Byla 2-513-879/2011
Dėl skolos ir netesybu priteisimo

1Ukmerges rajono apylinkes teismo teiseja Daina Vaidachaviciene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškini atsakovui R. V. del skolos ir netesybu priteisimo,

2

3n u s t a t e:

4ieškovas, kreipdamasis i teisma, prašo priteisti iš atsakovo 1680 Lt skolos, 5 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo teismo sprendimo priemimo iki visiško jo ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodyta, kad 2009-02-13 tarp šaliu buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kuria atsakovui buvo suteiktas 500,00 Lt kreditas 30 dienu terminui, palukanos, numatytos už naudojimasi paskola 100 Lt. Pagal sutarties 5.1 punkta jeigu paskolos suma yra 500,00 Lt jos gražinimo terminas gali buti pratesiamas 30 dienu, sumokant 75 Lt pratesimo komisini mokesti, atsakovas pratese paskolos gražinimo termina. Mineta paskola atsakovas isipareigojo gražinti ir sumoketi kredito mokesti iki 2009-04-14. Ieškovas, remdamasis šaliu sudarytos sutarties 9.2 punktu paskaiciavo, kad jam atsakovas turi sumoketi 1080 Lt delspinigiu už 180 dienu. Ieškovas ieškinyje nurode, kad prašo priimti sprendima už akiu, jei atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiks atsiliepimo i ieškini.

6Atsakovui teismo procesiniai dokumentai iteikti 2011-02-21, anytai J. N., pagal LR CPK 123 str. 3 d. iteikimas kartu gyvenanciam pilnameciam šeimos nariui yra laikomas tinkamu procesiniu dokumentu iteikimu atsakovui, tinkamai, pasiulant jam per 14 dienu pateikti atsiliepima i ieškini. Atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatyta termina atsiliepimo i ieškini nepateike, todel tenkinamas ieškovo prašymas priimti sprendima už akiu (CPK 142 str. 4 d.).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendima už akiu, atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t. y. isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad 2009-02-13 ieškovas UAB „SMScredit.lt“ su atsakovu R. V. sudare paskolos sutarti (civiline byla Nr. L2-2209-675/2010 b.l. 3-5), pagal kuria atsakovui buvo suteiktas 500,00 Lt kreditas 30 dienu terminui, palukanos, numatytos už naudojimasi paskola 100 Lt. Pagal sutarties 5.1 punkta jeigu paskolos suma yra 500,00 Lt jos gražinimo terminas gali buti pratesiamas 30 dienu, sumokant 75 Lt pratesimo komisini mokesti, atsakovas pratese paskolos gražinimo termina ir paskola atsakovas isipareigojo gražinti ir sumoketi kredito mokesti iki 2009-04-14. Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus, o kai tokiu nurodymu nera, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti ivykdyti prievole ar vienašališkai pakeisti jos ivykdymo salygas, išskyrus istatymu ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Kadangi atsakovas tarp šaliu sudarytos sutarties nustatyta tvarka ir terminais negražino 500,00 Lt kredito ir 100,00 Lt palukanu, todel atsakovas laikomas pažeidusiu prievole šalimi. Todel teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovo 500,00 Lt negražinto kredito ir 100,00 Lt kredito mokescio yra pagristi ir tenkinami.

10Vadovaujantis sutarties 9.2 punktu, kredito gavejas, neivykdes prievoles gražinti kredita kredito gražinimo diena, privalo apmoketi kreditoriui 1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmoketos kredito sumos už kiekviena paveluota diena (civiline byla Nr. L2-2209-675/2010, b.l. 5). Paaiškinimas del delspinigiu skaiciavimo lenteles patvirtina ieškovo prašoma priteisti delspinigiu dydi -1080 Lt (civiline byla Nr. L2-2209-675/2010, b.l.10).

11Teismai, taikydami teise, atsižvelgia i Teismu istatymo nustatyta tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esancius teises taikymo išaiškinimus (CPK 4 str.). Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, formuodamas vieninga teismu praktika bylose del netesybu priteisimo, nurode, kad netesybu teisine prigimtis yra dvejopa: jos yra prievoles ivykdymo užtikrinimo budas, nes skatina skolininka ivykdyti prievole; jos yra sutartines civilines atsakomybes forma. Netesybos turi atlikti kompensuojamaja funkcija, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentejusiajai šaliai nuostolius, taciau netesybos negali leisti nukentejusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagristai praturteti kitos šalies (atsakovo) saskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per dideles arba prievole iš dalies ivykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, taciau tik tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo ar netinkamo ivykdymo, taciau netesybos negali buti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikruju patyre nuostoliu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2005-09-19 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2006-06-14 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Lietuvos Aukšciausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstataves, kad remiantis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybu dydi, kad nebutu sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagristai praturteti. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad sažiningumo ir protingumo principu sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturteti del neprotingo dydžio netesybu, yra viešas interesas, kuri teismas turi igyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentu delspinigiai už kiekviena pradelsta diena yra aiškiai per dideles netesybos (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. lapkricio 15 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

12LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, jeigu netesybos yra neprotingai dideles, teismas gali netesybas sumažinti, taciau jos negali buti mažesnes už nuostoliu, atsiradusiu del prievoles neivykdymo ar netinkamo ivykdymo, suma, o netesybu dydžio klausimas turi buti sprendžiamas atsižvelgiant i konkrecios bylos faktines aplinkybes: i prievoles pobudi, padaryta pažeidima, jo padarinius, prievoles sumos ir delspinigiu sumos santyki bei kitus kriterijus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Ieškovas nepateike irodymu, kad jis butu patyres butent tokio dydžio 1080 Lt nuostolius del atsakovo netinkamo prievoles vykdymo, t.y. neirode aplinkybiu, kuriomis grindžia savo reikalavimus, o tai yra šalies pareiga (LR CPK 178 str.). Vadovaujantis Lietuvos Aukšciausiojo teismo formuojama praktika analogiško pobudžio bylose, šaliu sulygti sutartimi 1 procento delspinigiai už kiekviena velavimo diena yra laikytini aiškiai per didelemis netesybomis, todel remiantis išdestytu, bei atsižvelgiant i tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutarti su ieškovu sudare prisijungdamas prie ieškovo parengtu standartiniu sutarciu salygu, sutartiniu delspinigiu dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negražintos sumos per diena. Tokiu budu, iš atsakovo priteisiama ieškovui 108,00 Lt delspinigiu ( 600 Lt x 0,1 procento x 180 dienu ) LR CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu.

13LR CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neivykdes savo pinigines prievoles, turi moketi istatymu nustatyto dydžio ar šaliu susitartas palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Iš atsakovo priteisiama 5 procentu dydžio metines palukanos už priteista 708,00 Lt suma nuo bylos iškelimo teisme, t. y. 2011 m. vasario 17 d., iki teismo sprendimo visiško ivykdymo LR CK 6.37 straipsnio 2 ir 3 d. pagrindu.

14Ieškovas patyre 67,00 Lt bylinejimosi išlaidu, t.y. sumoketo žyminio mokescio. Kadangi ieškinio reikalavimai patenkinami 42,14 procento, iš atsakovo ieškovo naudai bylinejimosi išlaidu priteisiama proporcingai teismo patenkintu reikalavimu daliai, t.y 28,00 Lt bylinejimosi išlaidu (LR CPK 93 straipsnio 2 dalis).

15Išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, t.y. 2,00 Lt dydžio pašto išlaidos priteistinos iš atsakovo Valstybei Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 d., 96 str. 1 d. pagrindu.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

17ieškini tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo R. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) m., ieškovui UAB „SMScredit.lt“, i.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, 600,00 Lt (šešis šimtus litu) skolos, 108,00 Lt ( viena šimta aštuonis litus) delspinigiu, 5 procentus metiniu palukanu nuo priteistos 708,00 Lt ( septyniu šimtu aštuoniu litu) sumos nuo bylos iškelimo teisme , t.y 2011 m. vasario 17 d. iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei 28,00 Lt (dvidešimt aštuonis litus) bylinejimosi išlaidu.

19Priteisti iš atsakovo R. V. 2,00 Lt (du litus) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu Valstybei.

20Informuoti atsakova, jog bylinejimosi išlaidos valstybei sumokamos i išieškotojo - Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. ( - ), esancia banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant imokos koda 5660.

21Atsakovas, del kurio priimtas sprendimas už akiu, negali šio sprendimo skusti apeliacine tvarka, taciau ji turi teise sprendima už akiu priemusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priemimo dienos paduoti pareiškima, atitinkanti CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, del sprendimo už akiu peržiurejimo.

22Ieškovas turi teise per 30 d. nuo šio sprendimo priemimo dienos skusti ji apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmerges rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmerges rajono apylinkes teismo teiseja Daina Vaidachaviciene, rašytinio... 2. ... 3. n u s t a t e:... 4. ieškovas, kreipdamasis i teisma, prašo priteisti iš atsakovo 1680 Lt skolos,... 5. Ieškinyje nurodyta, kad 2009-02-13 tarp šaliu buvo sudaryta paskolos... 6. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai iteikti 2011-02-21, anytai 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis,... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad 2009-02-13 ieškovas UAB... 10. Vadovaujantis sutarties 9.2 punktu, kredito gavejas, neivykdes prievoles... 11. Teismai, taikydami teise, atsižvelgia i Teismu istatymo nustatyta tvarka... 12. LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, jeigu... 13. LR CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neivykdes savo pinigines... 14. Ieškovas patyre 67,00 Lt bylinejimosi išlaidu, t.y. sumoketo žyminio... 15. Išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, t.y. 2,00 Lt dydžio... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286... 17. ieškini tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo R. V., asmens kodas 19. Priteisti iš atsakovo R. V. 2,00 Lt (du litus) išlaidu,... 20. Informuoti atsakova, jog bylinejimosi išlaidos valstybei sumokamos i... 21. Atsakovas, del kurio priimtas sprendimas už akiu, negali šio sprendimo skusti... 22. Ieškovas turi teise per 30 d. nuo šio sprendimo priemimo dienos skusti ji...