Byla 2A-735/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Algirdo Gailiūno, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vladislavai Tumas, Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ atstovui advokatui Daliui Vaitiekūnui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1078-124/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių apželdinimas“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „City Service“, dalyvaujant išvadą duodančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti negaliojančiais 2010-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti UAB „Auksinis varnas“ pasiūlymą atvirame konkurse Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos pirkimui, konkurso Nr. 84597, bei išvestinius šios komisijos sprendimus, tai yra 2010-06-04 sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo bei 2010-06-19 sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2010-02-10 paskelbtame atvirame konkurse Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdinių) tvarkymo paslaugų pirkimui. Ieškovas 2010-05-04 pateikė atsakovui pasiūlymą, kurio kaina 395 845,45 Lt. Atsakovas 2010-05-11 paprašė ieškovo iki 2010-05-14 patikslinti įkainius keturiose pasiūlymo pozicijose, nes yra aritmetinės klaidos, nurodant šiuos įkainius dviejų skaičių po kablelio tikslumu, tai yra 3 pozicijoje („Sezoninis žaliųjų plotų tvarkymas (lapų sugrėbimas (surinkimas) rudens sezono metu, rugsėjo – lapkričio mėn. bei pavasarinės talkos metu“); 6 pozicijoje („Žolės pjovimas, sugrėbimas (surinkimas) skveruose, gatvių skiriamose juostose, prie gatvių ir takų“); 7 pozicijoje („Žolės pjovimas, sugrėbimas (surinkimas) bendrojo naudojimo vietose, kai šienaujama vieną kartą per sezoną (teritorija yra netvarkyta, apleista)“); 9 pozicijoje („Šiukšlių surinkimas nuo žaliųjų plotų: vejų žolynų, želdinių“). Nors pasiūlymas buvo pateiktas be aritmetinių klaidų, tačiau ieškovas nurodytu terminu patikslino prašomas pozicijas. Atsižvelgiant į 2010-05-17 atsakovo darbuotojos telefoninį prašymą, ieškovas 2010-05-17 pateikė pakartotinį patikslinimą elektroniniu paštu. 2010-05-24 atsakovas pranešė, kad ieškovo pasiūlymas yra atmestas, nes pateiktas pasiūlymo patikslinimas yra su neištaisytomis aritmetinėmis klaidomis. Ieškovui pranešus, kad paskaičiavime aritmetinių klaidų nėra, atsakovas 2010-05-26 raštu nurodė konkrečią pasiūlymo atmetimo priežastį – ieškovo pateikto patikslinto pasiūlymo 2 pozicijoje („Žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) vienkartinis sutvarkymas“) nurodytame įkainyje yra aritmetinė klaida – trečias skaičius po kablelio, tai yra tūkstantoji dalis, neatitinka skaičiavimo: vietoje 242,054 Lt yra nurodyta 242,055 Lt. 2010-06-04 atsakovas paskelbė preliminarią pasiūlymų eilę, nevertindamas ieškovo pasiūlymo. Ieškovo 2010-06-09 pretenzija dėl preliminarios pasiūlymų eilės bei 2010-06-16 pretenzija dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo atmestos. 2010-06-19 ieškovas gavo pranešimą apie patvirtintą pasiūlymų eilę, kurio apskųsti nespėjo, nes būtų praleidęs terminus kreiptis į teismą, be to, šis sprendimas yra išvestinis iš ankstesnių komisijos sprendimų. Atsakovo veiksmai, atmetant ieškovo pasiūlymą bei pretenzijas, iš esmės yra neteisėti, prieštaraujantys imperatyvioms teisės aktų nuostatoms bei teismų suformuotai teisės aiškinimo ir taikymo praktikai, nes jis grubiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatytą imperatyvią normą, kadangi nenurodė tiekėjui jo pasiūlyme 2-os pozicijos klaidos, nepaprašė ieškovo ją ištaisyti bei nenurodė termino šiai klaidai ištaisyti. Nesant nurodytoms kainos tarpinių sumų apskaičiavimo taisyklėms, ieškovas teisingai paskaičiavo galutinę sumą. Atsakovo veiksmai taip pat pažeidžia proporcingumo principą. Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, nes ieškovo pateikto pasiūlymo 2 pozicijoje apskaičiuotame įkainyje yra aritmetinė klaida (tūkstantoji kainos dalis neatitinka skaičiavimo), kuri iš esmės nekeičia ieškovo pasiūlymo, jo galutinės kainos ir neturi jokios reikšmės nustatant laimėtoją. Pasiūlymo atmetimas šiuo pagrindu yra neadekvati priemonė siekiamam tikslui, kas prieštarauja bendriesiems teisės principams.

6Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad prašomi pripažinti negaliojančiais sprendimai yra pagrįsti, atitinkantys teisės aktų nuostatas ir priimti laikantis reglamentuotų viešojo pirkimo procedūrų. Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos viešojo pirkimo komisija 2010-05-10 posėdyje vertino tiekėjų pasiūlymus ir, pastebėjusi pasiūlymuose aritmetines klaidas, tiekėjams, tarp jų ir ieškovui, buvo pasiūlyta nurodytu terminu jas ištaisyti, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžių metu paskelbtos kainos. Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugų sąlygų 2 priede buvo numatyti reikalavimai kaip turi būti nustatyti siūlomi perkamų paslaugų įkainiai, kuriais remiantis ieškovas iki 2010-05-14 turėjo patikslinti įkainius 3-ioje, 6-oje, 7-oje ir 9-oje pozicijose. Ieškovas, pateikdamas pasiūlymo patikslinimą, pateikė patikslintus įkainius ne tik atsakovo prašomose, bet ir visose 11-oje pasiūlymo pozicijų. 2010-05-20 komisijos posėdyje, patikrinus ieškovo pateiktą pasiūlymo patikslinimą, buvo nustatyta, kad jis padarė klaidą 2-oje pasiūlymo pozicijoje, dėl kurios keičiasi bendra pasiūlymo kaina, todėl komisija konstatavo, kad ieškovas aritmetinių klaidų neištaisė ir atmetė jo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Apie šį sprendimą ieškovas buvo informuotas 2010-05-24 raštu Nr. S-1326. Kitos dienos raštu Nr. 465/2010 ieškovas paprašė komisijos dar kartą peržiūrėti jo pasiūlymo patikslinimą, nes jame aritmetinių klaidų nėra. Komisija 2010-05-26 posėdyje apsvarstė ieškovo prašymą ir konstatavo, kad pirminiame ieškovo pasiūlyme buvo padarytos aritmetinės klaidos, kurias taisant ieškovas padarė naują klaidą 2-oje pasiūlymo pozicijoje, o dėl šios klaidos keičiasi bendra pasiūlymo kaina. 2010-06-04 komisija sudarė preliminarią pasiūlymų eilę, į ją neįtraukiant ieškovo pateikto pasiūlymo. 2010-06-09 ieškovui pateikus dėl to pretenziją, ją atsakovas atmetė. Su konkurso laimėtoju UAB „Šiaulių apželdinimas“ 2010-07-14 buvo sudaryta pirkimo sutartis.

7Atsakovas UAB „Šiaulių apželdinimas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad konkursas vyko laikantis įstatymų reikalavimų. Su juo Šiaulių miesto savivaldybės administracija sudarė paslaugų teikimo sutartį dvejiems metams su teise sutartį pratęsti dar vieneriems metams. Paslaugos yra teikiamos miestui, už jas atsiskaityta.

8Tretysis asmuo UAB „City Service“ atsiliepimo į ieškovo ieškinį nepateikė.

9Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, jog atsakovas, prašydamas ieškovo patikslinti įkainius be PVM ir su PVM bei nurodydamas, kad įkainiai pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu, pakeitė, modifikavo pirkimo dokumentų sąlygas, kuriose tokio reikalavimo nebuvo. Mano, jog tokie veiksmai pažeidžia lygiateisiškumo, skaidrumo principus. Taip pat nurodo, jog atsakovas prašė patikslinti pasiūlymą dėl kitų pozicijų, o dėl 2-os pozicijos, dėl kurios apskaičiavimo pastabų nepateikė, atmetė pasiūlymą. Todėl pažeidė VPĮ 39 straispnio 1 dalies nuostatas, nes pasiūlymų vertinimo metu, nustatęs ieškovo pasiūlymo apskaičiavimo klaidą 2-oje pozicijoje, turėjo pareigą prašyti šias aritmetines klaidas ištaisyti, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir panaikino Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. gegužės mėn. 20 d. protokolo Nr.TVPP-156 nutarimą atmesti UAB „Auksinis varnas“ pateiktą konkursui Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos pasiūlymą; Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. birželio mėn. 04 d. protokolo Nr.TVPP-176 nutarimą dėl preliminarios eilės sudarymo; Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. birželio 19 d. protokolo Nr.TVPP-213 nutarimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo; pripažino niekine ir negaliojančia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Šiaulių apželdinimas” 2010 m liepos 14 d. Miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugų pirkimo sutartį Nr.SŽ- 669.

12Teismas sprendė, jog atsakovas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija, vertindamas 2010-05-04 ieškovo pasiūlymą ir reikalaudamas įkainius pateikti dviejų skaičių po keblelio tikslumu, pakeitė prikimo sąlygas, jas išaiškindamas kitaip, todėl pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą. Atsakovas neprašė ieškovo ištaisyti pasiūlymo 2-oje pozicijoje esančios aritmetinės klaidos, raštu dėl to pastabų nepateikė, tokiu būdu neužtikrino VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatų, konkurso sąlygų 54 punkto įgyvendinimo. Bendra ieškovo patikslinto pasiūlymo kainą būtų mažesnė tik 0,05 Lt, o tai iš esmės nekeitė ieškovo pateikto pasiūlymo galutinės kainos ir neturėjo reikšmės rezultatui nustatant laimėtoją. Atsakovas konkurso sąlygose nenurodė aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, kainos ir įkainių apvalinimo taisyklių, nesudarė galimybių ištaisyti aritmetinę klaidą, todėl neteisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą atvirame konkurse.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Apeliaciniu skundu atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimą ir ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas konkurso sąlygose nenurodė aiškių kainos apskaičiavimo taisyklių, nes Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos atviro konkurso sąlygų, patvirtintų Viešojo pirkimo komisijos 2010 m. vasario 1 d. posėdžio protokolu Nr. TVPP-38, 21 punkte buvo nurodyta, kad tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Ta pati paslaugos kainos paskaičiavimo formulė buvo nurodyta ir konkurso sąlygų 29.1 punkte.

162. Atsakovas negalėjo numatyti, kad konkurse atsiras tokių dalyvių, kurie įkainio siūlomą kainą pateiks trijų ir daugiau skaičių po kablelio tikslumu, nes tokio įkainio siūlymas nėra logiškai suprantamas, kadangi atsiskaityti pagal tokį įkainį, nesuapvalinus jo iki dviejų šimtųjų, yra finansiškai neįmanoma. Visi kiti konkurso dalyviai, išskyrus ieškovą, suprato konkurso sąlygą dėl kainos nurodymo.

173. Ieškovas, jeigu jam kilo klausimų dėl konkurso sąlygų, nepasinaudojo įstatymo jam suteikta galimybe prašyti perkančios organizacijos paaiškinti konkurso sąlygas.

184. Teismas, darydamas išvadą, kad atsakovas nepagrįstai pareikalavo iš ieškovo patikslinti pirminį 2010-05-04 pasiūlymą ir taip pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytą skaidrumo principą, išėjo už ieškinio nagrinėjimo ribų, nes pats ieškovas dėl 2010-05-10 komisijos sprendimo pretenzijų nereiškė

195. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad patikslinto pasiūlymo galutinė kaina, kuri buvo mažesnė 0,05 Lt, neturėjo reikšmės rezultatui nustatant laimėtoją, nes įstatymas aiškiai nurodo, kad aritmetinių klaidų šalinimo stadijoje, pirminiame pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo kaina negali kisti. Be to, vieneto įkainį perkančioji organizacija skaičiavo ne rankiniu būdu, kaip tai darė teismas, o Excel programa pagal tam tikrą formulę.

20Atsiliepimu į atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atsakovas UAB „Šiaulių apželdinimas“ prašo skundą tenkinti bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

211. Teismo motyvas, kad perkančioji organizacija nenurodė aiškių kainos apskaičiavimo bei kainos ir įkainių apvalinimo taisyklių, yra nepagrįstas, nes konkurso sąlygose buvo tiksliai ir aiškiai nurodyta, kad ieškovas turėjo pateikti pasiūlymą, tinkamą pirkti paslaugas pagal jų kainą išreikštą litais su nemažesnėmis nei šimtosiomis dalimis.

222. Teismas rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kuri teismui neturi iš anksto nustatytos galios ir kuri yra nepagrįsta.

233. Teismas nepagrįstai nustatė, kad perkančioji organizacija neprašė ištaisyti ieškovo pasiūlyme buvusios aritmetinės klaidos antrą kartą.

244. Įstatymai aiškiai nustato, kad perkančioji organizacija privalėjo atmesti ieškovo pasiūlymą dėl klaidų jame neištaisymo laiku ir dėl kainos nurodymo centų dalimis.

255. Pats ieškovas pripažįsta, kad jo pasiūlymas konkursui buvo pateiktas su trūkumais.

266. Perkančioji organizacija su atsakovu jau sudarė paslaugų pirkimo sutartį, atsakovas jokių teisės normų nepažeidė, tačiau dėl skundžiamo teismo sprendimo jam gresia nuostoliai.

27Atsiliepimu į atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą ieškovas UAB „Auksinis varnas“ prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą ieškovas grindžiai šiais argumentais:

281. Paslaugos įkainiai gali būti skaičiuojami litais, lito dešimtosiomis, šimtosiomis ar tūkstantinėmis dalimis.

292. Pareiga laikytis ir nepažeisti skaidrumo principo bei užtikrinti, kad konkurso sąlygos būtų aiškiai ir suprantamai išdėstytos tenka apeliantui, todėl jis nepagrįstai nurodo, kad ieškovas turėjo teisę pasinaudoti konkurso sąlygų instituto nuostatomis bei kreiptis į atsakovą su prašymu dėl konkurso sąlygų išaiškinimo.

303. Apelianto skunde nurodyta formulė, pagal kurią jis skaičiavo vieneto įkainį nebuvo nurodyta pirkimo dokumentuose, todėl tiekėjai negalėjo žinoti pagal kokią formulę bus atliekami skaičiavimai. Be to, ji yra pritaikyta įkainiams tik su dviem skaičiais po kablelio ir ji negalėjo būti taikoma ieškovo įkainiams apskaičiuoti.

314. Nesutikimą su apelianto reikalavimu patikslinti atitinkamas aritmetines klaidas ieškovas išreiškė apeliantui 2010-05-13, 2010-05-25 raštuose bei 2010-06-09, 2010-06-16 pretenzijose, todėl apelianto argumentas, kad teismas išėjo už ieškinio nagrinėjimo ribų, yra nepagrįstas.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliacinis skundas netenkintinas.

35Byloje sprendžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų ir skaidrumo bei protingumo principų pažeidimo klausimas.

36Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama kokybiškų prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimo, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje IDT Biologika GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009 ir kt.). VPĮ ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, kurių kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis siekiant apginti tiekėjų pažeistas teises viešojo pirkimo srityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, tai yra nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 str.). Lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešojo pirkimo tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procedūrose.

37Pažymėtina, kad VPĮ nuostatų ir principų galimo pažeidimo bei perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumo vertinimo kontekste turi būti atsižvelgta į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjams. Dėl to būtina įvertinti tai, kiek perkančiosios organizacijos veiksmai faktiškai (realiai) paveikė tiekėjus ir ar vienam iš tiekėjų buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems, tai yra ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl vieno tiekėjo pakeitė šio tiekėjo padėtį ir situaciją kitų tiekėjų nenaudai. Grynai formalus nukrypimas nuo VPĮ nustatytos konkrečios procedūros, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo, nebent besiskundžiantis dalyvis ar tiekėjas iš tiesų įrodytų, kad šiais veiksmais buvo pažeisti jo teisėti interesai ir taip nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. balandžio mėn. 6 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Lemminkainen Lietuva“ v. VĮ „Kauno aerouostas“, bylos Nr. 3K-3-150/2010; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-25/2009).

38Byloje nustatyta, kad apeliantas organizavo atvirą konkursą Šiaulių miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugos pirkimui, pirkimo Nr. 84597. Apie viešą konkursą buvo paskelbta 2010-02-10. Konkursui pasiūlymus pateikė 6 dalyviai, tarp jų ir ieškovas. Vokų atplėšimo posėdis vyko 2010-05-05, tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami 2010-05-10 posėdyje. Posėdyje buvo nustatyta, kad 4 tiekėjų, tame tarpe ir ieškovo, pasiūlymuose buvo tam tikri neatitikimai konkurso sąlygoms. Ieškovui 2010-05-11 raštu Nr. S-1187 buvo pasiūlyta iki 2010-05-14 ištaisyti pasiūlymo 3-oje, 6-oje, 7-oje bei 9-oje pozicijose rastas aritmetines klaidas. Ieškovas 2010-05-13 patikslino savo pasiūlymą visose pozicijose. Kadangi ieškovas patikslintame pasiūlyme nurodė klaidingą objektą, pasiūlymą 2010-05-17 pateikė pakartotinai. Apeliantas 2010-05-21 vertino ieškovo pasiūlymą ir jį atmetė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte pagrindu, konstatavęs, jog ieškovas aritmetinių klaidų neištaisė, todėl pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Apie savo sprendimą apeliantas ieškovui pranešė 2010-05-24 raštu Nr. S-1326. Ieškovas 2010-05-25 raštu nurodė apeliantui, kad apelianto nurodymus įvykdė, pasiūlymą patikslino, todėl jame aritmetinių klaidų nėra. Apeliantas 2010-05-26 raštu pranešė ieškovui, jog jo pasiūlymo 2-os pozicijos 5-ame stulpelyje neteisingai suskaičiuotas vieneto įkainis litais su PVM, tūkstantoji kainos dalis neatitinka skaičiavimo, vietoje 242,054 Lt yra nurodyta 242,055 Lt, o dėl šios klaidos keičiasi bendra pasiūlymo kaina. 2010-06-04 apeliantas paskelbė preliminarią pasiūlymų eilę, nevertindamas ieškovo pasiūlymo. Dėl preliminarios pasiūlymų eilės ieškovas 2010-06-09 pateikė pretenziją. Apeliantas, 2010-06-11 išnagrinėjęs pretenziją, atsisakė ją tenkinti ir raštu Nr. S-1596 pranešė apie tai ieškovui. Ieškovas 2010-06-16 pateikė pretenziją dėl minėto apelianto sprendimo. Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi pretenziją, 2010-06-17 raštu Nr. S-1667-51 nurodė, kad ieškovo pasiūlymas nebus įtrauktas į preliminarią eilę. 2010-06-09 viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo patvirtinta pasiūlymų eilė, nugalėtoju pripažintas atsakovas UAB „Šiaulių apželdinimas“.

39VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų galima tik tuo atveju, jeigu dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų.

40Apeliantas, 2010-05-10 posėdyje nustatęs ieškovo pasiūlyme aritmetinių klaidų, paprašė ieškovą ištaisyti klaidas tik pasiūlymo 3-oje, 6-oje, 7-oje bei 9-oje pozicijose. Apie klaidą pasiūlymo 2-oje pozicijoje apeliantas ieškovo neinformavo nei 2010-05-11 raštu Nr. S-1187, nei 2010-05-24 pranešimu apie pasiūlymo atmetimo priežastis Nr. S-1326. Apie tai, kad pasiūlymo 2-oje pozicijoje yra padaryta aritmetinė klaida, ieškovas buvo informuotas tik 2010-05-26 raštu Nr. S-1373, kuriuo buvo atsakyta į jo 2010-05-25 raštą Nr. 465/2010 dėl pasiūlymo patikslinimo. Nustačiusi faktą, kad ieškovo, kaip viešojo pirkimo dalyvio, pateikto konkursui pasiūlymo 2-oje pozicijoje yra aritmetinė klaida, apeliantas, kaip perkančioji organizacija, privalėjo per jo nurodytą terminą prašyti ieškovo šią klaidą ištaisyti, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos (VPĮ 39 str. d.). Apeliantas šios savo pareigos neįvykdė, nepasiūlė ieškovui ištaisyti 2-oje pasiūlymo pozicijoje esančios aritmetinės klaidos.

41Be to, perkančioji organizacija atmetė ieškovo pasiūlymą, kurio kaina buvo mažesnė už laimėtoju pripažinto tiekėjo kainą, tik vien dėl to, kad ieškovo pasiūlyme vietoje vieneto įkainio 242,054 Lt nurodyta 242,055 Lt, t. y. skirtumas 0,001 Lt, kas nekeičia galutinės pasiūlymo kainos, ir vadovaujantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principais, nebuvo pagrindo atmesti ieškovo pasiūlymą.

42VPĮ 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras. Šio straipsnio 2 dalies 12 punkte nustatyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai.

43Apelianto argumentas, kad konkurso sąlygose kainos apskaičiavimo taisyklės buvo aiškiai nurodytos, yra nepagrįstas, nes Konkurso sąlygų 21, 29 punktuose apeliantas nenurodė tikslios informacijos kaip ir kokiu tikslumu turi būti išreikšta bei apskaičiuota pasiūlymų kaina, pateikti įkainiai, kainos apvalinimo taisyklės. Apeliantas tik bendrai nurodė, kad darbų kaina turi būti pateikiama litais. Kadangi tikslios kainos apskaičiavimo taisyklės konkurso sąlygose nurodytos nebuvo, tiekėjai nebuvo informuoti pagal kokią programą bei formulę bus apskaičiuoti vieneto įkainiai, ieškovas turėjo teisę kainą nurodyti tūkstantinės dalies tikslumu. Apeliantas, reikalaudamas patikslinti įkainius, tai yra pateikti juos dviejų skaičių po kablelio tikslumu, pakeitė pirkimo sąlygas, jas išaiškindamas kitaip. Tokiais savo veiksmais apeliantas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyvų viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo principą.

44Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas pažeidė viešųjų pirkimų principus, o vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas yra pakankamas pagrindas, nesiremiant jokia papildoma teisės norma, reikalauti teismo pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje R. L., A. M., K. K. v. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-508/2009).

45Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), susipažinusi su ieškovu ieškiniu, pateikė byloje išvadą, kurioje nustatė, kad apeliantas, kaip perkančioji organizacija, pažeidė VPĮ 39 str. 1 d., nes nustačiusi ieškovo pasiūlymo apskaičiavimo klaidą 2 pozicijoje, neprašė šios aritmetinės klaidos ištaisyti, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Tarnyba įgyvendina viešųjų pirkimų politiką ir prižiūri, kaip laikomasi VPĮ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų. Jos funkcijoms yra priskiriama kontroliuoti, kaip atliekant pirkimus laikomasi VPĮ ir kitų su jo įgyvendinimų susijusių teisės aktų reikalavimų, vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją, analizuoti informaciją apie atliekamus pirkimus, nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, jų pobūdį ir su jais susijusius sprendimus bei bausmes (VPĮ 8 str.). Pagal savo kompetenciją, Tarnyba turėjo teisę išanalizuoti ginčytinas viešojo pirkimo procedūras bei pateikti dėl jų išvadą, todėl pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šalių ginčą ir priimdamas skundžiamą sprendimą, pagrįstai atsižvelgė bei vertino byloje pateiktą Tarnybos išvadą.

46Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimant skundžiamą sprendimą, išsamiai ir objektyviai nustatė faktines bylos aplinkybes, svarbias svarstant kilusį ginčą, nepažeidė materialinės ir proceso teisės normų, todėl sprendimą pakeisti ar panaikinti, remiantis apeliacinio skundo motyvais, nėra pagrindo.

47CPK 93 str. pagrindu iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas pateikė įrodymus, kad už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme sumokėjo – 5989,50 Lt ir prašo šią sumą priteisti iš atsakovo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, į tai, kad apeliacinės instancijos teismui buvo pateiktas tik atsiliepimas į apeliacinį skundą, jokių naujų aplinkybių ar įrodymų nebuvo teikiama, apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo atstovas užtruko apie 30 min., o taip pat į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr IR – 85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžio, laiko pagrįsta ir priteistina ieškovui iš atsakovo 1300 Lt išlaidų suma advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies punktu,

Nutarė

49Šiaulių apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

50Priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Auksinis varnas“ 1300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 6. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškovo... 7. Atsakovas UAB „Šiaulių apželdinimas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko,... 8. Tretysis asmuo UAB „City Service“ atsiliepimo į ieškovo ieškinį... 9. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, jog atsakovas, prašydamas... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimu ieškinį... 12. Teismas sprendė, jog atsakovas – Šiaulių miesto savivaldybės... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 15. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas konkurso sąlygose nenurodė... 16. 2. Atsakovas negalėjo numatyti, kad konkurse atsiras tokių dalyvių, kurie... 17. 3. Ieškovas, jeigu jam kilo klausimų dėl konkurso sąlygų, nepasinaudojo... 18. 4. Teismas, darydamas išvadą, kad atsakovas nepagrįstai pareikalavo iš... 19. 5. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad patikslinto pasiūlymo galutinė... 20. Atsiliepimu į atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 21. 1. Teismo motyvas, kad perkančioji organizacija nenurodė aiškių kainos... 22. 2. Teismas rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kuri teismui neturi... 23. 3. Teismas nepagrįstai nustatė, kad perkančioji organizacija neprašė... 24. 4. Įstatymai aiškiai nustato, kad perkančioji organizacija privalėjo... 25. 5. Pats ieškovas pripažįsta, kad jo pasiūlymas konkursui buvo pateiktas su... 26. 6. Perkančioji organizacija su atsakovu jau sudarė paslaugų pirkimo... 27. Atsiliepimu į atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 28. 1. Paslaugos įkainiai gali būti skaičiuojami litais, lito dešimtosiomis,... 29. 2. Pareiga laikytis ir nepažeisti skaidrumo principo bei užtikrinti, kad... 30. 3. Apelianto skunde nurodyta formulė, pagal kurią jis skaičiavo vieneto... 31. 4. Nesutikimą su apelianto reikalavimu patikslinti atitinkamas aritmetines... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 35. Byloje sprendžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų... 36. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta... 37. Pažymėtina, kad VPĮ nuostatų ir principų galimo pažeidimo bei... 38. Byloje nustatyta, kad apeliantas organizavo atvirą konkursą Šiaulių miesto... 39. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija,... 40. Apeliantas, 2010-05-10 posėdyje nustatęs ieškovo pasiūlyme aritmetinių... 41. Be to, perkančioji organizacija atmetė ieškovo pasiūlymą, kurio kaina buvo... 42. VPĮ 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija pirkimo... 43. Apelianto argumentas, kad konkurso sąlygose kainos apskaičiavimo taisyklės... 44. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 45. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), susipažinusi su ieškovu... 46. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 47. CPK 93 str. pagrindu iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos.... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 49. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimą palikti... 50. Priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškovui...