Byla 2-842-241/2016
Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarties, kuria pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CONLEX“ pareiškimą iškelta atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lasilita“ bankroto byla, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „REIKALAVIMAS.LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lasilita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarties, kuria pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CONLEX“ pareiškimą iškelta atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lasilita“ bankroto byla, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „REIKALAVIMAS.LT“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „CONLEX“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Lasilita“. Ieškovė nurodė, kad nuo 2015 m. lapkričio 2 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2015/11/02-1 pagrindu tapo naująja atsakovės kreditore. Į raginimus sumokėti

53 167,16 Eur skolą atsakovė nereaguoja, todėl ieškovės teigimu, atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

6Trečiasis asmuo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ taip pat prašė iškelti atsakovės bankroto bylą. Nurodė, kad teismo sprendimu jai iš atsakovės priteista 241,75 Eur teisinės pagalbos išlaidų ir 12 Eur žyminio mokesčio. Tačiau bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo pareiškimo iškelti atsakovės bankroto bylą atsisakė motyvuodamas tuo, jog atsakovė su juo atsiskaitė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 4 d. nutartimi priėmė trečiojo asmens UAB „REIKALAVIMAS.LT“ atsisakymą nuo pareiškimo iškelti atsakovės UAB „Lasilita“ bankroto bylą ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukė. Ta pačia nutartimi teismas iškėlė atsakovės UAB „Lasilita“ bankroto bylą.

9Teismas nustatė, kad pagal pateiktus UAB „Lasilita“ 2015 m. gruodžio 15 d. balanso duomenis ir kreditorių sąrašą, atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija į jos balansą įrašyto turto vertę. Be to, įvertinęs tai, kad į ilgalaikio turto likutinę vertę įtrauktas automobilis Mersedes-Benz E320 yra lizinguojamas, teismas šio turto likutine verte mažino ilgalaikio balansinio turto vertę. Pirmosios instancijos teismas padarė išvada, kad 54 procentus įmonės turto sudaro debitorinės skolos, be to, pateiktame kreditorių sąraše nurodyti įsiskolinimai VMI ir VSDFV. Nors įmonės veikla nėra nuostolinga, tačiau ji nemoka skolų. Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendė, kad atsakovės UAB „Lasilita“ būsena atitinka ĮBĮ reglamentuotą įmonės nemokumo būseną, nes bendrovė nevykdo finansinių įsipareigojimų ir jos pradelstos skolos sudaro daugiau kaip pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės ir iškėlė atsakovei bankroto bylą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovė UAB „Lasilita“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Lasilita“ atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nesilaikė sprendimų priėmimo tvarkos, kadangi 2016 m. sausio 5 d. nutartimi
įpareigojo UAB „Lasilita“ direktorių iki 2016 m. sausio 15 d. pateikti nutartyje nurodytus dokumentus ir pasirengimą nagrinėti bylą dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo pratęsė iki 2016 m. vasario 15 d., tačiau klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendė skundžiama 2016 m. vasario 4 d. nutartimi. Apeliantė pagrįstai tikėjosi, kad iki šio termino padengs turimus įsiskolinimus ir išnyks bankroto bylos iškėlimo pagrindas, o teismas nurodytu laikotarpiu nepriiminės sprendimų dėl bankroto bylos iškėlimo.

122. Iš pateiktų dokumentų akivaizdu, kad atsakovė yra tik formaliai pažeidusi vieną ĮBĮ reikalavimą, t. y. laiku neatsiskaitė su kreditoriais, tačiau ji yra moki ir pajėgi dengti savo įsiskolinimus. Atsakovė dirba pelningai, laiku atsiskaito su darbuotojais, atsakovės skolos faktiškai atitinka skolą ieškovei, neskaitant esamo įmonės turto.

133. Teismas nepagrįstai nevertino automobilio Mersedes-Benz E320, kaip atsakovės turto, motyvuodamas tuo, kad šis turtas yra lizingo objektas. Pagal buhalterinę apskaitą, ta dalis, kuri jau apmokėta yra apskaitoma įmonės balanse.

14Ieškovė UAB „CONLEX“ atsiliepime į atskirąjį skundą teismo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

151. Ieškinys dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo teismui paduotas 2015 m. gruodžio 15 d., o pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme stadija gali trukti ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Šis terminas dėl svarbių priežasčių gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, todėl teismas, gavęs visus bylos nagrinėjimui reikalingus dokumentus, pagrįstai teismo posėdį paskyrė 2016 m. vasario 4 d.

162. Ieškovė nėra vienintelė atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų. Bankroto bylos iškėlimo metu ginamas ir viešasis interesas, todėl darytina išvada, kad atsakovės bankroto byla iškelta pagrįstai.

173. Atsakovės pateikti duomenys, neva įrodantys, kad ji pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimus, tikrosios atsakovės finansinės padėties neatspindi ir nekeičia bei nesudaro prielaidos keisti nutarties dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

19CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

20Įmonės bankroto bylos iškėlimo pagrindai numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Atsakovės bankroto byla iškelta būtent šiuo pagrindu. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovės balanso duomenis ir kreditorių sąrašą, kuriame nurodyti įsiskolinimai VMI ir VSDFV, sprendė, kad 54 procentus įmonės turto sudaro debitorinės skolos. Nors teismas vertino atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitą ir nurodė, kad atsakovės veikla nėra nuostolinga, tačiau atsižvelgęs į tai, kad atsakovė nemoka skolų ir jos pradelsti įsiskolinimai sudaro 21 441,24 Eur, sprendė, kad atsakovė atitinka įmonės nemokumo kriterijus ir iškėlė jai bankroto bylą.

21Teismas atmeta kaip nepagrįstą atskirajame skunde nurodytą argumentą, kad pirmosios instancijos teismas nesilaikė sprendimų priėmimo tvarkos, nes pasirengimo terminą dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą buvo pratęsęs iki 2016 m. vasario 15 d., o skundžiamą nutartį, kuria iškėlė atsakovei bankroto bylą, priėmė 2016 m. vasario 4 d. Kadangi buvo pateikti klausimo dėl bankroto bylos nagrinėjimui teismo posėdyje teismo reikalauti duomenys apie atsakovės UAB „Lasilita“ finansinę padėtį, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, turėjo teisę klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei nagrinėti tada, kai gavo visus bylos nagrinėjimui reikšmingus dokumentus. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nebuvo tenkintas atsakovės prašymas pratęsti pasiruošimo terminą, kad pastaroji galėtų pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius jos gerą finansinę padėtį, todėl darytina prielaida, kad teismas negalėjo visapusiškai įvertinti atsakovės finansinės padėties.

22Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas klausimą ar įmonei keltina bankroto byla ir vertindamas jos (ne)mokumą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-337-186/2015; 2015 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-410-943/2015). Teismas gali iškelti įmonei bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkei iškelti bankroto bylą.

23Iš atsakovės su atskiruoju skundo pateikto 2016 m. sausio 31 d. balanso matyti, kad atsakovės finansinė padėtis nėra bloga. Atsakovės turimo ilgalaikio turto vertė siekia 10 012 Eur. Trumpalaikio turto vertė yra 24 445 Eur. Bendra atsakovės turimo turto vertė yra 34 457 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos 13 612 Eur. Iš 2016 m. sausio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovės veikla nėra nuostolinga – finansiniais metais jos grynasis pelnas sudaro 5 517 Eur, o praėjusiais finansiniais metais sudarė 22 505 Eur. Atsakovės pateiktas kreditorių sąrašas patvirtina, kad atsakovė turi kreditorių, kurių reikalavimo suma yra 32 454,54 Eur, o pagal debitorių sąrašą atsakovė turi 27 815,32 Eur debitorinių reikalavimų. Atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su VMI, o jos turimų finansinių išteklių visiškai pakanka atsiskaityti su VSDFV. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, 2016 metais įmonei, kaip atsakovei, iškeltos dvi civilinės bylos, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai. 2016 m. vasario 12 d. duomenimis įmonėje dirbo trisdešimt apdraustųjų darbuotojų, byloje nėra duomenų apie tai, kad su jais būtų neatsiskaitoma ar atsiskaitoma pavėluotai. Trečiasis asmuo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ pareiškimo iškelti atsakovės bankroto bylą atsisakė motyvuodamas tuo, jog atsakovė su juo atsiskaitė. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu 2016 m. kovo 18 d. gautas ieškovės UAB „CONLEX“ prašymas dėl ieškinio iškelti atsakovei UAB „Lasilita“ bankroto bylą atsiėmimo.

24Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonės nemokumas yra nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte ir įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1817/2011). Apeliacinės instancijos teismui neturint duomenų apie dalies kreditorių skolų mokėjimo terminus, teismas negali konstatuoti, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai išties viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nesant duomenų apie debitorinių skolų atgavimo galimybes, apie tai, ar atsakovė turi galimybę atsiskaityti su kreditoriais, kokie yra kreditorinių skolų mokėjimo terminai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia apie būtinumą visapusiškai ištirti atsakovės finansinę padėtį, pradelstų įsipareigojimų dydį, debitorių skolų realumą, todėl konstatuoja esant pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir bankroto bylos iškėlimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kuris turėtų nustatyti aukščiau nurodytas aplinkybes, turinčias reikšmės sprendžiant dėl atsakovės nemokumo/mokumo būsenos (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

25Minėta, jog bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu gautas ieškovės prašymas dėl ieškinio iškelti atsakovei UAB „Lasilita“ atsiėmimo, vadovaujantis CPK 139 straipsniu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinį atsiimti galima ne vėliau kaip iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, o skundžiama teismo nutartis panaikinta, klausimą dėl ieškinio iškelti atsakovei bankroto bylą atsisakymo nagrinės pirmosios instancijos teismas (CPK 139 straipsnio 1 dalis).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartį ir bankroto bylos iškėlimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „CONLEX“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto... 5. 3 167,16 Eur skolą atsakovė nereaguoja, todėl ieškovės teigimu, atsakovė... 6. Trečiasis asmuo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ taip pat prašė iškelti atsakovės... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 4 d. nutartimi priėmė trečiojo... 9. Teismas nustatė, kad pagal pateiktus UAB „Lasilita“ 2015 m. gruodžio 15... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atsakovė UAB „Lasilita“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m.... 12. 2. Iš pateiktų dokumentų akivaizdu, kad atsakovė yra tik formaliai... 13. 3. Teismas nepagrįstai nevertino automobilio Mersedes-Benz E320, kaip... 14. Ieškovė UAB „CONLEX“ atsiliepime į atskirąjį skundą teismo prašo... 15. 1. Ieškinys dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo teismui paduotas 2015 m.... 16. 2. Ieškovė nėra vienintelė atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė nevykdo... 17. 3. Atsakovės pateikti duomenys, neva įrodantys, kad ji pajėgi įvykdyti savo... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 19. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 20. Įmonės bankroto bylos iškėlimo pagrindai numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7... 21. Teismas atmeta kaip nepagrįstą atskirajame skunde nurodytą argumentą, kad... 22. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas... 23. Iš atsakovės su atskiruoju skundo pateikto 2016 m. sausio 31 d. balanso... 24. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonės nemokumas yra... 25. Minėta, jog bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu gautas... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartį ir bankroto...