Byla 2-16044-566/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „VIA SMS LT“ ieškinį atsakovei J. V. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-02-09 atsakovė su ieškovu nuotoliniu būdu sudarė Vartojimo paskolos sutartį Nr. 14912, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 200,00 Lt vartojimo paskolą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinti paskolą ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Atsakovė savo įsipareigojimus vykdė netinkamai, sutartu laiku paskolos negrąžino, todėl liko skolinga ieškovui 200,00 Lt paskolos. Už įsipareigojimų nevykdymą ieškovas atsakovei paskaičiavo 192,00 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 200,00 Lt paskolos, 192,00 delspinigių, 35,00 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3).

3Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (įteikta 2013-03-29), asmeniškai (b.l. 35). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė J. V. su ieškovu UAB „VIA SMS LT“ prisijungimo būdu pagal Bendrąsias vartojimo paskolos sutarties sąlygas sudarė Vartojimo paskolos sutartį 3 d. nuostatas (b.l. 10-21, 23). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, todėl paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2011-02-09 ieškovui pervedus į atsakovės banko sąskaitą 500,00 Lt paskolą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, t.y. tarp šalių susiklostė civiliniai paskolos teisiniai santykiai (b.l. 22). Ieškovas nurodo, kad atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir liko skolinga jam 200,00 Lt paskolos sumos (b.l. 1, 24). Ieškovas 2011-09-13 siuntė atsakovei raginimą sumokėti skolą (b.l. 28-29), tačiau duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Konstatuotina, kad atsakovė negrąžindama ieškovui paskolą, pažeidė sutartinę prievolę. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 200,00 Lt skolos.

8Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Bendrųjų vartojimo paskolos sutarties sąlygų 1.25 p. ir 9.2 p. numato, kad paskolos gavėjui (atsakovei) uždelsus sumokėti paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui (ieškovui) 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 17). Ieškovas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2012-11-21 iki 2013-02-25 (96 d.) paskaičiavo atsakovei 192,00 Lt delspinigių (b.l. 24).

9Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; ir kt.), pažymėtina, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409; ir kt.). Kasacinis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias ji yra priversta priimti jai primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojai sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl ji negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių objektyvių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos – 1 proc. dydžio delspinigiai, kurie prilygsta net 365 procentams metinių palūkanų, yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis.

10Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1190/2003; 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012). CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Atsižvelgiant į tai, kad 2011-04-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 str. 8 d. nustatė, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos, paskolos sutartyje nustatyta 1 proc. dydžio delspinigių norma, kuri net dvidešimt kartų viršija VKĮ 11 str. 8 d. nustatytą maksimalią delspinigių normą, pripažintina neprotingai didele ir nesąžininga, todėl mažintina. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus tai, kad tarp šalių susiklostė nekomerciniai teisiniai santykiai, t.y. atsakovė yra vartotoja, teismas, remdamasis CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. bei CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, netesybas mažina iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 9,60 Lt (200,00 Lt x 0,0005 x 96 d.) delspinigių.

11Bendrųjų vartojimo paskolos sutarties sąlygų 9.7 p. numato, kad sutartyje numatytų netesybų sumokėjimas neatleidžia paskolos gavėjo (atsakovės) nuo pareigos įvykdyti paskolos sutartyje nurodytas prievoles. Paskolos gavėjas (atsakovė) padengia visas paskolos davėjo (ieškovo) patirtas skolų išieškojimo išlaidas. Bendrųjų vartojimo paskolos sutarties sąlygų 9.11 p. nustato, kad jeigu paskolos davėjas (ieškovas) išsiunčia paprastą ar registruotą laišką, kuriame primenama apie sutartyje nustatytų įsipareigojimų uždelsimą, paskolos davėjas taip pat turi teisę pareikalauti atlyginti išlaidas už laiško paruošimą ir išsiuntimą ne didesnes kaip 35,00 Lt už laišką. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas siuntė atsakovei vieną įspėjimą dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (b.l. 28-29), todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 35,00 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų susijusių su minėto laiško siuntimu (b.l. 1, 3). CK 6.63 str. 2 d. nustato, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. Pažymėtina, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos priskirtinos prie tiesioginių kreditoriaus patirtų nuostolių (žalos), kurios turi būti realios, t.y. realiai patirtos, ir įrodytos. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, jog ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius įspėjamojo laiško siuntimo atsakovei, ir tai, kad ieškovas su atsakove iš anksto susitarė dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, susijusių su tokių laiškų siuntimu, dydžio apskaičiavimo, kuris negali viršyti 35,00 Lt už vieno laiško siuntimą, o siunčiamų laiškų kiekis negali viršyti tris tokius laiškus, ieškovo reikalavimas dėl 35,00 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų pripažintinas pagrįstu. Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.249 str., 6.251 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 35,00 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

12Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 244,60 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-25 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas bylos nagrinėjimo metu viso patyrė 253,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 72,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4-5) ir 181,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 7-8, 25-27, 30). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (57,30 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 145,25 Lt (253,50 Lt x 0,5730) bylinėjimosi išlaidų.

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai iš šalių tenkanti išlaidų dalis neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „VIA SMS LT“, j.a.k. 302528348, iš atsakovės J. V., a.k. ( - ), 200,00 Lt (du šimtus litų 00 ct) paskolos, 9,60 Lt (devynis litus 60 ct) delspinigių, 35,00 Lt (trisdešimt penkis litus 00 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 244,60 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-25 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 145,25 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt penkis litus 25 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-02-09 atsakovė su ieškovu nuotoliniu... 3. Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti tinkamai... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė J. V. su... 7. CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 9. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 11. Bendrųjų vartojimo paskolos sutarties sąlygų 9.7 p. numato, kad sutartyje... 12. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės... 13. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas bylos... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 15. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui UAB „VIA SMS LT“, j.a.k. 302528348, iš atsakovės J.... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...