Byla 2-33-291/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovo BUAB „RBS statyba“, atstovaujamo bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“, atstovui teisininkui A. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „RBS statyba“, atstovaujamo bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“, patikslintą ieškinį atsakovui R. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo R. B. 24 335,12 Eur žalos atlyginimą. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais, paaiškino, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių skyriaus ieškinį (duomenys neskelbtini) Šiaulių apygardos teismas UAB „RBS statyba“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė KB „Jonas ir sūnūs“. Atsakovas R. B., būdamas UAB „RBS statyba“ įmonės vadovu ir akcininku, nuo 2012-04-10 iki 2013-06-04 pagal paskolos sutartis įnešė į įmonės kasą pagal pajamų orderius 25 229,09 Eur paskolą. Paskolos dalis, iš viso 24 335,12 Eur, R. B. buvo grąžinta dalimis: 2013-02-08 2 896,20 Eur (kasos išlaidų orderis Nr. 58), 2013-06-10 7,04 Eur (kasos išlaidų orderis Nr. 76), 2013-11-18 21 431,88 Eur (kasos išlaidų orderis Nr. 81), t.y. tuo metu, kai bendrovė veiklos nebevykdė, buvo nemoki, o įsipareigojimai kreditoriams sudarė 34 872,57 Eur. Atsakovui minėtais kasos išlaidų orderiais išmokėjus pinigines lėšas, įsipareigojimų dalis buvo sumažinta tik vienam kreditoriui, tuo pažeidžiant kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilę. 2014-04-04 ir 2014-05-12 Šiaulių apygardos teismo nutartimis patvirtinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 16 322,16 Eur. Ieškovo atstovas paaiškino, kad R. B., būdamas įmonės vadovu, 2013 m. pateikė VSDFV Šiaulių skyriui prašymą ir įsipareigojo skolą VSDFV sumokėti, tačiau vietoj to, kad įvykdyti šį įsipareigojimą, pinigines lėšas R. B. išsimokėjo sau, dėl ko VSDFV inicijavo pakartotinį ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „RBS statyba“. Manomai šis R. B. prašymas buvo pateiktas tam, kad piniginės lėšos būtų išmokėtos atsakovui ir sutvarkyta buhalterinė apskaita. Be to, buvęs įmonės vadovas R. B., pažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio nuostatas, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nors iš 2012 m. balanso aiškiai matė, kad įmonė yra nemoki, skolos žymiai viršijo įmonės turimą turtą, bei tuo sukėlė įmonei, kartu ir jos kreditoriams žalą, kurią, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir teismų praktika, R. B. turi pareigą atlyginti.

4Atsakovo R. B. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl ieškovo prašymu patikslinto ieškinio kopija ir šaukimas į teismo posėdį jam įteikti viešo paskelbimo būdu 2016-02-18 paskelbus specialiame interneto tinklapyje pranešimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatyta 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos terminą teismui atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, į 2016-03-09 teismo posėdį neatvyko dėl nenustatytų priežasčių, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl byla nagrinėta atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „RBS statyba“, į. k. 302748020, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 55b-71, Šiauliai, VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registre įregistruota 2012-03-20. Šiaulių apygardos teismas 2014-01-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-575-440/2014 pagal VSDFV Šiaulių skyriaus pareiškimą UAB „RBS statyba“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė KB „Jonas ir sūnūs“ (5-6 b. l.). Atsakovas R. B., būdamas UAB „RBS statyba“ vadovu ir akcininku, sudarė su šia įmone paskolos sutartis: 2012-04-10 Nr. 12/01 dėl 9 300 Eur paskolos UAB „RBS statyba“ iki 2017-04-10, 2012-06-28 Nr. 12/02 dėl 24 000 Lt (6 950,88 Eur) paskolos iki 2017-06-28, 2012-08-03 Nr.12/03 dėl 7000 Lt (2027,34 Eur) paskolos iki 2017-08-03, 2012-11-09 Nr. 12/04 dėl 11 000 Lt (3 185,82 Eur) paskolos iki 2017-11-09, 2012-12-21 Nr. 12/05 dėl 6 000 Lt (1737,72 Eur) paskolos iki 2017-12-21, 2013-04-24 Nr. 13/01 dėl 400 Lt (115,85 Eur) paskolos iki 2014-04-24, 2013-05-14 Nr. 13/2 dėl 1 600 Lt (463,39 Eur) paskolos iki 2015-05-14 ir 2013-06-04 Nr.13/03 dėl 5000 Lt (1 448,10 Eur) paskolos iki 2018-06-04 (8-14 b. l.). Šių sutarčių pagrindu atsakovas R. B. įnešė į įmonės kasą pagal kasos pajamų orderius: 2012-04-10 Nr. RST0001 32 111,04 Lt (9 300,00 Eur), 2012-06-28 Nr. RBS00018/1 24 000,00 Lt (6 950,88 Eur), 2012-08-03 Nr. RBS00020/1 7 000,00 Lt (2 027,34 Eur), 2012-11-09 Nr. RBS00022 11 000,00 Lt (3 185,82 Eur), 2012-12-21 Nr. RBS00024 6 000,00 Lt (1 737,72 Eur), 2013-04-24 Nr. RBS00026 400,00 Lt (115,85 Eur); 2013-05-14 Nr. RBS00028 1 600,00 Lt (463,39 Eur); 2013-06-04 Nr. RBS00029 5 000,00 Lt (1 448,10 Eur) (15-18 b. l.). Iš viso R. B. įnešė į įmonės kasą 87 111,04 Lt (25 229,10 Eur) paskolą. Atsakovui R. B. esant įmonės vadovu ir akcininku, grąžinta paskolos dalis pagal kasos išlaidų orderius: 2013-02-08 Nr. 58 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur), 2013-06-10 Nr. 76 24,31 Lt (7,04 Eur) (19-20 b. l.). Taip pat atsakovui R. B. tuometinis direktorius M. A. grąžino paskolos dalį pagal kasos išlaidų orderį 2013-11-18 Nr. 81 74 000,00 Lt (21 431,88 Eur) (19 b. l.). Viso grąžinta R. B. 84 024,31 Lt (24 335,12 Eur), likusi įmonės negrąžinta paskolos dalis R. B. sudaro 3 086,69 Lt (893,97 Eur).

7ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte įtvirtinta bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareiga ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus. Įmonės naudai priteisus žalos atlyginimą, gautos sumos panaudojamos proporcingai patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti, laikantis ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos. Taigi, esant minėtoms kreditorių interesų gynimo garantijoms, teisiniai žalos atlyginimo santykiai šios konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste susiklostė tarp bankrutuojančios įmonės (jos kreditorių) ir buvusio šios įmonės vadovo.

8Nagrinėjamoje byloje ieškovas žalą ir atsakovo atsakomybę faktiškai kildina iš atsakovo neteisėtai – pažeidžiant kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę, susigrąžintų įmonei suteiktų paskolų, kai įmonė jau buvo nemoki ir jai grėsė bankroto bylos iškėlimas bei iš to, kad įmonės vadovas R. B., žinodamas apie šį įmonės nemokumą, laiku nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

9Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 6.263 str. 1 d.). Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). Turtinė prievolė atlyginti nuostolius (žalą) kyla tik esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėtiems veiksmams (CK 6.246 str.), žalai (nuostoliams) (CK 6.249 str.), kaltei (CK 6.248 str.) ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos (CK 6.247 str.).

10Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnyje reglamentuojama, jog bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, už kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo pareigų, nuosekliai formuojamoje praktikoje yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-19/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Star 1 Airlines“ v. M. L., bylos Nr. 3K-3-244/2014).

11CK 2.87 straipsnyje įtvirtinta, kad, juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniam asmeniui, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Šie veiklos principai įpareigoja bendrovės valdymo organus veikti išimtinai bendrovės interesais, t. y. užtikrinti stabilią, efektyvią, konkurencingą jos, kaip rinkos dalyvio, veiklą. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; Nr. 3K-3-64/2013 ir kt.).

12ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis įpareigoja įmonės vadovą, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nedelsiant pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Šio straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Civilinės atsakomybės už pavėluotą bankroto bylos iškėlimą taikymo atveju reikšminga nustatyti, kada atsakingas asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti, kad įmonė nemoki (negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi).

13Pagal 2013-11-30 įmonės balansą matyti, kad įmonės finansinė būklė jau 2012-12-31 buvo bloga - įmonė buvo nemoki, turtas sudarė 29 845,00 Lt (8 643,71 Eur), o įsipareigojimai 120 408,00 Lt (34 872,57 Eur), patirtas 100 563,00 Lt (29 125,06 Eur) nuostolis (21 b. l.). Atsakovas R. B., būdamas įmonės vadovu, 2013-03-22 prašymu įsipareigojo padengti kreditoriui VSDFV Šiaulių skyriui susidariusią 17 017,85 Lt (4 928,71 Eur) skolą (22 b. l.).

14Taigi, atsakovas R. B., žinodamas apie sunkią įmonės finansinę būklę, nesielgė sąžiningai ir rūpestingai, nesikreipė pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o prieš terminą (pagal minėtas paskolų sutartis skolos nebuvo pradelstos) susigrąžino kasos pajamų orderiais Nr. 58, 76 ir 81 iš UAB „RBS statyba“ didelę įmonei suteiktos paskolos dalį - (24 335,12 Eur), taip pažeisdamas kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilę ir sukeldamas įmonei žalą. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovo R. B. minėtus neteisėtus veiksmus ir įmonei padarytą žalą sieja teisiškai reikšmingas tiesioginis priežastinis ryšys, o konstatavus atsakovo neteisėtus veiksmus, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), iš atsakovo R. B. ieškovui BUAB „RBS statyba“ priteistinas 24 335,12 Eur žalos atlyginimas.

15Ieškovas BUAB „RBS statyba“ nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, patenkinus ieškinį iš atsakovo R. B. valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 730,00 Eur žyminis mokestis bei 4,96 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 80, 88, 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. (duomenys neskelbtini), ieškovui BUAB „RBS statyba”, į.k. 302748020, atstovaujamam bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs”, 24 335,12 Eur (dvidešimt keturių tūkstančių trijų šimtų trisdešimt penkių eurų 12 centų) žalos atlyginimą.

19Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. (duomenys neskelbtini), valstybei 730,00 Eur (septynis šimtus trisdešimt eurų) žyminio mokesčio ir 4,96 Eur (keturis eurus 96 centus) teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo R. B. 24 335,12 Eur žalos atlyginimą.... 4. Atsakovo R. B. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl ieškovo prašymu... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „RBS statyba“, į. k. 302748020,... 7. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte įtvirtinta bankrutuojančios įmonės... 8. Nagrinėjamoje byloje ieškovas žalą ir atsakovo atsakomybę faktiškai... 9. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 10. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnyje... 11. CK 2.87 straipsnyje įtvirtinta, kad, juridinio asmens valdymo organo narys... 12. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis įpareigoja įmonės vadovą, jeigu įmonė negali... 13. Pagal 2013-11-30 įmonės balansą matyti, kad įmonės finansinė būklė jau... 14. Taigi, atsakovas R. B., žinodamas apie sunkią įmonės finansinę būklę,... 15. Ieškovas BUAB „RBS statyba“ nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265-270... 17. ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. (duomenys neskelbtini), ieškovui BUAB... 19. Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. (duomenys neskelbtini), valstybei 730,00... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...