Byla e2-937-883/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje UAB „Gensera“, UAB „Gargždų rangos darbai“, UAB „Ademo grupė“, tretieji asmenys ieškovių pusėje UAB „Inti“; išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ ieškinius atsakovei UAB „Raseinių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje UAB „Gensera“, UAB „Gargždų rangos darbai“, UAB „Ademo grupė“, tretieji asmenys ieškovių pusėje UAB „Inti“; išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016-09-08 sprendimą Nr. (9.3)-113 dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ dalyvių pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimą laimėjusio tiekėjo paskelbimo, įpareigoti atsakovę UAB „Raseinių vandenys“ atmesti ūkio subjektų grupės UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymą ir nustatyti naują pasiūlymų eilę, priteisti bylinėjimosi išlaidas (civ bylos Nr. e2- 937-883/2016).

4Ieškovė UAB „Irdaiva“ ieškiniu taip pat prašė panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos 2016-09-08 d. rašte Nr. (9.3) – 113 „Dėl pirkimo konkurso rezultatų“ nurodytus sprendimus dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir dėl tiekėjo UAB „Gensera“, veikiančiojo jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Gargždų rangos darbai“, pripažinimo viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ laimėtoju (civ. byla Nr. e2-968-372/2016).

52016-10-17 nutartimi bylos sujungtos į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. e2-937-883/2016.

6Ieškovė UAB „LitCon“ nurodė, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ neįsitikino UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymo kainos pagrįstumu, o pasiūlymo kaina yra ženkliai per maža, jog UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ galėtų tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį visa apimtimi. Atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ konkrečiai nenurodo, kokias pasiūlymo kainos sudėtines dalis ji prašė pagrįsti. Atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ pati pirkimo sąlygose nustačiusi kriterijus, kuriais remiantis tiekėjai privalės pagrįsti pasiūlymo kainą, nebeturi teisės šiais kriterijais nebesiremti. Neprašydama UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymo kainą pagrįsti pagal tuos kriterijus, kuriuos nustatė pirkimo sąlygose, atsakovė pažeidžia savo pačios parengtas pirkimo sąlygas ir tiekėjų lygiateisiškumo principą. Vien prašymas pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą nereiškia pirkimo sąlygų laikymosi visa apimtimi. Pateikdama prašymą pagrįsti pasiūlymo kainą, atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ turėjo remtis savo pirkimo sąlygų 27.7 p., kur nurodyta pareiga pateikti reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, bei pirkimo sąlygų 27.8 p. numatytais kriterijais (gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą; pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus; dalyvio siūlomų darbų originalumą; norminių dokumentų dėl darbo saugos ir darbo sąlygų, galiojančių darbų atlikimo vietoje, laikymąsi; dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą. Ieškovės manymu, darbuotojų ar kitų pajėgumų trūkumas yra itin reikšminga indikacija, kad tiekėjas gali nesugebėti įvykdyti sutarties ir dėl to atsakovė turėjo pareigą įsitikinti, ar ūkio subjektų grupė su turimais ištekliais yra pajėgi įvykdyti pirkimo sutartį. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad įsitikino būtent šiuo pasiūlymo kainos sudėtinės dalies pagrįstumu. Logiškai negali būti paaiškinama, kaip ginčo pirkime, kuris yra dvigubai sudėtingesnis (didesnės apimties) ūkio subjektų grupė gali pasiūlyti dvigubai mažesnę darbų kainą, kai kitame dvigubai mažiau sudėtingame pirkime UAB „Gensera“ jau siūlo dvigubai didesnę darbų kainą (AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Utenos vandenys“ vykdyti pirkimai). Pirkimo sutartį su atsakove sudariusiam tiekėjui reikės suprojektuoti ir nutiesti 60150 m nuotekų tinklų. Įvertinus pirkimo objekto sudėtį ir pirkimo sutarčiai reikalingų medžiagų kainas, apskaičiavus 1 metrui nuotekų tinklų tenkančią kainą, darytina išvada, kad už pateiktą pasiūlymo kainą, ūkio subjektų grupė yra nepajėgi įvykdyti pirkimo sutarties visa apimtimi ir laikydamasi visų teisės aktų reikalavimų.

7Ieškovės UAB „LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ taip pat teigė, kad ūkio subjektų grupė UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ neturi reikiamos kvalifikacijos, kuri pagal imperatyvių teisės aktų nuostatas yra būtina norint atlikti pirkimo objektą sudarančius darbus. Be to, UAB „Gensera“ subrangovė UAB „Ademo grupė“ turėjo skolų Valstybinio socialinio draudimo biudžetui tiek paskutinę pasiūlymų konkursui pateikimo dieną (2016-08-17), tiek vėliau (2016-09-16), todėl ūkio subjektų grupė UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, numatytų konkurso sąlygų 4.2.4, 4.4 ir 5.5 punktuose. Ieškovių nuomone, perkančioji organizacija nepagrįstai ir neteisėtai įtraukė ūkio subjektų grupę UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ į konkurso pasiūlymų eilę. Procesiniuose dokumentuose ieškovė UAB „Irdaiva“ nurodo, kad nei atsakovė, nei tretieji asmenys (tarp kurių yra ir UAB „Ademo grupė“) nepateikė jokių įrodymų, jog 2016-08-17 UAB „Ademo grupė“ apmokėjo turimą įsiskolinimą VSDF biudžetui. UAB „Ademo grupė“ turėjo įsiskolinimą VSDF biudžetui ne tik 2016-08-17, bet ir 2016-09-16, kas reiškia, jog UAB „Ademo grupė“ mažiausiai du mėnesius iš eilės nesugeba laiku įvykdyti įsipareigojimų VSDF biudžetui. Pagal 2016-10-13 VSDFV išduotą oficialią pažymą UAB „Ademo grupė“ VSDF biudžetui 2016-08-17 buvo skolinga 21 738,80 Eur. Ši pažyma yra išduota kompetentingų valstybės institucijų, todėl laikoma didesnę įrodomąją galią turinčiu įrodymu. Atkreipia dėmesį, kad pagal Konkurso sąlygų 4.2.4 punkte nustatytą minimalų kvalifikacinį reikalavimą pakanka nustatyti, kad ši bendrovė bent vieną dieną (pasiūlymo pateikimo metu ar bet kokią vėlesnę dieną iki pat sutarties sudarymo) turėjo įsiskolinimą VSDF biudžetui. Konkurso sąlygų 5.5 punktas aiškiai ir vienareikšmiškai nustato imperatyvą ir suteikia visiems tiekėjams lūkesčius, jog perkančioji organizacija privalo atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu tiekėjas ar subrangovas bent vieną dieną nuo pasiūlymo pateikimo dienos iki preliminariosios sutarties sudarymo turėjo įsiskolinimą VSDF biudžetui.

8Atsiliepime į ieškinius atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ prašo ieškinius atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad visos būtinos procedūros tam, kad būtų įsitikinta, jog pirkimo laimėtojas už jo pasiūlyme nurodytą kainą atliks visus darbus pirkimo objekte, buvo atliktos, pirkimo laimėtojas neįprastai mažą kainą pagrindė, todėl turi teisę sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Dėl pirkimo laimėtojo kvalifikacijos atsakovė nurodo, kad argumentai, jog trečiasis asmuo ūkio subjektų grupė UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ neturi reikiamos kvalifikacijos darbų atlikimui pirkimo objekte, atmestini kaip nepagrįsti, kadangi atsakovė įsitikino trečiojo asmens atitiktimi imperatyviųjų teisės aktų reikalavimams, o trečiasis asmuo dar su pasiūlymu išviešino pasitelkiamus specialistus bei pateikė visus dokumentus įrodančius jo pasiryžimą dalyvauti pirkime bei vykdyti sutartį pirkimo laimėjimo atveju. Atsakovė nurodo, kad 2016-08-17 VSDF valdybos duomenų bazėje patikrino tiek trečiojo asmens bei jo subrangovų, tiek ir kitų pirkimo dalyvių ir jų pasitelkiamų subrangovų duomenis apie jų skolas VSDF biudžetui esamu momentu. Nustatė, kad pagal 2016-08-17 duomenų bazėje esančius duomenis nėra informacijos apie UAB „Ademo grupė“ skolą VSDF biudžetui, todėl sprendė, kad UAB „Gensera“ subrangovas UAB „Ademo grupė“ atitinka pirkimo dokumentų 4.2.4 punkto reikalavimą – yra įvykdęs reikalavimus VSDF biudžetui. Teigia, kad šiuo atveju ieškovų pateiktos pažymos įrodomosios galios iš esmės neturi, nes pagal VSDFV veikimo specifiką neįmanoma nustatyti realaus skolos apmokėjimo atlikimo datos, o dėl šios sistemos trūkumo bet kuris, bet kuriame viešojo pirkimo konkurse dalyvaujantis tiekėjas negali būti atmestas, nes ne tiekėjo atsakomybėje ir ne nuo jo valios priklauso sistemos veikimo principai, todėl nesant aiškių duomenų iš VSDFV sistemos, tačiau pagal joje esančią situaciją darant išvadą, kad pasiūlymų pateikimo metu tiekėjas realiai sumokėjo skolą biudžetui, tokie atvejai turėtų būti vertinami tiekėjo naudai. Dėl tiekėjo kvalifikacijos tikrinimo laikotarpiu iki sutarties pasirašymo (pirkimo sąlygų 5.5 p.) atsakovė nurodo, kad nesant abejonių, jog subjektai gali būti skolingi VSDF biudžetui ir vadovaujantis protingumo kriterijumi atsakovė šios informacijos kasdien netikrino, nes to nėra būtina daryti, kadangi bet kurio tiekėjo ar jo subrangovo skolą socialinio draudimo biudžetui atsakovė gali patikrinti preliminariosios sutarties ar pagrindinės sutarties pasirašymo dieną suvedus atitinkamus, iki sutarties sudarymo buvusius, laikotarpius į VSDFV duomenų bazę. Atsakovė pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašytas trečiasis asmuo ūkio subjektų grupė UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“, paskelbė CVP IS sistemoje 2016-09-08, kadangi nuo pasiūlymų eilės sudarymo nebuvo suėjęs 15 dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminas, ūkio subjektų grupė UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ nebuvo kviečiama pasirašyti sutarties, todėl ir pagrindo tikrinti kvalifikaciją nebuvo. Atsakovė tokius duomenis būtų tikrinusi sutarties pasirašymo dieną, tikrinant visą laikotarpį nuo pasiūlymų eilės sudarymo iki sutarties pasirašymo dienos, todėl ieškovių teiginiai, kad atsakovė nesilaikė pirkimo sąlygų 5.5 punkto reikalavimo nepagrįsti.

9Trečiasis asmuo UAB „Gensera“ atsiliepime į ieškinius prašo ieškovių ieškinius atmesti. Nurodo, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ įvykdė reikiamas procedūras, pareikalavo reikiamų paaiškinimų dėl siūlomos kainos, įsitikino trečiojo asmens pasiūlytos kainos pagrįstumu ir priėmė atitinkamą sprendimą – laikyti trečiojo asmens pasiūlymo kainą pagrįsta ir pakankama darbams pirkimo objekte atlikti. Ieškovių teiginiai, kad trečiasis asmuo negali pagrįsti pasiūlymo kainos neatitinka tikrovės, kadangi priklausomai nuo skirtingų dalyvavimo pirkimuose aplinkybių, t. y. nuo to, su kokiu partneriu yra dalyvaujama, kinta ir bendra pasiūlymo kaina, nes skirtingi partneriai taiko skirtingą pelno procentą. Kiekviename pirkime yra pasitelkiami vis kiti subrangovai, kurių kiekis ir kainos priklauso nuo konkretaus pirkimo objekto. Pirkimo ir kitų ieškinyje nurodytų konkursų pirkimo objektai yra skirtingi, t. y. nors įrengiami vandentiekio ir nuotekų tinklai, tačiau jų įrengimo aplinkybės, gruntas, atliekamų darbų mastas, jų atlikimo sąlygos ir kiti faktoriai, skiriasi, atitinkamai skiriasi ir galutinės pasiūlymų kainos. Ieškovės niekaip neįrodo, kad už trečiojo asmens pasiūlytą kainą neįmanoma atlikti darbų pirkimo objekte. Nurodo, kad trečiojo asmens kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, trečiasis asmuo turi teisę atlikti kadastrinius ir geodezinius matavimus, archeologinius žvalgymus, topografinę nuotrauką. Ieškinio argumentai, kad trečiojo asmens pasiūlymas privalėjo būti atmestas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nes trečiojo asmens subrangovas pasiūlymo pateikimo termino dieną buvo skolingas valstybiniam socialinio draudimo biudžetui, yra nepagrįsti, kadangi valstybinio socialinio draudimo įmokos yra mokamos nuolat ir tai reguliarus mokėjimas, todėl vien tai, kad vieną dieną vienas ar kitas subjektas nesumokėjo arba pavėlavo sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmoką negali būti laikoma aplinkybe kvalifikuojančią subjektą kaip nepatikimą ar finansiškai nestabilų. Trečiojo asmens subrangovas UAB „Ademo grupė“ skolą VSDF biudžetui turėjo tik 2016-08-17, tačiau nei 2016-08-16 nei 2016-08-18 šios skolos nebuvo, todėl akivaizdu, kad toks atvejis negali būti traktuojamas kaip neatitikimas pirkimo sąlygų reikalavimui, nes skola galėjo susidaryti vien tik todėl, kad užtruko pinigų pervedimas iš subrangovo banko sąskaitos į valstybės biudžeto surenkamosios sąskaitos banką, ar kad susirgo buhalteris, ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių. VSDFV informacinėje sistemoje yra pateikta informacija, kad nei 2016-08-16 nei 2016-08-18 subrangovas skolos neturėjo, taigi, akivaizdu, kad pasiūlymo pateikimo dieną skolos net nebuvo, o net jei ir būtų buvusi, tai laikotarpis yra toks trumpas, kad tokia neatitiktis negalėtų būti laikoma pirkimo sąlygų pažeidimu atsižvelgiant į tai, kad įmokos mokamos reguliariai ir pažeidimas fiksuotinas tik tuomet, jei įmoka nemoka keletą dienų iš eilės. Dėl trečiojo asmens subrangovo skolos VSDF biudžetui laikotarpiu iki preliminarios sutarties pasirašymo nurodė, kad tokia skola VSDFV informacinėje duomenų bazėje yra fiksuota tik 2016-09-16, tačiau nei diena prieš tai, nei diena po to, skola nebefiksuojama, todėl laikytina, kad tokia trumpalaikė skola nepaneigia trečiojo asmens kompetencijos ir kvalifikacijos, kaip ir neįrodo, jog trečiasis asmuo yra nepajėgus įvykdyti sutartį. Atsakovė tikrino visų tiekėjų ir jų subrangovų (tame tarpe ir UAB „Ademo grupė“) kvalifikaciją toje pat VSDF informacinėje sistemoje 2016-08-17, o ieškovių pažymos suformuotos toje pat sistemoje tikrinant informaciją daug vėliau, taigi skiriasi duomenų tikrinimo ir pateikimo laikas. Atsakovė akcentuoja būtent protingą požiūrį į situaciją, o ne formalias procedūras, todėl net, jei tokia skola ir buvo, tai ji nesuteikė jokių konkurencinių pranašumų tiekėjui, teikiant kainos pasiūlymą, nes skola buvo (jei apskritai buvo) itin trumpai (1 dieną); nėra jokių požymių, kad iki pasiūlymų pateikimo termino ar po jo mokesčiai būtų nemokami piktybiškai ar uždelsiami mokėti ilgiau nei 1 dieną; tiekėjas yra subrangovas, o ne, pasiūlymą teikiantis pagrindinis tiekėjas (trečiasis asmuo), kuris vertina riziką teikdamas pasiūlymą ir apskaičiuodamas jo kainą bei kuris būtų atsakingas už tinkamą sutarties įgyvendinimą laimėjus pirkimą.

10Trečiasis asmuo UAB „Inti“ atsiliepime į ieškinius prašo patenkinti ieškovių UAB „LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ ieškinius.

11Trečiasis asmuo UAB „Ademo grupė“ atsiliepime į ieškinius prašo ieškovių ieškinius atmesti. Nurodo, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ tinkamai vykdė savo pareigą raštu kreipti į tiekėją su prašymu pagrįsti neįprastai mažą kainą bei įvertinti ar neįprastai mažos kainos pagrindimas yra tinkamas, atsižvelgdama į VPĮ, konkurso sąlygų reikalavimus bei kitus objektyvius kriterijus, tokius kaip rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan. Pažymėjo, kad atsakovė, kaip perkančioji organizacija, turi diskrecijos teisę spręsti, ar pirkimo laimėtojo kaina pagrįsta ar ne. Nurodo, kad neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose yra ne priemonė atmesti tiekėjo, pasiūliusio mažą kainą, pasiūlymą, bet galimybė įsitikinti tokio tiekėjo pasiūlymo rimtumu, pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti sutartį už pasiūlytą kainą. Teigia, kad vien faktas, neįvertinus visų aplinkybių, jog pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, nereiškia, kad už tokią kainą neįmanoma tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Dėl UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ kvalifikacijos neatitikties imperatyviųjų teisės aktų reikalavimams nurodo, kad viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai tiesiogiai neįpareigoja, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas, nors ir nebuvo tiesiogiai įrašytas konkurso sąlygose, pirkimo laimėtojui įvykdžius prievolę turėti licenciją (sertifikatą) ar kitą reikalaujamą dokumentą bei jį pateikus, negali būti traktuojamas kaip neatitikimas imperatyviems įstatymų reikalavimams tiekėjų kvalifikacijai. Dėl skolos VSDF biudžetui nurodo, kad tokia situacija kai fiksuojama UAB „Ademo grupė“ skolą VSDF biudžetui nėra ilgalaikė ir susiklostė dėl Sodros informacinės sistemos duomenų surinkimo, duomenų rinkmenų suformavimo, paskelbimo ypatumų bei nustatyto įmokų į VSDF biudžetą teisinio reglamentavimo. Teigia, kad UAB „Ademo grupė“ buvo ir yra ekonomiškai pajėgus ir finansiškai stabilus, patikimas subrangovas, galintis įvykdyti įsipareigojimus prieš kitus ūkio subjektus, todėl UAB „Ademo grupė“ skola VSDF biudžetui turi būti vertinama kaip trumpalaikis įsiskolinimas neįtakojantis trečiojo asmens ekonominio pajėgumo ar finansinio nestabilumo ir nepaneigiantis kompetencijos bei kvalifikacijos.

12Išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė teismui išvadą, kurioje nurodo, kad dalyviui pateikus neįprastai mažą kainą, perkančioji organizacija privalo pareikalauti tokios kainos pagrindimo. Neįprastai žema kaina turi būti pagrįsta pakankamais ir objektyviais įrodymais. Tik tiekėjui tinkamai pagrindus neįprastai mažą kainą, šio teisės instituto tikslai bus pasiekti. Perkančioji organizacija privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Nurodo, kad konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose privalo būti suprantamas kuo siauriau ir jo taikymas turi būti išimtis, o ne taisyklė. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. Atsakovė turi pateikti teismui duomenis apie specialistų kvalifikaciją, kad būtų galima įvertinti šių asmenų kvalifikaciją ir atitiktį minimaliems Pirkimo dokumentuose numatytiems reikalavimams. Atsakovės pateikiamuose dokumentuose turėtų būti nurodyti konkretūs asmenys, kuriuos yra ketinama pasitelkti vykdant Pirkimo sutartį, pateikti dokumentai įrodantys jų kvalifikaciją, kuri atitiktų atsakovės keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus bei preliminarios sutartys, ketinimų protokolai ar analogiški susitarimai, iš kurių turinio būtų galima nustatyti šių asmenų sutikimą dalyvauti Ūkio subjektų grupei laimėjus pirkimą. Dėl įsipareigojimų susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu nurodė, kad šiuo atveju UAB „Ademo grupė“ teismui turėtų pateikti mokėjimą patvirtinančius dokumentus, kurie įrodytų, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. 2016-08-17, 9.00 val. skola buvo apmokėta. Jei UAB „Ademo grupė“ minėtų mokėjimą patvirtinančių dokumentų nepateiks, Ūkio subjektų grupės pasiūlymas galėtų būti laikomas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų 4.2.4. ir 4.4. punktuose keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir, remiantis Pirkimo sąlygų 29.1.2. punktu bei VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pasiūlymas turėtų būti atmestas.

13Ieškovės UAB „LitCon“ ieškinys tenkintinas, ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinys atmestinas.

14Dėl faktinių bylos aplinkybių

15Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ (toliau ir – Perkančioji organizacija) vykdė atvirą projektavimo ir statybos darbų viešąjį pirkimą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ (pirkimo Nr. 176094) (toliau ir – Pirkimas), apie kurį buvo skelbta Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau ir – CVP IS) 2016-06-28. Pirkime pasiūlymus pateikė keturiolika tiekėjų: 1) UAB „Gensera“ jungtinėje veikloje su UAB „Gargždų rangos darbai“ – 3 083 471 Eur; 2) UAB „LitCon“ – 4 104 665,85 Eur; UAB „Šiaulių plentas“ jungtinėje veikloje su UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ – 4 634 248,56 Eur; 4) UAB „Statovita“ – 5 049 570,05 Eur; 5) UAB „KRS“ – 5 251 100 Eur; UAB „Sumeda“ – 5 315 171,25 Eur; 7) UAB „Kauno dujotiekio statyba“ – 5 397 656,77 Eur; 8) UAB „Plungės lagūna“ – 5 401 852,03 Eur; 9) UAB „Kvėdarsta“ – 5 518 353,40 Eur; 10) UAB „Inti“ – 5 650 911 Eur; 11) UAB „Norus“ jungtinėje veikloje su UAB „Eigesa“ – 5 994 000 Eur; 12) „Žilinskio ir ko“ UAB – 6 077 700 Eur; 13) AB „Požeminiai darbai“ – 7 501 873,78 Eur; 14) UAB „Irdaiva“ – 8 000 048,20 Eur. Perkančioji organizacija, vykdydama Pirkimo procedūras, nustačiusi, kad dalyvės UAB „Gensera“, veikiančios jungtinėje veikloje su UAB „Gargždų rangos darbai“, pasiūlymas atitinka neįprastai mažos kainos požymius, 2016-09-02 raštu Nr. (9.3) – 113 kreipėsi į UAB „Gensera“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo (DOK-12524, 3 priedas). UAB „Gensera“ 2016-09-07 perkančiajai organizacijai pateikė tiekėjo deklaraciją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, kurioje nurodė, kad tiekėjas (UAB „Gensera“) tinkamai paskaičiavo pasiūlymo kainą Pirkimui ir kokybiškai bei laiku atliks visus darbus, numatytus pirkime už pasiūlyme nurodytą kainą, taip pat patvirtino, kad įvertinti visi pirkimo sąlygose nurodyti reikalavimai (DOK 12524, 4 priedas). Perkančioji organizacija 2016-09-08 sudarė pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoju paskelbė UAB „Gensera“, veikiančios jungtinėje veikloje su UAB „Gargždų rangos darbai“, pasiūlymą (G-3786, 3 priedas). Ieškovės UAB „LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ nesutiko su perkančiosios organizacijos 2016-09-08 priimtu sprendimu dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo, pateikė pretenzijas (G-3786, 4, 11 priedai; G-4042, 5 priedas), kurios buvo atmestos (G-3786, 5, 12 priedai, G-4042, 6 priedas).

16Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo tinkamumo

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo dėl neįprastai mažos UAB „Gensera“, veikiančios jungtinėje veikloje su UAB „Gargždų rangos darbai“, pasiūlymo kainos fakto; ginčas kilo dėl šios kainos pagrindimo. Ieškovė UAB „LitCon“, ginčydama perkančiosios organizacijos 2016-09-08 priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju pripažinti UAB „Gensera“, veikiančios jungtinėje veikloje su UAB „Gargždų rangos darbai“, pasiūlymą, teigia, jog atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ neįsitikino UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymo kainos pagrįstumu, o pasiūlymo kaina yra ženkliai per maža, kad tretieji asmenys galėtų tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį visa apimtimi. Atsakovė nurodo, kad visos būtinos procedūros tam, kad būtų įsitikinta, jog pirkimo laimėtojas už jo pasiūlyme nurodytą kainą atliks visus darbus pirkimo objekte, buvo atliktos, pirkimo laimėtojas neįprastai mažą kainą pagrindė, todėl turi teisę sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

18VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pateiktame pasiūlyme esant nurodytai neįprastai mažai prekių, paslaugų ar darbų kainai, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu jis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privaloma atmesti. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, sudaranti sąlygas jai išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kurį lemia viešajame pirkime pateiktas ekonomiškai nepagrįstas pasiūlymas. Aiškinant šį institutą, išsamiai pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-05-17 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010.

19Siekiant, kad perkančioji organizacija nepiktnaudžiautų neįprastai mažos kainos institutu, atmesdama mažos kainos, bet ekonomiškai pagrįstus pasiūlymus, VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos, skirtos apsaugoti konkurso dalyvius, pateikusius tokius pasiūlymus. Šioje teisės normoje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turi atsižvelgti, sąrašas. Perkančioji organizacija, reikalaudama tiekėją pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, taip pat gali prašyti pateikti įrodymus, išvardytus Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-11-10 įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintose Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijose.

20Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ar neatmesti konkursą laimėjusio dalyvio pasiūlymą dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos turi įtakos ir kitų tiekėjų teisėms ir pareigoms, kurių pasiūlymai, atmetus laimėjusį pasiūlymą, galėtų būti pripažinti nugalėjusiais. Dėl šios priežasties perkančiosios organizacijos sprendimas laikyti, kad tiekėjas pagrindė neįprastai mažą kainą, turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis ir nepalikti pagrįstų abejonių dėl tiekėjo galimybės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Pažymėtina, kad VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje aiškiai nustatyta, jog perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

21Teismas pažymi, kad nei atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016-09-02 raštas „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“, nei trečiojo asmens UAB „Gensera“ 2016-09-07 tiekėjo deklaracija ir jose pateikta informacija, neatitinka konfidencialios informacijos požymių, todėl teismo vertinimu, šių dokumentų turinio atskleidimas sprendime neprieštaraus teisės aktams, teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams ir netrukdys užtikrinti sąžiningą konkurenciją, o priešingai, bus užtikrintas skaidrumo principo įgyvendinimas.

22Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad perkančioji organizacija, kilus abejonių dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, laikydamasi įstatyme nustatytos neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūros, 2016-09-02 raštu Nr. (9.3) – 113, kreipėsi į Pirkimo dalyvį, pasiūliusį neįprastai mažą kainą, prašydama pateikti: 1) išskirtinai palankių sąlygų atlikti darbus aprašymus; 2) išskirtinai palankių sąlygų tiekti (gauti) prekes, teikti (gauti) paslaugas aprašymus; 3) informaciją apie galimybę gauti pagalbą; 4) subrangovų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymus; 5) naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymus. Toks perkančiosios organizacijos prašymas suformuluotas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintas Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijas ir atitinka jos 6 punktą, pagal kurį perkančioji organizacija prašydama pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, inter alia gali reikalauti pagrįsti visas aukščiau paminėtas sąlygas. Tiekėjas UAB „Gensera“ savo pasiūlytą neįprastai mažą kainą grindė pateikdamas tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodė, kad kokybiškai bei laiku atliks visus darbus, numatytus Pirkime už pasiūlyme nurodytą kainą, patvirtino, kad yra įvertinti visi pirkimo sąlygose nurodyti reikalavimai. Taip pat nurodė, kad tiekėjas specializuojasi vandentvarkos projektuose, yra pakankamai patyręs savo srities darbo profesionalas, turintis ilgalaikes tiekimo sutartis su keliasdešimt tiekėjų, palankias medžiagų bei gaminių tiekimo, transporto nuomos sąlygas, jog tiekėjo pasitelkti subrangovai turi sukaupę ilgametę patirtį rengiant vandentvarkos projektus, vykdant geologinius tyrinėjimus ar atliekant darbus vandentvarkos objektuose, jog tiekėjo darbai atliekami su nuosavą įmonės įranga. Teismas atkreipia dėmesį, kad tai deklaratyvūs teiginiai, iš kurių nėra aišku, nei kokias išskirtinai palankias sąlygas turi tiekėjas, nei kad apskritai jis jas turi. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikė bendrą informaciją apie įmonės veiklą, kuri nėra pakankama perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad paslaugos galės būti realiai suteiktos Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis. Teismo įsitikinimu, atsakovės ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, kad Pirkimo laimėtojas pateikė pakankamą ir aiškų neįprastai mažos kainos pagrindimą ir tuo įrodė savo pasiūlymo rimtumą, atmestini, vertinami kaip prielaidos, nes jie paremti subjektyviu aplinkybių aiškinimu ir prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo principams (CPK 178 str.). Šių aplinkybių kontekste taip pat pažymėtina, kad perkančioji organizacija buvo pasyvi, į tiekėją papildomai nesikreipė, kad šis pagrįstų tiekėjo deklaracijoje nurodytą informaciją, pateikdamas papildomus duomenis, pagal kuriuos būtų galimą įsitikinti, jog tiekėjas realiai sugebės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį jo pasiūlyme nurodyta kaina. Pagal VPĮ ir viešojo pirkimo principus perkančiajai organizacijai nedraudžiama kreiptis kelis kartus į tiekėją, kad jis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą. Konstatuotina, kad perkančiosios organizacijos formalūs veiksmai, kuriais ji iš tikrųjų nesiekia patikrinti tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo arba apskritai nesudaro jam sąlygų paaiškinimams, pagrindžiantiems tokį pasiūlymą, pateikti, pripažintini neteisėtais ir pažeidžiančiais viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime įtvirtintas jos pareigas bei viešojo pirkimo principus. Analogiškai neatitinkančiais įstatymo reikalavimų traktuotini ir tiekėjo veiksmai, kuriais jis nesiekia kiek įmanoma tiksliau įvykdyti racionalius perkančiosios organizacijos reikalavimus, pateikdamas tik abstrakčią informaciją apie įmonės veiklą ir jos pajėgumus, o prašomų išsamių ir nuoseklių paaiškinimų ir duomenų, kaip pateikta ekonomiškai mažiausia kaina, įvykdys viešojo pirkimo sutartį, nepateikia. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendradarbiavimas turi būti tinkamas, tiesiogiai nukreiptas į kainos realumo pagrindimą.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ tinkamai neįsitikino trečiųjų asmenų UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymo kainos pagrįstumu ir pažeidė VPĮ 40 straipsnio nuostatas.

24Dėl Pirkimo laimėtojo kvalifikacijos

25Perkančioji organizacija sprendimą dėl Pirkimo dalyvių atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams priėmė 2016-09-02 ir tą pačią dieną CVP IS priemonėmis apie jį informavo tiekėjus (2 t., b. l. 184-199). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė UAB „LitCon“ perkančiajai organizacijai per CVP IS sistemą dėl Pirkimo pateikė dvi pretenzijas: vieną 2016-09-09, kurios pagrindu nurodė neįprastai mažą pasiūlymo kainą, antrą 2016-09-20, kurios pagrindu nurodė tiekėjų kvalifikacijos neatitikimą minimaliems kvalifikaciniams Pirkimo sąlygų reikalavimams (I t., b. l. 115-118, 148-151).

26VPĮ 93-941 straipsniuose numatyta teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje numatyta bendra nuostata, kad tiekėjas pretenziją perkančiajai organizacijai dėl šios veiksmų ar priimtų sprendimų gali pareikšti iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti. Tuo tarpu VPĮ 94 straipsnyje numatyti įtvirtinti pretenzijos padavimo terminai, kurie siejami su pranešimo apie priimtą perkančiosios organizacijos sprendimą, t. y. 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo dienos; 10 dienų, supaprastintų pirkimų atveju – 5 darbo dienos nuo paskelbimo apie priimtą sprendimą dienos, jei nėra įstatyme reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie priimtus perkančiosios organizacijos sprendimus. Analogiškos nuostatos dėl terminų pateikti pretenzijas įtvirtintos atsakovės paskelbto atviro Konkurso sąlygų 35.3. punkte, t. y. atitinkamai 15 dienų ir 10 dienų.

27Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūrų teisinį reguliavimą, ieškovės UAB „LitCon“ pateiktos pretenzijos turinį ir padavimo laiką, darytina išvada, kad 2016-09-20 pretenzija ji ginčijo būtent 2016-09-02 perkančiosios organizacijos sprendimą dėl Pirkimo dalyvių atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, dėl kurio pretenzijos pateikimo terminas suėjo 2016-09-17. Pagal Lietuvos teismų formuojamą VPĮ 94 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką, laikytina, kad VPĮ 94 straipsnyje numatytas terminas yra atnaujinamasis. Nors ieškovė UAB „LitCon“ prašymo atnaujinti terminą atsakovui neteikė, tačiau jį pateikė teismui, paduodama ieškinį. Teismas įvertinęs ieškovės UAB „LitCon“ realias galimybes laikytis išankstinės įstatymo nustatytos ikiteisminės tvarkos, viešųjų pirkimų principus, lygiateisiškumo reikalavimą, tinkamai taikyti teisės normas, be to atsižvelgiant į tai, kad viešieji pirkimai turi vykti kiek galima operatyviau, ekonomiškiau, o asmuo, nesutinkantis su perkančiosios organizacijos sprendimais, savo teisėmis naudotųsi sąžiningai, neturėtų galimybės vilkinti proceso, sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo ieškovei atnaujinti praleistą terminą pretenzijai pateikti. Teismas konstatuoja, kad ieškovė UAB „LitCon“ nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nepateikė laiku pretenzijos dėl tiekėjų kvalifikacijos neatitikimo kvalifikaciniams Pirkimo sąlygų reikalavimams, pagrindo atnaujinti praleistą terminą pretenzijai pateikti nėra, todėl darytina išvada, kad ieškovė UAB „LitCon“ neteko teisės teisme ginčyti atsakovės priimtų sprendimų tuo pagrindu, kad tiekėjų kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimams, todėl ieškovės UAB „LitCon“ reikalavimas panaikinti ginčijamus sprendimus dėl tiekėjų kvalifikacijos neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams netenkinamas.

28Dėl Pirkimo laimėtojo subrangovo UAB „Ademo grupė“ reikalaujamos kvalifikacijos atitikimo minimaliems Pirkimo sąlygų reikalavimams

29Ieškovės UAB „LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ nurodo, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ turėjo atmesti trečiųjų asmenų UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, numatytų konkurso sąlygų 4.2.4, 4.4 ir 5.5 punktuose, kurie numato, kad subrangovai turi būti įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

30VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. VPĮ 32–38 straipsniuose įtvirtinti tiekėjų kompetencijos, pajėgumo ir patikimumo kriterijai (reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir sąlygos, draudžiančios ar ribojančios tiekėjų dalyvavimą konkurse), jų nustatymo bei vertinimo taisyklės. Tai – kokybinės atrankos kriterijai (2004-03-31 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45–50 straipsniai), reiškiantys, kad juos atitinkantiems tiekėjams leidžiama toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose varžantis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tik pagal šiuos kriterijus atrinkti tiekėjai (dalyviai) konkuruoja tarpusavyje dėl geriausio pasiūlymo įvertinimo. Šie reikalavimai suformuoti pozityviąja ir negatyviąja prasmėmis, t. y. tiekėjai privalo atitikti tam tikrus kriterijus (pvz., techninį pajėgumą) arba jų neatitikti (pvz., neturėti teistumo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-293/2011).Taigi tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį.

31VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. Atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas atitinkantį reikalavimą nagrinėjamu atveju įtvirtino Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte. Be to, Konkurso sąlygų 4.2.4 punkte nurodė, kad dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis, perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Pažymėtina, kad svarbiausiu kriterijumi įvertinti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, laikytinos pirkimo sąlygos, pagal kurias nustatoma, kokia ūkio subjekto kompetencija atitinkamo pirkimo atveju yra tinkama, o kokia – ne. Nagrinėjamu atveju Konkurso sąlygose yra aiškiai ir konkrečiai nustatytas kvalifikacijos duomenų apie mokesčius VSDFV biudžetui tikrinimo laikas ir tai, kokie duomenys bus laikomi aktualiais, vertinant tiekėjų atitiktį Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkto reikalavimui. Pastebėtina, kad Pirkimo procedūrų metu dėl šios sąlygos neaiškumų nekilo nei ieškovėms, nei kitiems tiekėjams, kas suponuoja išvadą, jog ši sąlyga visiems buvo aiški ir suprantama. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų Pirkimo sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją ir (ar) atsižvelgti į kitus, ne iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes. Nagrinėjamu atveju atsakovė tiekėjų ir jų pasitelktų asmenų (subrangovų) atitiktį Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkto reikalavimams tikrino 2016-08-17, tačiau datą, kuriai buvo tikrinamas įsiskolinimas nurodė 2016-08-12, o šiai datai, kaip matyti iš atsakovės pateiktų pažymų, gautų iš VSDFV, trečiasis asmuo UAB „Ademo grupė“ jokios skolos biudžetui neturėjo, tokiu būdu atsakovė formaliai pažeidė Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkto reikalavimus. Nors VSDFV Vilniaus skyriaus 2016-10-04 pažyma patvirtina, jog trečiasis asmuo UAB „Ademo grupė“ 2016-08-17, t. y. pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo neįvykdęs įsipareigojimų VSDF biudžetui, užfiksuota 21 738,80 Eur skola, tačiau įvertinus nurodytų mokesčių mokėjimo specifiką, byloje esant pateiktiems įrodymams, jog trečiasis asmuo UAB „Ademo grupė“ 2017-08-17 pervedė į VSDFV sąskaitą 21 744 Eur sumą, nėra pagrindo daryti išvadai, kad trečiojo asmens įsiskolinimas VSDFV biudžetui paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, kuris nedelsiant buvo padengtas, neturi esminės reikšmės vertinant trečiojo asmens atitiktį Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte įtvirtintam kvalifikacijos reikalavimui.

32Pastebėtina, kad ir kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, yra reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Tai, kad pakitimus, kai mokesčių mokėtojas vieną dieną skolos neturi, o kitą dieną jau biudžetui yra skolingas, apsprendžia įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, nuolatinė (periodiška) kaita dėl vis atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, yra ne kartą yra akcentavęs ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1465/2014; 2015-10-27 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-1116-302/2015). Nors minėtų bylų faktinės aplinkybės ir nėra identiškos, tačiau yra pateikti bendro pobūdžio išaiškinimai, kurie, teismo vertinimu, yra aktualūs bei taikytini ir šioje nagrinėjamoje byloje. Taigi, nagrinėjamu atveju periodinių įmokų įsiskolinimo kaita turi būti vertinama kitaip nei profesinis pajėgumas, t.y. pripažįstama tokių įmokų periodiškumo trumpalaikė įtaka, tačiau trumpalaikis įsiskolinimas, susidaręs po tos dienos, kai turėjo būti sumokėta periodinė įmoka, negali paneigti dalyvio kompetencijos ir kvalifikacijos.

33Dėl bylos procesinės baigties

34Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog viešojo pirkimo principų pažeidimai yra absoliutaus ir objektyvaus pobūdžio, o kiekvienas VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyvių teisės normų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-06 viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-38-1). Kadangi pažeistos imperatyviosios įstatymų normos, yra pagrindas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimą Nr. (9.3)-113 dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir Pirkimą laimėjusio tiekėjo paskelbimo (VPĮ 3 str.). Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnis numato, kad tiekėjas gali kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo, dėl žalos atlyginimo, dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, dėl alternatyviųjų sankcijų taikymo. Atsižvelgdamas į šią įstatymo formuluotę, teismas netenkina ieškinio reikalavimo dėl įpareigojimo atsakovei UAB „Raseinių vandenys“ atmesti ūkio subjektų grupės UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymą ir nustatyti naują pasiūlymų eilę.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

36CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

37Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, ieškovė UAB „LitCon“ už ieškinį sumokėjo 217 Eur, už ieškinio, dubliko, rašytinių paaiškinimų ir atskirojo skundo parengimą bei susipažinimą su bylos medžiaga advokatų profesinei bendrijai Jurex pagal 2016-09-20 sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo 2016-12-01 mokėjimo nurodymu Nr. 34517 sumokėjo 4185,91 Eur. Teisinių paslaugų suvestinėje nurodoma, kad išlaidos atskirojo skundo paruošimui sudaro 760,57 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-27 nutartimi atmestas, baigiant bylą paskirstoma 2698,88 Eur (su PVM 3265,65 Eur) bylinėjimosi išlaidų suma. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pareikšti iki bylos išnagrinėjimo pabaigos.

38Pažymėtina, kad skundžiamo sprendimo priėmimo metu, vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015-03-19 pakeitimų) 8.2 p. nustatytas maksimalus už advokato teikiamas teisines paslaugas užmokesčio dydžio koeficientas, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), jis už ieškinį yra 2,5 (t. y. 2,5 x 771,9 EUR = 1 929,75 EUR), vadovaujantis Rekomendacijų 8.3 p. už dubliką – 1,5 (t.y. 1,5x771,9 Eur = 1 157,85 EUR), vadovaujantis Rekomendacijų 8.16 už rašytinius paaiškinimus – 0,4 (t. y. 0,4 x 771,9 = 308,76 EUR). Taigi, bendras maksimalus atlygio dydis, vadovaujantis minėtomis Rekomendacijomis, galėtų sudaryti 3396,364 Eur. Už visas minėtas ieškovo atstovo suteiktas paslaugas ieškovas prašo priteisti 2698,88 Eur (su PVM 3265,65 Eur), todėl teismas sprendžia, kad mažinti ieškovės UAB „LitCon“ prašomų priteisti atstovavimo išlaidų šiuo konkrečiu atveju nėra teisinio pagrindo ir (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

39Ieškovo UAB „LitCon“ ieškinio reikalavimas vienu iš ieškinyje nurodytų pagrindų tenkintas, todėl iš atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ ieškovui UAB „LitCon“ priteistina 217 Eur žyminio mokesčio ir 3265,65 Eur atstovavimo išlaidų, viso 3482,65 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

41Ieškovės UAB „LitCon“ ieškinį tenkinti, ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinį atmesti.

42Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“, į. k. 172380181, 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimą Nr. (9.3)-113 dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir tiekėjo UAB „Gensera“, veikiančiojo jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Gargždų rangos darbai“, pripažinimo viešųjų pirkimų atviro konkurso laimėtoju.

43Priteisti ieškovei UAB „LitCon“, j. a. k. 123228761, iš atsakovės UAB „Raseinių vandenys“, j. a. k. 172380181, 3482,65 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt du eurai 65 ct) bylinėjimosi išlaidų.

44Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 4. Ieškovė UAB „Irdaiva“ ieškiniu taip pat prašė panaikinti atsakovės... 5. 2016-10-17 nutartimi bylos sujungtos į vieną bylą, paliekant civilinės... 6. Ieškovė UAB „LitCon“ nurodė, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“... 7. Ieškovės UAB „LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ taip pat teigė, kad ūkio... 8. Atsiliepime į ieškinius atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ prašo... 9. Trečiasis asmuo UAB „Gensera“ atsiliepime į ieškinius prašo ieškovių... 10. Trečiasis asmuo UAB „Inti“ atsiliepime į ieškinius prašo patenkinti... 11. Trečiasis asmuo UAB „Ademo grupė“ atsiliepime į ieškinius prašo... 12. Išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė teismui... 13. Ieškovės UAB „LitCon“ ieškinys tenkintinas, ieškovės UAB „Irdaiva“... 14. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ (toliau ir –... 16. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo tinkamumo... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo dėl neįprastai... 18. VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pateiktame pasiūlyme esant... 19. Siekiant, kad perkančioji organizacija nepiktnaudžiautų neįprastai mažos... 20. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad perkančiosios organizacijos sprendimas... 21. Teismas pažymi, kad nei atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016-09-02... 22. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad perkančioji organizacija, kilus abejonių... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė UAB... 24. Dėl Pirkimo laimėtojo kvalifikacijos... 25. Perkančioji organizacija sprendimą dėl Pirkimo dalyvių atitikimo... 26. VPĮ 93-941 straipsniuose numatyta teisė ginčyti perkančiosios organizacijos... 27. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūrų teisinį... 28. Dėl Pirkimo laimėtojo subrangovo UAB „Ademo grupė“ reikalaujamos... 29. Ieškovės UAB „LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ nurodo, kad atsakovė UAB... 30. VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje... 31. VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija... 32. Pastebėtina, kad ir kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad... 33. Dėl bylos procesinės baigties... 34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nuosekliai laikomasi... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 36. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 37. Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, ieškovė UAB „LitCon“ už... 38. Pažymėtina, kad skundžiamo sprendimo priėmimo metu, vadovaujantis Lietuvos... 39. Ieškovo UAB „LitCon“ ieškinio reikalavimas vienu iš ieškinyje nurodytų... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 41. Ieškovės UAB „LitCon“ ieškinį tenkinti, ieškovės UAB „Irdaiva“... 42. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“,... 43. Priteisti ieškovei UAB „LitCon“, j. a. k. 123228761, iš atsakovės UAB... 44. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...