Byla e2-354-302/2016
Dėl neteisėtų viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo netenkino ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Enero“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Enero“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. e2-6354-340/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Enero“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei „Lietuvos paminklai“ dėl neteisėtų viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo netenkino ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Enero“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g.19, Klaipėda, rekonstravimo techninio projekto parengimas“, pirkimo Nr.163706 (toliau taip pat vadinama – Pirkimas).

4Ieškovas UAB „Enero“ ieškiniu prašo: 1) panaikinti atsakovo valstybės įmonės (toliau-VĮ) „Lietuvos paminklai“ 2015-10-23 raštu Nr.(1.9-9)1-1501 „Dėl pretenzijos“ įformintą viešųjų pirkimų komisijos sprendimą netenkinti ieškovo pretenzijos; 2) panaikinti atsakovo VĮ „Lietuvos paminklai“ viešųjų pirkimų komisijos 2015-10-16 protokolu Nr. A-21 priimtą sprendimą dėl dalyvių pasiūlymų ekonominio naudingumo įvertinimo rezultatų nustatymo ir pasiūlymų eilės sudarymo; 3) įpareigoti atsakovą VĮ „Lietuvos paminklai“ atmesti pirkimo dalyvio – jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Inžinerinė mintis“ ir Studio Gollwitzer architekten gmbH bei dalyvio jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Infes“ ir SIA „Nams“ pasiūlymus; 4) įpareigoti atsakovą VĮ „Lietuvos paminklai“ pateikti teismui ieškovo pirkimui pateiktą pasiūlymą; 5) įpareigoti atsakovą VĮ „Lietuvos paminklai“ pateikti teismui kitų pirkimui pasiūlymus pateikusių dalyvių pasiūlymus kartu su paaiškinimais; 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodo, kad du pirkimo dalyviai: UAB „Inžinerinė mintis“ (su partneriu) ir UAB „Infes“ (su partneriu) deklaravo vienodą pirkimo dokumentuose nustatyto ekonominio naudingumo kriterijaus P7 rodiklį, tačiau atsakovas šiems dalyviams už vienodo dydžio rodiklį skyrė skirtingą balų skaičių, o leisdamas pakeisti kriterijaus rodiklį, leido neteisėtai pakeisti pasiūlymą.

6Ieškovas UAB „Enero“ taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą VĮ „Lietuvos paminklai“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki sprendimo šioje byloje įsitiesėjimo. Ieškovas nurodė, kad Pirkimu perkamoms paslaugoms (techninio projekto parengimas) finansavimas nėra skirtas. Pirkimo laimėtojas turės parengti techninį projektą pagal teisės aktus, reglamentuojančius potencialius finansavimo šaltinius ir tuo užtikrinti ateityje vyksiančio rangos darbų pirkimo finansavimą. Šiuo metu nėra skubos sudaryti pirkimo sutartį su šiuo metu pasiūlymų eilėje pirmuoju numeriu esančiu UAB „Inžinerinė mintis“. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir sudarius sutartį su neteisėtu laimėtoju, vėliau skyrus valstybės biudžeto ir Europos sąjungos biudžeto lėšas ir tikrinant jų panaudojimo pagrįstumą dėl lėšų panaudojimo pažeidžiant teisės aktus atsakovas būtų įpareigotas grąžinti neracionaliai panaudotas lėšas, o ieškovo, kurio teisės pažeistos, teisės nebebūtų apgintos (nebebūtų galimybės Pirkimą grąžinti į padėtį iki ieškovo teisių pažeidimo).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi ieškovo UAB „Enero“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

9Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad bylose dėl viešųjų pirkimo procedūros teisėtumo paprastai konkuruoja du viešieji interesai – viešasis interesas, kad pirkimas vyktų teisėtai ir jame lėšos būtų naudojamos ekonomiškai, bei kitas viešasis interesas – visuomenės neatidėliotinas interesas Pirkimo objektu. Kiekvienu konkrečiu atveju prioritetas teikiamas tam viešajam interesui, kurio nepaisius, būtų sukeliamos didesnės neigiamos pasekmės, žala, nesukuriamas didesnis visuomeninis gėris. Byloje nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas prioritetą suteikė suinteresuotumui pirkimo objektu - Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g.19, Klaipėda, rekonstravimo techninio projekto pirkimui. Šis pirkimo objektas, teismo vertinimu, neabejotinai svarbus visuomenei, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų svarbaus projekto vykdymo laikiną sustabdymą.

10Ieškovo nurodytos galimos neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmės yra labai tolimos ir siejamos su tikimybė ateityje viešosios sutarties pagrindu neteisėtai gauti valstybės biudžeto ir Europos sąjungos biudžeto lėšas ir su tokio galimo neteisėto veiksmo pasekmėmis tolimoje perspektyvoje. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas viešųjų pirkimų bylose turi būti priimtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (CPK4238 str. 4 d.), tikimybė, kad per šį įstatymo nustatyta terminą bus sudaryta ir įvykdyta viešojo pirkimo sutartis bei gautos ir panaudotos pirkimui skirtos lėšos bei dėl jų panaudojimo kils neigiami padariniai, yra labai nedidelė.

11Ieškovo teiginį, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui patenkinus ieškinį tokio teismo spendimo įvykdymas pasidarys neįmanomas, teismas pripažino neįrodytu.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovas UAB „Enero“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-11-11 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t.y. ieškovo prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovą VĮ „Lietuvos paminklai“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki sprendimo šioje byloje įsitiesėjimo, o jei pirkimo sutartis sudaryta – įpareigoti atsakovą VĮ „Lietuvos paminklai“ sustabdyti su pirkimo laimėtoju sudarytą viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

141. Ieškinio pateikimo metu atsakovas jau buvo sudaręs pasiūlymų eilę ir buvo taikomas 15 dienų atidėjimo terminas iki viešojo pirkimo sutarties pasirašymo, todėl nepagrįsta teismo išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo neigiami padariniai gali atsirasti tik tolimoje perspektyvoje.

152. Ieškovo žiniomis, viešojo pirkimo sutartis su galimai neteisėtai parinktu tiekėju jau yra sudaryta ir vykdoma.

163. Jei dėl Pirkimo metu priimtų neskaidrių ir skubotų sprendimų nebus skirtas finansavimas iš Europos sąjungos biudžeto (šiuo metu jis dar nėra skirtas), neteisėtam Pirkimo laimėtojui už atliktus darbus (apie 400 000 Eur) bus apmokama ir Lietuvos valstybės biudžeto.

174. Ieškinio patenkinimo atveju, jeigu su laimėtoju jau bus sudaryta ar net įvykdyta viešojo pirkimo sutartis, jos nutraukimas taptų beprasmis, o teismo sprendimas nebeįgyvendinamas.

185. Atsakovas yra Valstybės įmonė, išlaikoma iš valstybėje gyvenančių ir veiklą vykdančių mokesčių mokėtojų pinigų. Šiuo atveju viešasis interesas – teisėtas, teisingas ir skaidrus piniginių lėšų panaudojimas. Teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, sudaromos prielaidos viešojo intereso pažeidimui ateityje, o ieškovo nuostolius pagal ieškinį dėl žalos atlyginimo turėtų dengti mokesčių mokėtojai.

196. Kadangi perkančiosios organizacijos vykdomas projektas finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dėl skubotų perkančiosios organizacijos sprendimų ir dėl teismo netaikytų laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija gali prarasti Europos sąjungos finansavimą (jis skiriamas tik tiems projektams, kurių laimėtojai parenkami skaidriai).

207. Viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1482/2013).

218. Ne ieškovas turi įrodinėti, kad neegzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras, o atsakovas turėtų įrodyti, kad būtent tik skubiai vykdant viešojo pirkimo procedūras būtų būti apgintas ir užtikrintas viešasis interesas.

229. Pažymėtina, kad Pirkimo objektas finansuojamas iš Europos Sąjungos 2014 – 2020 m. struktūrinės paramos lėšų, Pirkimo sutartį numatoma vykdyti iki 2016-12-31, o bendra sutarties trukmė ne ilgesnė kaip iki 2017-06-01 (Pirkimo sąlygų 13.3 p.), taigi nėra skubos Pirkimą vykdyti nedelsiant.

2310. Pirkimo objekte, t.y. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastate, kūrybinė veikla yra ir bus vykdoma iki bus nupirkti rangos darbai pagal parengtą techninį rekonstrukcijos projektą.

24Atsakovas VĮ „Lietuvos paminklai“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

251. Bylose dėl viešųjų pirkimų turi būti laikomasi privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai priešpastatytais sprendimais pretenzijoje (CPK 4233 str. 2-3 d.).

26Ieškovas 2015-10-19 pretenzijoje nurodė reikalavimą „pataisyti 2015-10-16 raštu Nr. (1.9-9)1-1466 „Dėl viešojo pirkimo“ pateiktą informaciją, nurodant tokį vertinimą, kuris buvo viešai paskelbtas visiems Konkurso suinteresuotiems dalyviams vokų su pasiūlymų A dalimi atplėšimo procedūroje“. Ieškinio dalykas yra iš esmės pakeistas, reiškiamas iš esmės naujas ieškinio pagrindas, todėl iškelta civilinė byla turi būti nutraukta (CPK 293 str. 2 p.).

272. Net ir patenkinus ieškovo ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje išreikštą reikalavimą (patikslinus pasiūlymo P7 kriterijaus vertinimą), ieškovo pasiūlymas nebūtų pripažintas laimėtoju. Tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje dėstomi reikalavimai neturi poveikio ieškovo interesams.

283. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tik vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.), be kita ko reiškiančiu, kad pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas. Pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti perkančioji organizacija patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t.y. jei sustabdymas yra ekonomiškai netikslingas. Nagrinėjamu atveju prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti Pirkimą ir įsisavinti Europos Sąjungos lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2479/2011).

294. Ginčijamo viešojo pirkimo objektas yra Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstravimo techninio projekto rengimo paslaugos. Objekto rekonstravimo prioritetinis poreikis buvo įvertintas ir nustatytas Pastato būklės vertinimo paveldosaugos aspektu išvadose, kur konstatuota, kad „Pastatas statytas 1963-1964 metais, 1988 metais pritaikytas Muzikinio teatro funkcijai, tačiau iš esmės buvo atliekamas tik paprastasis remontas. Fasadų granitinis tinkas vietomis aptrupėjęs, gabalais remontuotas neatitaikius spalvos, ypatingai H. Manto gatvės vertikalės aklina plokštuma“. Esant prastai Objekto fizinei būklei, keltini ypač skubaus ir operatyvaus objekto rekonstravimo darbų reikalavimai.

305. Objektas nuo 2014 metų yra finansuojamas pagal valstybės investicijų projektų sąrašą ir 2015 metais skirta būtent techninio projekto parengimo paslaugoms 289 620 Eur suma (Kultūros ministro 2015-01-14 įsakymas Nr. ĮV-25 „Dėl valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytų kapitalo investicijų 2015 m. skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“).

31Objektas yra įtrauktas į Europos Sąjungos finansuojamos Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos prioritetinį kultūros infrastruktūros objektų modernizavimo sąrašą su patvirtintu 4 999 999 Eur vertės preliminariu investicijų poreikiu (Kultūros ministro 2015-06-08 įsakymo Nr. ĮV-373 priedas Nr. 2).

32Pagal Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos finansavimo aprašą, pareiškėjai, kurie įtraukti į nurodytą sąrašą, kartu su paraiška turės pateikti ir projektinius pasiūlymus, kurie yra ginčijamo viešojo pirkimo įsigyjamų paslaugų sudėtinė dalis. Kvietimo pateikti paraiškas metu nepateikus minėtų dokumentų, projektas bus laikomas neatitinkančiu programos finansavimo aprašo reikalavimų ir praras šiuo metu numatytą finansavimą.

33Skubą projektavimo darbų pirkimui pagrindžia ir tai, kad po jų pagal atskirą viešąjį pirkimą nupirktus rangos darbus numatyta užbaigti 2014-2020 metų laikotarpiu.

346. 2015-11-23 vykusiame Klaipėdos muzikinio teatro pastato rekonstravimo techninio projekto pristatyme, kuriame dalyvavo seimo narys Raimundas Paliukas, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, teatro vadovas Ramūnas Kaubrys bei kiti svarbūs asmenys, visuomenei jau pristatytas ketinamas įgyvendinti projektas, jo socialinė ir ekonominė nauda.

357. Objekto paskirtis - viešųjų paslaugų teikimas užtikrinant visuomenės kultūrinį švietimą, todėl egzistuoja viešasis interesas objekto rekonstrukcija.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Atskirasis skundas netenkintinas.

38Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę ‑ viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (4237 str. 1 d.).

39Į Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-2864-340/2016 (duomenys gauti iš Lietuvos teismu informacinės sistemos LITEKO) yra pateikti įrodymai, kad atsakovas – perkančioji organizacija VĮ „Lietuvos paminklai“ 2015-11-13 sudarė viešojo pirkimo sutartį (projektavimo paslaugų sutartį) Nr. TPS-12 su laimėtojais UAB „Inžinerinė mintis“ ir Studio Gollwitzwe architekten gmbh, atstovaujamais UAB „Inžinerinė mintis“. Šie duomenys ir įrodymai patvirtina, kad Pirkimo procedūros jau yra pasibaigę (CPK 4237 2 d. 1 d., VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.) ir laikinųjų apsaugos priemonių (Pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo klausimas nebetikslingas. Pasibaigus Pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1856-236/2015, 2015-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1710-178/2015). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pasibaigus pirkimui išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011; 2013-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-868/2013; 2014-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1937/2014). Tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaryta po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnės instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs tokį prašymą, apeliacinės instancijos teismas priima procesinį sprendimą, kuriuo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas. Pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti prašymą, kurio dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-07-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-178/2015).

40Nors ieškovo UAB „Enero“ atskirajame skunde be prašymo stabdyti Pirkimo procedūras, taip pat reiškiamas ir prašymas sustabdyti sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą, šis prašymas nebuvo keliamas ir išnagrinėtas pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi, atitinkamai negali būti ir atskirojo skundo dalykas (CPK 301 str. 1 d.).

41Pažymėtina ir tai, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-2864-340/2016 2016-01-06 priėmė sprendimą ieškinį atmesti, taigi pripažino ieškinį nepagrįstu. Nors sprendimas, nepasibaigus jo apskundimo terminui, dar neįsiteisėjo, teismų praktikoje (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-683-236/2015) aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, vertinama (kartu su kitomis aplinkybėmis), kaip rodanti ieškinio preliminarų nepagrįstumą, kai sprendžiamas tokiose bylose laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas.

42Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamą nutartį, kaip teisėtą ir pagrįstą, palikti nepakeistą. Naikinti ar keisti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

43Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

44Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovas VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo viešąjį pirkimą atviro... 4. Ieškovas UAB „Enero“ ieškiniu prašo: 1) panaikinti atsakovo valstybės... 5. Ieškovas nurodo, kad du pirkimo dalyviai: UAB „Inžinerinė mintis“ (su... 6. Ieškovas UAB „Enero“ taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi ieškovo UAB... 9. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad bylose dėl viešųjų pirkimo... 10. Ieškovo nurodytos galimos neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo... 11. Ieškovo teiginį, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovas UAB „Enero“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. Ieškinio pateikimo metu atsakovas jau buvo sudaręs pasiūlymų eilę ir... 15. 2. Ieškovo žiniomis, viešojo pirkimo sutartis su galimai neteisėtai... 16. 3. Jei dėl Pirkimo metu priimtų neskaidrių ir skubotų sprendimų nebus... 17. 4. Ieškinio patenkinimo atveju, jeigu su laimėtoju jau bus sudaryta ar net... 18. 5. Atsakovas yra Valstybės įmonė, išlaikoma iš valstybėje gyvenančių ir... 19. 6. Kadangi perkančiosios organizacijos vykdomas projektas finansuojamas... 20. 7. Viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų... 21. 8. Ne ieškovas turi įrodinėti, kad neegzistuoja viešasis interesas,... 22. 9. Pažymėtina, kad Pirkimo objektas finansuojamas iš Europos Sąjungos 2014... 23. 10. Pirkimo objekte, t.y. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastate,... 24. Atsakovas VĮ „Lietuvos paminklai“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį... 25. 1. Bylose dėl viešųjų pirkimų turi būti laikomasi privalomos... 26. Ieškovas 2015-10-19 pretenzijoje nurodė reikalavimą „pataisyti 2015-10-16... 27. 2. Net ir patenkinus ieškovo ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje... 28. 3. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tik vadovaujantis... 29. 4. Ginčijamo viešojo pirkimo objektas yra Klaipėdos valstybinio muzikinio... 30. 5. Objektas nuo 2014 metų yra finansuojamas pagal valstybės investicijų... 31. Objektas yra įtrauktas į Europos Sąjungos finansuojamos Kultūros objektų... 32. Pagal Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos finansavimo... 33. Skubą projektavimo darbų pirkimui pagrindžia ir tai, kad po jų pagal... 34. 6. 2015-11-23 vykusiame Klaipėdos muzikinio teatro pastato rekonstravimo... 35. 7. Objekto paskirtis - viešųjų paslaugų teikimas užtikrinant visuomenės... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Atskirasis skundas netenkintinas.... 38. Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias... 39. Į Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-2864-340/2016 (duomenys... 40. Nors ieškovo UAB „Enero“ atskirajame skunde be prašymo stabdyti Pirkimo... 41. Pažymėtina ir tai, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 42. Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamą nutartį, kaip teisėtą ir... 43. Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 44. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti...