Byla e2A-87-560/2019
Dėl avanso grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje vienasmeniškai apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vasabi“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vasabi“ ieškinį atsakovei K. L. dėl avanso grąžinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 1 950 Eur avansą, 33,92 Eur palūkanas, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016-04-28 šalys sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovė išnuomojo ieškovui patalpas. Ieškovas sumokėjo atsakovei avansą - 1 950 Eur. 2017-05-08 sutartis buvo nutraukta, patalpos grąžintos 2017-06-01. Atsakovė pagal 2017-05-08 susitarimo dėl nuomos sutarties nutraukimo nuostatas privalėjo per tris dienas nuo patalpų grąžinimo ieškovui grąžinti sumokėtą avansą. Atsakovė avanso laiku negrąžino, todėl ieškovas be avanso reikalavo ir palūkanų - 33,92 Eur.

62.

7Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes neaiški ieškinio suma, nepateikti įrodymai, pagrindžiantys ieškinio reikalavimus. Ieškovas įsipareigojo už nuomojamas patalpas kiekvieną mėnesį mokėti 650 Eur, o nuo sutarties sudarymo momento per tris kalendorines dienas sumokėti avansą 1 950 Eur. Apie šią įmoką ieškovas įrodymų nepateikė.

83.

9Pagal sutarties 6.1- 6.4 ir 12.1- 12.5 p., ieškovas privalo tiesiogiai mokėti visas išsinuomotų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidas komunalinių paslaugų teikėjams: elektros, šiluminės energijos, vandens, pastatą administruojančiai įmonei bei gyventojų pajamų ir nekilnojamojo turto mokestį už naudojimosi laikotarpį ir tam, kad būtų užtikrintas šių įsipareigojimų vykdymas, padarė avansinę įmoką.

104.

11Sutartis 2017-05-08 šalių susitarimu nutraukta. Ieškovas įsipareigojo apmokėti už patalpų nuomą, visas priežiūros išlaidas iki 2017-05-31. Ieškovas patalpų atsakovei neperdavė ir perdavimo-priėmimo akto nėra, neužfiksuoti ieškovo finansinių įsipareigojimų įvykdymai. Tik po sutarties nutraukimo ir patalpų perdavimo-priėmimo akto, suderinus finansinius įsipareigojimus, per tris darbo dienas ieškovui turėtų būti grąžintas avansas. Ieškovas elgiasi nesąžiningai, vengia suderinti su atsakove neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus, nes atsakovė už nuomos laikotarpį iš AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AB „Vilniaus vandenys“ ir kitų pastatą aptarnaujančių įmonių gauna sąskaitas dėl įsiskolinimo. Ieškovas nepateikė įrodymų apie sumokėtus mokesčius už patalpų nuomos laikotarpį nuo 2016-04-28 iki 2017-05-08 ir patalpų perdavimo akto sudarymą. Atsakovė gautą avansą panaudojo pagal sutarties 13 p. numatytas sąlygas, nes ieškovas nesumokėjo patalpų priežiūros išlaidų.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-02-06 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad pagal šio sandorio 2.3. p. nuostatas atsakovės prievolė grąžinti ieškovo sumokėtą užstatą atsiranda tik tuo atveju, jei šalys sudaro perdavimo-priėmimo aktą. Ieškovas patalpų atsakovei neperdavė ir perdavimo-priėmimo akto nėra. Šią aplinkybę patvirtino ir ieškovas, pateikdamas papildomus paaiškinimus. Kadangi ieškovas atsakovės prievolę grąžinti avansą kildina iš 2017-05-08 gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo sandorio, o šiame sandoryje numatyta avanso grąžinimo sąlyga nėra įvykusi, ieškinys jame pareikštu pagrindu negali būti patenkintas. Ieškovo teismui pateikti mokėjimo nurodymai, atlikti paslaugų teikėjams ir ieškovei, nėra reikšmingi šios bylos išsprendimui, kadangi jie neįrodo, kad yra įvykdyta 2017-05-08 sandoryje numatyta avanso grąžinimo sąlyga. Reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo yra išvestinis iš pagrindinio, neturi savarankiško pagrindo, todėl atmetus pagrindinį reikalavimą, atmetė ir išvestinius ieškovo reikalavimus.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

166.

17Ieškovas UAB „Vasabi“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-02-06 sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškinį. Nurodo, kad ieškovas išnuomotas patalpas atsakovei grąžino ir ginčo dėl faktinio patalpų negrąžinimo atsakovei byloje nėra. Nėra suprantama, kokiu būdu ieškovas pats patvirtinto, jog patalpos nėra grąžintos. Situacija yra priešinga – sutartis yra nutraukta ir patalpos grąžintos atsakovei, tačiau ši be pateisinamos priežasties ieškovui jau ilgą laiką negrąžina pagal sutartį įmokėto avanso, nors po sutarties nutraukimo tai privalėjo padaryti sutartyje nustatyta tvarka, nedelsiant. Aplinkybę, jog po sutarties nutraukimo ieškovas gražino patalpas atsakovei, patvirtina ir tai, kad nuo 2017-06-15 ginčo patalpose veiklą vykdo naujas nuomininkas UAB „Seteris“.

187.

19Su atsakove nebuvo galimybės pasirašyti nuomojamų patalpų perdavimo - grąžinimo akto po to, kai nuomos sutartis buvo nutraukta, nes atsakovė nedalyvavo perimant patalpas, o ją atstovavo jos tėvas. De facto patalpos atsakovei yra grąžintos, o aplinkybė, jog dėl pačios atsakovės kaltės nebuvo galima pasirašyti perdavimo-priėmimo akto, nesudaro teisėtų prielaidų negrąžinti ieškovui jo sumokėto avanso.

208.

21Atsakovė atsiliepimo į apeliacinį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

249.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

26Dėl naujų įrodymų

2710.

28Kartu apeliaciniu skundu apeliantas pateikė naują įrodymą – 2018-02-28 UAB „Seleris“ raštą, kuriame nurodoma, jog UAB „Seleris“ nuo 2017-06-15 savo pagrindinio ofiso veiklą vykdo nuomojamuose patalpose ( - ), ir patalpų savininkų yra K. L., ir prašo jį prijungti prie bylos. CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškovo teikiamu nauju įrodymu bei įvertinęs jo vėlesnio pateikimo priežastis, sprendžia, kad apeliacinis skundas yra grindžiamas aplinkybėmis, jog ieškovas išnuomotas patalpas atsakovei grąžino, todėl yra pagrindas apelianto teikiamus naujus įrodymus priimti ir prijungti prie bylos.

29Dėl apeliacinio skundo argumentų

3011.

31Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2016-04-28 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovė išnuomojo ieškovui patalpas, esančias ( - ). Ieškovas sumokėjo atsakovei avansą - 1 950 Eur. 2017-05-08 sutartis nutraukta. Šalys, nutraukdamos nuomos sutartį, sudarė 2017-05-08 gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo sandorį.

3212.

33Šiuo atveju byloje kilo ginčas dėl avanso grąžinimo. Apeliantas būtinybę naikinti skundžiamą sprendimą grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad ieškovas pats patvirtino aplinkybę, jog patalpos nėra grąžintos, o tai nėra tiesa. Taip pat apeliantas nurodo, jog nėra suprantama, kuo grindžiamas pirmosios instancijos teismo motyvas, jog patalpos atsakovei nėra grąžintos. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo ir jį detalizuojančiais apelianto argumentais iš esmės sutinka.

3413.

35Įrodinėjimo pareiga šioje byloje skirstytina, vadovaujantis CPK 178 straipsniu – šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių – teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, jog įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Įvertinant keletą įrodymų, lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis – ar nėra prieštaravimų tarp jų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami yra tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs yra šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2007; 2008-01-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2008). Kai iš skirtingų byloje pateiktų įrodinėjimo priemonių gaunama prieštaringa informacija, teismas turi šį prieštaravimą išspręsti, t. y. atsakyti į klausimą, kuria informacija (duomenimis) vadovautis, o kurią atmesti, turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-400-701/2016; 2017-02-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-684/2017).

3614.

37Su teismo pareiga tinkamai atlikti įrodymų tyrimą ir vertinimą betarpiškai susijusi jo pareiga motyvuoti procesinį sprendimą. CPK 270 straipsnio, reglamentuojančio reikalavimus sprendimo turiniui, 4 dalyje nustatyta, jog motyvuojamojoje sprendimo dalyje glausta forma turi būti nurodoma: teismo nustatytos bylos aplinkybės, įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas, argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus, įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais teismas vadovavosi, bei kiti teisiniai argumentai. Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodęs, kad sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (žr. Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, par. 30, 2001-09-27). Teismas privalo pateikti sprendimo motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją, tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands, judgment of 1994-04-19, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Nacionalinių teismų sprendimų motyvai turi būti pakankami, kad atsakytų į esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2014, ir kt.).

3815.

39Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra motyvuotas, tačiau įvertinus patį sprendimą ir bylos medžiagą, yra pagrindas spręsti, kad skundžiamo sprendimo motyvai nėra pakankami ir yra prieštaringi. Pritartina apelianto skundo argumentui, kad nėra suprantama, kokiu būdu ieškovas pats patvirtino, jog patalpos nėra grąžintos atsakovei. Nors pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė vieninteliu motyvu, teigdamas, jog ieškovas aplinkybes, jog patalpos atsakovei nėra grąžintos, nurodė pats pateikdamas papildomus paaiškinimus, tačiau susipažinus su nurodytų papildomų paaiškinimų turiniu, matyti, jog juose ieškovas teigė visiškai priešingai, tai yra jis nurodė, jog patalpas nuomotojai yra faktiškai grąžinęs. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks motyvų prieštaringumas ir nepakankamumas negali būti traktuojamas absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas) laikomas tik visiškas motyvų nebuvimas. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2011-08-23 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011; kt.). Taigi, tik nustatęs, kad padarytas esminis proceso teisės normų pažeidimas, konkrečiai – neišsami teismo sprendimo motyvacija, dėl kurios galėjo būti neteisinga išspręsta byla, ir kai pats negali ištaisyti šio pažeidimo (jo padarinių), apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą (nutartį) turi naikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo (CPK 329 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-02-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2014).

4016.

41Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog nagrinėjamu atveju aukščiau identifikuotas pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų nepakankamumas ir prieštaringumas yra vienas iš požymių, atskleidžiančių pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų tyrimo ir vertinimo ydingumą. Pirmosios instancijos teismas neatsakė į esminius šalių pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus, todėl liko neatskleista bylos esmė. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas turėjo analizuoti ir aiškintis ar po nuomos sutarties nutraukimo ieškovas perdavė patalpas atsakovei, o jeigu perdavė, tai dėl kokių priežasčių šalys nepasirašė patalpų priėmimo-perdavimo akto, pateikti šios situacijos vertinimą, paneigti arba patvirtinti prieštaravimus tarp ieškovo ir atsakovės teiginių, jei būtų nustatyta, kad tokie prieštaravimai egzistuoja – juos išspręsti. Taip pat šalys savo poziciją dėl ieškinio pagrįstumo grindė aplinkybėmis dėl galimai esamo nuomininko įsiskolinimo už patalpų išlaikymo-eksploatacijos išlaidas komunalinių paslaugų teikėjams ir galimo avanso sumos įskaitymo už pradelstus nuomininko mokėjimus. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo ir nepateikė jų vertinimo. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog esant poreikiui turi būti pasiūlyta šalims pateikti papildomus įrodymus ir/ar paaiškinimus tiek nagrinėjamais, tiek kitais bylos teisingam išnagrinėjimui svarbiais klausimais.

4217.

43CPK 441 straipsnis numato proceso ypatumus bylų dėl pinigų sumų, neviršijančių 2 000 eurų, priteisimo. Bylą nagrinėjantis teismas turi teisę pats nuspręsti, kokia forma ir tvarka nagrinėti bylą. Byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, jeigu dėl to yra bent vienos šalies prašymas. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nusprendė bylą nagrinėti ir išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (1 t., b. l. 55), todėl teismas šią bylą privalėjo nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Be to atsakovė taip pat prašė į teismo posėdį kviesti atsiliepime į ieškinį nurodytus liudytojus, o pirmosios instancijos teismo sprendimas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka lėmė tai, jog atsakovė prarado galimybę įrodinėti savo poziciją liudytojų parodymais.

4418.

45Pažymėtina, jog apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas (CPK 301 straipsnio 1 dalis). Šio proceso metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, taip pat patikrinant absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus, tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. Nors apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir pareigą išnagrinėti visas bylos faktines ir teisines aplinkybes ir išspręsti ginčą iš esmės, o CPK normos riboja apeliacinės instancijos teismo teisę grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, tačiau dėl objektyvių priežasčių ir esminių procesinės teisės normų pažeidimų, grąžinti tokią bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo apeliacinės instancijos teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą (CPK 327 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 329 straipsnio 2 dalies 7 punktas). Šioje nutartyje nurodytų aplinkybių nustatinėjimas apeliacinės instancijos teisme reikštų bylos išnagrinėjimą visa apimtimi, o tai neatitiktų apeliacijos tikslų, apribotų šalių teisę į apeliaciją.

4619.

47Atsižvelgdamas į šias ir aukščiau išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinis teismas sprendžia, kad yra pagrindas apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, skundžiamą sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

49Apelianto UAB „Vasabi“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

50Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 1... 6. 2.... 7. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 8. 3.... 9. Pagal sutarties 6.1- 6.4 ir 12.1- 12.5 p., ieškovas privalo tiesiogiai mokėti... 10. 4.... 11. Sutartis 2017-05-08 šalių susitarimu nutraukta. Ieškovas įsipareigojo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-02-06 sprendimu ieškinį atmetė.... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. 6.... 17. Ieškovas UAB „Vasabi“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 18. 7.... 19. Su atsakove nebuvo galimybės pasirašyti nuomojamų patalpų perdavimo -... 20. 8.... 21. Atsakovė atsiliepimo į apeliacinį skundą per teismo nustatytą terminą... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 24. 9.... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 26. Dėl naujų įrodymų ... 27. 10.... 28. Kartu apeliaciniu skundu apeliantas pateikė naują įrodymą – 2018-02-28... 29. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 30. 11.... 31. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2016-04-28 sudarė negyvenamųjų... 32. 12.... 33. Šiuo atveju byloje kilo ginčas dėl avanso grąžinimo. Apeliantas būtinybę... 34. 13.... 35. Įrodinėjimo pareiga šioje byloje skirstytina, vadovaujantis CPK 178... 36. 14.... 37. Su teismo pareiga tinkamai atlikti įrodymų tyrimą ir vertinimą betarpiškai... 38. 15.... 39. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors... 40. 16.... 41. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog nagrinėjamu atveju aukščiau... 42. 17.... 43. CPK 441 straipsnis numato proceso ypatumus bylų dėl pinigų sumų,... 44. 18.... 45. Pažymėtina, jog apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios... 46. 19.... 47. Atsižvelgdamas į šias ir aukščiau išdėstytas aplinkybes ir motyvus,... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 49. Apelianto UAB „Vasabi“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 50. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą panaikinti ir...