Byla e2-94-512/2016
Dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, VSDFV Klaipėdos skyrius, VMI prie LR finansų ministerijos, AB „Tele2“, DGU Construction Limited, antstoliai G. J., R. V., G. K. bei atsakovo T. P. priešieškinį dėl iškeldinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant D. B., dalyvaujant iškovės atstovui advokatui T. J., atsakovų atstovams advokatams R. K., A. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ ieškinį (patikslintą) atsakovams antstolei A. R. Ž., T. P. dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, VSDFV Klaipėdos skyrius, VMI prie LR finansų ministerijos, AB „Tele2“, DGU Construction Limited, antstoliai G. J., R. V., G. K. bei atsakovo T. P. priešieškinį dėl iškeldinimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu, patikslintu ieškiniu prašo pripažinti 2015-02-11 turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. S - 1550 negaliojančiu; taikyti restituciją natūra: grąžinti UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ turtą – buitinį pastatą, bendras plotas 968,80 m2, unikalus Nr. ( - ), 1/3 kitų statinių (inžinierinių) – kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) ir priteisti T. P. iš antstolės A. R. Ž. 209 974,51 Eur.

3Nurodė, kad antstolė vykdomosiose bylose dėl išieškojimo iš ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, VSDFV Klaipėdos skyriaus, VMI prie LR finansų ministerijos naudai areštavo ieškovės turtą - buitinį pastatą, bendras plotas 968,80 m2, unikalus Nr. ( - ), 1/3 kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ). Šis turtas 2014-03-12 buvo įkainuotas 1 202 000,00 Lt (348 123,26 Eur), pradėta turto pardavimo iš varžytinių procedūra. Nors ieškovė pateikė antstolei turto vertinimo ataskaitą, kurioje varžytinėse parduodamo turto vertė nurodoma 1 460 000,00 Lt (422 845,22 Eur), antstolė tęsė priverstinio turto pardavimo procedūrą ir 2015-02-11 pasirašė turto pardavimo iš varžytinių aktą, kuriuo ginčo statinius pardavė atsakovui T. P. už 209 974,51 Eur. Mano, kad antstolė pažeidė CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto reikalavimus, t.y. pardavė turtą žymiai mažesne kaina, nei reali turto rinkos vertė, neatsižvelgė į tai, kad nuo turto vertinimo buvo praėję 8 mėn., nekreipė dėmesio į ieškovės pateiktą naują turto įvertinimą, į turto bendraturčių prašymus perkainuoti turtą.

4Atsakovė A. R. Ž. prašo ieškinį atmesti. Jos nuomone, vykdant varžytines, pagrįstai buvo vadovautasi 2014-03-12 patvarkymu Nr. S-2551 nustatyta ginčo turto kaina (1 202 000,00 Lt), šis patvarkymas nėra nuginčytas, turtas parduotas už realią kainą.

5Atsakovas T. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad varžytinėse parduodamo ginčo turto vertę antstolė nustatė pagal pačios ieškovės pateiktą UAB „Lituka“ ir Ko turto įvertinimą, vėliau ieškovės pateiktas UAB „Resoliution valuations“ turto vertinimas atliktas remiantis pajamų metodu, todėl neatspindi tikrosios ginčo turto kainos. Klaipėdos apygardos teismas yra atmetęs ieškovės skundą dėl antstolės veiksmų, jos veiksmai vykdomojoje byloje pripažinti teisėtais. Mano, kad ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Pateikė ieškinį (byloje laikytinas priešieškiniu), kuriuo prašo iškeldinti UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ iš jam nuosavybės teise priklausančio pastato ( - ), dalies.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patikslintą ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti pilnai, priešieškinį atmesti.

7Atsakovų atstovai prašo ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti.

8Ieškinys (patikslintas) bei priešieškinys atmestini.

9Byloje šalių jų atstovų paaiškinimais, vykdomosios bylos Nr. 75-00334/2008 medžiaga nustatyta, kad 2008-08-19 antstolės A. R. Ž. buvo priimtas vykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo įsakymas dėl 42707,25 Lt išieškojimo iš UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos naudai. 2012-01-30 antstolės patvarkymu areštuotas skolininkės turtas - buitinis pastatas, bendras plotas 968,80 m2, unikalus Nr. ( - ), 1/3 kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), buvo įkainoti 1 525 000,00 Lt (vykd. b, t.1, b.l. 87). Vėliau (2012-2013 m.) prie išieškojimo prisijungė kiti kreditoriai. 2012-03-14 paskelbtos pirmosios ginčo turto varžytinės, pradinė pardavimo kaina 1 220 000,00 Lt, neįvyko (vykd. b., t.1, b.l. 100). Neįvyko ir 2012-05-30 antrosios varžytinės už paskelbtą 915 000,00 Lt kainą (vykd. b., t. 1, b.l. 113). 2013 m. liepos mėn. UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ pateikė antstolei UAB „Lituka“ ir Ko turto vertinimo ataskaitą (vykd. b., t. 1, priedas). Atsižvelgdama į šį vertinimą antstolė 2013-09-19 patvarkymu (vykd. b., t.2, b.l. 3) ginčo turtą įvertino 1 222 000, 00 Lt, o 2014-03-12 patvarkymu – 1 202 000,00 Lt (vykd. b., t.2, b.l. 4). Dar vėliau skelbtos ginčo turto varžytinės už 961 600,00 Lt (278 498,60 Eur) taip pat neįvyko 9vykd. b., t.2, b.l. 26). Buvo paskelbtos antrosios varžytinės nustatant turto pardavimo kainą 721 200,00 Lt (208 873,95 Eur). Šios varžytinės įvyko 2014-10-03, turtą už didžiausią pasiūlytą kainą – 209 974,51 Eur nusipirko T. P. (vykd. b., t.2, b.l. 46). Po šių varžytinių UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ skundė antstolės veiksmus, prašė panaikinti antstolės 2014-03-12 patvarkymą dėl turto įkainavimo, pripažinti antstolės veiksmus parduodant ginčo turtą neteisėtais (vykd. b., t.2, b.l. 96-103). Klaipėdos apygardos teismas 2015-01-28 galutiniu procesiniu sprendimu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį, kuria buvo atmestas UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ skundas, paliko nepakeistą (Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-14102-328/2014). Antstolė A. R. Ž. ir T. P. 2015 m. vasario 11 d. pasirašė turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. S-1550, kuriuo UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ priklausantį turtą – buitinį pastatą, bendras plotas 968,80 m2, unikalus Nr. ( - ), 1/3 kitų statinių (inžinierinių) – kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), už 209 974,51 Eur pardavė T. P. (vykd. b., t.2, b.l. 190), 2015-03-10 antstolė priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo.

10Dėl parduodamo iš varžytynių turto įkainojimo

11Sandorio pripažinimas negaliojančiu yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų. Teismo sprendimu sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu tik įstatymuose įtvirtintais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais. Bendrieji sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai įtvirtinti CK pirmosios knygos II dalies „Sandoriai“ IV skyriaus „Negaliojantys sandoriai“ normose. Tuo tarpu turto pardavimo iš varžytynių akto, kaip sandorio, pripažinimo negaliojančiu pagrindams reglamentuoti specialiai skirtas CPK 602 straipsnis. Pastarosios teisės normos santykis su CK normomis, įtvirtinančiomis sandorių pripažinimo negaliojančiais bendruosius pagrindus, vertintinas kaip specialiosios teisės normos santykis su bendrosiomis. Toks turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu teisinis reglamentavimas teisės aktuose įtvirtintas atsižvelgiant į varžytynių ir antstolio institutų esmę bei specifiką. Varžytynių specifika reiškiasi tuo, kad jomis siekiama priverstinai įvykdyti teismo sprendimą, užtikrinti skolininko turto realizavimo visapusišką efektyvumą (vienas iš jo požymių – ekonomiškumas), t. y. užtikrinti tokį areštuoto turto pardavimą, kuris atitiktų tiek skolininko, tiek išieškotojo interesus. Varžytynių tikslui pasiekti, be kita ko, būtina, kad varžytynių institutas būtų patrauklus pirkėjams ir garantuotų jiems minimalią riziką, varžytynės būtų operatyvi priemonė, būtų garantuojamas varžytynių būdu sudarytų sandorių stabilumas bei sudarytos teisinės garantijos, kad šie sandoriai nebūtų pripažįstami negaliojančiais įprastiniais pagrindais.

12CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte (įstatymo redakcija nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.) įtvirtintas turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindas – jeigu turtas buvo parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

13Aiškindamas šias įstatymo nuostatas kasacinis teismas yra konstatavęs, kad bylose, kuriose sprendžiami turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo dėl neteisingo turto įkainojimo klausimai, teismas turi patikrinti, ar nebuvo pažeisti CPK 718 straipsnio ir 722 straipsnio 1 dalies reikalavimai bei CPK 681 straipsnyje nustatyta areštuojamo turto įkainojimo procedūra; CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyto pagrindo konstatavimas ir varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu galimas tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir taip neproporcingai apribojamos skolininko nuosavybės teisės; ar kaina yra esmingai mažesnė, turi būti sprendžiama pagal individualias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. B. v. antstolė R. M., UAB ,,Olsantra“, bylos Nr. 3K-3-121/2012).

14CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. B. ir kt. v. antstolė B. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-434/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis, antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ JGK statyba“ v. AB „Lithun“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2008).

16Šioje byloje nustatyta, kad pati ieškovė (skolininkė vykdomojoje byloje) UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ pateikė antstolei UAB „Lituka“ ir Ko turto vertinimo ataskaitą, atsižvelgiant į ją antstolė 2014-03-12 patvarkymu Nr. S-2551 ginčo turtą įkainavo 1 202 000,00 Lt (348 123,26 Eur). Šį patvarkymą UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ apskundė tik 2014 m. spalio mėn. Virš minėtoje civilinėje byloje apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą nurodė, kad „skolininkė pati prašė vertinti turtą pagal pateiktos ataskaitos duomenis, neskundė antstolės 2014-03-12 patvarkymo dėl turto įkainojimo, nepateikė prieštaravimų dėl turto kainos, ir tik pardavus turtą iš antrųjų varžytinių pareiškė prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės, toks jos argumentas vertintinas kaip išieškojimo proceso vilkinimas“.

17Ieškovė UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ savo teiginiams dėl nustatytos per mažos turto kainos pagrįsti pateikė UAB „Resolution valuations“ 2014-11-14 turto vertinimo ataskaitą. Iš ataskaitos matyti, jog vertinto viso turto, t. y. buitinio pastato, kurio bendras plotas 968,80 kv. m, unikalus Nr. ( - ), 1/3 kitų statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės ir tvoros), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), ir 7922/17666 žemės sklypo dalies nuomos teisė, vertė antstolės patvarkymo priėmimo dienai sudarė 1460000,00 Lt.

18Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ši vertinimo ataskaita pateikta jau po 2014-10-03 įvykusių varžytinių. Be to, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu patvirtintos „Turto ir verslo vertinimo metodikos“ 49 p. nurodyta, kad turto vertinimas atliekamas ne mažiau kaip dviem metodais. Jeigu du turto vertinimo metodai netaikomi, turto vertintojas tai privalo pagrįsti turto vertinimo ataskaitoje. Metodikos 68 p. numato, jog pajamų metodo esmė – turto teikiamos naudos – grynųjų būsimųjų pinigų srautų perskaičiavimas į turto vertę, o 69 p. - pajamų metodu gali būti vertinamas tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas.

19Šioje byloje esančia rašytine medžiaga nustatyta, kad UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ jau ilgą laiką nėra pelningai dirbanti bendrovė, šią aplinkybę teismo posėdyje patvirtino ir jos atstovas, todėl jų pateiktas turto vertinimas, kuris remiasi būsimų grynųjų pinigų srautu, negali būti laikomas realiu turto vertės įvertinimu. Be to, antstolė turtą 2014-03-12 patvarkymu buvo įkainojusi 1 202 000,00 Lt sumai, taigi skirtumas tarp antstolės nustatytos turto vertės bei ieškovės pateiktoje ataskaitoje nustatytos vertės nėra toks ženklus, kad keltų abejonių dėl antstolės nustatytos turto vertės ir leistų teigti turto vertę esant nepagrįstai ir neprotingai sumažintą.

20Teismas plačiau nepasisako dėl ieškovės minimų antstolės veiksmų neteisėtumo, kadangi šie klausimai išspręsti virš minėtoje civilinėje byloje, kuria UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ skundas dėl antstolės veiksmų buvo atmestas.

21Dėl iškeldinimo

22T. P. prašo iškeldinti UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ su jai priklausančiu turtu iš pastato ir kitų kiemo statinių ( - ). Atsakovė neigia, kad yra užėmusi kokias nors patalpas. Teismo posėdyje pats ieškovas pripažino, kad ginčo patalpomis naudojasi kiti asmenys (nuomininkai), jis, kaip patalpų savininkas, reikalavimo jiems išsikelti nėra pateikęs. Tokiu būdu, nesant įrodymų, kad atsakovė trukdytų ieškovui naudotis ginčo turtu, ieškinys dėl iškeldinimo atmestinas.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

24Atmetus ieškinį ir priešieškinį šalims bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 540 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį (patikslintą) ir priešieškinį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovė ieškiniu, patikslintu ieškiniu prašo pripažinti 2015-02-11 turto... 3. Nurodė, kad antstolė vykdomosiose bylose dėl išieškojimo iš ieškovės... 4. Atsakovė A. R. Ž. prašo ieškinį atmesti. Jos nuomone, vykdant varžytines,... 5. Atsakovas T. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad varžytinėse parduodamo... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patikslintą ieškinį palaikė,... 7. Atsakovų atstovai prašo ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti.... 8. Ieškinys (patikslintas) bei priešieškinys atmestini.... 9. Byloje šalių jų atstovų paaiškinimais, vykdomosios bylos Nr. 75-00334/2008... 10. Dėl parduodamo iš varžytynių turto įkainojimo ... 11. Sandorio pripažinimas negaliojančiu yra vienas iš civilinių teisių gynimo... 12. CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte (įstatymo redakcija nuo 2014 m.... 13. Aiškindamas šias įstatymo nuostatas kasacinis teismas yra konstatavęs, kad... 14. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 16. Šioje byloje nustatyta, kad pati ieškovė (skolininkė vykdomojoje byloje)... 17. Ieškovė UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ savo teiginiams dėl... 18. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ši vertinimo ataskaita pateikta jau po... 19. Šioje byloje esančia rašytine medžiaga nustatyta, kad UAB „Pramogų ir... 20. Teismas plačiau nepasisako dėl ieškovės minimų antstolės veiksmų... 21. Dėl iškeldinimo... 22. T. P. prašo iškeldinti UAB „Pramogų ir paslaugų rūmai“ su jai... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 24. Atmetus ieškinį ir priešieškinį šalims bylinėjimosi išlaidos... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 26. ieškinį (patikslintą) ir priešieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...