Byla e2A-1214-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „FIMA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės ATEA, uždarosios akcinės bendrovės ieškinį atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „FIMA“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė ATEA, UAB kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2018-06-13 raštu Nr. 21-14¬1883 įformintą sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą viešajame pirkime Nr. 376526 „Vaizdo stebėjimo sistemos Kenos pasienio kontrolės punkte atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) ir praplėtimas“, pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2018-07-02 raštu Nr. 21-14-2072 įformintą sprendimą atmesti ieškovės pretenziją, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė paskelbė atvirą konkursą (tarptautinį pirkimą) „Vaizdo stebėjimo sistemos Kenos pasienio kontrolės punkte atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) ir praplėtimas“ (pirkimo Nr. 376526) (toliau – ir Konkursas, Pirkimas), kuriame atsakovės nustatytu terminu pasiūlymą, atitinkantį Pirkimo sąlygas, pateikė ir ieškovė.

103.

11Ieškovė ATEA, UAB pažymėjo, kad 2018-05-22 turėjo vykti vokų su pasiūlymais atplėšimas. Atsakovė 2018-06-13 raštu Nr. 21-14-1883 informavo ieškovę, kad jos pasiūlymas yra atmestas vadovaujantis Pirkimo sąlygų 58 p. c papunkčiu ir 66 p. Ieškovė pateikė atsakovei 2018-06-22 pretenziją Nr. 21-14-1883, kurią atsakovė 2018-07-02 raštu Nr. 21-14-2072 įformintu sprendimu atmetė kaip nepagrįstą.

124.

13Ieškovės ATEA, UAB teigimu, jos Pirkime pateiktas pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus – jos siūloma vaizdo kamera ir objektyvas yra tarpusavyje suderinami. Atsakovė nepagrįstai nepasinaudojo savo turima teise paprašyti ieškovės paaiškinti, kaip ieškovės pasiūlyto objektyvo gamintojo interneto svetainėje skelbiama informacija dera su jos pasiūlyta vaizdo kamera. Pagrindą pasinaudoti šia teise atsakovei turėjo suteikti aplinkybės, kad ieškovė, pateikdama pasiūlymą, pažymėjo ir nuorodą į gamintojų interneto svetainėse esančius siūlomos įrangos aprašymus, taip pat tai, jog ieškovė galimai netinkamai interpretavo objektyvo gamintojo skelbiamą informaciją. Be to, Pirkimo dalyvių pasiūlymus, kurie akivaizdžiai neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų, perkančioji organizacija privalėjo atmesti, tačiau to nepadarė. Į kitus tiekėjus perkančioji organizacija kreipėsi su prašymu patikslinti jų pateiktus pasiūlymus, nors perkančiosioms organizacijoms draudžiama leisti tiekėjams keisti, tikslinti techninius pasiūlymus. Ieškovės įsitikinimu, kitų tiekėjų pateiktų pasiūlymų neįmanoma paaiškinti taip, kad nebūtų pakeičiama pasiūlymų esmė, tačiau atsakovė kitų Pirkimo dalyvių iš Pirkimo nepašalino.

145.

15Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė nepasisakė dėl ieškovės argumentų, jog šių prekių tarpusavio suderinamumą užtikrina inovatyvioje siūlomoje vaizdo kameroje esanti EIS (Electronic Image Stabilization, liet. elektroninė vaizdo stabilizavimo) funkcija. Atsakovė, vertindama ieškovės pasiūlymą, sutikrino jos siūlomų prekių parametrų atitiktį, vertino visą kitą apie šias prekes pasiūlyme pateiktą informaciją, tačiau nepagrįstai nevertino kitų vaizdo kameros techninių parametrų (tarp jų – minėtos EIS funkcijos, kurios buvimas užtikrina vaizdo kameros ir objektyvo suderinamumą). Pasiūlymo atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams šiuo atveju turėjo būti vertinama kompleksiškai, įvertinant objektyvo ir vaizdo kameros parametrų visumą, o ne vieną parametrą atskirai.

166.

17Ieškovės ATEA, UAB teigimu, jos pasiūlymas atmestas nepagrįstai, kadangi atsakovė nustatė aiškius reikalavimus prekėms, o ieškovė pateikė pasiūlymą bei visą informaciją, pagrindžiančią ieškovės siūlomų prekių atitiktį keliamiems reikalavimams (Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 40 p. ir 41 p.), kokių reikalavo atsakovė. Atsakovė nepagrįstai teigė, kad vaizdo kamera ir objektyvas yra tarpusavyje nesuderinami.

187.

19Ieškovė nurodė, kad atsakovė netinkamai interpretuoja Bosch gamintojo interneto svetainėje skelbiamą informaciją, į kurią nuorodą pateikė ieškovė. Ginčo dėl to, kad ieškovės pasiūlyta gamintojo Hikvision vaizdo kamera yra su 1/1,8 colio matricos įstrižaine, o pasiūlyto Bosch gamintojo objektyvo viena iš techninių charakteristikų yra apibrėžiama taip: „maksimalus vaizdo stebėjimo matricos dydis - 1/2,5 colio”, nėra. Ieškovės teigimu, gamintojo Bosch interneto svetainėje nurodoma ne, kad „šis objektyvas skirtas vaizdo stebėjimo kameroms, kurių vaizdo stebėjimo matricos įstrižainės dydis negali būti didesnis kaip 1/2,5 colio“, o tai, kad maksimalus vaizdo stebėjimo matricos dydis yra 1/2,5 colio. Sujungus vaizdo kamerą ir objektyvą, jie kartu išpildo perkančiosios organizacijos reikalavimą, kad vaizdo stebėjimo matrica būtų ne mažesnė kaip 1/3 colio, t. y. juos sujungus (nepaisant to, kad vaizdo kameros galimybių ribos didesnės - 1/1,8 colio) vaizdo stebėjimo matrica bus apribota iki 1/2,5 colio galimybių, tačiau tai bus daugiau nei reikalaujama perkančiosios organizacijos (1/2,5>1/3). Įjungus EIS funkciją yra užtikrinamas ne tik vaizdo kameros ir objektyvo suderinamumas, bet išlaikomi ne prastesni nei nurodyta Pirkimo sąlygose abiejų prekių parametrai.

208.

21Ieškovė ATEA, UAB pažymėjo, kad ginčo atveju, perkančioji organizacija kėlė vaizdo kamerai reikalavimą turėti matricą su ne mažesne kaip 1/3 colio įstrižaine. Ieškovė pasiūlė vaizdo kamerą su Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančia (ir netgi gerokai didesne) matricos įstrižaine – 1/1,8 colio, taip pat pasiūlė objektyvą, kurio galimybės yra ribotesnės nei vaizdo kameros, bet išpildančios visus perkančiosios organizacijos techninius reikalavimus. Sujungus vaizdo kamerą ir objektyvą, jie kartu išpildo perkančiosios organizacijos reikalavimą, kad vaizdo stebėjimo matrica būtų ne mažesnė kaip 1/3 colio, t. y. juos sujungus (nepaisant to, kad vaizdo kameros galimybių ribos didesnės – 1/1,8 colio) vaizdo stebėjimo matrica bus apribota iki 1/2,5 colio galimybių, tačiau tai bus daugiau, nei reikalaujama perkančiosios organizacijos (1/2,5>1/3).

229.

23Ieškovė nurodė, kad dėl aukščiau nurodytų priežasčių, visiškai nepagrįstas atsakovės atsakymo į pretenziją teiginys, kad, sujungus vaizdo kamerą ir objektyvą kartu, „darbuotojai matys siauresnės apimties vaizdą“ ir todėl, esą, toks ieškovės pasiūlymas pažeidžia Techninės specifikacijos 28 p. reikalavimą „<...> užtikrinti viso ruožo stebėjimą <...>“. Ieškovės teigimu, toks perkančiosios organizacijos argumentas prieštarauja jos pačios nustatytoms Pirkimo sąlygoms.

2410.

25Ieškovė ATEA, UAB pažymėjo, kad perkančioji organizacija pati Techninėje specifikacijoje nustatė, kad vaizdo stebėjimo matrica būtų ne mažesnė kaip 1/3 colio. Sujungus ieškovės pasiūlytą vaizdo stebėjimo kamerą ir objektyvą, būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1/2,5 colio dydis (didesnis nei reikalaujama), todėl visiškai nesuprantamas perkančiosios organizacijos keliamas klausimas (jis tiesiog šiame kontekste nepagrįstas) dėl matomo vaizdo apimties sumažėjimo.

2611.

27Ieškovė ATEA, UAB nurodė, kad atsakyme į pretenziją atsakovė nepagrįstai teigia, kad, naudojant kartu ieškovės pasiūlytus vaizdo kamerą ir objektyvą, vaizdas bus su juodomis dėmėmis. Šiuo atveju, ieškovės pasiūlytų vaizdo kameros ir objektyvo techninis suderinamumas yra visiškai išlaikomas dėl vaizdo kameros inovatyvių technologinių sprendimų – ji, be kita ko, turi funkciją EIS (angl. Electronic image stabilization), kas buvo identifikuota tiek pačiame ieškovės pasiūlyme, tiek skelbiama interneto svetainėje, į kurią ieškovė taip pat buvo pateikusi nuorodą pasiūlyme. Pakanka EIS funkciją įjungti ir užtikrinamas ne tik vaizdo kameros ir objektyvo suderinamumas, bet ir abiejų prekių parametrai yra išlaikomi ir yra ne prastesni nei nurodyti Pirkimo sąlygose (Techninės specifikacijos 40 ir 1 p.). EIS funkcija užtikrina vaizdo išsikraipymų sumažinimą. Funkcijos veikimo principas - kraštinė kameros matricos dalis paskiriama kaip buferis vibracijos metu judančiam vaizdui apkarpyti, ir kiekvienas kadras vaizdo įraše paimamas iš skirtingų matricos ploto vietų ir išcentruojami, ko pasėkoje filmuojamas vaizdas yra aiškesnis lyginant su vaizdu, kai EIS išjungtas. Naudojant EIS funkciją, priešingai, nei bando teigti atsakovė, jokių juodų dėmių nėra. Ieškovės pateiktoje vaizdo kameros gamintojo Hikvision deklaraciją, kurioje aiškiai garantuojama, jog naudojant vaizdo kamerą kartu su objektyvu, įjungus EIS funkciją, yra išlaikomi Techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai (tame tarpe – vaizdo raiška, spalvų balansas ir kt.).

2812.

29Ieškovės ATEA, UAB teigimu, ieškovės pasiūlyta vaizdo stebėjimo kamera ir objektyvas visiškai atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus tiek atskirai, tiek kartu juos sujungus, Pirkimo sąlygose buvo nurodyti konkretūs techniniai reikalavimai, todėl kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl techninės specifikacijos reikalavimų ieškovei nebuvo jokio pagrindo. Viešąjį pirkimą vykdo juos išmanantys asmenys, todėl aplinkybė, kad tas pats asmuo, pateikęs eksperto išvadą dėl ieškovės pasiūlytos vaizdo stebėjimo kameros ir objektyvo nesuderinamumo, rengė ne tik techninius išvados motyvus, bet ir teisinius argumentus, sudaro pagrindą abejoti atsakovės priimto sprendimo ir jį rengusių subjektų teisėtumu.

3013.

31Ieškovė ATEA, UAB nurodė, kad naudojant EIS sistemą, kameros sensoriaus dydis ir objektyvo dydis sutampa ir yra 1/2,5 colio, todėl iš esmės nedaroma įtaka vaizdo kokybei, o ieškovės pasiūlytos prekės yra geresnės nei to reikalauja Pirkimo sąlygos. Ieškovės pasiūlytas vaizdo stebėjimo kameros modelis bei pasiūlytas objektyvas sujungti (įjungus EIS funkciją) užtikrina pilną vaizdo kokybę.

3214.

33Ieškovė ATEA, UAB pažymėjo, kad atsakovės pateikto MS Word formatu parengto dokumento, įvardijamo „Vaizdo kameros ir EIS veikimo principai“, autorius yra L. N., kito Pirkime dalyvavusio tiekėjo - UAB „Telekonta“ - projektų vadovas. Dėl to tokius perkančiosios organizacijos veiksmus teismas turėtų įvertinti ex officio VPĮ 46 str. 4 d. 5 p. kontekste.

3415.

35Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti.

3616.

37Atsakovė nurodė, kad aplinkybė dėl ieškovės pasiūlyto objektyvo nesuderinamumo su kamera buvo nustatyta įvertinus tiekėjų pasiūlymus ir eksperto išvadą. Nustatyta, kad ieškovės pasiūlytos vaizdo kameros DS-2CD4C26FWD-(A)(P) matricos įstrižainės dydis yra 1/1,8 colio, o siūlomas objektyvas LVF-5005C-S0940 skirtas vaizdo kameroms su matricos įstrižaine, ne didesne kaip 1/2,5 colio, t. y. ieškovės pasiūlytas objektyvas yra per mažas vaizdo kameros matricai, todėl pro mažesnį objektyvą gaunamas vaizdas (šviesos srautas) sumažintų į matricą projektuojamo vaizdo kokybę - vaizdui fiksuoti būtų panaudojama tik dalis matricos ploto. Ieškovės ATEA, UAB pasiūlytos kameros vaizdo matricos plotas yra dukart didesnis už atsakovės techninės specifikacijos reikalavimą (matricų plotai atitinkamai 17 mm2 ir 392 mm), vaizdo kameros matricos dydis yra techniškai nesuderinamas su pasiūlytu objektyvu. Objektyvai LVF-5005C-S0940 skirti vaizdo kameroms, kurių maksimalus vaizdo stebėjimo matricos dydis yra 1/2,5“ (sensoriaus įstrižainė 7 mm), kai kartu su šiuo objektyvu ieškovės siūlytos komplektuoti vaizdo kameros 1/1,8”matricos įstrižainė yra 9 mm, t. y. akceptavus ieškovės siūlomą vaizdo kameros su objektyvu komplektacija būtų nepagrįstai nepanaudota apie ketvirtadalis vaizdo kameros matricos ploto.

3817.

39Atsakovė pažymėjo, kad ji neplanavo ir Pirkimo sąlygose nenumatė vaizdo korekcijoms darančios įtakos EIS funkcijos naudojimo. Tinkamai suderintos vaizdo stebėjimo sistemos pro objektyvą gaunamas vaizdas turi visiškai užpildyti visą vaizdo matricos plotą, kad visi ant matricos esantys šviesai jautrūs elementai gautų atitinkamą šviesos srauto dalį ir visa užfiksuota informacija būtų perduota vaizdo stebėtojams. Kuo mažesnis objektyvo lęšių plotas, tuo mažesnis šviesos kiekis pasiekia matricą ir atitinkamai prastėja perduodamo vaizdo kokybė, ypač esant nepalankioms oro sąlygoms. Atsakovė pasirinko maksimalios kokybės vaizdo kamerų montavimą ant stabilių konstrukcijų, nesant poreikio papildomai stabilizuoti vaizdą. Be to, EIS sistemai nepriskirtina matricos ir objektyvo suderinamumo funkcija.

4018.

41Atsakovė pažymėjo, kad ieškovė ATEA, UAB pati išreiškė valią komplektuoti Hikvision vaizdo kameras DS-2CD4C26FWD-(A)(P) ne joms pritaikytais to paties gamintojo ar kitų gamintojų tinkamų techninių charakteristikų objektyvais, o gamintojo Bosch minėtajai vaizdo kamerai nepritaikytais objektyvais LVF-5005C-S0940, jokių paklausimų atsakovei dėl prekių techninių specifikacijų nekėlė.

4219.

43Atsakovės teigimu, ji neturėjo teisės kreiptis į ieškovę dėl jos pateikto pasiūlymo tikslinimo, kaip tai numato VPĮ 55 straipsnio 9 dalis, kadangi ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų optoelektroninei įrangai – tam, kad pasiūlymas atitiktų Pirkimo sąlygų reikalavimus, ieškovė privalėtų pakeisti pasiūlytų vaizdo kamerų ir (arba) objektyvų modelius. Ieškovė pateiktame pasiūlyme nurodė konkrečius vaizdo stebėjimo sistemos įrangos modelius, o kitų dalyvių pateiktuose pasiūlymuose tokia informacija nebuvo detalizuota, atsakovė neturėjo pareigos prašyti, siūlyti ar leisti pakeisti ieškovės pasiūlymą, dėl ko Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkančiu.

4420.

45Atsakovė nurodė, kad teismui pateiktas esminius optinės įrangos veikimo principus paaiškinantis dokumentas parengtas remiantis įvairiais informacijos šaltiniais, atsakovės darbuotojų redaguotas ir derintas, siekiant klausimą tinkamai išdėstyti, todėl ieškovės teiginiai dėl kito tiekėjo dalyvavimo atsakovei rengiant teismui dokumentus yra nepagrįsti.

4621.

47Trečiasis asmuo UAB „FIMA“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad palaiko atsakovės poziciją, jog ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų.

48II.

49Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5022.

51Vilniaus apygardos teismas 2018-09-11 sprendimu nusprendė ieškovės ATEA, UAB ieškinį tenkinti, panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešajame pirkime Nr. 376526 priimtus 2018-06-13 sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo ir 2018-07-02 sprendimą dėl ieškovės pretenzijos atmetimo, įpareigoti atsakovę Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvertinti ieškovės ATEA, UAB pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo Nr. 376526 sąlygoms, priteisti iš atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ieškovei ATEA, UAB 6 188,88 Eur bylinėjimosi išlaidų, sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-07-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

5223.

53Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija turėjo pagrindą atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų.

5424.

55Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 12 punkte pateikė nuorodą į Pirkimo dokumentų 1 priedą - Techninę specifikaciją, nustatančią perkamų prekių savybes, t. y. konkrečius, skaitine išraiška suformuluotus techninius reikalavimus prekėms.

5625.

57Teismas nurodė, kad Techninės specifikacijos nuostatose apibrėžtos optoelektroninės įrangos funkcijos – saugomo ruožo stebėjimo užtikrinimas ir prie valstybės priartėjusių bei ją kirtusių objektų atskyrimas. Techniniai reikalavimai, keliami vienam iš optoelektroninės įrangos elementų – stacionarioms kameroms (Techninės specifikacijos 5.2.1.1 p.) – užtikrinant minėtų funkcijų atlikimą, nustatyti Techninės specifikacijos 34-42 punktuose. Vienas iš stacionarioms kameroms keliamų reikalavimų - matrica su ne mažesne kaip 1/3” įstrižaine (Techninės specifikacijos 40.3 p.). Techniniai reikalavimai stacionarių kamerų objektyvams nustatyti Techninės specifikacijos 41.1, 41.2 ir 41.3 punktuose: objektyvai turi turėti Auto Iris arba lygiavertę funkciją (41.1 p.); objektyvai turi turėti CS sriegio tipą arba lygiavertį (41.2 p.) ir objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje (41.3 p.).

5826.

59Teismas pažymėjo, kad ieškovės pateiktame pasiūlyme nurodyti techniniai vaizdo kameros ir objektyvo duomenys atitinka Techninėje specifikacijoje jiems keliamus reikalavimus, kad ginčo dėl skaitinės prekių techninių parametrų išraiškos, pateiktos pasiūlyme, nėra, todėl sprendė, kad perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą nepagrįstai vertino pagal Pirkimo sąlygų IX skyriaus nuostatas kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimų.

6027.

61Teismas taip pat konstatavo, kad taip pat netinkamai taikytas Pirkimo sąlygų X skyrius, įtvirtinantis tiekėjų pasiūlymų atmetimo atvejus.

6228.

63Teismas pažymėjo, kad atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą Pirkimo sąlygų 58 c ir 66 papunkčių pagrindu dėl to, kad pasiūlytos kameros vaizdo matrica, ieškovės teigimu, yra per didelė pasiūlytam objektyvui, jos tarpusavyje yra nesuderinamos, todėl pasiūlymas yra techniškai nepriimtinas. Minėtą išvadą padarė pagal pateiktą nuorodą į įrangos techninius aprašymus ieškovės nurodytuose gamintojo (gamintojo atstovo) tinklalapiuose. Atsakovės teigimu, nesuderinamumo su kamera faktą atsakovė nustatė įvertinusi tiekėjų pasiūlymus ir eksperto išvadą. Pagal atsakovės darbuotojo - Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiojo specialisto V. J. tarnybinį pranešimą išvada apie ieškovės pasiūlyme nurodytos kameros ir objektyvo nesuderinamumą taip pat atlikta pagal minėtas nuorodas į gamintojo (gamintojo atstovo) tinklalapius. Teismas nustatė, kad atsakovės sprendime atmetant ieškovės pretenziją nurodyta, jog ieškovės pasiūlytos prekės nėra suderinamos, dėl ko vaizdo stebėjimą atliekantys darbuotojai matytų siauresnės apimties vaizdą su juodomis dėmėmis ekrano kraštuose ir tokiu būdu nebūtų užtikrintas Techninės specifikacijos 28 punkte nustatytas reikalavimas.

6429.

65Teismas laikė nepagrįstu atsakovės teiginį dėl Techninės specifikacijos 28 punkto neužtikrinimo, kadangi ieškovės pateikti siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai atitiko minėtus Techninės specifikacijos punktus. Teismas nurodė, kad atsakovės teiginys dėl Techninės specifikacijos 28 punkto neužtikrinimo vertintinas kaip nepagrindžiantys atsakovės pozicijas, kad minėtame Techninės specifikacijos punkte nurodytą optoelektroninės įrangos funkciją lemia Pirkimo tikslas bei Pirkimo objektas, tačiau toks įrangos funkcijos apibrėžimas konkrečių Pirkimo objektui keliamų reikalavimų neatitikimo Pirkimo sąlygose įtvirtintu techniniu aspektu nepagrindė.

6630.

67Teismas taip pat laikė nepagrįstais atsakovės argumentus dėl ieškovės pasiūlymo įvertinimo kaip neatitinkančio Pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, remiantis gamintojo bei gamintojo atstovo interneto tinklalapiuose pateikta informacija.

6831.

69Teismas pažymėjo, kad visi Pirkimo sąlygų 58 punkte nustatyti pasiūlymo vertinimo kriterijai siejami su jų atitikimu Pirkimo dokumentuose (skelbime apie pirkimą (58-a), Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentų prieduose (58-c)) keliamiems reikalavimams. Ieškovės pasiūlyme pateiktos nuorodos į gamintojo (gamintojo atstovo) tinklalapius naudojamos informacijos apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį pagrindimui, tačiau negali būti laikomas pakankamu pagrindu ieškovės pateiktą pasiūlymą vertinti kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų, kai ginčo dėl ieškovės nurodytų kameros ir objektyvo techninių parametrų apskritai nėra ir jie įvertinti kaip atitinkantys Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7032.

71Teismas nurodė, kad ieškovės pasiūlyme pateiktos nuorodos į gamintojo (gamintojo atstovo) tinklalapius ir juose išdėstyta informacija nesudaro galimybės įvertinti, ar ieškovės pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus, kadangi pačiose Pirkimo sąlygose nėra apibrėžiama informacija apie kameros ir objektyvo suderinamumą, su juo susijusius techninius reikalavimus ir pan. Minėta informacija savo pobūdžiu yra platesnio turinio negu Pirkimo sąlygos, nėra laikytina Pirkimo dokumentu, specifikuojančiu Pirkimo objektą, bet vertintina kaip kartu su pasiūlymu pateikta informacija, kuria tiekėjas grindžia siūlomų prekių atitiktį konkretiems techniniams reikalavimams, nustatytiems Pirkimo sąlygose.

7233.

73Teismas pažymėjo, kad skirtingų gamintojų kamerų bei objektyvų su neidentiškomis vaizdo matricomis komplektavimas (šiuo atveju – vaizdo kameros Hikvision DS-2CD4C26FWD-(A)(P) ir objektyvo Bosch LVF-500FC-S0940) techniniu požiūriu yra galimas. Tai patvirtina į bylą pateikti antstolio A. B. 2018-07-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas su priedais, antstolio A. N. 2018-08-21 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas su priedais bei gamintojo 2018-08-22 Hikvision atitikties deklaracija.

7434.

75Teismas nurodė, kad draudimas Pirkimo sąlygose tokį skirtingų gamintojų prekių komplektavimą tiekėjams siūlyti nenustatytas. Techninėje specifikacijoje įtvirtinti reikalavimai atskiriems optoelektroninės įrangos elementams, tačiau techniniai reikalavimai, keliami skirtingų gamintojų įrangos derinimo atveju, nenustatyti, tokiu būdu pažeista perkančiosios organizacijos pareiga formuluoti aiškias ir tikslias, neabstrakčias Pirkimo sąlygas.

7635.

77Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie atsakovės darbuotojo pakankamas technines žinias atsakovės nurodytoms išvadoms padaryti. Abejonių dėl ieškovės pasiūlytų prekių atitikimo Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams nesiekta pašalinti ir teisminio proceso metu. Dėl to teismas darė išvadą, kad atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą yra nepagrįstas, kadangi ieškovei pagrindus savo siūlomų prekių atitiktį Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams, gamintojo bei gamintojo atstovo interneto tinklalapiuose pateikta informacija tokiai išvadai nevertintina kaip pakankama.

7836.

79Teismas nurodė, kad konstatavus, kad pagrindo ieškovės pateiktą pasiūlymą vertinti kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų nėra, pagrindo teigti, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja Pirkimo sąlygų 67 punkto a papunktyje nustatytas pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą, taip pat nėra.

8037.

81Teismas pažymėjo, kad kitų 67 punkte nustatytų tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrindų (b-f papunkčiai) nagrinėjamu atveju taip pat nenustatė.

8238.

83Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai nepasinaudojo savo turima teise paprašyti ieškovės paaiškinti, kaip ieškovės pasiūlyto objektyvo gamintojo interneto svetainėje skelbiama informacija dera su jos pasiūlyta vaizdo kamera. Atsakovės teigimu, tokia teise ji nepasinaudojo pagrįstai, kadangi ieškovės pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų optoelektroninei įrangai ir tam, kad pasiūlymas atitiktų Pirkimo sąlygų reikalavimus, ieškovė privalėtų pakeisti pasiūlytų vaizdo kamerų ir (arba) objektyvų modelius. Teismas sutiko su atsakove, kad priešingos išvados dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo Pirkimo dokumentų sąlygoms padarymo atveju, t. y. ieškovei vertinus, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų sąlygų, teise kreiptis į ieškovę dėl objektyvo ir kameros derėjimo informacijos pateikimo ji nepasinaudojo pagrįstai. Tokio pobūdžio informacija, ją tinkamai įtvirtinant Pirkimo sąlygose, negalėtų būti laikoma tik formaliu reikalavimu, neturinčiu esminės reikšmės viešuoju pirkimu siekiamų įsigyti prekių techninėms savybėms. Toks Pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas būtų laikomas pasiūlymu siaurąja prasme, todėl nepatektų į VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje numatytų tikslintinų, papildytinų, paaiškintinų ar naujai pateiktinų dokumentų sąrašą. Tačiau teismas nesutiko su atsakove, kad ieškovės veiksmai – sprendimas komplektuoti skirtingų gamintojų vaizdo kameras su kitų gamintojų objektyvais, neteikiant paklausimų atsakovei dėl prekių techninių specifikacijų, galėtų sąlygoti atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą pagrįstumą.

8439.

85Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, sprendė, kad ieškovės sprendimo nesikreipti į atsakovę dėl Pirkimo objekto Techninės specifikacijos paaiškinimo negalima vertinti kaip pagrindo jos pasiūlymui atmesti. Teismas pažymėjo, kad konstatavus, kad ieškovė tinkamai įvertino bei pateikdama konkrečių prekių techninius duomenis teisingai taikė Techninės specifikacijos nuostatas, sprendė, kad nėra pagrindo teigti, kad ji turėjo pareigą kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2011-04-05 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

8640.

87Teismas, vertindamas šalių poziciją dėl atsakovės pateikto atsiliepimo į ieškinį priedo Nr. 8 autoriaus, pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai priėmus 2018-08-09 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal ieškovės pareiškimą dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų viešojo pirkimo vykdymo metu, pagrindo vertinti ieškovės teiginius kaip pagrįstus nagrinėjamoje byloje neturi, todėl sprendė plačiau dėl jų nepasisyti.

8841.

89Teismas pagal byloje nustatytas aplinkines konstatavo, kad perkančioji organizacija pirkimo Nr. 376526 dokumentuose nustatė konkrečius techninius reikalavimus, keliamus atskiriems optoelektroninės įrangos elementams – vaizdo kamerai ir objektyvui, tačiau Pirkimo sąlygose nesant draudimo pateikti skirtingų gamintojų optoelektroninės įrangos elementus, nenustatė aiškių ir tikslių techninių reikalavimų šių elementų suderinamumui.

9042.

91Teismas sprendė, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas atitiko Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, keliamus minėtiems optoelektroninės įrangos elementams. Faktinių bylos duomenų dėl galimybių naudoti skirtingų gamintojų optoelektroninės įrangos elementus, siekiant Pirkimo sąlygose įtvirtinto Pirkimo objekto įsigijimo tikslo, atsakovė nepaneigė nei savo parengtų Pirkimo, nei kitų dokumentų pagrindu.

9243.

93Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovės pasiūlymą, Pirkimo sąlygų IX ir X skyriuje įtvirtintomis nuostatomis, reglamentuojančiomis pasiūlymų vertinimą bei nagrinėjimą ir jų atmetimo pagrindus, vadovavosi nepagrįstai. Teismas nurodė, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas - perkančiosios organizacijos 2018-06-13 sprendimas, kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas, ir 2018-07-02 sprendimas dėl ieškovės pretenzijos atmetimo pripažintini neteisėtais ir naikintini, atsakovė įpareigotina iš naujo įvertinti ieškovės pateikto pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms.

9444.

95Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šalys grąžinamos į pasiūlymų vertinimo stadiją, todėl nėra pagrindo toliau palikti galioti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, sprendė, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-07-23 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės sprendimui įsiteisėjus panaikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

9645.

97Teismas nustatė, kad ieškovė už ieškinį sumokėjo 2 250 Eur žyminio mokesčio ir patyrė 4 791,60 Eur bylinėjimosi išlaidų už teisinę pagalbą.

9846.

99Teismas, atsižvelgdamas į byloje rengtų procesinių dokumentų kiekį, bylos sudėtingumą, sprendė, kad prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijų 8.2, 8.3 ir 8.16 punktuose nustatytus maksimalius dydžius, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina patirtų atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų suma mažintina iki 3 938,88 Eur (CPK 98 str. 1, 2 d.).

100III.

101Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10247.

103Apeliaciniame skunde atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-09-11 sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

10447.1.

105Pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 12 punkte pateikė nuorodą į Pirkimo dokumentų 1 priedą - Techninę specifikaciją, nustatančią perkamų prekių savybes, t. y. konkrečius, skaitine išraiška suformuluotus techninius reikalavimus prekėms. Teismas neteisingai pažymėjo, kad ieškovės pateiktame pasiūlyme nurodyti techniniai vaizdo kameros ir objektyvo duomenys atitinka Techninėje specifikacijoje jiems keliamus reikalavimus, kad ginčo dėl skaitinės prekių techninių parametrų išraiškos, pateiktos pasiūlyme, nėra, todėl nepagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą nepagrįstai vertino pagal Pirkimo sąlygų IX skyriaus nuostatas kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimų.

10647.2.

107Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad Techninės specifikacijos 28 punkte nurodytą optoelektroninės įrangos funkciją lemia Pirkimo tikslas bei Pirkimo objektas, tačiau toks įrangos funkcijos apibrėžimas konkrečių Pirkimo objektui keliamų reikalavimų neatitikimo Pirkimo sąlygose įtvirtintu techniniu aspektu nepagrindžia. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės argumentai dėl ieškovės pasiūlymo įvertinimo kaip neatitinkančio Pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, remiantis gamintojo bei gamintojo atstovo interneto tinklalapiuose pateikta informacija, vertintini kaip nepagrįsti.

10847.3.

109Pirmosios instancijos teismas rėmėsi vien ieškovės pateiktais įrodymais, nepagrįstai nevertindamas atsakovės bei trečiojo asmens UAB „FIMA“ pateiktų faktinių duomenų.

11047.4.

111Atsakovės parengtoje Techninėje specifikacijoje minimaliuose techniniuose reikalavimuose vaizdo kameroms nėra reikalaujama, kad ši įranga būtų sukomplektuota vieno gamintojo dalimis, tačiau atsakovė aiškiai deklaravo Pirkimo objektą - vaizdo stebėjimo sistemos Kenos pasienio kontrolės punkte atnaujinimą, todėl akivaizdu, jog patyrusiam ir sąžiningam tiekėjui nesunku suprasti pirkėjo siekį įsigyti suderintą, visus technikos pajėgumus išnaudojančią įrangą. Priešingu atveju, tik formaliai įvertinusi tiekėjo pasiūlymą ir pripažinus jį tinkamu, perkančioji organizacija pažeistų lygiavertiškumo principą, nes kitų tiekėjų pateiktuose pasiūlymuose pateikta įranga yra suderinta tarpusavyje ir išnaudos nurodytos įrangos pajėgumus.

11247.5.

113Pirkimas susijęs su viešuoju interesu. Siekiant maksimaliai operatyviai ženkliai sustiprinti valstybės sienos apsaugą Kenos pasienio kontrolės punkte ir jo prieigose buvo inicijuotos minėtosios viešųjų pirkimų procedūros. Esamos Kenos pasienio kontrolės punkte stebėjimo sistemos atnaujinimas, diegimas ir plėtimas susijęs su viešuoju interesu užtikrinant tinkamą Europos Sąjungos išorinės sienos apsaugą Lietuvos Respublikos prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinant Specialiąją tranzito schemą kontekste.

11448.

115Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė ATEA, UAB prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2018-09-11 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

11648.1.

117Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus ir pagrįstai bei teisėtai patenkino ieškovės ieškinį.

11848.2.

119Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovės pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus ir buvo atmestas nepagrįstai.

12048.3.

121Atsakovė apeliacinį skundą nepagrįstai grindžia viešuoju interesu, susijusiu su valstybės sienos apsauga.

12249.

123Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „FIMA“ prašo apeliacinį skundą tenkinti. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

12449.1.

125Sutiktina su atsakovės apeliaciniame skunde išdėstyta pozicija.

12649.2.

127Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino detalių atsakovės ir trečiojo asmens paaiškinimų ir juos pagrindžiančių įrodymų, t. y. neteisingai nustatė reikšmingas ginčui aplinkybes ir todėl neteisingai pritaikė teisės normas.

12849.3.

129Ieškovės ir trečiojo asmens byloje pateikti duomenys patvirtina ieškovės pasiūlytos įrangos principinį techninį nesuderinamumą, t. y. siūlomas konkretus techninis sprendinys neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir atsakovės poreikių.

13050.

131Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-10-30 gautas ieškovės ATEA, UAB prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitų faktūrų kopijos, mokėjimo nurodymo kopijos, teisinių paslaugų atlikimo sąrašo kopija).

132Teisėjų kolegija

konstatuoja:

133IV.

134Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13551.

136Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

137Dėl naujų įrodymų

13852.

139Atsakovė su apeliaciniu skundu pateikė V. J. kvalifikacinių duomenų kopijas.

14053.

141Nagrinėjamu atveju ieškovė ATEA, UAB Lietuvos apeliaciniam teismui 2018-10-30 pateikė dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitų faktūrų kopijos, mokėjimo nurodymo kopijos, teisinių paslaugų atlikimo sąrašo kopija).

14254.

143Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą šalių naujus įrodymus ir juos vertina.

144Dėl įrodymų vertinimo

14555.

146Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Taigi, įstatymas nurodo, kad įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Šioje normoje įtvirtinta įrodymų sąsajumo taisyklė, reiškianti, kad kiekvienoje byloje įrodinėjimas turi būti nukreiptas į faktų, kuriuos būtina nustatyti, išaiškinimą. Įrodymai gali būti susiję su įrodinėjimo dalyku tiesiogiai arba netiesiogiai. Tiesioginiai įrodymai yra susiję su įrodinėjamais faktais taip, kad leidžia daryti vienareikšmę išvadą apie tai, įrodinėjamas faktas egzistuoja ar ne. Netiesioginiai įrodymai tokios vienareikšmės išvados padaryti neleidžia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016; 2014-05-23 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2014 ir kt.). Apibrėžus įrodinėjimo apimtį tie įrodymai, kurie nesusiję su įrodinėjimo dalyku, vertintini kaip nereikšmingi faktinėms bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-248/2017).

14756.

148Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 straipsnyje numatyta, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).

14957.

150Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2012; 2015-02-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2015 ir kt.).Teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl absoliučiai kiekvieno byloje esančio rašytinio įrodymo, o glausta forma nurodomi ir teisiškai įvertinami tie, kuriais grindžiamas teismo priimamas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012).

15158.

152Dėl to teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi vien ieškovės pateiktais įrodymais, nepagrįstai nevertindamas atsakovės bei trečiojo asmens UAB „FIMA“ pateiktų faktinių duomenų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir teisingai įvertino pateiktus į bylą įrodymus ir pirmosios instancijos teismo išvados yra pagrįstos surinktais byloje įrodymais. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovės pasiūlymą, netinkamai vadovavosi Pirkimo sąlygų IX ir X skyriuje įtvirtintomis nuostatomis, reglamentuojančiomis pasiūlymų vertinimą bei nagrinėjimą ir jų atmetimo pagrindus.

153Dėl ieškovės pasiūlymo ir Pirkimo sąlygų

15459.

155Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 12 punkte pateikė nuorodą į Pirkimo dokumentų 1 priedą - Techninę specifikaciją, nustatančią perkamų prekių savybes, t. y. konkrečius, skaitine išraiška suformuluotus techninius reikalavimus prekėms, teismas neteisingai pažymėjo, kad ieškovės pateiktame pasiūlyme nurodyti techniniai vaizdo kameros ir objektyvo duomenys atitinka techninėje specifikacijoje jiems keliamus reikalavimus, kad ginčo dėl skaitinės prekių techninių parametrų išraiškos, pateiktos pasiūlyme, nėra, todėl nepagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą nepagrįstai vertino pagal Pirkimo sąlygų IX skyriaus nuostatas kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimų. Teisėjų kolegija atmeta šiuos teiginius kaip nepagrįstus.

15660.

157Byloje nustatyta, kad Techninės specifikacijos 28 p. numatyta, jog sistemos pagrindą sudaro optoelektroninė įranga išdėstyta užkardos veikimo teritorijoje nurodytoje žemėlapyje (preliminarus optoelektroninė įrangos išdėstymas nurodytas priede Nr. 1), montuojama ant esamų ir naujai diegiamų stulpų, bokštų ar stiebų, turi užtikrinti viso saugomo ruožo stebėjimą dienos ir nakties metu, objektų priartėjimą prie valstybės sienos ir jos kirtimą bei objektų atskyrimą pagal rūšinius požymius (pvz. asmuo, gyvūnas, transporto priemonė).

15861.

159Techninės specifikacijos reikalavimas yra nukreiptas į tikslą, kurio perkančioji organizacija siekia. Tam, kad būtų įgyvendintas šis reikalavimas, pasiektas tikslas aptikti, užfiksuoti, stebėti objektus ir kt., perkančioji organizacija (atsakovė) nustatė atitinkamus techninius reikalavimus siekiamai įsigyti įrangai, tame tarpe – stacionarioms vaizdo stebėjimo kameroms ir jų objektyvams, kurių pagalba užfiksuoti vaizdai perduodami (kabeliais) į kompiuterius, per kuriuos VSAT darbuotojai vykdys stebėjimą: vaizdo ryškumo (skiriamosios gebos), spalvų, vaizdo kameros matricos įstrižainės ir kt.

16062.

161Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė, vadovaudamasis perkančiosios organizacijos poreikiais, parinko pagal Pirkimo sąlygas siūlytiną įrangą. Techninės specifikacijos 40 ir 41 p. buvo nustatyti reikalavimai stacionarioms vaizdo stebėjimo kameroms ir jų objektyvams, tame tarpe – vaizdo stebėjimo kameros turi turėti (i) matricą su ne mažesne kaip 1/3 colio įstrižaine bei (ii) skiriamąjį gebą ne mažesnę kaip 1280x720, o objektyvų matymo kampai reguliuojami vietoje. Sujungus ieškovės siūlomą vaizdo stebėjimo kamerą ir objektyvą bei įjungus EIS funkciją, vaizdo kameros faktinis darbinis sensoriaus dydis yra apytiksliai lygus 1/2.5 (atsižvelgiant į objektyvo dydį ir, atitinkamai, perduodamą šviesos srautą į matricos plotą), t. y. didesnis nei buvo reikalauta, taip pat užtikrinama, kad vaizdo raiška, t. y. vaizdo kokybė, nesikeis, tuo tarpu matomo viso bet kokio ploto vaizdo apimties matymas užtikrinamas reguliuojant objektyvo matymo kampus. Visi minėtos įrangos parametrai ne mažesni nei nustatyta Pirkimo sąlygose, įskaitant ne mažesnę nei 1280 x 720 skiriamąjį gebą.

16263.

163Teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad skirtingų gamintojų kamerų bei objektyvų su neidentiškomis vaizdo matricomis komplektavimas (šiuo atveju – vaizdo kameros Hikvision DS-2CD4C26FWD-(A)(P) ir objektyvo Bosch LVF-500FC-S0940) techniniu požiūriu yra galimas. Tai patvirtina į bylą pateikti antstolio A. B. 2018-07-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas su priedais, antstolio A. N. 2018-08-21 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas su priedais bei gamintojo 2018-08-22 Hikvision atitikties deklaracija. Draudimas Pirkimo sąlygose tokį skirtingų gamintojų prekių komplektavimą tiekėjams siūlyti nenustatytas. Techninėje specifikacijoje įtvirtinti reikalavimai atskiriems optoelektroninės įrangos elementams, tačiau techniniai reikalavimai, keliami skirtingų gamintojų įrangos derinimo atveju, nenustatyti, tokiu būdu pažeista perkančiosios organizacijos pareiga formuluoti aiškias ir tikslias, neabstrakčias Pirkimo sąlygas.

16464.

165Pirkimo sąlygose nėra draudimo naudoti EIS (Electronic Image Stabilization, liet. elektroninė vaizdo stabilizavimo) funkcija. Ieškovės siūlomų prekių tarpusavio suderinamumą užtikrina inovatyvioje siūlomoje vaizdo kameroje esanti EIS funkcija. Atsakovė nepaneigė galimybės pagal Pirkimo sąlygas naudoti EIS funkciją.

16665.

167Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad teisingos pirmosios instancijos teismo išvados perkančioji organizacija pirkimo Nr. 376526 dokumentuose nustatė konkrečius techninius reikalavimus, keliamus atskiriems optoelektroninės įrangos elementams – vaizdo kamerai ir objektyvui, tačiau Pirkimo sąlygose nesant draudimo pateikti skirtingų gamintojų optoelektroninės įrangos elementus, nenustatė aiškių ir tikslių techninių reikalavimų šių elementų suderinamumui.

16866.

169Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ieškovės pateiktas pasiūlymas atitiko Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, keliamus minėtiems optoelektroninės įrangos elementams. Faktinių bylos duomenų dėl galimybių naudoti skirtingų gamintojų optoelektroninės įrangos elementus, siekiant Pirkimo sąlygose įtvirtinto Pirkimo objekto įsigijimo tikslo, atsakovė nepaneigė nei savo parengtų Pirkimo, nei kitų dokumentų pagrindu.

170Dėl viešojo intereso

17167.

172Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

17368.

174Apeliantės teigimu, Pirkimas susijęs su viešuoju interesu, kadangi siekiant maksimaliai operatyviai ženkliai sustiprinti valstybės sienos apsaugą Kenos pasienio kontrolės punkte ir jo prieigose buvo inicijuotos minėtosios viešųjų pirkimų procedūros. Esamos Kenos pasienio kontrolės punkte stebėjimo sistemos atnaujinimas, diegimas ir plėtimas susijęs su viešuoju interesu užtikrinant tinkamą Europos Sąjungos išorinės sienos apsaugą Lietuvos Respublikos prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinant Specialiąją tranzito schemą kontekste.

17569.

176Pirkimo objekto svarba ir reikšmė, viešas interesas neatleidžia perkančiosios organizacijos nuo pareigos pagal įstatymo reikalavimus aiškiai ir tinkamai suformuluoti ir nustatyti pirkimo sąlygas.

17770.

178Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantei nepagrįstai ir neteisėtai atmetus Pirkimo sąlygas atitinkantį ieškovės pasiūlymą, toks perkančiosios organizacijos sprendimas negali būti pateisinamas ar pripažintas pagrįstu, teisėtu vien tik todėl, kad Pirkimo objektas yra svarbus.

179Dėl perkančiosios organizacijos 2018-07-02 sprendimo

18071.

181Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2018-07-02 raštu Nr. 21-14-2072 įformintą sprendimą atmesti ieškovės pretenziją.

18272.

183Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu nusprendė panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešajame pirkime Nr. 376526 priimtą 2018-07-02 sprendimą dėl ieškovės pretenzijos atmetimo.

18473.

185Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką ieškinio reikalavimas dėl tiekėjo pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką; viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti; dėl to bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją ar jos neišnagrinėti nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-03-29 nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018).

18674.

187Taikant ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje suformuluotas teisės aiškinimo taisykles, nagrinėjamoje byloje naikintina teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės 2018-07-02 raštu Nr. 21-14-2072 įformintą sprendimą atmesti ieškovės pretenziją, ir ši bylos dalis nutrauktina.

188Dėl įpareigojimo perkančiąją organizaciją įvertinti ieškovės pasiūlymą.

18975.

190Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu nusprendė įpareigoti atsakovę Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvertinti ieškovės ATEA, UAB pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo Nr. 376526 sąlygoms.

19176.

192Teisėjų kolegija pažymi, kad pasiūlymų vertinimas yra ne teismo, o perkančiosios organizacijos prerogatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011).

19377.

194Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas atsakovę Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvertinti ieškovės ATEA, UAB pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo Nr. 376526 sąlygoms, sprendė, kad tiekėjai grąžinami į anksčiau buvusią prieš panaikinamą perkančiosios organizacijos sprendimą Pirkimo stadiją.

195Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

19678.

197Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

19879.

199Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė pagrįstą sprendimą, sprendžia, kad nėra pagrindo paskirstyti bylinėjimosi išlaidas.

200Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

20180.

202Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

203Dėl procesinės bylos baigties

20481.

205Teisėjų kolegija dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų sprendžia, kad atsakovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2018-09-11 sprendimas pakeistinas atitinkamai išdėstant kitaip rezoliucinę dalį.

206Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

20782.

208Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

20983.

210Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).

21184.

212CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

21385.

214Ieškovė ATEA, UAB prašė priteisti iš atsakovės 2 355,87 Eur bylinėjimosi išlaidų.

21586.

216Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas 1,3 koeficientas (Rekomendacijų 8.11 p.) nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.

21787.

218Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti viršija maksimalius kriterijus, todėl iš atsakovės (apeliantės) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ieškovei ATEA, UAB priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki 1 000 Eur.

21988.

220Trečiasis asmuo UAB „FIMA“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

221Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

222Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimą ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti sekančiai:

223„Ieškovės ATEA, UAB ieškinį tenkinti iš dalies.

224Panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešajame pirkime Nr. 376526 priimtą 2018 m. birželio 13 d. sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo.

225Įpareigoti atsakovę Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvertinti ieškovės ATEA, UAB pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo Nr. 376526 sąlygoms.

226Priteisti iš atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, j. a. k. 188608252, ieškovei ATEA, UAB, j. a. k. 122588443, 6 188,88 Eur (šešis tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis eurus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų“.

227Civilinę bylą dalyje dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešajame pirkime Nr. 376526 priimtą 2018 m. liepos 2 d. sprendimą dėl ieškovės pretenzijos atmetimo nutraukti.

228Priteisti iš atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, j. a. k. 188608252, ieškovei ATEA, UAB, j. a. k. 122588443, vieną tūkstantį eurų (1 00 Eur) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė ATEA, UAB kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Valstybės... 8. 2.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė paskelbė atvirą... 10. 3.... 11. Ieškovė ATEA, UAB pažymėjo, kad 2018-05-22 turėjo vykti vokų su... 12. 4.... 13. Ieškovės ATEA, UAB teigimu, jos Pirkime pateiktas pasiūlymas atitinka... 14. 5.... 15. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė nepasisakė dėl ieškovės argumentų, jog... 16. 6.... 17. Ieškovės ATEA, UAB teigimu, jos pasiūlymas atmestas nepagrįstai, kadangi... 18. 7.... 19. Ieškovė nurodė, kad atsakovė netinkamai interpretuoja Bosch gamintojo... 20. 8.... 21. Ieškovė ATEA, UAB pažymėjo, kad ginčo atveju, perkančioji organizacija... 22. 9.... 23. Ieškovė nurodė, kad dėl aukščiau nurodytų priežasčių, visiškai... 24. 10.... 25. Ieškovė ATEA, UAB pažymėjo, kad perkančioji organizacija pati Techninėje... 26. 11.... 27. Ieškovė ATEA, UAB nurodė, kad atsakyme į pretenziją atsakovė nepagrįstai... 28. 12.... 29. Ieškovės ATEA, UAB teigimu, ieškovės pasiūlyta vaizdo stebėjimo kamera ir... 30. 13.... 31. Ieškovė ATEA, UAB nurodė, kad naudojant EIS sistemą, kameros sensoriaus... 32. 14.... 33. Ieškovė ATEA, UAB pažymėjo, kad atsakovės pateikto MS Word formatu... 34. 15.... 35. Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus... 36. 16.... 37. Atsakovė nurodė, kad aplinkybė dėl ieškovės pasiūlyto objektyvo... 38. 17.... 39. Atsakovė pažymėjo, kad ji neplanavo ir Pirkimo sąlygose nenumatė vaizdo... 40. 18.... 41. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovė ATEA, UAB pati išreiškė valią... 42. 19.... 43. Atsakovės teigimu, ji neturėjo teisės kreiptis į ieškovę dėl jos... 44. 20.... 45. Atsakovė nurodė, kad teismui pateiktas esminius optinės įrangos veikimo... 46. 21.... 47. Trečiasis asmuo UAB „FIMA“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.... 48. II.... 49. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 50. 22.... 51. Vilniaus apygardos teismas 2018-09-11 sprendimu nusprendė ieškovės ATEA, UAB... 52. 23.... 53. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar perkančioji... 54. 24.... 55. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 12 punkte... 56. 25.... 57. Teismas nurodė, kad Techninės specifikacijos nuostatose apibrėžtos... 58. 26.... 59. Teismas pažymėjo, kad ieškovės pateiktame pasiūlyme nurodyti techniniai... 60. 27.... 61. Teismas taip pat konstatavo, kad taip pat netinkamai taikytas Pirkimo sąlygų... 62. 28.... 63. Teismas pažymėjo, kad atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą Pirkimo... 64. 29.... 65. Teismas laikė nepagrįstu atsakovės teiginį dėl Techninės specifikacijos... 66. 30.... 67. Teismas taip pat laikė nepagrįstais atsakovės argumentus dėl ieškovės... 68. 31.... 69. Teismas pažymėjo, kad visi Pirkimo sąlygų 58 punkte nustatyti pasiūlymo... 70. 32.... 71. Teismas nurodė, kad ieškovės pasiūlyme pateiktos nuorodos į gamintojo... 72. 33.... 73. Teismas pažymėjo, kad skirtingų gamintojų kamerų bei objektyvų su... 74. 34.... 75. Teismas nurodė, kad draudimas Pirkimo sąlygose tokį skirtingų gamintojų... 76. 35.... 77. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie atsakovės darbuotojo... 78. 36.... 79. Teismas nurodė, kad konstatavus, kad pagrindo ieškovės pateiktą pasiūlymą... 80. 37.... 81. Teismas pažymėjo, kad kitų 67 punkte nustatytų tiekėjų pasiūlymų... 82. 38.... 83. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai nepasinaudojo... 84. 39.... 85. Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, sprendė, kad ieškovės... 86. 40.... 87. Teismas, vertindamas šalių poziciją dėl atsakovės pateikto atsiliepimo į... 88. 41.... 89. Teismas pagal byloje nustatytas aplinkines konstatavo, kad perkančioji... 90. 42.... 91. Teismas sprendė, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas atitiko Techninėje... 92. 43.... 93. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad perkančioji... 94. 44.... 95. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šalys grąžinamos į pasiūlymų... 96. 45.... 97. Teismas nustatė, kad ieškovė už ieškinį sumokėjo 2 250 Eur žyminio... 98. 46.... 99. Teismas, atsižvelgdamas į byloje rengtų procesinių dokumentų kiekį, bylos... 100. III.... 101. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 102. 47.... 103. Apeliaciniame skunde atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos... 104. 47.1.... 105. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad perkančioji... 106. 47.2.... 107. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad Techninės... 108. 47.3.... 109. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi vien ieškovės pateiktais įrodymais,... 110. 47.4.... 111. Atsakovės parengtoje Techninėje specifikacijoje minimaliuose techniniuose... 112. 47.5.... 113. Pirkimas susijęs su viešuoju interesu. Siekiant maksimaliai operatyviai... 114. 48.... 115. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė ATEA, UAB prašo apeliacinį... 116. 48.1.... 117. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus ir... 118. 48.2.... 119. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovės pasiūlymas... 120. 48.3.... 121. Atsakovė apeliacinį skundą nepagrįstai grindžia viešuoju interesu,... 122. 49.... 123. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „FIMA“ prašo... 124. 49.1.... 125. Sutiktina su atsakovės apeliaciniame skunde išdėstyta pozicija.... 126. 49.2.... 127. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino detalių atsakovės ir... 128. 49.3.... 129. Ieškovės ir trečiojo asmens byloje pateikti duomenys patvirtina ieškovės... 130. 50.... 131. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-10-30 gautas ieškovės ATEA, UAB prašymas... 132. Teisėjų kolegija... 133. IV.... 134. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 135. 51.... 136. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 137. Dėl naujų įrodymų ... 138. 52.... 139. Atsakovė su apeliaciniu skundu pateikė V. J. kvalifikacinių duomenų... 140. 53.... 141. Nagrinėjamu atveju ieškovė ATEA, UAB Lietuvos apeliaciniam teismui... 142. 54.... 143. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą šalių... 144. Dėl įrodymų vertinimo ... 145. 55.... 146. Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie... 147. 56.... 148. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 straipsnyje numatyta, jog teismas... 149. 57.... 150. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, ištyręs ir įvertinęs byloje... 151. 58.... 152. Dėl to teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, kad... 153. Dėl ieškovės pasiūlymo ir Pirkimo sąlygų ... 154. 59.... 155. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad... 156. 60.... 157. Byloje nustatyta, kad Techninės specifikacijos 28 p. numatyta, jog sistemos... 158. 61.... 159. Techninės specifikacijos reikalavimas yra nukreiptas į tikslą, kurio... 160. 62.... 161. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė, vadovaudamasis perkančiosios... 162. 63.... 163. Teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad skirtingų gamintojų... 164. 64.... 165. Pirkimo sąlygose nėra draudimo naudoti EIS (Electronic Image Stabilization,... 166. 65.... 167. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad teisingos pirmosios instancijos... 168. 66.... 169. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 170. Dėl viešojo intereso... 171. 67.... 172. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą... 173. 68.... 174. Apeliantės teigimu, Pirkimas susijęs su viešuoju interesu, kadangi siekiant... 175. 69.... 176. Pirkimo objekto svarba ir reikšmė, viešas interesas neatleidžia... 177. 70.... 178. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantei nepagrįstai ir neteisėtai atmetus... 179. Dėl perkančiosios organizacijos 2018-07-02 sprendimo... 180. 71.... 181. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir... 182. 72.... 183. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu nusprendė panaikinti... 184. 73.... 185. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką... 186. 74.... 187. Taikant ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje suformuluotas teisės... 188. Dėl įpareigojimo perkančiąją organizaciją įvertinti ieškovės... 189. 75.... 190. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu nusprendė įpareigoti... 191. 76.... 192. Teisėjų kolegija pažymi, kad pasiūlymų vertinimas yra ne teismo, o... 193. 77.... 194. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas... 195. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme ... 196. 78.... 197. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 198. 79.... 199. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas... 200. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų... 201. 80.... 202. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 203. Dėl procesinės bylos baigties ... 204. 81.... 205. Teisėjų kolegija dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų sprendžia, kad... 206. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 207. 82.... 208. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 209. 83.... 210. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 211. 84.... 212. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 213. 85.... 214. Ieškovė ATEA, UAB prašė priteisti iš atsakovės 2 355,87 Eur bylinėjimosi... 215. 86.... 216. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl... 217. 87.... 218. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad... 219. 88.... 220. Trečiasis asmuo UAB „FIMA“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų... 221. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 222. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimą ir jo... 223. „Ieškovės ATEA, UAB ieškinį tenkinti iš dalies.... 224. Panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos... 225. Įpareigoti atsakovę Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos... 226. Priteisti iš atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos... 227. Civilinę bylą dalyje dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisėtu ir... 228. Priteisti iš atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos...