Byla B2-163-440/2016
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RBS statyba“ bankroto administratorės kooperatinės bendrovės „Jonas ir sūnūs“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,

3Teismas

Nustatė

4

  1. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „RBS statyba“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta kooperatinė bendrovė (toliau – KB) „Jonas ir sūnūs“ (1 t., b. l. 43-45). Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (1 b. l. 98-99).
  2. 2016 m. gruodžio 16 d. teisme gautas bankrutavusios UAB „RBS statyba“ bankroto administratorės KB „Jonas ir sūnūs“ įgalioto asmens G. O. prašymas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „RBS statyba“ veiklos pabaigos. Nurodė, kad bankroto administratoriui joks įmonės turtas nebuvo perduotas, todėl turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktai nesudaryti. Nurodė, kad 2016 m. lapkričio 7 d. įvyko kreditorių komiteto susirinkimas, kurio metu nuspręsta kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (2 t., b. l. 63). Bankroto administratorė papildomai nurodė, kad piniginės lėšos, gautos pardavus reikalavimo teisę į R. B. buvo skirtos administravimo išlaidoms padengti, liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai bendrai 20 497,40 Eur sumai.

5Prašymas tenkintinas.

  1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla (kartais, kai ji naudinga įmonei, – tęsiama), taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, inter alia (lot. be kita ko) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).
  2. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant dėl galimumo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, be kita ko, būtina vertinti, ar egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2015 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje 2A-498-241/2015; 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-797-178/2015).
  3. Teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2016 m. gruodžio 13 d. pažyma Nr. S-Š-386 patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų dėl bankrutavusios UAB „RBS statyba“ veiklos pabaigos (2 t., b. l. 64). 2016 m. lapkričio 7 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 2016/11/07 patvirtina, kad nutarta parduoti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. kovo 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-33-291/2016 iš R. B. priteistą 24 335,12 Eur skolą (1 dienotvarkės klausimas), pardavus/nurašius reikalavimo teisę į R. B. ir paskirsčius gautas lėšas įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (2 dienotvarkės klausimas) (2 t., b. l. 52-53).
  4. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis įsiteisėjusiu Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. kovo 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-33-291/2016 iš R. B. priteista 24 335,12 Eur žalos atlyginimo bankrutavusiai UAB „RBS statyba“. 2016 m. gruodžio 6 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi bankrutavusi UAB „RBS statyba“ perleido M. S. teisinei įmonei reikalavimo teises į skolininko R. B. skolą, priteistą Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. kovo 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-33-291/2016, todėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-12660-291/2016 pradinis išieškotojas (bankrutavusi UAB „RBS statyba“) pakeistas nauju (M. S. teisinė įmonė). Taigi reikalavimo teisę į R. B. skolą buvo perleista. Piniginės lėšos gautos pardavus reikalavimo perleidimo sutartį skirtos administravimo išlaidoms padengti.
  5. Nors bankroto administratorė nepateikė bendrovės turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų, tačiau byloje 2016-12-28 registrų duomenimis, nėra duomenų, kad įmonė turėtų turto, iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Be to, iki bylos nagrinėjimo pradžios kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta. Iš bankroto administratorės pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad liko nepatenkinti dešimties bankrutavusios UAB „RBS statyba“ kreditorių reikalavimai, kurių bendra suma yra 20 497,40 Eur.
  6. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 20 497,40 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Patvirtinti bankrutavusios UAB „RBS statyba“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 20 497,40 Eur sumai:

Eil.Nr.Pavadinimas/Vardas, pavardėReikalavimas,Eur
Pirmos eilės kreditoriai
1S. K.66,24
Viso:66,24
Antros eilės kreditoriai
2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius8 002,79
3VĮ Turto bankas9 116,25
4VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras92,10
Viso:17 211,14
Trečios eilės kreditoriai
5UAB „Mechanizmų nuoma“1 471,68
6UAB „Kvadratiniai metrai“1 227,94
7Splius, UAB200,80
8Antstolis R. K.163,92
9UAB „Dalinėtas“15,50
10UAB „Infomedia“140,18
Viso:3 220,02,02  
IŠ VISO:20 497,40

8Pripažinti, kad UAB „RBS statyba“ (juridinio asmens kodas 302748020, buveinės adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., J. Basanavičiaus g. 55B-71) veikla pasibaigė.

9Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

10Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

11Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai