Byla e2A-902-236/2019
Dėl viešojo pirkimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Parkavimo paslaugos“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Jarinta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Jarinta“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei Verslo aptarnavimo centrui ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl viešojo pirkimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Parkavimo paslaugos“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Jarinta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB Verslo aptarnavimo centrui ir AB „Energijos skirstymo operatorius“, prašydama pripažinti neteisėtais:

81.1.

9perkančiosios organizacijos 2019-01-17 sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo praleidus dokumentų patikslinimo terminą;

101.2.

11perkančiosios organizacijos 2019-01-17 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo;

121.3.

13reikalavimus ieškovei 2018-11-16, 2018-11-22, 2018-12-06 ir 2018-12-11 pranešimuose pateikti Konkurso sąlygose nenurodytus dokumentus kvalifikacijai pagrįsti;

141.4.

15įpareigoti atsakovą iš naujo sudaryti pasiūlymų vertinimo eilę, įtraukiant ieškovės pasiūlymą, bei sudaryti viešo pirkimo sutartį su ieškove;

161.5.

17pripažinti negaliojančia viešo pirkimo sutartį tarp atsakovės ir UAB „Parkavimo paslaugos“;

181.6.

19priteisti bylinėjimosi išlaidas.

202.

21Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras, įgaliota atlikti pirkimą perkančiosios organizacijos atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ vardu bei naudai, paskelbė viešą pirkimą skelbiamų derybų būdu – „(2018-ESO-763) Automobilių stovėjimo ir saugojimo paslaugos Vilniuje“ (toliau – ir Pirkimas, Konkursas), kuriame pasiūlymus teikė du tiekėjai - ieškovė UAB „Jarinta“ bei trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“.

223.

23Ieškovė UAB „Jarinta“ pažymėjo, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų Priede Nr. 4 ,,Tiekėjams keliami reikalavimai: pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“ nurodyta, kad tiekėjas turi turėti technines priemones, reikalingas sutarčiai vykdyti – teisę naudoti parkavimo aikštelės plotą.

244.

25Ieškovės UAB „Jarinta“ teigimu, atsakovė nepagrįstai 5 kartus reikalavo ieškovės pateikti papildomus Konkurso sąlygose nenumatytus dokumentus, kurie nebuvo tiesiogiai susiję su jau pateiktais dokumentais ar jų pagrindimu, nustatydama nepagrįstai trumpus jų pateikimo terminus, taip viršydama savo įgaliojimus ir diskriminuodama ieškovę prieš kitus tiekėjus, įskaitant trečiąjį asmenį, iš kurio identiškų dokumentų nereikalavo, taip pažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

265.

27Ieškovė nurodė, kad atsakovei 2018-11-15 paprašius patikslinti galutinį pasiūlymą, ieškovė tą pačią dieną jį patikslino. Atsakovei 2018-11-16 paprašius pateikti aktualius ir galiojančius dokumentus, patvirtinančius atitiktį Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodytai informacijai, ieškovė pateikė: nuomos sutartį tarp ieškovės ir AB „Mikotel Group“ dėl žemės sklypo, esančio Sodų g. 14, Vilniuje; registracijos pažymėjimą; nuomos sutartį tarp ieškovės ir UAB „Vilbeksa“ dėl sklypo, esančio Mindaugo g. 42, Vilniuje; ketinimų protokolą tarp ieškovės ir UAB „Vilbeksa“ dėl minėto sklypo ir kt. Atsakovei 2018-11-22 paprašius pateikti dokumentus dėl subnuomos užtikrinimo visam sutarties galiojimo laikotarpiui ir naujesnę VĮ Registrų centro pažymą, ieškovė pateikė UAB „Blictravel“ ir UAB „NT plėtros grupė“ nuomos sutartį bei ketinimų protokolą su UAB „Mikotel Group“, UAB „Mikotel Group“ ir UAB „Blictravel“ panaudos sutartį dėl sklypo, esančio Sodų g. 14, Vilniuje, VĮ Registrų centro išrašą ir kt. Atsakovei 2018-12-06 paprašius pateikti įkeisto sklypo, esančio Sodų g. 14, Vilniuje, kreditoriaus AB SEB banko sutikimą dėl nuomos, kurio išdavimas nėra ieškovės žinioje ir kurio gavimas užtrunka ilgiau nei atsakovės nustatytos 5 dienos, ieškovė 2018-12-10 paprašė pratęsti terminą dar 7 kalendorinėms dienoms, 2018-12-11 vėl paprašė pratęsti terminą, o atsakovei atsakius, kad toks prašymas nėra tenkinamas, pateikė UAB „Blictravel“ ir AB „Mikotel Group“ panaudos sutartį, o 2018-12-21 pateikė AB SEB banko leidimą išnuomoti bankui įkeistą turtą.

286.

29Ieškovė UAB „Jarinta“ pažymėjo, kad sąžiningai teikė reikalaujamus dokumentus nustatytais terminais, bendradarbiavo su atsakove, tačiau atsakovei papildomai pareikalavus pateikti dokumentus, kurių išdavimas nebuvo ieškovės žinioje, ir ieškovei paprašius pratęsti terminą, atsakovė termino nepratęsė ir 2019-01-17 nepagrįstai atmetė ieškovės galutinį pasiūlymą bei priėmė sprendimą sudaryti sutartį su UAB „Parkavimo paslaugos“, pasiūliusia vieno automobilio mėnesio parkavimo paslaugas už 39 Eur be PVM, nors ieškovės pasiūlymas – vieno automobilio mėnesio parkavimo paslaugų kaina yra 25,44 Eur be PVM. Ieškovės pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingesnis, nes pasirinkusi ieškovę, atsakovė sutaupytų nuo 4881,60 iki 8136 Eur per metus, tačiau ieškovės pasiūlymas net nebuvo vertinamas.

307.

31Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai prašė pateikti žemės sklypo automobilių stovėjimo ir saugojimo paslaugoms teikti nuomos sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre įrodymus, nes Konkurso sąlygos to nenumatė, nuomos sutartis gali būti teisėta ir galiojanti net neįregistravus jos. Ieškovės pateikta žemės sklypo nuomos sutartis visiškai patvirtina ieškovės teisę valdyti aikštelės plotą. Atsakovė taip pat nepagrįstai prašė pateikti sklypo savininko sutikimą paskesnei sutarčiai sudaryti, nes toks sutikimas neįrodo, kad ieškovė valdo sklypą neteisėtai. Atsakovė nepagrįstai prašė pateikti tarp trečiųjų asmenų sudarytas sutartis ir SEB banko sutikimą dėl sklypo nuomos, kurių tiekėjas net neturi savo žinioje, kurių pateikti neprivalo ir kurie yra pertekliniai, viršija Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, dirbtinai riboja konkurenciją.

328.

33Ieškovė pažymėjo, kad perkančiajai organizacijai nesuteikta neribota diskrecija konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo fakto. Pernelyg specifiniai reikalavimai kvalifikacijai gali būti pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas, o nagrinėjamu atveju nuomojamos aikštelės pagrindinių funkcijų atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamoms paslaugoms neatlieka, tai tik fakultatyvios paslaugos, kad darbuotojai galėtų statyti automobilius arčiau darbo, todėl aukšti bei specifiniai reikalavimai nėra adekvatūs bei proporcingi teikiamų paslaugų svarbai. Ieškovė visus patikslinimus, paaiškinimus ir dokumentus teikė aktyviai ir laiku per sąlyginai trumpus terminus, prašė jį pratęsti tik vieną kartą ir ne neapibrėžtam laikotarpiui, o tik tiek, kiek reikėjo dokumentams gauti, juo labiau, kad ieškovė, kaip sklypo nuomininkė, apskritai neturėjo teisės kreiptis į banką ir prašyti sutikimų sutartims, kuriose ji net nėra šalis, ir juo labiau, kad ieškovė tokį sutikimą visgi pateikė.

349.

35Ieškovė UAB „Jarinta“ nurodė, kad ieškovei 2019-01-24 pateikus pretenziją, atsakovė 2019-02-01 ją atmetė. Ieškovei pakartotinai 2019-02-08, o vėliau ir 2019-02-10 pateikus pretenzijas, atsakovė nepagrįstai jų nenagrinėjo, tuo padarydama esminius įstatymo bei viešųjų pirkimų principų pažeidimus, dėl ko ieškovė 2019-02-12 kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą.

3610.

37Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3811.

39Atsakovės nurodė, kad ieškovei pateikus galutinį pasiūlymą, perkančioji organizacija 2018-11-16 kreipėsi į ieškovę, prašydama pateikti aktualius ir galiojančius dokumentus, patvirtinančius atitiktį Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodytai informacijai ir teikėjams keliamiems reikalavimams. Nors ieškovė 2018-11-20 pateikė dokumentus, buvo nustatyti neatitikimai ir ieškovė 2018-11-22 buvo paprašyta juos pašalinti, o 2018-11-27 ieškovei pateikus dokumentus ir paaiškinimus, taip pat buvo nustatyti neatitikimai: 1) sutartis, įrodanti UAB „Jarinta“ valdymo teisę, turi būti įregistruota VĮ Registrų centre ir turi būti pateiktas tą patvirtinantis įrodymas; 2) turi būti pateiktas kreditoriaus, kuriam įkeistas pirkimo objektas, sutikimas; 3) aikštelė, dėl kurios ieškovė pateikė dokumentus, unikalus Nr. 4400-4742-7823, nėra automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-4488-8626, nepateiktas abiejų aikštelių savininkės sutikimas paskesnei sutarčiai sudaryti, nėra duomenų, kad ji suteikė panaudos ar subnuomos teisę trečiajam asmeniui; 4) pateiktos sutartys neįrodo, kad UAB „Jarinta“ teisėtai valdo aikštelę – turi būti pateikta ieškovės sutartis su savininke „NT plėtros grupe“ ar jos sutikimas perduoti neatlygintinai naudotis aikštelę iš UAB „Blictravel“ ieškovei.

4012.

41Atsakovės pažymėjo, kad atsakovei 2018-12-06 paprašius pateikti trūkstamą informaciją iki 2018-12-11, ieškovė paprašė pratęsti terminą dėl kreipimosi į kreditorių sutikimui gauti, kas reiškia, kad pasiūlymo pateikimo dienai šis leidimas nebuvo išduotas. Perkančioji organizacija 2018-12-11 atsisakė pratęsti terminą, nes ieškovė nenurodė svarbių priežasčių, kurios apsunkintų prašomų dokumentų pateikimą laiku, nepateikė įrodymų, jog ėmėsi visų galimų priemonių pateikti dokumentus laiku. Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti sklandų viešųjų pirkimų procesą, ne formaliai vykdė įstatymų nuostatas, o savo iniciatyva ėmėsi papildomų priemonių ir pakartotinai prašė tiekėjo patikslinti kvalifikacijos duomenis, o jam to nepadarius, vadovaudamasi Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.6.2. p., turėjo teisę atmesti pasiūlymą.

4213.

43Atsakovės nurodė, kad perkančioji organizacija prašė pateikti tik tuos dokumentus, kurie buvo tiesiogiai susiję su Pirkimo sąlygose nurodytais reikalavimais ir kurie buvo aiškiai numatyti Pirkimo sąlygose, t. y. Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 4 skiltyje „Reikalavimai kvalifikacijai“ skiltyje „Pateikiami dokumentai“, dėl šių sąlygų ieškovė neteikė jokių pastabų iki galutinių pasiūlymų vertinimo stadijos.

4414.

45Atsakovių teigimu, būtinų dokumentų ieškovės kvalifikacijai įvertinti reikalavimas negali būti laikomas atsakovės įgaliojimų viršijimu ar ieškovės diskriminavimu kitų tiekėjų atžvilgiu, nes visiems tiekėjams buvo keliami analogiški reikalavimai ir ieškovės pasiūlymas buvo pagrįstai atmestas dėl jų neįvykdymo. Be to, teisės aktai neįpareigoja perkančiosios organizacijos kreiptis į tiekėją dėl dokumentų ar duomenų daugiau negu vieną kartą, bet ir neapriboja tokios galimybės, tačiau būtent ieškovė nepaisant daugkartinių perkančiosios organizacijos raginimų, nustatytu laiku nepateikė prašomų dokumentų ir nenurodė svarbių priežasčių, kurios galėjo apsunkinti jų pateikimą laiku, nesielgė kaip apdairus, rūpestingas, profesionalus ūkio subjektas.

4615.

47Trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

4816.

49Trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ nurodė, kad atsakovė pagrįstai prašė iš ieškovės patikslinti pasiūlymą, kadangi iš jos pateiktų dokumentų buvo neaišku, ar ieškovė turi teisę teisėtai disponuoti pasiūlyme nurodytais žemės sklypais, prašomi pateikti dokumentai buvo susiję su Pirkimo objektu ir tiekėjo galimybe suteikti reikalingas paslaugas. Atsakovė turėjo pagrindą atmesti prašymą dėl termino dokumentams pateikti pratęsimo, nes ieškovė nepateikė įrodymų, kad kreipėsi į kreditorių dėl leidimo suteikimo aikštelės panaudai, subnuomai, paslaugų teikimui.

5017.

51Trečiasis asmuo pažymėjo, kad ieškovė iki šiol nėra pateikusi dokumentų, kad gali teisėtai išnuomoti atsakovei savo siūloma aikštele, esančia Sodų g. 14, Vilniuje. Aikštelė nuosavybės teise priklauso UAB ‚NT plėtros grupė“, kuri yra ją suteikusi neatlygintinai naudotis UAB „Blictravel“, pastaroji yra ją suteikusi neatlygintinai naudotis AB „Mikotelgroup“, o pastaroji yra ją išnuomojusi ieškovei. Tam, kad ieškovė galėtų išnuomoti aikštelę perkančiajai organizacijai, ji turėjo pateikti įrodymą, kad UAB „Blictravel“ yra davusi leidimą UAB „Mikotelgroup“ perduoti aikštelę ieškovei, o tokių įrodymų byloje nėra. Be to, aikštelė yra įkeista, todėl prieš ją išnuomojant ar suteikiant panaudai, buvo privaloma gauti banko leidimą, tačiau AB SEB banko 2018-12-19 rašte duotas sutikimas tik 2018-05-28 panaudos sutarčiai tarp UAB „NT plėtros grupė“ ir UAB „Blictravel“ bei 2018-05-29 panaudos sutarčiai tarp UAB „Blictravel“ ir UAB „Mikotelgroup“, bei nurodyta, kad turtas negali būti subnuomojamas / suteikiamas tolesnei panaudai be išankstinio raštiško banko sutikimo, todėl aikštelė be banko sutikimo buvo subnuomojama ieškovei UAB „Jarinta“ pagal 2018-08-01 subnuomos sutartį, o ieškovė, toliau neturėdamas banko sutikimo, norėjo šį turtą vėl subnuomoti perkančiajai organizacijai. Dėl to ieškovės UAB „Jarinta“ pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai.

5218.

53Trečiasis asmuo nurodė, kad kitų ieškinyje pareikštų reikalavimų ieškovė UAB „Jarinta“ nebuvo suformulavusi savo pretenzijoje, todėl jie nenagrinėtini.

54II.

55Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5619.

57Vilniaus apygardos teismas 2019-04-19 sprendimu nusprendė ieškovės UAB „Jarinta“ ieškinį atsakovėms UAB Verslo aptarnavimo centrui ir AB „Energijos skirstymo operatorius“, trečiasis asmuo – UAB „Parkavimo paslaugos“ atmesti, įsiteisėjus sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-03-06 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Parkavimo paslaugos“ 2019-02-11 Paslaugų teikimo sutarties Nr. 30010/490123 vykdymo sustabdymą.

5820.

59Teismas nustatė, kad atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras, įgaliota atlikti pirkimą perkančiosios organizacijos atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ vardu bei naudai, paskelbė viešą pirkimą skelbiamų derybų būdu – „(2018-ESO-763) Automobilių stovėjimo ir saugojimo paslaugos Vilniuje“. Pasiūlymus teikė du tiekėjai - ieškovė UAB „Jarinta“ bei trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“. Iki ieškovės UAB „Jarinta“ ieškinio pateikimo teismui (ieškinys pateiktas 2019-02-19) pirkimo procedūros pasibaigė, perkančioji organizacija AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir pirkimo laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ 2019-02-11 sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 30010/490123, kurios vykdymas sustabdytas, teismui 2019-03-06 nutartimi pritaikius byloje laikinąsias apsaugos priemones.

6021.

61Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar perkančiosios organizacijos įgaliota UAB Verslo aptarnavimo centras pagrįstai ir teisėtai reikalavo iš tiekėjos UAB „Jarinta“ teikti jos atitikimą nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius bei patikslinančius duomenis ir dokumentus, o pastarajai per paskutiniu reikalavimu nustatytą terminą jų nepateikus bei termino nepratęsus, atmetė ieškovės pasiūlymą ir toliau tęsė Pirkimo procedūras be ieškovės dalyvavimo, atitinkamai sudarydama pasiūlymų eilę, Pirkimo laimėtoju pripažindama trečiąjį asmenį bei sudarydama su juo Pirkimo sutartį.

6222.

63Teismas taip pat nurodė, kad tiek Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 47 straipsnis, tiek ginčo Pirkimui aktualaus Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – ir PAVETPPSPSĮ) į9 straipsnis numato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.

6423.

65Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygose buvo nustatytas konkretus ir aiškus kvalifikacinis reikalavimas, susijęs su vienokios ar kitokios teisės naudoti automobilių stovėjimo ir saugojimo aikštelę turėjimu, bei išvardinti konkretūs tiekėjų teiktini perkančiajai organizacijai šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti dokumentai, kurie priklausė nuo to, ar tiekėjas siūlomą parkavimo aikštelę valdo nuosavybės ar savarankiška valdymo teise (t. y. turi daiktinę teisę į parkavimo aikštelę), ar naudojasi parkavimo aikštele kitu (pvz., prievolinės teisės – nuomos, panaudos ar kt.) pagrindu (t. y. nėra daiktinių nuosavybės ar valdymo teisių turėtojas), atitinkamai remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais.

6624.

67Teismas darė išvadą, kad perkančiosios organizacijos nustatytas kvalifikacinis reikalavimas (bei jam pagrįsti nurodyti dokumentai) yra neatsiejamai susijęs su Pirkimo objektu, yra tikslus, aiškus, objektyviai patikrinamas, geriausiai įrodantis tiekėjo galimybes įvykdyti Pirkimo sutartį, nes akivaizdu, jog neturėdamas teisės naudotis parkavimo aikštele, tiekėjas negalės suteikti perkančiajai organizacijos automobilių stovėjimo ir saugojimo paslaugų tokioje aikštelėje, t. y. nustatytas reikalavimas visiškai atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu „Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ Nr. 1S-105 patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.4. - 8.5. punktus bei kitas teisės normas.

6825.

69Teismas pažymėjo, kad nei ieškovė UAB „Jarinta“, nei kiti suinteresuoti asmenys neskundė ir neginčijo nei šio Pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, nei jam pagrįsti nurodytų perkančiajai organizacijai teiktinų dokumentų sąrašo ir pan., tokių Pirkimo sąlygų teisėtumas ir pagrįstumas nėra ir šios bylos nagrinėjimo dalykas.

7026.

71Dėl to teismas atmetė ir plačiau nepasisakė dėl ieškovės UAB „Jarinta“ ieškinyje išdėstytų argumentų, susijusių su tokiam reikalavimui pagrįsti išvardijamų dokumentų nepagrįstu nurodymu Pirkimo sąlygose (tuo, kad jie pertekliniai, nereikalingi pateikti ir pan.), taip pat ir dėl ieškovės nurodomos teismų praktikos, kiek tai susiję su perkančiosios organizacijos teise nustatyti pernelyg detalius, pernelyg aukštus ir specifinius tiek kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, tiek reikalavimus pirkimo objektui apskritai.

7227.

73Teismas nurodė, kad Bendrose Pirkimo sąlygose ir Specialiųjų pirkimo sąlygų Priede Nr. 4 „Tiekėjams keliami reikalavimai: pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“ numatyta, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pirkėjo reikalavimu tiekėjas turi pateikti jo nurodytus atitikį pašalinimo pagrindų nebuvimui, kvalifikacijai ir kitiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

7428.

75Teismas sprendė, kad šios Pirkimo dokumentų sąlygos visiškai atitinka po 2017-07-01 įsigaliojusius ir ginčo atveju taikytinus VPĮ pakeitimus. Vadovaujantis aukščiau nurodytomis bei kitomis Pirkimo sąlygų nuostatomis, perkančioji organizacija, gavusi galutinį ieškovės UAB „Jarinta“ pasiūlymą, 2018-11-16 raštu turėjo ne tik teisę, bet ir imperatyvią pareigą paprašyti ieškovės UAB „Jarinta“ pateikti aktualius ir galiojančius dokumentus, patvirtinančius atitiktį pačios ieškovės nurodytai Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente informacijai, įskaitant ir ieškovės deklaruotam atitikimui Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

7629.

77Teismas darė išvadą, kad ieškovė UAB „Jarinta“ nėra Pirkimui pasiūlytų parkavimo aikštelių, esančių Mindaugo g. 42, Vilniuje, bei Sodų g. 14, Vilniuje, savininkė, nėra savarankiškos daiktinės valdymo teisės turėtoja, todėl ji, vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 4 „Tiekėjams keliami reikalavimai: pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“ II dalies „Reikalavimai kvalifikacijai“ 1 punktu, privalėjo pateikti perkančiajai organizacijai, o perkančioji organizacija savo ruožtu turėjo teisę ir pareigą reikalauti iš ieškovės įrodymų, patvirtinančių, kad Pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju UAB „Jarinta“ galės visą sutarties galiojimo laikotarpį (šiuo atveju – vienerius metus) teisėtai naudotis kitiems ūkio subjektams priklausančia ir/ar jų teisėtai naudojama parkavimo aikštele (aikštelėmis), ir Pirkimo sąlygose, kaip teismo nustatyta, buvo pateiktas nebaigtinis tokių tinkamų įrodymų sąrašas – ketinimų susitarimų protokolai, nuomos ar panaudos sutartys, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, preliminarios sutartys ir kita.

7830.

79Teismas nustatė, kad ieškovė 2018-11-20 pateikė atsakovei 2017-05-08 UAB „Jarinta“ ir UAB „Vilbeksa“ nuomos sutartį, pagal kurią nuomotojas UAB „Vilbeksa“ įsipareigojo išnuomoti nuomininkui UAB „Jarinta“ dalį patalpų, unikalus Nr. 1096-5010-9130, ir leisti neatlygintinai naudotis žemės sklypo, unikalus Nr. 0101-0057-0082, dalimi, kurios plotas – 0,15 ha, esančia Mindaugo g. 42, Vilniuje, iki 2017-11-08. Sutarties 1.5. p. numatyta, kad plotas suteikiamas nuomos pagrindais su teise subnuomoti plotą, bei jos 2017-08-08, 2018-01-03 ir 2018-10-30 pratęsimus, taip pat 2018-09-04 UAB „Jarinta“ ir UAB „Vilbeksa“ ketinimų protokolą, pagal kurį ginčo viešo pirkimo laimėjimo atveju UAB „Vilbeksa“ įsipareigojo suteikti UAB „Jarinta“ reikiamus išteklius sutarčiai vykdyti – žemės sklypą, unikalus Nr. 0101-0057-0082, esantį Mindaugo g. 42, Vilniuje, visam viešo pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

8031.

81Teismas pažymėjo, kad dėl šių dokumentų tinkamumo kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti, kiek tai susiję su žemės sklypo, esančio Mindaugo g. 42, Vilniuje, dalies suteikimu Pirkimo paslaugoms teikti byloje ginčo nėra, todėl sprendė, kad apie tai daugiau byloje nepasisakytina.

8232.

83Teismas nurodė, kad siekdama pagrįsti turimą teisę naudotis perkančiajai organizacijai siūloma parkavimo aikštele, esančia Sodų g. 14, Vilniuje, ieškovė UAB „Jarinta“ pateikė perkančiajai organizacijai 2018-08-01 UAB „Jarinta“ ir UAB „Mikotelgroup“ sudarytą žemės sklypo dalies subnuomos sutartį, pagal kurią subnuomotojas UAB „Mikotelgroup“ perdavė subnuomininkui UAB „Jarinta“ devyniems mėnesiams valdyti ir naudotis 525,95 kv. m. ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4742-7823, esančio Sodų g. 14, Vilniuje, dalį, pažymėtą žalia spalva prie sutarties pridedame žemės sklypo plane. Sutarties 3.1. p. numatyta, kad visas žemės sklypas priklauso nuosavybės teise Lietuvos Respublikai ir subnuomotojas turi teisę juo naudotis ir jį valdyti valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindu. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad minėtoje subnuomos sutartyje subnuomos objektu įvardinto žemės sklypo, esančio Sodų g. 14, Vilniuje, ir nuosavybės teise priklausančio Lietuvos Respublikai, unikalus numeris yra kitas – 4400-4174-3882, nes nurodyta ieškovės pateiktoje sutartyje, kad dėl šio sklypo dalies (0,2597 ha) su UAB „Mikotelgroup“ sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis iki 2097-06-12, o taip pat įkeista AB „Mikotelgruop“ nuomos teisė. Dėl kitos sklypo dalies (0,882 ha) sudaryta 2018-08-07 valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis iki 2027-08-06 su atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicine UAB „NT plėtros grupė“. Tuo tarpu, perkančiajai organizacijai pateiktoje subnuomos sutartyje tarp UAB „Jarinta“ ir UAB „Mikotelgroup“ nurodytą unikalų numerį 4400-4742-7823 turi kiti inžineriniai statiniai – aikštelė, kuri nuosavybės teise priklauso UAB „NT plėtros grupė“ ir dėl kurios nuomos ieškovei ar kitam subjektui (UAB „Mikotelgroup“) Nekilnojamojo turto registre nėra jokių žymų, be to, minėta subnuomos sutartis sudaryta 9 mėnesių laikotarpiui, t. y. ne visam galimam viešo pirkimo sutarties galiojimo terminui.

8433.

85Dėl to teismas sprendė, kad perkančioji organizacija turėjo pagrindą ir teisę 2018-11-22 pranešimu pareikalauti iš ieškovės UAB „Jarinta“ pateikti paaiškinimus dėl šių iškilusių neatitikimų, patikslinti ir pateikti dokumentus, įrodančius Pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikaciją, kiek ji susijusi su teisės naudotis siūloma parkavimo aikštele, esančia Sodų g. 14, Vilniuje, turėjimu visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį. Priešingu atveju, perkančioji organizacija negalėtų įsitikinti, kad Pirkimo objektas yra tiekėjo teisėtai valdomas ir naudojamas ir kad jis galės būti ateityje teisėtai suteiktas ir prieinamas perkančiajai organizacijai visą Pirkimo sutarties galiojimo laiką, kas savo ruožtu reikštų ne tik imperatyvių teisės normų, Pirkimo sąlygų, bet ir esminių viešųjų pirkimų principų pažeidimą.

8634.

87Teismas pažymėjo, kad nei 2018-11-16, nei 2018-11-22 perkančiosios organizacijos įpareigojimų dėl papildomų duomenų ir dokumentų pateikimo ieškovė įstatymų nustatyta tvarka neskundė ir dėl jų pretenzijų perkančiajai organizacijai neteikė, o, priešingai, įpareigojimus vykdė taip, kaip manė esant tinkama.

8835.

89Teismas nustatė, kad ieškovė, vykdydama 2018-11-22 atsakovės reikalavimą, 2018-11-27 pateikė perkančiajai organizacijai 2018-11-26 raštą „Dėl kvalifikacinių duomenų tikslinimo“, 2018-11-26 VĮ Registrų centro išrašą, 2018-05-28 UAB „NT plėtros grupė“ ir UAB „Blictravel“ neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartį, 2018-05-29 UAB „Mikotelgroup“ ir UAB „Blictravel“ neterminuotą neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartį, 2018-09-04 UAB „Jarinta“ ir UAB „Mikotelgroup“ ketinimų protokolą. Adresu Sodų g. 14, Vilniuje, yra įregistruoti trys nekilnojamojo turto objektai: a) žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-4174-3882, nuosavybės teise priklausantis Lietuvos Respublikai, dėl kurio dalies (0,2597 ha) su UAB „Mikotelgroup“ sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis iki 2097-06-12, o taip pat įkeista AB „Mikotelgruop“ nuomos teisė ir dėl kurio kitos dalies (0,882 ha) su UAB „NT plėtros grupė“ sudaryta 2018-08-07 valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis iki 2027-08-06; b) kiti inžineriniai statiniai – aikštelė, unikalus Nr. 4400-4742-7823, nuosavybės teise priklausanti UAB „NT plėtros grupė“ bei įkeista; c) kiti inžineriniai statiniai – automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-4488-8626, nuosavybės teise priklausanti UAB „NT plėtros grupė“ bei įkeista.

9036.

91Teismas nurodė, kad iš ieškovės pateiktų sutarčių matyti, kad 2018-05-28 UAB „NT plėtros grupė“ ir UAB „Blictravel“ sudarė neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartį, pagal kurią panaudos davėjas UAB „NT plėtros grupė“ suteikė panaudos gavėjui UAB „Blictravel“ teisę neatlygintinai naudotis pastatą, kitus inžinerinius statinius – automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-4488-8626, esančią Sodų g. 14, Vilniuje, ir kitus inžinerinius statinius – aikštelę, unikalus Nr. 4400-4742-7823, esančią Sodų g. 14, Vilniuje. Ši sutartis Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruota.

9237.

93Teismas nustatė, kad 2018-05-29 UAB „Blictravel“ ir UAB „Mikotelgroup“ sudarė neterminuotą Neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartį, kuria panaudos davėjas UAB „Blictravel“ suteikė panaudos davėjui UAB „Mikotelgroup“ teisę neatlygintinai naudotis ir valdyti pastatą bei kitus inžinierinius statinius – automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-4488-8626, esančią Sodų g. 14, Vilniuje, ir kitus inžinerinius statinius – aikštelę, unikalus Nr. 4400-4742-7823, esančią Sodų g. 14, Vilniuje. Sutartyje patvirtinama, kad panaudos davėjas nėra panaudos objekto savininkas ir panaudos objektą valdo sutartinių teisinių santykių su panaudos savininku pagrindu, turėdamas teisę jį perduoti naudotis ir valdyti panaudos davėjui. Nurodoma, kad panaudos objektą sudarantys nekilnojamieji daiktai yra įkeisti hipoteka AB SEB bankui, panaudos gavėjas turi teisę be atskiro panaudos davėjo sutikimo perduoti panaudos objektą valdyti ir naudotis tretiesiems asmenims. Ši sutartis taip pat nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

9438.

95Teismas nurodė, kad 2018-08-01 UAB „Mikotelgroup“ ir UAB „Jarinta“ žemės sklypo dalies subnuomos sutartimi perdavė subnuomininkui UAB „Jarinta“ devyniems mėnesiams valdyti ir naudotis 525,95 kv. m. ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4742-7823, esančio Sodų g. 14, Vilniuje, dalį, pažymėtą žalia spalva prie sutarties pridėtame žemės sklypo plane. 2018-09-04 ketinimų protokolu Pirkimo laimėjimo atveju UAB „Mikotelgroup“ įsipareigojo suteikti UAB „Jarinta“ reikiamus išteklius sutarčiai vykdyti, t .y. žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-4742-7823, esantį Sodų g. 14, Vilniuje ir kt.

9639.

97Teismas pažymėjo, kad nors tikėtina, kad UAB „Mikotelgroup“ subnuomojo ieškovei UAB „Jarinta“ ne patį žemės sklypą, esantį Sodų g. 14, Vilniuje, o būtent inžinerinį statinį – aikštelę, kurios unikalus Nr. 4400-4742-7823, esančią Sodų g. 14, Vilniuje, kurią prieš tai gavo panaudai iš UAB „Blictravel“, kuri savo ruožtu ją taip pat gavo panaudai iš UAB „NT plėtros grupė“, tačiau nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad: a) UAB „Jarinta“ ir UAB „Mikotelgroup“ subnuomos sutartyje nurodyti subnuomos objekto neatitikimai viešo registro duomenims, net ir ieškovei 2018-11-26 pateikus patikslinimus, išliko; b) nei viena iš aikštelės, kurios unikalus Nr. 4400-4742-7823, esančios Sodų g. 14, Vilniuje, panaudos bei subnuomos sutarčių, įskaitant ir paskutinį jos perleidimo naudotis sutartį su UAB „Jarinta“, nebuvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre ar kitaip išviešinta, dėl ko galėtų būti panaudota prieš trečiuosius asmenis (įskaitant ir atsakoves), kaip to reikalauja aukščiau minėtos Specialiosios pirkimo sąlygos, pagal kurias būtent Nekilnojamojo turto registre įregistruota sutartis dėl Pirkimui siūlomos parkavimo aikštelės nuomos/panaudos gali būti laikoma tinkamu atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui pagrindžiančiu įrodymu; c) ieškovei UAB ‚Jarinta“ pateikus 2018-11-26 Nekilnojamojo turto registro išrašą paaiškėjo, kad tiek žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4174-3882, nuomos teisė, priklausanti UAB „Mikotelgroup“, tiek Pirkimui ieškovės siūloma aikštelė, unikalus Nr. 4400-4742-7823, esanti Sodų g. 14, Vilniuje, yra įkeisti, t. y. apsunkinti hipoteka bei įkeitimu, kas reiškia papildomų sąlygų tokių objektų tolimesniam suteikimui panaudai ar nuomai, egzistavimą, viena kurių – hipotekos kreditoriaus sutikimas.

9840.

99Teismas nurodė, kad pirmiau nurodytose panaudos sutartyse nurodoma, jog panaudos objektą sudarantys nekilnojamieji daiktai yra įkeisti hipoteka AB SEB bankui. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovei UAB „Jarinta“ tiek nuo pat subnuomos sutarties sudarymo dienos, tiek prieš teikiant pasiūlymą Pirkimui, tiek teikiant atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus perkančiajai organizacijai buvo ir turėjo būti žinoma apie šį siūlomo Pirkimo objekto apsunkinimą – hipoteką.

10041.

101Dėl to teismas darė išvadą, kad perkančioji organizacija turėjo pagrindą ir teisę dar kartą kreiptis į tiekėją UAB „Jarinta“ 2018-12-06 su prašymu iki 2018-12-11 pašalinti tebeegzistuojančius ir nepašalintus neatitikimus, siekiant pilnai pagrįsti tiekėjo atitikimą nustatytam kvalifikacijos reikalavimui bei įsitikinti, jog Pirkimui siūlomas objektas iš tikrųjų realiai galės būti teisėtai suteiktas perkančiajai organizacijai ir jos teisėtai naudojamas visą Pirkimo sutarties galiojimo laiką, be kita ko, galės būti naudojamas su hipotekos kreditoriaus, kuris savo ruožtu Pirkimo sutarties galiojimo metu galimai galėtų pareikšti pretenzijas į Pirkimo objektą, žinia, esant jo sutikimui ir pan.

10242.

103Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad pagrindo pripažinti neteisėtais atsakovės 2018-11-16, 2018-11-22 bei 2018-12-06 reikalavimus UAB „Jarinta“ dėl kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo bei įrodytinumo, susiklosčiusioje situacijoje, perkančiajai organizacijai turint tokius duomenis, kurie jai buvo pateikti, o taip pat atsižvelgiant į teisės aktų bei Pirkimo dokumentų nuostatas, taip pat ir teismų praktiką, nėra. Šie reikalavimai negali būti laikomi nesusijusiais su Pirkimo objektu, pertekliniais, netikslingais, nes jie visi buvo sąlygoti perkančiosios organizacijos siekio bei imperatyviai įstatyme įtvirtintos bei teismų praktikos suformuotos pareigos išsiaiškinti bei objektyviai nustatyti, kad Pirkimui siūlomas objektas bus jai prieinamas, teisėtai suteiktas, kad tiekėjo kvalifikacija yra pakankama ir tinkama.

10443.

105Teismas nurodė, kad nuo pat pradžių ieškovei UAB „Jarinta“ pateikus perkančiajai organizacijai nevisą informaciją dėl Pirkimui siūlomos parkavimo aikštelės teisinio ir faktinio statuso, vėliau vis teikiant naujus duomenis ir juos pagrindžiančius ar ne iki galo pagrindžiančius dokumentus, o perkančiajai organizacijai operuojant jais bei jai prieinamais viešųjų registrų duomenimis, iškildavo vis naujų faktinių aplinkybių bei teisinių klausimų, kurie turėjo būti patikrinti, išsiaiškinti, nustatyti bei pagrįsti.

10644.

107Dėl to teismas sprendė, kad perkančioji organizacija elgėsi apdairiai, rūpestingai, įsigilindama į teikiamus duomenis bei siekdama maksimaliai įsitikinti tiekėjos UAB „Jarinta“ teikiamo pasiūlymo tinkamumu bei tuo pačiu minimizuoti grėsmes netinkamam būsimos Pirkimo sutarties vykdymui, jeigu tokia sutartis būtų sudaryta būtent su UAB „Jarinta“.

10845.

109Teismas pažymėjo, kad kasacinio teismo jau spręsta, jog perkančiajai organizacijai suteikta teisė nuspręsti, kokiomis priemonėmis bus įrodinėjama pasiūlymo atitiktis viešo pirkimo konkurso reikalavimams, ir nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Specialiose pirkimo sąlygose aiškiai išvardijo tas priemones – atitinkamus dokumentus, kuriais gali būti įrodinėjama atitiktis nustatytam kvalifikacijos reikalavimui (tarp jų ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotos panaudos / nuomos sutartys). Teismas sutinka, kad perkančiajai organizacijai nesuteikta neribota teisė konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo faktą, tačiau nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti apie atsakovių nepagrįstą naudojimąsi joms suteiktomis teisėmis, perteklinių įrodymų ir reikalavimų tiekėjui nustatymą, itin aukšto pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniam reikalavimui standarto ieškovei taikymo ir pan., nes, kaip jau buvo minėta, tiekėja teikė nepilną informaciją apie savo atitiktį, vėliau teikiant papildomą informaciją, iškildavo naujų neaiškumų ir problemų, kurias reikėjo spręsti. Teismų praktikoje taip pat pažymima, kad tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, jog dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011; 2018-12-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-427-378/2018 ir kt.). Griežčiausių neigiamų padarinių – pasiūlymo atmetimo, dalyviui negali lemti tik akivaizdžiai formalus pasiūlymo trūkumas bei nereikšminga neatitiktis, dėl kurios gali būti inicijuotas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendradarbiavimo procesas aiškinantis klaidos turinį, ir perkančiosios organizacijos veiksmai, kurie yra per daug formalūs, gali būti kvalifikuojami kaip pažeidžiantys viešųjų pirkimų principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2017-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1271-381/2017).

11046.

111Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju, jeigu bet kuris nešališkas ir protingas asmuo operuotų tais duomenimis ir įrodymais, pateiktais UAB „Jarinta“ bei gautais iš viešų registrų, kuriomis operavo perkančioji organizacija, jam neabejotinai kiltų klausimų ir poreikis aiškintis papildomas aplinkybes, reikalauti papildomų duomenų ir dokumentų, o perkančiosios organizacijos nustatyti ieškovės UAB „Jarinta“ pasiūlymo trūkumai, tiksliau – nurodytos informacijos dėl tiekėjo atitikimo kvalifikaciniam reikalavimui ir tiekėjo pateiktų dokumentų, kurie turėtų pagrįsti tą informaciją, trūkumai negali būti laikomi nereikšmingais ir formaliai, kadangi jie neatsiejama lemia tiekėjo teisėtas galimybes naudotis pirkimui siūlomu nekilnojamuoju daiktu – aikštele, kurioje būtų teikiamos atitinkamos paslaugos, visą viešo pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį, jokių rizikų, kliūčių ir pretenzijų iš trečiųjų asmenų (pvz., hipotekos kreditoriaus, kuris, pavyzdžiui, galėtų ginčyti imperatyvioms normos prieštaraujančius jam įkeisto turto tolesnio perleidimo sandorius ar nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą) nebuvimą. Priešingu atveju, egzistuotų grėsmė, jog perkančioji organizacija nupirktų objektą, nors ir atitinkantį jos tikruosius poreikius, bet neįsitikimus šį objektą pasiūliusio tiekėjo pajėgumu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

11247.

113Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju, perkančiosios organizacijos reikalavimai UAB „Jarinta“ atžvilgiu negali būti laikomi diskriminuojančiais ją kitų tiekėjų (šiuo atveju – UAB „Parkavimo paslaugos“) atžvilgiu, kadangi kaip matyti iš bylos medžiagos, trečiojo asmens pasiūlyta automobilių parkavimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-2498-1268:9805, esanti Mindaugo g. 27-117, Vilniuje, priklauso UAB „Parkavimo paslaugos“ nuosavybės teise, todėl atitikimui kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti yra nurodyti kiti teiktini duomenys ir dokumentai, negu ieškovės, kuriai parkavimo aikštelė nuosavybės teise nepriklauso.

11448.

115Teismas nustatė, kad 2018-12-10 UAB „Jarinta“ paprašė suteikti papildomą laiką iki 2018-12-18 dokumentams, nurodytiems perkančiosios organizacijos 2018-12-06 prašyme, pateikti, teigdama, kad ji kreipėsi į hipotekos kreditorių dėl leidimo aikštelės panaudai, subnuomai, paslaugų teikimui išdavimo, kurio paruošimas gali užtrukti apie 1-2 savaites. Atsakovė 2018-12-11 informavo ieškovę, kad terminas patikslintų kvalifikacinių duomenų pateikimui nepratęsiamas. UAB „Jarinta“ 2018-12-11 pateikė perkančiajai organizacijai UAB „Blictravel“ ir UAB „Mikotelgroup“ panaudos sutartį, kuri jau buvo ieškovės teikta ankščiau, bei pretenziją dėl kvalifikacijos tikslinimo, kurioje nurodė, jog iš tiekėjo nepagrįstai reikalaujama dokumentų, viršijančių kvalifikaciniams reikalavimams nustatytus kriterijus, pateikimo. Ši pretenzija 2018-12-19 buvo perkančiosios organizacijos atmesta.

11649.

117Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad perkančioji organizacija 2018-12-11 iš esmės priėmė pagrįstą sprendimą dėl ieškovės UAB „Jarinta“ pasiūlymo atmetimo, kadangi nepriklausomai nuo to, ar hipotekos kreditoriaus sutikimas būtų pateiktas ar ne, ieškovės UAB „Jarinta“ pateikti dokumentai nepagrindė jos atitikimo nustatytam kvalifikacijos reikalavimui taip, kaip to reikalavo Pirkimo sąlygos. Kaip minėta, nei UAB „NT plėtros grupė“ su UAB „Blictravel“, nei UAB „Blictravel“ su UAB „Mikotelgroup“, nei UAB „Mikotelgroup“ su UAB „Jarinta“ sudarytos aikštelės, unikalus Nr. 4400-4742-7823, panaudos/nuomos/subnuomos sutartys nebuvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ar kitaip išviešintos prieš trečiuosius asmenis. Be to, UAB „Mikotelgroup“ ir UAB „Jarinta“ subnuomos sutartyje, o vėliau ir ketinimų protokole kalbama apie žemės sklypo, o ne kito nekilnojamojo turto objekto – inžinerinių statinių – aikštelės, esančios Sodų g. 14, Vilniuje, subnuomą. Taip pat ieškovei UAB „Jarinta“, kaip apdairiam ir protingam subnuomininkui, juo labiau pelno siekiančiam ūkio subjektui, ne vienerius metus užsiimančiam aikštelių nuoma, automobilių stovėjimo, saugojimo ir panašių paslaugų teikimu, objektyviai galėjo ir turėjo būti žinoma apie jos iš UAB „Mikotelgroup“ išnuomotai aikštelei nustatytus suvaržymus – hipoteką bei su ja susijusius naudojimosi, valdymo ir disponavimo tokiu apsunkintu daiktu apribojimus, dėl to, jau prieš teikdama pasiūlymą Pirkimui ji galėjo ir turėjo pasirūpinti atitinkamų leidimų ir visų kitų veiksmų, reikalingų teisėtam tolimesniam aikštelės suteikimui/naudojimui atitinkamoms paslaugoms teikti, t. y. turėjo tam pakankamai laiko (o ne tik keletą paskutinių perkančiosios organizacijos nustatytų dienų), ir perkančiosios organizacijos reikalavimas pateikti hipotekos kreditoriaus sutikimą negali būti laikomas tiekėjui siurpriziniu ir netikėtu. Be to, nors AB SEB bankas neprieštarauja 2018-05-29 panaudos sutarčiai tarp UAB „NT plėtros grupė“ ir UAB „Blictravel“ dėl pastato – sandėlio ir dviejų aukščiau minėtų aikštelių, esančių Sodų g. 14, Vilniuje, o taip pat 2018-05-29 panaudos sutarčiai tarp UAB „Blictravel“ ir UAB „Mikotelgroup“ dėl minėto nekilnojamojo turto, esančio Sodų g. 14, Vilniuje, tačiau turtas negali būti subnuomojamas/ suteikiamas tolesnei panaudai be išankstinio raštiško banko sutikimo, t. y. AB SEB bankas nėra išreiškęs sutikimo dėl tolesnės aikštelės panaudos ar subnuomos – tiek ieškovei UAB „Jarinta“, tiek perkančiajai organizacijai, jeigu būtų sudaryta viešo pirkimo sutartis. Byloje nėra jokių duomenų bei įrodymų, kad toks sutikimas egzistuoja.

11850.

119Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai 2019-01-17 atmetė tiekėjos UAB „Jarinta“ pasiūlymą dėl to, kad per nustatytą terminą nebuvo pateikti atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui pagrindžiantys dokumentai vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų nuostatomis, o po to atliko visas tolimesnes Pirkimo procedūras – sudarė pasiūlymų eilę, pripažino Konkurso laimėtoją UAB ‚Parkavimo paslaugos“ bei sudarė su juo viešo pirkimo sutartį, jau nedalyvaujant pirkimo procedūrose ieškovei UAB „Jarinta“.

12051.

121Teismas nustatė, kad ieškovė UAB „Jarinta“ 2018-12-20 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl pretenzijos atmetimo, kurioje iš esmės išdėstė savo nesutikimą su perkančiosios organizacijos 2018-12-19 raštu, kuriuo atmesta pretenzija, bei nurodė tuos pačius argumentus, dėl kurių, ieškovės nuomone, perkančioji organizacija nepagrįstai reikalavo tikslinti ir teikti papildomus dokumentus atitikčiai kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti.

12252.

123Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija 2018-12-27 pagrįstai nusprendė pretenzijos nenagrinėti, kadangi ji yra pakartotinė, nes įstatyme įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti tik vieną pretenziją, o vėliau – teikti ieškinį teismui, jeigu pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta. Taip pat ir ieškovei 2019-01-23 pateikus pretenziją dėl perkančiosios organizacijos 2019-01-17 sprendimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo pripažinimo ir sprendimo sudaryti su juo viešo pirkimo sutartį, ji 2019-02-01 perkančiosios organizacijos buvo atmesta, kaip nepagrįsta.

12453.

125Teismas pažymėjo, kad 2019-02-07 ieškovei pateikus pretenziją dėl atsakymo į pretenziją, kurioje iš esmės išdėstė savo nesutikimą su perkančiosios organizacijos 2019-02-01 raštu, kuriuo atmesta pretenzija, bei nurodė tuos pačius argumentus, dėl kurių ieškovės nuomone, perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą ir priėmė vėlesnius sprendimus Pirkime. Dėl to teismas sprendė, kad perkančioji organizacija 2019-02-08 pagrįstai nusprendė pretenzijos nenagrinėti, kadangi ji yra pakartotinė.

12654.

127Teismas darė išvadą, kad plačiau nepasisakytina dėl kitų tiek ieškovės, tiek atsakovių ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, kadangi jie neturi įtakos aukščiau nurodytoms teismo daromoms išvadoms ir negalėtų pakeisti teismo priimamo sprendimo byloje.

12855.

129Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2019-03-06 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir trečiojo asmens UAB „Parkavimo paslaugos“ 2019-02-11 sudarytos Paslaugų teikimo sutarties Nr. 30010/490123 vykdymas. Teismas nurodė, kad ieškinys atmetamas, įsiteisėjus teismo sprendimui, byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str.).

13056.

131Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys atmetamas, sprendė, kad ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos nekompensuojamos (CPK 93 str. 1 d.). Teismas nurodė, kad atsakovės ir trečiasis asmuo nepateikė duomenų dėl jų galimai patirtų bylinėjimosi išlaidų bei jų dydžio.

13257.

133Teismas pažymėjo, kad atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ sumokėjo 38 Eur žyminį mokestį už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau atskirasis skundas Lietuvos apeliacinio teismo 2019-04-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-623-236/2019 buvo atmestas. Dėl to teismas sprendė, kad šios bylinėjimosi išlaidos atsakovei nekompensuotinos.

134III.

135Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13658.

137Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Jarinta“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-04-19 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13859.

139Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

14059.1.

141Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįsigilino į Konkurso sąlygas, kadangi Konkurso sąlygos nustatė, jog reikalaujamus dokumentus tiekėjas turi pateikti laimėjimo atveju. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju iki šios stadijos vykdydama Konkurso procedūras atsakovė nepriėjo. Ieškovės pasiūlymas nebuvo vertinamas, todėl laikytina, kad atsakovė nesilaikė savo nustatyto Konkurso procedūrų eiliškumo dokumentams pateikti, o įrodymo apie sutarties įregistravimą prašė ankstesnėje Konkurso stadijoje, t. y. pateikus ieškovei galutinį pasiūlymą, bet dar nenustačius Konkurso laimėtojo.

14259.2.

143Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė UAB „Jarinta“, nei kiti suinteresuoti asmenys neskundė ir neginčijo nei šio Pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, nei jam pagrįsti nurodytų perkančiajai organizacijai teiktinų dokumentų sąrašo ir pan. Ieškovė pagal savo suvokimą vertino Konkurso sąlygų reikalavimus kaip aiškius ir pagal tai teikė kvalifikaciją įrodančius dokumentus, tačiau Pirkimo metu paaiškėjo, kad atsakovė ir ieškovė skirtingai supranta Konkurso sąlygų kvalifikacinius reikalavimus.

14459.3.

145Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti ieškovės kvalifikacinius reikalavimus, vadovaudamasis atsakovės Konkurso sąlygų reikalavimais, o ne ieškovės pasiūlymu.

14659.4.

147Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančiosios organizacijos reikalavimai UAB „Jarinta“ atžvilgiu negali būti laikomi diskriminuojančiais ją kitų tiekėjų (šiuo atveju – UAB „Parkavimo paslaugos“) atžvilgiu, kadangi kaip matyti iš bylos medžiagos, trečiojo asmens pasiūlyta automobilių parkavimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-2498-1268:9805, esanti Mindaugo g. 27-117, Vilniuje, priklauso UAB „Parkavimo paslaugos“ nuosavybės teise, todėl atitikimui kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti yra nurodyti kiti teiktini duomenys ir dokumentai, negu ieškovės, kuriai parkavimo aikštelė nuosavybės teise nepriklauso.

14859.5.

149Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovės pasiūlymą ne pagal Konkurso sąlygas nustatytus reikalavimus, peržengė diskrecijos ribas.

15059.6.

151Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija 2019-02-08 pagrįstai nusprendė pretenzijos nenagrinėti, kadangi ji yra pakartotinė. Ieškovė to neginčija, tačiau nurodo, kad po sprendimo (pretenziją tenkinti/netenkinti/nenagrinėti) turėjo būti pratęstas terminas sutarties pasirašymui.

15260.

153Atsiliepimu į ieškovės UAB „Jarinta“ apeliacinį skundą atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2019-04-19 sprendimą nepakeistą, priteisti iš ieškovės atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“ bylinėjimosi išlaidas.

15461.

155Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

15661.1.

157Visi atsakovės sprendimai Pirkime buvo priimtai pagrįstai, vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu ir nepažeidžiant Pirkimo sąlygų, atsižvelgiant į objektyvias Pirkime susiklosčiusias faktines aplinkybes bei apeliantės veiksmus Pirkime.

15861.2.

159Apeliantė nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija viršijo savo įgaliojimus prašydama pateikti dokumentus, kurie pagrįstų faktą, kad apeliantė iki Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos turės teisę valdyti aikštelę ir užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

16061.3.

161Apeliantė nepagrįstai teigia, kad Pirkime ieškovei buvo keliami išskirtinai specifiniai reikalavimai, kurie nėra adekvatūs bei proporcingi teikiamų paslaugų svarbai. Atsakovė vykdydama Pirkimo procedūras, visų dalyvių pasiūlymus vertino vienodai, visiems tiekėjams sudarė vienodas ir lygias sąlygas dalyvauti Pirkime ir varžytis dėl Pirkimo sutarties sudarymo, tuo užtikrindamas viešųjų pirkimų skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principų laikymąsi.

16261.4.

163Pirkime perkančioji organizacija tinkamai vykdė Pirkimo procedūras, nepažeidė nei Pirkimo sąlygų, nei teisės aktų nuostatų ir dėjo visas pastangas, siekdama užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūrų vykdymą, visų Pirkime dalyvaujančių tiekėjų teisėtų interesų užtikrinimą, viešųjų pirkimų teisinių nuostatų ir principų laikymąsi

16462.

165Atsiliepimu į ieškovės UAB „Jarinta“ apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2019-04-19 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, priimti į bylą naują įrodymą (parkavimo aikštelės, unikalus Nr. 4400-2498-1268:9805, esančios Vilniuje, Mindaugo g. 27-117, išrašo iš Nekilnojamojo turto registro kopiją).

16663.

167Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

16863.1.

169Laikytinas nepagrįstu apeliacinio skundo argumentas, kad perkančioji organizacija kreipėsi dėl informacijos pateikimo apeliantę iš karto, kai tik kilo įtarimas, kad apeliantė gali neatitikti Konkurso sąlygų. Perkančioji organizacija, siekdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, ne tik gali teikti paklausimus, bet ir privalo tai daryti.

17063.2.

171Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygose buvo nustatytas konkretus ir aiškus kvalifikacinis reikalavimas, susijęs su vienokios ar kitokios teisės naudoti automobilių stovėjimo ir saugojimo aikštelę turėjimu, bei išvardinti konkretūs tiekėjų teiktini perkančiajai organizacijai šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti dokumentai, kurie priklausė nuo to, ar tiekėjas siūlomą parkavimo aikštelę valdo nuosavybės ar savarankiška valdymo teise (t. y. turi daiktinę teisę į parkavimo aikštelę), ar naudojasi parkavimo aikštele kitu (pvz., prievolinės teisės - nuomos, panaudos ar kt.) pagrindu (t. y. nėra daiktinių nuosavybės ar valdymo teisių turėtojas), atitinkamai remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais.

17263.3.

173Pirmosios instancijos teismas išdėstė tinkamai ir teisingai visus motyvus, kodėl apeliantė neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų.

17463.4.

175Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir teisingai įvertino visus byloje patiektus įrodymus ir priėmė pagrįstą sprendimą.

17664.

177Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-06-10 gautas trečiojo asmens UAB „Parkavimo paslaugos“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų.

178Teisėjų kolegija

konstatuoja:

179IV.

180Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18165.

182Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

183Dėl teisės taikymo

18466.

185Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju taikytinas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas (tekste – ir PAVETPPSPSĮ).

186Dėl naujų įrodymų

18767.

188Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė naujus įrodymą (parkavimo aikštelės, unikalus Nr. 4400-2498-1268:9805, esančios Vilniuje, Mindaugo g. 27-117, išrašo iš Nekilnojamojo turto registro kopiją), kurį prašo priimti į bylą.

18968.

190Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą trečiojo asmens naują įrodymą ir jį vertina.

191Dėl Pirkimo sąlygų ir dokumentų

19269.

193Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįsigilino į Konkurso sąlygas, kadangi Konkurso sąlygos nustatė, jog reikalaujamus dokumentus tiekėjas turi pateikti laimėjimo atveju. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju iki šios stadijos vykdydama Konkurso procedūras atsakovė nepriėjo. Ieškovės pasiūlymas nebuvo vertinamas, todėl laikytina, kad atsakovė nesilaikė savo nustatyto Konkurso procedūrų eiliškumo dokumentams pateikti, o įrodymo apie sutarties įregistravimą prašė ankstesnėje Konkurso stadijoje, t. y. pateikus ieškovei galutinį pasiūlymą, bet dar nenustačius Konkurso laimėtojo. Teisėjų kolegija šiuos teiginius atmeta kaip nepagrįstus.

19470.

195PAVETPPSPSĮ 59 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkantysis subjektas skelbime apie pirkimą, skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemą ar kvietime patvirtinti susidomėjimą nustato kandidatų ar dalyvių pašalinimo taisykles ir kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus. Reikalavimai dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos tikrinimo nustatomi ir patvirtinimo priemonės dėl jų teikiamos mutatis mutandis taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46, 47, 50, 51 straipsnių nuostatas, tačiau perkančiųjų subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimuose VPĮ 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių sąlygos neprivalomos. VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama į jų: 1) teisę verstis atitinkama veikla; 2) finansinį ir ekonominį pajėgumą; 3) techninį ir profesinį pajėgumą. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012; 2014-10-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).

19671.

197Nagrinėjamu atveju Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2. punkte numatyta, kad dalyvis, siekdamas įrodyti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir savo turimą kvalifikaciją, pateikia informaciją ir dokumentus kaip nurodyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 dalyje. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4. punkte numatyta, kad pirkėjas (šiuo atveju – atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras) bet kuriuo Pirkimo procedūrų metu gali paprašyti dalyvio pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, dalyvio atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir pan., jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūrų atlikimą.

19872.

199Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovei UAB Verslo aptarnavimo centrui kilus abejonių dėl dalyvio pateiktos informacijos teisingumo, ji turi teisę kreiptis į dalyvį su prašymu pateikti pateiktos informacijos pagrindimą. Dėl to pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygose buvo nustatytas konkretus ir aiškus kvalifikacinis reikalavimas, susijęs su vienokios ar kitokios teisės naudoti automobiliu stovėjimo ir saugojimo aikštele turėjimu, bei išvardinti konkretūs tiekėjų teiktini perkančiajai organizacijai šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti dokumentai, kurie priklausė nuo to, ar tiekėjas siūlomą parkavimo aikštelę valdo nuosavybės ar savarankiška valdymo teise (t. y. turi daiktinę teisę į parkavimo aikštelę), ar naudojasi parkavimo aikštele kitu (pvz., prievolinės teisės - nuomos, panaudos ar kt.) pagrindu (t. y. nėra daiktinių nuosavybės ar valdymo teisių turėtojas), atitinkamai remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais.

20073.

201Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teisme nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovei pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad ieškovė (apeliantė) teisėtai valdo ir pagal Pirkimo sąlygas gali suteikti perkančiajai organizacijai Pirkime pasiūlytas aikšteles, turi teise ir gali pagal Pirkimo sąlygas jas išnuomoti atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“.

20274.

203Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija elgėsi apdairiai, rūpestingai, įsigilindama į teikiamus duomenis bei siekdama maksimaliai įsitikinti tiekėjos UAB „Jarinta“ teikiamo pasiūlymo tinkamumu bei tuo pačiu minimizuoti grėsmes netinkamam būsimos Pirkimo sutarties vykdymui.

204Dėl ieškovės pasiūlymo

20575.

206Teisėjų kolegija atmeta kaip neapgrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė UAB „Jarinta“, nei kiti suinteresuoti asmenys neskundė ir neginčijo nei šio Pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, nei jam pagrįsti nurodytų perkančiajai organizacijai teiktinų dokumentų sąrašo ir pan.

20776.

208Kaip minėta, Pirkimo sąlygose buvo nustatytas konkretus ir aiškus kvalifikacinis reikalavimas, susijęs su vienokios ar kitokios teisės naudoti automobilių stovėjimo ir saugojimo aikštelę turėjimu, bei išvardinti konkretūs tiekėjų teiktini perkančiajai organizacijai šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti dokumentai, kurie priklausė nuo to, ar tiekėjas siūlomą parkavimo aikštelę valdo nuosavybės ar savarankiška valdymo teise (t. y. turi daiktinę teisę j parkavimo aikštelę), ar naudojasi parkavimo aikštele kitu (pvz., prievolinės teisės - nuomos, panaudos ar kt.) pagrindu (t. y. nėra daiktinių nuosavybės ar valdymo teisių turėtojas), atitinkamai remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais.

20977.

210Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad laikytini nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad ieškovė pagal savo suvokimą vertino Pirkimo sąlygų reikalavimus kaip aiškius ir pagal tai teikė kvalifikaciją įrodančius dokumentus, tačiau Pirkimo metu paaiškėjo, kad atsakovė ir ieškovė skirtingai supranta Pirkimo sąlygų kvalifikacinius reikalavimus.

21178.

212Teisėjų kolegija pažymi, kad būtinų dokumentų apeliantės kvalifikacijai įvertinti reikalavimas negali būti laikomas atsakovės, kaip perkančiosios organizacijos, įgaliojimų viršijimu ar diskriminacinių kvalifikacinių reikalavimų, kurie nebuvo keliami kitiems Pirkime dalyvaujantiems subjektams, sukūrimu. Bylos duomenys patvirtina, kad visiems Pirkime dalyvaujantiems asmenims buvo keliami analogiški ir vienodi reikalavimai.

21379.

214Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Parkavimo paslaugos“ Pirkimo metu pasiūlyta automobilių parkavimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-2498-1268:9805, esanti Mindaugo g. 27-117, Vilniuje, priklauso UAB „Parkavimo paslaugos“ nuosavybės teise. Dėl to perkančioji organizacija negalėjo reikalauti, kad UAB „Parkavimo paslaugos“ teiktų tokius pat kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus kaip ir ieškovė UAB „Jarinta“.

21580.

216Bylos duomenys rodo, kad apeliantė yra verslininkė, patyrusi viešųjų pirkimų dalyvė, turinti daugiau kaip 4 metų patirtį, aktyviai dalyvaujanti viešuose pirkimuose. Dėl to apeliantė dalyvaudama ginčo Pirkime privalėjo elgtis apdairiai, rūpestingai, profesionaliai. Tuo tarpu, bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė galutinio pasiūlymo pateikimo metu nepasirūpino visais Pirkimo sąlygose aiškiai nurodytais dokumentais ir net po daugkartinių perkančiosios organizacijos raginimų, numatytu laiku nesugebėjo jų pateikti.

21781.

218Dėl to darytina išvada, kad atsakovė, vykdydama Pirkimo procedūras, priešingai nei teigia apeliantė, visų dalyvių pasiūlymus vertino vienodai, visiems tiekėjams sudarė vienodas ir lygias sąlygas dalyvauti Pirkime ir varžytis dėl Pirkimo sutarties sudarymo, tuo užtikrindamas viešųjų pirkimų skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principų laikymąsi.

219Dėl ieškovės pretenzijos

22082.

221Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija 2019-02-08 pagrįstai nusprendė pretenzijos nenagrinėti, kadangi ji yra pakartotinė.

22283.

223Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė neginčija, kad antroji pateikta pretenzija buvo pakartotinė, tačiau nurodo, kad po sprendimo (pretenziją tenkinti/netenkinti/nenagrinėti) turėjo būti pratęstas terminas sutarties pasirašymui.

22484.

225PAVETPPSPSĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu): 1) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus.

22685.

227Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad 2019-02-07 ieškovei pateikus pretenziją dėl atsakymo į pretenziją, kurioje iš esmės išdėstė savo nesutikimą su perkančiosios organizacijos 2019-02-01 raštu, kuriuo atmesta pretenzija, bei nurodė tuos pačius argumentus, dėl kurių ieškovės nuomone, perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą ir priėmė vėlesnius sprendimus Pirkime. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija 2019-02-08 pagrįstai nusprendė pretenzijos nenagrinėti, kadangi ji yra pakartotinė.

22886.

229Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tinkamai vykdė Pirkimo procedūras, nepažeidė Pirkimo sąlygų bei teisės aktų nuostatų ir dėjo visas pastangas, siekdama užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūrų vykdymą, visų Pirkime dalyvaujančių tiekėjų teisėtų interesų užtikrinimą, viešųjų pirkimų teisinių nuostatų ir principų laikymąsi.

230Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

23187.

232Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

233Dėl proceso baigties

23488.

235Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė iš esmės teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

23689.

237Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2019-04-19 sprendimas paliktinas nepakeistu.

238Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

23990.

240Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

24191.

242Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „Jarinta“ nepriteistinas (CPK 93 str., 98 str.).

24392.

244Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras prašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių apie patirtas bylinėjimosi išlaidas. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės prašymas netenkintinas.

24593.

246Trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ prašė priteisti iš ieškovės 605 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikti įrodymai patvirtina patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl trečiojo asmens prašymas tenkintinas(CPK 93, 98 straipsniai).

247Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

248Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

249Priteisti iš ieškovės UAB „Jarinta“, j. a. k. 303430469, trečiajam asmeniui UAB „Verslo aptarnavimo centras“, j. a. k. 303359627, šešis šimtus penkis eurus (605 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Jarinta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB... 8. 1.1.... 9. perkančiosios organizacijos 2019-01-17 sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo... 10. 1.2.... 11. perkančiosios organizacijos 2019-01-17 sprendimą dėl pasiūlymų eilės... 12. 1.3.... 13. reikalavimus ieškovei 2018-11-16, 2018-11-22, 2018-12-06 ir 2018-12-11... 14. 1.4.... 15. įpareigoti atsakovą iš naujo sudaryti pasiūlymų vertinimo eilę,... 16. 1.5.... 17. pripažinti negaliojančia viešo pirkimo sutartį tarp atsakovės ir UAB... 18. 1.6.... 19. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 20. 2.... 21. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė UAB Verslo... 22. 3.... 23. Ieškovė UAB „Jarinta“ pažymėjo, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų... 24. 4.... 25. Ieškovės UAB „Jarinta“ teigimu, atsakovė nepagrįstai 5 kartus reikalavo... 26. 5.... 27. Ieškovė nurodė, kad atsakovei 2018-11-15 paprašius patikslinti galutinį... 28. 6.... 29. Ieškovė UAB „Jarinta“ pažymėjo, kad sąžiningai teikė reikalaujamus... 30. 7.... 31. Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai prašė pateikti žemės sklypo... 32. 8.... 33. Ieškovė pažymėjo, kad perkančiajai organizacijai nesuteikta neribota... 34. 9.... 35. Ieškovė UAB „Jarinta“ nurodė, kad ieškovei 2019-01-24 pateikus... 36. 10.... 37. Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo... 38. 11.... 39. Atsakovės nurodė, kad ieškovei pateikus galutinį pasiūlymą, perkančioji... 40. 12.... 41. Atsakovės pažymėjo, kad atsakovei 2018-12-06 paprašius pateikti trūkstamą... 42. 13.... 43. Atsakovės nurodė, kad perkančioji organizacija prašė pateikti tik tuos... 44. 14.... 45. Atsakovių teigimu, būtinų dokumentų ieškovės kvalifikacijai įvertinti... 46. 15.... 47. Trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ su ieškiniu nesutiko, prašė... 48. 16.... 49. Trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ nurodė, kad atsakovė... 50. 17.... 51. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad ieškovė iki šiol nėra pateikusi... 52. 18.... 53. Trečiasis asmuo nurodė, kad kitų ieškinyje pareikštų reikalavimų... 54. II.... 55. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 56. 19.... 57. Vilniaus apygardos teismas 2019-04-19 sprendimu nusprendė ieškovės UAB... 58. 20.... 59. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras, įgaliota... 60. 21.... 61. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar... 62. 22.... 63. Teismas taip pat nurodė, kad tiek Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir... 64. 23.... 65. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo... 66. 24.... 67. Teismas darė išvadą, kad perkančiosios organizacijos nustatytas... 68. 25.... 69. Teismas pažymėjo, kad nei ieškovė UAB „Jarinta“, nei kiti suinteresuoti... 70. 26.... 71. Dėl to teismas atmetė ir plačiau nepasisakė dėl ieškovės UAB... 72. 27.... 73. Teismas nurodė, kad Bendrose Pirkimo sąlygose ir Specialiųjų pirkimo... 74. 28.... 75. Teismas sprendė, kad šios Pirkimo dokumentų sąlygos visiškai atitinka po... 76. 29.... 77. Teismas darė išvadą, kad ieškovė UAB „Jarinta“ nėra Pirkimui... 78. 30.... 79. Teismas nustatė, kad ieškovė 2018-11-20 pateikė atsakovei 2017-05-08 UAB... 80. 31.... 81. Teismas pažymėjo, kad dėl šių dokumentų tinkamumo kvalifikaciniam... 82. 32.... 83. Teismas nurodė, kad siekdama pagrįsti turimą teisę naudotis perkančiajai... 84. 33.... 85. Dėl to teismas sprendė, kad perkančioji organizacija turėjo pagrindą ir... 86. 34.... 87. Teismas pažymėjo, kad nei 2018-11-16, nei 2018-11-22 perkančiosios... 88. 35.... 89. Teismas nustatė, kad ieškovė, vykdydama 2018-11-22 atsakovės reikalavimą,... 90. 36.... 91. Teismas nurodė, kad iš ieškovės pateiktų sutarčių matyti, kad 2018-05-28... 92. 37.... 93. Teismas nustatė, kad 2018-05-29 UAB „Blictravel“ ir UAB „Mikotelgroup“... 94. 38.... 95. Teismas nurodė, kad 2018-08-01 UAB „Mikotelgroup“ ir UAB „Jarinta“... 96. 39.... 97. Teismas pažymėjo, kad nors tikėtina, kad UAB „Mikotelgroup“ subnuomojo... 98. 40.... 99. Teismas nurodė, kad pirmiau nurodytose panaudos sutartyse nurodoma, jog... 100. 41.... 101. Dėl to teismas darė išvadą, kad perkančioji organizacija turėjo pagrindą... 102. 42.... 103. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad pagrindo... 104. 43.... 105. Teismas nurodė, kad nuo pat pradžių ieškovei UAB „Jarinta“ pateikus... 106. 44.... 107. Dėl to teismas sprendė, kad perkančioji organizacija elgėsi apdairiai,... 108. 45.... 109. Teismas pažymėjo, kad kasacinio teismo jau spręsta, jog perkančiajai... 110. 46.... 111. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju, jeigu bet kuris nešališkas ir... 112. 47.... 113. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju, perkančiosios organizacijos... 114. 48.... 115. Teismas nustatė, kad 2018-12-10 UAB „Jarinta“ paprašė suteikti... 116. 49.... 117. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad perkančioji organizacija 2018-12-11... 118. 50.... 119. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad perkančioji... 120. 51.... 121. Teismas nustatė, kad ieškovė UAB „Jarinta“ 2018-12-20 pateikė... 122. 52.... 123. Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija 2018-12-27 pagrįstai... 124. 53.... 125. Teismas pažymėjo, kad 2019-02-07 ieškovei pateikus pretenziją dėl atsakymo... 126. 54.... 127. Teismas darė išvadą, kad plačiau nepasisakytina dėl kitų tiek ieškovės,... 128. 55.... 129. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2019-03-06 nutartimi byloje... 130. 56.... 131. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys atmetamas, sprendė, kad... 132. 57.... 133. Teismas pažymėjo, kad atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“... 134. III.... 135. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 136. 58.... 137. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Jarinta“ prašo panaikinti Vilniaus... 138. 59.... 139. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 140. 59.1.... 141. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįsigilino į Konkurso sąlygas,... 142. 59.2.... 143. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė UAB... 144. 59.3.... 145. Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti ieškovės kvalifikacinius... 146. 59.4.... 147. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančiosios... 148. 59.5.... 149. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovės pasiūlymą ne pagal... 150. 59.6.... 151. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančioji... 152. 60.... 153. Atsiliepimu į ieškovės UAB „Jarinta“ apeliacinį skundą atsakovės UAB... 154. 61.... 155. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:... 156. 61.1.... 157. Visi atsakovės sprendimai Pirkime buvo priimtai pagrįstai, vadovaujantis... 158. 61.2.... 159. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija viršijo savo... 160. 61.3.... 161. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad Pirkime ieškovei buvo keliami išskirtinai... 162. 61.4.... 163. Pirkime perkančioji organizacija tinkamai vykdė Pirkimo procedūras,... 164. 62.... 165. Atsiliepimu į ieškovės UAB „Jarinta“ apeliacinį skundą trečiasis... 166. 63.... 167. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:... 168. 63.1.... 169. Laikytinas nepagrįstu apeliacinio skundo argumentas, kad perkančioji... 170. 63.2.... 171. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygose buvo... 172. 63.3.... 173. Pirmosios instancijos teismas išdėstė tinkamai ir teisingai visus motyvus,... 174. 63.4.... 175. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir teisingai įvertino visus... 176. 64.... 177. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-06-10 gautas trečiojo asmens UAB... 178. Teisėjų kolegija... 179. IV.... 180. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 181. 65.... 182. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 183. Dėl teisės taikymo ... 184. 66.... 185. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju taikytinas Pirkimų,... 186. Dėl naujų įrodymų ... 187. 67.... 188. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo kartu su atsiliepimu į apeliacinį... 189. 68.... 190. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą trečiojo... 191. Dėl Pirkimo sąlygų ir dokumentų ... 192. 69.... 193. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįsigilino į... 194. 70.... 195. PAVETPPSPSĮ 59 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkantysis subjektas... 196. 71.... 197. Nagrinėjamu atveju Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2. punkte numatyta, kad... 198. 72.... 199. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovei UAB Verslo aptarnavimo centrui kilus... 200. 73.... 201. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovė nei pirmosios... 202. 74.... 203. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, konstatuoja, kad... 204. Dėl ieškovės pasiūlymo ... 205. 75.... 206. Teisėjų kolegija atmeta kaip neapgrįstus apeliantės teiginius, kad... 207. 76.... 208. Kaip minėta, Pirkimo sąlygose buvo nustatytas konkretus ir aiškus... 209. 77.... 210. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad laikytini nepagrįsti apeliantės... 211. 78.... 212. Teisėjų kolegija pažymi, kad būtinų dokumentų apeliantės kvalifikacijai... 213. 79.... 214. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Parkavimo paslaugos“ Pirkimo metu... 215. 80.... 216. Bylos duomenys rodo, kad apeliantė yra verslininkė, patyrusi viešųjų... 217. 81.... 218. Dėl to darytina išvada, kad atsakovė, vykdydama Pirkimo procedūras,... 219. Dėl ieškovės pretenzijos... 220. 82.... 221. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 222. 83.... 223. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė neginčija, kad antroji pateikta... 224. 84.... 225. PAVETPPSPSĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę... 226. 85.... 227. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad... 228. 86.... 229. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nagrinėjamu atveju... 230. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų... 231. 87.... 232. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 233. Dėl proceso baigties ... 234. 88.... 235. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 236. 89.... 237. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 238. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 239. 90.... 240. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 241. 91.... 242. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 243. 92.... 244. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras prašė priteisti iš ieškovės... 245. 93.... 246. Trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ prašė priteisti iš ieškovės... 247. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 248. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą palikti... 249. Priteisti iš ieškovės UAB „Jarinta“, j. a. k. 303430469, trečiajam...