Byla e2A-1000-180/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Mariaus Bajoro, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Antano Rudzinsko,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1053-730/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ patikslintą ieškinį atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Desela“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ecoservice“ prašė:
  1. pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2018 m. sausio 31 d. atsakovės sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę, pripažinti UAB „Desela“ pasiūlymą laimėjusiu ir sudaryti pirkimo sutartį;
  2. pripažinti atsakovės ir laimėjusio tiekėjo UAB „Desela“ sudarytą 2018 m. vasario 14 d. viešojo pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia, taikant restituciją natūra;
  3. įpareigoti Perkančiąją organizaciją atmesti UAB „Desela“ pasiūlymą, pakartotinai pirkime atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo veiksmus, sudaryti pasiūlymų eilę bei nustatyti laimėjusį pasiūlymą.
 2. Ieškovės argumentai: atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) pirkimas“ (pirkimo Nr. 355195) (toliau – „Pirkimas“), kuriuo siekia įsigyti pakuočių atliekų surinkimo priemones (konteinerius). Pirkimo sąlygose nustatyta, kad konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, o tiekėjas turi pateikti tai patvirtinantį sertifikatą. Kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybes užtikrinimo ženklu (Pirkimo sąlygų 1 priedo 3.2 p.).
 3. 2018 m. sausio 31 d. atsakovė pateikė raštą Nr. (4.1.24.)-D3-578, kuriame informavo pirkimo dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį UAB ,,Desela“ pasiūlymą ir sprendimą sudaryti su laimėjusiu tiekėju viešojo pirkimo sutartį. 2018 m. sausio 31 d. ji (ieškovė) kreipėsi į atsakovę (perkančiąją organizaciją), prašydama leisti susipažinti su laimėjusio tiekėjo pateiktu RAL GZ 95/1 sertifikatu tam, kad būtų galima įsitikinti, kad pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas. 2018 m. vasario 14 d. gavo laimėjusio tiekėjo pateiktą TUV Rheinland bandymo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad laimėjusio tiekėjo pasiūlytas gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ (Indija) konteineris atitinka bandymo rezultatus pagal RAL GZ 951/1 bandymo specifikacijas.
 4. Ieškovė, įvertinusi laimėjusio tiekėjo pateikta bandymo ataskaitą ir viešai skelbiamą informaciją apie RAL-GZ 951/1 kokybės ženklu sertifikuotus gamintojų konteinerius, nustatė, kad gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 kokybės ženklą.
 5. Atliekų ir atliekų konteinerių kokybės kontrolės asociacija (Gūtegemeinschaft Abfall-und VVertstoffbehalter e.V. (GGAVVB), Ouality Control Association of VVaste and Recycling Containers) (toliau – „GGAVVB“) (RAL GZ 951/1 kokybės ženklą sukūrusi ir galinti įgalioti naudoti kokybės ženklą RAL GZ 951/1 atstovai) pateiktame UAB „Ecoservice“ atsakyme nurodoma, kad gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 kokybės standartą ir kad pateikta TUV Rheinland bandymo ataskaita neįrodo gaminio atitikties RAL GZ 951/1 kokybės standarto kokybinių charakteristikų.
 6. 2018 m. vasario 20 d. pateiktos pretenzijos atsakovė nenagrinėjo, motyvuodama tuo, kad 2018 m. vasario 14 d. su laimėjusiu tiekėju buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis.
 7. Ieškovė teigė, kad, nepaisant 2018 m. sausio 31 d. pateikto prašymo supažindinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymą sudarančia informacija, perkančioji organizacija delsė pateikti jai (ieškovei) informaciją ar dokumentus – juos pateikė tik sudariusi viešojo pirkimo sutartį (2018 m. vasario 14 d.). Atsakovė neteisėtai paneigė jos (ieškovės) galimybę pasinaudoti išankstine ginčų sprendimų ne teisme tvarka, pažeidė veiksmingumo principą. Vien šio pažeidimo pagrindu perkančiosios organizacijos veiksmai pripažintini neteisėtais.
 8. Pirkimo sąlygų 2.12.1.5 punkte nustatyta, kad tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Oficialūs atstovai GGAWB patvirtino, kad gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 kokybės standartą, dėl ko paminėtas gamintojas neturi teisės savo veikloje naudoti RAL GZ 951/1 kokybės ženklo ar ženklinti konteinerių RAL GZ 951/1 kokybės ženklu. Perkančioji organizacija privalo tiksliai laikytis savo pačios iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų reikalavimų. Priėmusi sprendimą priimti tik tokius konteinerius, kurie bus pažymėti RAL GZ 951/1 ar lygiaverčiu kokybės ženklu, privalėjo atmesti nurodyto reikalavimo objektyviai įgyvendinti neturinčio galimybės laimėjusio tiekėjo pasiūlymą.
 9. Akredituotų įstaigų, turinčių teisę vykdyti prekės atitikties RAL GZ 951/1 standartui vertinimą, sąrašas yra viešai skelbiamas Vokietijos akreditavimo įstaigos tinklalapio duomenų bazėje, iš kurios matyti, kad teisę vykdyti gaminio atitikties RAL GZ 951/1 kokybės standartui vertinimą turi išskirtinai tik akredituota įstaiga „SKZ - Testing GmbH“, o TUV Rheinland tokia teisė nėra suteikta. Ieškovės teigimu, TUV Rheinland, nesant akredituotai įstaigai, kuri neturinti teisės vykdyti gaminio atitikties RAL GZ 951/1 kokybės standartui, jos išduoti dokumentai negali būti vertinami, kadangi tokie gaminio atitikties standartai teisinės galios ar vertės neturi ir yra niekiniai.
 10. Pirkimo sąlygose nustatyta, kad konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą. Nagrinėjamu atveju laimėjusio tiekėjo pasiūlytas gaminys nėra sertifikuotas pagal RAL GZ 951/1 kokybės standartą, o joks kitas lygiavertis kokybės standartas, pagal kurį būtų sertifikuotas siūlomas gaminys, nenurodytas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 5 d. sprendimu ieškovės UAB „Ecoservice“ ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovės UAB „Ecoservice“ atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai 2 310 EUR bylinėjimosi išlaidų; paliko galioti iki sprendimo įsiteisėjimo 2018 m. kovo 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Ginčui spręsti teismas taikė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnio 1 ir 2 dalies, 37 straipsnio 1 ir 3 dalies, 101, 102 straipsnių nuostatas; vadovavosi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. sausio 24 d. sprendimu Komisija prieš Nyderlandus, C-359/93; kasacinio teismo praktika viešųjų pirkimų bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011; 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012; 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012; 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017).
Dėl ieškovės galimybės pasinaudoti ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
 1. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, konstatavo, kad terminas pateikti pretenziją turėjo būti skaičiuojamas nuo perkančiosios organizacijos prašomos informacijos pateikimo ieškovei dienos, t. y. nuo 2018 m. vasario 14 d. Ši data turėtų būti pripažįstama kaip objektyvaus informacijos sužinojimo diena, todėl perkančioji organizacija ilgą laiką nuo pateikto prašymo supažindinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymą sudarančia informacija, neteikdama ieškovei informacijos ar dokumentų, pažeidė ieškovės teisę dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.
 1. Aplinkybės, kad ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl informacijos apie laimėjusio tiekėjo pasiūlymą pateikimo 2018 m. sausio 31 d., o perkančioji organizacija prašomą informaciją pateikė tik 2018 m. vasario 14 d. bei tą pačią dieną (2018 m. vasario 14 d.) buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis, parodo, kad atsakovė turėjo suprasti, kad ieškovė neturės realios galimybės pasinaudoti ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Tokiu būdu eliminavus ieškovės galimybę ginti galbūt pažeistas jos teises, ieškovei kilo būtinybė kreiptis į teismą su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais bei viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.
Dėl laimėjusio tiekėjo pasiūlytų konteinerių (ne)atitikimo RAL GZ 951/1 viešojo pirkimo sąlygoms.
 1. Teismas, įvertinęs Techninės specifikacijos 3.2 punkto reikalavimą (konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, apie tai patvirtinama pateikiant sertifikatą, kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu); Techninės specifikacijos 7 dalies („Dokumentacija (pateikiama pristačius prekę)) 7.1 punkto (Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas – lietuvių kalba) ir 7.2 punkto (Dokumentą, patvirtinantį atitikimą RAL GZ 951/1, LST EN 840-1:2012, LST EN 840-5:2013, LST EN 840-6:2013 (arba lygiaverčiams) standartams, arba lygiavertis dokumentas, oficialūs kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai, arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius ne tik konteinerių kokybę, bet ir pagaminimo medžiagų atsparumą smūgiams ir temperatūrų pokyčiams (su patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą) reikalavimus; trečiojo asmens UAB „Desela“ kartu su pasiūlymu pateiktą bandymo ataskaitą, sprendė, kad paminėta bandymo ataskaita, kurioje nurodoma, kad UAB „Desela“ siūlomi konteineriai yra bandomi pagal standarto RAL GZ 951/1 nustatytas patikras TUV Rheinland InterCert Kft. bandymų laboratorijoje ir bandymų rezultatai atitinka šio standarto reikalavimus, atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus. Taigi perkančioji organizacija neturėjo pagrindo atmesti pasiūlymo dėl to, kad UAB „Desela“ siūlomi konteineriai neatitinka Pirkimo sąlygose nurodytų techninių specifikacijų.
 1. Perkančiosios organizacijos pasirinkimas nustatyti vieną iš galimų reikalavimo pirkimo objektui kriterijų (konteineriai turi atitikti RAL GZ 951/1 kokybės standartą ar jam prilyginamą) neturi riboti tiekėjos UAB „Desela“ ar kitų tiekėjų pateikti savo pasiūlymų, jeigu jų siūlomos pirkimo objekto savybės atitinka tas, kurias nurodė perkančioji organizacija ir jeigu tiekėjas tai įrodo. Teismas sprendė, kad byloje nėra įrodymų apie tai, kad UAB „Desela“ pateiktoje bandymo ataskaitoje nurodyti duomenys neatitinka tikrovės, t. y. UAB „Desela“ siūlomi konteineriai, išbandžius juos pagal standarto RAL GZ 951/1 nustatytas patikras, neatitinka RAL GZ 951/1 kokybės standarto kokybinių charakteristikų.
 1. Teismas sprendė, kad ieškovės pateiktas 2018 m. vasario 9 d. GGAWB pranešimas Šilutės rajono savivaldybės administracijai, kuriame nurodoma, kad GGAWB pridėti sertifikatai, skirti įmonei „MNG PLASTIC GOGIC doo“ RS-22320 Indija, išduoti Reinlando TUV (Technikos kontrolės susivienijimo) neatitinka RAL GZ 951/1 kokybės sertifikato reikalavimų, o duomenų, kad UAB „Desela“ siūlomi konteineriai, išbandžius juos pagal standarto RAL GZ 951/1 nustatytas patikras, neatitinka RAL GZ 951/1 kokybės standarto kokybinėms charakteristikoms, neįrodo aplinkybės, kad trečiojo asmens UAB „Desela“ siūlomi konteineriai neatitinka RAL GZ 951/1 kokybės standarto. Taip pat šis pranešimas skirtas Šilutės rajono savivaldybės administracijai, todėl nesusijęs su ginčo pirkimu.
 1. Teismas taip pat atmetė ieškovės argumentą, kad RAL GZ951/1 kokybės ženklo oficialus atstovas GGAWB nurodė, jog TUV Rheinland nėra akredituota įstaiga, turinti teisę vykdyti gaminio atitikties RAL GZ 951/1 standartui, o tokio asmens išduotos išvados ar dokumentai yra laikytini neteisėtais, niekiniais, nes ieškovė nepateikė šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų, o ieškovės pateikta nuoroda į tai, kad oficialiame akreditavimo įstaigos tinklalapyje yra pateikiama informacija, kad vienintelė akredituota įstaiga, turinti teisę vykdyti RAL GZ951/1 standarto nustatymą yra „SKZ – Testing GmbH“, nesudaro pagrindo pripažinti šią aplinkybę įrodyta.
 1. Teismas priėjo išvados, kad ieškovė neįrodė laimėjusio tiekėjo pasiūlymo neatitikties konkurso techninės specifikacijos reikalavimams ir nėra teisinio pagrindo nustatinėti, ar TUV Rheinland yra akredituota įstaiga, turinti teisę vykdyti bandymus atitikties RAL-GZ 951/1 standartui, ar ne.
 1. Teismas sutiko su atsakove, kad bandymo ataskaita yra susijusi tik su ataskaitoje nurodytu bandymo mėginiu, nes išbandytas konkretus mėginys, todėl visiškai suprantama, kad kiti, neišbandyti mėginiai negali būti ženklinami šios bandymo ataskaitos pagrindu, todėl nuoroda, kad bandymo ataskaita nesuteikia jokio bandymo ženklo, ir reiškia, kad jos pagrindu kiti, neišbandyti konteineriai negali būti ženklinami, nereiškia, jog gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai neatitinka techninėse specifikacijose nurodytų standartų reikalavimų.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9

 1. Ieškovė UAB „Ecoservice“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 5 d. sprendimą ir priimti naują: pripažinti neteisėtu bei panaikinti 2018 m. sausio 31 d. atsakovės sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę, pripažinti UAB „Desela“ pasiūlymą laimėjusiu, ir sudaryti pirkimo sutartį; pripažinti atsakovės ir laimėjusio tiekėjo UAB „Desela“ sudarytą 2018 m. vasario 14 d. viešojo pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia, taikant restituciją natūra; įpareigoti atsakovę atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, pakartotinai Pirkime atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo veiksmus, sudaryti pasiūlymų eilę bei nustatyti laimėjusį pasiūlymą; perskirstyti bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas; priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.
 2. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ginčijama bandymų ataskaitą pasirašiusi TUV Rheinland nėra įtraukta į akredituotų įstaigų, turinčių teisę vykdyti gaminio atitikties tarptautiniam RAL GZ 951/1 kokybės standartui nustatymą. Šios aplinkybės nepaneigė nei atsakovė nei trečiasis asmuo. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodo, kad neturi teisės kvestionuoti nurodytos aplinkybės, ignoruodamas atsakovei, kaip perkančiajai organizacijai, tenkančias pareigas. TUV Rheinland neturėjo teisės vykdyti kompetentingų tokio pobūdžio tyrimų ar bandymų bei nustatinėti tariamą gaminio atitikimą tarptautiniam RAL GZ 951/1 kokybės standartui.
  2. Ginčijama bandymų ataskaita negali būti nei sertifikatu, nei bandymų ar tam tikrų laboratorinių tyrimų ataskaita/protokolu. Ši ataskaita nepatvirtina gaminio sertifikavimo pagal bet kokį (RAL GZ 951/1 ar bet kokį kitą jam lygiavertį) kokybės standartą. Atsakovė ir trečiasis asmuo šios aplinkybės nepaneigė. Ataskaitoje nėra nurodomi jokie tyrimų ar bandymų rezultatai, faktinės tirtų ar išbandytų konteinerių nustatytos charakteristikos, kurių pagrindu galėtų būti nustatinėjamos gaminio kokybinės charakteristikos ar lygiavertiškumas. Ataskaitoje yra tiesiog perkopijuota viena iš lentelių, esanti RAL GZ 951/1 tarptautinio standarto brošiūroje, o pirmajame lape nurodant visiškai niekuo nepagrįstą bei neįrodytą deklaratyvų asmens prierašą „atitinka“.
  3. Ginčijamos ataskaitos pirmajame lape nurodomas vienintelis TUV Rheinland tirtas testuoto konteinerio pavyzdys (nurodomas pavyzdžio Nr. „A000179131“) ir tame pačiame lape pateikta nurodyto testo pavyzdžio nuotrauka, nurodant, kad šis testo pavyzdys yra 4 ratų ir ne mažesnės kaip 660 l konteineris, tačiau atsakovės vykdomo Konkurso pagrindu yra siekiama įsigyti bei trečiasis asmuo pasiūlymą pateikė dėl visiškai kitų su nurodytu testuotu konteineriu niekaip nesusijusiu 2 ratų 120 l ir 240 l konteinerių.
  4. Bandymų ataskaitos netinkamumą bei neatitikimą RAL GZ 951/1 standarto reikalavimams patvirtino oficialus tarptautinio RAL GZ 951/1 standarto atstovas GGAWB, kuris išanalizavęs ataskaitą ir joje esančią informaciją nurodė, kad TUV Rheinland pasirašyta ataskaita nepatvirtina trečiojo asmens siūlomo konteinerio atitikties visoms RAL GZ 951/1 kokybės standarto charakteristikoms.
  5. Byloje nėra ginčo, kad trečiojo asmens siūlomi konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 kokybės standartą. Trečiasis asmuo ir atsakovė nenurodė jokio kito lygiaverčio kokybės standarto, pagal kurį būtų sertifikuotas trečiojo asmens siūlomas gaminys. Trečiojo asmens pateiktame TUV Rheinland išduotame dokumente nurodyta, kad bandymo ataskaita nesuteikia teisės vykdyti bet kokį ženklinimą, o tai reiškia, kad trečiasis asmuo neturi teisės naudoti nurodyto dokumento kaip kokybės užtikrinimo įrodymo ar vykdyti bet kokį kokybės standarto ženklinimą.
  6. Atsakovė pateikto pasiūlymo lygiavertiškumą grindžia deklaratyviu teiginiu, kad UAB „Desela“ pateiktos bandymų ataskaitos pirmajame lape yra įrašas „atitinka“. Atsakovė nenurodė kokių veiksmų buvo imtasi ir/ar kokios aplinkybės patvirtina, jog siūlomas gaminys yra identiškas gaminiui, sertifikuotam pagal RAL GZ 951/1 standartą. Atsakovė, pažeisdama jai nustatytas pareigas, visiškai nesiėmė jokių veiksmų išsiaiškinti faktinio pasiūlymo atitikimo nustatytiems reikalavimams bei neanalizavo pateikto dokumento turinio bei akivaizdžių jo trūkumų. Trečiojo asmens UAB „Desela“ pasiūlymas buvo įvertintas formaliai bei jo siūlomų konteinerių lygiavertiškumas nebuvo nustatinėjamas.
  7. Ginčijamą bandymų ataskaitą pasirašiusi TUV Rheinland nėra akredituota įstaiga, turinti teisę vykdyti gaminio atitikties RAL GZ 951/1 kokybės standartui nustatymą, todėl nurodyto asmens išduoti dokumentai neturi teisinės galios ir negali būti laikomi techninės specifikacijos reikalavimų atitikties įrodymu. Teismų praktikoje nurodoma, kad tuo atveju, kai tam tikrus dokumentus išduoda neįgaliotas asmuo, toks dokumentas yra laikomas verslo subjekto nuomone ir negali būti vertinama kaip galutine išvada dėl gaminio atitikties technines specifikacijos reikalavimams.
  8. Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 3.2. punkte nustatytas reikalavimas atitikti tarptautinį kokybės standartą, pateikiant sertifikatą. Atsižvelgiant į tai, atitiktis Konkurso sąlygoms gali ir turi būti įrodinėjamos išskirtinai tik akredituotų ir kompetentingų, sertifikavimą pagal atitinkamą standartą turinčių teisę vykdyti asmenų, ir negali būti įrodinėjami bet kurio neįgalioto asmens nuomonėmis ar nekompetentingomis išvadomis. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad apeliantė neįrodė aplinkybės, kad TUV Rheinland nėra akredituota bei kompetentinga įstaiga, turinti teisę vykdyti konteinerio atitikties RAL GZ 951/1 standartui nustatymą.
  9. Byloje iš esmės nėra ginčo, kad Indijos gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 kokybės standartą, todėl paminėtas gamintojas neturi teisės savo veikloje naudoti RAL GZ 951/1 kokybės ženklo ar ženklinti konteinerių RAL GZ 951/1 kokybės ženklinimu. Nei trečiasis asmuo, nei atsakovė nenurodė jokio kito lygiaverčio kokybės standarto bei trečiasis asmuo nepateikė sertifikato, patvirtinančio gaminio sertifikavimo pagal bet kokį kitą lygiavertį kokybės standartą, todėl gaminio ženklinimas pagal kitą lygiavertį kokybės standartą taip pat nebus bei negalės būti vykdomas. Trečiojo asmens pateiktoje bandymų ataskaitoje nurodoma, kad bandymo ataskaita nesuteikia teisės vykdyti bet kokį konteinerių ženklinimą. Trečiasis asmuo objektyviai neturės galimybės įvykdyti Konkurso sąlygų reikalavimų, t. y. pristatyti konteinerius, pažymėtus RAL GZ 951/1 ar bet kokio kito lygiaverčio standarto kokybės ženklinimu pažymėto konteinerio.
  10. Atsakovė aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė gaminio lygiavertiškumo įrodinėjimo sąlygas ir tvarką, įtvirtinusi tinkamus ir pripažintinus tinkamais dokumentus (sertifikatą, kuriuo gaminys būtų sertifikuotas pagal RAL GZ 951/1 standartą arba kitą lygiavertį kokybės standartą). Trečiasis asmuo nepateikė nei vieno iš Konkurso sąlygose nustatytų dokumentų, todėl atsakovė privalėjo laikytis savo paties iš anksto paskelbtų Konkurso sąlygų ir trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą atmesti.
  11. Trečiojo asmens pateikta bandymų ataskaita nėra laikytina patikimu bei objektyviu dokumentu, leidžiančiu įsitikinti pasiūlyto konteinerio atitiktimi Konkurso sąlygose nustatytam reikalavimui tiekti konteinerius, sertifikuotus pagal RAL GZ 951/1 ar kitą jam lygiavertį kokybės standartą, pateikiant tai patvirtinantį sertifikatą, o tai sudaro pagrindą atsakovės priimtus sprendimus pripažinti neteisėtais.
  12. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, rėmėsi Konkurso sąlygų 1 priedo 7 punkto nuostatomis. Apeliantės teigimu Konkurso sąlygų 1 priedo 7 punkte nurodyti papildomai tiekėjų teiktini dokumentai jokios teisinės reikšmės ginčo išsprendimui neturi.
 3. Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo 2018 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas priėjo teisingos išvados, kad Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodžiusi tam tikrus standartus, neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis Perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
  2. Nesutinkama su tuo, kad ji (atsakovė) netinkamai atliko laimėjusio tiekėjo pasiūlymo vertinimą ir kad nenustatinėjo faktinės laimėjusio tiekėjo pasiūlymo atitikties ar lygiavertiškumo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Buvo griežtai laikytasi pirkimo dokumentuose nustatytos tiekėjų pasiūlymų vertinimo tvarkos. Nebuvo jokio pagrindo atmesti UAB „Desela“ pasiūlymo, tiekėjui patvirtinus savo pasiūlymą ir įsipareigojimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.
  3. Techninės specifikacijos 7 punkte buvo nurodyta, kokia dokumentacija turės būti pateikiama pristačius prekę. Tokia dokumentacija turėjo būti pateikta ne su pasiūlymu, bet pristačius prekę. Toks reikalavimas visiškai aiškus ir pagrįstas, nes svarbu tai, kad kiekvienas pateiktas konteineris būtų išbandytas ir paženklintas kokybės ženklu bei atitiktų jam keliamus reikalavimus.
  4. Apeliantės teiginiai, kad tiekėja UAB „Desela“ kartu su pasiūlymu turėjo pateikti įrodymus dėl siūlomų konteinerių išbandymo ir pažymėjimo kokybės ženklu (nesant sudarytos pirkimo sutarties ir nesant pagamintų konteinerių), pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai atmesti kaip neįrodyti ir neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
  5. Byloje nėra ginčo, kad TUV Rheinland InterCert Kft. yra produktų sertifikavimo įstaiga. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad ši įstaiga negalėjo išduoti pateikto bandymų protokolo ir atlikti bandymus, kurie nurodomi tarptautiniame standarte RAL GZ 951/1. Aplinkybė, kad įstaiga nėra akredituota standarto turėtojo, nesudaro pagrindo teigti, kad ji neturi teisės vykdyti gaminio atitikties kokybės standartui nustatymo pagal įstaigos parengtas metodikas, kurios neprieštarauja standartui.
  6. Konkurso sąlygose yra įtvirtintas kokybės užtikrinimo ženklo lygiavertiškumas tais atvejais, jei tiekėjų siūlomų konteinerių kokybė būtų užtikrinama pagal lygiaverčių standartų reikalavimus. UAB „Desela“ pateiktoje bandymo ataskaitoje kokybės ir patikros nuostatų 5 skirsnyje yra numatytas konteinerių žymėjimas, ir tai atitinka Techninės specifikacijos 3.2. punkto reikalavimą dėl kiekvieno konteinerio pažymėjimo kokybės užtikrinimo ženklu. Bandymo ataskaitos pagrindu gali būti ženklinamas tik konkretus išbandytas konteineris. Tačiau tai nereiškia, kad gamintojo „MNG PLASTIC GOGIC doo“ konteineriai neatitinka Techninėse specifikacijose nurodytų standartų reikalavimų ir negali būti ženklinami kokybės užtikrinimo ženklu.
  7. Skunde apeliantė nurodė, kad bandymo ataskaitoje pateikiama informacija yra visiškai kito, su Konkursu niekaip nesusijusio konteinerio atžvilgiu, nes nėra identifikacinės informacijos, nenurodomi tyrimų ar bandymų rezultatai, nėra griežto nuolatinės kokybės sistemos, stebėsenos, gaminio kokybės savikontrolės įgyvendinimo. Šios aplinkybės nebuvo nurodytos nei ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, nei ieškinyje, todėl apeliantė neturi teisės nurodyti naujų aplinkybių, nenagrinėtų pirmosios instancijos teisme.
  8. Apeliantės teiginys, kad Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 7 punkte nurodyti papildomai tiekėjų teiktini dokumentai jokios teisinės reikšmės ginčo išsprendimui neturi, nepagrįsti. Konkurso sąlygos yra vientisas dokumentas, o tiekėjų pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į visas Konkurso sąlygas, o ne tik į vieną kurį nors atskirą jų punktą.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.).

13Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. 2017 m. lapkričio 28 d. atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija paskelbė Konkursą „Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) pirkimas“ (Pirkimo Nr. 355195). 2018 m. sausio 31 d. perkančioji organizacija raštu Nr. (4.1.24.)-D3-578 pranešė tiekėjams apie priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir sprendimą laimėjusia pripažinti UAB „Desela“ pateiktą pasiūlymą bei su laimėtoja sudaryti pirkimo sutartį. 2018 m. sausio 31 d. apeliantė (ieškovė) UAB „Ecoservice“ pateikė prašymą dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodė, kad remiantis Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 7.2 punktu konkurso dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį RAL GZ 951/1, LST EN 840 standartų reikalavimams. 2018 m. vasario 2 d. perkančioji organizacija raštu Nr. (4.1.24)-D3-642 kreipėsi į UAB „Desela“ dėl nurodytos konfidencialios informacijos konfidencialumo pagrindimo. 2018 m. vasario 9 d. UAB „Desela“ informavo perkančiąją organizaciją, kad atitikties sertifikatai ir instrukcija nėra konfidenciali medžiaga. 2018 m. vasario 14 d. perkančioji organizacija pranešimu Nr. 5916490 „Dėl informacijos pateikimo“ pateikė apeliantei 2018 m. vasario 14 d. raštą Nr. (4.1.24)-D3-816 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo pridėjo laimėjusio tiekėjo pateiktą TUV Rheinland bandymo ataskaitą. 2018 m. vasario 20 d. apeliantė UAB „Ecoservice“ pateikė pretenziją panaikinti 2018 m. sausio 31 d. sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę, panaikinti sprendimą pripažinti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą laimėjusiu, ir sudaryti su laimėjusiu tiekėju pirkimo sutartį, atmesti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą. 2018 m. vasario 23 d. Perkančioji organizacija rašte Nr. (4.1.24)-D3-934 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodė, kad 2018 m. vasario 14 d. su laimėjusiu tiekėju UAB „Desela“ buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis, todėl apeliantės (ieškovės) pretenzijos nenagrinės.
 2. Ieškovė (apeliantė) įrodinėjo, kad perkančioji organizacija neteisėtai pripažino laimėjusį Pirkimą UAB „Desela“ pasiūlymą, nes UAB „Desela“ siūlomi Indijos gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai neatitinka RAL GZ 951/1 kokybės ar bet kokio kito lygiaverčio kokybės standarto; pasiūlyti konteineriai negali būti žymimi RAL GZ 951/1 kokybės užtikrinimo ženklu, kaip to reikalauja Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.2. punktas; TUV Rheinland InterCert Kft. nėra akredituota įstaiga, turinti teisę vykdyti gaminio atitikties RAL GZ951/1 kokybės standartų nustatymą.

14Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas. Šio įstatymo 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai.
 2. VPĮ 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Joje gali būti pateikiamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, susijusios ir su konkretaus prekių gamybos, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo procesu ar metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu, net jeigu šie veiksniai nėra susiję su fizinėmis perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybėmis. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams. Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 37 str. 3 d.).
 3. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo VI priede numatyta, kad prekių ar paslaugų pirkimo atveju techninė specifikacija – tai pirkimo dokumentu nustatyti produktui ar paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys, tokie kaip kokybės lygio, poveikio aplinkai rodiklių, visų reikalavimų (taip pat ir galimybės naudotis neįgaliesiems) ir eksploatacinių savybių, produkto vartojimo (naudojimo), arba duomenys, apimantys produktui taikytinus reikalavimus, būtent: pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas, terminologija, simboliai, bandymai ir bandymų metodai, pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas, vartojimo (naudojimo) instrukcijos, gamybos procesai ir metodai ir atitikties įvertinimo tvarka.
 4. Kasacinis teismas, aiškindamas pirkimo objektui keliamų reikalavimų nustatymą reglamentuojančias teisės normas, yra išaiškinęs, kad perkančiosioms organizacijoms pripažįstama teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, tačiau ši jos diskrecija yra ribojama viešųjų pirkimų principų, kurie negali būti pažeisti, taip pat draudimo dirbtinai riboti konkurenciją bei VPĮ nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017). Taigi perkančiosios organizacijos, siekdamos nepažeisti iš VPĮ išplaukiančių imperatyvų ir laikydamosi VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, jog šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija. Tik taip veikdamos perkančiosios organizacijos turi teisę nustatyti atitinkamas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 19 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-848-381/2018).
 5. VPĮ 35 straipsnis reikalauja, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirktų tai, ko reikia (VPĮ 35 str. 4 d.). Perkančioji organizacija privalo tiksliai laikytis savo pačios iš anksto paskelbtų konkurso sąlygų reikalavimų, įskaitant pačios perkančiosios organizacijos nustatytas lygiavertiškumo įrodinėjimo sąlygas ir tvarką. Tuo atveju, kai reikalaujama pateikti konkrečius duomenis, jų nepateikimas turėtų būti vertinamas kaip pasiūlymo trūkumas, lemiantis jo atmetimą VPĮ prasme. Nurodytas perkančiajai organizacijai nustatytas pareigas ar išaiškinimus pažeidžiantys veiksmai yra laikytini pamatinių lygiateisiškumo bei skaidrumo principų pažeidimais (VPĮ 17 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; 2013 m. balandžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (I) (Teismų praktika 38); 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-429-180/2017).
 6. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.2 punkte nustatyta, kad konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, apie tai patvirtinama pateikiant sertifikatą, kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu. Trečiasis asmuo UAB „Desela“ kartu su pasiūlymu pateikė TUV Rheinland bandymo ataskaitą Nr. 28242042 001, kurioje nurodyta, kad trečiojo asmens pasiūlytas gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineris atitinka bandymo rezultatus pagal RAL GZ 951/1 bandymo specifikacijas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Desela“ siūlomi konteineriai yra bandomi pagal standarto RAL GZ 951/1 nustatytas patikras TUV Rheinland InterCert Kft. bandymų laboratorijoje, todėl TUV Rheinland bandymo ataskaita Nr. 28242042 001 atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus.
 7. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia teismo išvada. Pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą bei įrodinėdamas savo siūlomo gaminio atitikimą pirkimo objektui privalėjo pateikti tinkamą dokumentą, t. y. sertifikatą, kuriame būtų nurodoma pagal kokį standartą yra sertifikuotas tiekėjo gaminys. Sutiktina su apeliante, kad byloje nėra ginčo, kad trečiojo asmens UAB „Desela“ siūlomo gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 kokybės standartą, todėl konteinerių gamintojas negalės savo veikloje naudoti šio kokybės ženklo. Trečiojo asmens pateikta TUV Rheinland bandymo ataskaita Nr. 28242042 001 nėra sertifikatas ir jam neprilygsta. Iš šios ataskaitos negalima padaryti vienareikšmiškos išvados, kad bandymai buvo atlikti pagal visus RAL GZ 951/1 kokybės standarto reikalavimus, arba lygiaverčio standarto parametrus.
 8. Techninės specifikacijos 7 punkte (7.2), kad akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai pateikiami pristačius prekę, buvo nurodyta, kokia dokumentacija turės būti pateikiama pristačius prekę. Tai atsiliepime į apeliacinį skundą pripažįsta atsakovė, teigdama, kad tokia dokumentacija turėjo būti pateikta ne su pasiūlymu, bet pristačius prekę. Tačiau atsakovė nepateikė argumentų, kokiu pagrindu trečiojo asmens su pasiūlymu pateiktą bandymų protokolą pripažino tinkamu dokumentu, kai buvo reikalaujama pateikti siūlomų konteinerių sertifikavimą pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, pateikiant tai patvirtinantį sertifikatą, pažymint kiekvieną konteinerį atitinkamu kokybės ženklu.
 9. Nors atsakovė teigia, kad trečiojo asmens pateikta TUV Rheinland bandymo ataskaita Nr. 28242042 001 yra lygiavertis dokumentas RAL GZ 951/1 kokybės standartui, tačiau tokio teiginio nepagrindė. Sąlygose aiškiai nurodyta, kad reikalaujama sertifikato, o bandymų protokolas nėra toks dokumentas. Sertifikatus išduoda akredituotu, sertifikavimą pagal atitinkamą standartą turintys teisę vykdyti subjektai. Sutiktina su apeliante, kad nei trečiasis asmuo UAB „Desela“, nei atsakovė nenurodė jokio kito lygiaverčio kokybės standarto, pagal kurį būtų sertifikuotas trečiojo asmens siūlomas gaminys. Atsakovė, pripažindama trečiojo asmens dokumentą (bandymų protokolą) tinkamu, siūlomų konteinerių kokybę patvirtinančiu dokumentu, prilygindama jį sertifikatui, nepagrįstai plečiamai aiškino sertifikato sąvoką, nesilaikė pačios nustatytų Konkurso sąlygų reikalavimų (3-3.2 p.). Taip atsakovė pažeidė VPĮ nustatytą pareigą (VPĮ 2 str. 44 d, 35 str., 55 str. 5 d.).
 10. Skunde teigiama, kad UAB „Desela“ siūlomi konteineriai negali būti žymimi RAL GZ 951/1 kokybės užtikrinimo ženklu, kaip to reikalauja Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.2 punktas. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, nes TUV Rheinland bandymo ataskaitoje Nr. 28242042 001 yra aiškiai nurodyta, kad „Šia bandymo ataskaita negalima žymėti jokiu bandymo ženklu“. Nors ginčijamoje bandymų ataskaitoje nurodoma, kad ji (ataskaita) susijusi tik su konkrečiu išbandytų mėginiu, tačiau ši aplinkybė neįrodo, kad visi kiti UAB „Desela“ siūlomo gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai atitinka Techninėje specifikacijoje reikalaujamus standartus, t. y. konteineriai pažymėti RAL GZ 951/1 arba lygiaverčiu kokybės užtikrinimo ženklu. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra įrodyta, kad gamintojo „MNG PLASTIK GOGIC doo“ konteineriai yra sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 standartą, arba lygiavertį kokybės standartą, spręstina, kad trečiasis asmuo UAB „Desela“ neturės galimybės įgyvendinti Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.2. punkto reikalavimų.
 11. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu trečiasis asmuo pateikė Akreditacijos sertifikatą, kuriame nurodyta, kad TUV RheilandInterCert Kft. atitinka MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus ir yra įregistruota kaip tyrimų laboratorija, tačiau toks sertifikatas neatitinka Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 3 punkto reikalavimų. Jis gali būti taikytinas tik 7 punkto nuostatoms dėl bandymų, tačiau, kaip paminėta, bandymų protokolas nėra sertifikatas ir teikiamas tik su preke, ją pristatant. Be to, paminėtas Akreditacijos sertifikatas nebuvo patektas perkančiajai organizacijai su pasiūlymu, ir nebuvo jos vertintas.
 12. Iš to, kas pasakyta, sprendžiama, kad atsakovė pažeidė paminėtas imperatyvias VPĮ nuostatas, o kartu ir pagrindinius viešųjų pirkimų principus – skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (VPĮ 17 str.).
 13. Dėl esminių skundo ir atsiliepimo į jį argumentų pasisakyta. Kiti – teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, ir apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

15Dėl procesinės bylos baigties

 1. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiamas teismo sprendimas priimtas neįvertinus visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, netinkamai taikius įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas ir materialines teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų teisinius santykius (CPK 177, 185 str., 329 str. 1 d. ir 330 str.). Dėl to yra pagrindas apeliacinį skundą patenkinti ir skundžiamą teismo sprendimą panaikinti, priimant naują sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).
 2. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą atsakovės Kretingos rajono savivaldybės ir UAB „Desela“ 2018 m. vasario 14 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį pripažinti neteisėta ab initio (nuo sudarymo momento). Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.80 str. ir 1.78 str. 5 d.). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-415/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-279-690/2017).
 3. Apeliantė UAB „Ecoservice“ skundu taip pat prašo įpareigoti atsakovę atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, pakartotinai Pirkime atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo veiksmus, sudaryti pasiūlymų eilę bei nustatyti laimėjusį pasiūlymą. Pažymėtina, kad viešojo pirkimo procedūras teismas gali tik sustabdyti ar nutraukti, bet negali jų grąžinti, nes šios neperduotinas objektas. Tačiau pagal naujausią kasacinio teismo praktiką, pasisakant dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių, buvo sprendžiama ginčo šalis grąžinti į atitinkamą viešojo pirkimo procedūrų stadiją, toks nurodymas laikytinas iš dalies teisiškai nekorektišku, jis iš esmės reiškė perkančiųjų organizacijų įpareigojimą iš naujo atlikti atitinkamus pasiūlymų vertinimo veiksmus, todėl būtent taip ir turėtų būti formuluojami teismų sprendimai, t. y. perkančiosios organizacijos turėtų būti įpareigojamos pakartotinai atlikti tam tikrus ginčo konkretų išsprendimą teisme įgyvendinančius veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-546-469/2016; 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017).

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, panaikinus pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, turi būti perskirstytos ir bylinėjimosi išlaidos. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.
 1. Apeliantė (ieškovė) UAB „Ecoservice“ patyrė 5 032,80 Eur (1 500 + 1 500 + 2 032,80) bylinėjimosi išlaidų bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose. Prašydama priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme, ieškovė į bylą pateikė mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, kad ieškovė sumokėjo 1 500 Eur žyminį mokestį už ieškinį. Prašydama priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, apeliantė pateikė įrodymus (detalizuotas sąskaitas ir mokėjimo nurodymus), patvirtinančius, kad dėl apeliacinio skundo, rašytinių paaiškinimų parengimo bei atsiliepimo dėl pateiktų papildomų įrodymų parengimo ji patyrė 2 032,80 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 1 500 Eur žyminio mokesčio išlaidų už apeliacinį skundą. Patirtos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių“ nustatytų maksimalių dydžių, todėl priteistinos iš atsakovės. Iš viso iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos priteistina 5 032,80 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

18Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ ieškinį atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai tenkinti.

19Panaikinti 2018 m. sausio 31 d. atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos sprendimą sudaryti pasiūlymo eilę, pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Desela“ pasiūlymą laimėjusiu, ir sudaryti pirkimo sutartį.

20Pripažinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Desela“ 2018 m. vasario 14 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia.

21Įpareigoti atsakovę Kretingos rajono savivaldybę įvertinti uždarosios akcinės bendrovės „Desela“ pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms ir iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę.

22Priteisti iš atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 188715222) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“ (j. a. k. 123044722) 5 032,80 Eur (penkis tūkstančius trisdešimt du eurus ir aštuoniasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai