Byla 2-641-372/2013
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant atsakovo bankrutuojančios A. K. individualios įmonės administratoriaus UAB ,,Alisanta“ įgaliotam asmeniui D. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Saurida“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir

Nustatė

2Kreditorius UAB ,,Saurida“ 2012-04-19 bankrutuojančios A. K. individualios įmonės bankroto administratorei UAB ,,Alisanta“ pateikė prašymą dėl 159566,79 Lt kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. Į teismo posėdį kreditoriaus atstovas neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai. Teismui pateiktame atsiliepime bei kreditoriaus prašyme nurodoma, jog 2004-10-08 tarp UAB ,,Saurida“ ir A. K. IĮ buvo pasirašyta Sutartis Nr.( - ), kurios pagrindu UAB ,,Saurida“ paskolino A. K. individualiai įmonei 400 000,00 Lt. Pagal šią Sutartį A. K. IĮ 2012-02-19 dienai liko skolinga 82913,96 Lt. Pagal 2006-01-11 Sutartį Nr. (duomenys neskelbtini A. K. IĮ liko skolinga 13962,79 Lt, o pagal 2008-01-03 Suskystintų dujų (balionuose) pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. ( - ) A. K. IĮ liko skolinga kreditoriui 62690,04 Lt. Kreditorius nesutinka su bankrutuojančios A. K. IĮ bankroto administratoriaus prašymu netvirtinti kreditorinio reikalavimo, palaiko savo finansinį reikalavimą dėl 159 566,79 Lt sumos visiškai ir prašo teismo jį patvirtinti. Kreditorius nesutinka su bankroto administratoriaus argumentais, jog apie tai, kad UAB ,,Saurida“ dėl paskolos negrąžinimo pagal 2004-10-08 Sutartį Nr.( - ), skaičiuoja delspinigius, A. K. IĮ sužinojo tik gavusi 2010-02-24 pretenziją-priminimą, o apie tai, kad skaičiuojami delspinigiai pagal kitas Sutartis, įmonė sužinojo tik gavusi 2012-04-16 kreditorinį reikalavimą, Kreditorius nurodė, kad skolininko pareiga laiku neatsiskaičius mokėti delspinigius įtvirtinta Paskolos sutarties 13 p., Sutarties Nr. ( - ) 3.4 p. ir Sutarties Nr. ( - ) 3.2 p., o įmokų paskirstymo tvarka nustatyta atitinkamai 13 p., 3.5 p., ir 3.3 p. Pasirašydamas sutartis, skolininkas išreiškė savo sutikimą dėl jose numatytų tarpusavio teisių ir pareigų. Kreditoriaus teigimu, kad galėtų įgyvendinti savo teisę skaičiuoti delspinigius bei skolininko vykdomus apmokėjimus užskaityti pirmąją eile delspinigių apmokėjimui, jis neprivalėjo atskirais pranešimais informuoti skolininko, nes tokia pareiga nenumatyta sutartyse. Kreditorius nurodo, kad skolininkas, teigdamas, jog kreditorius nereiškė pretenzijų skolininkui dėl laiku negrąžinamos paskolos, susidariusių skolų už prekes sumokėjimo, klaidina teismą, nes jie ne vieną kartą skolininką žodžiu ragino vykdyti sutartinius įsipareigojimus laiku, padengti susidariusias skolas gera valia, be to, 2010-02-24 dėl laiku negrąžinamos paskolos jam buvo išsiųsta raštiška pretenzija-pretenzija su įsiskolinimo ir delspinigių paskaičiavimu. Pagal sutarčių sąlygas sąskaitų-faktūrų išrašymas delspinigiams nebuvo numatytas bei nėra būtinas (50 b.l.). Kreditorius nesutinka su skolininko teigimais, jog kreditorius privalėjo atsisakyti priimti tokias skolininko įmokas, jeigu jis nurodydavo kitokią įmokos paskirtį. Kreditorius pažymi, kad LR CK 6.54 str. 5 d. įtvirtinta kreditoriaus teisė, bet ne pareiga. Kreditorius šiuo atveju laikėsi abipusiu šalių susitarimu nustatytos įmokų paskirstymo tvarkos, todėl nesinaudojo LR CK 6.54 str. 5 d. numatyta teise. Kreditorius taip pat nurodė, skolininkas atlikdamas pavedimą nurodė kitą mokėjimo paskirtį, vertintina kaip jo siekis vienašališkai pakeisti Sutarčių sąlygas, ignoravimas jose nustatytos įmokų paskirstymo tvarkos. Sutartis- dvišalis sandoris, todėl ir pakeista ji gali būti tik esant suderintai abiejų šalių valiai. Kadangi skolininkas vienašališkai keitė įmokų paskirstymo tvarką, tokie jo veiksmai neturi teisinės reikšmės. Kreditorius neturėjo jokios pareigos grąžinti skolininkui jo sumokėtų įmokų, o jas užskaitydamas pirma eile priskaičiuotiems delspinigiams padengti, tinkamai vykdė tarp šalių pasirašytų sutarčių sąlygas.

3Bankroto administratoriaus UAB ,,Alisanta“ įgaliotas asmuo D. J. kreipėsi į teismą su prašymu netvirtinti 2012-04-16 kreditoriaus UAB ,,Saurida“ 159566,79 finansinio reikalavimo civilinėje byloje Nr. ( - ). Prašyme bei teismo posėdžio metu, administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad UAB ,,Saurida“ prašymas patvirtinti 159 566,79 Lt kreditorinį reikalavimą (kurį sudaro 127 042,43 Lt įsiskolinimą už paskolą ir prekes bei 32 524,36 Lt delspinigių), A. K. IĮ bankroto byloje, yra nepagrįstas. D. J. atsakovo UAB ,,Saurida“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo ginčija tokiais argumentais: bankrutuojančios A. K. individualios įmonės paimta 400 000 Lt paskola pagal 2004-10-08 Sutartį Nr. ( - ) buvo visiškai grąžinta anksčiau termino, atliekant mokėjimus nuo 2007 m. iki 2010 m. Įsiskolinimai pagal 2006-01-11 Sutartį Nr. ( - ) bei 2008-01-03 Sutartį Nr. ( - ) buvo dengiami dalimis ir visiškai padengti iki A. K. IĮ bankroto bylos iškėlimo. Įgaliotas asmuo nurodė, kad pagal bankroto administratorei perduotus kreditorių sąrašus, įmonės balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai, A. K. IĮ nėra skolinga UAB ,,Saurida“, priešingai, apskaitomas 5097,36 Lt UAB ,,Saurida“ įsiskolinimas bankrutuojančiai įmonei. Posėdžio metu administratorė nurodė, kad gavusi UAB ,,Saurida“ kreditorinį reikalavimą sutikrino jį su bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais ir nustatė, kad UAB ,,Saurida“ per visą sutartinių santykių laikotarpį niekada neskaičiavo ir nereikalavo mokėti delspinigių, iki 2010-02-24 niekada nerašė raginimų ar tarpusavio suderinimo aktų su pretenzijomis dėl delspinigių. Apie tai, kad dėl paskolos negrąžinimo UAB ,,Saurida“ skaičiuoja delspinigius A. K. IĮ sužinojo tik gavusi 2010-02-24 Pretenziją-pranešimą, o apie tai, kad skaičiuojami delspinigiai pagal kitas Sutartis (pagal 2006-01-11 Sutartį Nr. ( - ) ir 2008-01-03 Sutartį Nr. ( - )), įmonė sužinojo tik gavusi 2012-04-16 kreditorinį reikalavimą. Administratorė nurodė, jog bankrutuojanti A. K. IĮ jokių pranešimų apie susidariusias delspinigių sumas, sąskaitų-faktūrų su paskaičiuotais delspinigiais pagal nurodytas Sutartis, įmonė nebuvo gavusi. Atstovė nurodė, kad UAB ,,Saurida“, išskyrus delspinigių paskaičiavimo lenteles, nepateikė jokių buhalterinės apskaitos dokumentų apie vidaus operacijų duomenis, ūkines operacijas, susijusias su skolos skaičiavimu, kurie pagrįstų ūkines operacijas, atitinkančias Buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus reikalavimus, kad UAB ,,Saurida“, gaudama A. K. IĮ įmokas, gautomis lėšomis mažindavo ne tik pagrindinę skolą, bet ir įskaitydavo delspinigius. UAB ,,Saurida“, norėdama užskaityti sumokėtą sumą kaip delspinigius, turėjo apskaičiuoti konkretų jų dydį ir apskaityti savo buhalterinėje apskaitoje, išrašant apskaitos dokumentą, bei informuoti skolininką apie esamą situaciją, įvardijant skolos dydį, atsiųsdamas jei ne sąskaitas faktūras tai bent ataskaitas, apie tokius delspinigių įskaitymus. Tai, kad sutartys ir įstatymas numatė galimybę pirma eile įskaityti delspinigius, o po to pagrindinę skolą, neatleidžia kreditoriaus nuo pareigos informuoti skolininką (teikti ataskaitas) apie tokius įskaitymus ir likusius įsiskolinimus, remiantis šalių bendradarbiavimo, kooperavimosi principais, suformuluotais CK 6.200 straipsnio 2 dalyje (4 b.l.).

4Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, dėl delspinigiams taikomos ieškinio senaties, nurodo, kad reikalavimams dėl netesybų (baudų ir delspinigių), taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). A. K. IĮ prievolės pagal Sutartis, nors ir pavėluotai, tačiau įvykdė, be to, kreditoriaus reikalavimas patvirtinti paskaičiuotus delspinigius yra pareikštas praleidus šešių mėnesių senaties terminą.

5Kreditoriaus UAB ,,Saurida“ prašymas dėl kreditorinio reikalavimo atmestinas

6Byloje nustatyta, kad bankrutavusios A. K. individualios įmonės bankroto administratorei UAB ,,Alisanta“ 2012 m. balandžio 16 d. UAB ,,Saurida“ pateikė kreditorinį reikalavimą 159 566,79 Lt sumai (127 042,43 Lt įsiskolinimas už paskolą ir prekes bei 32 524,36 Lt delspinigių). Bankroto administratorius nesutinka su kreditoriaus UAB ,,Saurida“ kreditoriniu reikalavimu ir prašo jo netenkinti.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2004-10-08 tarp UAB ,,Saurida“ ir A. K. IĮ buvo pasirašyta Sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu UAB ,,Saurida“ paskolino A. K. individualiai įmonei 400 000,00 Lt. Pagal Sutarties 5 p. paskola turėjo būti grąžinamas lygiomis dalimis per 7 metus, mokant kasmet ne vėliau kaip paskutinę einamų metų, skaičiuojant nuo UAB ,,Saurida“ paskolos gavimo datos, dieną; Sutarties 7 p. nurodo, kad paskolos gavėjas įsipareigoja palūkanas, nuo paimtos ir negrąžintos paskolos sumos, UAB „Saurida“ mokėti kas mėnesį, skaičiuojant nuo paskolos paėmimo dienos, sumokant iki kiekvieno einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės darbo dienos; Sutarties 13 p. nurodo, kad uždelsus savalaikiai grąžinti paskolą ar palūkanas, kaip numatyta šios sutarties 7 punkte, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti UAB „Saurida“ 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo negrąžintos paskolos ar palūkanų sumos. Pavėluoto paskolos grąžinimo atveju kiekviena paskolos gavėjo sumokama suma yra užskaitoma kaip delspinigiai. Sumokėjus delspinigius, sekančios sumos yra užskaitomos kaip paskolos (palūkanų) dengimas.

8Sutartis Nr. ( - ) tarp nurodytų šalių buvo pasirašyta 2006-01-11. Jos pagrindu UAB ,,Saurida“ pardavė, o A. K. IĮ nupirko prekių už 119162,08 Lt sumą. Sutarties 3.4 punktas nurodo, kad pirkėjui (šiuo atveju A. K. IĮ) laiku neatsiskaičius, skaičiuojami delspinigiai- 0,2 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties 3.5 punktas nurodo, kad pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena pirkėjo pervedama suma yra užskaitoma kaip delspinigiai. Sumokėjus delspinigius, sekančios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už naftos produktus.

9Suskystintų dujų (balionuose) pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) tarp UAB ,,Saurida“ ir A. K. individualios įmonės pasirašyta 2008-01-03. Šios sutarties 3.2 punktas nurodo, kad pirkėjui laiku neatsiskaičius, skaičiuojami delspinigiai - 0,3 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną; Sutarties 3.3 punktas nurodo, kad pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena pirkėjo pervedama suma yra užskaitoma kaip delspinigiai. Sumokėjus delspinigius, sekančios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už prekes; Sutarties 3.4 punktas nurodo, kad jeigu pirkėjas neatsiskaito per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po atsiskaitymo termino pabaigos, pardavėjas gali vienašališkai be atskiro įspėjimo nutraukti sutartį ir skolos išieškojimą vykdyti teisminiu būdu.

10Sudarydamos sutartį, šalys vadovaujasi sutarties laisvės principu ir laisva valia nusistato tarpusavio teises ir pareigas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl yra privaloma ir vykdytina. Pagal šalių sudarytą 2004-10-08 Sutartį Nr. ( - ) A. K. IĮ įsipareigojo UAB „Saurida” mokėti 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo negrąžintos paskolos ar palūkanų sumos. Bankroto administratorė, gavusi UAB ,,Saurida“ 2012-04-16 kreditorinį reikalavimą, jo pagrįstumą patikrino pagal perduotus bankrutavusios įmonės buhalterinius apskaitos dokumentus. Ji nustatė, kad A. K. IĮ paimta 400 000,00 Lt paskola buvo visiškai grąžinta, atliekant mokėjimus: 2007-01-10 57142,84 Lt, 2007-12-28 57142,84 Lt, 2008-12-29 57142,84 Lt, 2009-07-17 57142,84 Lt, 2010-03-18 5000,00 Lt, 2010-03-20 10 000,00 Lt, 2010-03-23 4000,00 Lt, 2010-03-25 5000,00 Lt, 2010-03-29 20 000,00 Lt, 2010-04-01 7000,00 Lt, 2010-05-05 3000,00 Lt, 2010-08-16 107 000,00 Lt, 2010-08-20 3500,00 Lt, 2010-12-29 6928,64 Lt, iš viso 400 000,00 Lt (61 b.l.). Byloje nustatyta, jog A. K. IĮ grąžino visą 400 000, 00 Lt paskolą ankščiau laiko. Tai įrodo byloje pateikti rašytiniai įrodymai (61 b.l.). Tuo tarpu UAB ,,Saurida“, bankroto administratoriui pateikdama kreditorinį reikalavimą, nurodė, jog 2012-02-19 dienai, pagal Sutartį Nr. ( - )A. K. IĮ liko skolinga UAB ,,Saurida“ 76067,85 Lt pagrindinės skolos ir 6846,11 Lt delspinigių, iš viso 82913,96 Lt. Pagal 2006-01-11 Sutartį, A. K. IĮ skolinga 13962,79 Lt., o pagal 2008-01-03 Sutartį įmonė kreditoriui skolinga 62690,04 Lt. Kaip įrodymą kreditorius UAB ,,Saurida“ pateikė įsiskolinimų lenteles (10,13,14, 17, 18, 19 b.l.), kuriose nurodyta, kad jis skaičiavo delspinigius ir pradelstas dienas. Tuo tarpu bankroto administratoriaus įgaliotinė teismui pateikė buhalterinės apskaitos išklotinę, kurioje taip pat nurodyta, kad pagal likusias dvi sutartis atsakovė baigė atsiskaityti 2011.02 (62-68 b.l.). Įmokos buvo daromos dalimis.

11Dėl CK 6.54 straipsnio aiškinimo ir taikymo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog taikant nurodytos teisės normos reglamentuojamų įmokų paskirstymo tvarką (taip pat ir šalių susitarimu nustatytą kitokią įmokų paskirstymo tvarką), būtina atsižvelgti į susiklosčiusius šalių santykius, vykdant prievolę pagal prekių (paslaugų) tiekimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003). Sprendžiant įmokų paskirstymo klausimą, turi būti nustatoma, ar buvo išreikšta sutarties šalių valia dėl įmokų paskirstymo tvarkos ar ne, kokia ši tvarka buvo nustatyta, ar vykdant sutartį šalių valia nepasikeitė. Sutartinių santykių dalyvių valios išraiška turi būti nustatoma aiškinant šalių sudarytą sutartį, vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, įtvirtintomis CK 6.193 straipsnyje bei suformuotomis teismų praktikos. Viena iš sutarčių aiškinimo taisyklių yra ta, kad aiškinant sutartį, turi būti atsižvelgiama ne tik į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, bet ir į šalių tarpusavio santykių praktiką, jų elgesį po sutarties sudarymo (CK 6.193 str. 5 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad pirkėjui laiku pagal sutartį neatsiskaičius, pardavėjas turi teisę pareikalauti mokėti palūkanas. Bet kuriuo atveju palūkanos skaičiuojamos ne automatiškai, pirkėjui laiku neapmokėjus sąskaitos, bet pardavėjui pareikalavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2004). Šiuo atveju, kreditorius 2010-02-24 paskolos gavėjui A. K. individualiai įmonei ir laiduotojui A. K. įmonei parašė pretenziją. Iki šios dienos kreditorius UAB ,,Saurida“ priimdavo mokėjimus, savo elgesiu patvirtinęs, jog sutinka su tokia mokėjimo tvarka. Teismas atmeta kreditoriaus UAB ,,Saurida“ argumentą, jog skolininkas ne vieną kartą žodžiu buvo raginamas vykdyti sutartinius įsipareigojimus laiku, padengti susidariusias skolas gera valia, o pagal sutartis tam nebūtinas joks atskiras pranešimas skolininkui, nes jau pasirašydamas sutartis skolininkas žinojo, kokios bus pavėluoto atsiskaitymo pasekmės.

12Įmokų paskirstymo teise kreditorius turi pasinaudoti iš karto gavęs skolininko įmokas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, civilinė byla Nr.3K-3-460/2010). Toks reikalavimas išplaukia iš Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio reikalavimų, nustatytų juridinių asmenų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimui ir registravimui. Pagal nurodytos teisės normos 1 dalį visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Aptariamojo straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais. Įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinta, kad ūkio subjektų apskaitos informacija turi būti tinkama, objektyvi, palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Tai ne kartą patvirtinta ir kasacinio teismo praktikoje (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-485/2008). Įmokų gavimo metu nepaskirstydamas įmokų arba paskirdamas jas pagrindinei prievolei apmokėti, bet vėliau iš naujo perskirstydamas įmokas taip, kad jomis būtų pirmiausia apmokami delspinigiai ir tik po to pagrindinė skola, kreditorius elgiasi nesąžiningai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 6 d. priimta nutartis Nr.2A-628/2011). Teismas laiko nepagrįstu kreditoriaus argumentą, kad skolininkas, neatlikdamas mokėjimų sutartyse nustatytais terminais, privalėjo suvokti, kad kreditorius pasinaudos savo teise skaičiuoti delspinigius ir vykdys įmokų paskirstymą sutartyje nustatyta tvarka, o pagal sutartis tam nebūtinas joks atskiras pranešimas skolininkui. Taip pat atmetamas kreditoriaus argumentas, jog pagal sutarčių sąlygas sąskaitų-faktūrų išrašymas delspinigiams nebuvo numatytas bei nėra būtinas. Teismas pabrėžia, jog tiek 2006-01-11 Sutartyje Nr.( - ), tiek 2008-01-03 Sutartyje Nr. ( - ) atsiskaitymai turėjo būti vykdomi išrašant PVM sąskaitas-faktūras. LR CK 6.72 str. numatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinės formos. Tai reiškia, kad šalys dėl delspinigių gali susitarti bet kokiu rašytiniu dokumentu, netgi įrašant šią sąlygą ir į PVM sąskaitą-faktūrą bei pasirašant abiejų šalių įgaliotiems asmenims. Svarbu, kad susitarimas dėl delspinigių būtų aiškiai ir suprantamai įformintas raštu. Šiuo atveju, kreditorius teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymu, iš kurių būtų aiškiai matyti, kaip skaičiavo, ar skaičiavo delspinigius už uždelstas mokėjimo dienas.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Tokiu atveju teismas daro išvadą, kad kreditorius UAB ,,Saurida“, tik gavęs bankrutuojančios A. K. IĮ bankroto administratoriaus pranešimą apie 2012-02-09 Šiaulių apygardos teisme iškeltą bankroto bylą A. K. IĮ, 2012-04-16 pateikė teismui savo kreditorinį reikalavimą 159 566,79 Lt sumai. Kartu jis pateikė Buhalterinę pažymą, kurioje nurodyta įmokų paskirstymo tvarka. Kadangi atsakovui tokia tvarka nebuvo anksčiau paskelbta ir jis nežinojo apie skaičiuojamus kreditoriaus delspinigius, teismas sprendžia, kad kreditorius UAB ,,Saurida“ elgėsi nesąžiningai, pažeidė CK 6.200 straipsnio 2 dalyje numatytus bendradarbiavimo ir kooperavimo principus.

14Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 straipsnis). Kreditorius šios pareigos neįvykdė. Teismui nėra pateikta mokėjimo nurodymų (pavedimų), kuriais atsakovė mokėjo įmokas UAB „Saurida“, kreditoriaus buhalterinės apskaitos dokumentų apie vidaus operacijų duomenis, ūkinių operacijų, susijusių su atsakovės skolos skaičiavimu. Neaišku, kokias ūkines operacijas, atitinkančias Buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus reikalavimus, vykdė kreditorius, gaudamas atsakovės įmokas: t. y. gautomis lėšomis mažindavo tik pagrindinę skolą ar ir delspinigius; kaip ir kokiu metu juos skaičiuodavo, ar tai darydavo iš karto gavęs įmokas, ar tik vieną kartą prieš pateikdamas bankroto administratorei reikalavimą. Kreditorius nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių duomenis iš jo apskaitos registrų, buhalterinių sąskaitų apie pajamas, gautas iš atsakovės, vykdant sutartis (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 6, 14, 21 dalys, 6 straipsnio 2 dalis, 16, 17 straipsniai). Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad ūkio subjektai finansinę apskaitą turi tvarkyti taip, jog ji būtų objektyvi ir išsami, o finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindėtų įmonės finansinę padėtį (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis). Tai ne kartą patvirtinta ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje E. Ž. v. UAB ,,Melsta“, byla Nr. 3K-3-485/2008; kt.). Tik įvertinus ieškovo buhalterinių sąskaitų duomenis, pajamų struktūrą, kaitą ir ūkinių operacijų atlikimo sąlygas, gali būti nustatytos tikrosios ieškovo ir kasatoriaus elgesio, mokant ir paskirstant įmokas, aplinkybės, jos tinkamai kvalifikuojamos pagal CK 6.54 straipsnio nuostatas ir teisingai nustatoma kasatoriaus skola ieškovui. Tuo tarpu kreditorius formaliai remiasi tik savo teisėmis nuskaičiuoti delspinigius, numatytus visose trijose sutartyse. Jokių papildomų įrodymų jis neteikia. Teismas negali būti aktyvus iki tiek, kad gintų tik vieno kreditoriaus interesą, pažeisdamas visų likusių bankrutavusios A. K. individualios įmonės kreditorių bei pačios įmonės interesus.

15Laikydamas, kad kreditorius neįrodė teisės į kreditorinio reikalavimo tvirtinimą, teismas neanalizuoja administratoriaus įgaliotinės prašymo taikyti ieškinio senatį delspinigiams.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio1 dalimi, teismas

Nutarė

17Atmesti kreditoriaus UAB ,,Saurida“ prašymą dėl 159566,79 Lt kreditorinio reikalavimo tvirtinimo.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai