Byla 2-1418-619/2017
Dėl skolos, delspinigių išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, sekretoriaujant Violetai Kamašinienei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui E. Š., išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo RUAB Statra ieškinį atsakovui UAB FUCUS statyba dėl skolos, delspinigių išieškojimo ir

Nustatė

2

 1. RUAB „Statra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 800 818,26 Eur skolos, 72 073,64 Eur delspinigių, 6 proc. procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinį grindė 2012-08-09 d. statybos rangos sutartimi Nr. P-B36-SD-2012-08-003, 2012-11-09 statybos rangos sutartimi Nr. P-B36-SD-2012-11008, pateiktomis sąskaitomis faktūromis.
 2. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad pagal aukščiau nurodytas sutartis su ieškovu yra pilnai atsiskaitęs, tą patvirtina atliktų mokėjimų kopijos bei 2014-02-11 aktas dėl skolų suderinimo. Prašė ieškinį atmesti bei skirti baudą ieškovui už piktnaudžiavimą procesu, 5 792 Eur, pusė šios sumos priteisiant atsakovui – 2 896 Eur, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 3. Dublike ieškovas nurodė, kad iš atsakovės priteistina 115 458,28 Eur skola už atliktus darbus bei 1 039,12 Eur delspinigių, o ieškovei reiškiant ieškinį, tiek ieškinio tekste, tiek reikalavime dėl techninės spausdinimo klaidos buvo neteisingai nurodyta ieškinio suma, ji turėjo būti 116 497,35 Eur, kuri yra taisytina. Taip pat nurodė, kad šalių pagal sutartis buvo susitarta, kad tuo atveju, jeigu ieškovė parduos nekilnojamąjį turtą mažesne kaina, nei jis buvo įgytas, tuomet atsakovė sumokės papildomas pinigines sumas ieškovei ir atitinkamai perleis nekilnojamojo turto vienetų, kad ieškovė nebūtų patyrusi nuostolio dėl atsiskaitymo su atsakove. Atsakovei atsiskaičius su ieškove perleidžiant jai nekilnojamojo turto objektus, ieškovė vėliau juos pardavusi gavo net 115 965 Eur mažiau nei atsakovė ieškovei būtų sumokėjusi pinigines sumas, todėl ši suma priteistina iš atsakovės ieškovės naudai.
 4. Triplike atsakovas su dublike nurodytais teiginiais nesutiko, pabrėždamas, kad ieškovas neginčija atsiliepime nurodytos aplinkybės ir ją pagrindžiančių argumentų, jog atsakovas yra pilnai atsiskaitęs pagal sutartis ir jokios skolos pagal minėtas rangos sutartis nėra. Taip pat nurodė, kad joks atsiskaitymas pagal rangos sutartis tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo vykdomas. Su ieškovu atsiskaitymas vyko tik pinigine forma, atsakovas pateikė 2013-11-13 kreditoriaus reikalavimų perleidimo sutarties, sudarytos su UAB „Venecija LT“ ir 2013-03-01 kreditoriaus reikalavimų perleidimo sutarties, sudarytos su UAB „Piliuona“ kopijas, kurių pagrindu atsakovas iš šių bendrovių įsigijo reikalavimo teises į ieškovą, atsiradusias tarp nurodytų trečiųjų asmenų ir ieškovo sudarytas nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis ir įgytus reikalavimus įskaitė su ieškovu pagal rangos sutartį mokėtinomis sumomis. Taip pat teigia, jog ieškovas ne tik „suklydo“ nurodydamas ieškinio sumą, bet ir faktines aplinkybes. Pažymėjo, jog ieškovas nesąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis, piktnaudžiauja procesu, todėl jam skirtina maksimalaus dydžio bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusė šios sumos priteisiant atsakovo naudai.
 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė įvertinti ieškovo piktnaudžiavimą procesu.
 6. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam tinkamai pranešta.

3Ieškovo ieškinys atmestinas.

 1. Ieškovas ieškinį grindė 2012-08-09 d. statybos rangos sutartimi Nr. P-B36-SD-2012-08-003, 2012-11-09 statybos rangos sutartimi Nr. P-B36-SD-2012-11008, pateiktomis sąskaitomis faktūromis ir motyvuodamas tuo, kad darbai pagal perdavimo aktus buvo tinkamai priduoti, jie atlikti pilna apimtimi, nepraleidžiant terminų, todėl kyla pagrindas atsiskaityti pagal CK 6.644 str. 1 d., 6.649 str., 6.189 str. 1 d., 6.200 str. Atsakovas teismui į bylą pateikė įrodymus (t.2, b.l. 126-189), kad pagal nurodytas sutartis yra atsiskaityta, ką patvirtina atlikti ir į bylą pateikti mokėjimo pavedimai, kasos pajamų orderių kvitų kopijos, 2013-05-21 tarpusavio skolų užskaitos aktas, 2014-02-11 skolų suderinimo aktas. Šių aplinkybių ieškovas leistinais įrodymais nenuginčijo (CPK 179 str.). Priešingai, dublike nurodė, kad pareiškiant ieškinį įsivėlė techninė klaida, ieškinio suma turėjo būti 116 497,35 Eur. Taip pat nurodė, kad šalių buvo susitarta, kad tuo atveju, kai ieškovė parduos nekilnojamąjį turtą mažesne kaina, nei jis buvo įgytas, tuomet atsakovė sumokės papildomas pinigines sumas ieškovei ar atitinkamai perleis nekilnojamojo turto vienetų, kad ieškovė nebūtų patyrusi nuostolio dėl tokio atsakovės atsiskaitymo su ieškove. Tvirtina, kad atsakovei atsiskaičius su ieškove perleidžiant jai nekilnojamojo turto objektus, ieškovė vėliau juos pardavusi gavo 115 965 Eur mažiau, todėl ši skolos suma priteistina. Ištyrus bylos įrodymų visuma, teismas laiko, kad ieškovė neįrodė dublike nurodytų aplinkybių, byloje nėra duomenų, kad tarp šalių būtų buvęs susitarimas atsiskaitymo nekilnojamuoju turtu pagal rangos sutartis, šias aplinkybes paneigia ir 2014-02-11 šalių tarpusavio skolų suderinimo aktas, pagal kurį galutinis saldo likutis 00. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovo ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.).
 2. Atsakovas byloje prašo paskirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, motyvuodamas tuo, kad ieškovas sąmoningai pareiškė nepagrįstą ieškinį ir tai yra susiję su ieškovo restruktūrizavimo procesu. Pusė šios maksimalios baudos prašo skirti atsakovui.
 3. Pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Pažymėtina, kad pagal CPK 95 str. 2 d. nustačius nepagrįsto ieškinio pateikimo faktą, sąmoningą piktnaudžiavimą procesu teismas gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.
 4. Teismo vertinimu, šiuo atveju akivaizdu, įvertinus atsakovo poziciją byloje ir jo pateiktus įrodymus, kad ieškovas pareiškė aiškiai nepagrįstą ieškinį, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl teismo vertinimu, yra teisinis pagrindas jam paskirti 4 000 Eur baudą, pusė šios sumos priteisiant atsakovui UAB Fucus statyba (CPK 95 str. 2 d.). Šiuo atveju įvertinus ieškinio pagrindą ir dalyką, nėra nustatyta, kad ieškovas galimai galėjęs būtų suklysti dėl ieškinio sumos ir nurodyti ieškinyje techninę klaidą. Tokie veiksmai vertintini kaip nesąžiningas naudojimasis procesu.
 5. Duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas į bylą nėra pateikta, todėl šis klausimas nėra svarstomas.

4Teismas, vadovaudamasis LR CPK 7 str., 95 str., 290 - 291 str., 294 - 295 str.,

Nutarė

5Ieškovo ieškinį atmesti.

6Paskirti ieškovui UAB “Statra” (įmonės kodas 149645114) 4000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesu, pusė šios sumos, t.y. 2000 Eur priteisiant atsakovui UAB “Fucus statyba” (įmonės kodas 302812658), kita suma – 2000 Eur priteistina sumokant valstybės biudžetui.

7Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai