Byla e2-919-343/2018
Dėl žalos atlyginimo, skolos priteisimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant E. K., dalyvaujant ieškovės UAB „Vyteksta“ atstovams V. Š. ir advokato padėjėjai K. S., UAB „Metkonas“ atstovams V. P. ir advokato padėjėjai K. S.; atsakovės UAB „Replasta“ atstovams A. L. ir advokatui A. B., atsakovo L. G. atstovei advokatei R. R., trečiojo asmens AB „Plasta“ atstovui advokatui L. C.; viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarųjų akcinių bendrovių ,,Vyteksta“ ir „Metkonas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Replasta“ ir L. G., trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Plasta“ dėl žalos atlyginimo, skolos priteisimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovės procesinių dokumentų esmė

4

  1. Ieškovės UAB „Vyteksta“ ir UAB „Metkonas“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamos iš atsakovės UAB „Replasta“ priteisti:

51.1. ieškovei UAB „Vyteksta“:

61.1.1. nesumokėtą už 2017 m. balandžio mėnesį negyvenamųjų patalpų nuomos 4904,50Eur mokestį ir 8,40 Eur palūkanas;

71.1.2. 496,17 Eur vartų remonto išlaidas ir 14 795,81 Eur nuomotų patalpų remonto nuostolius;

81.1.3. 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 20 204,88 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

91.2. ieškovei UAB „Metkonas“:

101.2.1. už 2017 m. kovo ir balandžio mėn. suvartotą elektros energiją 2 902,73 Eur skolą ir 16,24 Eur palūkanas;

111.2.2. 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 918,97 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

121.3. Pripažinti negaliojančia 2017 04 27 pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė UAB „Replasta“ atsakovui L. G. už 211 750,00 Eur užskaitą perleido plastiko perdirbimo liniją POLYSTAR HNT 120VS su priedais (centrifuga, el spinta ir kita), dvejomis svarstyklėmis ir dviem ratukiniais pakėlėjais, ir taikyti restituciją – grąžinti šiuos daiktus nuosavybės teise atsakovui UAB „RePlasta“;

131.4. Nukreipti išieškojimą pagal ieškovių UAB „Vyteksta“ ir UAB „Metkonas“ pareikštus reikalavimus į turtą, kuris grąžinamas atsakovei UAB „Replasta“ pripažinto negaliojančiu sandorio pagrindu;

141.5. Iš atsakovų UAB „Replasta“ ir L. G. solidariai ieškovės UAB „Vyteksta“ naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pateikiamus ir ateityje pateiktinus išlaidas pateisinančius dokumentus;

151.6. Iš atsakovų UAB „Replasta“ ir L. G. solidariai ieškovės UAB „Metkonas“ naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pateikiamus ir ateityje pateiktinus išlaidas pateisinančius dokumentus.

16Ieškovė UAB „Vyteksta“ bylos nagrinėjimo metu ieškinio reikalavimus sumažino 6080 Eur suma, nes tokia suma yra sumokėta į depozitą.

  1. Ieškovės ieškinį grindžia:

17Dėl nuomos mokesčio

   1. Ieškovė UAB „Vyteksta“ su atsakove UAB „Replasta“ 2015 03 23 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį dėl 703,7 kv.m. bendro ploto gamybos, pramonės naudojimo paskirties patalpų, esančių keturiuose pastatuose, adresu ( - ), valdymo ir naudojimo. Šia sutartimi išnuomotos pastate, plane pažymėta 1P3p (unikalus Nr( - ), NT registre Nr. ( - )) I-ame aukšte, esančios patalpos: 114,85 m2 ploto patalpa (indeksas 1-6), 75,82 m2 ploto patalpa (indeksas 1-5); pastate, plane pažymėta 1P3p (unikalus Nr. ( - ), NT registre Nr. ( - )), III-ame aukšte patalpos: 1,88 m2 ploto patalpa (indeksas 1-8), 9,98 m2 ploto patalpa (indeksas 1-9), 10,19 m2 ploto patalpa (indeksas 1-10), 12,22 m2 ploto patalpa (indeksas 1-11), 10,37 m2 ploto patalpa (indeksas 1-18), 6,30 m2 ploto patalpa (indeksas 1-19), 1,85 m2 ploto patalpa (indeksas 1-20), 7,25 m2 ploto patalpa (indeksas 1-21) ir laiptinė į trečią aukštą; pastate, plane pažymėta 24P1p (unikalus Nr. ( - ), NT registre Nr. ( - )): 301,76 m2 ploto patalpa (indeksas 1-1); pastate, plane pažymėta 25H1p (unikalus Nr( - ), NT registre Nr. ( - )): 67,64 m2 ploto patalpa (indeksas 1-1), 21,87 m2 ploto patalpa (indeksas 1-2), 20,62 m2 ploto patalpa (indeksas 1-3), ir pastate, plane pažymėta 26H1p (unikalus Nr. ( - ), NT registre Nr. ( - )): 41,10 m2 ploto patalpa (indeksas 1-1), esančiose ( - ). Ieškovė UAB „Vyteksta“ šias patalpas 2015 05 01 aktu perdavė, o atsakovė UAB „Replasta“ jas priėmė. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi nuomojamų patalpų perdavimo – priėmimo akto 2015 05 01 data yra perduodamų patalpų nuomos pradžia.
   1. Pagal nuomos sutartį atsakovė UAB „Replasta“ turėjo prievolę tinkamai, neblogėjančiai būklei, užlaikyti nuomojamas patalpas ir laiku sumokėti nuomos mokestį. Sutarties 6.1 punkte šalys susitarė ir nustatė mėnesinį 2,88 Eur nuomos mokestį už 1 kv.m. nuomojamų patalpų, pridedant PVM. Visų 703,7 kv.m. ploto patalpų mėnesinis mokestis be PVM lygus 2 026,65 Eur, PVM nuo nuomos mokesčio sumos sudaro 425,60 Eur. Tad sumoje sutartinis mėnesinis nuomos mokestis su PVM yra lygus 2 452,25 Eur. Sutarties 6.5 punkte šalys susitarė sąskaitų nuomai apmokėti pateikimo ir nuomos mokesčio sumokėjimo tvarką ir terminus: mėnesinis nuomos mokestis mokamas sekantį po jo mėnesį iki 10 dienos pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas; nuomos mokesčio sumokėjimo sąskaitas nuomotojas pateikia iki sekančio mėnesio 5 dienos, o nuomininkas, gavęs nuomos mokesčio sąskaitą, nuomą apmoka per 5 darbo dienas, t.y. iki mėnesio 10 dienos. Sąskaitos buvo pateikiamos elektroninėmis ryšio priemonėmis.
   1. Atsakovė UAB „Replasta“ nuo patalpų perdavimo dienos vykdė veiklą – polietileno atliekų surinkimo, sandėliavimo, rūšiavimo, perdirbimo ir kitą su tuo susijusią veiklą, tačiau jau tam tikrą laiką šiose patalpose veiklos nevykdo, apie sutarties nutraukimą neinformavo ir išsinuomotų patalpų neperdavė.
   1. Nuomos mokesčio mokėjimas sutriko nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio. Nuomos mokestis buvo priteistas Prienų rajono apylinkės teismo 2017 03 02 preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-373-1023/2017. Vėliau, nevykdant sutartinių nuomos įsipareigojimų, Prienų rajono apylinkės teismas 2017 04 28 preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-756-1060/2017 priteisė nuomos mokesčio įsiskolinimą už 2017 m. vasario ir kovo mėn. Atsakovė UAB „Vyteksta“ ir toliau nuomos mokesčio nemoka ir šiuo metu už 2017 m. balandžio ir gegužės mėnesius yra skolinga 4904,50 Eur (2 mėn. x 2 452,25 Eur) nuomos mokesčio.
   1. CK 6.261 str. nustato, kad, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Sutartyje nėra nustatytos kitokio dydžio palūkanos. Mėnesinės 2 452,25 Eur nuomos mokesčio sumos metinės palūkanos bus 147,14 Eur, o dienos palūkanų norma 0,40Eur (147,13 Eur/365 d.). Už 2017 m. balandžio mėn. – 8,40 Eur (21 d. x 0,40 Eur) palūkanų. Už gegužės mėn. jos dar neskaičiuojamos.

18 Dėl žalos padarymo atsiradusių nuostolių atlyginimo

   1. Atsakovė UAB „Replasta“, naudodamasi išnuomotomis patalpomis, sulaužė įvažiavimo vartų apatinį segmentą ir vartams padarė žalą. Taip pat, žinodama savo veiklos patalpose pobūdį ir poveikį patalpoms ir jų konstrukcijoms, laiku, prieš pradėdama veiklą, neįsirengė ventiliacijos sistemos gamybinėse patalpose (1-1, 1-5 ir 1-6) ir dėl to gamybos patalpose susidarius drėgmės pertekliui, sienose, lubose, gelžbetoninėse konstrukcijose įsiveisė pelėsis, patalpoms ir konstrukcijoms padarė žalos, o metalo konstrukcijos ėmė rūdyti, t.y. jas naikina korozija. Tai labai blogina nuomojamų patalpų būklę. Nuomotoja veiklai gavo geros būklės, suremontuotas patalpas, tačiau tokios jų būklės ne tik kad neišsaugojo, bet ją ir stipriai pablogino. Pagal sutarties 5.2.10 punktą nuomininkas turėjo teisę be išankstinio nuomotojo sutikimo savo sąskaita atlikti patalpų patobulinimus ir pertvarkymus, reikalingus tam, kad patalpas būtų galima panaudoti tikslams, numatytiems sutarties 1.7 punkte. Vadinasi, atsakovė UAB „Replasta“, žinodama, kad gamybinei veiklai patalpose 1-1, 1-5 ir 1-6 būtina įrengti ištraukiamąją ventiliaciją, jos nesiįrengė ir vykdė veiklą, t.y. patalpas eksploatavo be ištraukiamosios ventiliacijos. Pagal Sutarties 5.2.3 punktą nuomininkas buvo įsipareigojęs ir privalėjo savo sąskaita ir savo jėgomis organizuoti ir atlikti patalpų bei juose esančios įrangos, įrengimų ar kitokios instaliacijos nuolatinę priežiūrą ir tinkamą naudojimą, įskaitant sugadintų ar sužalotų patalpų elementų pakeitimą ar atnaujinimą tokiu būdu, kad patalpų būklė kiek įmanoma atitiktų tą būklę, kokios patalpos buvo perduotos. Nuomininkas pats žalos nepašalino, todėl ieškovė UAB „Vyteksta“, vadovaudamasi sutarties 7.2 p., 5.2.3 p. ir 5.2.4 p., pati ėmėsi sugadintų vartų atstatomųjų darbų. Pagal nuomotojo užsakymą sulaužytų vartų segmentą pagamino ir 2017 04 06 vartuose sumontavo UAB „Expertdoor“. UAB „Expertdoor“ pateiktą 2017 04 05 PVM sąskaitą – faktūrą ZK Nr. 0199 už vartų remontą apmokėjo ieškovė UAB „Vyteksta“ ir patyrė 496,17 Eur nuostolį. Todėl sutarties 7.2 p., 5.2.3 p. ir 5.2.4 p. pagrindu ieškovė UAB „Vyteksta“, sutaisiusi vartus, reiškia reikalavimą atsakovei UAB „Replasta“ atlyginti vartų segmento remonto 496,17 Eur nuostolius. Be to atsakovė UAB Replasta“ nevykdė pareigos rūpintis patalpomis tokiu būdu, kad jų būklė nebūtų blogesnė negu jos buvo perduotos, savo sąskaita ir jėgomis organizuoti patalpų nuolatinę priežiūrą, atlikti patalpų einamąjį remontą, tuo pažeidė sutarties 5.2.2 p., 5.2.3 p. ir 5.2.4 p., dėl ko išnuomotos patalpos šiuo metu turi būti skubiai remontuojamos, nes sienos ir ypač lubos dėl vykdytos veiklos yra supelijusios, dažai ir tinkas nubyrėję, metalo konstrukcijos surūdiję. Ieškovės UAB „Vyteksta“ užsakymu UAB „Autesta“ atliko sąmatinius patalpų remonto darbų skaičiavimus ir nustatė, kad šių patalpų remonto darbų kaina kartu yra 14 795,81 Eur. Šioje kainoje yra paskaičiuota ir medžiagų kaina.
   1. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d.), o kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji (jis) atsako visais atvejais (LR CK 6.256 str. 4 d.). Šių nuostolių atsiradimą atsakovė UAB „Replasta“ dėl savo vykdomos veiklos pobūdžio galėjo numatyti, todėl juos privalo atlyginti visa apimtimi.

192.8. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Jų dydį nustato pirmiau minėtas LR CK 6.210 str. Prašoma priteisti suma yra 20204,88 Eur (4 904,50 Eur nuomos mokesčio skola + 8,40 Eur palūkanos + 496,17 Eur vartų segmento remonto išlaidos + 14 795,81 Eur patalpų remontas), todėl nuo šios sumos prašo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Dėl skolos už elektros energiją priteisimo

  1. Ieškovė UAB „Metkonas“ ir atsakovė UAB „RePlasta“ 2015 08 31 sudarė Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį Nr._2015-08-31, pagal kurią ieškovė UAB „Metkonas“ įsipareigojo į atsakovės nuomojamas patalpas, esančias ( - ), tiekti elektros energiją sutartyje nustatytomis sąlygomis (sutarties 2.2.1 p.), pateikti sutartyje nustatytu laiku apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą (sutarties 2.2.4 p.), o atsakovė UAB „RePLasta“ įsipareigojo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą apmokėti per 20 dienų nuo jos gavimo.
  1. Atsakovė UAB „Replasta“ už 2017 m. kovo ir balandžio mėn. suvartotą elektros energiją liko skolinga sumoje 2 902,73 Eur: pagal 2017 03 31 PVM sąskaitą – faktūrą METK Nr. 0002542 – 2 062,08 Eur ir pagal 2017 04 28 PVM sąskaitą – faktūrą METK Nr. 0002567 – 840,65 Eur, todėl 2 902,73 Eur skola turi būti priteista teisme.
  1. CK 6.261 str. nustato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Sutartyje nėra nustatytos kitokio dydžio palūkanos. Nuo nesumokėtos 2 062,08 Eur sumos metinės palūkanos bus 123,73 Eur, o dienos palūkanų norma 0,34 Eur (123,73 Eur/365 d.), už 2017 04 21 – 2017 06 01 – 14,28 Eur (42 d. x 0,34 Eur) palūkanų. Nuo nesumokėtos 840,65 Eur sumos metinės palūkanos bus 50,44 Eur, dienos palūkanų norma 0,14 Eur (50,44 Eur /365 d.), už 2017 05 19 – 2017 06 01 – 1,96 Eur (14 d. x 0,14 Eur) palūkanų. Tad viso priteistinų palūkanų 16,24 Eur.

212.12. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Jų dydį nustato pirmiau minėtas LR CK 6.210 str. Prašoma priteisti suma yra 2918,97 Eur (2 902,73 Eur skola už elektros energiją + 16,24 Eur palūkanos), todėl nuo šios sumos prašo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Dėl 2017 04 27 pirkimo-pardavimo sandorio naikinimo actio Pauliana pagrindu

  1. Antstoliui G. S. areštuojant atsakovės UAB “Replasta“ turimas gamybos priemones paaiškėjo, kad gamybos priemones: plastiko peridirbimo liniją POLYSTAR HNT 120VS su priedais (centrifuga, el. spinta ir kita), dvi svarstykles ir du ratukinius pakėlėjus ji 2017 04 27 pirkimo – pardavimo sutartimi perleido atsakovui L. G.. Nurodoma šio sandorio vertė 211 750,00 Eur (su PVM). Tačiau už perleistas gamybos priemones atsakovas L. G. realaus pinigų mokėjimo nedarė. Pirkimo sutarties 2, 3 ir 4 punktuose nurodoma, kad pardavėja pagal paskolos sutartis pirkėjui yra skolinga 214960,54 Eur, todėl mokėtina 211 750,00 Eur pirkimo kaina už pirkinį yra užskaitoma iš skolos. Pirkimo sutarties 4 punkte šalys konstatuoja, kad pardavėjas, pardavęs gamybos priemones, pirkėjui dar lieka skolingas 3 210,54 Eur. Šio sandorio sudarymo dieną – 2017 04 27 buvo išrašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. 00854, kad skola užskaitoma kaip apmokėjimas už nupirktas gamybos priemones. Antstolio G. S. 2017 05 26 rašte Nr. 0182/17/01097/INF „Dėl informacijos pateikimo“ nurodoma, kad atsakovė UAB „Replasta“ nei bankų sąskaitose, nei pas trečiuosius asmenis piniginių lėšų, registruoto nekilnojamojo ar kilnojamojo turto neturi. Manytina, kad atsakovė UAB „Replasta“ nemoki tapo 2017 04 27 perleidusi savo gamybos priemones.

232.14.Tokio sandorio sudarymas pažeidžia ieškovių teises, nes ieškovės yra lygiai tokios pačios atsakovės UAB „Replasta“ kreditorės, kaip ir atsakovas L. G.. Be aiškaus pagrindo pirmumas atgauti skolą buvo suteiktas atsakovui L. G.. Nurodytos aplinkybės sudaro actio Pauliana pagrindu įrengimų perleidimo sandorį ginčyti ir atkurti atsakovės UAB „Replasta“ mokumą.

  1. . CK 6.66 str. 1 d. numato, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditorių teisės. Šios teisės normos pagrindu ieškovės reiškia actio Pauliana reikalavimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje praktikoje dėl actio Pauliana instituto taikymo išaiškino, kad bendrosios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra septynios ir kad sandorį pripažinti negaliojančiu LR CK 6.66 str. pagrindu galima tik esant šių sąlygų visetui.

242.15.1. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygos - neabejotinos ir galiojančios reikalavimo

25teisės.

26Ieškovės UAB „Vyteksta“ reikalavimo teisę patvirtina pridedami dokumentai: 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, 2017 04 30 PVM sąskaita – faktūra VYT17 Nr. 198, 2017 04 13 PVM sąskaita – faktūra VYT17 Nr. 167, UAB „Expertdoor“ 2017 04 05 PVM sąskaita – faktūra ZK Nr. 0199, 2017 04 10 mokėjimo nurodymas Nr. 04101110, 2017 05 31 PVM sąskaita – faktūra VYT17 Nr. 260, UAB „Autesta“ 2017 04 25 lokalinė sąmata, patalpų būklės fotonuotraukos, antstolio G. S. 2017 05 16 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. B17-11863 (kuriame nurodoma, kad, vykdant išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0182/17/01052, dar nėra išieškota 1 817,94 Eur); Prienų rajono apylinkės teismo 2017 04 28 preliminarus sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-756-1060/2017 (kuriuo buvo priteista 4 978,50 Eur). Ieškovės UAB „Metkonas“ reikalavimo teisę patvirtina pridedami dokumentai: 2015 08 31 Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartis Nr._2015-08-31 (su preidais), 2017 03 31 PVM sąskaita – faktūra METK Nr. 0002542, 2017 04 28 PVM sąskaita – faktūra METK Nr. 0002567.

272.15.2. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygos - ginčijamas sandoris pažeidžia kreditorių teises.

282017 04 27 pirkimo sutartis pažeidžia ieškovių teises, nes šia sutartimi buvo susitarta dėl įskaitymo, t.y. atsiskaitymo, kai buvo suteikta nepagrįsta pirmenybė kitam kreditoriui – atsakovui L. G., be to, atsakovė UAB „Replasta“ jau buvo arba tapo nemokia.

292.15.3.Viena actio Pauliana taikymo sąlygų yra skolininko nesąžiningumas.

30Tai skolininko žinojimas ar turėjimas žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kito kreditoriaus teises. Būdamas nemokus, jeigu įstatymai nedraudžia, skolininkas turi teisę sudaryti sandorius ir vykdyti atsiskaitymus, bet neturi teisės sudaryti pranašumo nė vienam kreditoriui. Sąžiningo elgesio tokioje situacijoje neatitinka tai, jeigu jis iš keleto kreditorių išskiria vieną ar kelis ir visiškai atsiskaito. Toks skolininko veiksmas reiškia jo nesąžiningumą, o tam tikromis aplinkybėmis yra uždraustas baudžiamojo įstatymo. LR BK 208 str. 1 d. nustatyta, kad sunkioje ekonominėje padėtyje ar nemokumo atveju, kai akivaizdžiai gresia bankrotas ir nėra galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų, o patenkinami tik vieno kreditoriaus reikalavimai ir taip padaroma žala likusiems kreditoriams, tokia veika yra vertinama kaip skolininko nesąžiningumas. Esant visoms baudžiamosios atsakomybės sąlygoms ji užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Pranašumo vienam kreditoriui suteikimas kaip actio Pauliana aplinkybių yra ir kreditoriaus teisių pažeidimas, ir skolininko nesąžiningumas.

   1. Dėl actio Pauliana sąlygos - nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas Ieškinio pateikimo dieną nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas ginčyti 2017 04 27 pirkimo sutartį dėl gamybos priemonių perleidimo, nes apie šios sutarties sudarymą tapo žinoma 2017 05 25.
   1. Dėl actio Pauliana sąlygos - skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. Skolininkė UAB „Replasta“ neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. Privalėjimas sudaryti sandorį - tai asmens pareiga, kurią gali nulemti įstatymas, ir jei šalis tokios pareigos nevykdo, tai suinteresuotas asmuo gali kreiptis i teismą su reikalavimu teismo tvarka nustatyti prievolę. Skolininko pareiga sudaryti sandorį taip pat gali būti nustatyta teismo sprendimu, gali kilti iš skolininko vienašališko įsipareigojimo, ikisutartinių santykių, viešo konkurso ir kitų imperatyvų. Šiuo atveju yra pagrįstas manymas, kad šalys ginčo sandorį sudarė siekiant išvengti prievolių vykdymo ieškovams ir galbūt kitiems kreditoriams.
   1. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygos - skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo. CK 6.158 str. 1 d. nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai. Atsakovai, būdami verslininkais, sudarant ginčijamą sandorį, buvo nesąžiningi: atsakovė UAB „Replasta“ žinojo, kad skolinga ieškovėms, atsakovas L. G., būdamas atsakovės UAB „Replasta“ akcininku, apie jos skolinius įsipareigojimus ieškovams taip pat žinojo arba turėjo žinoti. Sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar, sudarant sandorį, nebus paliesti jų interesai. Sudarant kiekvieną sandorį turto įgijėjas yra suinteresuotas neturėti sunkumų dėl įgyjamo turto, siekia apsisaugoti, kad šis nebūtų išreikalaujamas. Tai reiškia, kad turto įgijėjas taip pat yra suinteresuotas civilinių teisinių santykių stabilumu. Sąžiningumo principas turi būti derinamas su teisingumo ir protingumo principais. LR CK 6.67 str. 1 d. 3 p. nustato, kad skolininkas yra nesąžiningas, jei sudarė sandorį su fiziniu asmeniu, kuris yra to juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys arba šio asmens sutuoktinis, vaikas, tėvas (motina) ar kitas artimas giminaitis. Pagal turimas žinias atsakovas L. G. yra atsakovės UAB „Replasta“ akcininkas.
   1. Dėl actio Pauliana sąlygos – kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti.

31Patenkinus actio Pauliana ieškinį, padidės atsakovės UAB „Replasta“ turtas (priklausomai nuo šios civilinės bylos baigties), ko pasėkoje į jį nukreipus ieškovų reikalavimus, pagerės jos galimybės atsiskaityti su kreditoriais ir bus atkurtas mokumas. Pripažinus ginčijamą sandorį negaliojančiu, taikytina restitucija ir atsakovei UAB „Replasta“ grąžintinas neteisėtai perleistas turtas visa apimtimi.

 1. Teismo posėdžio metu ieškovių atstovai procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus palaikė; akcentavo, jog ieškinio reikalavimus ieškovė UAB „Vyteksta“ mažina 6 080 Eur dydžiu, nes toks avansas buvo sumokėtas, turtas buvo perleistas akcininkų sūnui, svarbu yra 2016 05 16 preliminari sutartis (7.1p.) ir 2016 05 19 akcininkų sutartis (2.5.1 p.), nes negalima buvo grąžinti skolos L. G., jis pagal įgaliojimą veikdavo UAB „RePlasta“ akcininkų vardu, todėl viską žinojo; 2017 05 18 buvo gautas sutikimas ir buvo pradėta taršos leidimo perrašymo procedūra, kuri yra labai brangi; kad buvo sugadinę vartus patvirtina susirašinėjimas, jie neneigė, kad vartus sulaužė, 2015 03 23 nuomos sutartį nutraukė UAB „RePlasta“ nuo 2017 05 18, nuo šios dienos perleido veiklą, pelėsis atsirado benaudojant patalpas, tai patvirtina ieškovo paaiškinimas ir atestuoto specialisto, sudariusio remonto sąmatą, išvada, 2017 05 02 L. G. prisistatė ne kaip įrengimų savininkas, bet kaip akcininkų įgaliotas asmuo, 2017 06 16 preliminarią sutartis yra Labino spaudimo išdava, 2017 05 18 susitarimas pasirašytas nieko nederinant konkrečiai, o tik dėl leidimo perrašymo, prašo įvertinti VMI raštą, pripažino, kad paskola nebuvo suteikta.

32UAB „Vyteksta“ atstovas V. Š. papildomai nurodė, kad L. sakė, jog už vartus sumokės; pelėsis įsimetė vykdant veiklą, turėjo įsirengti ištraukiamąją ventiliaciją, daug kartų šnekėjo apie ventiliaciją, bet ji nebuvo įrengta, buvo daug garo ir dėl to krito tinkas, po 2017 05 18 gamybą vykdė UAB „Vyteksta“, kondensatas gaunasi tik kai yra temperatūrų skirtumas,

33II. Atsakovės UAB „Replasta“ procesinių dokumentų esmė.

34

 1. Atsakovė UAB „Replasta“ atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma:

35Dėl įsiskolinimo už patalpų nuomą.

364.1. Ieškovė UAB „Vyteksta“ ieškinyje teigia, kad neva pagal tarp šalių sudarytą 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį dėl 703,7 kv.m. bendro ploto gamybos, pramonės naudojimo paskirties patalpų, esančių keturiuose pastatuose, adresu ( - ), valdymo ir naudojimo, atsakovė UAB „Replasta“ yra skolinga už 2017 m. balandžio ir gegužės mėnesius yra 4904,50 Eur (2 mėn. x 2 452,25 Eur) nuomos mokesčio. Atsakovė UAB „Replasta“ ir ieškovė UAB „Vyteksta“ 2017 05 18 pasirašė sutikimą, pagal kurį, UAB „Vyteksta“ perėmė su taršos leidimo Nr. TL-A-5-19/2016 susijusią plastikų perdirbimo veiklą, vykdomą išsinuomotose patalpose ir visus su veiklos vykdymu susijusius įsipareigojimus. Atsakovė UAB „Replasta“ vykdė tik vieną veiklą – plastikų perdirbimo veiklą pagal taršos leidimą Nr. TL-A-5- 19/2016, ieškovė UAB „Vyteksta“ nuo 2017 05 18 tapo visų įsipareigojimų ir teisių teisėtu perėmėju. Taigi, atsakinga už pareigų pagal 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį vykdymą (įsiskolinimo už patalpų nuomą padengimą) yra ne atsakovė UAB „Replasta“, bet ieškovė UAB „Vyteksta“, perėmusi Sutikimo pasirašymo dieną ir vėliau atsiradusius visus atsakovės UAB „Replasta“ įsipareigojimus. CK 6.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai skolininkas ir kreditorius sutampa. Kadangi reikalavimą dėl 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio įsiskolinimo priteisimo ir prievolę atsiskaityti pagal 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį vienas ir tas pats asmuo – ieškovė UAB „Vyteksta‘, akivaizdu, jog reikalavimas dėl nuomos mokesčio ir palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, nes dar iki ieškinio pateikimo ieškovė UAB „Vyteksta“ neturėjo reikalavimo teisės į pasibaigusį reikalavimą dėl skolos už patalpų nuomą. Pažymi, jog UAB „Vyteksta“ perėmus visus UAB „Replasta“ įsipareigojimus pagal nuomos sutartį, ši sutartis pasibaigė, nes nuomininkas ir nuomotojas nuo 2017 05 18 yra vienas ir tas pats asmuo.

37Dėl reikalavimo atlyginti nuostolius

384.2. Kadangi ieškovė UAB „Vyteksta“ prisiėmė visus UAB „Replasta“ įsipareigojimus pagal 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, ji prisiėmė sau ir visas prievoles dėl tariamos žalos atlyginimo. Taigi, reikalavimo ir prievolės (dėl 496,17 Eur už tariamai sugadintus vartus ir 14 795,81 Eur tariamai sugadintas patalpas) šaliai sutapus, ji pasibaigė. Todėl ieškovė UAB „Vyteksta“ šiai dienai neturi nei reikalavimo teisės, nei patirtų kokių nors nuostolių, tad ieškinys ir šioje dalyje turėtų būti atmestas kaip visiškai nepagrįstas. Pažymi, kad ieškovė UAB „Vyteksta“ net ir neįrodė jog ji dėl patalpų nuomos patyrė kokią nors žalą, neįrodė ir priežastinio ryšio tarp neva neteisėtų veiksmų bei tariamos žalos, nes nepateikė jokių įrodymų, jog vartų segmentą sugadino būtent atsakovė UAB „Replasta“, taip pat kad tariamo sugadinimo nebuvo iki jai perduodant nuomojamas patalpas. 2015 05 01 Patalpų perdavimo – priėmimo akte nėra jokių nuorodų į tai, kad vartai yra nepriekaištingos būklės. Taip pat ieškovė UAB „Vyteksta“ neįrodė, jog patalpoms pažymėtoms indeksais 1-1, 1-5 ir 1-6 atsakovė UAB „Replasta“ privalėjo įrengti ištraukiamąją ventiliaciją ir jos neįrengė. 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje nebuvo tokio reikalavimo, tad UAB „Replasta“ neprivalėjo įrengti bei patalpas eksploatuoti su ištraukiamąja ventiliacija. Pažymi, kad ieškovė UAB „Vyteksta“ žinojo, kokią veiklą vykdys atsakovė UAB „Replasta“ todėl turėjo pati pasirūpinti ištraukiamosios ventiliacijos įrengimu arba, jei manė, kad vykdoma veikla galėtų pakenkti išnuomotoms patalpoms, turėjo tokį reikalavimą įkelti į Nuomos sutartį. Be to, kadangi ieškovė UAB „Vyteksta“ naudodamasi patalpose 1-1, 1-5 ir 1-6 esančia plastiko perdirbimo įranga ir toliau vykdo plastiko perdirbimo veiklą yra atsakinga už galimą šių patalpų taršą pati. Kita vertus, ieškovė UAB „Vyteksta“ neįrodė, jog tariama žala padaryta, nes iš su ieškiniu pateiktų nuotraukų visiškai neįmanoma nustatyti, ar yra kokie nors ant sienų yra teršalai, ar tai yra tiesiog nekokybiškos fotonuotraukos. Pateikta Lokalinė sąmata patvirtina tik remonto kainą, bet ne patį žalos atsiradimo bei jos priežastinio ryšio faktą (jog ji susidarė dėl netinkamo įrenginių eksploatavimo), todėl akivaizdu, jog ir šios žalos ieškovė UAB „Vyteksta“ neįrodė.

39Dėl reikalavimo dėl apmokėjimo už suvartotą elektros energiją.

404.3. Ieškovė UAB „Metkonas“ nurodė, jog neva atsakovė UAB „Replasta“ jai yra skolinga už 2017 m. kovo ir balandžio mėn. suvartotą elektros energiją sumoje 2 902,73 Eur: pagal 2017 03 31 PVM sąskaitą – faktūrą METK Nr. 000254. Atsakovei UAB „Replasta“ ir ieškovei UAB „Vyteksta“ 2017 05 18 pasirašius sutikimą, pagal kurį, UAB „Vyteksta“ perėmė su taršos leidimo Nr. TL-A-5-19/2016 susijusią plastikų perdirbimo veiklą, vykdomą ( - ) ir visus su veiklos vykdymu susijusius įsipareigojimus, atsakingu už šią skolą yra UAB „Vyteksta“, o ne atsakovė UAB „Replasta“, todėl UAB „Replasta“ dėl šio reikalavimo nėra atsakinga, t. y. nėra ir negali būti byloje tinkamu atsakovu. Dėl šios priežasties ieškovės UAB „Metkonas“ reikalavimas dėl įsiskolinimo už elektros energiją turėtų būti atmestas kaip visiškai nepagrįstas.

41Dėl actio Pauliana pagrindu reiškiamo reikalavimo

424.4. Kadangi ieškovė UAB „Vyteksta“ prisiėmė 2017 05 18 sutikimu visus su veiklos vykdymu susijusius UAB „Replasta“ įsipareigojimus, todėl ji šiai dienai neturi nė vienos galiojančios reikalavimo teisės į atsakovę UAB „Replasta“ (net ir pagal ankstesnius teismų sprendimus, nes skola buvo susidariusi už perimtai veiklai skirtų patalpų nuomą), todėl vien dėl šios priežasties reikalavimas dėl sandorio panaikinimo turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas. Dėl ieškovės UAB „Vyteksta“ prisiimtų veiklos įsipareigojimų, galiojančios reikalavimo teisės neturi ir kita ieškovė UAB „Metkonas“, nes jos reikalavimą turi vykdyti ieškovė UAB „Vyteksta“. Todėl ir ji neturi teisės reikšti ieškinį dėl sandorio užginčijimo Actio pauliana pagrindu. Dėl šios priežasties ieškinys turėtų būti atmestas visiškai.

 1. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus palaikė, akcentavo, jog 2017 05 18 susitarimu UAB „Vyteksta“ perėmė visus įsipareigojimus, susijusius su UAB „Replasta“ veikla, neįrodyta, kad padaryta žala, o yra tik pateikti dokumentai, kad vartai buvo remontuoti, nėra pateiktas patalpų priėmimo – perdavimo UAB „Replasta“ aktas ir neaiški patalpų pradinė būklė, pateiktos nuotraukos yra neaiškios, jokių pranešimų dėl vartų sugadinimo UAB „Replasta“ negavo, sąmatos sudarymas neįrodo žalos padarymą, neįrodyti UAB „Replasta“ neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, gal sienos buvo uždažytos ir grybelio nesimatė, žalą prašo priteisti su PVM, nors remontas dar neatliktas, jokių pretenzijų dėl ventiliacijos neįrengimo nėra pateikta, UAB „Vyteksta“ piktnaudžiauja teise, nes norėjo įrangą įsigyti iš L. G., nors jis ir neteisėtai ją buvo įgijęs, prašo sumažinti ieškovų prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, nes buvo sumažintas ieškinio reikalavimas, už tą patį darbą prašo priteisti abi ieškovės, 2017 04 18 susitarimas yra galiojantis ir UAB „Vyteksta“

43UAB „Replasta“ atstovas Aušrys labinas paaiškino, jog UAB „Vyteksta“, sužinojusi, kad UAB „Replasta“ veiklą nutrauks, nes per didelė savikaina, išreiškė norą įsigyti įrangą. Jis V. pristatė L. G. ir pasakė, kad jis yra įrengimų savininkas, Jis paruošė preliminarią pirkimo – pardavimo sutartį, veiklą reikėjo tęsti, reikėjo gauti leidimą, todėl sutarė, kad veiklą perleis ir perleis leidimą dėl taršos. Nuomonė buvo pakeista. L. G. dar nuleido kainą. Susitarimas yra kainos struktūros dalis. Atmetus pretenziją dėl remonto ieškovė yra skolinga. Tam pastatui yra daug metų, jis pastatytas 1960 metais, stogai byra, sijos yra surūdiję per 50 metų. Gal ir buvo diskusija, kad ventiliacija pagerintų aplinką, bet pretenzijų dėl pelėsio ir rūdijimo nebuvo. Jokių aktų dėl patalpų netinkamo eksploatavimo nebuvo. Vyteniui buvo pasiūlyta įsigyti ir UAB „Replasta“ akcijas, bet jis dėl didelių akcininkų investicijų akcijų įsigijimo nesvarstė. Technologiškai priverstinės ventiliacijos nereikėjo, pretenzijų dėl vartų nepripažino, 2017 04 27 dėl įrengimų pardavimo L. G. buvo akcininkų sprendimas. Tik per klaidą buvo įrašyta centrifuga. L. G. atstovaudavo savo motiną. 2017 05 02 siuntė Vyteniui sutartį pasirašyti, įmonė nuo 2017 m. balandžio vidurio negranuliuoja.

44III. Atsakovo L. G. procesinių dokumentų esmė

 1. Atsakovui L. G. nėra žinomos įsiskolinimo pagal nuomos sutartis aplinkybės bei ieškovų nurodomos žalos atsiradimo aplinkybės, todėl dėl šių ieškinio pagrindu nurodytų faktinių aplinkybių ir dėl šiomis faktinėmis aplinkybėmis keliamų reikalavimų atsakovei UAB „Replasta“ L. G. atsiliepime nepasisakoma. Ieškinyje nurodoma tikrovės neatitinkanti aplinkybė, jog L. G. yra atsakovės „Replasta“ akcininkas. L. G. nėra akcininkas ir tokiu niekada nebuvo. Apie atsakovės UAB „Replasta“ nuomos įsiskolinimą ir/ar ieškovėms padarytą žalą atsakovui L. G. nebuvo žinoma ir neturėtų būti žinoma, nes jis nėra UAB „Replasta“ akcininkas, valdymo organų narys ar darbuotojas. L. G. yra UAB „Replasta“ kreditorius. L. G. išdėsto prieštaravimus dėl jam reiškiamų reikalavimų actio Pauliana pagrindu ginčijant 2017 04 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp L. G. ir UAB „RePlasta“, pagal kurią skolininkas UAB „Replasta“ pardavė L. G. įrengimus. Atsiskaitymui pagal 2017 04 27 pirkimo-pardavimo sutartį šalys pasirinko užskaitos būdą, nes UAB „Replasta“ 2017 04 27 buvo skolinga L. G. 214 960, 54 Eur pagal 2015 — 2016 metais sudarytas paskolos sutartis. Užskaita buvo realiai atlikta iškart po sandorio. Pagal atsakovo L. G. ir UAB „Replasta“ sudarytas paskolos sutartis paskolos grąžinimo terminas buvo atidėtas Paskolos sutarčių pakeitimais iki 2016 m. gruodžio 31 d. Suėjus paskolos grąžinimo terminui kreditorius L. G. sutiko priimti paskolos apmokėjimą skolininko turtu. Atkreipia teismo dėmesį ir į kitą neteisingai ieškinyje nurodytą aplinkybę, kad turtas, kuris yra perleistas 2017 04 27 pirkimo-pardavimo sutartimi, priklauso atsakovui L. G.. Iš tiesų pati ieškovė UAB „Vyteksta“ pateikia su ieškiniu įrodymus, kurie byloja, jog L. G. pardavė granuliatorių (POLYSTAR) AB „Plasta“, nes ieškovė pateikia įrodymus (susirašinėjimą tarp UAB „Plasta“ ir ieškovo UAB „Vyteksta“ apie tai, kad AB „Plasta“ ne kartą kreipėsi į UAB „Vyteksta“ netrukdyti demontuoti ir išsivežti granuliatorių, kurį įsigijo iš L. G.). Granuliatoriaus pirkimo – pardavimo sutartis tarp L. G. ir AB „Plasta“ sudaryta 2017 05 28. L. G. mano, kad patį ieškinį ir reikalavimą dėl 2017 04 27 Pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia bei reikalavimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovė UAB „Vyteksta“ pareiškė tik dėl to, jog pati siekė įsigyti šią gamybos liniją sudarančius įrengimus. Ieškovė UAB „Vyteksta“ su savo ieškiniu pati pateikė rašytinius įrodymus, kurie byloja, kad UAB „Vyteksta“ 2017 05 02 buvo pasiūlyta preliminarioji sutartis dėl įrengimų pardavimo. Tačiau UAB „Vyteksta“, kaip pageidaujantis pirkti pirkėjas, preliminariosios sutarties nepasirašė, todėl atsakovas L. G. 2017 05 28 sudarė su AB „Plasta“ granuliatoriaus pirkimo-pardavimo sutartį. Tik 2017 06 16 elektroniniu paštu ieškovė UAB „Vyteksta“ persiuntė UAB „Replasta“, bet ne L. G., pakeistą Preliminarią sutartį su UAB „Vyteksta“ parašais, nors tą dieną ieškovė UAB „Vyteksta“ jau žinojo, jog dar 2017 06 05 nutartimi ir 2017 06 14 nutartimi teismas uždėjo apribojimus disponuoti šiuo turtu. Be to, ieškovei UAB „Vyteksta“ pareiškus ieškinį, ginčo šalys bandė sudaryti byloje taikos sutartį, tačiau, kiek žinoma atsakovui, dėl tos priežasties, kad ieškovė UAB „Vyteksta“ negavo finansavimo įrangos įsigijimui, 2017 07 19 informavo atsakovo L. G. atstovę, jog nusprendė nesudaryti taikos sutarties. \
 1. Be to, atsakovas L. G. informuoja teismą, jog, kaip paaiškėjo iš 2017 07 03 AB „Plasta“ pretenzijos Nr. 79R, įmonei UAB „Replasta“ nebuvo perėjusi nuosavybės teisė į dalį įrengimų, perleistų L. G. ginčo sutartimi. UAB „Replasta“ negalėjo disponuoti trumpintuvu (smulkintuvu) UNTHA RS40-1000-44 bei centrifuga ETF 120. Dėl šios paaiškėjusios aplinkybės UAB „Replasta“ ir L. G. sudarė pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimą, kuriuo eleminavo minėtus objektus iš ginčo sutarties (dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sutarties pakeitimas įsigalios panaikinus ar pakeitus šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones).
 1. Atkreipia teismo dėmesį į tai, jog ieškovai nepateikė įrodymų dėl actio Pauliana pagrindu reiškiamo reikalavimo būtinųjų sąlygų:
 1. ieškovės, ginčydamos 2017 04 27 sutartį, nepateikė įrodymų, tvirtinančių, jog atsakovė UAB „Replasta“ negalėjo sudaryti 2017 04 27 Pirkimo-pardavimo sutarties;

452) ieškovės nepateikia jokių rašytinių įrodymų, kurie pakankamai tvirtintų, jog ginčo sutartimi perleistos įrangos vertė yra kitokia, nei numatyta sutartyje 175 000 Eur ir kad skolininkas UAB „Replasta“ neturi jokio kito turto ir/ar pajamų, iš kurių ieškovai galėtų gauti savo reikalavimų patenkinimą, t. y., kad, sudarius sutartį su kreditoriumi L. G., bendrovė tapo nemoki;

463) kad ieškovų reikalavimas yra pirmesnis nei atsakovo L. G. reikalavimas. Atkreipia dėmesį, kad UAB „Replasta“ prievolė grąžinti kreditą kreditoriui L. G. baigėsi 2016 12 31, tai yra, anksčiau, nei susidarė ieškovų reikalavimų suma.

 1. Atsakovo L. G. manymu, bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos solidariai, išskyrus atvejus, kai skolininkai prievolėje prisiima pareigą bylinėjimosi išlaidas atlyginti solidariai. Kai yra atsakovų daugetas ir atsakovai neturi tarpusavyje ar su ieškovu ar ieškovais susitarimų dėl bylinėjimosi išlaidų padengimo pagal solidariąją prievolę, tai išlaidos turi būti dalinamos tarp atsakovų, proporcingai jiems reiškiamiems reikalavimams, o jeigu tokie reikalavimai yra nedalūs pagal reikalavimo esmę, tai išlaidos paskirstomos visiems atsakovams lygiomis dalimis.
 1. Teismo posėdžio metu atsakovo L. G. atstovė akcentavo, kad UAB „Metkonas“ turi reikalavimo teisę į UAB „Vyteksa“, jos reikalavimas su actio Pauliana nesusijęs, UAB „Vyteksta“ norėjo užsiimti atliekų perdirbimu, pabandė, tiko, todėl perėmė iš UAB „Replasta“ leidimą, kai UAB „Replasta“ perdavė įsipareigojimus, jos veikla sustojo. Kai UAB „Vyteksta“ kreipėsi dėl leidimo perrašymo, tai nurodė, jog turi tą įrengimą ir juo naudojasi. UAB „Vyteksta“ preliminarią sutartį atsiuntė 2017 06 18 ir sako, kad tai buvo Taikos derybos, tačiau tai netiesa, nes atsakovas apie bylą nieko nežinojo. L. G. 2017 04 27 pirko įrengimus iš UAB „Replasta“, jis buvo pirmesnis kreditorius, jis buvo sąžiningas, VMI patikrinimo akte yra nurodyta PVM mokestis už parduodamą įrangą, niekur nenustatyta, kad UAB „Replasta“ yra skolinga taršos mokesčio, UAB „Replasta“ savo veiklą nutraukė, L. G. nėra akcininkas, akcininkė yra jo motina, bet ji neturi 50 procentų akcijų, todėl jo nesąžiningumas nepreziumuojamas, sąlyga dėl pelno buvo keliama 100 000 Eur skolos vykdymui, 2017 04 27 skola viršijo 100 000 Eur. Svarbus yra CK 930/1 straipsnis. Ieškovės nebuvo hipotekinės kreditorės, jų reikalavimai neatsirado anksčiau kaip 2016 12 31. Akcininkų susitarimai reikšmės šioje byloje neturi.

47IV. Trečiojo asmens AB „Plasta“ procesinių dokumentų esmė

48

 1. Trečiasis asmuo AB „Plasta“ atsiliepime į ieškinį nurodo, jog su ieškiniu nesutinka, visiškai palaiko atsakovų UAB „Replasta“ ir atsakovo L. G. procesiniuose dokumentuose (atsiliepimuose į ieškinį) išdėstytus argumentus. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

4911.1. Atsakovė UAB „Replasta“ vykdė plastiko gamybos veiklą, tačiau susidurdavo su gamybiniais sunkumais. 2016 m. pavasarį AB „Plasta“ buvo pasiūlyta investuoti į šią bendrovę, tuo pačiu padedant sureguliuoti gamybinius procesus. Kadangi atsakovei „Replasta“ priklausė plastiko gamybos linija POLYSTAR HNT 120VS, 2016 05 16 preliminaria sutartimi buvo susitarta, kad esami UAB „Replasta“ akcininkai parduos 51 proc. akcijų AB „Plasta“ už simbolinę kainą, o AB „Plasta“ perduos tam tikrus gamybinius įrengimus, skirtus gamybiniam našumui padidinti. AB „Plasta“ įsipareigojo perduotus įrengimus sumontuoti, suderinti su esamais įrengimais ir paleisti. Šia sutartimi taip pat sutarta, kad nuosavybės teisė į AB „Plasta“ perduodamus įrengimus priklausys AB „Plasta“, iki už juos bus atsiskaityta (preliminarios sutarties 8.4. punktas). Po atsiskaitymo už įrangą nuosavybės teisė į įrenginius turėjo pereiti UAB „Replasta“.

5011.2. 2016 05 19 buvo pasirašyta notarinė akcijų pirkimo pardavimo sutartis, pagal kurią AB „Plasta“ iš M. P. ir D.R. G. įsigijo 51 proc. UAB „Replasta“ akcijų. 2016 05 19 papildomai pasirašyta Akcininkų sutartis, kuria pakartotinai įtvirtinti susitarimai dėl įmonės valdymo (įrengimų perdavimo ir jų suderinimo, bendrovės vadovo ir vyr. finansininko skyrimo, paskolų grąžinimo ir kt.). Šia sutartimi taip pat atkartota nuostata, kad AB „Plasta“ perduoda naudotis UAB „Replasta“ gamybinius įrengimus (smulkintuvą, automatinius filtrus, centrifugą granulių džiovinimui, presą, laboratorinį ekstruderį), nurodytus sutarties 3.3. punkte, į kuriuos nuosavybės teisė UAB „Replasta“ pereis tik po atsiskaitymo už šiuos įrengimus, t.y. po 60.000 eurų sumokėjimo AB „Plasta“ naudai (sutarties 3.4. punktas). 2016 06 20 aukščiau minėti įrengimai buvo perduoti naudotis UAB „Replasta“. 2016 12 01 pasirašytas įrangos eksploatavimo pradžios aktas. Už perduotus įrengimus atsakovė „Replasta“ AB „Plasta“ nesumokėjo.

5111.3. Nepasiteisinus gamybinės veiklos modeliui, kuris laukiamo ekonominio efekto nedavė dėl didelių sąnaudų, 2017 m. balandžio mėn. UAB „Replasta“ nutarė nutraukti plastiko gamybos veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė „Replasta“ buvo skolinga kreditoriui L. G., plastiko gamybos linija ginčijama sutartimi buvo parduota kreditoriui L. G., tokiu būdu padengiant jam dalį skolos.

5211.4. Tuo pačiu metu ieškovė UAB „Vyteksta“ susidomėjo galimybe užsiimti plastiko perdirbimo veikla (nesant nuomos sąnaudų gamyba galėjo būti rentabili), inicijavo derybas dėl plastiko gamybos linijos, esančios Partizanų g. 25, Balbieriškyje, Prienų r. įsigijimo. Derybas dėl gamybinės veiklos perdavimo vykdė L. G. bei UAB „Replasta“ vadovas. 2017 05 18 atsakovė UAB „Replasta“ perdavė, o ieškovė UAB „Vyteksta“ perėmė plastiko gamybos veiklą su visais su veiklos vykdymu susijusiais įsipareigojimais. Ieškovei UAB „Vyteksta“ buvo leista laikinai pasinaudoti įrengimais. UAB „Vyteksta“ derybos įstrigo ir ji iš savininko neišpirko gamybinių įrengimų. Susipažinus su įrodymais civilinėje byloje paaiškėjo, kad derybų metu, ieškovės UAB „Vyteksta“, kartu su ieškove UAB „Metkonas“ inicijavo bylos iškėlimą. Trečiojo asmens vertinimu, pateiktas ieškinys yra nesąžiningas, nes 2017 05 18 susitarimu ieškovė UAB „Vyteksta“ perėmė visas su plastiko gamybos veikla, vykdoma Partizanų g. 25, Balbieriškyje, Prienų r., susijusius įsipareigojimus. Tokiu būdu, buvo sutarta, kad UAB „Vyteksta“ tęs gamybinę veiklą ir įvykdys įsipareigojimus kreditoriams (šiuo atveju, įskaitant ieškovę UAB „Metkonas“). Reikalavimai dėl nuomos mokesčio sumokėjimo bei reikalavimas atlyginti padarytus nuostolius patalpoms yra negalimas, nes po 2017 05 18 kreditorius ir skolininkas sutapo viename asmenyje (CK 6.126 str.). Taigi, ieškovė „Vyteksta“ šioje byloje neturi subjektinės reikalavimo teisės į atsakovę UAB „Replastą“ dėl nuostolių atlyginimo, o kadangi neturi subjektinės reikalavimo teisės, tai negalimas ir išvestinis – Actio Pauliana ieškinys. Be to, susidariusioje situacijoje, ieškovė „Metkonas“ ieškinio reikalavimus galėtų reikšti ieškovei UAB „Vyteksta“, o ne byloje patrauktiems atsakovams.

5311.5. Bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovė UAB „Vyteksta“ neturėjo rimto ir sąžiningo ketinimo teisėtai įsigyti gamybinę liniją, o piknaudžiaudama inicijuotu teisminiu procesu bando užvaldyti svetimas gamybos priemones ir jomis pasinaudoti gaunant iš to naudą. Nurodytas aplinkybes puikiai iliustruoja sekanti aplinkybė: vykdant derybas 2017 05 02 atsakovė UAB „Replasta“ persiuntė ieškovei UAB „Vyteksta“ preliminarią įrengimų pirkimo – pardavimo sutartį. Šio pasiūlymo ieškovė UAB „Vyteksta“ ilgą laiką neakceptavo. 2017 06 01 ieškovės pateikė ieškinį, prašydamos taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau 2017 06 09 ieškovės UAB „Vyteksta“ atstovas atsiuntė atsakovės UAB „Replasta“ vadovui elektroninį laišką su pasirašyta preliminaria sutartimi dėl įrangos pirkimo, kuria sutiko įsigyti gamybinius įrengimus. Tokia derybinė „komunikacija“ įtraukiant teismą ir pasinaudojant laikinųjų apsaugos priemonių institutu nėra suderinama su bendradarbiavimo ir kooperavimosi principais bei gera verslo praktika, todėl ieškovų interesai neturėtų būti ginami teismo tvarka, kadangi teisminės valdžios institutu naudojamasi ne pagal jo socialinę paskirtį – spręsti kilusius ginčus, o kaip kontrahento spaudimo derybose priemone.

 1. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas nurodė, jog ieškovė UAB „Vyteksta“ neturi reikalavimo teisės, nes 2017 05 18 sutikimu UAB „Replasta“ jai viską perdavė. Buvo tartasi dėl visos veiklos perdavimo, tik formuluotės yra abstrakčios. Nuomos sutarties nutraukimo nepasirašė, nes būtų reikėję grąžinti depozitą. Actio Pauliana reikalavimas yra negalimas dėl veiklos perdavimo. UAB „Vyteksta“ sutiko įsigyti ginčo įrangą. Pagal CK 6.67 str. 3p. nesąžiningumas nepreziumuojamas, nes L.G. yra kreditorius, o akcininkas nėra valdymo organas, dalyvis nėra valdymo organas. Net ir VMI pripažino, kad įmonė skolinga L. G.. AB „Plasta“ yra UAB „Replasta“ kreditorius. Ginčo įrengimai pirkti 2015 03 23, 2016 metų balandžio mėn. AB „Plasta“ pasiūlė padidinti našumą, todėl UAB „Replasta“ buvo perduota eilė įrengimų: granuliatorius ir plėšytuvas. Juos atjungus, įmonės vertė nesumažės. 2017 m. sutartyje žodis „centrifuga“ buvo įrašytas per klaidą. Nuomos sutartis de facto pasibaigė 2017 04 20, nes veiklą perėmė UAB „Vyteksta“, todėl nuomos mokesčio negalima skaičiuoti nuo tos dienos, t. y. nei už dalį balandžio mėnesio, nei už gegužę. Finale skolinga yra UAB „Vyteksta“ depozito pagrindu. Įrengimų pirkimo kainą UAB „Vyteksta“ suderėjo su L. G., jau buvo pasirašyta ir preliminari sutartis. UAB „Vyteksta“ ją pasirašė 2017 06 16. Jau 2017 05 02 UAB „Vyteksta“ buvo siunčiama sutartis, kurioje nurodyta, kad įrengimų savininkas – L. G.. Pažeistas eiliškumas antstoliui pinigus išmokant UAB „Vyteksta“. Akcininkų sutartis byloje atsirado įrodinėjant įrengimų priklausomybę. Nėra teiginio dėl atsiskaitymo eiliškumo pažeidimo. Teiginys dėl pelno buvimo ištrauktas iš konteksto. Keitėsi akcininkai, keitėsi aplinkybės. UAB „Replasta“ turėjo įrengimus įkeisti L. G., skolų mokėjimo terminai baigėsi 2016 12 31. Akcininkai nutarė jam padengti įsiskolinimą. Žala nėra įrodyta, nėra įrodyta priežastis – pelėsis. V. buvo pateikti kreditorių sąrašai, nes jis norėjo pirkti UAB „Replasta“.

54Ieškinys atmestinas.

55V. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

56

 1. Ieškovės UAB „Vyteksta“ ir UAB „Metkonas“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamos iš atsakovės UAB „Replasta“ priteisti: 1) ieškovei UAB „Vyteksta“ nesumokėtą už 2017 m. balandžio ir gegužės mėnesius negyvenamųjų patalpų nuomos 4904,50 Eur mokestį ir 8,40 Eur palūkanas; 496,17 Eur vartų remonto išlaidas ir 14 795,81 Eur nuomotų patalpų remonto nuostolius; 2) ieškovei UAB „Metkonas“ už 2017 m. kovo ir balandžio mėn. suvartotą elektros energiją 2 902,73 Eur skolą ir 16,24 Eur palūkanas; 3) pripažinti negaliojančia 2017 04 27 pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė UAB „Replasta“ atsakovui L. G. už 211 750,00 Eur užskaitą perleido plastiko perdirbimo liniją POLYSTAR HNT 120VS su priedais (centrifuga, el spinta ir kita), dvejomis svarstyklėmis ir dviem ratukiniais pakėlėjais, ir taikyti restituciją – grąžinti šiuos daiktus nuosavybės teise atsakovei UAB „Replasta“; nukreipti išieškojimą pagal ieškovių UAB „Vyteksta“ ir UAB „Metkonas“ pareikštus reikalavimus į turtą, kuris grąžinamas atsakovei UAB „Replasta“ pripažinto negaliojančiu sandorio pagrindu. Ieškovė UAB „Vyteksta“ su atsakove UAB „Replasta“ 2015 03 23 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį dėl 703,7 kv.m. bendro ploto gamybos, pramonės naudojimo paskirties patalpų, esančių keturiuose pastatuose, adresu ( - ), valdymo ir naudojimo. Šia sutartimi išnuomotos pastate, plane pažymėta 1P3p I-ame aukšte, esančios patalpos: 114,85 m2 ploto patalpa (indeksas 1-6), 75,82 m2 ploto patalpa (indeksas 1-5); pastate, plane pažymėta 1P3p, III-ame aukšte patalpos: 1,88 m2 ploto patalpa (indeksas 1-8), 9,98 m2 ploto patalpa (indeksas 1-9), 10,19 m2 ploto patalpa (indeksas 1-10), 12,22 m2 ploto patalpa (indeksas 1-11), 10,37 m2 ploto patalpa (indeksas 1-18), 6,30 m2 ploto patalpa (indeksas 1-19), 1,85 m2 ploto patalpa (indeksas 1-20), 7,25 m2 ploto patalpa (indeksas 1-21) ir laiptinė į trečią aukštą; pastate, plane pažymėta 24P1p: 301,76 m2 ploto patalpa (indeksas 1-1); pastate, plane pažymėta 25H1 67,64 m2 ploto patalpa (indeksas 1-1), 21,87 m2 ploto patalpa (indeksas 1-2), 20,62 m2 ploto patalpa (indeksas 1-3), ir pastate, plane pažymėta 26H1p 41,10 m2 ploto patalpa (indeksas 1-1), esančiose ( - ). Ieškovė UAB „Vyteksta“ šias patalpas 2015 05 01 aktu perdavė, o atsakovė UAB „Replasta“ jas priėmė. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi nuomojamų patalpų perdavimo – priėmimo akto 2015 05 01 data yra perduodamų patalpų nuomos pradžia. Pagal nuomos sutartį atsakovė UAB „Replasta“ turėjo prievolę tinkamai, neblogėjančiai būklei, užlaikyti nuomojamas patalpas ir laiku sumokėti nuomos mokestį. Sutarties 6.1 punkte šalys susitarė ir nustatė mėnesinį 2,88 Eur nuomos mokestį už 1 kv.m. nuomojamų patalpų, pridedant PVM. Visų 703,7 kv.m. ploto patalpų mėnesinis mokestis su PVM yra lygus 2 452,25 Eur. Sutarties 6.5 punkte šalys susitarė sąskaitų nuomai apmokėti pateikimo ir nuomos mokesčio sumokėjimo tvarką ir terminus: mėnesinis nuomos mokestis mokamas sekantį po jo mėnesį iki 10 dienos pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas; nuomos mokesčio sumokėjimo sąskaitas nuomotojas pateikia iki sekančio mėnesio 5 dienos, o nuomininkas, gavęs nuomos mokesčio sąskaitą, nuomą apmoka per 5 darbo dienas, t.y. iki mėnesio 10 dienos. Nurodo, jog už 2017 m. balandžio ir gegužės mėnesius atsakovė UAB „Replasta“ yra skolinga 4904,50 Eur (2 mėn. x 2 452,25 Eur) nuomos mokesčio.
 1. Ieškovė UAB „Metkonas“ ir atsakovė UAB „Replasta“ 2015 08 31 sudarė Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį Nr._2015-08-31, pagal kurią ieškovė UAB „Metkonas“ įsipareigojo į atsakovės UAB „Replasta“ nuomojamas patalpas, esančias ( - ), tiekti elektros energiją sutartyje nustatytomis sąlygomis (sutarties 2.2.1 p.), pateikti sutartyje nustatytu laiku apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą (sutarties 2.2.4 p.), o atsakovė UAB „Replasta“ įsipareigojo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą apmokėti per 20 dienų nuo jos gavimo. Atsakovė UAB „Replasta“ už suvartotą elektros energiją pagal 2017 03 31 PVM sąskaitą – faktūrą METK Nr. 0002542 turi sumokėti 2 062,08 Eur ir pagal 2017 04 28 PVM sąskaitą – faktūrą METK Nr. 0002567 – 840,65 Eur, todėl viso skola yra 2 902,73 Eur.
 1. Iš anksčiau nurodytų sutarčių matyti, jog ieškoves ir atsakovę UAB „Replasta“ siejo sutartiniai teisiniai santykiai. Todėl akivaizdu, jog šalys sutartis turi vykdyti, nes jos joms turi įstatymo galią. Vienok, ieškovė UAB „Vyteksta“ ir atsakovė UAB „Replasta“ 2017 05 18 pasirašė sutikimą, pagal kurį, UAB „Vyteksta“ perėmė su taršos leidimu Nr. TL-A-5-19/2016 susijusią plastikų perdirbimo veiklą, vykdomą išsinuomotose patalpose ir visus su veiklos vykdymu susijusius įsipareigojimus. Atsakovė UAB „Replasta“ nurodė, jog vykdė tik vieną veiklą – plastikų perdirbimo veiklą pagal taršos leidimą Nr. TL-A-5- 19/2016 (kitokie įrodymai nepateikti), todėl teismas sprendžia, kad ieškovė UAB „Vyteksta“ nuo 2017 05 18 tapo visų UAB „Replasta“ įsipareigojimų ir teisių teisėta perėmėja. Taigi, atsakinga už pareigų pagal 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį vykdymą (įsiskolinimo už patalpų nuomą padengimą ir kt.), pagal 2015 08 31 Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį vykdymą (apmokėjimą už pateiktą elektros energiją) yra ne atsakovė UAB „Replasta“, bet ieškovė UAB „Vyteksta“, perėmusi sutikimo pasirašymo dieną ir vėliau atsiradusius visus atsakovės UAB „Replasta“ įsipareigojimus. CK 6.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai skolininkas ir kreditorius sutampa. Kadangi reikalavimą dėl nuomos mokesčio įsiskolinimo ir prievolę atsiskaityti pagal 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, bei reikalavimą dėl apmokėjimo už patiektą elektros energiją ir prievolę atsiskaityti pagal 2015 08 31 Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį turi vienas ir tas pats asmuo – UAB „Vyteksta“, akivaizdu, jog reikalavimas dėl nuomos mokesčio, dėl apmokėjimo už patiektą elektros energiją ir palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, nes dar iki ieškinio pateikimo ieškovė UAB „Vyteksta“ neturėjo reikalavimo teisės į pasibaigusį reikalavimą dėl skolos už patalpų nuomą, o ieškovė UAB „Metkonas“ dėl skolos už elektros energiją. Pažymėtina, jog UAB „Vyteksta“ perėmus visus UAB „Replasta“ įsipareigojimus pagal nuomos sutartį, ši sutartis pasibaigė, nes nuomininkas ir nuomotojas nuo 2017 05 18 yra vienas ir tas pats asmuo.
 1. Tiesa, ieškovė UAB „Vyteksta“ nesutinka, jog ji 2017 05 18 susitarimo pagrindu iš atsakovės UAB “Replasta“ perėmė visus įsipareigojimus, susijusius su veiklos vykdymu. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Vyteksta“ atstovas, kuris pasirašė susitarimą, V. Š. paaiškino, jog toks susitarimas buvo surašytas dėl to, kad UAB „Vyteksta“ galėtų perimti taršos leidimą. Su tokia argumentacija nesutiko atsakovė UAB „Replasta“ atstovai. UAB „Replasta“ atstovas A. L., sudaręs minėtą susitarimą, paaiškino, jog susidarius situacijai, kuomet UAB „Replasta“ nutarė nutraukti plastikų perdirbimo veiklą dėl jos nepelningumo; UAB „Vyteksta“, įvertinusi tai, kad jai nereikėtų nuomotis patalpų ir ji pati galėtų vykdyti veiklą, kurią vykdė UAB „Replasta“, bei UAB „Vyteksta“ pageidaujant įsigyti įrengimus, ir buvo pasiūlyta įsigyti UAB „Replasta“ akcijas. Nesutarus dėl UAB „Replasta“ akcijų pardavimo, UAB „Vyteksta“ pageidaujant įsigyti tik įrengimus, ir buvo pasirašytas 2017 05 18 susitarimas, kad UAB „Vyteksta“ perima visus įsipareigojimus, susijusius su veiklos vykdymu. Buvo padarytos kainos nuolaidos, įvertinus susitarimo sąlygas. Susitarimas buvo kainos dalis. Atkreipiamas dėmesys, jog minėtą įrangą atsakovas L. G. įsigijo už 211 750 Eur, o UAB „Vyteksta“ ši įranga buvo parduodama už 80 000 Eur be PVM, o vėliau kaina buvo dar sumažinta. Be to, atsakovai nurodė, jog taršos leidimas yra brangus.
 1. Taigi, iškyla susitarimo aiškinimo klausimas, nes priklausomai nuo to, bus sprendžiama, ar ieškovės turi reikalavimo teisę į atsakovus.

5717.1. Sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos LR CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 07 30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010 ir kt.). Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 03 20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010 ir kt.). Esmė ta, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyvaus sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą.

5817.2. Minėta šalys 2017 05 18 pasirašė susitarimą, kuriame atsakovė UAB “Replasta“ sutiko perduoti ieškovei UAB „Vyteksta“ su taršos leidimu TL-A 5-19/2016 susijusią plastikų perdirbimo veiklą, o UAB „Vyteksta“ sutiko perimti visus įsipareigojimus, susijusius su veiklos vykdymu. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Vyteksta“ atstovas, kuris pasirašė susitarimą, V. Š. paaiškino, jog toks susitarimas buvo surašytas dėl tik dėl to, kad UAB „Vyteksta“ galėtų perimti taršos leidimą. Tačiau šį susitarimą kitaip aiškino UAB „Replasta“ atstovas A. L., kuris nurodė, jog šiuo susitarimu ieškovė UAB „Vyteksta“ perėmė visus įsipareigojimus, susijusius su plastikų perdirbimo veikla. Teismas, įvertinęs šalių elgesį po šio susitarimo sudarymo, sprendžia, jog 2017 05 18 susitarimo pagrindu ieškovė UAB „Vyteksta“ perėmė visus atsakovės UAB „Replasta“ įsipareigojimus, susijusius su plastikų perdirbimo veikla, t.y. įsiskolinimą už sunaudotą elektros energiją, nuomą ir kt. Tai patvirtina šalių elgesys po šio susitarimo sudarymo. Nuo 2017 05 18 atsakovė UAB „Replasta“ nutraukė veiklą, susijusią su plastikų perdirbimu. Įrengimai buvo palikti naudotis ieškovei UAB „Vyteksta“, UAB „Vyteksta“ siekė nuosavybės teise įgyti plastikų perdirbimo įrengimus, buvo sudaryta preliminari įrengimų pirkimo – pardavimo sutartis, kurią 2017 06 16 pasirašė UAB „Vyteksta“, nors 2017 06 01 jau buvo pateiktas ieškinys teismui, buvo perrašytas taršos leidimas, buvo ženkliai sumažinta įrengimų kaina. Šalys sutiko, jog preliminari pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo realizuota dėl to, kad ieškovė UAB „Vyteksta“ negavo iš banko finansavimo.

5917.3. Ieškovė UAB „Vyteksta“ nuo 2017 05 18 tapo visų įsipareigojimų ir teisių teisėta perėmėja. Todėl, atsakinga už pareigų pagal 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį vykdymą (įsiskolinimo už patalpų nuomą padengimą) yra ne atsakovė UAB „Replasta“, bet ieškovė UAB „Vyteksta“, perėmusi sutikimo pasirašymo dieną ir vėliau atsiradusius visus atsakovės UAB „Replasta“ įsipareigojimus. CK 6.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai skolininkas ir kreditorius sutampa. Kadangi reikalavimą dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio įsiskolinimo ir prievolę atsiskaityti pagal 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį turi vienas ir tas pats asmuo – ieškovė UAB „Vyteksta‘, akivaizdu, jog reikalavimas dėl nuomos mokesčio ir palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, nes dar iki ieškinio pateikimo ieškovė UAB „Vyteksta“ neturėjo reikalavimo teisės į pasibaigusį reikalavimą dėl skolos už patalpų nuomą. UAB „Vyteksta“ perėmus visus UAB „Replasta“ įsipareigojimus pagal nuomos sutartį, ši sutartis pasibaigė, nes nuomininkas ir nuomotojas nuo 2017 05 18 sutampa. Todėl reikalavimas dėl skolos už patalpų nuomą ir palūkanų atmestinas.

6017.4. Tapačiai ir ieškovė UAB „Metkonas“ neturi reikalavimo teisės į UAB „Replasta“ dėl skolos už patiektą elektros energiją priteisimo ir palūkanų, nes atsakovei UAB „Replasta“ ir ieškovei UAB „Vyteksta“ 2017 05 18 pasirašius sutikimą, pagal kurį, UAB „Vyteksta“ perėmė su taršos leidimu Nr. TL-A-5-19/2016 susijusią plastikų perdirbimo veiklą, vykdomą Partizanų g. 25, Balbieriškis, Prienų r. ir visus su veiklos vykdymu susijusius įsipareigojimus, atsakinga už šią skolą yra UAB „Vyteksta“, o ne atsakovė UAB „Replasta“, todėl UAB „Replasta“ dėl šio reikalavimo nėra tinkama atsakove. Dėl šios priežasties ieškovės UAB „Metkonas“ reikalavimas dėl įsiskolinimo už elektros energiją ir palūkanų priteisimo atmestinas.

 1. Ieškovė UAB „Vyteksta“ taip pat prašo priteisti žalos atlyginimą, kurį sudaro sugadintų vartų remonto išlaidos, bei nuomotų patalpų remonto išlaidos. Šie reikalavimai yra nepagrįsti, neįrodyti, todėl atmestini dėl šių argumentų:
  1. ieškovė UAB „Vyteksta“ 2017 05 18 susitarimu prisiėmė visus UAB „Replasta“ įsipareigojimus pagal 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Todėl ji prisiėmė sau ir visas prievoles dėl jos nurodomos žalos atlyginimo. Reikalavimai ir prievolės dėl 496,17 Eur už sugadintus vartus ir 14 795,81 Eur už sugadintas patalpas šaliai sutapus, pasibaigė. Ieškovė UAB „Vyteksta“ neturi reikalavimo teisės.
  2. Ieškovė UAB „Vyteksta“ be to, kad neturi reikalavimo teisės, net ir neįrodė, jog ji dėl patalpų nuomos patyrė kokią nors žalą, nes neįrodė visų sąlygų: neteisėti veiksmai, kaltė, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, būtinų civilinei atsakomybei egzistuoti:
  3. Ieškovė UAB „Vyteksta“ neįrodė atsakovės UAB „Replasta“ neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

61Ieškovė UAB „Vyteksta“ nurodo, jog dėl atsakovės veiksmų yra padaryta žala patalpoms, pažymėtoms indeksais 1-1, 1-5, 1-6, nes dėl didelio drėgmės kiekio ir neesant ventiliacijos (ištraukiamąją ventiliaciją ieškovės UAB „Vyteksta“ nuomone, privalėjo įrengti atsakovė UAB „Replasta“) patalpos supelijo, atsirado rūdys. Šių teiginių ieškovė UAB „Vyteksta“ neįrodė, nes pirma, neįrodė, jog atsakovė UAB „Replasta“ privalėjo įrengti ištraukiamąją ventiliaciją ir jos neįrengė. 2015 03 23 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje nebuvo tokio reikalavimo, tad UAB „Replasta“ neprivalėjo įrengti bei patalpas eksploatuoti su ištraukiamąja ventiliacija. Ieškovė UAB „Vyteksta“ žinojo, kokią veiklą vykdys atsakovė UAB „Replasta“, ieškovės UAB „Vyteksta“ atstovas patvirtino, jog išnuomotose atsakovei UAB „Replasta‘ patalpose lankėsi, šalių atstovai pripažino, jog buvo kalbama apie aplinkos pagerinimą, tačiau jokie valiniai sprendimai nebuvo priimti. Todėl teismas, įvertinęs anksčiau nurodytus argumentus ir įrodymus, sprendžia, jog ieškovė UAB „Vyteksta“ turėjo pati pasirūpinti ištraukiamosios ventiliacijos įrengimu arba, jei manė, kad vykdoma veikla galėtų pakenkti išnuomotoms patalpoms, turėjo tokį reikalavimą įkelti į nuomos sutartį, ar sudaryti papildomą susitarimą. Antra, ieškovė UAB „Vyteksta“ neįrodė, jog žala apskritai yra padaryta, nes iš su ieškiniu pateiktų nuotraukų visiškai neįmanoma nustatyti, ar yra pelėsis ant sienų, ar tai yra tiesiog nekokybiškos fotonuotraukos. Pažymėtina, jog pelėsio egzistavimą gali nustatyti specialistai. Tiesa, ieškovė UAB „Vyteksta“ nurodo, jog pelėsio ir rūdžių egzistavimą patvirtina pateikta Lokalinė sąmata, kurią sudarė atestuoti specialistai, tačiau pateikta Lokalinė sąmata patvirtina tik remonto kainą, bet ne patį žalos atsiradimo bei jos priežastinio ryšio faktą (jog ji susidarė dėl netinkamo įrenginių eksploatavimo, jog dėl to susidarė pelėsis, rūdys), todėl akivaizdu, jog šios žalos egzistavimo ieškovė UAB „Vyteksta“ neįrodė. Trečia, akivaizdu, jog patalpos natūraliai dėvisi.

62Apibendrindamas, teismas daro išvadą, jog ieškinio reikalavimas dėl žalos patalpoms padarymo atlyginimo atmestinas, nes reikalavimas yra neįrodytas ir be to kaip nurodyta anksčiau ieškovė UAB „Vyteksta“ neturi reikalavimo teisės.

6318.4. Ieškovė UAB „Vyteksta“ neįrodė, kad vartų segmentą sugadino UAB „Replasta“. Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų šiam faktui patvirtinti, t.y. nėra pateiktas joks pranešimas, kad sugadinti vartai, nėra pateiktas joks aktas, kuriame būtų užfiksuoti vartų sugadinimai dalyvaujant atsakovės UAB „Replasta“ atstovams, nėra pateikta pretenzija, nėra reikalavimo, kad vartus suremontuotų atsakovė UAB „Replasta“. Yra tik pateikti įrodymai, kad buvo remontuoti vartai, remonto kaina – 496,17 Eur. Įvertinęs anksčiau nurodytus argumentus, faktines bylos aplinkybes ir įrodymus, teismas daro išvadą, jog ieškovė UAB „Vyteksta“ neįrodė, jog vartus sugadino atsakovė UAB „Replasta“. Minėta, ieškovė UAB „Vyteksta“ be to neturi reikalavimo teisės dėl žalos dėl vartų sugadinimo atlyginimo.

  1. Teismo vertinimu, svarbi šiuo atveju yra ir ta aplinkybė, jog atsakovė UAB „Replasta“ yra sumokėjusi ieškovei UAB „Vyteksta“ 6 080 Eur depozitą, kuris yra ieškovės UAB „Vyteksta“ žinioje. Taip pat pabrėžtina ir ta aplinkybė, jog ieškovė UAB „Vyteksta“, šioje byloje tvirtindama, kad L. G., sudarydamas 2017 04 27 plastiko perdirbimo įrengimų pirkimo pardavimo sandorį su UAB „Replasta“, buvo nesąžiningas, žinodama, kad ieškovės siekiamų nuosavybėn įgyti plastiko perdirbimo įrengimų savininku yra L. G., jau užvedusi šią civilinę bylą 2017 06 01, su, jos teigimu, nesąžiningu plastiko perdirbimo įrengimų savininku L. G. 2017 06 16 sudarė preliminarią pirkimo pardavimo sutartį. Ši aplinkybė patvirtina pačios ieškovės UAB „Vyteksta“ nesąžiningumą. Be to, kaip matyti iš 2017 06 16 preliminarios įrengimų pirkimo – pardavimo sutarties, įrengimus ieškovė UAB „Vyteksta“ ketino įsigyti už 80 000 Eur kainą, kai tuo tarpu pats atsakovas L. G. už ją mokėjo 211 750 Eur.
  1. Teismui konstatavus, kad ieškovės neturi reikalavimo teisės, atmetus ieškinio reikalavimus dėl skolos ir žalos atlyginimo, pripažinus, jog ieškovės nėra atsakovės UAB „Replasta“ kreditorės, pripažintina, jog ieškovės neturi ir reikalavimo teisės reikšti actio Pauliana ieškinį atsakovams UAB „Replasta“ ir L. G.. Todėl ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančia 2017 04 27 pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė UAB „Replasta“ atsakovui L. G. už 211 750,00 Eur užskaitą perleido plastiko perdirbimo liniją POLYSTAR HNT 120VS su priedais (centrifuga, el spinta ir kita), dvejomis svarstyklėmis ir dviem ratukiniais pakėlėjais, ir taikyti restituciją – grąžinti šiuos daiktus nuosavybės teise atsakovei UAB „Replasta“; nukreipti išieškojimą pagal ieškovių UAB „Vyteksta“ ir UAB „Metkonas“ pareikštus reikalavimus į turtą, kuris grąžinamas atsakovei UAB „Replasta“ pripažinto negaliojančiu sandorio pagrindu; atmestinas.

64Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 5 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovui L. G. priklausančią plastiko perdirbimo liniją. Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 14 d. nutartimi uždraudė atsakovams UAB „Replasta“ ir L. G. bei jo įgaliotiems asmenims valdyti plastiko perdirbimo liniją, ja naudotis ar daryti kokį nors poveikį. Ieškinį atmetus, panaikinamos ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės CPK 150 straipsnio pagrindu.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Kauno apygardos teismas 2017 06 05 nutartimi atidėjo dalies žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Pagal byloje pareikštus reikalavimus ieškovės turėjo sumokėti žyminį mokestį taip: ieškovė UAB „Vyteksta“ – 455 Eur, ieškovė UAB „Metkonas“ – 66 Eur ir abi už ieškinio reikalavimą dėl sandorio panaikinimo – 2 457 Eur. Ieškovė UAB „Vyteksta“ 2017 06 01 sumokėjo 2 083 Eur žyminį mokestį, o ieškovė UAB „Metkonas“ 2017 05 19 sumokėjo 339 Eur žyminį mokestį. Todėl ieškinį atmetus, likusi atidėta žyminio mokesčio dalis 895 Eur valstybei priteistina iš ieškovės UAB „Metkonas“.
 1. Ieškinį atmetus, ieškovėms bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis). Tačiau bylinėjimosi išlaidos iš ieškovių priteisiamos atsakovams. Atsakovas L. G. prašo priteisti 1 605,67 Eur bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, jog jas sudaro: susipažinimas su ieškiniu – 90 Eur, atsiliepimo parengimas – 700 Eur, atsiliepimų į prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones parengimas – 90 Eur, atstovavimas teismo posėdžiuose – 447 Eur. Pinigų sumokėjimą patvirtina 2017 08 25 pinigų priėmimo kvitas. Atsakovo L. G. prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkintinas iš dalies. Kadangi yra prašoma priteisti 90 Eur už atsiliepimų į prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones parengimą, o šių išlaidų atlyginimo klausimas spręstinas priklausomai nuo atskirųjų skundų išsprendimo ir jos išspręstinos teismo, kuris nagrinėja atskiruosius skundus, tai šioje dalyje prašymas netenkinamas ir todėl iš ieškovių atsakovui L. G. priteistinos 1515,67 Eur bylinėjimosi išlaidos (1605,67 Eur – 90Eur).
 1. Ieškinį atmetus bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ir trečiajam asmeniui. Trečiasis asmuo AB „Plasta“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog jas sudaro prašymo dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu parengimas – 647,76 Eur, atsiliepimo į ieškinį parengimas – 323,88 Eur, atstovavimas teisme (2018 08 30 posėdis) – 80,97 Eur, viso 1052,61 Eur. Šias išlaidas patvirtina sąskaita ir mokėjimo nurodymas. Taip pat kitas trečiojo asmens advokatas prašo priteisti 6 794,65 Eur atstovavimo išlaidas ir nurodo, jog jas sudaro rašytinių paaiškinimų rengimas, atskirojo skundo rengimas, prašymų teismui dėl turto saugotojo pakeitimo ir nuostolių užtikrinimo rengimas, žyminis mokestis už atskirąjį skundą, kopijavimo, registro, vertimo išlaidos, kliento atstovimas teisme. Šios išlaidos nepriteisiamos, nes jos susiję su atskirųjų skundų nagrinėjimu ir jų atlyginimo klausimas bus išspręstas priklausomai nuo to, kaip bus išspręsti atskirieji skundai ir to teismo, kuris nagrinėja atskiruosius skundus. Advokatas R. M. dalyvavo tik viename teismo posėdyje, kuris vyko 2017 10 12, trukmė – 10 min., išlaidų detalizacijoje nėra nurodyta konkreti suma už šį teismo posėdį, todėl šios išlaidos nepriteisiamos. Apibendrindamas, teismas sprendžia, jog trečiajam asmeniui AB „Plasta“ iš ieškovių priteistinos 1 052,61 Eur bylinėjimosi išlaidos.
 1. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovė UAB „Vyteksta“ pareiškė tris reikalavimus (priteisti skolą, priteisti žalą, panaikinti sandorį), o UAB „Metkonas“ pareiškė du reikalavimus (priteisti skolą, panaikinti sandorį), atitinkamai padalina priteisiamas bylinėjimosi išlaidas, t.y. iš UAB „Vyteksta“ priteisia tris penktadalius, o iš UAB „Metkonas“ – du penktadalius bylinėjimosi išlaidų. Atitinkamai Iš UAB „Vyteksta“ atsakovui L. G. priteisia 909,40 Eur, o iš UAB „Metkonas“ – 606,27 Eur; trečiajam asmeniui AB „Plasta“ iš ieškovės UAB „Vyteksta“ priteisia 631,57 Eur, o iš UAB „Metkonas“ – 421,04 Eur

66Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 270 straipsniais,

Nutarė

67Ieškinį atmesti.

68Priteisti iš ieškovės UAB „Metkonas“ (juridinio asmens kodas 149685938) į valstybės biudžetą (išieškotojas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas - 5660, mokėjimo paskirtis – „Žyminis mokestis“, „pašto išlaidos“) 895 Eur žyminį mokestį. Sumokėjus nedelsiant pateikti kvito ar mokėjimo pavedimo originalą pirmosios instancijos teismui.

69Priteisti iš ieškovės UAB „Vyteksta“ (juridinio asmens kodas 300563382) bylinėjimosi išlaidas:

 1. atsakovui L. G. (fizinio asmens kodas ( - ) – 909,40 Eur;
 2. trečiajam asmeniui AB „Plasta“ (juridinio asmens kodas 110639887) 631,57 Eur.
Priteisti iš ieškovės UAB „Metkonas“ (juridinio asmens kodas 149685938) bylinėjimosi išlaidas:
 1. atsakovui L. G. (fizinio asmens kodas ( - ) 606,27 Eur;
 2. trečiajam asmeniui AB „Plasta“ (juridinio asmens kodas 110639887) 421,04 Eur.

70Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. ir 2017 m. birželio 14 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

71Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

72Nurodyti, jog, vadovaujantis CPK 140 straipsnio 4 dalimi, šalys, nepasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2. Teismas... 3. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 4.
  1. Ieškovės UAB „Vyteksta“ ir UAB... 5. 1.1. ieškovei UAB „Vyteksta“:... 6. 1.1.1. nesumokėtą už 2017 m. balandžio mėnesį negyvenamųjų patalpų... 7. 1.1.2. 496,17 Eur vartų remonto išlaidas ir 14 795,81 Eur nuomotų patalpų... 8. 1.1.3. 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 20 204,88 Eur... 9. 1.2. ieškovei UAB „Metkonas“:... 10. 1.2.1. už 2017 m. kovo ir balandžio mėn. suvartotą elektros energiją 2... 11. 1.2.2. 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 918,97 Eur sumą... 12. 1.3. Pripažinti negaliojančia 2017 04 27 pirkimo - pardavimo sutartį, pagal... 13. 1.4. Nukreipti išieškojimą pagal ieškovių UAB „Vyteksta“ ir UAB... 14. 1.5. Iš atsakovų UAB „Replasta“ ir L. G. solidariai ieškovės UAB... 15. 1.6. Iš atsakovų UAB „Replasta“ ir L. G. solidariai ieškovės UAB... 16. Ieškovė UAB „Vyteksta“ bylos nagrinėjimo metu ieškinio reikalavimus... 17. Dėl nuomos mokesčio
     1. Ieškovė... 18. Dėl žalos padarymo atsiradusių nuostolių atlyginimo
       19. 2.8. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 20. Dėl skolos už elektros energiją priteisimo
        21. 2.12. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 22. Dėl 2017 04 27 pirkimo-pardavimo sandorio naikinimo actio Pauliana pagrindu... 23. 2.14.Tokio sandorio sudarymas pažeidžia ieškovių teises, nes ieškovės yra... 24. 2.15.1. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygos - neabejotinos ir galiojančios... 25. teisės.... 26. Ieškovės UAB „Vyteksta“ reikalavimo teisę patvirtina pridedami... 27. 2.15.2. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygos - ginčijamas sandoris pažeidžia... 28. 2017 04 27 pirkimo sutartis pažeidžia ieškovių teises, nes šia sutartimi... 29. 2.15.3.Viena actio Pauliana taikymo sąlygų yra skolininko nesąžiningumas.... 30. Tai skolininko žinojimas ar turėjimas žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis... 31. Patenkinus actio Pauliana ieškinį, padidės atsakovės UAB „Replasta“... 32. UAB „Vyteksta“ atstovas V. Š. papildomai nurodė, kad L. sakė, jog už... 33. II. Atsakovės UAB „Replasta“ procesinių dokumentų esmė.... 34.
        1. Atsakovė UAB „Replasta“ atsiliepime į... 35. Dėl įsiskolinimo už patalpų nuomą.... 36. 4.1. Ieškovė UAB „Vyteksta“ ieškinyje teigia, kad neva pagal tarp... 37. Dėl reikalavimo atlyginti nuostolius... 38. 4.2. Kadangi ieškovė UAB „Vyteksta“ prisiėmė visus UAB „Replasta“... 39. Dėl reikalavimo dėl apmokėjimo už suvartotą elektros energiją.... 40. 4.3. Ieškovė UAB „Metkonas“ nurodė, jog neva atsakovė UAB... 41. Dėl actio Pauliana pagrindu reiškiamo reikalavimo... 42. 4.4. Kadangi ieškovė UAB „Vyteksta“ prisiėmė 2017 05 18 sutikimu visus... 43. UAB „Replasta“ atstovas Aušrys labinas paaiškino, jog UAB „Vyteksta“,... 44. III. Atsakovo L. G. procesinių dokumentų esmė
          45. 2) ieškovės nepateikia jokių rašytinių įrodymų, kurie pakankamai... 46. 3) kad ieškovų reikalavimas yra pirmesnis nei atsakovo L. G. reikalavimas.... 47. IV. Trečiojo asmens AB „Plasta“ procesinių dokumentų esmė... 48.
          1. Trečiasis asmuo AB „Plasta“ atsiliepime į... 49. 11.1. Atsakovė UAB „Replasta“ vykdė plastiko gamybos veiklą, tačiau... 50. 11.2. 2016 05 19 buvo pasirašyta notarinė akcijų pirkimo pardavimo sutartis,... 51. 11.3. Nepasiteisinus gamybinės veiklos modeliui, kuris laukiamo ekonominio... 52. 11.4. Tuo pačiu metu ieškovė UAB „Vyteksta“ susidomėjo galimybe... 53. 11.5. Bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovė UAB... 54. Ieškinys atmestinas.... 55. V. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, argumentai ir išvados... 56.
           1. Ieškovės UAB „Vyteksta“ ir UAB... 57. 17.1. Sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos LR CK 6.193–6.195... 58. 17.2. Minėta šalys 2017 05 18 pasirašė susitarimą, kuriame atsakovė UAB... 59. 17.3. Ieškovė UAB „Vyteksta“ nuo 2017 05 18 tapo visų įsipareigojimų... 60. 17.4. Tapačiai ir ieškovė UAB „Metkonas“ neturi reikalavimo teisės į... 61. Ieškovė UAB „Vyteksta“ nurodo, jog dėl atsakovės veiksmų yra padaryta... 62. Apibendrindamas, teismas daro išvadą, jog ieškinio reikalavimas dėl žalos... 63. 18.4. Ieškovė UAB „Vyteksta“ neįrodė, kad vartų segmentą sugadino UAB... 64. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių
            1. Kauno... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų
             1. Kauno apygardos... 66. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 270 straipsniais,... 67. Ieškinį atmesti.... 68. Priteisti iš ieškovės UAB „Metkonas“ (juridinio asmens kodas 149685938)... 69. Priteisti iš ieškovės UAB „Vyteksta“ (juridinio asmens kodas 300563382)... 70. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. ir 2017 m. birželio... 71. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu... 72. Nurodyti, jog, vadovaujantis CPK 140 straipsnio 4 dalimi, šalys, nepasibaigus...