Byla 2S-115-154/2013
Dėl akcininkų sutarties nuginčijimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8340-394/2012, kuria atsisakyta priimti ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ ieškinį atsakovams KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“ dėl akcininkų sutarties nuginčijimo,

Nustatė

3Ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2011-05-30 UAB „Putokšnis“ akcininkų sutartį, sudarytą tarp UAB „3 RILL“, A. S., KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti.

5Nurodė, kad ginčijamos 2011-05-30 akcininkų sutarties 11.1.2 punktas numato, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo reglamentą. Konstatavo, kad tarp sutarties šalių yra sudarytas arbitražinis susitarimas, įformintas kaip arbitražinė išlyga, įrašyta sutartyje (LR Komercinio arbitražo įstatymo 10 str.), todėl ieškinį atsisakė priimti. Pažymėjo, kad nors ieškovai nurodo, kad jie ginčija visą Akcininkų sutartį, įskaitant ir arbitražinę išlygą, todėl ji yra negaliojanti LR CK 1.91 pagrindu, kaip ir visa akcininkų sutartis, todėl ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui, tačiau pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas gali nepripažinti arbitražinio susitarimo tik tokiu atveju, kai nėra jokių abejonių dėl atitinkamo susitarimo prieštaravimo viešajai tvarkai ar imperatyviai įstatymo normai ir tam, kad būtų padaryta tokia išvada, nereikia papildomai aiškintis bylos aplinkybių ir rinkti bei tirti papildomų įrodymų (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007). Konstatavo, kad ieškovai nurodo, jog arbitražinė išlyga negalioja LR CK 1.91 str. pagrindu, nes 2011-05-30 akcininkų sutartis sudaryta dėl susidėjusių sunkių aplinkybių ir dėl ekonominio spaudimo, tačiau teismas, neištyręs byloje surinktų įrodymų, negali padaryti išvados, kad akcininkų sutarties 11.1.2 punktas dėl arbitražinio susitarimo prieštarauja imperatyviai įstatymo normai.

6Atskiruoju skundu ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Arbitražinio susitarimo negaliojimo klausimas yra nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme bendrais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais, jeigu anksčiau nėra pradėtas procesas arbitražo teisme. LR Komercinio arbitražo 11 straipsnyje (Arbitražinio susitarimo teisminis pripažinimas) numatyta, kad arbitražinis susitarimas gali būti pripažintas negaliojančiu būtent teismo (priklausančio valstybės teismų sistemai) tvarka vienos iš šalių reikalavimu bendrais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais arba nustačius, kad pažeisti šio įstatymo 10 ir 12 straipsnių reikalavimai.

9Vadinasi, jeigu dar neinicijuotas arbitražinis procesas, o asmuo kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl arbitražinio susitarimo pripažinimo negaliojančiu, tai bendrosios kompetencijos teismas ir turėtų nagrinėti bylą dėl arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančia bendrais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais. Kasacinio teismo praktikoje taip pat akcentuojama, kad bendrosios kompetencijos teismas gali atsisakyti priimti ieškinį kylantį iš ginčo, kuris numatytas nagrinėti arbitraže tik tuo atveju, jeigu jau anksčiau yra pradėtas arbitražinis procesas. Šioje byloje arbitražinis procesas neinicijuotas, todėl vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2010 darytina išvada, kad ginčas dėl arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančia turi būti nagrinėjamas teismine tvarka.

102. Vadovaujantis LR Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, teismas gali pripažinti arbitražinę išlygą niekine visiškai nevertinęs byloje esančių įrodymų tuo atveju, kai yra pažeistas LR Komercinio arbitražo įstatymo 10 straipsnio reikalavimas, t. y. susitarimas iš esmės nebuvo sudarytas raštu arba jo nepasirašė visos suinteresuotos šalys. Arbitražinis susitarimas gali būti pripažintas niekiniu ir tuo atveju, kai yra susitarta nagrinėti tokį ginčą arbitraže, kuris negali būti perduotas arbitražui nagrinėti, pvz., ginčai, kylantys iš darbo ir vartojimo sutarčių (LR Komercinio arbitražo įstatymo 12 str.). Šioje byloje Ieškovai neprašo teismo arbitražinės išlygos pripažinti niekine visiškai netyrus įrodymų, o siekia arbitražinę išlygą nuginčyti bendrais sandorių negaliojimo pagrindais įrodymus tiriant (LR Arbitražo įstatymo 11 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad teismas gali pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu bendrais sandorių pripažinimo pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007; Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje Nr. 3K-3-353/2012).Teismas skundžiama nutartimi arbitražinę išlygą vertino tik pripažinimo niekine požiūriu ir pasisakė, kad ji nėra niekinė LR Komercinio arbitražo įstatymo 10 str. ir 12 str. įtvirtintais pagrindais, tačiau atsisakė pripažinti arbitražinę sąlygą negaliojančią bendrais minėtais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais kaip nuginčijamą.

113. Arbitražinė išlyga kaip ir visa Sutartis yra negaliojanti, nes sudaryta dėl susidėjusių sunkių aplinkybių ir dėl ekonominio spaudimo (LR CK 1.91 str. 1 d.), pažeidžiant šalių lygybės principą (LR CK 6.228 Str. 1 d.). Ieškovai neturėjo jokio intereso pasirašyti arbitražinę išlygą. Ieškovai visiškai nenorėjo, kad neteisėta, ieškovų, kaip akcininkų, teises pažeidžianti bei imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujanti sutartis būtų nagrinėjama arbitraže. Konfidencialumo siekė KŪB „Litcapital I“, nes šis akcininkas suprato, kad pateikia ieškovams pasirašyti neteisėtą sutartį, nenorėjo, kad neteisėtos sutarties faktas „iškiltų į viešumą“ ir žinojo, kad ieškovai, siekdami išgelbėti įmonę, sutartį bei arbitražinę išlygą pasirašys, kadangi ieškovai tiesiog neturi kitos išeities, gelbėjant UAB „Putokšnis“ nuo nemokumo.

124. Arbitražinis susitarimas yra niekinis ir negaliojantis, kadangi susitarimo dalykas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

135. Atsisakius priimti ieškinį dėl akivaizdžiai imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančios sutarties pripažinimo negaliojančia, pažeidžiama ieškovų teisė į teisminę gynybą.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas KŪB „Litcapital I“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161. Nagrinėjamojoje byloje arbitražinio susitarimo negaliojimo klausimas negali būti nagrinėjamas teisme. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad sutarties šalys, sudarydamos arbitražinę išlygą, išreiškia savo valią ateityje galimai kilsiantį ginčą perduoti spręsti ne teismui, bet kitam jų pasirinktam ginčo sprendėjui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ši įstatymo norma turi būti suprantama taip, kad arbitražinis susitarimas yra sutartis, kuria šalys susitaria spręsti tarpusavio ginčus ne teismine, o kita jų pasirinkta tvarka, o galiojantis arbitražinis susitarimas reiškia, kad šalys atsisako nagrinėti tarpusavio ginčus teisme, šis susitarimas yra šalims privalomas ir jos negali vienašališkai jo keisti, taip pat negali jo pažeisti, t. y. kilus ginčui, vietoje arbitražo kreiptis su ieškiniu į teismą. Kai yra arbitražinis susitarimas, teismas privalo atsisakyti savo jurisdikcijos, nes šalys turi vykdyti šį susitarimą, t. y. kilus ginčui kreiptis į atitinkamą arbitražą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-470/2012; 2010 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007).

172. Ieškovai savarankiškai neginčija teisme arbitražinės išlygos - ieškinyje nėra pareikštas reikalavimas pripažinti pačią arbitražinę išlygą negaliojančia. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad pagal įstatymuose įtvirtintą reglamentavimą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai šalys yra sudariusios arbitražinį susitarimą, viena šalių ar teismas, nesant reikalavimo tokį susitarimą pripažinti negaliojančiu, negali jo pakeisti. Kol arbitražinis susitarimas galioja, tol ginčas iš esmės nenagrinėtinas teisme. Be to, jeigu kuri nors šalis teigia, kad atitinkamas susitarimas yra ydingas, tai dėl jo pripažinimo negaliojančiu gali pateikti reikalavimą. Išvadą, ar arbitražinis susitarimas pagal savo turinį yra susitarimas perduoti nagrinėti ginčą ne teismui, galima padaryti tik ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus. Taigi, ieškinio priėmimo stadijoje nesprendžiama dėl arbitražinio susitarimo turinio ir jo reikšmės. Šie klausimai nagrinėjami ir sprendžiami tuo atveju, jeigu yra pareikštas reikalavimas dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu. Kadangi Ieškovai nepareiškė savarankiško reikalavimo pripažinti arbitražinę išlygą negaliojančia, teismas net neturėjo pagrindo analizuoti išlygos galiojimo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-470/2012; 2010 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010).

183. LR Komercinio arbitražo įstatymo 19 str. 1 d. trečias sakinys įtvirtina taip vadinamą arbitražinės išlygos autonomiškumo principą: arbitražo teismo sprendimas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia savaime nereiškia arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančia. Kaip nurodo doktrina, arbitražinei išlygai būdinga autonomija, savarankiškumas, atskirumas nuo pagrindinės sutarties. Tai reiškia, kad arbitražinis susitarimas galioja net ir tada, kai pagrindinė sutartis yra negaliojanti ir niekinė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010).

194. Jeigu ieškovai savarankiškai ginčytų arbitražinę išlygą, tokia aplinkybė nesudarytų pagrindo teismo jurisdikcijai, nes tik arbitražo teismas turi pirminę kompetenciją spręsti dėl arbitražinės išlygos galiojimo. LR Komercinio arbitražo įstatymo 19 str. 1d. pirmas sakinys nurodo, kad arbitražo teismas turi teisę pats priimti sprendimą dėl savo kompetencijos nagrinėti ginčą, įskaitant atvejus, kai kyla abejonių dėl arbitražinio susitarimo buvimo ar jo galiojimo.

205. Ieškovai savarankišku reikalavimu neginčija arbitražinės išlygos, tuo tarpu teismas negali išspręsti šio klausimo ex officio, kadangi sandoriai yra nuginčijami (CK 1.78 str. 5 d.). Tariamos susidėjusios sunkios aplinkybės neturi jokios reikšmės arbitražinės išlygos galiojimui, kadangi tarp šalių yra susiklosčiusi praktika sudaryti arbitražinės išlygas. Pvz., ieškovų pateiktos 2011 m. gegužės 30 d. investavimo sutarties 8.4.2 p. numato analogišką arbitražinę išlygą.

216. Atsakovas pažymi, jog neatsisako teisės spręsti ieškovų keliamus ginčus arbitraže, todėl, reikšdamas šį atsiliepimą, prieštarauja teismo kompetencijai nagrinėti ieškovų ieškinį (LR Komercinio arbitražo įstatymo 7 str.).

222013 m. sausio 17 d. Šiaulių apygardos teisme gauti atsakovo UAB „Putokšnis“ rašytiniai paaiškinimai dėl atskirojo skundo.

23Atsakovas UAB „Putokšnis“ nurodo, kad arbitražinė išlyga yra galiojanti, todėl privaloma šalims. Tik arbitražo teismas turi išimtinę teisę dėl arbitražinės išlygos negaliojimo, o ginčo nagrinėjimas arbitraže užtikrina atsakovo UAB „Putokšnis“ interesus. Prašo atmesti ieškovų atskirąjį skundą.

242013 m. sausio 17 d. Šiaulių apygardos teisme gauti atsakovo KŪB „Litcapital I“ paaiškinimai ir prašymas dėl papildomų įrodymų priėmimo.

25Atsakovas KŪB „Litcapital I“ nurodo, kad nagrinėjamojoje byloje tiek arbitražinio susitarimo negaliojimo klausimas, tiek 2011-05-30 Akcininkų sutarties teisėtumo klausimas negali būti nagrinėjamas teisme, nes yra pradėta arbitražo byla. Teigia, kad kreipėsi į Vilniaus komercinio arbitražo teismą, be kitą ko, dėl baudos ir nuostolių pagal šalių pasirašytą 2011 m. gegužės 30 d. Akcininkų sutartį priteisimo. Pradėjus arbitražinį nagrinėjimą, tik arbitražo teismas turi teisę spręsti dėl arbitražinės išlygos galiojimo.

26Atskirasis skundas netenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (LR CPK 320 str., 329 str., 338 str.).

28Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2011-05-30 Akcininkų sutartį, sudarytą tarp UAB „3 RILL“, A. S., KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“. Teikdami ieškinį teismui, ieškovai patys nurodė, kad ginčijamojoje akcininkų sutartyje įtvirtinta, jog iš sutarties kylantys ginčai, jos pažeidimo, galiojimo, nutraukimo atvejai yra sprendžiami arbitraže, tačiau teigė, kad jiems ginčijant sutartį, tuo pačiu yra ginčijama ir arbitražinė išlyga, todėl byla turėtų būti nagrinėjama ne arbitraže, o bendrosios kompetencijos teisme (t. 1, b. l. 18). Pirmosios instancijos teismas nesutiko su tokias ieškovų argumentais ir ieškinį atsisakė priimti, pažymėdamas, kad neištyręs byloje surinktų įrodymų, negali padaryti išvados, kad ginčijamos akcininkų sutarties 11.1.2 punktas dėl arbitražinio susitarimo prieštarauja imperatyviai įstatymo normai.

29Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, teisingai taikė materialiosios bei procesinės teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį nėra teisinio pagrindo.

30CPK 23 straipsnyje nustatyta, jog šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet kokį ginčą dėl teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže. Ginčo perdavimą arbitražui sudarant arbitražinę išlygą reglamentuoja Komercinio arbitražo įstatymo10 ir 12 straipsniai. Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnis nustato, jog teismas, gavęs ieškinį dėl klausimo, dėl kurio šalys yra sudariusios šio įstatymo 10 straipsnyje nustatytos formos arbitražinį susitarimą, atsisako jį priimti. Komercinio arbitražo įstatymo 12 straipsnio 1 dalis nustato kad visi ginčai gali būti sprendžiami arbitraže, išskyrus šiame straipsnyje nustatytas išimtis, o būtent: arbitražas negali spręsti ginčų, nagrinėtinų administracinių bylų teisena, ir nagrinėti bylų, kurių nagrinėjimas priskirtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijai. Arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, ir ginčai dėl patentų, prekių ženklų ir dizaino registracijos. Arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš darbo ir vartojimo sutarčių, išskyrus atvejus, kai arbitražinis susitarimas buvo sudarytas po to, kai kilo ginčas (Komercinio arbitražo įstatymo 12 str. 2 d.); arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, išskyrus Lietuvos banką, jeigu dėl arbitražinio susitarimo nebuvo gautas išankstinis šios įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas (Komercinio arbitražo įstatymo 12 str. 3 d.); Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) ar jos įgaliota valstybės institucija bendra tvarka gali sudaryti arbitražinį susitarimą dėl ginčų, susijusių su Vyriausybės ar jos įgaliotos valstybės institucijos sudarytomis komercinėmis sutartimis (Komercinio arbitražo įstatymo 12 str. 4 d.).

31Iš ieškinio ir bylos medžiagos turinio matyti, kad šalių ginčas nepatenka į įstatymu nustatytas išimtis, todėl ginčo atveju susitarimas dėl arbitražo išlygos yra galimas.

32Nagrinėjamoje byloje ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ ieškinyje nurodytiems ginčo teisiniams santykiams nepripažįsta arbitražinio susitarimo taikymo. Nurodo, jog jie ginčija visą sutartį, tame tarpe ir arbitražinę išlygą. Atsakovas KŪB „Litcapital I“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad neatsisako teisės spręsti ieškovų keliamus ginčus arbitraže, todėl, reikšdamas šį atsiliepimą, prieštarauja teismo kompetencijai nagrinėti ieškovų ieškinį (t. 2, b. l. 53).

33Teisminėje praktikoje yra konstatuota, kad jeigu kuri nors šalis teigia, kad atitinkamas susitarimas yra ydingas, tai dėl jo pripažinimo negaliojančiu gali pateikti reikalavimą. Išvadą, ar arbitražinis susitarimas yra galiojantis, galima padaryti tik ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus. Taigi, ieškinio priėmimo stadijoje nesprendžiama dėl arbitražinio susitarimo turinio ir jo reikšmės. Ieškinio priėmimo stadijoje teisėjas turi teisę vertinti, ar arbitražinis susitarimas yra niekinis, t. y. ar neprieštarauja įstatymuose nustatytiems imperatyviems draudimams perduoti ginčą nagrinėti arbitražui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 33). Kaip jau anksčiau konstatuota, byloje nenustatyta, kad šalių ginčus pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže (CPK 23 str., Komercinio arbitražo įstatymo 12 str.).

34Svarbus aspektas yra ir tai, kad naujoji Civilinio proceso kodekso redakcija, įsigaliojusi 2011 m. spalio 1 d., nebenumato sąlygos, jog teismas atsisako priimti ieškinį, kai šalys yra sudariusios susitarimą perduoti ginčą spręsti arbitražui, tik jeigu atsakovas prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei reikalauja laikytis arbitražinio susitarimo. Naujoji Civilinio proceso kodekso redakcija besąlygiškai nustato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, kai šalys yra sudariusios susitarimą perduoti ginčą spręsti arbitražui (CPK 137 str. 2 d. p.). Komercinio arbitražo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad arbitražinis teismas turi teisę pats priimti sprendimą dėl savo kompetencijos nagrinėti ginčą, įskaitant ir tuos atvejus, kai kyla abejonių dėl arbitražinio susitarimo buvimo arba jo galiojimo. Ši norma imperatyviai įtvirtina išimtinę arbitražinio teismo teisę spręsti dėl arbitražinio susitarimo galiojimo ar negaliojimo, įskaitant ir dėl to, ar yra sudarytas arbitražinis susitarimas.

35Pažymėtina, kad ieškovai tiek visą 2011 m. gegužės 30 d. Akcininkų sutartį, tiek jos 11.1.2 punktu nustatytą susitarimą dėl arbitražo išlygos ginčija ir prašo pripažinti negaliojančia CK 1.91 str. pagrindu, ieškovai atskirai nepasisako ir nenurodo jokių aplinkybių, išskirtinai susijusių su arbitražiniu susitarimu, todėl pirmosios instancijos teismui priėmus ieškinį, reikštų jog jau ieškinio priėmimo stadijoje teismas pripažįsta ieškovų ieškinio argumentus pagrįstais, kas teisiškai yra neįmanoma, nes dėl ieškinio pagrįstumo galima nuspręsti tik ištyrus visus įrodymus ir bylą išnagrinėjus iš esmės (CPK 249 str., 250 str., 251 str., 253 str., 257 str.).

36Dėl išdėstyto, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis paliktina nepakeista.

37Atkreiptinas dėmesys, jog iš atsakovo KŪB „Litcapital I“ papildomai pateiktų įrodymų matyti, kad Vilniaus komercinio arbitražo teisme yra gautas ieškovo KŪB „Litcapital I“ pranešimas apie arbitražą. Dalyvaujančiais asmenimis nurodyti atsakovai A. S. ir UAB „3 RILL“, trečiasis asmuo UAB „Putokšnis“. Iš minėtų rašytinių įrodymų matyti, kad KŪB „Litcapital I“ kreipėsi į Vilniaus komercinio arbitražo teismą, be kitą ko, dėl baudos ir nuostolių pagal šalių pasirašytą 2011 m. gegužės 30 d. Akcininkų sutartį priteisimo, tačiau nėra pateikta įrodymų, kad šis pranešimas apie arbitražą būtų priimtas. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad jau yra pradėtas arbitražinis nagrinėjimas.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

39Palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškinį... 5. Nurodė, kad ginčijamos 2011-05-30 akcininkų sutarties 11.1.2 punktas numato,... 6. Atskiruoju skundu ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ prašo panaikinti... 7. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 8. 1. Arbitražinio susitarimo negaliojimo klausimas yra nagrinėjamas bendrosios... 9. Vadinasi, jeigu dar neinicijuotas arbitražinis procesas, o asmuo kreipiasi į... 10. 2. Vadovaujantis LR Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnio nuostatomis,... 11. 3. Arbitražinė išlyga kaip ir visa Sutartis yra negaliojanti, nes sudaryta... 12. 4. Arbitražinis susitarimas yra niekinis ir negaliojantis, kadangi susitarimo... 13. 5. Atsisakius priimti ieškinį dėl akivaizdžiai imperatyvioms įstatymo... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas KŪB „Litcapital I“ prašo... 15. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. Nagrinėjamojoje byloje arbitražinio susitarimo negaliojimo klausimas... 17. 2. Ieškovai savarankiškai neginčija teisme arbitražinės išlygos -... 18. 3. LR Komercinio arbitražo įstatymo 19 str. 1 d. trečias sakinys įtvirtina... 19. 4. Jeigu ieškovai savarankiškai ginčytų arbitražinę išlygą, tokia... 20. 5. Ieškovai savarankišku reikalavimu neginčija arbitražinės išlygos, tuo... 21. 6. Atsakovas pažymi, jog neatsisako teisės spręsti ieškovų keliamus... 22. 2013 m. sausio 17 d. Šiaulių apygardos teisme gauti atsakovo UAB... 23. Atsakovas UAB „Putokšnis“ nurodo, kad arbitražinė išlyga yra... 24. 2013 m. sausio 17 d. Šiaulių apygardos teisme gauti atsakovo KŪB... 25. Atsakovas KŪB „Litcapital I“ nurodo, kad nagrinėjamojoje byloje tiek... 26. Atskirasis skundas netenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ kreipėsi... 29. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 30. CPK 23 straipsnyje nustatyta, jog šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti... 31. Iš ieškinio ir bylos medžiagos turinio matyti, kad šalių ginčas nepatenka... 32. Nagrinėjamoje byloje ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ ieškinyje... 33. Teisminėje praktikoje yra konstatuota, kad jeigu kuri nors šalis teigia, kad... 34. Svarbus aspektas yra ir tai, kad naujoji Civilinio proceso kodekso redakcija,... 35. Pažymėtina, kad ieškovai tiek visą 2011 m. gegužės 30 d. Akcininkų... 36. Dėl išdėstyto, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d.... 37. Atkreiptinas dėmesys, jog iš atsakovo KŪB „Litcapital I“ papildomai... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 39. Palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį...