Byla 2-226/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (posėdžio pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „GEDBRA“, A. B. ir L. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutarties, kuria atsakovių atžvilgiu pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės DnB NORD lizingo ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „GEDBRA“, A. B. ir L. L. , dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kapratas“, dėl pinigų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB DnB NORD lizingas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „GEDBRA“ ir subsidiariai UAB „GEDBRA“ atžvilgiu iš atsakovių A. B. ir L. L. 172 640 Lt sumą, 12,70 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 17 d. nutartimi ieškovo prašymu pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – 172 640 Lt sumai areštavo atsakovių UAB „GEDBRA“, A. B. ir L. L. kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo esant nepakankamai, – ir pinigines lėšas. Teismo nutartyje nurodyta, kad ieškinio suma, atsižvelgiant į tai, kad dvi atsakovės yra fiziniai asmenys, yra didelė. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovės joms priklausantį turtą gali paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl yra pagrindas taikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę.

6Atskiruoju skundu atsakovės UAB „GEDBRA“, A. B. ir L. L. prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

71. Teismas, taikydamas laikinąją apsaugos priemonę, neatsižvelgė į tai, kad šioje byloje atsakovių – fizinių asmenų – atsakomybė atsakovės UAB „GEDBRA“ atžvilgiu yra subsidiari, o tai reiškia, jog subsidiarumo principas privalo būti išlaikytas ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinimo atveju, t. y. laikinosios apsaugos priemonės pirmiausia turėtų būti taikomos pagrindinės atsakovės turimam turtui, o šiai turto neturint ar nepakankant, – subsidiariai atsakingų atsakovių turtui. Tokį aiškinimą patvirtina ir teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-520/2009). Taigi pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje privalėjo nurodyti laikinosios apsaugos priemonės taikymo eiliškumą.

82. Kadangi atsakovių – fizinių asmenų – atsakomybė atsakovės UAB „GEDBRA“ atžvilgiu yra subsidiari, ieškinio sumos dydį teismas iš pradžių turėjo vertinti bendrovės, o ne fizinių asmenų atžvilgiu. Savo ruožtu atsakovės UAB „GEDBRA“ turtinė padėtis yra gera, nes atsakovė turi vertingo nekilnojamojo turto: 0,0984 ha ploto žemės sklypą, esantį Kalvarijų g., Vilniuje, kurio vidutinė rinkos vertė yra 611 183 Lt, bei negyvenamąją patalpą, esančią Antakalnio g. 99, Vilniuje, kurios vidutinė rinkos vertė yra 33 400 Lt. Gerą šios atsakovės turtinę padėtį patvirtina ir finansinės atskaitomybės dokumentai: 2008 m. atsakovė turėjo daugiau nei 4 mln. Lt vertės ilgalaikio turto bei gavo 223 113 Lt grynojo pelno, 2009 m. pirmąjį pusmetį atsakovė turėjo daugiau nei 4 mln. Lt vertė ilgalaikio turto, iš kurio materialaus turto vertė sudarė daugiau nei 1,3 mln. Lt, finansinio turto – daugiau nei 2,9 mln. Lt, taip pat bendrovė turėjo didesnės nei 0,5 mln. Lt vertės trumpalaikio turto; 2009 m. pirmąjį pusmetį atsakovė gavo 107 989 Lt grynojo pelno. Šios aplinkybės įrodo, kad ieškinio suma atsakovei UAB „GEDBRA“ nėra didelė, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąją apsaugos priemonę. Jų taikymas nepagrįstai trikdytų bendrovės veiklą, o jos turtinė padėtis dėl to gali stipriai pablogėti. Pažymėtina, kad kitoje byloje dėl to paties dalyko, kurioje atsakovei UAB „GEDBRA“ ieškinį pareiškė trečiasis asmuo šioje byloje UAB „Kapratas“, atsakovei taikytas laikinąsias apsaugos priemones Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs tuos pačius įrodymus kaip ir pateikiamus su šiuo atskiruoju skundu, panaikino.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB DnB NORD lizingas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį prašo palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, neturėjo vertinti ir nevertino atsakovių civilinės atsakomybės ir jos rūšies klausimo, koks kieno turtas turi būti areštuojamas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 145 straipsnio 2 dalis). Tai yra vykdymo proceso klausimai (CPK 152, 675 straipsniai), o jame kylantys ginčai sprendžiami pagal vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas.

112. Atsakovės UAB „GEDBRA“ finansinės atskaitomybės dokumentai nėra pakankamas pagrindas spręsti dėl jos pajėgumo įvykdyti įsipareigojimus, nes šie duomenys yra istoriniai ir neužtikrina, kad jie nepasikeis ateityje. Iš kitos atsakovių nurodytos bylos ieškovui yra žinoma, kad UAB „GEDBRA“ pareikštas ieškinys dėl 274 497,60 Lt skolos priteisimo, ji turi įsipareigojimų dėl buvusio numatyto lizinguoti turto, o tai objektyviai didina ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo riziką. Be to, teismų praktikoje taip pat yra suformuluota taisyklė, kad vien tik ta aplinkybė, jog įmonės turtinė būklė šiuo metu yra gera, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi bylos nagrinėjimo metu ji gali pasikeisti ir tenkinus ieškinį sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-250/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-555/2008).

123. Atsakovių teiginys, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtų nepagrįstai trikdoma atsakovės UAB „GEDBRA“ veikla, jos turtinė padėtis dėl to galėtų stipriai pablogėti, nepagrįstas jokiais įrodymais, be to, jis prieštarauja pačių atsakovių teiginiui, kad bendrovė turi pakankamai finansinių išteklių įvykdyti galimą teismo sprendimą. Atsakovėms pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, nes uždraudus disponuoti areštuotu turtu atsakovės neprarado teisės juo naudotis, o piniginių lėšų areštas bus taikomas tik nesant ar esant nepakankamai kilnojamojo ir nekilnojamojo turto.

134. Klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti išspręstas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir konkrečioje byloje kiekvienu atveju individualiai, todėl atskirajame skunde nepagrįstai remiamasi kita byla, kurioje atsakovei UAB „GEDBRA“ turto areštas buvo panaikintas. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, kuria remiasi atsakovės, buvo priimta 2009 m. rugpjūčio mėn. Per keturis mėnesius situacija bet kurioje įmonėje keičiasi iš esmės. Tai patvirtina tas faktas, kad ankstesnės nutarties atveju nebuvo pareikšta tiek ieškinių UAB „GEDBRA“, kiek šiuo metu.

14Atsiliepimo į atskirąjį skundą tretysis asmuo nepateikė.

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik nagrinėjant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi šių priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui iškils grėsmė.

18Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-428/2008). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, vykdytinų įsipareigojimų mastą ir pan. nėra didelė, t. y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės dėl didelės reikalavimo sumos būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

19Šioje byloje ieškovas prašo priteisti iš atsakovės UAB „GEDBRA“ ir subsidiariai UAB „GEDBRA“ atžvilgiu iš atsakovių A. B. ir L. L. 172 640 Lt sumą. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 17 d. nutartimi, areštuodamas atsakovių turtą 172 640 Lt sumai, nurodė, kad ieškinio suma, atsižvelgiant į tai, jog dvi atsakovės yra fiziniai asmenys, yra didelė, be to, atsakovės joms priklausantį turtą gali perleisti ar įkeisti, kas sukeltų grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Teisėjų kolegijos vertinimu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta.

20Iš pateiktų atsakovės UAB „GEDBRA“ finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad 2008 m. gruodžio 31 d. jos turto vertė siekė 4 832 354 Lt, iš kurių 4 200 512 Lt sudarė ilgalaikis turtas. Tarp ilgalaikio turto materialusis turtas sudarė 1 384 970 Lt (b. l. 32). 2008 metais atsakovė gavo 235 386 Lt grynojo pelno (b. l. 33). 2009 m. birželio 30 d. atsakovės ilgalaikis turtas siekė 4 282 498, tame tarpe materialiojo turto vertė siekė 1 365 298 Lt (b. l. 34-35). Nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d. ieškovė gavo 107 989 Lt grynojo pelno (b. l. 36). Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės UAB „GEDBRA“ turtinė padėtis pagal jos finansinės atskaitomybės dokumentus neleidžia teigti, kad šioje byloje pareikšto reikalavimo suma – 172 640 Lt – pati savaime gali kelti grėsmę galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad atsakovei UAB „GEDBRA“ šiuo metu yra iškeltos tik dvi bylos: byla dėl 274 497,60 Lt skolos priteisimo ir ši byla, todėl šios aplinkybės taip pat nesuponuoja būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

21Konstatavus, kad pagrindinės skolininkės – atsakovės UAB „GEDBRA“ – finansinė būklė, atsižvelgus į ieškinio sumą, nekelia grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, kitų atsakovių – subsidiarių skolininkių – mokumo klausimas šioje situacijoje neturi reikšmės (CPK 274 straipsnio 2 dalis).

22Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad atsakovės joms priklausantį turtą gali perleisti ar įkeisti, kas sukeltų grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Tačiau teismas nenurodė jokių aplinkybių, kurioms remdamasis padarė išvadą apie turto perleidimo ar apsunkinimo grėsmę, todėl minėtas teiginys laikytinas deklaratyviu bei nesudarančiu pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

23Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės DnB NORD lizingo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmesti.

26Nutartį siųsti Turto arešto aktų registrui (Turto arešto akto Nr.: 0109007476) ir byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB DnB NORD lizingas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 17 d. nutartimi ieškovo prašymu... 6. Atskiruoju skundu atsakovės UAB „GEDBRA“, A. B. ir L. L. prašo Vilniaus... 7. 1. Teismas, taikydamas laikinąją apsaugos priemonę, neatsižvelgė į tai,... 8. 2. Kadangi atsakovių – fizinių asmenų – atsakomybė atsakovės UAB... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB DnB NORD lizingas skundžiamą... 10. 1. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, neturėjo... 11. 2. Atsakovės UAB „GEDBRA“ finansinės atskaitomybės dokumentai nėra... 12. 3. Atsakovių teiginys, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtų... 13. 4. Klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti... 14. Atsiliepimo į atskirąjį skundą tretysis asmuo nepateikė.... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio... 19. Šioje byloje ieškovas prašo priteisti iš atsakovės UAB „GEDBRA“ ir... 20. Iš pateiktų atsakovės UAB „GEDBRA“ finansinės atskaitomybės dokumentų... 21. Konstatavus, kad pagrindinės skolininkės – atsakovės UAB „GEDBRA“ –... 22. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad... 23. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad skundžiama... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį panaikinti ir... 26. Nutartį siųsti Turto arešto aktų registrui (Turto arešto akto Nr.:...