Byla eB2-561-658/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aukura“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aukura“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi UAB „Aukura“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto procesas“. 2017 m. kovo 6 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2017 m. spalio 26 d., 2018 m. balandžio 13 d. nutartimis buvo patikslintas. 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB „Aukura“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad atliktos visos įmonės likvidavimo procedūros, numatytos Įmonių bankroto įstatyme, o kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Iš bylos duomenų, bankroto administratorės prašymo ir ataskaitos nustatyta, kad atsakovės vadovas perdavė administratorei įmonės dokumentus. Įmonės veikla buvo susijusi su centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba. Administratorė nustatė, kad BUAB „Aukurą“ bankrotą nulėmė įmonės komercinėje ūkinėje veikloje natūraliai susiklosčiusios aplinkybės, t. y. metalo žaliavų kainų rinkoje tendencingas kilimas bei tai, kad galutinis įmonės pagamintas produktas nebuvo ištobulintas iki siekiamo kokybės lygio.

9Administratorė patikrinusi įmonės dokumentus nustatė, kad praktiškai visos įmonės sudarytos sutartys buvo susiję su žaliavų (metalo) pirkimu bei galutinio produkto (šildymo katilų) pardavimu. Nenustatyta, kad sutartimis būtų padaryta žala bendrovei ir įmonės kreditoriams, sudaromos sutartys buvo tipinės, pagal jas buvo atliekamos paslaugos ir gaunamas apmokėjimas. Be to, nors dalis paslaugų teikimo sandorių nebuvo sudaryti rašytine forma arba sutartys administratorei neperduotos, tačiau sandorių sudarymas ir lėšų panaudojimas užfiksuoti kitais pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais, bei nenustatyta, kad minėtais sandoriais kreditoriams būtų padaryta žala ar sandoriai prieštarautų įmonės veiklos tikslams. Taip pat bankroto administratorė nenustatė, kad sutartys būtų sudarytos dėl suklydimo, apgaulės, smurto, realaus grasinimo, ekonominio spaudimo, šalies atstovo piktavališko susitarimo ar dėl susidėjusių aplinkybių, bei nenustatė kitų sandorių negaliojimo ar pripažinimo negaliojančiais pagrindų. Administratorė, patikrinusi BUAB „Aukura“ sudarytus sandorius, nenustatė tyčinio bankroto požymių ar kitų pagrindų, dėl kurių galėtų būti keliamas buvusių įmonės vadovų atsakomybės klausimas.

10Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos nevykdė. Registrų duomenimis įmonė nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturėjo. Bankroto procedūros metu įmonė piniginių lėšų negavo, administravimo išlaidos nebuvo padengtos, turto nurašymo ar perdavimo aktai nebuvo sudaryti, nes nebuvo realizuotas joks turtas. Byloje liko nepatenkinti 29 410,70 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

11Bankroto administratorės pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. gegužės 31 d. pažyma Nr. (KM)-D2-1607 patvirtina, kad BUAB „Aukura“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

12Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

13Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Aukura“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

14Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

15Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

16Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniu,

Nutarė

18pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aukura“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

19Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

20Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi UAB „Aukura“... 3. BUAB „Aukura“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai... 8. Iš bylos duomenų, bankroto administratorės prašymo ir ataskaitos nustatyta,... 9. Administratorė patikrinusi įmonės dokumentus nustatė, kad praktiškai visos... 10. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos... 11. Bankroto administratorės pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 12. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 13. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 14. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 15. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 16. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 18. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aukura“... 19. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 20. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...