plote ( - ) girininkijos kvartalo Nr. 65 sklypų Nr.27a ir 29a, ir tai patvirtina byloje esančiame plane raudona spalva pažymėta sklypų dalis (T.1, b.l.24). Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija pripažino, kad žemės sklypas kadastro Nr.( - ) prieš grąžinimą buvo valstybinės reikšmės miško plotas (T.1, b.l.35, 17 p.). Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2009-02-17 raštu Nr.146 nustatyta, kad ginčo 1,53 ga miško plotas valstybinės reikšmės miškui buvo priskirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimu Nr. 1370, o šią aplinkybę patvirtina Lietuvos Respublikos Miškų valstybės kadastre registruotų miškų taksaciniai rodikliai Nr.17477 (T.1, b.l. 53), Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas Nr. P 0902-0031 (T.1, b.l.51) bei Kupiškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas Nr.25 (T.1, b.l. 52). 2009-05-29 aktu „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų ir privačių miškų valdų ribų atnaujinimo“ kompetetingi žemėtvarkos, miškų urėdijos specialistai patikrino vietoje valstybinės reikšmės miško sklypo (kadastro Nr.( - )) ribas ir nustatė, kad dalis privačios miško valdos (kadastro Nr.( - )) įsiterpusi į valstybinės reikšmės miško plotą (T.1, b.l. 151-152).

33Virš aptarti įrodymai pirmosios instancijos teismui buvo pakankamas pagrindas padaryti pagrįstą ir teisėtą išvadą, kad P. K. nuosavybėn neatlygintinai perduotame 7,75 ha žemės sklype ( - ) kadastro vietovėje, ( - ) k. (unikalus Nr.( - )) 1,53 ha plotas yra priskirtas valstybinės reikšmės miškui, kuris negalėjo būti neatlygintinai perduotas P. K. nuosavybėn. Dėl nurodytos priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai pripažino negaliojančiais bei panaikino:

  1. Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2004-03-25 įsakymu Nr. Ž-1086 patvirtinto piliečių, kuriems papildant ( - ) kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą suprojektuoti numatomi įsigyti nuosavybėn ir nuomoti žemės ir miško sklypai, jų plotai ir ribos, sąrašo Eil. Nr. 5;
  2. Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2004-12-16 sprendimo Nr. 16-99022-14615 dalį, kuria P. K. atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,53 ha ploto valstybinės reikšmės miško sklypą, esantį ( - );
  3. 2005-03-09 paveldėjimo teisės liudijimą Nr. JK-1643 dalyje dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), dalies, kurią sudaro 1,53 ha miško žemės;
  1. taikė restituciją ir grąžino valstybei žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), dalį, kurią sudaro 1,53 ha valstybinės reikšmės miškas;

34Apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pakankamo pagrindo, kadangi apeliacinio skundo motyvais grindžiami subjektyviomis abejonėmis ir prielaidomis dėl valstybinės reikšmės miškų plotų apie privačių miško valdų ribų neatitikimą, o apelianto teigimu teisėtai atliktos nuosavybės teisių atkūrimo procedūros dalyje dėl 1,53 ha žemės ploto iš tikro yra nuosavybės teisių atkūrimo institucijų darbuotojų padarytos klaidos, kadangi ginčo miško sklypas priskirtas valstybinės reikšmės miškui, į kurį nuosavybės teisės negali būti atkuriamos.

35Virš aptartais motyvais pirmosios instancijos teismo sprendimas pripažintinas teisėtu ir pagrįstu (CPK 263str.1d.), kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pakankamo pagrindo.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

37Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. VĮ Kupiškio miškų urėdija urėdo pavaduotojui T. P.,... 3. atsakovams A. P. K., V. J. K., D. K.,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. Ieškovai Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, ginantis... 7. 1) pripažinti negaliojančiais ir panaikinti:... 8. - 2004-03-25 Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr. Ž-1086... 9. - 2004-12-16 Panevėžio apskrities viršininko sprendimo Nr. ( - ) „Dėl... 10. - pripažinti negaliojančia 2005-03-09 paveldėjimo teisės liudijimo Nr.... 11. 2) taikyti restituciją natūra ir įpareigoti A. P. K., V. J. K., D. K.... 12. 3) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.... 13. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog 2004-03-25 Panevėžio apskrities viršininko... 14. P. K. nuosavybės teisės atkurtos perduodant neatlygintinai nuosavybėn... 15. Kupiškio rajono apylinkės teismas 2009-11-26 sprendimu ieškinį... 16. Teismas nustatė, kad Panevėžio apskrities viršininko 2003-03-25 įsakymu... 17. Atsakovų A.P. K., V.J. K., D. K. nuosavybės teisės į žemės sklypą, kurio... 18. Teismas vertino byloje pateiktą 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 patvirtintą... 19. Panaikinus sprendimo dalį dėl valstybinės reikšmės miško perdavimo... 20. Vadovaujantis LR CPK 79-100 str. teismas priteisė iš atsakovo Panevėžio... 21. Apeliaciniu skundu atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija... 22. Pirmos instancijos teismas laikė nereikšminga aplinkybę, kad Kupiškio... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teisme atsakovai... 24. Byloje yra pateiktas Aplinkos ministerijos 2009-11-02 raštas Nr.... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Panevėžio apygardos... 26. Pirmos instancijos teismas sprendime pagrįstai konstatuota, kad Vyriausybės... 27. Pirmos instancijos teismas priimdamas 2009-11-26 sprendimą nenukrypo nuo... 28. Šioje civilinėje byloje Panevėžio apskrities viršininko administracija... 29. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas VĮ Kupiškio miškų urėdija,... 30. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 31. Konstitucijos 47 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybinės reikšmės miškai... 32. Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje nustatyta, kad Panevėžio... 33. Virš aptarti įrodymai pirmosios instancijos teismui buvo pakankamas pagrindas... 34. Apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo... 35. Virš aptartais motyvais pirmosios instancijos teismo sprendimas pripažintinas... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Kupiškio rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti...