Byla 2KT-39/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovų I. Č., J. Č. ir Rolando A. M. prašymu dėl Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2A-859-436/2011, pagal ieškovų J. Č., I. Č. ir Rolando A. M. ieškinį atsakovei N. P., tretysis asmuo byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl pažeistų teisių gynimo, perdavimo nagrinėti apeliacine tvarka kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-859-436/2011 pagal ieškovų J. Č., I. Č. ir Rolando A. M. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-378-587/2010 pagal ieškovų J. Č., I. Č. ir Rolando A. M. ieškinį atsakovei N. P., tretysis asmuo byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl pažeistų teisių gynimo. Su apeliaciniu skundu buvo gautas ieškovų pareiškimas, kuriuo prašoma, vadovaujantis CPK 35 straipsniu, Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą 2A-859-436/2011 perduoti nagrinėti apeliacine tvarka kitam apygardos teismui, kadangi atsakovės N. P. dukra R. U. dirba Kauno apygardos teismo teisėjo padėjėja.

3Byla apeliacine tvarka perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

4Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujantis asmuo, jo artimieji giminaičiai arba sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Šios teisės normos paskirtis – užtikrinti bylas nagrinėjančių teismų ir teisėjų nešališkumo principo įgyvendinimą. Ja pašalinamos sąlygos kilti abejonėms dėl bylą nagrinėjančių teismų ir teisėjų nešališkumo, kai dėl objektyvių giminystės ryšių su dalyvaujančiais byloje asmenimis šios abejonės neišvengiamai gali kilti.

5Sprendžiant civilinių bylų perdavimo kitam teismui klausimą, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje CPK 35 straipsnio 4 dalies nuostata aiškinama plečiamai ir pripažįstama, jog, siekiant asmens teisės į tinkamą procesą įgyvendinimo, CPK 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta bylos perdavimo galimybė, taikant įstatymo analogiją, apima ir tuos atvejus, kai byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjo padėjėjas ar teismo darbuotojas, o taip pat kai byloje dalyvaujantis asmuo yra sutuoktinis arba pakankamai artimas giminaitis to asmens, kurį su to teismo teisėju sieja artimos giminystės, santuokinis ar svainystės ryšys (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis, bylos Nr. 2KT-88/2007,2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, bylos Nr. 2KT-53/2008, 2009 m. birželio 15 d. nutartis, bylos Nr. 2KT-44/2009, 2009 m. birželio 17 d. nutartis, bylos Nr. 2KT-45/2009 ir kt.).

6Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovės N. P. dukra R. U. dirba Kauno apygardos teismo teisėjo padėjėja. Ši giminystė atitinka tiesiąją aukštutinę giminystės liniją (CK 3.132 str.). Todėl, siekiant pašalinti bet kokias abejones dėl Kauno apygardos teismo galimo šališkumo nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2A-859-436/2011, nagrinėjamu atveju yra pagrindas ieškovų J. Č., I. Č. ir Rolando A. M. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-378-587/2010, kartu su šia civiline byla perduoti nagrinėti apeliacine tvarka kitam artimiausiam apygardos teismui – Vilniaus apygardos teismui (CPK 3 str. 6 d., 35 str. 4 d.). Toks procesinis sprendimas atitinka dalyvaujančių byloje asmenų interesus ir pašalina abejones dėl galimo teismo šališkumo.

7Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio antrąja ir ketvirtąja dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

8Ieškovų J. Č., I. Č. ir Rolando A. M. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-378-587/2010, iškeltoje pagal ieškovų J. Č., I. Č. ir Rolando A. M. ieškinį atsakovei N. P., tretysis asmuo byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl pažeistų teisių gynimo, kartu su šia byla perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui

9Artūras Driukas

Proceso dalyviai
Ryšiai