Byla 2-698/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Statybos ir restauravimo darbai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutarties, kuria panaikinta Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartis ir atmestas nurodyto ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje

2Nr. 2-1516-343/2014 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui viešajai įstaigai ,,Ežerėlio slaugos namai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ Kauno apygardos teismui

62014 m. sausio 24 d. padavė ieškinį atsakovui VšĮ ,,Ežerėlio slaugos namai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo (b. t. I, b. l. 3), prašydamas teismo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei panaikinti atsakovo 2014 m. sausio 6 d. sprendimą, priimtą vykdant konkurso ,,Projektavimo ir statybos darbai“ (pirkimo Nr. 141865) procedūras, kuriuo ieškovo pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu minimalių kvalifikacinių reikalavimų, bei pripažinti, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas atitinka nurodyto konkurso reikalavimus, ir įpareigoti atsakovą tęsti viešojo pirkimo procedūras, vertini ieškovo pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Kartu ieškovas prašė iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti visas nurodyto konkurso pirkimo procedūras.

7Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 27 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir nutarė sustabdyti atsakovo vykdomo supaprastinto atviro konkurso ,,Projektavimo ir statybos darbai“ (pirkimo Nr.141865) procedūras iki teismo procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo (b. t. I, b. l. 10-11). Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju prioritetas teiktinas teismo nutartyje nurodytų viešųjų pirkimų principų įgyvendinimo bei racionalaus valstybės bei savivaldybės lėšų panaudojimo užtikrinimui. Sustabdžius šio viešojo pirkimo procedūras slaugos namų gyventojams žala nebus padaryta, jų gyvenimo sąlygos išliks tokios, kokios buvo iki šiol. Atsižvelgdamas į trumpus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus, teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje terminas nepažeis atsakovo teisių ir teisėtų interesų, taip pat viešo intereso ir užtikrins galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

8Atsakovas atskiruoju skundu prašė Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartį panaikinti ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. t. I, b. l. 12 - 21). Nurodė, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas; įgyvendinamas projektas yra svarbus visuomenei, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešasis interesas; sustabdžius pirkimo procedūras pasunkės ar taps neįmanomas projekto įgyvendinimas iki nustatyto termino pabaigos; tuo tarpu ieškovas galimai palankaus teismo sprendimo atveju galėtų prašyti taikyti restituciją, kurios taikymas neturėtų būti apsunkintas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartį ir atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. t. I, b. l. 23- 24). Teismas nurodė, kad atsakovo pirkimas vykdomas siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir, įvertinus bylos faktines aplinkybes, kurios nebuvo žinomos teismui prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu, konstatuotina, jog sustabdžius atsakovo pirkimo procedūras kyla grėsmė, kad vykdomas projektas nebus pabaigtas nustatytu laiku bei bus prarastos šiam projektui skirtos piniginės lėšos, be kurių projekto įgyvendinimas taptų neįmanomas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje sukeltų didesnę žalą nei jų netaikymas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones: iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti visas konkurso ,,Projektavimo ir statybos darbai“ (pirkimo Nr. 141865) pirkimo procedūras (b. t. I, b. l. 26 -29). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Laikinoji apsaugos priemonė – konkurso vykdymo sustabdymas iki civilinės bylos išnagrinėjimo – teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartimi taikyta pagrįstai, nes jos nepritaikius, teismo sprendimo vykdymas būtų neįmanomas arba apsunkintas; atsakovui sudarius rangos sutartį su kita bendrove, ieškovas nebetektų galimybės ginti savo interesus.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas civilinėje byloje neįtakos nei projekto įgyvendinimo termino pabaigos, nei finansavimo, kadangi viešųjų pirkimų bylos yra nagrinėjamos pagreitinto proceso tvarka, o statybos darbai nėra pradėti vykdyti.
  3. Teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai suteikė pirmenybę materialinėms vertybėms viešųjų pirkimų principų atžvilgiu.

11Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti (b. t. I, 35 – 41 l.). Atsakovo teigimu, nagrinėjamoje byloje pareikštas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Be to, nurodo, kad atsakovas, gavęs Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartį, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, su viešojo pirkimo konkurso laimėtoju UAB ,,Struktūra“ 2014 m. vasario 6 d. pasirašė rangos sutartį ir ši sutartis jau yra vykdoma. Atsakovo vertinimu, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo atveju būtų galimas restitucijos taikymas, taigi teismo sprendimo vykdymas netaptų neįmanomas bei nebūtų iš esmės apsunkintas. Atsakovo nuomone, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus pažeistas viešasis interesas.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatymų nenumatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

14Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

15Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

16Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą, ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-57/2011, 2010 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-550/2010, 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2010). Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Viešųjų pirkimų bylose, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, papildomai vadovaujamasi CPK 4237 straipsnyje įtvirtintomis specialiosiomis teisės normomis.

17Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-23 nutartis civilinėje byloje 2-222/2014; 2013-09-19 nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013).

18Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Kauno apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-1516-343/2014 pagal ieškovo UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ ieškinį atsakovui VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ dėl perkančios organizacijos sprendimo panaikinimo yra išnagrinėta, Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimu ieškovo ieškinys atmestas ir ieškovas dėl nurodyto Kauno apygardos teismo sprendimo yra pateikęs apeliacinį skundą. Pagal bylos duomenis ir aukščiau nurodytą teismų praktiką egzistuoja pagrįstos abejonės dėl galimai ieškovui palankaus įsiteisėjusio teismo sprendimo priėmimo šioje byloje ir nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą bei nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, nesant pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartį, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

19Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje pažeistų viešąjį interesą, kadangi konkursas vykdomas senyvo amžiaus bei žmonių su negalia slaugos namų rekonstrukcijai ir gyvenimo sąlygų pagerinimui.

20Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Nr. 2-1516-343/2014 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui viešajai... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ Kauno apygardos teismui... 6. 2014 m. sausio 24 d. padavė ieškinį atsakovui VšĮ ,,Ežerėlio slaugos... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 27 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Atsakovas atskiruoju skundu prašė Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d.... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi panaikino Kauno... 10. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m.... 11. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti (b. t. I, 35... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 15. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 16. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 17. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 18. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Kauno apygardos... 19. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad laikinųjų apsaugos... 20. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 22. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartį palikti nepakeistą....