Byla 2-1482/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos keliai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-790-372/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos keliai“ ieškinį atsakovams Telšių rajono savivaldybės administracijai ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus; tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Kvėdarsta“, uždaroji akcinė bendrovė „Jurmelsta“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Žemaitijos keliai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Telšių rajono savivaldybės administracijai ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, prašydamas panaikinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2013 m. kovo 20 d. sprendimą dėl pretenzijos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo dalį dėl atsakymo į pretenziją, įpareigoti Telšių rajono savivaldybės administraciją svarstyti viešojo pirkimo „Varnių miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“ procedūrų nutraukimo galimybę, jeigu, jos manymu, pirkimo sutarčiai įvykdyti pakanka žemesnės kvalifikacijos, nei buvo nustatyta pirkimo dokumentuose (konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės pozicija Nr. 5), vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą pareigą prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, jei konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės pozicijoje Nr. 5 nurodytas reikalavimas yra proporcingas pirkimo objektui, tačiau ūkio subjektų grupė UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „Jurmelsta“ nėra pateikusi dokumentų, kad atitinka šį kvalifikacijos reikalavimą.

5Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti minėto viešojo pirkimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir įpareigoti atsakovus nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Kvėdarsta“. Nurodė, kad ieškiniu keliamas perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo klausimas, todėl viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant užtikrinti, kad atliekant šias procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Ieškovo teigimu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas žymiai pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas, nes ieškovas turės kreiptis dėl žalos atlyginimo, ginčyti atsakovų ir trečiojo asmens sudarytą viešojo pirkimo sutartį, kt.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 8 d. nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo nuomone, sustabdžius ginčijamo viešojo pirkimo procedūras, būtų pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai, nes ieškovo ekonominis interesas būtų neproporcingai ginamas. Teismas pažymėjo, kad rekonstruojant Varnių miesto Dariaus ir Girėno gatvę planuojama įrengti šaligatvius, aptvėrimus, takus, kelio juostas, greitį mažinančius kalnelius, pralaidas, pastatyti kelio ženklus, išspręsti gatvės apšvietimo, autobusų sustojimo aikštelių ir kitas problemas. Rekonstrukcija siekiama užtikrinti bendrų eismo sąlygų pagerinimo, o tai susiję su eismo dalyvių sveikata ir gyvybės apsauga, t. y. didžiausiomis vertybėmis prieš kitus interesus. Teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas padarytų didesnę žalą visuomenei, o ne ieškovo interesams.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Žemaitijos keliai“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti ginčijamo viešojo pirkimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir įpareigoti atsakovus nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Kvėdarsta“, o esant pasirašytai viešojo pirkimo sutarčiai, sustabdyti šios sutarties ir visų sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Nurodo, kad ginčijamas viešasis pirkimas nėra sietinas nei su akivaizdžia ir neištaisoma žala visuomenei, susijusia su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga, nei su visuomenės intereso patenkinimo ypatinga skuba, kuri pateisintų poreikio viešojo pirkimo objektui iškėlimą virš sąžiningos tiekėjų konkurencijos. Ginčijamo viešojo pirkimo laimėtojas nustatytas dar 2012 m. liepos 24 d., o ankstesni dėl šio pirkimo vykę teisiniai ginčai pasibaigė 2012 m. rugsėjo 13 d., tačiau atsakovai net pusę metų nesiėmė jokių priemonių sudaryti viešojo pirkimo sutartį (užbaigti pirkimo procedūras). Akivaizdu, kad itin didelės skubos vykdyti darbus nėra. Juolab, kad perkami rekonstravimo darbai užtruks net 30 mėnesių. Viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų jų vykdymą. Byloje nėra duomenų, kad esama rekonstruotinos gatvės būklė keltų grėsmę eismo dalyvių saugumui, jų sveikatos bei gyvybės apsaugai. Viešųjų bylų nagrinėjimui nustatyti pakankamai trumpi terminai, todėl operatyvumo principas nebus pažeistas. Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Skundžiama nutartimi nesustabdžius ginčijamo viešojo pirkimo, buvo susilpnintas ieškovo pažeistų teisių gynybos mechanizmas. Nagrinėjamu atveju poreikio viešojo pirkimo objektui iškėlimas virš sąžiningos tiekėjų konkurencijos yra nepateisinamas. Ieškovo nuomone, teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu būtų ginamas tik ieškovo ekonominis interesas. Viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prašo skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, kadangi ginčijamo viešojo pirkimo objektas susijęs su eismo dalyviams saugių eismo sąlygų sudarymu. Šių priemonių taikymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes ieškovo interesas būtų ginamas visuomenės ar jos dalies interesų sąskaita. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1097-357/2012, įvertinęs pirkimo objekto svarbą, atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą tokios pat bylos turi būti sprendžiamos taip pat.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija prašo skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ginčijamas viešasis pirkimas skirtas eismo dalyvių sveikatai ir gyvybei apsaugoti, o šios didžiausios vertybės turi prioritetą prieš kitus interesus. Atsakovo nuomone, egzistuoja viešasis interesas į operatyvų Varnių miesto Dariaus ir Girėno gatvės sutvarkymą ir šio miestelio gyventojų saugumo padidinimą. Varnių miesto gyventojai ne kartą kreipėsi į savivaldybės administraciją ir kitas institucijas, kad minėta gatvė yra nesaugi ir kelia pavojų jų saugumui. Ginčijamas pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, todėl dėl delsimo pasirašyti pirkimo sutartį yra didelė rizika laiku neįsisavinti šių lėšų. Šios aplinkybės patvirtina objektyvaus poreikio perkamus darbus pradėti kiek įmanoma greičiau buvimą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų užtikrintas viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo viešasis interesas ir ieškovo turtiniai interesai, tačiau būtų atsisakyta užtikrinti viešąjį interesą, susijusį su visuomenės saugumo didinimu, o tai reikštų didesnės žalos kilimą. Atsakovas pažymi, kad viešojo pirkimo sutartis dar nėra sudaryta ne dėl atsakovo neveikimo, kaip klaidingai nurodo ieškovas, o dėl ieškovo nepagrįstai inicijuojamų teismo procesų. Ieškovas analogišką ieškinį jau yra reiškęs ir jo atsisakė.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos duomenimis, Telšių rajono savivaldybės administracija, būdama įgaliota Lietuvos automobilių kelių direkcijos, vykdo viešąjį pirkimą „Varnių miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“, kuriame 2012 m. liepos 24 d. buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu pripažintas ūkio subjektų grupės UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „Jurmelsta“ pasiūlymas (b. l. 17). Ieškovas, kurio kartu su partneriu UAB „Plungės lagūna“ pateiktas pasiūlymas užėmė antrą vietą, kreipėsi į Telšių rajono savivaldybės administraciją su pretenzija, o vėliau ir į teismą su ieškiniu, dėl ūkio subjektų grupės UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „Jurmelsta“ pateikto pasiūlymo neatitikimo minėto pirkimo sąlygų (Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys, Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1097-357/2012). Minėtoje byloje teismas nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau ieškovas dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą. Lietuvos automobilių kelių direkcija 2012 m. rugpjūčio 28 d. raštu informavo ieškovą, kad ji suinteresuota, jog perkamus darbus vykdytų tik kvalifikuotas tiekėjas, kurio pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, todėl viešojo pirkimo sutartį sudarytų tik su tiekėju (laimėtoju), kuris yra kvalifikuotas vykdyti darbus pirkimo objekte ir visiškai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus (b. l. 20). Ieškovo teigimu, jis, atsižvelgdamas į šią Lietuvos automobilių kelių direkcijos poziciją, pagrįstai tikėjo, kad sprendimas dėl pasiūlymo eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo bus peržiūrėtas, todėl ieškinio atsisakė. Ieškovas taip pat atsisakė minėto atskirojo skundo dėl teismo nutarties, kuria nebuvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovas 2013 m. kovo 6 d. kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją dėl informacijos suteikimo ir gavo 2013 m. kovo 12 atsakymą, kad pirkimo sutartis dar nesudaryta, dėl ko UAB „Kvėdarsta“ pateikė pretenziją (b. l. 21). Ieškovas taip pat buvo informuotas, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija nekeičia savo nuomonės dėl viešojo pirkimo rezultatų ir mano, jog pirkimo procedūros turėtų būti nutrauktos, kaip yra išaiškinusi Viešųjų pirkimų tarnyba, tačiau Telšių rajono savivaldybės administracijai nenutraukus pirkimo procedūrų (pagal VPĮ 14 straipsnio 2 dalį už pirkimo organizavimą atsako įgaliotoji perkančioji organizacija), Lietuvos automobilių kelių direkcija turės pasirašyti pirkimo sutartį. Dėl šių priežasčių ieškovas su pretenzijomis kreipėsi į atsakovus, o šiems jas atmetus, pateikė ieškinį, kurio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurias pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė taikyti.

14Atsižvelgiant į viešojo intereso sampratą, pagal kurią viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčijamo viešojo pirkimo objektas yra susijęs su viešuoju interesu, nes ginčijamu viešuoju pirkimu siekiama Varnių miesto gyventojams pagerinti saugias eismo sąlygas, t. y. apsaugoti jų gyvybes ir sveikatą. Tačiau būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras arba įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, CPK 4237 straipsnis) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės (savivaldybės) biudžeto arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad byloje nėra duomenų, jog esama rekonstruotinos gatvės būklė keltų grėsmę eismo dalyvių saugumui, jų sveikatos ir gyvybės apsaugai. Pažymėtina, kad pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, Varnių miesto gyventojams sąlygos iš esmės nepablogės, o tik tam tikrą ilgesnį laiką bus tokios pat, kokios buvo iki šiol. Telšių rajono savivaldybės administracija, atsiliepime į atskirąjį skundą nurodydama, kad Varnių miesto gyventojai ne kartą yra kreipęsi dėl rekonstruotinos gatvės sutvarkymo, nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, todėl šis argumentas atmetamas kaip nepagrįstas. Byloje nėra duomenų, kad nagrinėjamu atveju yra tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti ginčijamo viešojo pirkimo procedūras. Dėl to nėra teisinio pagrindo spręsti, kad ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje, kuri pagal savo pobūdį turėtų būti išnagrinėta operatyviai, padarys akivaizdžią ir nepataisomą žalą Varnių miesto gyventojų sveikatai ir gyvybei bei tokiu būdu pažeis viešąjį interesą. Atmetamas kaip nepagrįstas Telšių rajono savivaldybės administracijos atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentas, kad sustabdžius ginčijamo viešojo pirkimo procedūras, yra didelė rizika laiku neįsisavinti skirtų lėšų. Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių realią riziką prasti finansavimą. Be to, kaip minėta, tik užtikrinus skaidrų ir racionalų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Taigi, viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1761/2011). Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų apsaugotas tik ieškovo ekonominis interesas. Nagrinėjamu atveju taip pat būtų apsaugotas viešasis interesas, susijęs su viešųjų pirkimų ir lėšų panaudojimo skaidrumu.

15Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina dėl procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, pažeidimo (CPK 338 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis), o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas.). Ieškovas pirmosios instancijos teismo prašė tik sustabdyti ginčijamo viešojo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovus nesudaryti pirkimo sutarties, o atskiruoju skundu papildomai prašo, esant pasirašytai viešojo pirkimo sutarčiai, sustabdyti šios sutarties ir visų sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Kadangi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, ginčijamame pirkime pirkimo sutartis su laimėtoju dar nėra sudaryta, tenkintinas tik ieškovo prašymas sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovus nesudaryti pirkimo sutarties (CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1-2 punktai).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

17panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį ir išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iš esmės – sustabdyti viešojo pirkimo „Varnių miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“ procedūras ir įpareigoti Telšių rajono savivaldybės administraciją bei Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Kvėdarsta“ iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai