Byla 2A-522-230/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Virginijos Gudynienės, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant A. M., adv. Laimonui Šileriui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo A. M. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-11601-530/2010 pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui Akademinei kredito unijai, trečiajam asmeniui D. M., dėl delspinigių sumažinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas A. M. ieškiniu prašė sumažinti iki 5 000 Lt priskaičiuotų delspinigių sumą pagal 2007 m. balandžio 26 d. paskolos sutartį Nr. 03284/PS/01, o 35 000 Lt sumą pripažinti kaip dalinį paskolos grąžinimą pagal 2007 m. balandžio 26 d. paskolos sutartį 03284/PS/01 (b.l. 3-5). Ieškovas nurodo, kad 2007 m. balandžio 26 d. sudarė su atsakovu Akademine kredito unija paskolos sutartį Nr. 03284/PS/01, pagal kurią suteikta buvo 335 000 Lt paskola. Vėliau paskolos dydis 2007 m. gruodžio 11 d. susitarimu buvo padidintas iki 390 500 Lt. Sutartimi paskolos grąžinimo terminas buvo numatytas 2009 m. balandžio 26 d. Ieškovo prašymu atsakovas sutiko pratęsti paskolos grąžinimo terminą iki 25 metų, numatant, kad 99 proc. paskolos sumos privalo būti grąžinta per 5 metus. Parengti paskolos sutarties pakeitimai nebuvo pasirašyti dėl to, kad sutuoktinė D. M., su kuria vyko teismo procesas dėl santuokos nutraukimo, nesutiko pasirašyti laidavimo sutarties. Šios aplinkybės atsakovui buvo žinomos, nes atsakovas į teismo procesą dėl skyrybų buvo įtrauktas trečiuoju asmeniu. Derybos su atsakovu dėl paskolos sutarties sąlygų pakeitimo vyko iki 2009 m. spalio mėn. pabaigos. Buvo sutarta, kad paskola bus padalinta į dvi dalis, dėl vienos dalies įsipareigojimus prisiims D. M., o dėl kitos - ieškovas. Derybų laikotarpiu buvo parduotas už paskolos lėšas pastatytas butas. 2009 m. spalio 30 d. atsakovui buvo sumokėta 200 001,68 Lt suma kaip dalinis paskolos grąžinimas. Tą pačią dieną buvo pasirašyta paskolos sutartis Nr.04649/PS/01, dėl kurios įsipareigojimus prisiėmė D. M., o su ieškovu buvo pasirašytas susitarimas dėl 2007 m. balandžio 26 d. paskolos sutarties Nr. 03284/PS/01 pakeitimo, kuria ieškovas prisiėmė įsipareigojimus dėl likusios paskolos dalies. Atsakovo teigimu, sumokėta 200 001,68 Lt suma buvo paskirstyta taip: 132 580,67 Lt – pagrindinės skolos dengimui; 27 421,01 Lt - priskaičiuotų palūkanų dengimui ir 40 000 Lt - susikaupusių delspinigių dengimui. Taigi, atsakovas delspinigius priskaičiavo dėl to, kad laiku nebuvo grąžinta paskola pagal nepakeistą 2007 m. balandžio 26 d. paskolos sutarties redakciją. Tačiau, atsakovas nepagrįstai neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad iki paskolos grąžinimo termino pabaigos pats atsakovas jau buvo priėmęs sprendimą dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo. Nors susitarimas dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo buvo pasirašytas ne iš karto, tačiau visą laiką tarp šalių vyko derybos. Per šį laikotarpį Akademinei kredito unijai buvo grąžinta gana ženkli paskolos dalis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas iki 2009 m. balandžio 26 d. buvo priėmęs sprendimą pratęsti paskolos grąžinimo terminą, o 2009 m. spalio 30 d. paskolos grąžinimo terminas buvo pratęstas, darytina išvada, kad atsakovas nepatyrė ir negalėjo patirti didelių nuostolių. Iki šios dienos Akademinei kredito unijai iš viso jau yra sumokėta apie 80 000 Lt palūkanų. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad atsakovo vienašališkai priskaičiuota 40 000 Lt delspinigių suma, laikytina neprotingai (aiškiai) didelėmis netesybomis ir dėl to jos mažintinos. Ieškovas mano, kad priskaičiuoti delspinigiai turėtų būti sumažinti iki 5 000 Lt, o 35 000 Lt suma pripažintina kaip dalinis paskolos grąžinimas.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. spalio 26 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo 850 Lt žyminį mokestį ir 44,33 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas nurodė, kad paskolos sutarties 2.10 punktu šalys susitarė, kad už kiekvieną pradelstą dieną bus mokami 0,1 procento dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią, ir šalys privalo ją vykdyti, o visi sutarties pakeitimai turi būti įforminti raštu. 2009 m. balandžio mėn., prieš sueinant terminui, ieškovas kreipėsi į atsakovą prašydamas sutartį pratęsti. Pasibaigus paskolos grąžinimo terminui, tai yra 2009 m. balandžio 26 d. paskola atsakovui grąžinta nebuvo, taip pat nebuvo pasirašytas sutarties sąlygų pakeitimas. Ieškovo skola 2009 m. balandžio 26 d. sudarė 390 500 Lt, todėl kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną ieškovas privalėjo mokėti 0,1 proc. sutartinių netesybų, kas šiuo atveju sudaro 390,50 Lt per dieną. Sutarties 2.10 p. aiškus, jame aiškiai nurodyta delspinigių procentinė išraiška, todėl ieškovas negali remtis ta aplinkybe, jog nežinojo, kiek atsakovas priskaičiuos delspinigių už prievolės neįvykdymą. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas 2009 m. spalio 30 d. valdybos nutarimu sumažino delspinigius – 29 846,98 Lt suma. Teismas atkreipė dėmesį ir į tas aplinkybes, kad ieškovas pasirašydamas 2009 m. spalio 30 d. sutarties pakeitimą neprašė mažinti delspinigių procentinę išraišką, tai yra pakeisti šias sąlygas, sutiko su tomis pačiomis sąlygomis. Byloje neginčijamai nustatyta, jog sutarties pakeitimas buvo galimas dar 2009 m. balandžio 26 d., jeigu nebūtų kilęs ginčas tarp sutuoktinių ir iškilusios problemos dėl skolų ir turto pasidalinimo. Šios aplinkybės ir lėmė laidavimo sutarties nepasirašymą, o kreditorius atsisakyti laidavimo, kai nebuvo grąžinta jokia dalis paskolos, nesutiko, ir tai laikytina ne kreditoriaus, o ieškovo kalte. Esant šioms aplinkybėms teismas padarė išvadą, kad ieškovo ieškinys dėl atsakovo priskaičiuotų delspinigių yra nepagrįstas.

5Ieškovas A. M. apeliaciniu skundo prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad teismas netinkamai įvertino santykius tarp ginčo šalių, kai baigėsi paskolos grąžinimo terminas. Susitarimas tarp ginčo šalių nebuvo pasirašytas ne dėl ieškovo kaltės, o dėl to, kad jo sutuoktinė nesutiko pasirašyti naują laidavimo sutartį. Teismo išvada, kad ieškovas, praleidęs paskolos grąžinimo terminą už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 26 d. iki 2009 spalio 30 d., privalėjo mokėti delspinigius prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimams (CK 1.5 str.) Iš bylos medžiagos matyti, kad šį laikotarpį tarp šalių vyko derybos ir susitarimas neįvyko ne dėl ieškovo, o dėl jo sutuoktinės D. M. kaltės. Teismas neatsižvelgė į tai, kad sutuoktinė ir be laidavimo sutarties pasirašymo kartu su ieškovu turėjo solidarią prievolę dėl paskolos grąžinimo. Be to, atsakovo interesai buvo apsaugoti ir tuo, kad paskolos grąžinimas buvo užtikrintas hipoteka. Neatsižvelgta ir į tai, kad atsakovas dar 2009 m. balandžio 26 d. buvo davęs sutikimą dėl paskolos sutarties pakeitimo, pratęsiant grąžinimo terminą. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad netesybos turėjo būti taikomos ir dėl to, kad ieškovas neginčijo sutarties nuostatų dėl netesybų dydžio, tačiau neatsižvelgė į teismų praktiką, pagal kurią jau yra konstatuota, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamą funkciją, t.y. jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, įstatymai numato, kad teismas turi teisę jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo. Per ginčo laikotarpį buvo skaičiuojami ir delspinigiai ir palūkanos, todėl atsakovas didelių nuostolių nepatyrė. Ieškovas negalėjo ginčyti paskolos sutarties nuostatų dėl delspinigių dydžio, nes atsakovas šiuo laikotarpiu nebuvo pareiškęs pozicijos dėl jų taikymo ir delspinigių priskaičiavimo. Ieškovas buvo pateikęs prašymus, kad kol vyksta derybos dėl sutarties sąlygų pakeitimo, neskaičiuoti delspinigių. Atsakovas nė karto neteikė jokių pretenzijų ar reikalavimų sumokėti priskaičiuotus delspinigius. Nors ieškovas ir žinojo, kad formaliai pagal sutarties sąlygas jam gali būti skaičiuojami sutartyje numatyti delspinigiai, tačiau atsižvelgdamas į atsakovo poziciją pagrįstai manė, kad atsakovas vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimais netaikys aiškiai neprotingų netesybų. Teismas neatsižvelgė ir į tą aplinkybę, kad net sumokėjus 200 001,68 Lt sumą bei šalims pasirašius 2010 m. spalio 30 d. susitarimą dėl paskolos sutarties sąlygų pakeitimo atsakovas neteikė ieškovui jokios informacijos apie sumokėtos sumos paskirstymą.

6Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

7Apeliacinis skundas atmestinas. Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, o apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas nesudaro prielaidų panaikinti ar pakeisti priimtą teismo sprendimą (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

8Ieškovas apeliaciniu skundu ginčija teismo išvadą, kad ieškovui laiku negrąžinus paskolos iki sutartyje numatyto termino, t.y. iki 2009 m. balandžio 26 d., kuris vėliau 2009 m. spalio 30 d. šalių susitarimu buvo pratęstas, ieškovui besąlygiškai atsirado pareiga mokėti sutartyje numatyto dydžio delspinigius už pavėluotą paskolos grąžinimą. Teismas šią išvadą grindė tuo, kad šalys dėl delspinigių dydžio buvo susitarusios sutartyje laisva valia, ir toks susitarimas turi sutarties šalims įstatymo galią. Taip pat ieškovas nesutinka su teismo išvada, kad netesybos taikytinos ir todėl, kad ieškovas neginčijo sutarties nuostatų dėl netesybų dydžio, įstatymų nustatyta tvarka nesiekė savalaikio sutarties sąlygų pakeitimo teismine tvarka. Ieškovo nuomone, teismas turėjo teisę savo nuožiūra sumažinti delspinigius, nustatęs, kad netesybos yra aiškiai per didelės. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.). Tačiau aiškiai per didelės (neprotingai didelės) netesybos gali būti teismo sumažintos, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, kreditoriaus patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). „Aiškiai per didelių“ netesybų samprata įstatyme nėra įtvirtinta, ji aiškinama teismų praktikoje. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-409/2010). Atsižvelgiant į tokias teismų praktikoje padarytas išvadas, pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl ieškovo reikalavimų sumažinti atsakovo priskaičiuotų delspinigių sumą nuo 40 000 Lt iki 5 000 Lt, privalėjo svarstyti, ar iš ieškovo sumokėtos sumos atsakovo valia paskirstyta netesybų suma – 40 000 Lt nėra aiškiai per didelės ir neprotingos netesybos. Tačiau motyvų dėl šio ieškinio pagrindo ir CK 6.73 straipsnio 2 dalies taikymo teismo sprendime nėra pasisakyta. Teismo diskrecijos teisė mažinti neprotingai dideles netesybas nepriklauso nuo reikalavimo pakeisti ar nuginčyti sutarties sąlygą dėl delspinigių dydžio pareiškimo. Ieškovas šiuo atveju prašė sumažinti delspinigius už konkretų laikotarpį, t. y. nuo 2009 m. balandžio 26 d., kai suėjo sutarties įvykdymo terminas, iki 2009 m. spalio 30 d., kai po šalių derybų buvo pakeistas sutarties sąlygos ir prievolės įvykdymo terminas, ieškovui teigiant, jog tai užtruko dėl atsakovo kaltės. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo Akademinės kredito unijos valdybos 2009 m. balandžio 21 d. protokolu buvo nuspręsta paskolos grąžinimo terminą pratęsti, pakeičiant ir kitas sutarties sąlygas (b.l. 45), o sutarties sąlygų pakeitimas šalių pasirašytas buvo 2010 m. spalio 30 d. (b.l. 11-12), darytina išvada, jog iš esmės buvo pagrindas svarstyti klausimą dėl delspinigių sumažinimo už derybų laikotarpį, kuomet buvo sprendžiamas klausimas dėl paskolos sutarties įvykdymo termino ir kitų su tuo susijusių sąlygų pakeitimo. Tai reiškia, kad šios nustatytos aplinkybės galėtų būti viena iš delspinigių mažinimą pagrindžiančių priežasčių ir aplinkybių, galėjusių turėti įtakos svarstant klausimą dėl delspinigių sumažinimo CK 6.73 straipsnio 2 dalies pagrindu. Tačiau vertintina ir tai, kad atsakovui nuo 2009 m. balandžio 26 d. iki 2009 spalio 30 d. buvo negrąžinta didelė paskolos suma, kurią atsakovas galėjo paskolinti nuo 2009 m. balandžio 26 d. nustatydamas didesnę palūkanų normą, kas beje buvo padaryta šalių pakeistoje sutartyje nuo 2009 m. spalio 30 d. Tai, kad sutarties pakeitimo procesas užtruko neįrodo, kad tai įvyko dėl atsakovo kaltės, nes kaip tinkamai nustatė pirmosios instancijos teismas tam turėjo įtakos ieškovo sutuoktinės veiksmai, pastarajai atsisakius laiduoti, ir ieškovo elgesys nesiimant įstatyme numatytų priemonių įtakoti paskolos sutarties sąlygų pakeitimą. Svarstant klausimą, ar nurodytos aplinkybės gali lemti priskaičiuotų netesybų, kaip neprotingai didelių, mažinimą, taip pat reiktų atsižvelgti į tai, kad pats atsakovas priskaičiuotas netesybas yra sumažinęs pakankamai didele suma 29 846,98 Lt (b.l. 55). Sutartyje numatytų netesybų dydis – po 0,1 procentą už kiekvieną uždelstą dieną negali būti besąlygiškai vertinamas kaip neprotingai didelis (aiškiai per didelis). Atsakovui – kreditinė veikla yra pagrindinė veikla, duodanti pajamas, o ir pats ieškovas 2009 m. spalio 30 d pasirašydamas sutarties sąlygų pakeitimą šios sutarties sąlygos taip pat nekeitė. Be to, atsižvelgus į atsakovo gera valia sumažintą delspinigių dydį, priskaičiuota delspinigių suma už nurodytą laikotarpį nelaikytina neprotingai didele. Todėl, kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai netenkino ieškovo reikalavimų.

9Atsižvelgdama į tai, kolegija daro išvadą, kad nors pirmosios instancijos teismas sprendime nepasisakė dėl netesybų mažinimo ieškovo nurodytu pagrindu, tačiau iš esmės priėmė teisingą sprendimą. Todėl apeliacinis skundas atmestinas, o sprendimas paliktina nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Kadangi teismo nutartimi ieškovui buvo atidėtas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą - 1050 Lt sumokėjimas iki sprendimo priėmimo, apeliacinį skundą atmetus šis žyminis mokestis priteistinas.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

12Apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Priteisti iš ieškovo A. M., a.k. ( - ) 1050 Lt atidėto žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai