Byla 2S-227-262/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės DnB NORD lizingas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės DnB NORD lizingas ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,ARGS Logistics“, A. G., S. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB DnB NORD lizingas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų UAB „ARGS Logistics“, A. G., S. G. 49 929,88 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą 49 929,88 Lt sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai ir atsakovo turtinių teisių bei piniginių lėšų areštą, esančių pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis (leidžiant šiomis lėšomis atsiskaityti su ieškovu), areštuojamą turtą pavedant surasti ir aprašyti antstoliui. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, todėl teismo sprendimo neįvykdymo rizika preziumuojama. Atsakovų prievolės nebuvo užtikrintos hipoteka ir/ar įkeitimu, o skola negrąžinama jau ilgą laiką (nuo 2008 m. pabaigos). Ieškovas pateikė teismui dokumentus – VĮ ,,Registrų centras“ išrašą rodantį, kad atsakovas UAB „ARGS Logistics“ daugiau nei dvejus metus nebuvo pateikęs Registro tvarkytojui metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. Ieškovo teigimu, nurodytos aplinkybės patvirtino, kad atsakovo finansinė padėtis nėra gera ir atsakovas nesilaiko įstatymų nustatytų reikalavimų, pateikti valstybės institucijoms duomenis apie vykdomos veiklos finansinius rodiklius. Dėl to kilo pagrįstų įtarimų, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti. Ieškovas teigia, kad atsakovai A. G., S. G. yra fiziniai asmenys, todėl teismo sprendimo neįvykdymo rizika yra dar didesnė. Todėl prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovų atžvilgiu buvo atmestas. Teismas nurodė, kad iš ieškinio bei prie jo pateiktų dokumentų turinio matyti, kad prašoma priteisti solidariai iš skolininkų pinigų suma yra didelė (49 929,88Lt) ir ši aplinkybė, remiantis galiojančia teismų praktika, galėtų būti pakankama priežastimi laikinųjų apsaugos priemonių - turto bei piniginių lėšų arešto taikymui. Tačiau, teismo nuomone, ieškovas, turėdamas reikalavimo teisę į solidarius skolininkus, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones reikalavimo sumai visiems trims skolininkams, t.y. iš esmės prašė areštuoti tris kartus didesnės vertės turtą, nei yra reikalavimo suma, kadangi laikinosios apsaugos priemonės negali būti pritaikytos solidariai. Teismo vertinimu, esant solidariai skolininkų pareigai, teisė rinktis, kas iš skolininkų (ar jie visi) ir kokia apimtimi turi įvykdyti prievolę, priklauso kreditoriui (LR CK 6.6 str.4 d.). Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad ieškovas turėjo arba pasirinkti ir konkrečiai nurodyti, kurio iš skolininkų turtas turėtų būti areštuotas pareikšto reikalavimo sumai arba prašyti areštuoti visų skolininkų turtą reikalavimo sumai dalimis (lygiomis arba ne). Įvertinęs ieškovo prašyme nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad šiuo, atveju ieškovo prašymu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeista kreditoriaus ir skolininkų interesų pusiausvyra, teikiamas prioritetas kreditoriaus interesams, kurie ir taip esant solidariai prievolei yra apsaugoti daugiau, nei skolininkų.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti ir areštuoti ieškinio sumai (49 929,88 Lt) atsakovams UAB ,,ARGS Logistics“, A. G., S. G., nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 49 929,88 Lt sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai, ir turtines teises bei pinigines lėšas esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis (leidžiant šiomis lėšomis atsiskaityti su ieškovu), areštuojamą turtą pavedant surasti ir aprašyti antstoliui. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas padarė nepagrįstą išvadą, dėl solidarių atsakovų turto arešto. Ieškovo teigimu, ieškinio pareiškimo momentu jam nėra žinoma, koks turtas priklauso atsakovams ir kokia galėtų būti jo vertė, todėl ieškovas, prašydamas byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, objektyviai negalėjo nurodyti, kurio konkrečiai atsakovo, kokio turto atžvilgiu turėtų būti taikomas areštas arba kokiomis dalimis jis turėtų būti pritaikytas keliems ar visiems atsakovams. Teigia, kad nesant duomenų apie atsakovų turimą turtą, areštą pritaikius konkrečiam atsakovui ar keliams atsakovams tam tikromis dalimis, galėtų likti neįvykdytas laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamas tikslas – galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, Būtent dėl to, kad ieškovui nežinomas atsakovams priklausantis turtas, jis prašė areštuotiną turtą surasti ir aprašyti antstoliui, kuris nustatytų atsakovų turimą turtą ir spręstų, kokį atsakovų turtą ir kokiomis dalimis areštuoti, neviršijant 49 929,88 Lt ieškinio sumos. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ieškovas teigia, kad nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad pritaikius areštą atsakovų turtui 49 929,88 Lt sumai, arešto mastas tris kartus viršys ieškinio sumą. Ieškovas nurodo, kad skundžiamąja nutartimi neneigiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje būtinumas, o ieškovas savo reikalavimą grindžia ne tik didele ieškinio suma, bet ir kitomis aplinkybėmis (atsakovo prievolės nėra užtikrintos hipoteka ir/ar įkeitimu, skola negrąžinama nuo 2008 metų pabaigos, atsakovas UAB ,,ARGS Logistics“ daugiau nei dvejus metus Registro tvarkytojui nėra pateikęs metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, atsakovai A. G., S. G., yra fiziniai asmenys). Ieškovo manymu, teismas turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir jas galėjo taikyti skundžiamoje nutartyje nurodydamas, kad bendras atsakovų turtui taikomo arešto mastas neturi viršyti reikalaujamos iš atsakovų priteisti skolos dydžio – 49 929,88 Lt.

9Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas nebuvo.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio(atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytos ribos gali būti peržengtos tik tais atvejais, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti iš esmės taip pat taikomos šios reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme taisyklės (CPK 338 str.).

12Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės. Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovų UAB ,,ARGS Logistics“, A. G., S. G., atžvilgiu tenkintinas.

13Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas CPK 144 straipsnio 1 dalyje – tokios priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Teismų praktikoje yra susiformavę tam tikri laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei aplinkybės, kurie turi būti įvertinti sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu.

14Kaip jau minėta, nors apylinkės teismas įvertinęs ieškinio dydį ir padarė išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovų atžvilgiu gali būti taikomos, tačiau sprendė, kad esant solidariai skolininkų pareigai, teisė rinktis, kas iš skolininkų (ar jie visi) ir kokia apimtimi turi įvykdyti prievolę, priklauso kreditoriui (LR CK 6.6 str. 4 d.), bei konstatavo, kad ieškovo prašymu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeista kreditoriaus ir skolininkų interesų pusiausvyra, teikiamas prioritetas kreditoriaus interesams, kurie ir taip esant solidariai prievolei yra apsaugoti daugiau, nei skolininkų. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad atsižvelgiant į ieškovo reikalavimo sumą buvo pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau neturi pagrindo sutikti su apylinkės teismo išvada, jog esant solidariai prievolei pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeista kreditoriaus ir skolininkų interesų pusiausvyra, teikiamas prioritetas kreditoriaus interesams, kurie ir taip esant solidariai prievolei yra apsaugoti daugiau, nei skolininkų.

15Nagrinėjamu atveju, ieškovas prašo priteisti skolą iš solidarių atsakovų. Taikant laikinąsias apsaugos priemones byloje, kai yra skolininkų daugetas, pagrindinė taisyklė yra ta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos neviršijant bendros ieškinio sumos apskritai, o ne visa reikalavimo apimtimi kiekvienam iš solidariųjų ar subsidiariųjų skolininkų. Tais atvejais, kai ieškovas prašo taikyti, pavyzdžiui, visų atsakovais patrauktų bendraskolių turto areštą, reikalavimo dydis vertinamas atsižvelgiant į bendraskolių bendrą turtinę padėtį, o ne į kiekvieno bendraskolio turtinę padėtį atskirai, t. y. vertinama, ar pagal bendrą jų visų turto vertę ieškinio sumą galima laikyti didele. Kaip yra pažymėjęs Lietuvos apeliacinis teismas, konstatavus, kad pagrindinio skolininko finansinė būklė, atsižvelgus į ieškinio sumą, nekelia grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, kitų atsakovų – subsidiariųjų skolininkų – mokumo klausimas šioje situacijoje neturi reikšmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-949/2008; 2009 m. gegužės 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-532/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1157/2009; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1381/2009; 2010 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-226/2010).

16Taigi, atsižvelgiant į virš išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad šiuo atveju esant solidariems skolininkams ir teismui neturint duomenų apie pagrindinio atsakovo UAB ,,ARGS Logistics“ finansinę padėtį, įvertinus ieškinio sumą, buvo teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones visų solidarių atsakovų atžvilgiu. Tuo tarpu, atsižvelgiant į įrodinėjimo naštos paskirstymą sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą (CPK 178 str., 3 str. 1 d.), atsakovas turėjo teisę su atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą pateikti teismui jo gerą finansinę padėtį patvirtinančius dokumentus, tuo įrodydamas, kad ieškinio suma 49 929,878 Lt suma jam yra nedidelė, tačiau, kaip matyti iš bylos duomenų šia teise nepasinaudojo, todėl pagrindo spręsti, kad ieškovo ieškinio reikalavimo suma solidariems atsakovams yra nedidelė, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo.

17Apeliacinės instancijos teismo nuomone, akivaizdu, kad prasidėjus procesui ieškovas ne visada gali žinoti atsakovo finansinę padėtį ir turėti duomenis apie jo valdomą turtą, todėl tais atvejais, kai teismui nutarties priėmimo dieną nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, jį surasti ir aprašyti pavedama antstoliui. Taigi, jeigu teismas nutartyje dėl turto arešto nenurodo konkretaus areštuojamo turto, atsakovo turtą, laikydamasis nutartyje išdėstyto arešto eiliškumo, suranda, aprašo bei jo vertę nustato ieškovo pasirinktas antstolis, vadovaudamasis vykdymo proceso taisyklėmis (CPK 152 straipsnio 4 dalis, 675 straipsnio 3 dalis, 677 straipsnis). Šiuo atveju svarbu tik tai, kad antstoliui aprašius skolininkų tiek kilnojamąjį tiek nekilnojamąjį turtą, turtines teises ar pinigines lėšas, solidarių atsakovų turto nebūtų aprašyta iš esmės daugiau. Dėl to, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apylinkės teismo išvada, kad byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeista kreditoriaus ir skolininkų interesų pusiausvyra, teikiamas prioritetas kreditoriaus interesams, kurie ir taip esant solidariai prievolei yra apsaugoti daugiau, nei skolininkų.

18Be to, kaip matyti iš teismų sistemos ,,Liteko“ duomenų Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. birželio 8 d. preliminariu sprendimu patenkino ieškovo UAB DnB lizingas ieškinį priteisdamas iš atsakovų UAB ,,ARGS Logistics“, A. G., ir S. G., solidariai 49 929,88 Lt skolos 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5417 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškinys su priedais ieškovams įteiktas viešo paskelbimo spaudoje būdu (CPK 130 str.). Sprendimas įsiteisėjęs, jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas. Todėl apylinkės teismui pripažinus ieškinio pagrįstumą ir galutiniu teismo aktu jį patvirtinus, konstatuotina tai, kad pradinėje ieškinio stadijoje buvo teisinis pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

19Esant nurodytiems argumentams skundžiamoji Vilniaus mesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo solidariems atsakovams UAB ,,ARGS Logistics“, A. G., ir S. G., tenkintinas.

20Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, 145 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 150 str. 3 d., 152 straipsnio 1 dalimi, CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21Ieškovo UAB DnB lizingas atskirąjį skundą tenkinti.

22Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartį dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones solidariųjų atsakovų UAB ,,ARGS Logistics“, A. G. ir S. G., atžvilgiu ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo UAB DnB NORD lizingas (į.k. 124385737, buveinės adresas Žalgirio g. 92, Vilnius) naudai areštuoti atsakovų UAB ,,ARGS Logistics“ (į. k. 300653399, buveinės adresas Žemdirbių g. 8-20, Velžio k., Panevėžio r.), A. G. (a.k. ( - ), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - ), Panevėžys) ir S. G., (a.k. ( - ), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - )., Panevęžio r.) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą - 49 929,88 Lt (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt devynių litų ir aštuoniasdešimt aštuonių centų) sumai.

23Nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo turto, areštuoti solidarių atsakovų UAB „ARGS Logistics“, A. G. ir S. G., kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančius pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovų bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose bei atsakovo UAB ,,ARGS Logistics“ įmonės kasoje, neviršijant prašomos priteisti sumos - 49 929,88 Lt. Iš areštuotų lėšų leisti solidariems atsakovams atsiskaityti su ieškovu, atsakovui UAB ,,ARGS Logistics“ (į.k. 300653399) mokėti privalomus mokesčius valstybei ir Sodrai, atsiskaityti su darbuotojais, o atsakovams A. G. (a.k. ( - ) ir S. G. (a.k. ( - ) iš areštuotų lėšų leisti asmeninių poreikių tenkinimui naudoti ne didesnę kaip 1MMA dydžio sumą per mėnesį.

24Turtą surasti ir aprašyti pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui. Areštuotą turtą pavesti saugoti atsakovams UAB ,,ARGS Logistics“ ir A. G., bei S. G,.

25Nutarties nuorašus siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui - nedelsiant, ieškovui, atsakovui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB DnB NORD lizingas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų UAB... 4. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir... 9. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio(atskirojo) skundo... 12. Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m.... 13. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas CPK 144... 14. Kaip jau minėta, nors apylinkės teismas įvertinęs ieškinio dydį ir... 15. Nagrinėjamu atveju, ieškovas prašo priteisti skolą iš solidarių... 16. Taigi, atsižvelgiant į virš išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad... 17. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, akivaizdu, kad prasidėjus procesui... 18. Be to, kaip matyti iš teismų sistemos ,,Liteko“ duomenų Vilniaus miesto 1... 19. Esant nurodytiems argumentams skundžiamoji Vilniaus mesto 1 apylinkės teismo... 20. Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, 145... 21. Ieškovo UAB DnB lizingas atskirąjį skundą tenkinti.... 22. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d.... 23. Nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo turto, areštuoti... 24. Turtą surasti ir aprašyti pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.... 25. Nutarties nuorašus siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų...