Byla B2-314-221/2017
Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ restruktūrizavimo administratoriaus Edmundo Raukčio prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo,

Nustatė

2Restruktūrizavimo administratorius prašo nutraukti UAB „Statra“ restruktūrizavimo bylą. Restruktūrizavimo administratorius nurodo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Alytaus skyrius informavo restruktūrizavimo administratorių, kad RUAB „Statra“ nevykdė VSDFV Alytaus skyriui mokėjimų pagal restruktūrizavimo plane patvirtintą kreditorių finansinių reikalavimų grąžinimo grafiką, einamųjų mokėjimų skola 2017 m. sausio 5 d. yra 16 116,33 Eur socialinio draudimo įmokų ir 148,86 Eur delspinigių. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informavo, kad RUAB „Statra“ restruktūrizavimo planas nėra vykdomas, VMI prie FM kreditoriniai reikalavimai, numatyti restruktūrizavimo plane, nebuvo tenkinami. Taip pat nėra mokami einamieji mokesčiai, kurių skola valstybės biudžetui 2017 m. sausio 10 d. sudaro 29 510,01 Eur. RUAB „Statra“ restruktūrizavimo administratorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 22 straipsnio 1 dalies 7 punktu, informavo kreditorių komitetą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą ir pasiūlė pritarti kreipimuisi į Kauno apygardos teismą dėl RUAB „Statra“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo. 2017 m. sausio 23 d. įvykusiame RUAB „Statra“ kreditorių komiteto posėdyje nebuvo pritarta restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl RUAB „Statra“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tačiau restruktūrizavimo administratorius prašo nutraukti UAB „Statra“ restruktūrizavimo bylą, vadovaudamasis VSDFV Alytaus skyriaus ir VMI prie FM pateiktais duomenimis.

3Kreditorė BUAB „Elektrotinklas“ pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, prašydama tenkinti RUAB „Statra“ restruktūrizavimo administratoriaus prašymą ir nutraukti UAB „Statra“ restruktūrizavimo bylą. Kreditorė BUAB „Elektrotinklas“ nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi buvo patikslintas RUAB „Statra“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, įtraukiant į jį BUAB „Elektrotinklas“ su 100 804 Eur finansiniu reikalavimu. BUAB „Elektrotinklas“ bankroto administratorės duomenimis, RUAB „Statra“ nevykdo restruktūrizavimo plano. Vadovaujantis RUAB „Statra“ restruktūrizavimo planu, skolos įmonės darbuotojams, VMI prie FM ir VSDFV, kurios restruktūrizavimo plano sudarymo metu siekė 33 951,18 Eur, turėjo būti padengtos ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d. BUAB „Elektrotinklas“ bankroto administratorė dar 2016 m. rugpjūčio 31 d. kreipėsi į RUAB „Statra“ direktorių R. L. dėl informacijos apie restruktūrizavimo plano vykdymą pateikimo, tačiau R. L. ignoravo šį prašymą. Tai reiškia, kad R. L. vengė pateikti informaciją, kuri patvirtina, kad restruktūrizavimo planas nėra vykdomas ir tokiu būdu siekė atitolinti restruktūrizavimo proceso nutraukimą. RUAB „Statra“ restruktūrizavimo administratoriaus pateikti duomenys patvirtina, kad restruktūrizavimo planas nėra vykdomas, todėl restruktūrizavimo byla nutrauktina remiantis šiuo savarankišku teisiniu pagrindu (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Faktas, jog 2017 m. sausio 23 d. įvykusiame RUAB „Statra“ kreditorių komiteto posėdyje kreditorių komitetas nepritarė restruktūrizavimo administratoriaus kreipimuisi į Kauno apygardos teismą dėl UAB „Statra“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, neturi esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Nėra pagrindo manyti, kad restruktūrizavimo planas bus vykdomas ateityje, kadangi RUAB „Statra“ vadovas R. L. šiurkščiai pažeidžia savo, kaip įmonės vadovo, pareigas, atlieka veiksmus, kurie nėra suderinami su UAB „Statra“ restruktūrizavimo plano vykdymu. 2016 m. gegužės–birželio mėn. iš RUAB „Statra“ atsiskaitomosios sąskaitos buvo atliekami mokėjimai, kurie nėra susiję su RUAB „Statra“ veikla, t. y. iš RUAB „Statra“ priklausančių piniginių lėšų buvo mokamas atlyginimas kitos įmonės (UAB „ELT valdymas“, kuriai vadovauja R. L.) darbuotojai V. P. Tokiu būdu be teisinio pagrindo eikvojamos RUAB „Statra“ priklausančios piniginės lėšos, o tai nesuderinama su RUAB „Statra“ restruktūrizavimo tikslais. Be to, R. L., veikdamas RUAB „Statra“ vardu, 2016 m. birželio 27 d. raštu sutiko, kad UAB „Statra“ skolininko (debitoriaus) UAB „ELT valdymas“ skolos (245 586,13 Eur) sumokėjimas būtų atidėtas iki 2016 m. gruodžio 31 d. Tai taip pat nėra suderinama su RUAB „Statra“ restruktūrizavimo tikslais ir tinkamu restruktūrizavimo plano vykdymu. R. L. atžvilgiu Vilniaus apygardos teismas, kaip apeliacinės instancijos teismas, 2016 m. birželio 7 d. priėmė apkaltinamąjį nuosprendį (baudžiamosios bylos Nr. 1A-203-190/2016) pagal LR BK 182 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, R. L. nuteisdamas 3 metų laisvės atėmimo bausme, paskirtos bausmės vykdymą atidedant dvejiems metams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 22 d. galutine ir neskundžiama nutartimi (baudžiamosios bylos Nr. 2K-453-648/2016) nutarė, kad R. L. skirtina vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. R. L., kaip UAB „Elektrotinklas“ akcininkas ir buvęs direktorius, buvo iškėlęs restruktūrizavimo bylą ir UAB „Elektrotinklas“, kurios restruktūrizavimo procesas truko nuo 2010 m. gruodžio 15 d. iki 2013 m. gegužės 2 d., tačiau R. L. UAB „Elektrotinklas“ restruktūrizavimo procesu siekė ne grąžinti skolas, išsaugoti ar plėtoti UAB „Elektrotinklas“ veiklą, o atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus, dėl kurių visas UAB „Elektrotinklas“ verslas buvo perkeltas į susijusias įmones, t. y. UAB „Statra“ ir UAB „ELT valdymas“.

4RUAB „Statra“ direktorius R. L. prašo netenkinti RUAB „Statra“ restruktūrizavimo administratoriaus prašymo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. R. L. nurodo, kad RUAB „Statra“ planą vykdo tik pirmus metus. Pagal planą įmonė turėjo padengti įsiskolinimus pirmosios ir antrosios eilės kreditoriams 33 951,18 Eur sumai. Nors šis planas ir neįvykdytas pilnai, tačiau įmonė pagal planą atsiskaitė su didžiąja dalimi darbuotojų, t. y. liko neatsiskaičiusi tik su viena darbuotoja, kuriai įsiskolinimas sudaro 2 443,1 Eur. Padengtų pagal planą įsipareigojimų kreditoriams suma sudaro 19 494,19 Eur, t. y. likusi bendra pagal planą neįvykdytų įsipareigojimų kreditoriams suma yra 14 456,99 Eur. Tai patvirtina, kad RUAB „Statra“ stengiasi ir didžiąja dalimi vykdo restruktūrizavimo plano reikalavimus. Iš banko AB „Swedbank“ išrašo matyti, kad VSDFV Alytaus skyrius iš įmonės sąskaitos 2017 m. vasario 14 d. nusirašė 2 898,57 Eur einamųjų mokesčių, o VMI prie FM 2017 m. vasario 14 d. iš įmonės sąskaitos nusirašė 6 595,76 Eur einamųjų mokesčių. Šios aplinkybės įrodo, kad RUAB „Statra“ stengiasi vykdyti restruktūrizavimo plane numatytas priemones. ĮRĮ nenustatyta, kad visos įmonės skolos privalo būti padengtos būtent per restruktūrizavimo proceso laikotarpį, priešingai, šiame įstatyme reglamentuojama, jog sėkmingam restruktūrizavimo procesui būtinos kreditorių suteiktos lengvatos, kurios nebūtinai turi būti apribotos restruktūrizavimo proceso laikotarpiu. Pagal ĮRĮ 12 straipsnio 3 dalies prasmę restruktūrizavimo trukmę ne ilgiau kaip vieniems metams gali pratęsti teismas ir tam yra būtina kreditorių valia, išreikšta susirinkimo nutarime. Toks reglamentavimas reiškia, kad nepavykus įgyvendinti restruktūrizavimo plane numatytų priemonių per 4 metus, kreditoriams paliekama teisė procedūrų, skirtų išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, vykdymą pratęsti dar vieniems metams, taip suteikiant dar vieną galimybę atkurti įmonės mokumą. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas iki restruktūrizavimo plane numatyto termino likus beveik trejiems metams su teise pratęsti dar vieneriems metams, pažeistų restruktūrizuojamos įmonės ir visų kreditorių interesus, įmonė neturėtų galimybės įgyvendinti visas restruktūrizavimo plane numatytas priemones. Dėl to RUAB „Statra“ kreditorių komitetas 2017 m. sausio 23 d. posėdyje nepritarė restruktūrizavimo administratoriaus kreipimuisi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. RUAB „Statra“ 2016 m. gruodžio 14 d. Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš UAB „Fucus statyba“ pagal rangos darbų sutartį. Ieškinio suma sudaro 872 891,9 Eur. Taip pat 2017 m. kovo 2 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme į kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą įrašytas Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2017 m. vasario 28 d. nutartimi priimtas ieškovės RUAB „Statra“ kasacinis skundas civilinėje byloje dėl 1 291 875,64 Eur skolos, 46 507,52 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovės UAB „Piliuona“ (civilinė byla Nr. eCIK-288/2017). Taigi perspektyva RUAB „Statra“ prisiteisti ir atgauti skolas, kurių bendra suma net kelis kartus viršija įmonės debitorines skolas, yra pakankamai reali, į ką atsižvelgė ir RUAB „Statra“ kreditorių komitetas 2017 m. sausio 23 d. posėdyje.

5Prašymas tenkintinas.

6Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi UAB „Statra“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas E. Rauktys, nustatytas 6 mėnesių terminas nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos parengti ir pateikti teismui UAB „Statra“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. RUAB „Statra“ 2015 m. liepos 27 d. kreditorių susirinkimas balsų dauguma (66,88 proc.) pritarė RUAB „Statra“ restruktūrizavimo plano projektui. Teismas, nustatęs, kad pateikto restruktūrizavimo plano turinys iš esmės atitinka ĮRĮ 12 straipsnio reikalavimus, jame numatytos ilgalaikio mokumo atstatymo priemonės, turto ir skolų restruktūrizavimas, 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi patvirtino RUAB „Statra“ restruktūrizavimo planą, sudarydamas galimybes įmonei atsiskaityti su kreditoriais per restruktūrizavimo plane nurodytą ketverių metų restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpį.

7ĮRĮ 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad restruktūrizavimo administratorius, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, privalo informuoti teismą, kreditorių, įmonės dalyvių, savininkų arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovų susirinkimą ar kreditorių komitetą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir kreditorių susirinkimo pritarimu kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Pagal to paties įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punktą restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę pritarti restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, arba kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu tam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas.

8Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės – komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), tačiau šis procesas įmanomas tik tuo atveju, jeigu yra vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio pagrindas – pasiektas kompromisinis susitarimas tarp skolininko – finansinių sunkumų turinčios įmonės ir kreditorių. Priešingu atveju būtų iš esmės pažeistos kreditorių teisės bei teisėti interesai. Būtent dėl to ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas ir toks pažeidimas yra savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas.

9Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 20 d. raštu nurodė RUAB „Statra“ restruktūrizavimo administratoriui pateikti informaciją apie UAB „Statra“ restruktūrizavimo byloje atliekamus veiksmus. 2017 m. sausio 30 d. restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui prašymą nutraukti UAB „Statra“ restruktūrizavimo bylą, kadangi nėra vykdomas restruktūrizavimo planas, t. y. nevykdomi mokėjimai VSDFV Alytaus skyriui ir VMI prie FM. Taip pat restruktūrizavimo administratorius pateikė RUAB „Statra“ 2017 m. sausio 23 d. kreditorių komiteto protokolą, iš kurio matyti, kad kreditorių komitetas vienbalsiai nepritarė restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl UAB „Statra“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kadangi nevykdomas restruktūrizavimo planas. Teismas sprendžia, kad, pasitvirtinus restruktūrizavimo administratoriaus nurodomai aplinkybei apie netinkamai vykdomą RUAB „Statra“ restruktūrizavimo planą, neturėtų įtakos kreditorių komiteto nepritarimas nutarimo projektui dėl kreipimosi į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nes ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, jog į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo nutraukimo gali kreiptis ir restruktūrizavimo administratorius, pateikdamas įrodymus, patvirtinančius, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-564-407/2017).

10Restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui įrodymus, kad nevykdomas RUAB „Statra“ restruktūrizavimo planas, t. y. nevykdomi mokėjimai VSDFV Alytaus skyriui ir VMI prie FM. Kauno apygardos teismas, gavęs nurodytą informaciją, suteikė galimybę RUAB „Statra“ direktoriui pateikti atsikirtimus į restruktūrizavimo administratoriaus nurodytas aplinkybes, taip pat įrodymus, kad RUAB „Statra“ planas vykdomas tinkamai. RUAB „Statra“ direktorius nepateikė teismui duomenų apie tinkamą restruktūrizavimo plano vykdymą, priešingai, patvirtino restruktūrizavimo administratoriaus nurodytas aplinkybes, kad restruktūrizavimo planas visa apimtimi nevykdomas. RUAB „Statra“ direktorius papildomai nurodė, kad šiuo metu nėra atsiskaityta su viena darbuotoja, skola jai sudaro 2 443,1 Eur, nors pagal restruktūrizavimo planą su visais darbuotojais turėjo būti atsiskaityta pirmaisiais restruktūrizavimo plano vykdymo metais. Iš restruktūrizavimo plano matyti, kad pirmaisiais jo vykdymo metais VSDFV Alytaus skyriui ir VMI prie FM RUAB „Statra“ turėjo sumokėti atitinkamai 8 225,89 Eur ir 3 788 Eur skolos dalis. RUAB „Statra“ direktorius neginčija aplinkybės, kad šiems kreditoriams nurodytos sumos per pirmuosius restruktūrizavimo plano vykdymo metus nebuvo sumokėtos. Nors RUAB „Statra“ direktorius nurodo, kad 2017 m. vasario 14 d. VSDFV Alytaus skyrius ir VMI prie FM pačios nusirašė iš RUAB „Statra“ atitinkamai 2 898,57 Eur ir 6 595,76 Eur sumas, ši aplinkybė nepatvirtina tinkamo restruktūrizavimo plano vykdymo, kadangi, kaip nurodo RUAB „Statra“ direktorius, buvo nurašytos einamųjų mokesčių sumos, kurių RUAB „Statra“ taip pat nemoka. Viešai skelbiamais VMI prie FM duomenimis, bendra RUAB „Statra“ mokestinės nepriemokos suma yra 32 769,66 Eur. VSDFV viešai skelbiamais duomenimis, RUAB „Statra“ valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 19 707,23 Eur, o 1 172,07 Eur skolos mokėjimas yra atidėtas. Kitų duomenų apie tai, kad yra vykdomas UAB „Statra“ restruktūrizavimo planas, teismui nėra pateikta, nors RUAB „Statra“ buvo sudaryta galimybė pateikti tokius duomenis.

11Teismas pažymi, kad RUAB „Statra“ direktoriaus nurodyta aplinkybė, jog RUAB „Statra“ kreipėsi į teismą dėl 872 891,9 Eur skolos priteisimo iš UAB „Fucus statyba“ ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė RUAB „Statra“ kasacinį skundą civilinėje byloje dėl 1 291 875,64 Eur skolos, 46 507,52 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovės UAB „Piliuona“, šiuo metu nepatvirtina realių galimybių RUAB „Statra“ prisiteisti nurodytas skolas. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad civilinė byla Nr. 2-1418-619/2017 pagal ieškovės RUAB „Statra“ ieškinį atsakovei UAB „FUCUS statyba“ dėl skolos pagal rangos sutartį priteisimo yra pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui teisme stadijoje, todėl negalima spręsti apie ieškovės pareikšto ieškinio pagrįstumą ir RUAB „Statra“ galimybes gauti prašomą priteisti sumą. Kitoje RUAB „Statra“ direktoriaus nurodytoje byloje skolos priteisimo klausimas apskritai nėra sprendžiamas, kadangi civilinėje byloje pagal ieškovės RUAB „Statra“ ieškinį atsakovei UAB „Piliuona“ dėl 1 291 875,64 Eur skolos, 46 507,52 Eur delspinigių priteisimo RUAB „Statra“ atsisakė ieškinio, todėl Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 1 d. nutartimi priėmė šį atsisakymą ir nutraukė civilinę bylą Nr. e2-4554-614/2016. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gruodžio 22 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 1 d. nutartį paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. e2-1695-196/2016). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2017 m. vasario 28 d. nutartimi priėmė RUAB „Statra“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutarties peržiūrėjimo, netenkino prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdyti skundžiamų teismų procesinių sprendimų vykdymą. Bet kokiu atveju RUAB „Statra“ direktoriaus nurodytos aplinkybės apie nagrinėjamas civilines bylas neįrodo, kad RUAB „Statra“ restruktūrizavimo planas vykdomas tinkamai, nors būtent dėl netinkamo restruktūrizavimo plano vykdymo restruktūrizavimo administratorius prašo nutraukti UAB „Statra“ restruktūrizavimo bylą.

12RUAB „Statra“ direktoriaus teigimu, UAB „Statra“ restruktūrizavimo byla negali būti nutraukta ir dėl to, kad restruktūrizavimo planas patvirtintas 4 metų terminui, yra galimybė šį terminą pratęsti dar vieneriems metams, todėl restruktūrizavimo bylos nutraukimas iki restruktūrizavimo plane numatyto termino likus beveik trejiems metams su teise pratęsti dar vieneriems metams, pažeistų restruktūrizuojamos įmonės ir visų kreditorių interesus, įmonė neturėtų galimybės įgyvendinti visas restruktūrizavimo plane numatytas priemones. Teismas nesutinka su šiuo argumentu, kadangi bylos duomenys patvirtina, jog įmonės restruktūrizavimo planas pirmaisiais metais nėra vykdomas tinkamai, bendrovė nepateikė duomenų apie jos galimybes tinkamai vykdyti restruktūrizavimo planą kitais jo vykdymo metais, be to, aplinkybė, kad yra nustatytas ketverių metų restruktūrizavimo laikotarpis, nereiškia, kad bendrovė neturi pasiekti kasmetinių restruktūrizavimo plane numatytų veiklos rezultatų ir kad restruktūrizavimo procesas negali būti nutrauktas anksčiau nustatyto termino. Nesant galimybės bendrovei vykdyti restruktūrizavimo planą, yra racionalu nutraukti restruktūrizavimo procesą, kad nedidėtų įsiskolinimai kreditoriams.

13Kaip minėta, restruktūrizavimo procesas įmanomas tik tuo atveju, kai yra griežtai vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio pagrindas – pasiektas kompromisinis susitarimas tarp skolininko – finansinių sunkumų turinčios įmonės ir kreditorių. Akivaizdu, jog priešingu atveju, yra esmingai pažeidžiamos kreditorių teisės bei teisėti interesai, ir būtent dėl to įstatymo leidėjas laikė, kad šis pažeidimas gali būti savarankišku restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindu. Restruktūrizavimo administratoriui nustačius, jog RUAB „Statra“ netinkamai vykdo restruktūrizavimo planą, RUAB „Statra“ nepaneigus restruktūrizavimo administratoriaus nurodytų aplinkybių, UAB „Statra“ restruktūrizavimo byla nutrauktina (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

15Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ (įmonės kodas 149645114) restruktūrizavimo bylą.

16Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ restruktūrizavimo administratorių Edmundą Rauktį apie teismo nutartį nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

17Įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo grąžinti antstoliams byloje esančius vykdomuosius dokumentus.

18Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai