Byla e2A-789-381/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų byloje, uždarajai akcinei bendrovei „Dekbera“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės valstybės įmonės „Lietuvos oro uostai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 4 d. sprendimo panaikinimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Info S“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų byloje, uždarajai akcinei bendrovei „Dekbera“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Info S“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Lietuvos oro uostai“ (toliau – ir perkančioji organizacija) 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimą, priimtą viešojo pirkimo „Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio sistemų įrengimo pirkimas” (toliau – ir Pirkimas) 2 dalyje, kuriuo nustatyta laimėtojų eilė 2 Pirkimo dalyje, įpareigoti perkančiąją organizaciją atnaujinti Pirkimo procedūras, grįžtant į pasiūlymų vertinimo etapą, iš naujo vertinti Pirkimo 2 dalyje pateiktą UAB „Dekbera“ pasiūlymą ir atlikus šį vertinimą sudaryti naują pasiūlymų eilę, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė nurodė, kad ji, veikdama jungtinės veiklos pagrindu kartu su UAB „Aedilis“, pateikė pasiūlymą Pirkime. Atsakovė 2018 m. spalio 3 d. raštu informavo tiekėjus, kad laimėtoju 2 Pirkimo dalyje pripažintas trečiasis asmuo UAB „Dekbera“. Ieškovei 2018 m. spalio 15 d. pateikus pretenziją dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams ir atsakovei 2018 m. spalio 23 d. ją tenkinus iš dalies, buvo panaikintas sprendimas, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė 2 Pirkimo dalyje bei sugrįžta į pasiūlymų vertinimo stadiją. 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimu atsakovė Pirkimo laimėtoju vėlgi pripažino trečiąjį asmenį. Ieškovei 2018 m. gruodžio 13 d. pateikus pretenziją dėl šio sprendimo ir nurodžius, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo kvalifikacinių reikalavimų ir Techninės specifikacijos reikalavimų, atsakovė 2018 m. gruodžio 20 d. pretenziją atmetė.

83.

9Ieškovės įsitikinimu, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo Techninės specifikacijos 3.6.11 punkte nustatytų funkcionalumo reikalavimų (GPS monitoringo, užduočių modulio, palaikymas galimybės atvaizduoti ryšio padengimo zoną elektroniniame žemėlapyje), nes siūloma programinė įranga nepalaiko reikalaujamo funkcionalumo ir neegzistuoja aplinkybės, kurios leistų modifikuoti ar pritaikyti siūlomą programinę įrangą, kad pastaroji atitiktų Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimus. Trečiojo asmens siūlomos programinės įrangos TRBOnet 5.2 (toliau – ir programinė įranga) gamintoja, bendrovė Neocom Software Ltd., oficialiu 2018 m. gruodžio 13 d. raštu patvirtino, kad TRBOnet 5.2 programinė įranga, naudojant ją su Kenwood radijo stotimis, nepalaiko Pirkimo Techninės specifikacijos reikalaujamo funkcionalumo. Dėl to perkančioji organizacija turėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą ir nustatyti pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje būtų ieškovės pasiūlymas. Taip pat trečiasis asmuo savo paaiškinimais keičia pateikto pasiūlymo esmę, todėl tokie paaiškinimai turi būti vertinami kaip pateikto pasiūlymo pakeitimas ir toks pasiūlymas, vadovaujantis lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principais, turi būti atmetamas.

104.

11UAB „Dekbera“ ir jos pateikti dokumentai neįrodo, kad ji atitinka Specialiųjų sąlygų 3.7. punkto (tiekėjas per paskutinius 3 metus turi būti įvykdęs ar vykdo bent vieną sutartį, kurios vykdymo metu įdiegta ar įdiegiama profesionali skaitmeninė radijo ryšio sistema pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus šios sistemos reikalavimus) reikalavimų. Pateikti dokumentai nepatvirtina, kad trečiasis asmuo, pasinaudodamas savo pajėgumais, įdiegė profesionalią skaitmeninę radijo ryšio sistemą, kurią sudaro ne mažiau kaip 50 skaitmeninio radijo ryšio terminalų ir kuri atitinka kitus nustatytus reikalavimus.

125.

13Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Atsakovė nurodė, kad UAB „Dekbera“ 2018 m. lapkričio 15 d. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad siūloma programinė įranga užtikrina visus Techninės specifikacijos 3.6.11 punkte numatytus funkcionalumus, taip pat paaiškino, kaip programinė įranga užtikrins minėtus funkcionalumus, programinę įrangą naudojant su Kenwood radijo stotimis. Pati ieškovė, dalyvaudama Pirkime, savo pasiūlyme nurodė tokią pačią programinę įrangą.

146.

15Programinė įranga yra modifikuojama, suderinant ją su įvairia technine įranga, sukuriant duomenų mainų sąsajas arba papildomą funkcionalumą. Todėl UAB „Dekbera“ pateikto paaiškinimo atsakovei užteko įsitikinti, jog programinė įranga bus suderinta su Kenwood radijo stotimis ir UAB „Dekbera“ užtikrins Techninės specifikacijos 3.6.11 punkte nurodytų funkcionalumų veikimą. Pateiktu 2018 m. gruodžio 13 d. Neocom Software Ltd. raštu taip pat nėra paneigta aplinkybė, jog programinė įranga galėtų būti naudojama su Kenwood radijo stotimis, užtikrinant visus Techninės specifikacijos 3.6.11 punkte nurodytus funkcionalumus. Neocom Software Ltd. rašte nurodoma tik tai, kad programinė įranga neveiktų su Kenwood radijo stotimis, jeigu nebūtų atliktas programinės įrangos išplėtimas. Neocom Software Ltd. rašte nėra nurodoma, kad tokio išplėtimo negalėtų atlikti kitas subjektas, įskaitant UAB „Dekbera“. Ieškovės rašte Neocom Software Ltd. buvo pateiktas atskiras klausimas, „ar bet kuri trečioji šalis gali naudoti ar konfigūruoti programinės įrangos sistemos kodą“, tačiau į šį klausimą Neocom Software Ltd. neatsakė, o tik nurodė, kad pati gamintoja neplanuoja atitinkamo programinės įrangos vystymo.

167.

17Pirkimo dokumentai nenumatė ribojimo, kad siūlomos programinės įrangos veikimas būtų užtikrinamas modifikuojant programinę įrangą ar sukuriant tarpinę programinę įrangą, tačiau tiekėjas tokius programinės įrangos modifikavimo ar tarpinės programinės įrangos sukūrimo kaštus turėjo įsivertinti teikdamas pasiūlymą. UAB „Dekbera“, teikdama paaiškinimus, kad programinės įrangos veikimas su Kenwood radijo stotimis bus užtikrinamas modifikuojant programinę įrangą ar sukuriant tarpinę programinę įrangą, neįtraukė į savo pateiktą pasiūlymą naujų prekių ar kitų elementų, kurie nebuvo įtraukti į pateiktą pasiūlymą. Todėl negalima laikyti, kad UAB „Dekbera“ savo 2018 m. lapkričio 15 d. paaiškinimuose nurodė ar pasiūlė tai, ko nebuvo pasiūlyme, ir kad tokiu būdu pasiūlymą neleistinai pakeitė.

188.

19UAB „Dekbera“ pateikė visus Pirkimo sąlygose įvardintus dokumentus, kurie buvo skirti patvirtinti atitikimą Specialiųjų sąlygų 3.7 punkte įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui.

209.

21Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. UAB „Dekbera“ paaiškino, jog teikiant pasiūlymą nebuvo prašoma paaiškinti, kaip įranga veiks ar pateikti dokumentus, jog siūloma įranga atitinka ar atitiks Techninės specifikacijos reikalavimus, todėl jos paaiškinimo negalima laikyti pasiūlymo pakeitimu.

2210.

23UAB „Dekbera“ sudarė sutartį su Latvijos įmone SIA „DT Systems.lv“ dėl NXDN standarto radijo, įrangos ir papildomų medžiagų pristatymo ir NXDN standarto radijo ryšio įdiegimo. Perkančiajai organizacijai buvo pateiktas darbų perdavimo aktas, iš kurio matyti, kad projekto metu buvo įdiegtos 5 dispečerinės, 62 skaitmeninio radijo ryšio terminalai bei užsakovo „DT Systems.lv“ patirtinimas, kad ši įranga buvo perduota ir įdiegta. Ieškovė, bandydama įrodyti, kad trečiasis asmuo neatitinka kvalifikacinio reikalavimo dėl sutarčių įvykdymo, nepateikia nei vieno neginčytino įrodymo.

2411.

25Ieškovė dublike nurodė, kad TRBOnet 5.2 programinė įranga atitinka Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimus tik naudojama su tinkama įranga. Atsakovė ir trečiasis asmuo nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kad TRBOnet 5.2 programinė įranga yra ir gali būti suderinta su Kenwood įrenginiais, bei kad bus visiškai užtikrintas reikalaujamas funkcionalumas. Trečiojo asmens parengta lyginamoji lentelė neturi jokios įrodomosios galios. Šioje lentelėje nėra gamintojos informacijos, kuria būtų galima pasitikėti kaip objektyvia, neaišku, kuo remiantis lentelė buvo parengta. Trečiojo asmens pateikiama informacija prieštarauja programinės įrangos gamintojos pateiktai informacijai. Tuo tarpu ieškovės pateikti gamintojos raštai įrodo, kad programinė įranga nėra pritaikyta veikti kartu su Kenwood įrenginiais, todėl naudojant tokią programinę įrangą su nesuderintais įrenginiais nebus pasiekiamas ir išnaudojamas visas programinės įrangos funkcionalumas.

2612.

27Atsakovė nepagrįstai nurodo, kad TRBOnet 5.2 programinės įrangos išplėtimą atlikti gali ir trečiasis asmuo. Neocom Software Ltd. rašte yra aiškiai nurodoma, kad visi reikiami programinės įrangos išplėtimai turi būti atliekami iš Neocom Software Ltd. pusės, o ne kitų subjektų. Net jei kiti subjektai neturėdami teisės ir atliktų programinės įrangos išplėtimus, nėra jokių garantijų, kad neteisėtai modifikuota programinė įranga veiks tinkamai, kad joje neatsiras saugumo spragų ir pan. Trečiasis asmuo nėra TRBOnet 5.2 programinės įrangos gamintojo oficialus platintojas ar įgaliotas atstovas. Nors tokią informaciją atsakovė pateikė kartu su atsiliepimu į ieškinį, tačiau tai patvirtinančių dokumentų byloje nėra pateikta. Neocom Software Ltd. interneto tinklapyje pateikiama vieša informacija apie šios gamintojos oficialius atstovus ir programinės įrangos platintojus kiekvienoje valstybėje. Lietuvos Respublikoje šios gamintojos produktus teisę platinti turi tik UAB „Info S“.

2813.

29Atsakovė trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą vertino kaip atitinkantį nustatytus reikalavimus jau po to, kai UAB „Dekbera“ pateikė papildomus paaiškinimus, kurie iš esmės pakeitė jos pirminį pasiūlymą. Dėl šių aplinkybių buvo pažeisti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai tiekėjų, kurių pasiūlymai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, atžvilgiu.

3014.

31Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ triplike nurodė, kad trečiojo asmens 2018 m. lapkričio 15 d. paaiškinimai ir kartu su jais pateikta lentelė skirti pagrįsti, kad programinė įranga atitinka techninės specifikacijos 3.6.11 punkte nurodytus funkcionalumo reikalavimus, nepriklausomai nuo to, su kokiais prietaisais ji bus naudojama. Informacija apie tai, kad programinė įranga tinkamai veiks su Kenwood įranga (programinę įrangą modifikuojant arba sukuriant integralią tarpinę programinę įrangą), yra susijusi su paties trečiojo asmens atliktinais darbais (programinės įrangos modifikavimu arba sukuriant integralią tarpinę programinę įrangą), todėl trečiojo asmens pateikti paaiškinimai buvo pakankami atsakovei priimti sprendimą. Trečiasis asmuo pateiktuose paaiškinimuose ir jų priede išaiškino tiek programinės įrangos turimus bazinius funkcionalumus, tiek ir tai, kaip šie funkcionalumai bus užtikrinami programinę įrangą naudojant su Kenwood įrenginiais. Atsakovei svarbu, kad tiekėjas užtikrintų galutinį rezultatą, kurį siekiama įsigyti Pirkimu. Tuo tarpu ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kodėl trečiasis asmuo negalėtų techniškai užtikrinti programinės įrangos veikimo su Kenwood įrenginiais, pavyzdžiui, sukuriant integralią tarpinę programinę įrangą. Pirkimo sąlygose atsakovė nereikalavo nurodyti, kaip bus suderinama siūloma įranga ir tam nekėlė jokių techninių reikalavimų.

3215.

33Trečiasis asmuo UAB „Dekbera“ triplike nurodė, jog Neocom Software Ltd. rašte nieko nėra kalbama apie tai, kad įrangos suderinimą gali atlikti tik pati Neocom Software Ltd. Priešingai, rašte Neocom Software Ltd. neneigia, jog įrangą galima suderinti, tačiau tam, kad žinoti, kaip tai padaryti, yra reikalingi derinamos įrangos (šiuo atveju Kenwood) protokolo duomenys. Nors rašte nurodoma, kad Neocom Software Ltd. neplanuoja atitinkamo vystymo (programinių įrangų derinimo), tačiau bendrovė nenurodo, kad tokių suderinimų negali atlikti trečioji šalis – šiuo atveju UAB „Dekbera“.

3416.

35UAB „Dekbera“ pateikė visus reikalaujamus dokumentus, tarp jų ir dokumentus, kad ji yra oficialus siūlomos programinės įrangos gamintojos įgaliota atstovė. Perkančioji organizacija dėl trečiojo asmens pateiktų įrodymų dėl tiekėjos kvalifikacijos neturėjo jokių pastabų. Ieškovės nurodoma informacija internete negali būti laikoma patikimu įrodymu ir viršesniu už tiekėjos perkančiajai organizacijai pateiktus oficialius dokumentus. Ieškovė nekėlė klausimo dėl trečiojo asmens neatitikimo Specialiųjų Pirkimo sąlygų 3.7 punkto 3 lentelės 2 punkte reikalavimui nei pretenzijoje, nei ieškinyje, todėl šis reikalavimas negali būti nagrinėjamas teisme.

36II.

37Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3817.

39Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį tenkino – pripažino atsakovės 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimą neteisėtu ir skyrė atsakovei 4 109 Eur baudą.

4018.

41Teismas nurodė, jog nežiūrint į tai, kad atsakovė nereikalavo pagrįsti įrangos techninių charakteristikų atitikimo Pirkimo sąlygoms, trečiojo asmens nurodytos aplinkybės įpareigojo atsakovę pareikalauti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad siūlomos įrangos funkcionalumas atitiks Pirkimo sąlygų reikalavimus. Ieškovė aplinkybes dėl UAB „Dekbera“ siūlomos įrangos neatitikimo Pirkimo sąlygų 3.6.11 punkto reikalavimams grindė įrangos gamintojo Neocom Software Ltd. raštu. Tuo tarpu trečiasis asmuo, teikdamas rašytinius paaiškinimus, siūlomos įrangos funkcionalumo atitikimą grindžia savo paaiškinimais, kurie nėra pagrįsti objektyviais duomenimis. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad trečiojo asmens deklaracijos (paaiškinimai), nepagrįsti patikimais įrodymais, nepaneigia įrangos gamintojos pateiktų duomenų. Esant pagrįstoms abejonėms dėl siūlomos įrangos neatitikimo Pirkimo sąlygoms, tiekėja, kuri geriausiai žino, kokio funkcionalumo įrangą siūlo perkančiajai organizacijai, turėjo pareigą šias abejones paneigti. Atsakovės argumentai dėl gamintojos rašto neišsamumo, atsižvelgiant į ieškovės gamintojai užduotus klausimus, dėl rašte nenurodytos informacijos, ar įrangos išplėtimą galėtų atlikti kitas subjektas, įskaitant UAB „Dekbera“, nepaneigia ieškovės teiginių dėl įrangos neatitikimo.

4219.

43Aiškindamas gamintojos atsakymą, jog įranga galėtų būti integruojama tik turint papildomą išplėtimą „iš mūsų pusės“, teismas sprendė, kad gamintojos įrangos išplėtimas gali būti atliktas tik gamintojos. Kadangi trečiasis asmuo, teikiant papildomus paaiškinimus apie įrangos modifikavimą, nenurodė ir nepagrindė aplinkybių, kad jis turi teisę tokią įrangą modifikuoti (iš pateikto pažymėjimo teismas nustatė, kad trečiasis asmuo yra siūlomos įrangos gamintojos įgaliota atstovė Lietuvoje tik įrangos pardavimui ir garantiniam aptarnavimui, bet ne įrangos modifikavimui), teismas vertino, jog trečiojo asmens siūlomos programinės įrangos funkcionalumas nebus užtikrintas modifikuojant šią įrangą. Esant pagrįstoms abejonėms dėl tiekėjos galimybės atlikti parduodamos įrangos modifikavimą, teismas atmetė atsakovės argumentus, kad tokiu atveju perkančioji organizacija neturėjo intereso papildomai išsiaiškinti, kokiu būdu trečiasis asmuo užtikrins įrangos funkcionalumą.

4420.

45Teismas pritarė ieškovei, kad trečiojo asmens papildomi paaiškinimai, jog įrangos funkcionalumas bus užtikrintas sukuriant integralią tarpinę programinę įrangą, pripažintinas pasiūlymo keitimu, nes pasiūlyme tiekėja jokios papildomos tarpinės įrangos nenurodė. Papildomi paaiškinimai neatitinka pateikto pasiūlymo Techninės specifikacijos, todėl tokie paaiškinimai keičia pasiūlymo esmę, kas nėra suderinama su tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, viešojo pirkimo skaidrumo principais. Byloje nėra pateikti objektyvūs įrodymai, patvirtinantys, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygas, todėl toks pasiūlymas turėjo būti atmestas.

4621.

47Teismas nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018, kuria rėmėsi atsakovė, buvo nagrinėjamos kitos faktinės aplinkybės, nei šioje byloje. Šiuo atveju nėra ginčo dėl skirtingų gamintojų įrangos suderinimo techninių galimybių.

4822.

49Vien tai, kad ieškovė pasiūlė analogišką programinę įrangą, neįrodo bylai reikšmingų aplinkybių, nes šios bylos nagrinėjimo dalyką sudaro trečiojo asmens pasiūlymo atitikimas Pirkimo sąlygoms.

5023.

51Teismas, įvertinęs trečiojo asmens perkančiajai organizacijai pateiktus duomenis iš trečiųjų asmenų (užsakovo DTSystems) bei tiesioginio paslaugų gavėjo (Latvenergo) patvirtinimus, taip pat pirminius dokumentus – 2018 m. kovo 4 d. sutartį bei priėmimo-perdavimo aktą, sprendė, kad trečiojo asmens kvalifikacija atitiko Pirkimo sąlygų 3.7 punkto reikalavimus.

5224.

53Teismas nustatė, kad 2019 m. sausio 21 d. atsakovė su trečiuoju asmeniu sudarė Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 6PS-19-22 (toliau – Sutartis), kuri įsigaliojo 2019 m. sausio 30 d. Nustatęs, kad Sutartis jau pradėta vykdyti ir, pagal joje numatytus terminus, bus užbaigta iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, taip pat, atsižvelgęs į tai, kad Sutarties dalykas yra susijęs su viešuoju interesu užtikrinti tinkamos kokybės radijo ryšį oro uostuose, teismas sprendė, kad yra pagrindas vertinti susidariusią situaciją kaip išskirtinę ir sandorį išsaugoti. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas skyrė atsakovei 4 109 Eur (3 proc. Sutarties vertės) baudą.

54III.

55Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

5625.

57Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ apeliaciniame skunde prašo prijungti prie bylos papildomai teikiamus įrodymus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5825.1.

59Atsakovė atliko papildomus ir pakankamus veiksmus įsitikinti, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta programinė įranga bus suderinama su Kenwood įranga. Gavusi pirmąją ieškovės pretenziją, atsakovė 2018 m. spalio 16 d. kreipėsi į trečiąjį asmenį su prašymu išsamiai paaiškinti ir pateikti įrodymus (gamintojų aprašus, patvirtinimus ir pan.), kad jo siūlomas sprendimas atitinka Techninės specifikacijos 3.6.11. punkto 7 lentelės reikalavimus dispečerio programinei įrangai ir Sutarties vykdymo metu trečiojo asmens siūloma įranga galės funkcionuoti taip, kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje. Trečiasis asmuo, atsakydamas į šį prašymą, pateikė papildomus dokumentus (Kenwood raštas, kuriuo patvirtinama, jog programinės įrangos paketas bus suderinamas su „Kairos“ kartotuvu (bazine įranga) ir Kenwood radijo ryšio terminalais; nuoroda į programinės įrangos gamintojo naujienlaiškį, kuriame nurodyta, jog programinė įranga palaiko „Radioaktyvumo Kairos DMR II“ kartotuvus visų tipų balso ir duomenų iškvietimams (būtent tokia įranga (Kenwood Radioactivity KA-160 nurodoma ir trečiojo asmens pasiūlyme)).

6025.2.

61Taip pat 2018 m. spalio 24 d. atsakovė gavo Kenwood atsakymą, jog trečiojo asmens siūloma programinė įranga yra suderinama su pagrindiniais gamintojais privalomų funkcijų atžvilgiu bei pažymėjo, jog programinei įrangai yra reikalingas individualizuotas pritaikymas. 2018 m. lapkričio 13 d. atsakovė papildomai kreipėsi į UAB „Dekbera“ su prašymu paaiškinti, kaip bus realizuoti Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto funkcionalumo reikalavimai. Trečiasis asmuo pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog Techninės specifikacijos 3.6.11 punkte pateikti programinės įrangos funkcionalumo reikalavimai vykdant sutartį bus užtikrinti modifikuojant programinę įrangą arba sukuriant integralią tarpinę programinę įrangą.

6225.3.

63Atsakovei yra žinoma rinkoje egzistuojanti standartinė praktika, kad programinė įranga yra modifikuojama arba kuriama tarpinė integrali programinė įranga, siekiant ją suderinti su įvairia technine įranga. Be to, trečiojo asmens pasiūlymą vertino informacinių technologijų specialistai, kurie pagrįstai sprendė, kad jo pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentus. Taigi, atsakovė, vertindama trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms, vadovavosi ne tik pačios UAB „Dekbera“ 2018 m. lapkričio 15 d. pateiktais paaiškinimais, bet ir iš Kenwood gautais paaiškinimais bei viešai prieinama programinės įrangos gamintojos skelbiama informacija.

6425.4.

65Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ir nepagrįstai suabsoliutino byloje pateiktą programinės įrangos gamintojos Neocom Software Ltd. raštą, kuriame nurodoma tik tai, kad programinė įranga neveiktų su Kenwood radijo stotimis, jeigu nebūtų atliktas programinės įrangos išplėtimas. Neocom Software Ltd. rašte nėra nurodoma, kad tokio išplėtimo negalėtų atlikti kitas subjektas, įskaitant UAB „Dekbera“. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, esą yra akivaizdu, kad gamintojo įrangos išplėtimas gali būti atliktas tik gamintojos, yra nepagrįsta patikimais duomenimis ir įrodymais.

6625.5.

67Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai byloje pateiktam Neocom Software Ltd. raštui suteikė didesnę įrodomąją vertę nei kitiems byloje pateiktiems įrodymams. Neocom Software Ltd. turi suinteresuotumą Pirkimo sutarties sudarymu, kaip ir ieškovė ar trečiasis asmuo, kadangi Neocom Software Ltd. yra strateginis ieškovės siūlomų Motorola aplikacijų partneris, kuris programinę įrangą yra išskirtinai pritaikęs Motorola radijo ryšio stotelėms. Šią aplinkybę patvirtina ieškovės internetiniame tinklapyje pateikiama informacija. Šie ryšiai patvirtina, jog pats Neocom Software Ltd. yra tiesiogiai suinteresuota, kad ieškovė laimėtų Pirkimą. Neocom Software Ltd. ir Motorola yra glaudžiai bendradarbiaujančios įmonės, abi kartu turinčios didesnį interesą laimėti Pirkimą nei atskirai. Motorola turi privilegijas ir išskirtines teises naudotis programinės įrangos sprendimu. Tą patvirtina ieškovės pirmoje pretenzijoje nurodyti teiginiai, jog UAB „Dekbera“ siūloma programinė įranga pilnai funkcionuoti taip, kaip to reikalauja techninės specifikacijos reikalavimai, gali tik su Motorola radijo stotimis.

6825.6.

69Pirmosios instancijos teismas nevertino perkamo objekto ir trečiojo asmens paaiškinimuose nurodomos papildomos integralios programinės įrangos specifikos. Trečiojo asmens pasiūlyta programinė įranga palaiko visus Techninėje specifikacijoje minimus funkcionalumus. Papildoma integrali programinė įranga trečiojo asmens būtų kuriama ne tam, kad būtų sukurti reikiami Techninėje specifikacijoje minimi funkcionalumai, o tam, kad Kenwood radijo stotys ir programinė įranga tarpusavyje sąveikautų ir duomenis perduotų tuo pačiu duomenų formatu. Papildoma programinė įranga reikalinga ne dėl funkcionalumų kūrimo, o dėl siūlomų įrangų suderinamumo (užtikrina tik siunčiamų duomenų konvertavimą į tinkamą formatą).

7025.7.

71Nors pasiūlyme minima programinė įranga ir integrali tarpinė programinė įranga yra vadinama panašiai, t. y. programine įranga, tačiau savo esme tai yra visiškai skirtingi dalykai. Papildoma programinė įranga nėra kito gamintojo kuriama programinė įranga, o tai yra trečiojo asmens atliekami darbai, užtikrinant konkrečiam projektui parinktos įrangos suderinamumą. Nėra rizikos, kad atitinkamos programinės įrangos trečiasis asmuo negaus iš kito gamintojo ar įrangos platintojo, nes šią integralią programinę įrangą sukurtų pats trečiasis asmuo. Papildoma programinė įranga nėra atskiras produktas, kuriuo prekiautų trečiasis asmuo, o tai yra konkrečiam projektui kuriama programinė įranga.

7225.8.

73Pirmosios instancijos teismas remiasi tuo, kad trečiasis asmuo savo pasiūlyme nenurodė papildomos integralios tarpinės programinės įrangos sukūrimo, tačiau jis to daryti ir neprivalėjo, nes tokio reikalavimo nebuvo nei Pirkimo sąlygose, nei pasiūlymo pateikimo formoje. Pirkimo dokumentai taip pat nenumatė ribojimo, kad siūlomos programinės įrangos veikimas būtų užtikrinamas modifikuojant programinę įrangą ar sukuriant tarpinę programinę įrangą. Todėl trečiasis asmuo neprivalėjo pasiūlyme detalizuoti visų techninių veiksmų, kurie bus atliekami tiekėjos, įgyvendinant Techninėje specifikacijoje aprašytą radijo ryšio sistemos veikimą. Priešingai, pasiūlyme yra nurodomi tik esminiai siūlomi elementai, o, teikdamas pasiūlymą, tiekėjas garantuoja, kad pasiūlyme nurodyta įranga tinkamai veiks pagal Pirkimo Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Pirkimo dokumentuose ir pasiūlymo formoje nebuvo tikslinga įtraukti reikalavimą detalizuoti visus tiekėjų atliktinus techninius veiksmus, įgyvendinant Techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus, įskaitant užtikrinti pasiūlytų įrangų suderinamumą. Panašaus pobūdžio informacinių technologijų srities pirkimuose yra įprasta, kad skirtingų gamintojų technika ir programinės įrangos turi būti derinamos tarpusavyje. Technikos ir programinės įrangos suderinamumas gali būti užtikrinamas įvairiais būdais. Visi tiekėjų atliktini veiksmai, reikalingi visiškai įgyvendinti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, bet kuriuo atveju įskaičiuojami į tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą.

7425.9.

75Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – ir PĮ) 64 straipsnio 9 dalimi, perkantysis subjektas negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės, t. y. pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, trečiojo asmens paaiškinimai negali būti laikomi neleidžiamu pasiūlymo pakeitimu, nes jo pasiūlymas atitiko Pirkimo dokumentų reikalavimus dar iki atitinkamų paaiškinimų pateikimo. Trečiojo asmens paaiškinimai laikytini tik patikslinimu, kokie techniniai veiksmai bus atliekami, įgyvendinant pagal Pirkimo sąlygas sudaromą Sutartį ir užtikrinant Techninėje specifikacijoje nurodyto rezultato įgyvendinimą.

7625.10.

77Trečiasis asmuo savo 2018 m. lapkričio 15 d. paaiškinimuose nenurodė ir nepasiūlė jokių pagal Pirkimo dokumentus reikalaujamų elementų, kurių nebuvo pasiūlyme, todėl negalima laikyti, kad savo papildomais paaiškinimais jis pakeitė pasiūlymo esmę ar tokiu būdu pasiūlymą neleistinai pakeitė. Visus programinės įrangos modifikavimo ar tarpinės programinės įrangos sukūrimo kaštus, trečiasis asmuo įsivertino teikdamas pasiūlymą, todėl pateikus papildomus paaiškinimus, pasiūlymo kaina ar sąnaudų sudedamosios dalys niekaip nesikeitė.

7825.11.

79Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė atsakovės triplike cituojama Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo praktikos. Nagrinėjamoje byloje, kaip ir nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, ginčas kilo dėl pasiūlyme nurodytos skirtingų gamintojų techninės įrangos ir programinės įrangos suderinamumo.

8025.12.

81Pirmosios instancijos teismas, skirdamas 3 proc. Sutarties vertės dydžio baudą, nemotyvavo paskirto baudos dydžio bei nenurodė, į kokias reikšmingas aplinkybes buvo atsižvelgta ir kurios lėmė būtent tokio dydžio baudos skyrimą. Panašiose bylose teismai skiria mažesnes baudas. Pirmosios instancijos teismas, parinkdamas baudos dydį, neatsižvelgė į tai, kad dalis ieškinio reikalavimų nebuvo tenkinti. Be to, atsakovės veiksmuose nebuvo tyčinio ar tikslingo veikimo prieš teisės aktų reikalavimus. Todėl sprendime nurodytos baudos dydis turėtų būti sumažintas.

8225.13.

83Prie šio apeliacinio skundo pridedami nauji įrodymai, t. y. iš trečiojo asmens ir Kenwood atsakovės gauti papildomi paaiškinimai, kurie patvirtina, kad atsakovė ėmėsi papildomų veiksmų įsitikinti, jog trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta programinė įranga užtikrins visus Techninėje specifikacijoje nurodytus funkcionalumus su Kenwood radijo stotelėmis. Šie papildomi paaiškinimai buvo gauti paraleliai, nagrinėjant ieškovės pretenzijas dėl kitų teiginių apie tariamą trečiojo asmens neatitikimą Pirkimo sąlygoms, todėl nebuvo pateikti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Papildomų įrodymų poreikis taip pat kilo įvertinus sprendime pateiktus teismo motyvus. Papildomi įrodymai yra tiesiogiai susiję su nagrinėjamos bylos dalyku, nėra didelės apimties, todėl jų prijungimas prie bylos neužvilkins bylos nagrinėjimo.

8426.

85Ieškovė UAB „Info S“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė teismo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

8626.1.

87UAB „Dekbera“ siūlytos programinės įrangos gamintoja Neocom Software Ltd. 2018 m. gruodžio 13 d. rašte patvirtino, kad UAB „Dekbera“ siūloma programinė įranga naudojama kartu su kita programine įranga ar papildomais įrenginiais nepasieks reikiamo funkcionalumo, t. y., neatitiks Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimų, nes nepasieks reikalaujamų funkcionalumo parametrų. Neocom Software Ltd. nurodė, kad TRBOnet 5.2 programinė įranga negali būti tinkamai integruojama su jokia kita programine įranga ir artimiausiu metu nenumatomi jokie programinės įrangos atnaujinimai, kurie leistų tinkamai integruoti TRBOnet 5.2 programinę įrangą su kitomis programinėmis įrangomis. Dėl šių priežasčių teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad UAB „Dekbera“ pasiūlyta programinė įranga, kartu su siūlomomis Kenwood radijo stotimis neatitinka Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų.

8826.2.

89Nors apeliantė nurodo, kad siūloma įranga palaiko kartotuvus visų tipų balso ir duomenų iškvietimams, tačiau tokie argumentai yra niekaip nesusiję su nagrinėjamos bylos dalyku. Pirmosios instancijos teismo metu nebuvo sprendžiami klausimai susiję su kartotuvų galimybėmis palaikyti balso ir duomenų iškvietimus. Nagrinėjama byla susijusi su UAB „Dekbera“ pasiūlymu ir jo neatitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams. Jokie bylos įrodymai neįrodo, kad siūloma programinė įranga atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir pasiekia reikalaujamus funkcionalumus, o būtent GPS monitoringo, užduočių modulio, galimybės atvaizduoti ryšio padengimo zoną elektroniniame žemėlapyje.

9026.3.

91Apeliantė be jokių tai pagrindžiančių duomenų nurodo, kad UAB „Dekbera“ pasiūlymą vertino informacinių technologijų specialistai, tačiau byloje nėra pateiktas joks tokių specialistų vertinimas, jų išvados. Taip pat UAB „Dekbera“ pateiktame pasiūlyme nebuvo jokios informacijos apie papildomai sukuriamas programines įrangas ar integralias programines įrangas, kurią specialistai galėtų vertinti.

9226.4.

93Apeliantė teigia, kad skirtingos programinės įrangos neva yra suderinamos tarpusavyje. Šioje dalyje ji nutyli, kad kiekvienos programinės įrangos suderinamumas su kitomis programinėmis įrangomis yra skirtingas ir skirtingos programinės įrangos iš esmės negali būti visiškai suderinamos tarpusavyje.

9426.5.

95Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad kompiuterių programos yra autorinių teisių objektas. To paties įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu; adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį. Šios nuostatos patvirtina, kad būtent programinės įrangos autorius, nagrinėjamu atveju Neocom Software Ltd., turi išimtinę teisę leisti arba uždrausti perdirbti programinę įrangą. Tuo tarpu apeliantė nurodo, kad neva bet koks trečiasis asmuo gali atlikti Neocom Software Ltd. priklausančios programinės įrangos modifikavimo ir pakeitimo darbus net jei gamintoja prieštarauja tokių veiksmų atlikimui. Tačiau bylos duomenys, ATGTĮ nuostatos patvirtina, kad būtent Neocom Software Ltd. gali atlikti programinės įrangos atnaujinimo darbus, arba suteikti leidimą atlikti tokius darbus, tačiau to daryti neplanuoja. Gamintoja nėra suteikusi jokių įgaliojimų atlikti programinės įrangos pakeitimo ar modifikavimo darbus UAB „Dekbera“.

9626.6.

97Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių teiginius neva Neocom Software Ltd. yra suinteresuota, kad ieškovė laimėtų pirkimą. Nagrinėjamoje situacijoje gamintoja neturi jokio suinteresuotumo dėl vienos iš bylos šalių pripažinimo laimėtoja, nes abi jos siūlo tą pačią programinę įrangą, todėl tiek vienu, tiek kitu atveju būtų tiekiama ta pati programinė įranga.

9826.7.

99UAB „Dekbera“ paaiškinimai vertinami kaip pasiūlymo keitimas ir toks pasiūlymas turėjo būti atmestas. Visi Pirkimo objekto tinkamo veikimo įgyvendinimo mechanizmai turėjo būti nurodomi pateikiant pasiūlymą, o ne pasiūlymas keičiamas po pateikimo, žinant, kad pateiktas pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų. UAB „Dekbera“ savo pasiūlyme nurodė, kad yra siūloma TRBOnet 5.2 programinė įranga ir nenurodė, kad siekiant užtikrinti, jog programinė įranga užtikrintų reikalaujamus funkcionalumus bus naudojama nauja, papildoma programinė įranga. Tuo tarpu savo paaiškinimuose trečiasis asmuo nurodė, kad užtikrinant reikalaujamų funkcionalumų pasiekimą bus naudojama papildoma programinė įranga arba sukuriama nauja integrali programinė įranga. Akivaizdu, kad pasiūlymo ir papildomų paaiškinimų turinys ir jų pasiūlymo apimtys iš esmės skiriasi dėl siūlomos naujos papildomos programinės įrangos naudojimo.

10026.8.

101PĮ 64 straipsnio 9 dalies nuostata negali būti taikoma, nes UAB „Dekbera“ taisė ne aritmetines ar kitas panašaus pobūdžio klaidas, tačiau pateikė papildomus pasiūlymo elementus, kurie iš esmės pakeitė pradinį pasiūlymą.

10226.9.

103Apeliantės pozicija, kad Techninėje specifikacijoje minimi funkcionalumai neva skirti tik tam, kad Kenwood radijo stotys ir programinė įranga tarpusavyje sąveikautų ir duomenis perduotų tuo pačiu duomenų formatu, niekuo nepagrįsta ir prieštarauja Techninės specifikacijos prasmei ir esmei. Nurodytų funkcionalumų pasiekimas ir įgyvendinimas yra būtinas įsigyjamai programinei ir techninei įrangai, priešingu atveju tokie reikalavimai yra pertekliniai ir Techninės specifikacijos reikalavimai yra neteisėti, nes užtikrinti vien tik duomenų perdavimą tuo pačiu formatu nebūtina, kad įranga palaikytų GPS monitoringo, užduočių modulio, galimybės atvaizduoti ryšio padengimo zoną elektroniniame žemėlapyje funkcionalumus.

10426.10.

105Nors apeliantė nurodo, kad apeliacinio skundo priedas „Komunikacija su Kenwood“ neva patvirtina, kad siūloma programinė įranga yra suderinama su Kenwood įranga, tačiau to nėra nurodoma priede. Šiame priede yra nurodoma, kad Kenwood įranga gali veikti su siūloma programine įranga, tačiau Techninės specifikacijos reikalavimuose įtvirtinta, kad siūloma programinė įranga turi ne tik veikti, tačiau ir užtikrinti visus reikalaujamus funkcionalumus, ko, akivaizdu, kad siūloma programinė įranga kartu su siūloma Kenwood įranga negali pasiekti ir tai patvirtina programinės įrangos gamintojos pateikta informacija.

10626.11.

107Teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantės nurodytoje byloje buvo nagrinėjamos kitos faktinės aplinkybės, nei šioje byloje, todėl nurodyta teismo nutartis, kaip teismų praktika, šioje byloje netaikytina.

10826.12.

109Apeliantės pateikiami papildomi dokumentai šiuo atveju nepatvirtina jokių bylai reikšmingų aplinkybių. Dokumentai, susirašinėjimai buvo vykdomi 2018 m. spalio – 2019 m. sausio mėnesiais, todėl šie duomenys teismui galėjo būti pateikti anksčiau nei kartu su apeliaciniu skundu. Tokių dokumentų prijungimas prie bylos galimai užvilkins bylos nagrinėjimą, o taip šiems duomenims nepatvirtinant ir nepaneigiant jokių bylai reikšmingų aplinkybių, tokių dokumentų prijungimas būtų perteklinis ir nagrinėjamu atveju – neleistinas.

110Teisėjų kolegija

konstatuoja:

111IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

11227.

113Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

114Dėl naujų įrodymų priėmimo

11528.

116Apeliantė VĮ „Lietuvos oro uostai“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – 2018 m. spalio 18 d. UAB „Dekbera“ atsakovei pateiktus paaiškinimus bei Kenwood raštą, programinės įrangos gamintojos naujienlaiškį, 2018 m. spalio 19 d. – spalio 24 d. atsakovės susirašinėjimą elektroniniais laiškais su Kenwood bei prašė juos pridėti prie bylos. Apeliantė paaiškino, jog iš trečiojo asmens bei Kenwood gauti papildomai paaiškinimai buvo gauti paraleliai, nagrinėjant ieškovės pretenzijas dėl kitų teiginių apie tariamą trečiojo asmens neatitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams, todėl nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme. Papildomų įrodymų pateikimo poreikis taip pat kilo įvertinus pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus.

11729.

118Ieškovė UAB „ Info S“, susipažinusi su pateiktais papildomais įrodymais (šios nutarties 26.10 ir 26.12 punktai), nurodė, jog jie nepatvirtina jokių bylai reikšmingų aplinkybių, teismui galėjo būti pateikti anksčiau bei jų priėmimas užvilkins bylos nagrinėjimą.

11930.

120Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, taip pat į tai, kad pateikti nauji įrodymai yra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku, nėra didelės apimties, o ieškovė turėjo galimybę susipažinti su atsakovės pateiktais naujais įrodymais bei pateikė savo nuomonę dėl jų pridėjimo prie bylos, sprendžia, jog kartu su apeliaciniu skundu pateikti nauji dokumentai priimtini (CPK 42 straipsnis, 302 straipsnis, 314 straipsnis).

121Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

12231.

123Atsakovės VĮ „Lietuvos oro uostai“ vykdyto viešojo pirkimo „Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio sistemų įrengimo pirkimas“ 2 dalyje 2018 m. spalio 3 d. pranešimu tiekėjos buvo informuotos apie Pirkime sudarytą pasiūlymų eilę. Pirkimo laimėtoju buvo pripažintas UAB „Dekbera“ pasiūlymas, antrą vietą užėmė UAB „Info S“ su jungtinės veiklos partnere UAB „Aedilis“ teiktas pasiūlymas, trečią vietą – UAB „FIMA“ pasiūlymas. Kitą dieną po nurodyto pranešimo gavimo ieškovė UAB „Info S“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydama pateikti jai susipažinimui tiekėjos UAB „Dekbera“ Pirkimo 2 dalyje pateiktą pasiūlymą, pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, kodėl šis pasiūlymas buvo pripažintas geresniu už ieškovės pateiktą pasiūlymą. Susipažinusi su laimėjusios tiekėjos pasiūlymu, ieškovė 2018 m. spalio 15 d. pateikė atsakovei pretenziją, kurioje prašė panaikinti 2018 m. spalio 3 d. sprendimą, grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją ir pakartotinai įvertinti tiekėjų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams ir Techninei specifikacijai. Ieškovė pretenzijoje teigė, kad UAB „Dekbera“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų – per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) būti tinkamai įvykdžius arba vykdyti bent 1 sutartį, kurios vykdymo metu įdiegta ar įdiegiama profesionali skaitmeninė radijo ryšio sistema), įtvirtintų Pirkimo Specialiųjų sąlygų 3.7 punkte. Taip pat ieškovė nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymas 2 dalyje neatitiko Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto 7 lentelėje nustatytų reikalavimų dispečerio programinei įrangai, t. y. UAB „Dekbera“ siūloma TRBOnet 5.2 programinė įranga neatitinka Techninės specifikacijos 3.6.11 punkte nustatytų funkcionalumų reikalavimų (radijo ryšio valdymo, tekstinių pranešimų, GPS monitoringo, pokalbių atkūrimo, užduočių modulio, vartotojo sąsajos ir kitų reikalavimų). Tiekėjos pasiūlyta programinė įranga, ieškovės teigimu, pilnu pajėgumu funkcionuoti, taip kaip to reikalauja Techninės specifikacijos sąlygos, gali tik su Motorola radijo stotimis, tuo tarpu trečiasis asmuo siūlė įsigyti Kenwood radijo stotis. Šią aplinkybę ieškovė grindė Neocom TRBOnet 5.2 programinės įrangos gamintojos Neocom Software Ltd. raštu. Atsakovė, atsižvelgdama į gautą pretenziją, Pirkimo procedūras 2018 m. spalio 15 d. sustabdė.

12432.

125Po ieškovės pretenzijos gavimo atsakovė 2018 m. spalio 16 d. kreipėsi į UAB „Dekbera“ su prašymu paaiškinti bei pateikti įrodymus (gamintojų aprašus, patvirtinimus ir pan.), kad trečiojo asmens siūlomas sprendimas atitinka Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto 7 lentelės reikalavimus dispečerio programinei įrangai ir sutarties vykdymo metu tiekėjos siūloma Kenwood įranga kartu su programine įranga galės funkcionuoti taip kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje. Trečiasis asmuo, atsakydamas į prašymą, patvirtino, jog Kenwood įranga yra suderinama su TRBOnet 5.2 programine įranga, pateikiant Kenwood programinės įrangos paketą, taip pat pateikė Kenwood oficialų raštą apie programinės įrangos paketo atitikimą techniniams reikalavimams programinei įrangai. Taip pat kartu su apeliaciniu skundu pateiktas 2018 m. spalio 19 d. elektroninis laiškas patvirtina, kad atsakovė pati kreipėsi į Kenwood atstovą, prašydama pastarojo pateikti įrodymus, kad TRBOnet 5.2 programinė įranga yra suderinama su Kenwood radijo stotimis perkančiosios organizacijos reikalavimų apimtimi bei pateikti technologinį sprendimą dėl šių dviejų produktų suderinamumo. Iš esmės remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, perkančioji organizacija 2018 m. spalio 23 d. atsakyme į pretenziją nurodė, kad jai reikalinga daugiau laiko išsamiai įsitikinti UAB „Dekbera“ pasiūlymo 2 Pirkimo dalyje atitikimu Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto 7 lentelės reikalavimams, todėl tenkino pretenziją šioje dalyje ir panaikino 2018 m. spalio 2 d. sprendimą, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė 2 Pirkimo dalyje.

12633.

1272018 m. lapkričio 15 d. trečiasis asmuo, atsakydamas į perkančiosios organizacijos 2018 m. lapkričio 14 d. prašymą, pateikė paaiškinimus bei lentelę, kuriuose nurodė, jog UAB „Dekbera“ siūloma radijo įranga kartu su programine įranga galės funkcionuoti taip kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje, lentelėje nurodytos parametro reikšmės yra TRBOnet programinės įrangos bazinės versijos sudėtyje, kurios reikalaujamos reikšmės bus realizuojamos modifikuojant TRBOnet programinę įrangą ar reikalaujama reikšmė bus realizuojama sukuriant tarpinę programinę rangą.

12834.

1292018 m. gruodžio 3 d. pranešimu atsakovė informavo tiekėjus, jog pakartotinai išnagrinėjusi ir įvertinusi UAB „Dekbera“ pasiūlymą 2 Pirkimo dalyje, patvirtino pasiūlymų eilę – pirkimo laimėtoja vėl buvo pripažintas UAB „Dekbera“ pasiūlymas, antrą vietą užėmė UAB „Info S“ su jungtinės veiklos partnere UAB „Aedilis“ teiktas pasiūlymas, trečią vietą – UAB „FIMA“ pasiūlymas.

13035.

131Ieškovė, nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, 2018 m. gruodžio 13 d. pateikė pretenziją, kurioje prašė panaikinti 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimą, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė 2 Pirkimo dalyje bei grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją ir, atsižvelgus į pretenzijoje nurodytus argumentus, sudaryti naują pasiūlymų eilę. Pretenzijoje ieškovė nurodė, kad UAB „Dekbera“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto (7 lentelė) reikalavimų, nes TRBOnet 5.2 programinės įrangos gamintoja Neocom Software Ltd. oficialiu raštu patvirtino, kad TRBOnet 5.2 programinė įranga, naudojant ją su Kenwood radijo stotimis, nepalaiko Techninės specifikacijos reikalaujamo funkcionalumo – GPS monitoringo, užduočių modulio, galimybės atvaizduoti ryšio padengimo zoną elektroniniame žemėlapyje. Taip pat, ieškovės įsitikinimu, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, įtvirtintų Pirkimo sąlygų 3.7 punkte. Kartu su pretenzija ieškovė pateikė kreipimosi į Neocom Software Ltd. raštą bei gamintojos 2018 m. gruodžio 13 d. atsakymą į jį. Perkančioji organizacija 2018 m. gruodžio 20 d. pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

13236.

133Nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimą bei įpareigoti perkančiąją organizaciją atnaujinti Pirkimo procedūras, grįžtant į pasiūlymų vertinimo etapą. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Dekbera“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto reikalavimų, o trečiojo asmens 2018 m. lapkričio 15 d. paaiškinimus, jog įrangos funkcionalumas bus užtikrintas modifikuojant TRBOnet programinę įrangą ar sukuriant integralią tarpinę programinę įrangą, pripažino pasiūlymo pakeitimu. Nustatęs, kad 2019 m. sausio 21 d. atsakovė su trečiuoju asmeniu sudarė Prekių pirkimo-pardavimo sutartį, kuri pradėta vykdyti, teismas paskyrė atsakovei alternatyvią sankciją – 4 109 Eur (3 proc. Sutarties vertės) baudą. Kitus ieškinio argumentus teismas atmetė.

13437.

135Atsakovė, nesutikdama su tokiu sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriame teigia, jog ji atliko papildomus ir pakankamus veiksmus įsitikinti, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta programinė įranga bus suderinama su Kenwood įranga ir Sutarties vykdymo metu funkcionuos taip, kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje. Trečiojo asmens paaiškinimai, jog Techninės specifikacijos 3.6.11 punkte pateikti programinės įrangos funkcionalumo reikalavimai vykdant sutartį bus užtikrinti modifikuojant programinę įrangą arba sukuriant integralią tarpinę programinę įrangą, įrodo tiekėjos atitikimą ginčo Pirkimo sąlygos reikalavimui bei negali būti laikomi pasiūlymo pakeitimu, nes, pateikus paaiškinimus, pasiūlymo kaina ar sąnaudų sudedamosios dalys niekaip nesikeitė. Atsakovė akcentuoja, jog nei Pirkimo sąlygose, nei pasiūlymo pateikimo formoje tiekėja neprivalėjo detalizuoti visų techninių veiksmų, kurie bus atliekami tiekėjos, įgyvendinant Techninėje specifikacijoje aprašytą radijo ryšio sistemos veikimą. Be to, Pirkimo dokumentai nenumatė ir ribojimo siūlomos programinės įrangos veikimą užtikrinti modifikuojant programinę įrangą ar sukuriant tarpinę programinę įrangą. Apeliaciniame skunde taip pat ginčijamas ir perkančiajai organizacijai paskirtos baudos dydis.

13638.

137Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacijos ribas sudaro trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto 7 lentelės reikalavimams, taip pat trečiojo asmens pasiūlymo, pateikus papildomus paaiškinimus, (ne)pakeitimo bei perkančiajai organizacijai paskirtos alternatyvios sankcijos (baudos) dydžio klausimai.

138Dėl apeliacinio skundo argumentų

13939.

140Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ginčo Pirkimo objektą – skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio sistemų ir aviacinio dažnio stacionarių radijo stotelių įrengimas, sukonfigūravimas Vilniaus, Kauno Palangos oro uostose, jų garantinė ir techninė priežiūra (Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 2.1 punktas), sprendžia, jog ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nuostatos (PĮ 9 straipsnis).

14140.

142Perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje (PĮ 50 straipsnio 1 dalis). PĮ 50 straipsnyje yra nustatyti reikalavimai, kurių laikantis turi būti parengiama techninė specifikacija. PĮ 50 straipsnio 3 dalyje expressis verbis (tiesiogiai) nurodyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Kasacinis teismas, aiškindamas pirkimo objektui keliamų reikalavimų nustatymą reglamentuojančias teisės normas, yra išaiškinęs, kad perkančiosioms organizacijoms pripažįstama teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, tačiau ši jos diskrecija yra ribojama viešųjų pirkimų principų, kurie negali būti pažeisti, taip pat draudimo dirbtinai riboti konkurenciją bei viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose įstatymuose nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017).

14341.

144PĮ 48 straipsnis reikalauja, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirktų tai, ko reikia (PĮ 48 straipsnio 4 dalis). Perkančioji organizacija privalo tiksliai laikytis savo pačios iš anksto paskelbtų konkurso sąlygų reikalavimų, įskaitant pačios perkančiosios organizacijos nustatytas lygiavertiškumo įrodinėjimo sąlygas ir tvarką. Tuo atveju, kai reikalaujama pateikti konkrečius duomenis, jų nepateikimas turėtų būti vertinamas kaip pasiūlymo trūkumas, lemiantis jo atmetimą PĮ prasme. Nurodytas perkančiajai organizacijai nustatytas pareigas ar išaiškinimus pažeidžiantys veiksmai yra laikytini pamatinių lygiateisiškumo bei skaidrumo principų pažeidimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-429-180/2017; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-1000-180/2018).

14542.

146PĮ 58 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis (PĮ 64 straipsnio 9 dalis).

14743.

148Ginčo Pirkimo Techninės specifikacijos 3.6.11 punkte nustatyta, kad skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio sistemų dispečerio programinė įranga turi atitikti funkcinius reikalavimus (7 lentelė) – radijo ryšio valdymas, tekstiniai pranešimai, GPS monitoringas, pokalbių atkūrimas, užduočių modulis, vartotojo sąsaja ir kitus reikalavimus: programa turi būti suderinama su Microsoft Windows 10 arba lygiaverte, turi būti galimybė atvaizduoti ryšio padengimo zoną elektroniniame žemėlapyje ir turi būti pateiktas vartotojo vadovas lietuvių ir anglų kalba. UAB „Dekbera“ 2018 m. rugsėjo 10 d. perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą 2 Pirkimo dalyje, kuriame pasiūlė atsakovei įsigyti iš jos skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio dispečerio programinę įrangą – Neocom TRBOnet 5.2, taip pat šios programos diegimo ir konfigūravimo darbus, bei Kenwood įrangą (Kenwood radijo stotis), taip pat kitas atsakovei reikalingas įsigyti prekes bei paslaugas. Ieškovės teigimu (nutarties 35 punktas), UAB „Dekbera“ pasiūlyta TRBOnet 5.2 programinė įranga, naudojant ją su Kenwood radijo stotimis, nepalaiko GPS monitoringo, užduočių modulio, galimybės atvaizduoti ryšio padengimo zoną elektroniniame žemėlapyje funkcionalumų, todėl neatitinka Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto 7 lentelės reikalavimų ir dėl to trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas. Nesutikdamas su tokiu tvirtinimu, trečiasis asmuo pateikė atsakovei 2018 m. lapkričio 15 d. paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog galimybė užtikrinti ieškovės nurodytus Techninėje specifikacijoje nustatytus funkcionalumus galima modifikuojant esamą TRBOnet 5.2 programinę įrangą arba sukuriant tarpinę programinę įrangą; TRBO net 5.2. programinės įrangos gamintojui atsisakius modifikuoti programą, bus sukurta tarpinė programinė įranga, kuri konvertuos Kenwood radijo stočių ryšio signalo formatą į TRBOnet 5.2 programinės įrangos palaikomą formatą. Nors apeliantė tvirtina, kad nurodyti trečiojo asmens paaiškinimai patvirtina UAB „Dekbera“ pasiūlymą atitinkant ginčijamus Pirkimo sąlygų reikalavimus, tačiau teisėjų kolegija su tokiais apeliantės argumentais nesutinka.

14944.

150Minėta, kad ieškovė, ginčydama trečiojo asmens pasiūlymo tinkamumą, pateikė į bylą programinės įrangos TRBOnet 5.2 gamintojos Neocom Software Ltd. 2018 m. gruodžio 13 d. raštą. Šiame rašte gamintoja, atsakydama į ieškovės klausimus, paaiškino, kad GPS monitoringo, užduočių modulio, galimybės atvaizduoti ryšio padengimo zoną elektroniniame žemėlapyje funkcionalumai nebus palaikomi TRBOnet 5.2 programinėje įrangoje, naudojant šią programinę įrangą Kenwood radijo stotyse. Atsakydama į ieškovės klausimą, „ar bet kuri trečioji šalis gali naudoti ir konfigūruoti TRBO net 5.2 siuntimo programinės įrangos sistemos kodą“, gamintoja nurodė, jog aptariama programinė įranga negali būti tinkamai integruojama su bet kurios trečiosios šalies programine įranga ar papildoma technine įranga, kad būtų užtikrinti minėti funkcionalumai, neturint trečiosios šalies programinės įrangos atitinkamų protokolo duomenų ir papildomo programinės įrangos išplėtimo iš gamintojo pusės. 2018 m. lapkričio 15 d. paaiškinimuose atsakovei trečiasis asmuo nurodė, kad galimybė nustatyti objektų buvimo vietą žemėlapyje realiu laiku (GPS monitoringas) yra bazinis funkcionalumas, tačiau Kenwood radijo stočių siunčiamas GPS pranešimo formatas yra šiek tiek kitoks, nei šiuo metu TRBOnet programinės įrangos dekoduojami GPS formatai. Visiškai užtikrinti funkcionalumą galima, modifikuojant esamą TRBOnet programinę įrangą arba sukuriant tarpinę programinę įrangą. Analogiškus paaiškinimus trečiasis asmuo pateikė dėl užduočių modulio bei galimybės atvaizduoti ryšio padengimo zoną elektroniniame žemėlapyje funkcionalumų. Nurodytos aplinkybės yra pakankamos pagrįsti, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto 7 lentelėje nurodytų funkcionalumų. Tai patvirtina ir kartu su apeliaciniu skundu teismui pateiktas Kenwood atstovo atsakymas į atsakovės užklausą. Šiame 2018 m. spalio 24 d. elektroniniu paštu pateiktame atsakyme Kenwood patvirtino, jog nors TRBOnet 5.2 programinės įrangos sprendiniai veikia su Kenwood radijo stotelėmis, tačiau tokiu atveju reikalingas individualizuotas programinės įrangos pritaikymas. Ši aplinkybė leidžia pritarti ieškovei, kad siūloma programinė įranga turi net tik veikti, tačiau ir užtikrinti visus reikalingus funkcionalumus, kuriuos ji gali išpildyti tik ją pritaikius prie Kenwood radijo stočių. Tuo tarpu nurodytų funkcionalumų pasiekimas ir įgyvendinimas yra būtinas įsigyjamai programinei ir techninei įrangai, priešingu atveju tokie Techninės specifikacijos reikalavimai būtų pertekliniai ir neteisėti, nes užtikrinti vien tik duomenų perdavimą tuo pačiu formatu nebūtina, kad įranga palaikytų GPS monitoringo, užduočių modulio, galimybės atvaizduoti ryšio padengimo zoną elektroniniame žemėlapyje funkcionalumus.

15145.

152Apeliaciniame skunde atsakovė teigia, jog papildoma integrali programinė įranga trečiojo asmens būtų kuriama ne tam, kad būtų sukurti reikiami Techninėje specifikacijoje minimi funkcionalumai, o tam, kad Kenwood radijo stotys tarpusavyje sąveikautų ir duomenis perduotų tuo pačiu duomenų formatu, t. y. dėl siūlomų įrangų suderinamumo. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie apeliacinio skundo argumentai iš esmės prieštarauja trečiojo asmens 2018 m. lapkričio 15 d. paaiškinimuose išdėstytiems argumentams. Paaiškinimuose trečiasis asmuo nurodė, kad, siekiant visiškai užtikrinti funkcionalumą, galima modifikuoti esamą TRBOnet programinę įrangą arba sukurti tarpinę programinę įrangą. Tuo tarpu apeliaciniame skunde atsakovė teigia, kad programinės įrangos modifikavimas ar tarpinės programos sukūrimas reikalingas dėl siūlomų įrangų suderinamumo. Nurodytos aplinkybės iš esmės pagrindžia, kad pati perkančioji organizacija nėra įsitikinusi trečiojo asmens pasiūlymo atitikimu Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto reikalavimams. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, jog, siekiant užtikrinti pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams, tiekėjas turi atlikti papildomus veiksmus (kurie nebuvo nurodyti pasiūlyme), patvirtina, kad pasiūlyta programinė įranga neatitinka Techninėje specifikacijoje numatytų funkcionalumų.

15346.

154Atsakovės bei trečiojo asmens akcentuojama aplinkybė, kad papildoma programinė įranga nėra kito gamintojo kuriama programinė įranga, o tai yra trečiojo asmens atliekami darbai, užtikrinant konkrečiam projektui parinktos įrangos suderinamumą, t. y. šią integralią programinę įrangą sukurtų pats trečiasis asmuo, taip pat tik patvirtina, kad pasiūlymo pateikimo metu pasiūlyta programinė įranga, ją siūlant naudoti kartu su Kenwood radijo stotimis, neužtikrino reikalaujamų funkcionalumų. Kaip nurodyta apeliaciniame skunde, papildoma programinė įranga – tai yra konkrečiam projektui kuriama programinė įranga. Ši aplinkybė taip pat leidžia pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nors UAB „Dekbera“ yra siūlomos programinės įrangos gamintojos įgaliota atstovė Lietuvoje, tačiau 2017 m. gruodžio 31 d. pažymėjimas patvirtina, jog trečiajam asmeniui buvo suteiktos tik įrangos pardavimo ir garantinio aptarnavimo, bet ne įrangos modifikavimo teisės. Todėl argumentas, kad trečiasis asmuo pats modifikuotų ar sukurtų integralią programinę įrangą ne tik nepatvirtina pasiūlymo atitikimo Techninės specifikacijos reikalavimams, bet ir nepatvirtina, kad trečiasis asmuo apskritai tokią teisę atlikti nurodytus veiksmus turi. Nustatytos aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, jog UAB „Dekbera“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.6.11 punkto 7 lentelėje nustatytų reikalavimų, todėl perkančioji organizacija šį pasiūlymą turėjo atmesti kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų.

15547.

156Apeliaciniame skunde atsakovė taip pat teigia, kad trečiojo asmens pasiūlymą vertino ir informacinių technologijų specialistai, tačiau šį argumentą patvirtinančių įrodymų į bylą nepateikta. Nepagrįsta ir apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, jog TRBOnet 5.2 programinės įrangos gamintoja Neocom Software Ltd. yra suinteresuota, kad ieškovė laimėtų pirkimą. Bylos duomenimis ieškovė ir trečiasis asmuo siūlė atsakovei įsigyti tą pačią programinę įrangą, todėl abiem atvejais perkančiajai organizacijai būtų tiekiama ta pati programinė įranga. Dėl to teigti, kad Neocom Software Ltd. suinteresuota būtent ieškovės pasiūlymo laimėjimu ginčo Pirkime nėra pagrindo.

15748.

158Kaip minėta, apie trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos programinės įrangos modifikavimą ar integralios programinės įrangos sukūrimą trečiasis asmuo perkančiajai organizacijai išaiškino tik 2018 m. lapkričio 15 d. paaiškinimuose, tačiau ne 2018 m. rugsėjo 10 d. perkančiajai organizacijai pateiktame pasiūlyme. Tai, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai pripažinta pasiūlymo pakeitimu.

15949.

160Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 2.9 punkte nustatyta, kad tiekėjas pasiūlyme turėjo nusimatyti visą įrangą, paslaugas ar darbus, būtinus užtikrinti stabilų, patikimą skaitmeninį balsinį radijo ryšį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų teritorijose bei pastatuose. Ši Pirkimo sąlygų nuostata paneigia apeliacinio skundo argumentas, kad tiekėja pasiūlyme detalizuoti visų techninių veiksmų, kurie bus atliekami įgyvendinant Techninėje specifikacijoje aprašytą radijo ryšio sistemos veikimą, neturėjo. Pirkimo sąlygų reikalavimas pasiūlyme nusimatyti (taigi ir nurodyti) visus darbus bei paslaugas, reikalingus užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, patvirtina, kad, kaip teisingai nurodė ieškovė, visi perkamo objekto tinkamo veikimo įgyvendinimo mechanizmai turėjo būti nurodomi pateikiant pasiūlymą, o ne papildomuose paaiškinimuose. Akivaizdu, jog paaiškinimuose atskleidus apie būtinumą atlikti pasiūlyme nurodytos programinės įrangos modifikavimą ar tarpinės programinės įrangos sukūrimą, pasiūlymo apimtis pasikeitė. Aplinkybės, kad programinę įrangą modifikuotų ar sukurtų integralią programinę įrangą pats trečiasis asmuo, ar kad nurodžius šiuos papildomus darbus pasiūlymo kaina nepakito, nekeičia fakto, kad pasiūlyme šie papildomi darbai nebuvo nurodyti. Priešingai nei teigia atsakovė, pasiūlymo keitimas siejamas ne tik su pasiūlymo kainos pakeitimu. PĮ 64 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pagal kasacinio teismo praktiką, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia, atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Nagrinėjamu atveju nustačius, jog tik paaiškinimuose nurodyti papildomi darbai užtikrina Techninėje specifikacijoje įtvirtintus funkcionalumus, pasiūlymas tokiu būdu buvo pakeistas ir iš netinkamo tapo tinkamu. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad tokie paaiškinimai keičia pasiūlymo esmę, kas nėra suderinama su tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, viešojo pirkimo skaidrumo principais.

16150.

162Apeliaciniame skunde atsakovė taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė jos procesiniuose dokumentuose cituota Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai nurodoma, kad remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai; precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2009; 2015 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-915/2015; kt.). Apeliantės minimoje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl skirtingų gamintojų techninės įrangos (ieškovės pasiūlytos vaizdo kameros ir objektyvo) nesuderinamumo tarpusavyje, nurodytos civilinės bylos ginčo Pirkimo sąlygose nebuvo draudimo naudoti EIS (Electronic Image Stabilization, liet. elektroninis vaizdo stabilizavimas) funkcija. Ieškovės siūlomų prekių tarpusavio suderinamumą užtikrino inovatyvioje siūlomoje vaizdo kameroje esanti EIS funkcija. Kaip konstatavo apeliacinės instancijos teismas, atsakovė nepaneigė galimybės pagal Pirkimo sąlygas naudoti EIS funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutarties 64 punktas). Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ne skirtingų gamintojų techninės įrangos suderinamumo, o, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos programinės įrangos Pirkimo sąlygose nustatytų funkcionalumų užtikrinimo klausimas, kuriuos tiekėja nurodė užtikrinsianti tik atlikusi papildomus, pasiūlyme nenurodytus, darbus dėl programinės įrangos modifikavimo ar naujos tarpinės programinės įrangos sukūrimo. Taigi, nagrinėjamoje byloje aktualus trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams klausimas. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas nesiremti apeliantės nurodyta nutartimi buvo pagrįstas.

16351.

164Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama su pirmosios instancijos teismo perkančiajai organizacijai paskirtos baudos dydžiu. Viešais duomenimis tarp atsakovės ir trečiojo asmens 2019 m. sausio 21 d. sudarytos Prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 6PS-19-22 vertė 136 974,80 Eur (Sutarties 4 punktas). Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, jog šiuo atveju būtina išsaugoti šalių sudarytą ir pradėtą vykdyti Sutartį, skyrė perkančiajai organizacijai 4 109 Eur (3 proc. Sutarties vertės) baudą.

16552.

166PĮ 112 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 3 dalį, nors pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal PĮ 111 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi ar preliminariąja sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pasekmes. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi ar preliminariąja sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį negaliojančia. Teismo skiriamos alternatyvios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios; teismas taiko šias alternatyvias sankcijas: 1) pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties trukmės sutrumpinimą, 2) perkančiajai organizacijai skiriamą baudą, kuri skiriama ne didesnė negu 10 proc. pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės (PĮ 112 straipsnio 3 dalies 1-2 punktai). Teismas, skirdamas alternatyvias sankcijas, turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį. Teismo paskirta alternatyvi sankcija, įskaitant perkančiajai organizacijai skirtos baudos dydį, turi būti motyvuojama teismo sprendime (PĮ 112 straipsnio 4 dalis).

16753.

168Kasacinio teismo pažymėta, kad alternatyvios sankcijos – baudos dydis (santykinis ir nominalus) bet kokiu atveju turi atitikti įstatyme įtvirtintus bendruosius veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasymo tikslus, turi būti individualizuotas ir motyvuotas, kita vertus, perkančiajai organizacijai neturi būti sunkiai įvykdomas ir (ar) tapti bausmės priemone; perkančiajai organizacijai skiriant alternatyvią sankciją – baudą – neatsižvelgtina į tai, kad atsakovė, priimdama neteisėtus sprendimus, iš esmės siekė teisėto viešąjį interesą atitinkančio tikslo, tačiau šiam tikslui pasiekti neužtikrino visiško tiekėjų konkurencinio lygiateisiškumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 84, 86, 89 punktai ir juose nurodyta kasacinio teismo praktika).

16954.

170Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į šios bylos aplinkybes, pirmosios instancijos teismas skyrė atsakovei alternatyvią sankciją – 4 109 Eur (3 proc. Sutarties vertės) baudą, įvertinęs tiek Sutarties dalyką, susijusį su viešuoju interesu užtikrinti tinkamos kokybės radijo ryšį oro uostose, tiek atsakovės veiksmus, taip pat ir aplinkybę, jog dalis ieškovės argumentų buvo atmesti. Apeliantės nurodoma aplinkybė, kad kitose panašaus pobūdžio bylose teismai yra skyrę ir mažesnes baudas, nepaneigia, kad šiuo atveju perkančiajai organizacijai paskira bauda atitinka tokiai sankcijai keliamus tikslus. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tai, jog panašiuose ginčuose vienu atveju teismas paskyrė didesnę (ar mažesnę) baudą, nei ankstesnėje byloje, per se nereiškia, kad nagrinėjamoje byloje paskirtos baudos dydis nustatytas neteisėtai, juolab kad iš esmės panašūs ginčai dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų gali skirtis kitais aspektais (a fortiori dėl sutarties vertės); svarbu, kad kiekvienu atveju skiriamos baudos dydis būtų ne tik proporcingas, bet ir veiksmingas bei atgrasantis; atkreiptinas dėmesys į tai, kad santykinai didžiausia kasacinio teismo perkančiajai organizacijai skirta bauda siekė 5 proc. sutarties vertės (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013), o mažiausia – apie 0,27 proc. (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-326-415/2015) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 83 punktas). Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentus dėl per didelės paskirtos baudos kaip nepagrįstus.

171Dėl procesinės bylos baigties

17255.

173Remdamasi aukščiau nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais keisti ar naikinti teisėto bei pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl jis paliktinas galioti.

174Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo

17556.

176CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

17757.

178Ieškovė UAB „Info S“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo. Iš pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros, kredito įstaigos lėšų pervedimo nurodymo bei pažymos dėl suteiktų teisinių paslaugų) nustatyta, kad ieškovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 3 219,76 Eur bylinėjimosi išlaidų: už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą – 2 819,76 Eur, už naujų apeliantės pateiktų įrodymų vertinimą ir konsultavimą – 300 Eur ir už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo rengimą – 100 Eur. Kadangi atsakovės prašoma priteisti suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nustatytą maksimalų dydį (970,3 Eur (užpraėjusio, t. y. 2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 1,3 (už atsiliepimą į apeliacinį skundą, Rekomendacijų 8.11 punktas) = 1 261,40 Eur), ji yra mažintina iki 1 261 Eur. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į kartu su apeliaciniu skundu pateiktus naujus įrodymus, sprendžia, kad ieškovės prašoma priteisti 300 Eur suma už naujų įrodymų vertinimą ir šalies konsultavimą mažintina iki 97 Eur (970,3 Eur (užpraėjusio, t. y. 2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 0,1 (už kitų teisinių paslaugų teikimo valandą, Rekomendacijų 8.20 punktas) = 97 Eur). Ieškovė taip pat prašė priteisti prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo rengimą 100 Eur sumą. Teisėjų kolegijos vertinimu, procesinio prašymo, kuriame keliamas bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo klausimas, kuris nagrinėjamu atveju nereikalauja jokių teisinių žinių, parengimo įkainojimas 100 Eur neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis), todėl prašymas priteisti išlaidas už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo parengimą netenkintinas. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis iš apeliantės ieškovei priteisiamos 1 358 Eur bylinėjimosi išlaidos, ieškovės patirtos apeliacinės instancijos teisme.

179Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

180Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

181Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Info S“ (juridinio asmens kodas 300513080) iš viešosios įstaigos „Lietuvos oro uostai“ (juridinio asmens kodas 120864074) 1 358 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Info S“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, kad ji, veikdama jungtinės veiklos pagrindu kartu su UAB... 8. 3.... 9. Ieškovės įsitikinimu, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo... 10. 4.... 11. UAB „Dekbera“ ir jos pateikti dokumentai neįrodo, kad ji atitinka... 12. 5.... 13. Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ atsiliepime į ieškinį prašė jį... 14. 6.... 15. Programinė įranga yra modifikuojama, suderinant ją su įvairia technine... 16. 7.... 17. Pirkimo dokumentai nenumatė ribojimo, kad siūlomos programinės įrangos... 18. 8.... 19. UAB „Dekbera“ pateikė visus Pirkimo sąlygose įvardintus dokumentus,... 20. 9.... 21. Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti bei priteisti... 22. 10.... 23. UAB „Dekbera“ sudarė sutartį su Latvijos įmone SIA „DT Systems.lv“... 24. 11.... 25. Ieškovė dublike nurodė, kad TRBOnet 5.2 programinė įranga atitinka Pirkimo... 26. 12.... 27. Atsakovė nepagrįstai nurodo, kad TRBOnet 5.2 programinės įrangos... 28. 13.... 29. Atsakovė trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą vertino kaip atitinkantį... 30. 14.... 31. Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ triplike nurodė, kad trečiojo asmens... 32. 15.... 33. Trečiasis asmuo UAB „Dekbera“ triplike nurodė, jog Neocom Software Ltd.... 34. 16.... 35. UAB „Dekbera“ pateikė visus reikalaujamus dokumentus, tarp jų ir... 36. II.... 37. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 38. 17.... 39. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį tenkino –... 40. 18.... 41. Teismas nurodė, jog nežiūrint į tai, kad atsakovė nereikalavo pagrįsti... 42. 19.... 43. Aiškindamas gamintojos atsakymą, jog įranga galėtų būti integruojama tik... 44. 20.... 45. Teismas pritarė ieškovei, kad trečiojo asmens papildomi paaiškinimai, jog... 46. 21.... 47. Teismas nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje... 48. 22.... 49. Vien tai, kad ieškovė pasiūlė analogišką programinę įrangą, neįrodo... 50. 23.... 51. Teismas, įvertinęs trečiojo asmens perkančiajai organizacijai pateiktus... 52. 24.... 53. Teismas nustatė, kad 2019 m. sausio 21 d. atsakovė su trečiuoju asmeniu... 54. III.... 55. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 56. 25.... 57. Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ apeliaciniame skunde prašo prijungti... 58. 25.1.... 59. Atsakovė atliko papildomus ir pakankamus veiksmus įsitikinti, kad trečiojo... 60. 25.2.... 61. Taip pat 2018 m. spalio 24 d. atsakovė gavo Kenwood atsakymą, jog trečiojo... 62. 25.3.... 63. Atsakovei yra žinoma rinkoje egzistuojanti standartinė praktika, kad... 64. 25.4.... 65. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ir nepagrįstai suabsoliutino... 66. 25.5.... 67. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai byloje pateiktam Neocom Software... 68. 25.6.... 69. Pirmosios instancijos teismas nevertino perkamo objekto ir trečiojo asmens... 70. 25.7.... 71. Nors pasiūlyme minima programinė įranga ir integrali tarpinė programinė... 72. 25.8.... 73. Pirmosios instancijos teismas remiasi tuo, kad trečiasis asmuo savo pasiūlyme... 74. 25.9.... 75. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,... 76. 25.10.... 77. Trečiasis asmuo savo 2018 m. lapkričio 15 d. paaiškinimuose nenurodė ir... 78. 25.11.... 79. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė... 80. 25.12.... 81. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas 3 proc. Sutarties vertės dydžio... 82. 25.13.... 83. Prie šio apeliacinio skundo pridedami nauji įrodymai, t. y. iš trečiojo... 84. 26.... 85. Ieškovė UAB „Info S“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė teismo... 86. 26.1.... 87. UAB „Dekbera“ siūlytos programinės įrangos gamintoja Neocom Software... 88. 26.2.... 89. Nors apeliantė nurodo, kad siūloma įranga palaiko kartotuvus visų tipų... 90. 26.3.... 91. Apeliantė be jokių tai pagrindžiančių duomenų nurodo, kad UAB... 92. 26.4.... 93. Apeliantė teigia, kad skirtingos programinės įrangos neva yra suderinamos... 94. 26.5.... 95. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau... 96. 26.6.... 97. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių teiginius neva Neocom... 98. 26.7.... 99. UAB „Dekbera“ paaiškinimai vertinami kaip pasiūlymo keitimas ir toks... 100. 26.8.... 101. PĮ 64 straipsnio 9 dalies nuostata negali būti taikoma, nes UAB „Dekbera“... 102. 26.9.... 103. Apeliantės pozicija, kad Techninėje specifikacijoje minimi funkcionalumai... 104. 26.10.... 105. Nors apeliantė nurodo, kad apeliacinio skundo priedas „Komunikacija su... 106. 26.11.... 107. Teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantės nurodytoje byloje buvo... 108. 26.12.... 109. Apeliantės pateikiami papildomi dokumentai šiuo atveju nepatvirtina jokių... 110. Teisėjų kolegija... 111. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 112. 27.... 113. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 114. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 115. 28.... 116. Apeliantė VĮ „Lietuvos oro uostai“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė... 117. 29.... 118. Ieškovė UAB „ Info S“, susipažinusi su pateiktais papildomais įrodymais... 119. 30.... 120. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje vyraujantį... 121. Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų... 122. 31.... 123. Atsakovės VĮ „Lietuvos oro uostai“ vykdyto viešojo pirkimo... 124. 32.... 125. Po ieškovės pretenzijos gavimo atsakovė 2018 m. spalio 16 d. kreipėsi į... 126. 33.... 127. 2018 m. lapkričio 15 d. trečiasis asmuo, atsakydamas į perkančiosios... 128. 34.... 129. 2018 m. gruodžio 3 d. pranešimu atsakovė informavo tiekėjus, jog... 130. 35.... 131. Ieškovė, nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, 2018 m. gruodžio 13 d.... 132. 36.... 133. Nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, ieškovė... 134. 37.... 135. Atsakovė, nesutikdama su tokiu sprendimu, pateikė apeliacinį skundą,... 136. 38.... 137. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 138. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 139. 39.... 140. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ginčo Pirkimo objektą – skaitmeninio... 141. 40.... 142. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo... 143. 41.... 144. PĮ 48 straipsnis reikalauja, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs,... 145. 42.... 146. PĮ 58 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali... 147. 43.... 148. Ginčo Pirkimo Techninės specifikacijos 3.6.11 punkte nustatyta, kad... 149. 44.... 150. Minėta, kad ieškovė, ginčydama trečiojo asmens pasiūlymo tinkamumą,... 151. 45.... 152. Apeliaciniame skunde atsakovė teigia, jog papildoma integrali programinė... 153. 46.... 154. Atsakovės bei trečiojo asmens akcentuojama aplinkybė, kad papildoma... 155. 47.... 156. Apeliaciniame skunde atsakovė taip pat teigia, kad trečiojo asmens... 157. 48.... 158. Kaip minėta, apie trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos programinės įrangos... 159. 49.... 160. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 2.9 punkte nustatyta, kad tiekėjas... 161. 50.... 162. Apeliaciniame skunde atsakovė taip pat teigia, kad pirmosios instancijos... 163. 51.... 164. Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama su pirmosios instancijos teismo... 165. 52.... 166. PĮ 112 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teismas gali nepripažinti pirkimo... 167. 53.... 168. Kasacinio teismo pažymėta, kad alternatyvios sankcijos – baudos dydis... 169. 54.... 170. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į šios bylos aplinkybes,... 171. Dėl procesinės bylos baigties... 172. 55.... 173. Remdamasi aukščiau nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia,... 174. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme,... 175. 56.... 176. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 177. 57.... 178. Ieškovė UAB „Info S“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų,... 179. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 180. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 181. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Info S“ (juridinio asmens kodas...