Byla 2-1156/2014
Dėl išlaidų trūkumams ištaisyti (nuostolių) atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo daugiabučio namo savininkų bendrijos „Lyros bendrija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1600-221/2014 pagal ieškovo DNSB „Lyros bendrija“ ieškinį atsakovams UAB „Šebsta“ ir UAB „Centromera“ dėl išlaidų trūkumams ištaisyti (nuostolių) atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas DNSB „Lyros bendrija“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų UAB „Šebsta“ ir UAB „Centromera“ solidariai 151 384,31 Lt išlaidų gyvenamojo namo, adresu ( - ), statybos darbų defektams pašalinti, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų UAB „Šebsta“ ir UAB „Centromera“ turtą, turtines teises ir pinigines lėšas 151 384,31 Lt sumai, paliekant teisinę galimybę atsakovams iš areštuotų sumų atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas nurodė, kad atsakovai vengia skirti didesnes sumas namo konstrukcijų defektų išsamiam tyrimui bei remontui, todėl gali vengti vykdyti ir galimai palankų ieškovui teismo sprendimą dėl nuostolių priteisimo. Ieškovo nuomone, ieškinio suma atsakovams yra pakankamai didelė, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi tenkino ieškovo DNSB „Lyros bendrija“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nutarė areštuoti atsakovams UAB „Šebsta“ ir/arba UAB „Centromera“ priklausantį turtą 151 384,31 Lt dydžiui.

7Atsakovas UAB „Šebsta“ 2014 m. balandžio 2 d. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartį. Nurodė, jog ieškinio suma (151 384,31 Lt) atsakovui UAB „Šebsta“ nėra didelė. Atsakovas yra sėkmingai veikianti statybos bendrovė, kurios turtas sudaro 7 674 705 Lt, įsipareigojimai - 4 555 185 Lt, kurie yra trumpalaikiai, bendrovės pelnas – 447 847 Lt. Atsakovas stato stambius objektus, kurių bendra vertė 35 mln. Lt. Vykdomi statybos darbai užtikrina, kad atsakovas ateityje gaus pajamų, kurios būtų pakankamos įvykdyti jam galimai nepalankų teismo sprendimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs atsakovo UAB „Šebsta“ atskirąjį skundą ir sutikęs su jame nurodytais argumentais, 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi panaikino savo paties 2014 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Šebsta“ atžvilgiu.

10Teismas nurodė, kad skundžiama nutartis priimta neturint išsamių duomenų apie atsakovo turtinę padėtį. Atsižvelgdamas į atsakovo atskirajame skundė nurodytus argumentus bei pateiktus įrodymus – atsakovo turimą turtą, įsipareigojimus (jų santykį), jų vykdomą veiklą, gaunamą pelną, apyvartą ir kt., teismas padarė išvadą, kad ieškovo reikalaujama priteisti suma atsakovui UAB „Šebsta“ nelaikytina didele, nesant įrodymų, kad atsakovas realiai ėmėsi kokių nors veiksmų, siekdamas perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims ar kitaip sumažinti savo galimybes vykdyti prievolinius įsipareigojimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą, nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju yra reali grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas DNSB „Lyros bendrija“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB „Šebsta“ atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo reikalaujama priteisti suma atsakovui UAB „Šebsta“ nelaikytina didelė, yra paviršutiniška, prieita formaliai ir netinkamai vertinant atsakovo UAB „Šebsta“ atskirajame skunde nurodytus argumentus ir pateiktus įrodymus. Atsakovas UAB „Šebsta“ savo atskirojo skundo teiginių nepagrindė patikimais įrodymais, nes pateikė tik 2013 m. balanso kopiją bei projektų suvestinę.
 2. Atsakovo UAB „Šebsta“ pateiktas 2013 m. balansas nėra patikimas tariamai geros šio atsakovo turtinės-finansinės padėties įrodymas ir nepatvirtina neva geros šios bendrovės turtinės-finansinės padėties. Atsakovo 2013 m. balansas iki šiol nepateiktas juridinių asmenų registrui, nėra patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo, kas suteikia pagrindo abejoti jo duomenų patikimumu. Bet kokiu atveju, balanso duomenys patikimai neatskleidžia bendrovės turtinės finansinės padėties, kadangi į bendrovės balansą gali būti įtrauktos vertės, kuriomis bendrovė realiai negali disponuoti – įkeisto turto vertė, lizingo būdu įgyto turto vertė, iš skolininkų gautinos sumos. Balanse nurodomas bendrovės trumpalaikis turtas yra laikinas, dažnai - nematerialus, iš kurio išieškojimo vykdyti paprastai nėra realių galimybių. Iš atsakovo balanse nurodyto ilgalaikio turto aptartinas tik materialus turtas, tačiau, nurodant šio turto vertę neatskleidžiamos trečiųjų asmenų teisės į šį turtą (lizingas, įkeitimai, areštai). Kaip matyti iš nekilnojamojo turto registro išrašų, didžioji dalis atsakovo turimo nekilnojamojo turto yra įkeista arba areštuota.
 3. Atsakovo UAB „Šebsta“ pateikta projektų suvestinė nėra pagrįsta jokiais įrodymais (CPK 178 str.), todėl pirmosios instancijos teismas apskritai neturėjo plačiau jos vertinti, o turėjo konstatuoti, kad paminėtoje projektų suvestinėje nurodomos aplinkybės yra neįrodytos. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai ir argumentai, kuriais remiamasi sutinkant su UAB „Šebsta“ atskiruoju skundu, nurodyti abstrakčiai, konkrečių įrodymų vertinimas nepateikiamas.
 4. Pats atsakovas, pateikdamas 2013 m. balansą, nurodė, kad UAB „Šebsta“ įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, tad jau vien tai kelia pagrįstų abejonių dėl atsakovo mokumo (ĮBĮ 2 str. 8 p.). Pirmosios instancijos teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė.
 5. Kad atsakovui UAB „Šebsta“ gali kilti sunkumų vykdant teismo sprendimą nurodo ir duomenys iš Turto arešto registro, kuriame be šioje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra įregistruoti dar du turto areštai – 74 599,90 Lt ir 409 721,12 Lt.
 6. Ieškovo nurodomos aplinkybės patvirtina, kad UAB „Šebsta“ neįrodė, jog šioje byloje pareikštas 151 384,31 Lt turtinis reikalavimas šiai bendrovei laikytinas nedideliu. Sutikdamas su neįrodytais UAB „Šebsta“ argumentais ir reikiamai neištyręs faktinių aplinkybių bei tinkamai neįvertinęs atsakovo pateiktų įrodymų, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą 2014 m. balandžio 3 d. nutartį, pažeidė CPK 178 str., 185 str., 263 str. 1 d. normas, dėl ko klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo buvo išspręstas iš esmės neteisingai (CPK 329 str. 1 d.).

13Atsiliepimu į skundą atsakovas UAB „Šebsta“ su ieškovo atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovo UAB „Šebsta“ finansinės padėtis yra gera ir jam nebūtų sunku įvykdyti galimai nepalankų teismo sprendimą, nes atsakovo metinis pelnas ženkliai viršija ieškinio sumą. Atsakovas vykdo stambių objektų statybas, bendra vykdomų projektų vertė sudaro 35 346 309 Lt, kas užtikrina, kad atsakovas ateityje gaus pakankamai pajamų.
 2. Atskirajame skunde ieškovas nepagrįstai aiškina, kad atsakovo UAB „Šebsta“ 2013 m. balansas yra nepatikimas įrodymas. Atsakovo 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentai dar nėra pateikti juridinių asmenų registrui, kadangi šiuo metu atliekamas jų auditas, po kurio jie bus tvirtinami ir teikiami registrui kaip tai nustato CK 2.66 str. 4 d. Finansinės atskaitomybės duomenų nepateikimas registrui negali paneigti juose esančių duomenų tikrumo, juolab, kad jie yra pasirašyti direktoriaus ir vyr. buhalterės, kurie įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų atitikimą tikrovei. Priešingai nei teigia ieškovas, finansinės atskaitomybės dokumentai visapusiškai atkleidžia juridinio asmens finansinę situaciją.
 3. Atsakovo vykdomų projektų suvestinė yra pasirašyta direktoriaus, kuris yra atsakingas už duomenų tikrumą, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą abejoti atsakovų nurodytais duomenimis. Ieškovo reikalavimas atsakovui pateikti sutartis, projektinę dokumentaciją, objektines sąmatas ir pan., pažeistų atsakovo teises bei interesus, nes šiuose dokumentuose yra atsakovo komercinę paslaptį sudaranti informacija apie kainodarą, statybos technologijas ir pan. (CK 1.116 str.).
 4. Ieškovas nepagrįstai sutapatina bendrovės finansinę padėtį su jai priklausančio nekilnojamojo turto verte. Bendrovės finansinė padėtis yra žymiai platesnė sąvoka, apimanti visą bendrovei priklausantį turtą, vykdomą veiklą ir iš jos gaunamas pajamas. Ieškovo nurodyti turto arešto aktai nepaneigia atsakovo geros finansinės būklės. Turto arešto aktas Nr. 2014019483 atspindi laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal Ruukki products AS ieškinį atsakovams UAB „Šebsta“ ir UAB „Conmaster“ dėl skolos priteisimo. Šioje byloje yra sudaryta taikos sutartis, pagal kurią skolos grąžinimas yra išdėstytas terminui.
 5. Atsakovas UAB „Šebsta“ yra sėkmingai veikianti bendrovė, su didele apyvarta (pardavimo pajamos virš 7 mln. Lt) ir stabiliu pelnu (per paskutinius du metus pelnas viršijo 400 tūkst. Lt). Ieškovas be pagrindo sureikšmina atsakovo per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus, kurie siekia apie 4,5 mln. Lt. Šis dydis turėtų būti vertinamas kartu su per vienerius metus gautinomis sumomis, kurios siekia apie 4,8 mln. Lt. Dėl to trumpalaikių įsipareigojimų dydis nepaneigia geros atsakovo finansinės būklės ir ieškinio suma šiam atsakovui nėra didelė.
 6. Kito atsakovo UAB „Centromera“ turtinė padėtis taipogi yra gera, nes ši bendrovė pateikė į bylą informaciją, jog valdo žemės sklypus, kurių vertė viršija 10 mln. Lt, o banko sąskaitose yra per 1 mln. Lt. Dėl to teismas panaikino ir atsakovui UAB „Centromera“ pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, o ieškovas to neskundė. Ieškovo reikalavimai atsakovams yra solidarūs, todėl ieškinio patenkinimo atveju visa suma galėtų būti išieškota iš bet kurio atsakovo. Dėl to nėra jokio pavojaus sprendimo įvykdymui.
 7. Ieškovo ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti CPK 144 str. 1 d. prasme, kadangi pagal į bylą pateiktus įrodymus negalėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Ieškovo teiginiai apie stogo defektus ir jų šalinimo išlaidas grindžiami Stogo konstrukcijų būklės aktu ir prie jo pridėta lokaline sąmata. Minimame akte nėra aprašoma, kokie veiksmai buvo atlikti, o nurodomos tik prielaidos apie defektus ir rekomenduojama atlikti papildomus tyrimus. Lokalinė sąmata nėra pasirašyta, neaišku kas ją parengė, iš jos tūrinio neįmanoma patikrinti statybos darbų sudėties, kiekių bei kainų. Dėl to ieškovo pateikti šie įrodymai yra nepatikimi ir jai negalima vadovautis. Ieškovo teiginiai apie stogo dangos netinkamą kokybę ir iš jų kylantis ieškinio reikalavimas yra nepagrįsti.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

15Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas panaikino atsakovui UAB „Šebsta“ pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, laikytina teisėta ir pagrįsta. Šis klausimas sprendžiamas neperžengiant atskirajame skunde nustatytų ribų – skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimo (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.). Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

16Patenkinęs atsakovo UAB „Šebsta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė panaikinti savo paties 2014 m. kovo 21 d. nutartimi atsakovų UAB „Šebsta“ ir UAB „Centromera“ atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – jų turto areštą 151 384,31 Lt sumai.

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones grindė iš esmės tuo, jog ieškinio suma atsakovui nėra didelė, ką įrodė atsakovas UAB „Šebsta“ pateikęs įrodymus apie savo finansines galimybes bei turtinę padėtį. Tuo tarpu apeliantas su tokia teismo pozicija nesutinka ir atskirąjį skundą iš esmės argumentuoja tuo, kad atsakovas UAB „Šebsta“ nepagrindė teiginio, jog ieškinio suma jam yra nedidelė, nes atsakovas pateikė tik 2013 m. balanso kopiją bei projektų suvestinę, kurie negali būti laikomi patikimais įrodymais.

18Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant didelei ieškinio sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis). Dėl to kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-28/2010). Ar suma yra didelė, būtina vertinti atsižvelgiant į ginčo subjektus ir kitas aplinkybes, susijusias (lemiančias) su konkretaus subjekto turtine padėtimi, nes objektyvus didelės sumos slenksčio nustatymas negalimas. Būtina atsižvelgti ir į tai, jog atsakovo valdomas nuosavybės teise turtas, įstatinis kapitalas yra žymiai didesni už ieškinio sumą.

19Atsakovas, prieštaraudamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nurodė bei pateikė duomenis apie tai, kad per 2013 metus uždirbo 447 847 Lt pelno. Ši suma tris kartus viršija ieškovo reikalavimų sumą. Taip pat atsakovo 2013-12-31 balanso duomenimis bendrovė turi viso 7 674 705 Lt vertės turto, trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 4 555 185 Lt, o per vienerius metus gautinos sumos – 4 881 396 Lt. Be to, atsakovas pateikė vykdomų projektų suvestinę, iš kurios matyti, jog atsakovas vykdo stambių objektų statybas, bendra vykdomų projektų vertė sudaro apie 35 mln. Lt, kas, teismo manymu, iš tiesų leidžia pagrįstai tikėtis, jog atsakovas ir ateityje gaus pajamų, iš kurių galės įvykdyti teismo sprendimą.

20Ieškovo teiginiai, kad šie atsakovo pateikti duomenys nepatikimi, yra deklaratyvūs ir formalūs, paremti vien tik prielaidomis. Ieškovas apart spekuliatyvių teiginių nepateikė jokių įrodymų apie sunkią atsakovo finansinę padėtį, nesugebėjimą atsiskaityti su kreditoriais arba mėginimus paslėpti turtą, todėl pripažintina, jog jis nepaneigė atsakovo pateiktų duomenų. Kaip teisingai nurodo atsakovas, nors 2013 m. balansas ir nepateiktas viešajam registrui, tačiau šie duomenys yra patvirtinti ir pasirašyti bendrovės direktoriaus ir vyr. buhalterės, kurie įstatymų nustatyta tvarka atsako už dokumentų atitikimą tikrovei, dėl to šiais duomenimis netikėti teismas neturi pagrindo. Atsakovo balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie atsakovo turtinę padėtį, finansinį pajėgumą.

21Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, teisinę reikšmę turi viso atsakovo turimo turto (trumpalaikio ir ilgalaikio turto, nuosavo kapitalo) santykis su jo įsipareigojimais. Tokia išvada darytina atsižvelgiant ir į teismo sprendimo, kuriuo priteisiama tam tikra pinigų suma, vykdymo ypatumus, nes vykdymo procese išieškojimą nukreipti galima į bet kokį atsakovo turtą. Pažymėtina, kad įmonės finansinė būklė gali kisti. Pasikeitus atsakovo turtinei padėčiai ar atsiradus kitų aplinkybių, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimas byloje neužkerta kelio ieškovui pakartotinai kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-302/2009).

22Byloje nėra jokių įrodymų apie atsakovo mėginimą savo turtą perleisti ar suvaržyti, paslėpti ar kitaip vengti įvykdyti teismo sprendimą. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis dabartiniu metu UAB „Šebsta“ atsakovu dalyvauja dar tik viename teisminiame ginče dėl 132 tūkst. Lt priteisimo (Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-8511-328/2014). Tuo tarpu ieškovo minima byla dėl 409 tūkst. Lt priteisimo nutraukta, patvirtinus taikos sutartį (Vilniaus apygardos teismo 2014-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-4184-392/2014), be to, šioje byloje UAB „Šebsta“ taip pat buvo solidariuoju bendraatsakoviu su kita bendrove UAB „Conmaster“. Būtent dėl pastarosios neatsiskaitymo su UAB „Šebsta“ ir susidarė toje byloje ginčijamas įsiskolinimas. Taigi, kaip matyti, atsakovas neturi didesnių ginčų su kreditoriais, nei vienas iš pastarųjų nekvestionuoja atsakovo materialinių pajėgumų, nėra pareiškęs pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo ar pan. Todėl atmestinas ieškovo teiginys, jog vien tai, kad įmonės įsipareigojimai (mokėtinos sumos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertė leidžia teigti apie jos sunkią turtinę padėtį, nes tuo pačiu ieškovas neįvertina atsakovo gautinų sumų bei potencialaus pelno. Atsižvelgtina ir į tai, jog pastaraisiais metais statybų sektorius išgyvena ekonominį pakilimą (CPK 182 str. 1 p.), kas leidžia daryti prielaidas apie atsakovo veiklos teigiamas perspektyvas bent jau artimiausiu laikotarpiu.

23Paminėtina ir tai, kad skolininkų daugeto faktas gali turėti įtakos vertinant riziką, ar teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškovas, grįsdamas pareikštą reikalavimą solidaria atsakovų pareiga atlyginti žalą, kaip laikinąją apsaugos priemonę prašė areštuoti visų bendraskolių turtą. Tokiu atveju prašymą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti ne tik į ieškovo teises bei interesus – ieškovo prašomą priteisti didelę pinigų sumą bei jo įrodinėjamą prievolės rūšį, kuri lemia skolininkų daugeto rūšį, bet ir į atsakovų teisinį statusą, jų skaičių bei turtinę padėtį. Jeigu atsakovais patraukti keli solidarieji bendraskoliai ir jie pateikia duomenų apie savo gerą ir stabilią finansinę padėtį, grėsmė, kad ieškovui galimas palankus teismo baigiamasis aktas bus neįvykdytas, sumažėja arba apskritai jos neatsiranda (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-568/2009).

24Nagrinėjamuoju atveju kartu su UAB „Šebsta“ atsakovu patrauktas ir antras atsakovas – UAB „Centromera“. Kaip matyti iš bylos medžiagos bei LITEKO duomenų, Kauno apygardos teismas 2014-04-24 nutartimi panaikino UAB „Centromera“ atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas konstatavo, kad atsakovas UAB „Centromera“ yra dešimt metų Kaune sėkmingai veikianti įmonė, kurianti ir plėtojanti gyvenamųjų būstų projektus, bei pateiktus įrodymus – atsakovo turimą turtą (vien atsakovo turimų žemės sklypų vertė yra virš 10 mln. Lt), kuris ne visas yra įkeistas, pinigines lėšas (apie 1,2 mln. Lt), padarė išvadą, kad ieškovo reikalaujama priteisti suma atsakovui UAB „Centromera“ nelaikytina didele.

25Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui galėtų pagrįsti aplinkybės, patvirtinančios, kad atsakovas yra nesąžiningas, ketina slėpti ar perleisti savo turtą tretiesiems asmenims ir pan. Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių nenustatyta. Todėl nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui savaime nepagrindžia ir aplinkybė, kad atsakovo atžvilgiu yra iškeltos kitos civilinės bylos. Nenustačius jokių nesąžiningų atsakovo veiksmų, nėra pagrindo teigti, kad vien civilinės bylos užvedimas keltų grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

26Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra būtina nustatyti dvi sąlygas: 1) ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas; 2) egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.

27Tokiu būdu, atsižvelgus į aukščiau išdėstytus argumentus, pripažintina, kad atsakovas paneigė minėtą antrą sąlygą - objektyvios grėsmės (dėl didelės ieškinio sumos) būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, todėl teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

28Teismas, atsakydamas į atsakovo atsiliepime iškeltą klausimą dėl ieškinio pagrįstumo, atkreipia dėmesį, jog klausimai dėl ieškinio pagrįstumo ir faktinių aplinkybių, bus galutinai išspręsti ištyrus ir įvertinus pateiktus įrodymus teisme priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Pirmosios instancijos teismas prima facie įvertino ieškinį bei pateiktus įrodymus, juos priėmė ir tuo patvirtino, jog jų pakanka įsitikinti, jog ieškinys, remiantis faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau nevertina atsakovo argumentų, susijusių su pareikšto ieškinio pagrįstumo vertinimu. Laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas.

29Atsižvelgiant į išdėstytą skundžiama nutartis paliktina nepakeista, o ieškovo atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas DNSB „Lyros bendrija“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas taip pat prašė taikyti... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi tenkino ieškovo DNSB... 7. Atsakovas UAB „Šebsta“ 2014 m. balandžio 2 d. pateikė atskirąjį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs atsakovo UAB „Šebsta“ atskirąjį... 10. Teismas nurodė, kad skundžiama nutartis priimta neturint išsamių duomenų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas DNSB „Lyros bendrija“ prašo panaikinti Kauno... 13. Atsiliepimu į skundą atsakovas UAB „Šebsta“ su ieškovo atskiruoju... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 16. Patenkinęs atsakovo UAB „Šebsta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą panaikinti... 18. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti... 19. Atsakovas, prieštaraudamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nurodė... 20. Ieškovo teiginiai, kad šie atsakovo pateikti duomenys nepatikimi, yra... 21. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, teisinę... 22. Byloje nėra jokių įrodymų apie atsakovo mėginimą savo turtą perleisti ar... 23. Paminėtina ir tai, kad skolininkų daugeto faktas gali turėti įtakos... 24. Nagrinėjamuoju atveju kartu su UAB „Šebsta“ atsakovu patrauktas ir antras... 25. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien didelė ieškinio suma... 26. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra... 27. Tokiu būdu, atsižvelgus į aukščiau išdėstytus argumentus, pripažintina,... 28. Teismas, atsakydamas į atsakovo atsiliepime iškeltą klausimą dėl ieškinio... 29. Atsižvelgiant į išdėstytą skundžiama nutartis paliktina nepakeista, o... 30. Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 32. Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį nepakeistą....