Byla 2A-29-357/2019
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos Rasos Bartašienės (pirmininkė ir pranešėja), Irenos Stasiūnienės ir Egidijaus Mockevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo RUAB „Molesta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“ ieškinį atsakovui ASIO spol.sr.o dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovai RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“ kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovo ASIO spol.sr.o (Čekijos Respublika) 6514,69 Eur skolos, 1172,64 Eur delspinigių, 563,30 Eur palūkanų, 6 procentų metinių palūkanų ieškovo UAB „BMT Baltic“ naudai bei bylinėjimosi išlaidas (186 Eur žyminio mokesčio, 480 Eur advokatės išlaidų) ieškovų naudai. Ieškovų reikalavimas grindžiamas tuo, kad 2013-04-16 d. tarp ieškovų RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“ bei atsakovo ASIO spol.sr.o. buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. 1, kuria ieškovas I įsipareigojo atlikti objekto „Nuotekų valyklų statyba ir rekonstravimas Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje“ darbus, detaliai nurodytus sutartyje ir sutarties priede, o atsakovas įsipareigojo priimti kokybiškai atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais (Sutarties 2.4. p.). Šalių susitarimu sutartyje numatytų darbų kaina buvo 454.504,23 Eur (1.569.312,21 Lt) be PVM (Sutarties 3.1. p.). Šalys susitarė, kad atsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jei nepašalinti nurodyti darbų, įrenginių ar medžiagų defektai (trūkumai), atsakovui padaryti tiesioginiai nuostoliai, dėl kurių šalys raštu susitarė, tačiau tik už tuos darbus, kurie yra atlikti su defektais. Užbaigus darbus ir pašalinus defektus (trūkumus), sulaikytos sumos grąžinamos ieškovui II (Sutarties 5.3. p.). Ieškovai savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai - sutartimi nustatytu laiku atliko statybos darbus ir 2013-12-19 d. perdavė Statybos užbaigimo komisijai statybos objektus. Statybos užbaigimo komisija 2013-12-19 d. surašė Statybos užbaigimo aktus, kuriais statybos pripažintos baigtomis. 2014-09-17 d. tarp ieškovo I ir atsakovo taip pat buvo pasirašytas baigiamasis darbų atlikimo aktas, kuriuo atsakovas patvirtino, jog ieškovo I darbai pagal Subrangos sutartį Nr. 1 yra atlikti tinkamai ir jokių trūkumų neturi. Minėtu aktu atsakovas įsipareigojo sumokėti sulaikytas sumas sutarties nuostatuose nurodytais terminais ir tvarka. Atsakovas, pažeisdamas sutartinius įsipareigojimus, iki šiol nėra sumokėjęs ieškovui II 6514,69 Eur.

72.

8Atsakovas ASIO spol.sr.o (Čekijos Respublika) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti turėtas advokato bylinėjimosi išlaidas-1089 Eur. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas grindė tuo, kad 2013-04-16 tarp šalių buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. 1. Vadovaujantis Sutarties 2.4. p. atsakovai įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti objekto „Nuotekų valyklų statyba ir rekonstravimas Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje“ darbus, detaliai nurodytus šioje Sutartyje ir Sutarties priede, o atsakovas įsipareigojo priimti kokybiškai atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

93.

102014-09-17 tarp ieškovo I ir atsakovo buvo pasirašytas Baigiamasis darbų atlikimo aktas. Atsakovas 2015-04-03 raštu Nr. 34 „Dėl defektų Žemaitkiemio nuotekų valykloje“ informavo ieškovą I, kad 2015-04-03 Žemaitkiemio nuotekų valykloje pakilo nuotekų lygis, t. y. įvyko avarija dėl „nukirpto" ištekėjimo vamzdyno, kurio „nukirpimą“ sąlygojo ieškovo I netinkamai atlikti grunto sutankinimo ir pagrindų įrengimo darbai. Šiuo raštu atsakovas taip pat pareikalavo ieškovo I per 2 darbo dienas pateikti defektų šalinimo planą. Atsakovas 2015-08-28 raštu Nr. 148 „Dėl nuostolių Žemaitkiemio NVĮ“ pranešė ieškovams ir ieškovų atstovei apie galutinius atsakovo patirtus nuostolius, kad išskaičiuoja 6 514,69 Eur iš ieškovui I sulaikytos sumos (8 250,32 Eur), o likusią pinigų sumą (1 735,63 Eur) perves per 5 darbo dienas pagal Sutarties 5.1. p. į ieškovo II atsikaitomąją banko sąskaitą. 2015-09-10 d. atsakovas pervedė 1 735,63 Eur sumą į ieškovo II atsikaitomąją banko sąskaitą. Atsakovo nuomone, ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas, nes ieškovai atliko darbus su defektais, dėl netinkamo atsakovų darbo objekte įvyko avarija, atsakovai dalyvavo apžiūrint avarijos vietą ir atliko objekto avarijos pasekmių likvidavimo darbus. Atsakovas vadovaudamasis Sutarties 5.3 p. sulaikė 8250,32 Eur mokėjimą už atliktus ieškovų darbus, nes patyrė 6514,69 Eur nuostolius. Šiuos nuostolius atsakovas vienašališkai įskaitė, įskaitymo ieškovai neginčijo, o likusią iš sulaikytos sumos 1735,63 Eur sumą pervedė UAB „BMT Baltic“, atsakovui nekyla pareigos mokėti ir 1172,64 Eur delspinigių ir 563,30 Eur palūkanų.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovų RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“ lygiomis dalimis 1089 Eur t.y. po 544,50 Eur iš kiekvieno ieškovo, advokatės atstovavimo išlaidų atsakovo ASIO spol.sr.o (Čekojos Respublika) naudai. Priteisė iš ieškovų RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“ lygiomis dalimis 15,72 Eur t.y. po 7,86 Eur iš kiekvieno ieškovo, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

145.

15Nurodė, kad 2013-04-16 d. šalys sudarė Subrangos sutartį Nr. 1, pagal kurios 2.4., 3.1., 7.1..2. p.p. ieškovai įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti objekto „Nuotekų valyklų statyba ir rekonstravimas Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje“ darbus, detaliai nurodytus šioje Sutartyje ir Sutarties priede, o atsakovas įsipareigojo priimti kokybiškai atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais-1569312,21 Lt be PVM. Sutarties 5.3. p. šalys numatė atsakovo teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jei nepašalinti darbų, įrenginių ar medžiagų defektai (trūkumai), atsakovui (rangovui) padaryti tiesioginiai nuostoliai, dėl kurių šalys raštu susitarė, tačiau tik už tuos darbus, kurie yra atlikti su defektais. Baigiamuoju darbų atlikimo 2014-09-17 d. aktu ieškovas I įsipareigojo pateikti atsakovui Garantinio laikotarpio laidavimą 5 proc. sutarties kainos dydžio galiojantį vienerius metus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti sulaikytas sumas sutarties nuostatose nurodytais terminais. Ieškovai ieškinio reikalavimus grindė tuo, jog ieškovai sutartus darbus atliko tinkamai, todėl 2014-12-20 atsakovui vadovaudamasis Sutarties 5.1. p., 7.1.2. p. praėjus vieneriems metams po valstybinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos atsakovui kilo pareiga sumokėti ieškovui II sulaikytas sumas.

166.

17LR CK 6.246 str. 1 d. numatyta, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Žemaitkiemio nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose darbus atliko ieškovai, 2015-04-¬03 įvyko avarija. Buvo nustatyta, kad objekte pakilo nuotekų lygis bioreaktoriuje, technologiniame pastate esančiose prieduobėse.

187.

19Atsakovas priėmė sprendimą atkasinėti vamzdyną tikslu likviduoti avariją, iškvietė UAB „Ukmergės vandenys“ darbuotojus ir techniką, taip pat buvo atvykę ir subrangovo (ieškovų) atstovai, kurie jokių veiksmų šalinant defektus nesiėmė ir vėliau išvyko. Kaip matyti iš susirašinėjimo UAB „Molesta“ iš pradžių nesutiko šalinti darbų defektus (trūkumus), tačiau vėliau taisė, bet atsakovas 2015-05-19 d. po darbų trūkumų ištaisymo pakartotinai apžiūrėjo defektų pašalinimo darbus ir nustatė, kad defektų šalinimo darbai nėra baigti arba atlikti netinkamai. Nurodė, kad plytelės, bortai sukloti nelygiai, žemės paviršius neišlygintas, mėtosi akmenys, vamzdyno atstatymo vietoje nuogrinda įdubusi, neįtvirtintas bei kreivai įstatytas šulinio dangtis, neišlygintos ekskavatoriaus vėžės, nesimato ar aplink rostverko apšiltinimą atstatyta membraninė plėvelė, neatstatyta vėja, neišvalyti šuliniai, nesutvarkytas šlaitas prie išleistuvo, nepateikta dokumentacija su defektų šalinimo aprašymais ir pan. Atsakovas, šalinant avarijos padarinius, bendrai patyrė 6514,69 Eur sumą, kurią patvirtina pateikti teismui dokumentai dėl 599,63 Eur, 1557 Eur, 2028,81 Eur, 514,25 Eur, 1815,15 Eur patirtų defektų šalinimo išlaidų, detaliai nurodytų 2015-08-28 atsakovo rašte Nr. 148. Atsakovas sulaikė 8250,32 Eur sumą, iš kurios 6514,69 nukreipė nuostoliams atlyginti, o 1735,63 Eur grąžino vadovaudamasis Sutarties 5.1 p. 2015-09-10 d. į UAB „BMT Baltic“ sąskaitą.

208.

21Rangos darbų trūkumai (avarija) pastebėti per garantinį darbų laikotarpį (Sutarties 9.4 p.), todėl ieškovai, vadovaudamasis Sutarties 9.5 p. privalėjo neatlygintinai juos pašalinti per protingą terminą (14 d.), o to nepadarius, atsakovas įgijo teisę į tiesioginių nuostolių atlyginimą (defektų šalinimo išlaidas). Byloje nebuvo nustatyta, kad atsakovas netinkamai eksploatavo statinį, ieškovų kaltė dėl darbų trūkumų prieziumuojama, nes darbų trūkumai atsirado garantinio laikotarpio metu. Priešingai ieškovai neįrodė. Atsižvelgiant į tai, kad dėl ieškovų kaltės avarijos metu atsakovas patyrė avarijos likvidavimo, apsemtų prietaisų, įrenginių, kabelių keitimo išlaidas, pagal Sutarties 7.5.7. p. ieškovai turi prievolę atlyginti atsakovui tiesioginius nuostolius, patirtus dėl jų aplaidumo.

229.

232015-08-28 raštu Nr. 148 „Dėl nuostolių Žemaitkiemio NVĮ“ atsakovas informavo ieškovus apie tai, kad atliko įskaitymą CK 6.130 str. 1 d. pagrindu, nes santykių dalyviai turėjo priešpriešinių vienarūšių įskaitytinų reikalavimų, t. y. iš ieškovams mokėtinos sumos išskaičiavo ieškovo mokėtiną sumą atsakovui – 6514,69 Eur, o likusią sulaikytą pinigų sumą (1 735,63 Eur) pervedė į ieškovo II atsikaitomąją banko sąskaitą. Byloje nustatyta, kad atsakovo atlikto vienašalio įskaitymo ieškovai neginčijo. Teismas darė išvadą, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

2510.

26Apeliaciniu skundu ieškovas RUAB „Molesta“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo I instancijos teismui; priteisti iš atsakovo ieškovui RUAB „Molesta“ turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

2710.1.

28Ieškovai savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai – sutartimi nustatytu laiku atliko statybos darbus ir 2013 m. gruodžio 19 d. perdavė Statybos užbaigimo komisijai statybos objektus. Statybos užbaigimo komisija 2013 m. gruodžio 19 d. surašė Statybos užbaigimo aktus, kuriais statybos pripažintos baigtomis. 2014 m. rugsėjo 17 d. tarp Ieškovo I ir Atsakovo taip pat buvo pasirašytas baigiamasis darbų atlikimo aktas, kuriuo Atsakovas patvirtino, jog ieškovo I darbai pagal Subrangos sutartį Nr. 1 yra atlikti tinkamai ir jokių trūkumų neturi. Minėtu aktu Atsakovas įsipareigojo sumokėti sulaikytas sumas sutarties nuostatuose nurodytais terminais ir tvarka. Atsakovas, pažeisdamas sutartinius įsipareigojimus, iki šiol nėra sumokėjęs ieškovui II 6514,69 EUR. Teismas konstatavo, kad atsakovas įrodė, jog darbų trūkumai atsirado dėl ieškovų kaltės. Ieškovas I negali sutikti su teismo pozicija, kadangi teismas sprendime nurodė, kad ieškovai pašalino atsakovo nurodytus darbų trūkumus. Be to, atsakovas, priimdamas ieškovų atliktus darbus, nėra konstatavęs, kad ieškovai nurodytų trūkumų nepašalino, priešingai, atsakovo 2015 m. gegužės 19 d. apžiūros akte yra nurodyti nauji trūkumai, tačiau nėra užfiksuota, kad avarijos metu įtrūkės vamzdis nėra pakeistas ar panašiai. Taigi, ieškovai, vadovaudamiesi sutartinėmis nuostatomis, pašalino darbų trūkumus ir tai yra įtvirtinta atsakovo 2015 m. gegužės 19 d. akte.

2910.2.

30Reaguodamas į atsakovo 2015 m. balandžio 3 d. pranešimą apie įvykusią avariją, nuvyko į vietą ir apžiūrėjo avarijos padarinius, tačiau savo kaltės dėl įvykusios avarijos nepripažino, nes grunto nusėdimą sąlygojo ne ieškovo I netinkamai atlikti statybos darbai, tačiau oro sąlygos – staigus temperatūrų svyravimas ir staigus atlydis, kurio pasėkoje ištirpęs sniegas įtakojo didelio vandens kiekio skverbimąsi į gruntą. Dėl šios priežasties, ieškovas I nesutiko su atsakovo pareikštomis pretenzijos bei reikalavimu pašalinti darbų trūkumus, tačiau vėliau, norėdamas sąžiningai užbaigti sutartinius santykius su atsakovu, ieškovas I ėmėsi veiksmų ir pakeitė nukirstą vamzdį. Tačiau po vamzdžio pakeitimo atsakovas dar kartą pareiškė ieškovui I pretenzijas dėl darbų trūkumų ir ieškovas I iš atsakovo veiksmų suprato, kad sulaikytos likusios pinigų sumos neketina grąžinti ieškovui I bei ketina šią sumą pasilikti, motyvuodamas neva ieškovo I atliekamų darbų trūkumų šalinimo išlaidomis.

3110.3.

32Avarija įvyko 2015 m. balandžio 3 d., o elektros ir automatikos prietaisų gedimai pastebėti tik 2015 m. birželio 16 d., ieškovas I suabejojo, kad elektros ir automatikos prietaisai sugedo avarijos metu. Dėl šios priežasties ieškovas I nepripažino, kad elektros ir automatikos prietaisų gedimas yra susijęs su neva ieškovo I atliktų darbų trūkumais. Avarija įvyko ne dėl ieškovo I kaltės, atsakovas nėra pateikęs ieškovui I nei vieno rašytinio įrodymo, patvirtinančio atsakovo dėstomas aplinkybes, kad ieškovas I netinkamai sutankino gruntą statybos darbų procese. Todėl nuo pat 2015 m. birželio 16 d. rašto gavimo momento, ieškovas I neigė savo kaltę dėl neva atsiradusių atsakovo nuostolių, o nuostolių atsiradimo pagrindą turėjo įrodyti atsakovas.

3310.4.

34Teismas, sprendimu konstatavęs, kad atsakovas pripažino, jog ieškovas I savo lėšomis pašalino nurodytus darbų trūkumus - įtrūkusį vamzdį, vėliau padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl ieškovo I netinkamai atliktų statybos darbų, atlyginimą. Atsakovas, priimdamas darbus, 2015 m. gegužės 19 d. akte nustatė naujus trūkumus, tokius kaip akmenų neišvežimas, ekskavatoriaus vėžių neišlyginimas ir panašiai. Taigi, atsakovo nuostoliai, patirti dėl sugedusių elektros ir elektronikos prietaisų, nėra susiję su 2015 m. gegužės 19 d. rašte nurodytų darbų trūkumų šalinimu, todėl atsakovas privalėjo įrodyti, kad šie nuostoliai atsirado dėl ieškovo I kaltų veiksmų. Ieškovo I vertinimu, teismas netinkamai ištyrė bei įvertino šioje civilinėje byloje pateiktus rašytinius įrodymus, ko pasėkoje padarė prieštaringas išvadas – sprendime konstatavo, kad ieškovas I pašalino avarijos priežastis – nutrūkusį vamzdį, tame pačiame sprendime konstatavo, kad ieškovas I yra atsakingas už nepašalintus darbų trūkumus ir atsiradusius nuostolius, nors trūkumai, jeigu juos laikysime ieškovo I darbų trūkumais, buvo pašalinti.

3510.5.

36Teismas nepagrįstai konstatavo, kad 2015 m. balandžio 3 d. avarija įvyko dėl ieškovų netinkamai atliktų darbų. Ieškovas I pažymi, kad darbai atsakovui buvo perduoti 2014 m. rugsėjo 17 d., avarija įvyko 2015 m. balandžio 3 d., t.y. praėjus 6 mėnesiams po darbų perdavimo. Jeigu ieškovas darbus atliktų su trūkumais – netinkamai sutankintų gruntą, tai gruntas būtų nusėdęs dar 2014 m. rudenį, prasidėjus lietaus sezonui, tačiau avarija įvyko 2015 m. balandį, kaip jau minėta, dėl oro sąlygų – staigaus atlydžio. Ieškovo I vertinimu, atsakovas neįrodė, kad avarija įvyko dėl ieškovo I netinkamai atliktų statybos darbų, teismui nėra pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys šią aplinkybę. Atsakovas neįrodė, kad tarp ieškovo I atliktų darbų kokybės ir atsiradusių gedimų egzistuoja priežastinis ryšys, ieškovo I geranoriškas nukirsto vamzdžio sugadinimas nelaikytinas darbų trūkumų pripažinimu.

3710.6.

38Ieškovas nuo pat pradžių nesutiko su atsakovo reikalavimu atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius), nesutikimo poziciją ieškovas ne kartą išdėstė raštu ir atsakovas šią poziciją žinojo. Teismų formuojamoje praktikoje yra išaiškinta, kad tuo atveju, kai nuo ieškovo pareikšto reikalavimo įvykdyti prievolę yra ginamasi tuo, jog ši prievolė pasibaigė įskaitymu, būtent atsakovas turi procesinę pareigą įrodyti, kad buvo pagrindas atlikti įskaitymą (CK 6.130 str. 1 d.), bei kad buvo laikytasi įskaitymo tvarkos (CK 6.131 str.) (Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-454-450/2017).

3910.7.

40Ieškovas I nepareiškė reikalavimo pripažinti atsakovo atliktą įstatymą negaliojančiu, teismas turėjo įsitikinti, kad atsakovas tinkamai atliko įskaitymą, t.y. kad prievolė įskaitymu pasibaigė teisėtai. Tačiau teismas netyrė ir nevertino įskaitymo atlikimo teisėtumo bei pagrįstumo, nors ieškovas I, kreipdamasis į teismą ir reikalaudamas priteisti atsakovo įskaitytą sumą, iš esmės ginčijo įskaitymą ir jo nepripažino.

4110.8.

42Šioje civilinėje byloje turėjo būti nustatytos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos – ieškovo I neteisėti veiksmai, ieškovo I kaltė ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žala (CK 6.246 str. – 6.249 str.). Tačiau atsakovas neįrodė ieškovo sutartinės civilinės atsakomybės taikymui būtinų sąlygų visumos, o teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl ieškovo I sutartinės civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo. Taip pat, teismas netyrė ir nevertino atlikto įskaitymo teisėtumo, įskaitymo atlikimo pagrindų, civilinės atsakomybės taikymo sąlygų buvimo, taip pat netyrė ir nevertino ieškovo I nuo pat 2015 m. birželio 19 d. išsakyto aktyvaus nesutikimo su nuostoliais ir įskaitymu, ieškovo I reikalavimu atsiskaityti pagal sutartį.

4310.9.

44Teismas neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų bylos teisingam išsprendimui aplinkybių, t.y. neatskleidė bylos esmės, ko pasėkoje priėmė nepagrįstą sprendimą. Bylos esmė nebuvo atskleista ir dėl ieškovo I atstovų nedalyvavimo teismo posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas ginčas. Šioje civilinėje byloje yra itin svarbus fakto klausimas, todėl byloje turėjo būti išklausytas ieškovo atstovas, kuris duotų išsamius paaiškinimus. Teismas nepaklausė ir ieškovo I nurodyto liudytojo M. G., kuris betarpiškai dalyvavo visame statybos darbų atlikimo procese bei defektų nustatymo procese, todėl šio liudytojo parodymai taip pat yra itin reikšmingi teisingam bylos išsprendimui.

4511.

46Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas ASIO spol.sr.o prašo atmesti ieškovo RUAB „Molesta“ apeliacinį skundą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-11-16 sprendimą nepakeistą; priteisti atsakovo ASIO spol.sr.o patirtas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo RUAB „Molesta“. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

4711.1.

48Avarijos likvidavimui, 2015-04-10 Žemaitkiemio nuotekų valykloje įvyko atsakovo, ieškovo 1 ir kitų trečiųjų asmenų susitikimas, kurio metu buvo pasirašytas Defektų apžiūros protokolas – identifikuotos įvykusios avarijos pasekmės. Atsakovas 2015-04-17 raštu Nr. 45 pakartotinai pareikalavo ieškovo 1 ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti defektų šalinimo planą ir atstatyti valytų nuotekų išleidimo liniją. Atsakovas 2015-04-20 raštu Nr. 47 dar kartą priminė Ieškovui 1 apie Žemaitkiemio nuotekų valymo įrenginiuose susidariusią pavojingą situaciją bei dar kartą pareikalavo pateikti defektų šalinimo planą bei pradėti nuotekų išleidimo linijos atstatymo darbus. Atsakovas pareikalavo pašalinti defektų šalinimo trūkumus bei pateikti visą privalomą dokumentaciją, informavo ieškovą 1, kad avarijos metu buvo sugadinti elektros ir automatikos prietaisai, yra skaičiuojami patirti nuostoliai, pateikė patirtų nuostolių skaičiavimus. Vėliau informavo, jog yra baigiami šalinti defektai, vyksta pakartotiniai nuotekų valyklos paleidimo darbai derinimo darbai. Atsakovas 2015-09-10 pervedė 1 735,63 EUR sumą į ieškovo 2 atsikaitomąją banko sąskaitą, 6 514,69 Eur išskaičiavo iš ieškovui 1 sulaikytos sumos (8 250,32 Eur). Žemaitkiemio nuotekų valykloje įvykus avarijai, ieškovas 1 atsisakė pašalinti atliktų defektų šalinimo padarinius, atsakovas savo lėšomis pasitelkė trečiuosius asmenis dėl netinkamo defektų šalinimo padarinių pašalinimo, atsakovas informavo ieškovą 1 apie patirtų nuostolių dydį ir atliko priešpriešinį vienarūšių reikalavimų įskaitymą – sumažino ieškovui 2 pervedamą sumą už atliktus darbus defektų netinkamo ir nevisiško pašalinimo nuostolių suma.

4911.2.

50Atmestini ieškovo 1 teiginiai, kad avariją sukėlė oro sąlygos – staigus temperatūrų svyravimas ir staigus atlydis, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, aplinkybė, kad ieškovas 1 šalino statybos darbų trūkumus nepašalina jo atsakomybės dėl netinkamo defektų šalinimo darbų ir iš to kylančių pasekmių. A. Ž. nuotekų valykloje įvyko galiojant garantiniam terminui ir ieškovas 1, vadovaujantis Sutarties 9.5. punktu, CK 6.697 straipsnio 3 dalimi privalėjo neatlygintinai pašalinti savo atliktų statybos darbų defektus. Byloje rašytinius įrodymus dėl avarijos atsiradimo priežasčių, defektų šalinimo darbų netinkamo atlikimo, kilusių padarinių po netinkamo defektų šalinimo darbų, patirtų nuostolių, teikė tik atsakovas. Ieškovas 1 byloje neteikė jokių atsakovo nurodytas ir rašytiniais įrodymais pagrįstas aplinkybes galinčių paneigti rašytinių įrodymų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė aplinkybes, kad ieškovas 1 netinkamai pašalino garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus, o vėliau atsisakius iki galo defektus pašalinti – atsakovas įgijo teisę juos pašalinti pats arba samdytis trečiuosius asmenis, ir išskaičiuoti patirtų nuostolių sumą iš ieškovui 2 priklausančios sumokėti sumos. Svarbu vadovautis ir CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo pareiga, ieškovo 1 nepagrįstas atsisakymas tinkamai pašalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus, atsisakymas pateikti dokumentus, įrodančius ne ieškovo 1 kaltę dėl atsiradusių defektų, laikytinas bendradarbiavimo pareigos pažeidimu, todėl visa atsakomybė už netinkamos kokybės darbus tenka tik ieškovui 1. Sutarties 7.5.2., 7.5.7. punktais Ieškovas 1 įsipareigojo per atsakovo nurodytą terminą ištaisyti darbų, įrenginių bei medžiagų defektus bei pateikti visus reikalingu dokumentus taip pat atlyginti atsakovo tiesioginius nuostolius patirtus dėl ieškovo 1 aplaidumo. Pirmosios instancijos teismas taikė ginčui išspręsti aktualias materialinės ir procesinės teisės normas, nenukrypo nuo Kasacinio teismo praktikos. Ieškovas 1 apeliaciniame skunde taip pat netiesiogiai kvestionuoja atsakovo atlikto priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo teisėtumą ir pagrįstumą. Atsakovas savo veiksmais tinkamai įgyvendino CK 6.130 – 6.131 straipsniuose įtvirtintas įskaitymo sąlygas ir tvarką. Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

51IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

52Apeliacinis skundas netenkinamas.

53Dėl bylos nagrinėjimo ribų

5412.

55Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl esminių apeliacinio skundo argumentų.

56Dėl faktinių aplinkybių

5713.

58Byloje pirmosios instancijos teismo pagrįstai nustatyta, kad šalys 2013-04-16 sudarė Subrangos sutartį Nr. 1, kurios 2.4., 3.1., 7.1..2. punktais ieškovai įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti objekto „Nuotekų valyklų statyba ir rekonstravimas Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje“ darbus, detaliai nurodytus šioje Sutartyje ir jos priede, o atsakovas įsipareigojo priimti kokybiškai atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais - 1569312,21 Lt be PVM. Sutarties 5.1. p. šalys susitarė, kad už ieškovų atliktus darbus atsakovas apmoka pervesdamas pinigus į ieškovo II atsiskaitomąją sąskaitą, apmokėjimas atliekamas už darbą pagal faktiškai atliktų darbų kiekius po atliktų darbų akto ir ieškovo II pateiktos sąskaitos - faktūros pasirašymo ne ilgiau kaip per 3 kalendorines dienas po apmokėjimo iš perkančiosios organizacijos, tačiau ne vėliau kaip per 65 dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos. Šiame Sutarties punkte taip pat buvo nustatyta, jog iš kiekvienos mokamos sumos sulaikoma pinigų suma - 5 proc., kuri sumokama po valstybinio užbaigimo akto pasirašymo dienos, per 3 dienas, po apmokėjimo iš perkančiosios organizacijos gavimo, tačiau ne vėliau kaip per 65 dienas po aukščiau nurodyto akto pasirašymo dienos, ir po to, kai ieškovas I arba ieškovas II pateikia atsakovui banko ar draudimo kompanijos išduotą garantinio laikotarpio laidavimo raštą. Sutarties šalys susitarė, kad rangos darbai turi būti atlikti taip, kad atitiktų visus techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus, taip pat visus LR galiojančius teisės aktus, reglamentus, standartus ir normas (Sutarties 2.8 p.). Sutarties 5.3. p. šalys numatė atsakovo teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jei nepašalinti darbų, įrenginių ar medžiagų defektai (trūkumai), atsakovui (rangovui) padaryti tiesioginiai nuostoliai, dėl kurių šalys raštu susitarė, tačiau tik už tuos darbus, kurie yra atlikti su defektais. Užbaigus darbus ir pašalinus defektus (trūkumus), sulaikytos sumos grąžinamos įgaliotam partneriui.

5914.

60Šalys susitarė, kad darbai priimami pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties 6.1 p.-6.2 p.), numatė Sutarties 7,5.2., 7.5.7. p. ieškovų prievolę ištaisyti per protingą terminą darbų trūkumus bei atlyginti atsakovui tiesioginius nuostolius, patirtus dėl ieškovų kaltės. Tokia sutarties šalies pareigą atlyginti tiesioginius nuostolius dėl numatytų pareigų nevykdymo numatė ir Sutarties 10.1 p. Sutarties 10.2 p. Sutarties šalys aptarė atsakovo pareigą mokėti 0,01 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2013-12-19 statybos užbaigimo aktais Nr. SUA-00-131219-00645 ieškovai sutartus objektus ir darbus perdavė Statybos užbaigimo komisijai, baigiamuoju darbų atlikimo 2014-09-17 d. Aktu ieškovas I įsipareigojo pateikti atsakovui Garantinio laikotarpio laidavimą 5 proc. sutarties kainos dydžio galiojantį vienerius metus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti sulaikytas sumas sutarties nuostatose nurodytais terminais.

6115.

62Nustatyta, kad Žemaitkiemio nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose darbus atliko ieškovai, 2015-04-03 įvyko avarija. Buvo nustatyta, kad objekte pakilo nuotekų lygis bioreaktoriuje, technologiniame pastate esančiose prieduobėse, nuotekos pradėjo bėgti technologinio pastato grindimis per duris į lauką. Iš bioreaktoriaus į artimiausią posūkio šulinį valytos nuotekos nepatenka, vamzdynas užneštas smėlio, įtarta, kad lūžęs arba trūkęs ir užsikišęs nuotekų vamzdynas esantis tarp bioreaktoriaus ir artimiausio posūkio šulinio.

6316.

64Atsakovas 2015-04-03 raštu Nr. 34 „Dėl defektų Žemaitkiemio nuotekų valykloje“ informavo ieškovą I, kad 2015-04-03 Žemaitkiemio nuotekų valykloje pakilo nuotekų lygis, t. y. įvyko avarija dėl „nukirpto“ ištekėjimo vamzdyno, kurio „nukirpimą“ sąlygojo ieškovo I netinkamai atlikti grunto sutankinimo ir pagrindų įrengimo darbai. Iškviestas Subrangovo (ieškovų) atstovas nurodė, kad avarija vyko ne dėl jo vykdytų darbų, jokių veiksmų šalinant padarinius nesiėmė. Atsakovas 2015-08-28 raštu Nr. 148 „Dėl nuostolių Žemaitkiemio NVĮ“ pranešė ieškovams ir ieškovų atstovei apie galutinius atsakovo patirtus nuostolius, kad išskaičiuoja 6 514,69 Eur iš ieškovui I sulaikytos sumos (8 250,32 Eur), o likusią pinigų sumą (1 735,63 Eur) perves per 5 darbo dienas pagal Sutarties 5.1. p. į ieškovo II atsikaitomąją banko sąskaitą. 2015-09-10 d. atsakovas pervedė 1 735,63 Eur sumą į ieškovo II atsikaitomąją banko sąskaitą.

65Dėl įrodymų vertinimo

6617.

67Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės, aiškinant CPK 176, 185 straipsnius, kasacinėje praktikoje yra suformuluotos – teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-277-313/2016 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

6818.

69Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas įrodinėjimo taisyklių nepažeidė.

7019.

71Įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva ir vien ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad teismo sprendimas būtų priimtas neįvertinus byloje surinktų įrodymų, kurie turi įtakos priimant sprendimą, visumos.

7220.

73Šalių ginčas kilęs dėl ieškovų atliktų sutartų darbų tinkamumo ir atsakovo pareigos Sutarties 5.1. p., 7.1.2. p. pagrindu, praėjus vieneriems metams (2014-12-20), po 2013-12-19 valstybinio statybos užbaigimo Akto pasirašymo dienos sumokėti ieškovui II sulaikytas sumas.

7421.

75Ginčui spręsti taikytinos statybos rangą reguliuojančios teisės normos, numatytos LR CK 6.681 str.- 6.699 str.

7622.

77Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, kad atsakovas privalėjo įrodyti, jog avarija Žemaitkiemio nuotekų valykloje įvyko dėl ieškovo 1 kaltės. Anot ieškovo 1, atsakovas neįrodė avarijos atsiradimo priežasčių ar ieškovo kaltės.

7823.

79Byloje nustatyta ir šalys šių aplinkybių neginčija, kad 2015-04-03 įvykusios avarijos likvidavimui, atsakovas priėmė sprendimą atkasinėti vamzdyną, iškvietė UAB „Ukmergės vandenys“ darbuotojus ir techniką, buvo atvykę subrangovo (ieškovų) atstovai. UAB „Ukmergės vandenys“ likvidavo avariją, vamzdynas buvo laikinai atstatytas, valytų nuotekų ištekėjimas ir bioreaktoriaus atnaujintas. Atkasus ištekėjimo liniją buvo nustatyta, kad avarija įvyko dėl ieškovų netinkamai atliktų grunto sutankinimo ir pagrindų įrengimo darbų, sėdant gruntui ištekėjimo vamzdynas prie betoninės sienos buvo nukirptas, užsikišus valytų nuotekų ištekėjimo linijai nuotekos tekėjo per pastato duris, veržėsi iš šulinių ir per valyklos teritoriją, privažiavimo aikštelę, buvo paplauta teritorija ir šlaitai.

8024.

81Atsakovas avarijos padarinius fiksavo fotonuotraukomis, 2015-04-08 d. raštu Nr. 37 kvietė ieškovą I į 2015-04-10 d. 13.00 val. susirinkimą aptarti avarijos pasekmes ir tolimesnius veiksmus, susirinkimo metu buvo surašytas Žemaitkiemio miestelio nuotekų valymo įrenginių defektų apžiūros protokolas, priedas Nr. 1, atsakovas 2015-04-17 d. raštu Nr. 45, 2015-04-20 raštu Nr. 47 ragino ieškovą I pagal Sutarties 9.5 p. šalinti darbų trūkumus per 14 d. terminą, o vėliau ir per 7 d. pradėti valytų nuotekų išleidimo linijos atstatymo darbus. Informavo ieškovą l, jei UAB „Molesta“ to nedarys, turės atlyginti darbų trūkumų šalinimo išlaidas, visos defektų šalinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš ieškovo sulaikytų lėšų.

8225.

83Šalių susirašinėjimas patvirtina, kad UAB „Molesta“ bandė šalinti darbų defektus (trūkumus), tačiau pakartotinai apžiūrėjus nustatyta, kad defektų šalinimo darbai nebuvo baigti ir atlikti netinkamai - plytelės, bortai sukloti nelygiai, žemės paviršius neišlygintas, mėtėsi akmenys, vamzdyno atstatymo vietoje nuogrinda įdubusi, neįtvirtintas bei kreivai įstatytas šulinio dangtis, neišlygintos ekskavatoriaus vėžės, nesimato ar aplink rostverko apšiltinimą atstatyta membraninė plėvelė, neatstatyta veja, neišvalyti šuliniai, nesutvarkytas šlaitas prie išleistuvo, nepateikta dokumentacija su defektų šalinimo aprašymais. Atsakovas pateikė fotonuotraukas, dokumentus dėl 599,63 Eur, 1557 Eur, 2028,81 Eur, 514,25 Eur, 1815,15 Eur išlaidų, patirtų šalinant defektus, detaliai nurodytų 2015-08-28 atsakovo rašte Nr. 148. Atsakovas iš 8250,32 Eur sulaikytos sumos - 6514,69 nukreipė nuostoliams atlyginti, o 1735,63 Eur 2015-09-10 grąžino vadovaudamasis Sutarties 5.1 p. į UAB „BMT Baltic“ sąskaitą.

8426.

85Teisėjų kolegija atmesdama apelianto argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, kad rangos darbų trūkumai 2015-04-03 (avarija), pastebėti per garantinį darbų laikotarpį (Sutarties 9.4 p.), vadovaujantis Sutarties 9.5 p. ieškovų privalėjo būti pašalinti neatlygintinai, per protingą 14 dienų terminą. Neįvykdžius šios prievolės, atsakovas įgijo teisę į tiesioginių nuostolių atlyginimą už atsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas. Ieškovų kaltė dėl darbų trūkumų prieziumuojama, nes darbų trūkumai atsirado garantinio laikotarpio metu, o atsakovo netinkami veiksmai eksploatuojant statinį nėra ieškovų įrodyti.

8627.

87Atsakovas atsiliepime pagrįstai nurodo, kad apeliantas teigdamas, jog statybos darbų defektus jis pašalino, rašytinių įrodymų byloje nepateikė. Įrodymus pateikė tik atsakovas, kurie patvirtina, kad statybos darbų defektai ieškovo buvo pašalinti netinkamai ir būtent dėl to atsakovas patyrė tiesioginius nuostolius. Apeliantas nurodo, kad avariją sukėlė oro sąlygos – staigus temperatūrų svyravimas ir staigus atlydis. Šioms aplinkybėms pagrįsti Ieškovas 1 nepateikė jokių rašytinių įrodymų, nors pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiama pozicija nustato CPK 178 straipsnis. Aplinkybė, kad ieškovas 1 šalino statybos darbų trūkumus nepašalina jo atsakomybės dėl netinkamo defektų šalinimo darbų ir iš to kylančių pasekmių.

8828.

89Byloje nustačius, kad Žemaitkiemio nuotekų valykloje dėl ieškovo darbų defektų įvykusios avarijos pasekmes ieškovas pašalino netinkamai ir nevisiškai bei ieškovui 1 atsisakius pašalinti atliktų defektų šalinimo padarinius, atsakovas turėjo teisėtą pagrindą savo lėšomis pasitelkti trečiuosius asmenis. Atsakovas informavo ieškovą 1 apie patirtų nuostolių dydį ir atliko priešpriešinį vienarūšių reikalavimų įskaitymą – sumažino ieškovui 2 pervedamą sumą už atliktus darbus defektų netinkamo ir nevisiško pašalinimo nuostolių suma.

9029.

91CK 6.697 straipsnio 3 dalis nustato, kad rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Taigi, CK 6.697 straipsnio 3 dalis aiškiai nustato pareigą rangovui (Ieškovui 1) įrodyti, kad defektai dėl atliktų darbų atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

9230.

93Įrodinėjimo pareiga tenka ne užsakovui (atsakovui), o rangovui (ieškovui 1). Teisėjų kolegija pritaria atsakovo argumentui, kad ieškovas 1 apeliaciniame skunde nepagrįstai avarijos Žemaitkiemio nuotekų valykloje atsiradimo aplinkybių įrodymo pareigą perkelia atsakovui. Ieškovas 1 byloje neteikė jokių rašytinių įrodymų, kurie paneigtų jo kaltę dėl atsiradusių defektų, dėl netinkamo defektų šalinimo, dėl nepagrįsto atsisakymo visiškai pašalinti defektus. Pareiga įrodyti, kad defektai atsirado dėl pastato natūralaus nusidėvėjimo, ar kitų priežasčių tenka rangovui, ieškovas 1 paminėtų aplinkybių neįrodė, todėl jis kaip rangovas yra atsakingas už nustatytus defektus, atsakingas už jų pašalinimą, už jų netinkamo pašalinimo sukeltus padarinius.

9431.

95Pažymėtina, kad apeliantas nepaneigė kaltės dėl avarijos padarinių, todėl preziumuojant ją, atsakovui nekyla pareiga įrodinėti defektų atsirado priežasčių.

9632.

97Sutiktina su atsakovo argumentu, jog apelianto nuoroda dėl oro sąlygų reikšmės – staigaus temperatūrų svyravimo ir staigaus atlydžio yra samprotavimas nepagrįstas įrodymais. Ieškovas 1 nepagrindė, kodėl oro sąlygų negalėjo įvertinti atlikdamas statybos rangos darbus, oro sąlygos savaime nėra visuotinai žinomas faktas ar aplinkybė, todėl ieškovas 1 privalėjo įrodyti šių aplinkybių egzistavimą.

9833.

99Ieškovas 1 apeliaciniame skunde iš esmės nekvestionuoja ir pritaria nustatytai aplinkybei, kad bylos šalys 2014-09-17 pasirašė Baigiamąjį darbų atlikimo aktą, o avarija Žemaitkiemio nuotekų valykloje įvyko 2015-04-03. Sutarties 9.4.-9.5. punktai nustato, kad ieškovas 1 savo atliktiems darbams suteikia garantinį terminą: (a) statinio garantinis terminas – 5 metai; (b) paslėptiems statinio elementams – 10 metų; (c) tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. Analogiški garantiniai terminai įtvirtinti ir CK 6.698 straipsnio 1 dalyje. A. Ž. nuotekų valykloje įvyko galiojant garantiniam terminui ir ieškovas 1, vadovaujantis Sutarties 9.5. punktu, CK 6.697 straipsnio 3 dalimi privalėjo neatlygintinai pašalinti savo atliktų statybos darbų defektus, o jų nepašalinus arba pašalinus netinkamai, atlyginti atsakovo patirtus nuostolius dėl trečiųjų asmenų pasitelkimo defektams ištaisyti.

100Dėl civilinės atsakomybės taikymo

10134.

102Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai pasisakė dėl šalims taikytinos sutartinės civilinės atsakomybės sąlygų ir su šiomis išvadomis sutikina. Už sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Byloje yra nustatytos visos sąlygos taikyti sutartinei civilinei atsakomybei t.y. sutartinės prievolės pažeidimas – neteisėtas neveikimas (CK 6.246 straipsnis), padaryta žala bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių atsakovei nuostolių, priežastinis ryšys (CK 6.249 straipsnis). Skolininko kaltė, kaip dar viena būtinoji civilinės atsakomybės nustatymo sąlyga, yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, kurių byloje nenustatyta.

10335.

104Dėl ieškovų kaltės atmesdama apelianto argumentus teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad iš bylos dokumentų matyti, jog UAB „Molesta“ raštuose Dėl defektų Žemaitkiemio nuotekų valykloje“ (2015 04 08; 2015 05 13;2015 06 09; 2015 06 17; 2015 06 19) patvirtino faktą, kad atsakovės konstatuotus darbų defektus taisė, informavo priimti defektų taisymo rezultatą bei apmokėti sulaikytą sumą jei rangovas nebeturi pretenzijų. Kaip minėta, Žemaitkiemio nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose darbus atliko ieškovai, 2015-04-¬03 įvyko avarija, subrangovo (ieškovų) atstovas nurodė, jog avarija vyko ne dėl jo vykdytų darbų. Atsakovas priėmė sprendimą atkasinėti vamzdyną tikslu likviduoti avariją, iškvietė UAB „Ukmergės vandenys“ darbuotojus ir techniką, taip pat buvo atvykę ir subrangovo (ieškovų) atstovai. Nustačius avarijos priežastį t.y. dėl ieškovų netinkamai atliktų grunto sutankinimo ir pagrindų įrengimo darbų, sėdant gruntui ištekėjimo vamzdynas prie betoninės sienos buvo nukirptas, 2014-04-03 raštu informuotas ieškovas I ir prašyta skubiai per 2 darbo dienas pateikti defektų šalinimo planą. Taigi, ieškovų neteisėti veiksmai byloje nustatyti, atsakovas dėl ieškovų veiksmų t.y. netinkami atliktų darbų, sukeltos avarijos, patyrė 6 514,69 Eur tiesioginius nuostolius, kuriuos, pagal Sutarties 7.5.7. p. ir 10.5. p. turi pareigą atlyginti ieškovai.

10536.

106Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovui pareiga išmokėti sulaikytą sumą atsiranda tik po to, kai yra pašalinami defektai, atsakovas gali atskaityti sumas, reikalingas defektų šalinimui iš sulaikytos sumos, apmokant jas tretiesiems asmenims. Ieškovas sutartimi įsipareigojo atlikti sutartus statybos darbus, prisiėmė kitus įsipareigojimus, kurių tinkamas atlikimas yra prielaida reikalauti sumokėti visą sutartimi šalių sutartą kainą. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad sulaikymo sutartinės sąlygos tikslas yra užtikrinti užsakovo nuostolių padengimą rangovo netinkamų prievolių vykdymo atveju, ypač nevykdant ar negalint vykdyti garantinių įsipareigojimų, numatytų statybos rangos sutartyse, ši sąlyga yra nustatyta užsakovo interesais tikslu užtikrinti jo nuostolių padengimą rangovo netinkamų prievolių vykdymo atveju, todėl atsakovui neišnyko sulaikymo teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2013).

10737.

108Šalių pasirašytos Sutarties 5.3. p. suteikė teisę atsakovui sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jei ieškovai nepašalina nurodytų darbų, įrenginių ir/ar medžiagų trūkumų ir/ar atsakovui buvo padaryti nuostoliai. Šiuo sutartiniu pagrindu, atsakovas pagrįstai sulaikė 8 250,32 Eur sumą, sutarties 7.5.7. p. pagrindu, ieškovai turi prievolę atlyginti atsakovui tiesioginius nuostolius, patirtus dėl jų aplaidumo. Sutarties 10.5. p. pagrindu ieškovai buvo įsipareigoję kompensuoti visą tiesioginę atsakovo patirtą žalą ir tiesioginius nuostolius, patirtus dėl neteisingų ieškovų veiksmų ir/ar šiurkštaus aplaidumo.

10938.

110Ieškovai savo prievolę turėjo įvykdyti pirmiau nei atsakovas, tačiau prievolių pilna apimtimi tinkamai neįvykdė, ieškovų ir atsakovo priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad atsakovas teisėtai sustabdė, o vėliau ir nutraukė savo prievolės vykdymą (CK 6.46 straipsnis).

111Dėl žalos dydžio

11239.

113Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje atsakovas įrodė nuostolių dydį. Atsakovo pateiktais įrodymais nustatyta, kad subrangovui adresuotuose 2015 -06- 19, 2015-08-28 raštuose „Dėl nuostolių Žemaitkiemio NVĮ“ informuota, jog nuotekų valymo įrenginių veikimas atnaujintas ir pateiktas subrangovui patirtų nuostolių sąrašas bei nuostolius pagrindžiantys dokumentai. Atsakovas nurodė, kad jungtinės veiklos partnerio UAB „NORUS“ patirti nuostoliai likviduojant avarijos padarinius, atstatant valytų nuotekų ištekėjimo vamzdį, kuris dėl Subrangovo netinkamai atliktų darbų buvo nukirptas, ko pasėkoje patirtus nuostolius sudaro suma su PVM 599,63 Eur; dumblo debitomačių ELA, numeriai pagal projektą 201-FT1, 202-FT1, 203-FT 1, antriniai prietaisai - 1557,00 Eur; ištirpusio deguonies, dumblo koncentracijos, nuotekų pH ir temperatūros jutiklių antrinis prietaisas (kontroleris DIQ/S 182 XT-4) - viso suma su PVM 2028,81 Eur; komplektiniai skaitmeninio tipo kabeliai su jungtimis tarp deguonies koncentracijos įbei pH ir temperatūros daviklių ir antrinio prietaiso (kontrolerio) - viso suma su PVM; 514,25 Eur; saugos jungikliai, numeriai pagal projektą SJ3, SJ6, SJ7, SJ9, SJ10, SJ18, SJll, SJ15, bei visų aukščiau išvardintų elektros ir automatikos prietaisų, kabelių montavimas bei paleidimas-derinimas - viso suma su PVM 1815,15 Eur. Viso Rangovas dėl subrangovo kaltės patyrė 6514,69 Eur išlaidų. Patirtus nuostolius - 6514.69 Eur, dėl atliktų būtinų atstatymo darbų pasitelkus trečiuosius asmenis, atsakovas įrodė byloje pateiktais rašytiniais dokumentais t.y. PVM sąskaitomis- faktūromis, paslaugų atlikimo Aktais.

114Dėl įskaitymo teisėtumo

11540.

116Ieškovas 1 apeliaciniame skunde kvestionuoja atsakovo atlikto priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo teisėtumą ir pagrįstumą.

11741.

118Kaip ir minėta, atsakovas 2015-08-28 raštu Nr. 148 „Dėl nuostolių Žemaitkiemio NVĮ“ informavo ieškovą 1 apie atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Atsakovas išskaitė patirtų nuostolių sumą (6 514,69 Eur), o likusią sulaikytą pinigų sumą (1 735,63 Eur) pervedė į ieškovo 2 sąskaitą. Apeliantas nepaneigė, kad atsakovo atlikto įskaitymo pranešimą (raštą) gavo. Taigi, atsakovas savo veiksmais tinkamai įgyvendino CK 6.130 – 6.131 straipsniuose įtvirtintas įskaitymo sąlygas ir tvarką.

11942.

120Kasacinio teismo nurodyta, tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios išreiškimo t.y. pareiškimo apie įskaitymą. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai, t. y. pareiškimą apie įskaitymą turi gauti kita šalis (Lietuvos Aukščiausiojo 2010 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). CK 6.130 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Pagal CK 6.131 straipsnio 1 dalį, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, todėl įskaitymas pripažįstamas vienašaliu sandoriu, jam atlikti pakanka vienos prievolės šalies valios, išreiškiamos pareiškimu, kuriuo apie įskaitymą informuojama kita šalis, dėl to atsiranda teisiniai padariniai nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios dėl šio sandorio, jeigu įskaitymas atliktas nepažeidžiant įstatyme nustatytų įskaitymo sąlygų. Įskaitomi reikalavimai turi būti priešpriešiniai, vienarūšiai, abiejų prievolių dalykas turi būti tas pats, galiojantys, vykdytini, apibrėžti (CK 6.130 straipsnis), reikalavimų nedraudžiama įskaityti dėl CK 6.134 straipsnyje išvardintų priežasčių, įskaitymas turi būti daromas be sąlygų ir nenurodant termino. Kasacinio teismo yra pažymėta, kad pranešime apie įskaitymą nebūtina tiesiogiai vartoti CK įtvirtintų sąvokų ir nurodyti teisės normų, reglamentuojančių tokius jo veiksmus, tačiau iš rašto turinio turi būti akivaizdu ir nedviprasmiška, kad siekiama įskaityti priešpriešinį vienarūšį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-01 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010).

12143.

122Atsakovas informavo ieškovus apie tai, kad atliko įskaitymą CK 6.130 str. 1 d. pagrindu. Taikant CK 6.131 straipsnio 1 dalį, kai įskaitymas nepriklauso nuo kitos šalies sutikimo ar nesutikimo, apie įskaitymą ieškovui pranešus t.y. iki civilinės bylos iškėlimo, įskaitymas pripažintinas teisėtu. Tik ieškinio priėmimas teisėjo rezoliucija laikomas civilinės bylos iškėlimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005m. lapkričio 14d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-561/2005;2011m.sausio 25d. nutartis Nr.3k-3-7/2011). Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovai pagrįstai nurodo, kad sutarties šalys turėjo priešpriešinių vienarūšių įskaitytinų reikalavimų, todėl iš ieškovams mokėtinos sumos išskaičiavo ieškovo mokėtiną sumą atsakovui - 6 514,69 Eur.

12344.

124Atmestini apelianto teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovo atlikto priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo teisėtumo. Teismo sprendimo 7 lape pirmosios instancijos teismas atliko išsamų ir visapusišką įskaitymo teisinį vertinimą, rėmėsi aktualiomis CK 6.130 – 6.131 straipsnių nuostatomis, jas aiškinančia Kasacinio teismo praktika.

125Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovas neturi pareigos mokėti ieškovams 6514,69 Eur skolos, nes ši suma yra atsakovo tiesiogiai nuostoliai dėl ieškovo veiksmų, be to, vienašališkai atsakovo įskaityti ir nenuginčyti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje atsakovo atlikto vienašalio įskaitymo sandorio pripažinti negaliojančiu nėra teisinio pagrindo. Pripažintina, kad vadovaujantis CK nuostatomis, reglamentuojančiomis įskaitymą, atsakovo prievolė sumokėti apeliantui už pagal Statybos subrangos sutartį atliktus darbus, nurodytus PVM sąskaitose-faktūrose, yra pasibaigusi.

126Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

12745.

128Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės dėl to, kad ieškovo 1 atstovė ir ieškovo 1 kviestas liudytojas nedalyvavo teismo posėdyje.

12946.

130Byloje nustatyta, kad ieškovas 1 buvo atstovaujamas profesionalaus teisininko, todėl atstovo nedalyvavimo teismo posėdyje pasekmės tenka ieškovui 1. Apeliaciniame skunde nenurodoma, kokias bylai reikšmingas aplinkybes galėtų patvirtinti ar paneigti ieškovo nurodomas liudytojas, todėl deklaratyvūs teiginiai apeliaciniame skunde nesudaro pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl atskirai dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

131Dėl bylos procesinės baigties

13247.

133Išdėstytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių, tinkamai taikė ir aiškino kilusiam ginčui aktualias materialiosios teisės ir procesinės teisės normas, nenukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos teismų praktikos byloje nagrinėjamais klausimais, todėl ieškovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

134Bylinėjimosi išlaidos

13548.

136CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

13749.

138Nagrinėjamu atveju atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šios išlaidos nepriteistinos.

139Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

140Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“ kreipėsi į Vilniaus... 7. 2.... 8. Atsakovas ASIO spol.sr.o (Čekijos Respublika) su ieškiniu nesutiko, prašė... 9. 3.... 10. 2014-09-17 tarp ieškovo I ir atsakovo buvo pasirašytas Baigiamasis darbų... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį... 14. 5.... 15. Nurodė, kad 2013-04-16 d. šalys sudarė Subrangos sutartį Nr. 1, pagal... 16. 6.... 17. LR CK 6.246 str. 1 d. numatyta, jog civilinė atsakomybė atsiranda... 18. 7.... 19. Atsakovas priėmė sprendimą atkasinėti vamzdyną tikslu likviduoti avariją,... 20. 8.... 21. Rangos darbų trūkumai (avarija) pastebėti per garantinį darbų laikotarpį... 22. 9.... 23. 2015-08-28 raštu Nr. 148 „Dėl nuostolių Žemaitkiemio NVĮ“ atsakovas... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 25. 10.... 26. Apeliaciniu skundu ieškovas RUAB „Molesta“ prašo panaikinti Vilniaus... 27. 10.1.... 28. Ieškovai savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai – sutartimi... 29. 10.2.... 30. Reaguodamas į atsakovo 2015 m. balandžio 3 d. pranešimą apie įvykusią... 31. 10.3.... 32. Avarija įvyko 2015 m. balandžio 3 d., o elektros ir automatikos prietaisų... 33. 10.4.... 34. Teismas, sprendimu konstatavęs, kad atsakovas pripažino, jog ieškovas I savo... 35. 10.5.... 36. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad 2015 m. balandžio 3 d. avarija įvyko... 37. 10.6.... 38. Ieškovas nuo pat pradžių nesutiko su atsakovo reikalavimu atlyginti... 39. 10.7.... 40. Ieškovas I nepareiškė reikalavimo pripažinti atsakovo atliktą įstatymą... 41. 10.8.... 42. Šioje civilinėje byloje turėjo būti nustatytos visos civilinės... 43. 10.9.... 44. Teismas neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų bylos teisingam... 45. 11.... 46. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas ASIO spol.sr.o prašo atmesti... 47. 11.1.... 48. Avarijos likvidavimui, 2015-04-10 Žemaitkiemio nuotekų valykloje įvyko... 49. 11.2.... 50. Atmestini ieškovo 1 teiginiai, kad avariją sukėlė oro sąlygos – staigus... 51. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 52. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 53. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 54. 12.... 55. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 56. Dėl faktinių aplinkybių... 57. 13.... 58. Byloje pirmosios instancijos teismo pagrįstai nustatyta, kad šalys 2013-04-16... 59. 14.... 60. Šalys susitarė, kad darbai priimami pasirašant atliktų darbų... 61. 15.... 62. Nustatyta, kad Žemaitkiemio nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose darbus... 63. 16.... 64. Atsakovas 2015-04-03 raštu Nr. 34 „Dėl defektų Žemaitkiemio nuotekų... 65. Dėl įrodymų vertinimo... 66. 17.... 67. Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės, aiškinant CPK 176, 185... 68. 18.... 69. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas įrodinėjimo... 70. 19.... 71. Įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva ir vien ta aplinkybė, jog... 72. 20.... 73. Šalių ginčas kilęs dėl ieškovų atliktų sutartų darbų tinkamumo ir... 74. 21.... 75. Ginčui spręsti taikytinos statybos rangą reguliuojančios teisės normos,... 76. 22.... 77. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, kad atsakovas privalėjo įrodyti,... 78. 23.... 79. Byloje nustatyta ir šalys šių aplinkybių neginčija, kad 2015-04-03... 80. 24.... 81. Atsakovas avarijos padarinius fiksavo fotonuotraukomis, 2015-04-08 d. raštu... 82. 25.... 83. Šalių susirašinėjimas patvirtina, kad UAB „Molesta“ bandė šalinti... 84. 26.... 85. Teisėjų kolegija atmesdama apelianto argumentus sprendžia, kad pirmosios... 86. 27.... 87. Atsakovas atsiliepime pagrįstai nurodo, kad apeliantas teigdamas, jog statybos... 88. 28.... 89. Byloje nustačius, kad Žemaitkiemio nuotekų valykloje dėl ieškovo darbų... 90. 29.... 91. CK 6.697 straipsnio 3 dalis nustato, kad rangovas, projektuotojas, statinio... 92. 30.... 93. Įrodinėjimo pareiga tenka ne užsakovui (atsakovui), o rangovui (ieškovui... 94. 31.... 95. Pažymėtina, kad apeliantas nepaneigė kaltės dėl avarijos padarinių,... 96. 32.... 97. Sutiktina su atsakovo argumentu, jog apelianto nuoroda dėl oro sąlygų... 98. 33.... 99. Ieškovas 1 apeliaciniame skunde iš esmės nekvestionuoja ir pritaria... 100. Dėl civilinės atsakomybės taikymo... 101. 34.... 102. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai... 103. 35.... 104. Dėl ieškovų kaltės atmesdama apelianto argumentus teisėjų kolegija... 105. 36.... 106. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovui pareiga išmokėti sulaikytą sumą... 107. 37.... 108. Šalių pasirašytos Sutarties 5.3. p. suteikė teisę atsakovui sulaikyti... 109. 38.... 110. Ieškovai savo prievolę turėjo įvykdyti pirmiau nei atsakovas, tačiau... 111. Dėl žalos dydžio ... 112. 39.... 113. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje atsakovas įrodė nuostolių dydį.... 114. Dėl įskaitymo teisėtumo... 115. 40.... 116. Ieškovas 1 apeliaciniame skunde kvestionuoja atsakovo atlikto... 117. 41.... 118. Kaip ir minėta, atsakovas 2015-08-28 raštu Nr. 148 „Dėl nuostolių... 119. 42.... 120. Kasacinio teismo nurodyta, tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka... 121. 43.... 122. Atsakovas informavo ieškovus apie tai, kad atliko įskaitymą CK 6.130 str. 1... 123. 44.... 124. Atmestini apelianto teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino... 125. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovas neturi pareigos... 126. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų... 127. 45.... 128. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės... 129. 46.... 130. Byloje nustatyta, kad ieškovas 1 buvo atstovaujamas profesionalaus teisininko,... 131. Dėl bylos procesinės baigties... 132. 47.... 133. Išdėstytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad... 134. Bylinėjimosi išlaidos... 135. 48.... 136. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 137. 49.... 138. Nagrinėjamu atveju atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 139. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 140. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti...