Byla e2A-86-450/2019
Dėl draudimo išmokos priteisimo iš atsakovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „BALTO LINK“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Danutės Gasiūnienės ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mautoras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mautoras“ ieškinį dėl draudimo išmokos priteisimo iš atsakovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje – uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „BALTO LINK“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Mautoras“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės (toliau - AB) „Lietuvos draudimas“ 66 281,83 Eur draudimo išmoką, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2015 m. liepos 17 d. šalys sudarė Transporto priemonių draudimo sutartį; draudimo laikotarpis – nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d.; draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 021 I dalimi ir II dalimi, 2012 m. lapkričio 28 d. redakcija (toliau – Taisyklės). Šalys 2016 m. birželio 9 d. sudarė papildymo sutartį Nr. 20 prie Draudimo sutarties (toliau –Papildymo sutartis), pagal kurios priedą Nr. 1 į apdraustų transporto priemonių aprašą buvo įtraukta transporto priemonė Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury.

103.

11Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu 2016 m. liepos 1 d. įvyko eismo įvykis, apie kurį pranešta draudikui. Įvykis įregistruotas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Neringos policijos komisariate. Patirtų nuostolių suma – 66 281,83 Eur. Draudikas atsisakė išmokėti draudimo išmoką, nes Sutartyje numatyta, kad draudėjas įsipareigoja transporto priemonę, nurodytą draudimo liudijimo forma DS00-DL3/4 ser. LD Nr. 103876427 priedo Nr. 2 aprašo poz. Nr. 28, įregistruoti iki 2016 m. birželio 23 d. ir iki 2016 m. birželio 24 d. pranešti registracijos numerius. To nepadarius, draudiminė apsauga negalios nuo kitos dienos. Ieškovės nuomone, automobiliui turi būti taikytina draudimo apsauga pagal Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punktą.

124.

13Transporto priemonė yra įregistruota Vokietijos Federacinėje Respublikoje nuo 2016 m. gegužės 12 d., t. y. transporto priemonė buvo įregistruota laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 9 d. Papildymo sutarties įsigaliojimo iki 2016 m. liepos 1 d. eismo įvykio. Draudėjui sudarius Papildymo sutartį ir sumokėjus papildomą draudimo įmoką, transporto priemonės draudiminė apsauga galiojo 2016 m. liepos 1 d. eismo įvykio metu, nes transporto priemonė buvo įregistruota. Papildymo sutartyje yra nurodytas tik draudėjo įsipareigojimas įregistruoti transporto priemonę, tačiau nėra nurodyta, kokioje valstybėje tai turi būti atlikta. Jokiame kitame draudiko draudėjui pateiktame dokumente, įskaitant Taisykles, taip pat nėra nurodyta, kur turi būti įregistruota transporto priemonė. Šalių įprastinė praktika buvo drausti transporto priemones su laikinaisiais registracijos numeriais be papildomų sąlygų.

145.

15Transporto priemonės simboliai nuo 10 iki 17 yra GR123036 ir visiškai sutampa tiek registracijos dokumente, tiek Papildymo sutartyje, todėl abiejuose dokumentuose yra nurodyta ta pati transporto priemonė. Atsakovės argumentas, kad registracijos liudijime nurodytas asmuo, kurio dispozicijoje yra automobilis, yra kitas, nei ieškovė, neturi jokios teisinės reikšmės nagrinėjamam ginčui. Jokios prievolės ieškovei pranešti apie transporto priemonės įregistravimą nebuvo nustatyta. Automobilis eismo įvykio metu buvo įregistruotas ir turėjo būtent laikinąjį valstybinės registracijos numerį ( - ). Draudimo sutarties 1 punkte nurodyta, kad esant prieštaravimams tarp šioje sutartyje ir taisyklėse numatytų sąlygų, taikomos sutartyje nurodytos sąlygos. Priešingai nei teigia atsakovė, nei Draudimo sutartyje, nei Papildymo sutartyje nėra numatyta jokių išlygų, išimčių ar apribojimų dėl Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 galiojimo, t.y. nėra jokio prieštaravimo tarp standartinių ir individualiai aptartų sąlygų. Be to, draudimo rizika transporto priemonei išnyko jį sunaikinus 2016 m. liepos 1 d., tačiau nepaisant to, atsakovė priėmė draudimo įmokas iš ieškovės pagal naują draudimo sutartį.

166.

17Tiek Draudimo sutartis, tiek Papildymo sutartis buvo sudaryta tik dėl Transporto priemonės draudiminės apsaugos, t. y. dėl vienintelės paslaugos. Draudimo sutarties sąlygas parengė atsakovė, todėl pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai.

187.

19Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“, nesutikdama su ieškiniu, nurodė, kad šalys susitarė dėl individualių draudimo sąlygų prioriteto prieš bendrąsias, įskaitant Taisyklių nuostatas. Pagal policijos pateiktą pažymą, eismo įvykio metu automobilis buvo pažymėtas prekybiniais numeriais: ( - ), kas reiškia, jog ieškovė neįvykdė sutartos sąlygos dėl automobilio registracijos. Aplinkybė, kad iki registracijos dokumento liudijimo išdavimo automobilis buvo registruotas Vokietijos Federacinėje Respublikoje, registracijos dokumente nėra atžymėta; registracijos liudijime nurodytas asmuo, kurio dispozicijoje yra automobilis yra kitas, nei ieškovė. Draudėjas pagal individualiai sulygtas sąlygas įsipareigojo atlikti du veiksmus: 1) įregistruoti transporto priemonę, 2) pranešti apie įregistravimą draudikui. Netgi pripažinus, kad transporto priemonė buvo įregistruota kažkur kitur, tuo ieškovės pareigos pagal draudimo sutartį nesibaigė – ji taip pat privalo apie pasikeitusią riziką ir objekto teisinį statusą pranešti atsakovei. Atsakovė jokio pranešimo apie automobilio įregistravimą iš ieškovės nėra gavusi, kaip ir nėra ginčo, kad Lietuvos Respublikoje transporto priemonė įregistruota nebuvo, todėl Draudimo sutartyje numatyta apsauga automobiliui, pagal individualiai aptartas sąlygas, nutrūko nuo 2016 m. birželio 24 d., t. y. iki įvykstant eismo įvykiui.

208.

21Atsakovė nesutiko, kad esą šalių įprastinė praktika buvo drausti transporto priemones su laikinaisiais registracijos numeriais be papildomų sąlygų. Nėra pateikta jokių įrodymų, kurie pagrįstų šį teiginį, o Priede Nr. 1 ir Priede Nr. 2 matyti, kad su analogiškomis papildomomis sąlygomis (t. y. registracijos atidėjimu) buvo draustas ne tik ginčo automobilis. Taip pat matyti, kad nėra nė vienos transporto priemonės su prekybiniais numeriais (jų pradžia P arba R). Be to, ieškovė, kurią atstovavo verslo profesionalas – brokeris, veikęs draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo metu neturi teisės remtis „nežinojimu“ ir(ar) „nesusipažinimu“ su Draudimo sutarties sąlygomis, o sutarčių aiškinimo taisyklės ir prievolė jas atskleisti kyla, jei sutartys yra dviprasmiškos, neaiškios, o ne kai ieškovė tiesiog nevykdo prisiimtų įsipareigojimų (t. y. nei įregistravo automobilį, nei apie tai pranešė draudikui).

229.

23Ieškovei yra žinoma procedūra dėl pranešimo apie transporto priemonės registraciją, kadangi tokia sąlyga ilgą laiką taikoma šalių draudimo teisiniuose santykiuose. Draudžiama (1) draudėjui nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė, kuri (2) draudžiamojo įvykio metu turi draudimo sutartyje nurodytą laikinąjį valstybinės registracijos numerį. Automobilis draudimo sutarties sudarymo metu galimai priklausė kitam asmeniui (registracijos liudijime nurodytajam), kas reikštų, kad nėra išpildyta nė viena iš Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punkto sąlygų. Automobiliui teikiama draudimo apsauga buvo tik viena iš sudarytos Draudimo sutarties (kuri apėmė ir eilę kitų draudimo objektų) sąlygų.

2410.

25Trečiasis asmuo uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė (toliau – UADBB) „BALTO LINK“ nurodė, kad iš dalies nesutinka tiek su ieškovės, tiek su atsakovės išdėstytais argumentais. Šalių ginčas yra kilęs dėl to, kad atsakovė atsisakė išmokėti draudimo išmoką, kai 2016 m. liepos 1 d. eismo įvykio metu buvo sugadintas automobilis. Šis automobilis atsakovės buvo apdraustas papildant 2015 m. liepos 17 d. sudarytą ir nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. galiojusią Transporto priemonių draudimo sutartį. Draudimo sutarties papildymas atliktas 2016 m. birželio 9 d. šalims sudarant Papildymo sutartį. Papildymo sutarties objektas buvo vienos, konkrečiai Papildymo sutartyje įvardintos transporto priemonės, nurodytos Papildymo sutarties priede Nr. 1 „Transporto priemonių aprašas“, draudimas. Šis priedas savo forma atitinka Draudimo liudijimo priedą Nr. 2 „Transporto priemonių aprašas“, kuriame yra išvardintos draudimo sutartimi apdraustos transporto priemonės ir jų duomenys. Papildymo sutarties priedu Nr. 1 šis sąrašas papildytas, įtraukiant 28 poziciją - visureigį Cadillac Escalade. Tai vienintelė Papildymo sutartimi apdrausta transporto priemonė. Papildymo sutarties sąlyga dėl pareigos registruoti apdraustą transporto priemonę yra naikinamoji sąlyga, galiojanti konkrečios apdraustos transporto priemonės draudimo apsaugai ir nedaranti įtakos likusių transporto priemonių draudimo apsaugos, taigi ir visos draudimo sutarties, galiojimui. Skirtingai nei tvirtina atsakovė, transporto priemonė buvo įregistruota Lietuvos Respublikoje išduodant laikinosios valstybinės registracijos numerius, o ne Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Duomenis apie apdraustos transporto priemonės registraciją ir transporto priemonės valstybinį numerį atsakovė faktiškai gavo ir neprašė jų pateikti jokia kitokia forma. Papildymo sutartis taip pat nenurodė jokios specialios duomenų apie registraciją ir transporto priemonės numerį pateikimo formos.

26II.

27Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2811.

29Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė.

3012.

31Teismas nustatė, jog tarp draudėjo UAB „Mautoras“ ir draudiko AB „Lietuvos draudimas“ 2016 m. birželio 9 d. buvo sudaryta papildymo sutartis Nr. 20 prie Draudimo sutarties, pagal kurios priedą Nr. 1 į apdraustų transporto priemonių aprašą buvo įtraukta transporto priemonė Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury. Papildymo sutartyje buvo įtraukta sąlyga „Transporto priemonių registracijos atidėjimas“, kurios 1 punktas Nustatė „Draudėjas įsipareigoja transporto priemonę, nurodytą draudimo liudijimo forma DS00-DL3/4, ser. LD Nr. 103876427 priedo aprašo poz. Nr. 28, įregistruoti iki 2016.06.23 ir iki 2016.06.24 pranešti jų registracijos numerius. To nepadarius, draudiminė apsauga negalios nuo kitos dienos.“

3213.

33Teismas sprendė, kad Papildymo sutartimi Nr. 20 buvo sutarta: 1) dėl transporto priemonės registracijos atidėjimo iki tam tikro termino, ir tai buvo esminė susitarimo sąlyga, kuri turėjo būti įvykdyta. Tai rodo Papildymo sutarties vienintelė nuostata –„TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS ATIDĖJIMAS“, iš kurios visiškai aišku, jog draudimo liudijime nurodyta transporto priemonė draudiko yra laikoma kaip netinkamos registracijos pagal jo siūlomas draudimo sąlygas; 2) išlyga galioja tik dėl transporto priemonės Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury. Įvertinęs sutarties sąlygoje nurodytą pastarąją išlygą, teismas atmetė ieškovės argumentus, jog nagrinėjamoje byloje turi būti taikomas bendrųjų draudimo sutarties sąlygų aiškinimo prioritetas prieš specialiai atskiroje sutartyje aptartą sąlygą. Taip pat nepagrįstu laikė argumentą, kad išlyga, numatyta Papildymo sutartyje Nr. 20, turi būti vertinama pagal susiklosčiusius šalių verslo santykius, t.y. įprastą praktiką, nepaisant Papildymo sutarties Nr. 20 objekto. CK 6.187 straipsnis numato, jog net standartinių sąlygų prieštaravimo atveju taikomos individualiai šalių aptartos sąlygos.

3414.

35Teismas atkreipė dėmesį, kad Papildymo sutartimi Nr. 20 aptartas konkrečios transporto priemonės, t. y. Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury, draudimo apsaugos klausimas. Šalys susitarė atskirai dėl Cadillac Escalade draudimo, sudarydamos sutartį (CK 6.154 straipsnis). Įstatymas numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir sutarties šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis).

3615.

37VĮ „REGITRA“ 2017 m. gruodžio 20 d. rašte Nr. (1.5)-S4-1113 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro bazėje turima informacija transporto priemonė CADILLAC ESCALADE nėra registruota.

3816.

39Nors ieškovė rėmėsi aplinkybe, jog transporto priemonė buvo įregistruota Vokietijos Federacinėje Respublikoje, tačiau teismo vertinimu, tai, kad draudikas reikalavo įregistruoti automobilį vienintele Papildymo sutarties sąlyga, akivaizdžiai parodo, jog iki tol šios transporto priemonės registracijos dokumentai jam yra nepakankami sudarytai draudimo sutarčiai dėl prisiimamos draudimo rizikos santykyje su draudimo įmokomis.

4017.

41Teismas nustatė, kad Papildymo sutarties Nr. 20 1 punkte, kuris yra vienintelis, aiškiai nurodyta, jog 1) neįregistravus transporto priemonės iki 2016 m. birželio 23 d. ir 2) nepranešus registracijos numerio iki 2016 m. birželio 24 d., draudimo apsauga negalios nuo kitos dienos. Ieškovė pripažino, jog po to, kai buvo pasirašyta Papildymo sutartis, jokių veiksmų, įformintų juridinio asmens vardu, nebuvo atlikta. Transporto priemonė buvo registruota Vokietijos Federacinėje Respublikoje nuo 2016 m. gegužės 12 d. iki 2017 m. gruodžio 21 d., ji nebuvo perregistruota. Papildymo sutarties Nr. 20 sudarymo metu draudikui buvo pateiktas Baltarusijoje išduotas transporto priemonės liudijimas. Pranešimas dėl registracijos numerio iki 2016 m. birželio 24 d. atsakovei nepateiktas.

4218.

43Teismas sprendė, kad draudiko buvo aiškiai nustatyta sąlyga iki kurio termino jis įsipareigoja taikyti draudiminės apsaugos garantijas ir jį siejo su transporto priemonės iki 2016 m. birželio 23 d. registracija. Pasak teismo, būtų neprotinga iš atsakovės pusės įrašinėti Papildymo sutarties Nr. 20 vienintelę sąlygą (1 punktas), jei atsakovei būtų nereikšmingas faktas dėl automobilio teisinės registracijos šalies. Kita vertus, įpareigojimas draudėją pranešti apie registracijos numerius, kaip buvo nurodyta atsakovės atstovės teismo posėdžio metu, yra siejamas su draudiko informavimu apie draudimo rizikų prisiėmimą ir pagal tai draudimo sutarties sudarymą bei įmokų apskaičiavimą.

4419.

45Teismas nustatė, jog kai įvyko 2016 m. liepos 1 d. eismo įvykis, nei viena Papildymo sutarties Nr. 20 sąlyga nebuvo įgyvendinta. Šalims aiškiai susitarus dėl draudiminės apsaugos galiojimo sąlygos, teismas laikė, kad nėra pagrindo taikyti CK 6.217 straipsnio. Pagal Draudimo įstatymo 2 straipsnio 21 punktą „draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris nebūtinai sutampa su draudimo sutarties terminu“.

4620.

47Teismas sprendė, kad abi sutarties šalys yra verslininkai, ieškovė verčiasi transporto priemonių pardavimu. Jai keliama pareiga pateikti teisingus duomenis, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti. Atsakovė nurodė, kad draudimo sutartis sudaryta pagal draudėjo pateiktą Baltarusijoje išduotą transporto priemonės liudijimą draudimo brokeriui bei, kad Baltarusijoje išduotas transporto priemonės liudijimas yra didesnis rizikos faktorius, todėl numatė sąlygą dėl automobilio registracijos, priešingu atveju draudimo sutartis iš viso nebūtų buvusi sudaryta. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendė, jog ieškovei, akceptavusiai siūlomas draudimo sąlygas, kuriose buvo aiškus reikalavimas „įregistruoti“ Cadillac Escalade, turėjo būti suprantama, jog pats transporto priemonės registracijos faktas kito savininko vardu Vokietijos Federacinėje Respublikoje yra nepakankamas laikyti, jog 1 punktas buvo įvykdytas.

4821.

49Teismas, atsakydamas į trečiojo asmens argumentus dėl transporto priemonės įregistravimo konkrečioje valstybėje, atkreipė dėmesį, kad tarp šalių buvo sudaryta kasko draudimo sutartis, kurioje šalys laisvai gali susitarti dėl draudimo įmokų, įvykio pripažinimo draudžiamuoju, draudimo išmokos pagal sutartas sąlygas įvertinus draudimo riziką, todėl draudėjui keliama pareiga atskleisti visas aplinkybes, reikšmingas sutarčiai sudaryti.

5022.

51Teismas sutiko su ieškove, jog kasacinis teismas išaiškino, kad nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, nei šiame poįstatyminiame Vyriausybės akte nenustatyta, kad privalomai registruojamos transporto priemonių pirkimo–pardavimo sutartys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010, 2010 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Ginčo dėl automobilio savininko nėra.

5223.

53Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punkte nurodyta, kad šios Taisyklių dalies sąlygomis apdraudžiama bet kuri draudėjui nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė, kuri draudžiamojo įvykio metu turi draudimo sutartyje nurodytą automobiliais prekiaujančioms organizacijoms skirtą laikinąjį valstybinės registracijos numerį (nurodytą Vidaus reikalų ministro 2000-04-07 įsakymu Nr.170 patvirtintų Laikinųjų valstybinių numerio ženklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos Taisyklių 4 punkte).

5424.

55Transporto priemonė eismo įvykio metu turėjo laikinąjį valstybinės registracijos numerį (( - )). Pagal galiojusias Laikinųjų valstybinių numerio ženklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos taisykles buvo numatyta, kad laikinieji valstybiniai numerio ženklai galioja iki transporto priemonės įregistravimo. Akivaizdu, kad atsakovė pareikalavo automobilį įregistruoti, aiškiai nurodydama, kad transporto priemonei turint laikinąjį valstybinės registracijos numerį ( - ), draudiminė apsauga galios iki 2016 m. birželio 25 d. Ieškovei, kaip prekiaujančiai automobiliais įmonei, turėjo būti aišku, kad iki tol buvusi automobilio registracija ir jos naudojimas pagal laikinuosius valstybinius numerio ženklus po 2016 m. birželio 23 d. neatitiks Papildymo sutarties Nr. 20 sąlygos dėl jo įregistravimo iki 2016 m. birželio 23 d., nesvarbu, kad joje nebuvo nurodyta reikalaujama teisinės registracijos valstybė. Tam ir buvo numatyta pareiga pranešti CADILLAC ESCALADE registracijos numerius, nes laikinieji valstybiniai numerio ženklai teikė draudiminę apsaugą iki 2016 m. birželio 25 d.

5625.

57Transporto priemonės registracijos Vokietijos Federacinėje Respublikoje 2016 m. gruodžio 21 d. datuotame liudijime yra nurodytas transporto priemonės registracijos numeris ( - ). Tačiau nei Papildymo sutartyje, nei tą pačią dieną sudarytoje Transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje nenurodytas joks transporto priemonės registracijos numeris. Valstybės institucijų išduotuose 2016 m. liepos 1 d. eismo įvykio dokumentuose nurodytas kitas šios transporto priemonės numeris, t. y. laikinasis valstybinės registracijos ( - ). Tai, pasak teismo, įrodo, kad sąlyga dėl transporto priemonės įregistravimo nebuvo įvykdyta, ir ji buvo keliama draudėjui UAB „Mautoras“, bet ne ją atlikusiam 2016 m. gruodžio 21 d. F. A..

5826.

59Teismas atmetė trečiojo asmens argumentus, kad Papildymo sutartis Nr. 20 nenurodo, kokia registracija (laikinąja ar nuolatine) turi būti įregistruotas draudžiamas automobilis, todėl jos neaiškumai ir dviprasmybės aiškintini atsakovės (draudiko) nenaudai. Ginčui aktualiu metu galiojusių Laikinųjų valstybinių numerio ženklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos taisyklių 14 punkte buvo numatyta, kad laikinieji valstybiniai numerio ženklai galioja iki transporto priemonės įregistravimo. Pagal minėto teisės akto 6 punktą įsigytos transporto priemonės, neturinčios nuolatinės registracijos, Lietuvos Respublikos teritorijoje su laikinuoju valstybinės registracijos numeriu naudojamos siekiant jas pristatyti į parodas, stovėjimo aikšteles, automobilių salonus ir pan. Įvykdžius Papildymo sutarties Nr. 20 keliamą sąlygą dėl transporto priemonės įregistravimo, nebėra teisinio pagrindo naudoti laikinąjį valstybinės registracijos numerį, todėl trečiojo asmens argumentą dėl nenurodytos registracijos tipo, teismas laikė neturinčiu teisinės reikšmės ir neįrodančiu ieškovės teisių pažeidimo.

6027.

61Teismas, atmesdamas ieškovės argumentą, jog Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 4.1 punkte nurodyta, kad draudimo sutartis gali būti keičiama didinant draudimo sumą, keičiant automobiliais prekiaujančioms organizacijoms skirtam laikinajam valstybinės registracijos numerį, taip pat kitais Draudimo sąlygų 5.6 ir 13.5.6 punktuose nustatytais atvejais, atkreipė dėmesį, kad Papildymo sutartis Nr. 20 buvo sudaryta dėl konkretaus objekto, įvertinus draudimo riziką, konkrečiai numatant draudėjui pareigą automobilį CADILLAC ESCALADE įregistruoti, o tuo atveju, jei jis bus naudojamas su laikinu valstybiniu numeriu po 2016 m. birželio 25 d., draudiminė apsauga negalios. Todėl ieškovės svarstymas dėl kitų aplinkybių, kurioms esant pradėtų veikti bendrosios sąlygos, teismo vertinimu, negali pakeisti teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties. Eismo įvykio metu automobilis nebuvo su nuolatiniais numeriais, jis nebuvo įregistruotas nei Lietuvoje, nei kitoje valstybėje.

6228.

63Ieškovė rėmėsi aplinkybe, jog atsakovė ją suklaidino dėl draudimo apsaugos galiojimo, pateikusi elektroniniame laiške paaiškinimą. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė yra profesionali verslininkė (CK 6.38 straipsnis), todėl paklausimas dėl automobilio įtraukto į Kasko parką važiavimo „su raudonais numeriais“, nenurodant jokių identifikacinių požymių apie klausiamąjį objektą, nelaikomas kaip rūpestingas veikimas pagal sutartinius nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Teismas sprendė, kad iš atsakovės atsakymo galima aiškiai suprasti, kad pagal jos draudimo verslo praktiką registracijos pakeitimas yra rizikos padidėjimas. Papildymo sutartimi Nr. 20 buvo nurodyta išlyga, jog būtinas įregistravimas, ir pagal šios prievolės įvykdymą apskaičiuotas draudimo įmokos padidėjimas ne pagal laikinuosius valstybinius numerio ženklus.

6429.

65Teismas sutiko su trečiojo asmens nuomone, kad Papildymo sutarties Nr. 20 sąlyga yra akivaizdžiai priderinta prie konkrečios draudimo sutarties ir ši sąlyga iš visų draudimo sutartimi apdraustų transporto priemonių taikoma tik vienai konkrečiai nurodytai transporto priemonei, ir reikalauja konkrečių veiksmų atlikimo konkrečia data įvardintais terminais, todėl ieškovės argumentus, susijusius su standartinių sutarčių sąlygų galiojimu, aiškinimu ir taikymu, nelaikė teisiškai reikšmingais.

6630.

67Byloje nustatyta, kad šalys 2016 m. birželio 17 d. sudarė naują draudimo sutartį (nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d.). Ieškovė įrodinėja, jog ji iki 2016 m. liepos 31 d. sumokėjo, o draudikas AB „Lietuvos draudimas“ gavo draudimo įmoką už transporto priemonės draudiminę apsaugą, todėl draudikas, priimdamas draudimo įmoką iš draudėjo pagal naują draudimo sutartį, patvirtino, kad draudiminė apsauga transporto priemonei galiojo pagal Draudimo sutartį iki 2016 m. liepos 31 d. ir toliau galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. Teismas nesutiko su tokiu ieškovės argumentu, nes draudimo sutartis negali būti sudaryta, keičiama, nutraukiama konkliudentiniais veiksmais (CK 6.989 straipsnio 1 dalis). Papildymo sutartimi Nr. 20 numačius, jog neįvykdžius joje nurodytų sąlygų draudiminė apsauga negalios, draudėjui pervedus įmoką, o draudikui jos negrąžinus, negalima pripažinti, kad dėl transporto priemonės CADILLAC ESCALADE tęsiasi šalių santykiai pagal šią sutartį (CK 6.183 straipsnio 1 dalis).

6831.

69Teismas ieškovės argumentus dėl pranešimo dėl sutarties nutraukimo nuostatos laikė neaktualiais ginčui, nes Papildymo sutarties Nr. 20 vienintelėje sąlygoje nurodyta, kada negalioja draudiminė apsauga. Šiuo atveju automobilis buvo tik vienas iš Draudimo sutarties objektų, todėl, pasak teismo, nėra pagrindo teigti, kad draudiminės apsaugos jam negaliojimas paveikia visos sutarties negaliojimą (CK 6.156 straipsnio 4 dalis, 6.159 straipsnis), ir atsiranda pagrindas ją nutraukti.

7032.

71Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė yra ne vartotoja, o automobiliais prekiaujanti įmonė, teismas jai kasacinio teismo pateiktus išaiškinimus dėl galimybės nukrypti nuo šalių lygybės principo netaikė.

7233.

73Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendė, jog atsakovė įrodė aplinkybes, atleidžiančias ją nuo draudimo išmokos mokėjimo, todėl ieškovės ieškinį atmetė. Teismas taip pat atmetė ieškovės reikalavimą dėl 6 procentų metinių palūkanų priteisimo.

7434.

75Atsakovei nepateikus įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismas dėl jų nesprendė.

76III.

77Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7835.

79Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

8035.1.

81Papildymo sutartyje nėra nurodyta, kurioje valstybėje draudėjas turi registruoti transporto priemonę, kokia turi būti jos registracija - nuolatinė ar laikina, taip pat nėra nurodyta, kad draudėjas apie registraciją turi pranešti draudikui, todėl atsakovei buvo svarbus tik pats faktas, kad nuo 2016 m. birželio 23 d. iki Draudimo sutarties galiojimo pabaigos transporto priemonė turėtų registraciją. Po Papildymo sutarties sudarymo draudikui nebuvo svarbu žinoti, ar draudėjas įregistravo transporto priemonę, nes pats draudiko žinojimas ar nežinojimas apie registraciją negali nei pakeisti, nei kitaip įtakoti pačio registracijos fakto. Vokietijos Federacinėje Respublikoje išduotas registracijos liudijimas patvirtina, kad transporto priemonė buvo įregistruota 2016 m. gegužės 12 d. ir ši registracija galiojo draudiminio įvykio dieną – 2016 m. liepos 1 d.

8235.2.

832016 m. birželio 9 d. Papildymo sutartis buvo sudaryta pagal Baltarusijoje išduotą transporto priemonės liudijimą, o ne pagal Vokietijos Federacinėje Respublikoje išduotą registracijos liudijimą, būtent todėl buvo įrašyta sąlyga dėl transporto priemonės registracijos iki 2016 m. birželio 23 d., nors faktiškai transporto priemonė Papildymo sutarties sudarymo metu jau buvo įregistruota. Teismas neteisingai suprato šias aplinkybes ir klaidingai manydamas, kad Papildymo sutarties sudarymo metu draudikui jau buvo žinoma apie transporto priemonės registraciją Vokietijos Federacinėje Respublikoje, padarė nepagrįstą išvadą, kad tokia registracija yra nepakankama ir neatitinkanti Papildymo sutarties sąlygos dėl registracijos.

8435.3.

85Jokios prievolės ieškovei pranešti apie transporto priemonės įregistravimą nebuvo nustatyta, o apie transporto priemonės registracijos numerius buvo pranešta pateikiant transporto priemonės nuotraukas su laikinaisiais registracijos numeriais.

8635.4.

87Teismas neteisingai taikė ir aiškino teisės aktus, reglamentuojančius laikinųjų valstybinių numerių naudojimą. Teismo nurodyta sąlyga dėl valstybinio numerio galiojimo taikytina tik dėl transporto priemonės įregistravimo Lietuvos Respublikoje, bet ne dėl įregistravimo užsienio valstybėje. Kadangi transporto priemonė buvo įregistruota Vokietijos Federacinėje Respublikoje, tai ieškovė visiškai teisėtai naudojo šiai transporto priemonei Lietuvoje išduotus laikinuosius valstybinius numerius.

8835.5.

89Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punkte aiškiai ir vienareikšmiškai nurodyta, kad šios Taisyklių dalies sąlygomis apdraudžiama bet kuri draudėjui nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė, kuri draudžiamojo įvykio metu turi draudimo sutartyje nurodytą automobiliais prekiaujančioms organizacijoms skirtą laikinąjį valstybinės registracijos numerį. Transporto priemonė eismo įvykio metu turėjo būtent tokį laikinąjį valstybinės registracijos numerį ( - ), t. y. visiškai atitiko aukščiau nurodytą Taisyklių sąlygą. Draudimo sutarties 1 punkte nurodyta, kad esant prieštaravimams tarp šioje sutartyje ir taisyklėse numatytų sąlygų, taikomos sutartyje nurodytos sąlygos. Nei Draudimo sutartyje, nei Papildymo sutartyje nėra numatyta jokių išlygų, išimčių ar apribojimų dėl Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 galiojimo, t. y. nėra jokio prieštaravimo tarp standartinių ir individualiai aptartų sąlygų, todėl šiuo atveju privaloma taikyti minėtas Taisyklių sąlygas, pagal kurias draudiminė apsauga pilna apimtimi galiojo transporto priemonei.

9035.6.

91Atsakovė neinformavo draudėjo, kad draudiminė apsauga transporto priemonei nebegalioja, negrąžino įmokėtos draudimo įmokos dalies bei nepasiūlė pakeisti draudimo sutarties sąlygų, t. y. neįvykdė pareigos informuoti ieškovę apie esminį Papildymo sutarties pasikeitimą - vienašalį draudimo apsaugos transporto priemonei sustabdymą.

9235.7.

93Draudimo sutarties, Papildymo sutarties ir Taisyklių nuostatos šalių yra suprantamos ir aiškinamos skirtingai, todėl teismas turėjo vadovautis CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis. Draudimo sutarties sąlygas parengė atsakovė, todėl kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Tarp draudėjo ir draudiko jau buvo susiklosčiusi draudimo praktika, šalys buvo sudariusi ne vieną draudimo sutartį, todėl aiškinant Draudimo sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 straipsnio 5 dalis).

9435.8.

95Teismas neatsižvelgė, kad tiek Draudimo sutartis, tiek Papildymo sutartis buvo sudaryta tik dėl transporto priemonės draudiminės apsaugos, t. y. dėl vienintelės paslaugos - atsakovės prievolės tiekti draudimo apsaugą ieškovės transporto priemonei. Atsakovei atsisakius teikti (sustabdžius) draudiminę apsaugą nuo 2016 m. birželio 25 d. iki Draudimo sutarties ir Papildymo sutarties galiojimo pabaigos 2017 m. liepos 31 d., Draudimo sutarties dalis dėl Transporto priemonės ir visa Papildymo sutartis laikytinos nutrauktomis, nes atsakovė atsisakė teikti šalių sutartą paslaugą - draudiminę apsaugą.

9636.

97Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

9836.1.

99Ginčas vyksta ne dėl automobilio teisinio statuso, o dėl to, ar draudėjas įvykdė savo prievoles pagal Draudimo sutartį, nes būtent jų įvykdymas garantavo priešpriešinę draudiko prievolę teikti draudimo apsaugą sulygtu laikotarpiu. Pats reikalavimas ir draudiko nurodymas, kad jis tikėjosi, jog automobilis bus įregistruotas Lietuvos Respublikoje, rodo, kad atsakovei sutarties sudarymo metu ši aplinkybė buvo svarbi ir ji siejo draudimo įmoką, draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį su šiais faktais. Rizikos pasikeitimo ar vertinimo aplinkybės šioje byloje yra tik draudimo sutarties sudarymo ir iki sutartinių santykių dalykas, tačiau jokios įtakos sutarties galiojimui ir(ar) negaliojimui neturi. Teismas dėl šių aplinkybių pasisakė ir jas įvertino.

10036.2.

101Teismas išnagrinėjo bylos aplinkybes ir teisingai suprato, kad atsakovei apie automobilio registraciją iki Papildymo sutarties sudarymo ieškovė informacijos nepateikė. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė tokios informacijos nepateikė ir per nustatytus terminus.

10236.3.

103Papildymo sutartimi buvo susitarta dėl konkretaus objekto apsaugos ir ginčo dėl šio objekto savybių, nurodytų draudimo polise nėra, tačiau šiam objektui draudimo apsauga buvo teikiama numatant konkrečias prievoles ieškovei, kurias įvykdžius, draudikas sutinka toliau tęsti draudimo apsaugą. Ieškovė ir pati neginčija fakto, kad jokių veiksmų, numatytų Papildymo sutartyje neatliko, todėl nėra pagrindo teigti, kad teismas faktines aplinkybes įvertino klaidingai.

10436.4.

105Teismas išsamiai išnagrinėjo ieškovės argumentus dėl draudimo sutarties nutrūkimo ir dėl jų pasisakė, nurodydamas, kad ieškovei neįgyvendinus Papildymo sutarties sąlygos, ji neprivalėjo nutraukti sutarties.

106Teisėjų kolegija

konstatuoja:

107IV.

108Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10937.

110Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (( - ) straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

11138.

112Byloje yra kilęs ginčas dėl draudimo išmokos priteisimo, atsakovei atsisakius išmokėti draudimo išmoką, nes apdrausta Kasko draudimu nuo visų rizikų transporto priemonė CADILLAC ESCALADE eismo įvykio metu nebuvo įregistruota Lietuvos Respublikoje. Dėl faktinių bylos aplinkybių

11339.

114Bylos duomenimis nustatyta, jog 2015 m. liepos 17 d. tarp draudėjo UAB „Mautoras“ ir draudiko AB „Lietuvos draudimas“ buvo sudaryta Transporto priemonių draudimo sutartis serija LD Nr. 103876427, Transporto priemonių draudimo liudijimas Nr. TIA337601898; draudimo laikotarpis - nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 021 I dalimi ir II dalimi, 2012 m. lapkričio 28 d. redakcija. Šalys 2016 m. birželio 9 d. sudarė Papildymo sutartį Nr. 20 prie Draudimo sutarties, pagal kurios priedą Nr. 1 į apdraustų transporto priemonių aprašą buvo įtraukta transporto priemonė CADILLAC ESCALADE 6.2 V8 Sport Luxury, pirmosios registracijos data 2016 m. gegužės 12 d., identifikavimo kodas Y3WS48KJ7GR123036. Papildymo sutartyje buvo įtraukta sąlyga „Transporto priemonių registracijos atidėjimas“, kurios 1 punktas Nustatė „Draudėjas įsipareigoja transporto priemonę, nurodytą draudimo liudijimo forma DS00-DL3/4, ser. LD Nr. 103876427 priedo aprašo poz. Nr. 28, įregistruoti iki 2016.06.23 ir iki 2016.06.24 pranešti jų registracijos numerius. To nepadarius, draudiminė apsauga negalios nuo kitos dienos.“

11540.

116Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu 2016 m. liepos 1 d. įvyko eismo įvykis, apie kurį pranešta draudikui ir kuris įregistruotas Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Neringos policijos komisariatui. Patirtų nuostolių suma - 66 281,83 Eur. Draudikas 2016 m. rugsėjo 19 d. raštu atsisakė išmokėti draudimo išmoką, nes automobilis eismo įvykio metu nebuvo įregistruotas, kaip tai numatyta Papildymo sutartyje. 2017 m. gegužės 25 d. apeliantė pateikė atsakovei pretenziją dėl draudimo išmokos nemokėjimo, kuria prašė pakartotinai įvertinti atsisakymą mokėti draudimo išmoką, tačiau atsakovė 2017 m. birželio 5 d. raštu nurodė, kad ankstesnis sprendimas atsisakyti išmokėti draudimo išmoką nebus keičiamas. Dėl atsisakymo išmokėti draudimo išmoką bei draudimo sutarties sąlygos aiškinimo

11741.

118Nagrinėjamoje byloje iškilo draudimo sutarties sąlygos, nustatančios papildomą sąlygą, kad „Draudėjas įsipareigoja transporto priemonę, nurodytą draudimo liudijimo forma DS00-DL3/4, ser. LD Nr. 103876427 priedo aprašo poz. Nr. 28, įregistruoti iki 2016.06.23 ir iki 2016.06.24 pranešti jų registracijos numerius. To nepadarius, draudiminė apsauga negalios nuo kitos dienos“, turinio aiškinimo klausimas. Ši draudimo sutarties sąlyga buvo įtvirtinta 2016 m. birželio 9 d. papildymo sutartyje Nr. 20 prie Draudimo sutarties.

11942.

120Atsakovė laikėsi pozicijos, kad ji tikėjosi, jog transporto priemonė bus įregistruota Lietuvos Respublikoje, ši aplinkybė atsakovei buvo svarbi ir ji siejo draudimo įmoką bei draudimo apsaugos galiojimą su šiuo faktu. Apeliantė, nesutikdama tiek su atsakove, tiek su pirmosios instancijos teismu, kuris pripažino nurodytus atsakovės argumentus pagrįstais, teigia, kad Papildymo sutartyje nėra nurodyta, kurioje valstybėje draudėjas turi registruoti transporto priemonę, kokia turi būti jos registracija - nuolatinė ar laikina, taip pat nėra nurodyta, kad draudėjas apie registraciją turi pranešti draudikui, todėl atsakovei buvo svarbus tik pats faktas, kad nuo 2016 m. birželio 23 d. iki Draudimo sutarties galiojimo pabaigos transporto priemonė turėtų registraciją. Nurodo, kad draudiminio įvykio metu transporto priemonė buvo registruota Vokietijos Federacinėje Respublikoje, t. y. apeliantė apeliaciniame skunde iš esmės atkartoja tuos pačius argumentus, kurie buvo pateikti pirmosios instancijos teismui, nurodydama, kad teismas neįvertino reikšmingų faktinių aplinkybių ar, kad netinkamai jas suprato, dėl to priėmė nepagrįstą sprendimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, nesutinka su apeliantės pozicija, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino ar netinkamai įvertino reikšmingus nagrinėjamam ginčui teisinius bei faktinius aspektus.

12143.

122Draudimo paskirtis – apsaugoti asmens turtinius interesus kompensuojant draudėjo turtinius praradimus, kuriuos jis patiria atsitikus draudiminiam įvykiui (CK 6.987 straipsnis). Taigi civilinės atsakomybės draudimo sutartimi siekiama sumažinti atlygintinos žalos neigiamus padarinius atsakingo už žalą asmens turtinei padėčiai.

12344.

124Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. Teisine prasme draudžiamasis įvykis yra juridinis faktas, t. y. realaus gyvenimo reiškinys, su kuriuo įstatymas sieja teisinius padarinius, konkrečiai – draudimo pareigą išmokėti draudimo išmoką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2013).

12545.

126Draudimo sutartimi draudimo objektui (draudėjo ar naudos gavėjo turtiniams interesams) suteikiama apsauga nėra absoliuti, todėl draudikas, prisiimdamas draudimo riziką, nustato draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas. Draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis (standartinės sąlygos), tiek draudimo polise aptartomis individualiomis sąlygomis.

12746.

128Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo polise nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys: sutarties šalys, naudos gavėjas, draudžiamas objektas, jį identifikuojantys duomenys, draudimo įmokos (premijos) dydis, draudimo suma, draudimo apsaugos apimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2006; 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2009).

12947.

130Paprastai draudimo rūšies taisyklėse nustatomi atvejai, kurie laikytini draudžiamaisiais įvykiais, taip pat kurie tokiais nelaikomi. Šie atvejai kasacinio teismo praktikoje pripažįstami esmine draudimo sutarties sąlyga. Dėl to kasacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl įstatyme draudikui suteiktos teisės parengti draudimo rūšies taisykles, yra nurodęs, kad draudikas privalo užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą ir jų suderinamumą, taisyklėse pateiktos sąvokos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos, konkretizuotos; įtrauktos į sudarytą draudimo sutartį, jos tampa sudėtine sutarties dalimi. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad, siekdamas apsaugoti turtinius interesus žalos atsiradimo atveju, draudėjas gali susitarti dėl kitokios, nei nustatyta draudimo taisyklėse, draudimo apsaugos apimties, šias sąlygas individualizuojant draudimo polise. Dėl to sprendžiant klausimą dėl draudimo išmokos mokėjimo ar nemokėjimo turi būti įvertinama, dėl kokių draudimo apsaugos ribų buvo susitarta draudimo sutartimi, be kita ko, atsižvelgiant ir į tai, ar draudimo apsaugos ribos nustatytos standartinėse ar individualiai aptartose sutarties sąlygose. Jeigu sutarties sąlygos suformuluojamos nepakankamai aiškiai, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl sutarties sąlygų vykdymo, jas aiškina, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-313/2016 19 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Taigi draudimo sutarties sąlygos nustatymas draudimo rūšies taisyklėse ar draudimo liudijime (polise) turi reikšmės draudimo sutarties sąlygos turinio aiškinimui, aiškinimo metodų taikymui. Kaip ir kitos sutartys, draudimo sutartys (sutarčių sąlygos) aiškinamos pagal sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193-6.195 straipsniuose ir suformuluotas kasacinio teismo praktikoje.

13148.

132Nagrinėjamu atveju šalys Papildymo sutartyje Nr. 20 prie Draudimo sutarties aiškiai susitarė dėl vienintelės sąlygos „Transporto priemonių registracijos atidėjimas“, kuria nustatė, kad „Draudėjas įsipareigoja transporto priemonę, nurodytą draudimo liudijimo forma DS00-DL3/4, ser. LD Nr. 103876427 priedo aprašo poz. Nr. 28, įregistruoti iki 2016.06.23 ir iki 2016.06.24 pranešti jų registracijos numerius. To nepadarius, draudiminė apsauga negalios nuo kitos dienos“. Viena vertus, draudimo sutarčių sąlygos, apibrėžiančios atsargumo priemones ir jų pasekmes, vertintinos itin atidžiai, nes jomis draudikas siekia apriboti savo riziką ir kartais išvengti savo pareigų vykdymo draudėjo nenaudai, tokiomis sąlygomis pažeidžiami draudėjo teisėti lūkesčiai dėl draudimo sutartimi teikiamos apsaugos. Kita vertus, vertinant sutarčių sąlygas, įtvirtinančias atsargumo priemones, negalima paneigti ir draudiko teisės įvertinti draudimo riziką ir nustatyti draudimo rizikos sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-479-1075/2018). Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad šalys atskirai aptarė konkrečios transporto priemonės CADILLAC ESCALADE draudimo sąlygą, kurią aiškiai ir suprantamai išdėstė, sudarydamos Papildymo sutartį, bei joje nurodė aiškias pasekmes, kad 1) neįregistravus transporto priemonės iki 2016 m. birželio 23 d. ir 2) nepranešus registracijos numerio iki 2016 m. birželio 24 d., draudimo apsauga negalios nuo kitos dienos, daro išvadą, jog nebuvo pagrindo susiformuoti draudėjos lūkesčiui, kad ji įgis apsaugą tokiomis aplinkybėmis, kokios yra nurodytos Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 021, II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punkte.

13349.

134Individuali sutarties sąlyga yra sutarčių laisvės principo išraiška ir yra vykusių tarp šalių derybų rezultatas, todėl ji nereikalauja tokių apsaugos būdų, kurie įtvirtinti CK 6.185 straipsnyje, taikymo kaip standartinės sutarčių sąlygos, kurias iš anksto parengia viena šalis nederindama su kita šalimi.

13550.

136Byloje ginčo, kad eismo įvykio metu transporto priemonė turėjo laikinąjį valstybinės registracijos numerį (( - )), nėra. Pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 36 punktą, motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas - procedūra, kurią sudaro motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymas, jos duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą, leidimo dalyvauti viešajame eisme būtinų sąlygų atitikimo patikrinimas, valstybinio registracijos numerio ženklų ir dokumento, liudijančio apie transporto priemonės įregistravimą, išdavimas ir kurią baigus įgyjamas leidimas motorinei transporto priemonei arba jos priekabai dalyvauti viešajame eisme. Lietuvos Respublikoje automobilių registravimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, kurių 16 punktas numato, kad kiekvienai Lietuvos Respublikoje įregistruotai transporto priemonei skiriamas valstybinis registracijos numeris. Tuo tarpu, Sutarties sudarymo ir eismo įvykio metu galiojusių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-446 patvirtintame Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos apraše nurodyta, kad laikinieji numerio ženklai suteikiami Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre neįregistruotoms motorinėms transporto priemonėms (2.1 papunktis). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą bei nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad apeliantei, įvykdžius Papildymo sutarties Nr. 20 keliamą sąlygą dėl transporto priemonės įregistravimo, nebeliktų teisinio pagrindo naudoti laikinąjį valstybinės registracijos numerį, todėl sprendžia, kad apeliantė neįvykdė pareigos tinkamai įregistruoti transporto priemonę CADILLAC ESCALADE. Šias aplinkybes patvirtina ir VĮ „REGITRA“ 2017 m. gruodžio 20 d. raštas Nr. (1.5)-S4-1113, kuriame nurodyta, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro bazėje turima informacija transporto priemonė CADILLAC ESCALADE nėra registruota, bei pačios ieškovės pripažinimas, jog ji po Papildymo sutarties pasirašymo, jokių veiksmų, įregistruojant automobilį juridinio asmens vardu, neatliko. Nagrinėjamu atveju aptariama Papildymo sutarties sąlyga yra išdėstyta aiškiai ir nedviprasmiškai, ji yra individuali, o ne standartinė, apeliantė, kaip profesionali verslininkė, besiverčianti transporto priemonių pardavimu, turėtų būti susipažinusi tiek su transporto priemonių pirkimo/pardavimo, tiek ir su jų registravimo aspektais, todėl šalims individualiai aptarus Papildymo sutarties sąlygą, jai turėjo būti žinoma apie pareigą įregistruoti transporto priemonę CADILLAC ESCALADE. Atsižvelgiant į tai, apeliantės argumentai dėl transporto priemonės registracijos tipo, atmestini kaip nepagrįsti.

13751.

138Nors apeliantė įrodinėja, kad transporto priemonės registravimas Vokietijos Federacinėje Respublikoje yra pakankamas Papildymo sutarties sąlygos įvykdymas, tačiau teisėjų kolegija, atmesdama tokius argumentus, pritaria atsakovės pozicijai, kad pagal jos draudimo verslo praktiką, registracijos pakeitimas yra rizikos padidėjimas. Priešingu atveju būtų neprotinga iš atsakovės pusės nustatyti Papildymo sutarties Nr. 20 vienintelę individualią sąlygą (1 punktas), jei atsakovei būtų nereikšmingas faktas dėl automobilio teisinės registracijos šalies. Kad atsakovei sutarties sudarymo metu aptariama aplinkybė, susijusi su registracija, buvo svarbi patvirtina ir tai, kad ji draudimo įmoką bei draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį siejo su registracijos faktu. Taigi, nepaisant to, kad Papildymo sutarties sąlygoje nėra nurodyta reikalaujama teisinės registracijos valstybė, tačiau ieškovei, kaip verslininkei užsiimančiai automobilių prekyba, sutikus su individualia sąlyga dėl transporto priemonės registracijos bei Papildymo sutarties sudarymo metu pateikus duomenis apie transporto priemonės registraciją Baltarusijoje, turėjo būti suprantama, kad vienintelės individualios sąlygos nustatymas yra susijęs su transporto priemonės registracija Lietuvos Respublikoje. Atitinkamai dėl tų pačių priežasčių aptariamoje sąlygoje buvo numatytas ir reikalavimas iki 2016 m. birželio 24 d. atsakovei pranešti transporto priemonės numerius, kurio ieškovė taip pat neįvykdė.

13952.

140Kasacinio teismo ne kartą nurodyta, kad draudimo sutartis yra fiduciarinė, t. y. grindžiama jos šalių didžiausio tarpusavio pasitikėjimo principu (lot. uberrimae fidei), sutartis; dėl to draudimo sutarties šalys privalo būti viena kitai absoliučiai atviros ir atskleisti viena kitai visą informaciją, kuri gali būti reikšminga šiai sutarčiai sudaryti bei jos sąlygoms nustatyti ir vykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-518/2008; 2010 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2010). Įvardyti draudimo sutarties ypatumai lemia didesnę šios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.38 straipsnio 3 dalis), taip pat didesnį atidumą ir rūpestingumą viena kitos atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-690-415/2015). Pažymėtina, kad pati ieškovė, sudarydama Papildymo susitarimą su atsakove, neatskleidė jai informacijos apie transporto priemonės registraciją Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Iš byloje esančio Transporto priemonės registracijos Vokietijos Federacinėje Respublikoje 2016 m. gruodžio 21 d. liudijimo matyti, kad jame nurodytas transporto priemonės registracijos numeris ( - ), tačiau Papildymo sutartyje minėtas registracijos numeris nėra nurodytas. Eismo įvykio metu transporto priemonė taip pat turėjo ne Vokietijos Federacinės Respublikos registracijos numerį, o laikinąjį valstybinės registracijos numerį ( - ). Esant aukščiau nustatytoms faktinėms aplinkybėms bei atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonės registracijos pakeitimas yra rizikos padidėjimas atsakovei (dėl ko teisėjų kolegija plačiau pasisakė Nutarties 51 punkte), atmestini apeliantės argumentai, kad atsakovei yra svarbus tik pats registracijos faktas. Kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, ieškovei turėjo būti suprantama, jog pats transporto priemonės registracijos faktas kito savininko vardu Vokietijos Federacinėje Respublikoje yra nepakankamas Papildymo sutarties įvykdymui.

14153.

142Teisėjų kolegija taip pat atmeta apeliantės argumentus dėl draudimo sutarties nutrūkimo. Papildymo sutarties sąlygoje šalys susitarė, kad ieškovei iki 2016 m. birželio 23 d. neįregistravus transporto priemonės ir iki 2016 m. birželio 24 d. nepranešus jos registracijos numerių, draudiminė apsauga negalios nuo kitos dienos, t. y. šalys draudiminės apsaugos galiojimo terminą aiškiai siejo su tinkamu sąlygos įvykdymu. Atsižvelgiant į tai, apeliantė nepagrįstai tapatina draudiminės apsaugos galiojimo terminą su draudimo sutarties terminu (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 21 punktas). Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

14354.

144Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime tinkamai nustatė reikšmingas faktines aplinkybes bei tinkamai jas kvalifikavo, pagrįstai sprendė, jog atsakovė įrodė aplinkybes, atleidžiančias ją nuo draudimo išmokos mokėjimo. Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi ieškovės UAB „Mautoras“ apeliacinio skundo argumentus, nenustatė pagrindų naikinti teisėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14555.

146Teisėjų kolegijai atmetus ieškovės apeliacinį skundą, teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apeliacinės instancijos teisme įgijo atsakovė, tačiau atsakovė neprašė jos naudai priteisti bylinėjimosi išlaidų ir nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, todėl klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo nespręstinas.

147Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

148Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Mautoras“ kreipėsi... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2015 m. liepos 17 d. šalys sudarė Transporto... 10. 3.... 11. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu 2016 m. liepos 1 d. įvyko eismo... 12. 4.... 13. Transporto priemonė yra įregistruota Vokietijos Federacinėje Respublikoje... 14. 5.... 15. Transporto priemonės simboliai nuo 10 iki 17 yra GR123036 ir visiškai sutampa... 16. 6.... 17. Tiek Draudimo sutartis, tiek Papildymo sutartis buvo sudaryta tik dėl... 18. 7.... 19. Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“, nesutikdama su ieškiniu, nurodė, kad... 20. 8.... 21. Atsakovė nesutiko, kad esą šalių įprastinė praktika buvo drausti... 22. 9.... 23. Ieškovei yra žinoma procedūra dėl pranešimo apie transporto priemonės... 24. 10.... 25. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė (toliau –... 26. II.... 27. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 28. 11.... 29. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu ieškovės ieškinį... 30. 12.... 31. Teismas nustatė, jog tarp draudėjo UAB „Mautoras“ ir draudiko AB... 32. 13.... 33. Teismas sprendė, kad Papildymo sutartimi Nr. 20 buvo sutarta: 1) dėl... 34. 14.... 35. Teismas atkreipė dėmesį, kad Papildymo sutartimi Nr. 20 aptartas konkrečios... 36. 15.... 37. VĮ „REGITRA“ 2017 m. gruodžio 20 d. rašte Nr. (1.5)-S4-1113 nurodyta,... 38. 16.... 39. Nors ieškovė rėmėsi aplinkybe, jog transporto priemonė buvo įregistruota... 40. 17.... 41. Teismas nustatė, kad Papildymo sutarties Nr. 20 1 punkte, kuris yra... 42. 18.... 43. Teismas sprendė, kad draudiko buvo aiškiai nustatyta sąlyga iki kurio... 44. 19.... 45. Teismas nustatė, jog kai įvyko 2016 m. liepos 1 d. eismo įvykis, nei viena... 46. 20.... 47. Teismas sprendė, kad abi sutarties šalys yra verslininkai, ieškovė... 48. 21.... 49. Teismas, atsakydamas į trečiojo asmens argumentus dėl transporto priemonės... 50. 22.... 51. Teismas sutiko su ieškove, jog kasacinis teismas išaiškino, kad nei Saugaus... 52. 23.... 53. Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punkte nurodyta, kad šios... 54. 24.... 55. Transporto priemonė eismo įvykio metu turėjo laikinąjį valstybinės... 56. 25.... 57. Transporto priemonės registracijos Vokietijos Federacinėje Respublikoje 2016... 58. 26.... 59. Teismas atmetė trečiojo asmens argumentus, kad Papildymo sutartis Nr. 20... 60. 27.... 61. Teismas, atmesdamas ieškovės argumentą, jog Taisyklių II dalies draudimo... 62. 28.... 63. Ieškovė rėmėsi aplinkybe, jog atsakovė ją suklaidino dėl draudimo... 64. 29.... 65. Teismas sutiko su trečiojo asmens nuomone, kad Papildymo sutarties Nr. 20... 66. 30.... 67. Byloje nustatyta, kad šalys 2016 m. birželio 17 d. sudarė naują draudimo... 68. 31.... 69. Teismas ieškovės argumentus dėl pranešimo dėl sutarties nutraukimo... 70. 32.... 71. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė yra ne vartotoja, o automobiliais... 72. 33.... 73. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendė, jog atsakovė įrodė... 74. 34.... 75. Atsakovei nepateikus įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismas... 76. III.... 77. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 78. 35.... 79. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018... 80. 35.1.... 81. Papildymo sutartyje nėra nurodyta, kurioje valstybėje draudėjas turi... 82. 35.2.... 83. 2016 m. birželio 9 d. Papildymo sutartis buvo sudaryta pagal Baltarusijoje... 84. 35.3.... 85. Jokios prievolės ieškovei pranešti apie transporto priemonės... 86. 35.4.... 87. Teismas neteisingai taikė ir aiškino teisės aktus, reglamentuojančius... 88. 35.5.... 89. Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punkte aiškiai ir... 90. 35.6.... 91. Atsakovė neinformavo draudėjo, kad draudiminė apsauga transporto priemonei... 92. 35.7.... 93. Draudimo sutarties, Papildymo sutarties ir Taisyklių nuostatos šalių yra... 94. 35.8.... 95. Teismas neatsižvelgė, kad tiek Draudimo sutartis, tiek Papildymo sutartis... 96. 36.... 97. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė AB „Lietuvos... 98. 36.1.... 99. Ginčas vyksta ne dėl automobilio teisinio statuso, o dėl to, ar draudėjas... 100. 36.2.... 101. Teismas išnagrinėjo bylos aplinkybes ir teisingai suprato, kad atsakovei apie... 102. 36.3.... 103. Papildymo sutartimi buvo susitarta dėl konkretaus objekto apsaugos ir ginčo... 104. 36.4.... 105. Teismas išsamiai išnagrinėjo ieškovės argumentus dėl draudimo sutarties... 106. Teisėjų kolegija... 107. IV.... 108. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 109. 37.... 110. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 111. 38.... 112. Byloje yra kilęs ginčas dėl draudimo išmokos priteisimo, atsakovei... 113. 39.... 114. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2015 m. liepos 17 d. tarp draudėjo UAB... 115. 40.... 116. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu 2016 m. liepos 1 d. įvyko eismo... 117. 41.... 118. Nagrinėjamoje byloje iškilo draudimo sutarties sąlygos, nustatančios... 119. 42.... 120. Atsakovė laikėsi pozicijos, kad ji tikėjosi, jog transporto priemonė bus... 121. 43.... 122. Draudimo paskirtis – apsaugoti asmens turtinius interesus kompensuojant... 123. 44.... 124. Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam... 125. 45.... 126. Draudimo sutartimi draudimo objektui (draudėjo ar naudos gavėjo turtiniams... 127. 46.... 128. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo taisyklės yra... 129. 47.... 130. Paprastai draudimo rūšies taisyklėse nustatomi atvejai, kurie laikytini... 131. 48.... 132. Nagrinėjamu atveju šalys Papildymo sutartyje Nr. 20 prie Draudimo sutarties... 133. 49.... 134. Individuali sutarties sąlyga yra sutarčių laisvės principo išraiška ir... 135. 50.... 136. Byloje ginčo, kad eismo įvykio metu transporto priemonė turėjo laikinąjį... 137. 51.... 138. Nors apeliantė įrodinėja, kad transporto priemonės registravimas Vokietijos... 139. 52.... 140. Kasacinio teismo ne kartą nurodyta, kad draudimo sutartis yra fiduciarinė, t.... 141. 53.... 142. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apeliantės argumentus dėl draudimo... 143. 54.... 144. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime... 145. 55.... 146. Teisėjų kolegijai atmetus ieškovės apeliacinį skundą, teisę į... 147. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 148. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą....