Byla 2S-925-392/2015
Dėl žalos atlyginimo; trečiasis asmuo: Grand Go Group Limited

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. Š. ieškinį atsakovams D. Š., N. Š., M. L., D. L. bei V. S. dėl žalos atlyginimo; trečiasis asmuo: Grand Go Group Limited.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas R. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų D. Š., N. Š., M. L., D. L. bei V. S. 125 000 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 125 000 Lt sumai atsakovams priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar nepakankant, atsakovų pinigines lėšas, turtines teises bei vertybinius popierius, uždraudžiant atsakovams šiuo turtu disponuoti. Ieškovas pažymėjo, kad pagal nuosekliai formuojamą teismų praktiką didelė ieškinio suma preziumuoja grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Nurodė, kad iš jam prieinamų duomenų matyti, jog atsakovų turtinė padėtis yra sunki, todėl ieškinio suma jiems, kaip fiziniams asmenims, laikytina didele. Visas D. Š. ir N. Š. turtas jau yra areštuotas, užtikrinant didesnes negu 2 mln. Lt vertės sumas, o jų turimo nekilnojamojo turto, kuris yra įkeistas, vertė nesiekia nė ketvirtadalio reikalavimų sumos. M. L. visas turtas taip pat yra areštuotas, užtikrinant milijoninių reikalavimų vykdymą. V. S. visas turtas irgi yra areštuotas. Atsakovų sunkią finansinę padėtį patvirtina ir tai, kad jų turimos įmonės viena po kitos tampa nemokios. Šiliniams ir Laiviams priklausančios Grand Go Group Limited dukterinei įmonei UAB „Go Planet Travel“ iškelta bankroto byla. UAB „Neoturas“, priklausiusi V. S. ir M. Š., kuriai vadovavo D. L., viešai paskelbusi apie savo nemokumą. Grand Go Group Limited priklausanti UAB „Go Baltic Travel“, kuriai vadovavo M. L. (anksčiau V. S.), taip pat yra nutraukusi savo veiklą. Vilniaus apygardos teismo 2014-10-20 nutartimi šiai įmonei buvo iškelta bankroto byla. Ieškovo žiniomis, atliekamame ikiteisminiame tyrime atsakovams M. L., D. Š. ir V. S. yra pareikšti įtarimai dėl galimo sukčiavimo, pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką, nusikalstamo UAB „Go Planet Travel“ bankroto bei dokumentų suklastojimo ir areštuotas jų turtas. Šios aplinkybės papildomai patvirtina grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, t. y. kad atsakovai, siekdami perleisti ar paslėpti kitą neareštuotą savo turtą, gali imtis veiksmų.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi ieškovo R. Š. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Preliminariai vertindamas ieškinį ir jo pagrįstumą, teismas nenustatė patikimų prima facie argumentų, patvirtinančių, kad ieškinys bus patenkintas, neįsitikino pareikštų reikalavimų realia perspektyva. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir leidžiančių daryti išvadą, jog, jų nesiėmus, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas (atsakovų turtas jau yra areštuotas didesnei už ieškinio sumai). Teismas pripažino, kad šiuo konkrečiu atveju prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra netikslingas ir neekonomiškas.

5Ieškovas R. Š. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovo nuomone, teismas jo prašymą patenkinti atsisakė nemotyvuotai, nevertindamas nurodytų argumentų bei pateiktų įrodymų. Teismas konstatavo ieškinio prima facie nepagrįstumą, tačiau šios išvados nepagrindė jokiais argumentais, kas savaime sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti, esant absoliučiam jos negaliojimo pagrindui (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Ieškovas pažymėjo, kad, nemotyvuodamas skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas taip pat apribojo ieškovo galimybę efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją, kas pagal kasacinio teismo praktiką negali būti toleruojama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-02-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-31/2014). Ieškinys prima facie nepagrįstu gali būti pripažįstamas, tik nustačius akivaizdų tokio ieškinio nepagrįstumą, kai šioje nagrinėjamos bylos stadijoje nėra pagrindo teigti, jog ieškovo pateiktas ieškinys prima facie yra akivaizdžiai nepagrįstas. Ieškovas ieškinyje išsamiai išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo, pateikė jas patvirtinančius įrodymus, nurodė aiškų teisinį pagrindą. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas taip pat nemotyvuotai sprendė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kas taip pat patvirtina skundžiamos nutarties panaikinimo būtinybę, esant absoliučiam jos negaliojimo pagrindui (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Tokia teismo pozicija apskritai neatitinka tikrovės, kadangi ieškovas kartu su ieškiniu pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog visas atsakovų turtas yra areštuotas kitose bylose, užtikrinant milijoninio dydžio reikalavimus, jog atsakovų valdomos įmonės viena po kitos bankrutuoja ir/ar viešai skelbia apie nemokumą. Šie įrodymai pagrindžia, jog, esant tokiai atsakovų finansinei padėčiai, 125 000 Lt ieškovo reikalavimas šiems asmenims yra didelis, o pagal teismų praktikoje suformuotą taisyklę, jeigu ieškinio suma yra didelė, grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui yra preziumuojama ir tai yra pagrindas spręsti, jog ieškinio reikalavimus būtina užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Šių argumentų teismas nevertino ir dėl jų nepasisakė. Teismas ignoravo ir tai, kad atliekamame ikiteisminiame tyrime atsakovams M. L., D. Š. ir V. S. yra pareikšti įtarimai. Ši aplinkybė neabejotinai patvirtina grėsmę, jog tokiomis nusikalstamomis veikomis - sukčiavimu, pasikėsinimu padaryti nusikalstamą veiką, nusikalstamu UAB „Go Planet Travel“ bankrotu bei dokumentų suklastojimu - įtariami atsakovai, siekdami perleisti ar paslėpti kitą neareštuotą savo turtą, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali imtis veiksmų. Tokiu atveju ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-04-24 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-290/2006 yra išaiškinta, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutas tarnauja tam, kad teisingumo vykdymas būtų ne tik formalus teisinio ginčo išsprendimo aktas, bet kad procesinėmis priemonėmis būtų sudarytos sąlygos teismo priimtam sprendimui realiai įvykdyti. Tačiau teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, paneigė laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslus ir užkirto kelią galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo realiam įvykdymui.

6Atsakovai M. L. ir D. L. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovų nuomone, teismas pagrįstai ir motyvuotai atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nustatė, kad nėra nei vienos iš dviejų privalomų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y., kad ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti, ir kad yra pagrindas spręsti, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovai pažymėjo, kad savo atsiliepime į ieškinį išsamiai išdėstė motyvus dėl akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo jų atžvilgiu. Nei M. L., nei D. L. niekaip nėra susiję su ieškinyje nurodytų, esą neteisėtų, veiksmų ieškovo atžvilgiu atlikimu/sprendimų priėmimu ir žalos ieškovui padarymu, todėl akivaizdu, kad atsakovų M. L. ir D. L. atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. Be to, įvertinęs pateiktus įrodymus, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir leidžiančių daryti išvadą, jog, jų nesiėmus, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas (atsakovų turtas jau yra areštuotas didesnei už ieškinio sumai).

7Atsakovas V. S. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas atliko sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą privalomą ieškinio reikalavimų pagrįstumo prima facie vertinimą. Atsakovas, remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-25 nutartimi c. b. Nr. 2-2174/2010, pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar netaikymo motyvavimui netaikomas toks pat motyvavimo standartas, kaip baigiamiesiems procesiniams sprendimams. Atsakovo įsitikinimu, teismas tiksliai ir teisingai atliko ieškinio reikalavimų prima facie vertinimą ir pagrįstai konstatavo, kad realios pareikštų reikalavimų patenkinimo perspektyvos nėra. Tokia išvada akivaizdi jau vien iš ieškinio reikalavimų ir jų faktinio/teisinio pagrindo, net nevertinant šalių pateiktų įrodymų. Ieškovas, reikalaudamas žalos atlyginimo, privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį. Pareikštu ieškiniu ieškovas gina savo, kaip UAB „Go Planet Travel“ akcininko, teises. Atsakovas pažymėjo, kad akcijų perleidėjas Grand Go Group Limited neigia akcijų perleidimo sandorį buvus, todėl, neišsprendus šio ginčo, ieškinio dėl žalos atlyginimo įmonės vadovui dėl asmeninės ieškovo vertybinių popierių sąskaitos neatidarymo patenkinimas preliminariu vertinimu (prima facie) labai abejotinas, nes kyla esminis klausimas dėl ieškovo, nebuvusio akcininku, reikalavimo teisės. Priimant sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo, reikia įvertinti ir su ginču susijusių kitų teismų sprendimus. Vilniaus apygardos teismas 2014-08-26 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-912- 648/2014 nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylą V. S. atžvilgiu, jo veiksmuose nesant ATPK 505 str. 1 d. numatyto pažeidimo sudėties. Teismas nustatė, kad nėra objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjas R. Š. yra UAB „Go Planet Travel“ akcininkas, atitinkamai padarė išvadą, kad V. S. R. Š., kaip akcininko, teisių savo veiksmais (nepateikdamas R. Š. bendrovės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų už 2013 metus ir 2014 metų I ketvirtį, nepatenkindamas R. Š. 2014-04-22 prašymo sušaukti neeilinį visuotinį bendrovės akcininkų susirinkimą) nepažeidė. Žala ieškovas laiko jo tariamai įsigytų UAB „Go Planet Travel“ akcijų nuvertėjimą, tačiau nepateikia jokių įrodymų (netgi argumentų), patvirtinančių tariamai neteisėtų atsakovo, kaip įmonės vadovo, veiksmų, neatidarant asmeninės ieškovo vertybinių popierių sąskaitos, bei tariamos žalos priežastinį ryšį. Norint konstatuoti pastarąjį esant, turėjo būti įvertinta visa bendrovės veikla, pelno (nuostolio) tendencijos ir objektyvios galimybės išvengti nemokumo ir bankroto, atsižvelgiant į visus rizikos faktorius, kurie bendrovę prie tokios būklės privedė. Jokių duomenų ieškovas apie tai nepateikė, todėl jo tariamai patirta žala grindžiama prielaidomis, kas net ir prima facie vertinimu negali būti laikoma ieškinio reikalavimų patenkinimo pagrindu. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas ieškinyje nurodė, jog su prašymu atlikti atitinkamus įrašus asmeninių vertybinių popierių sąskaitose yra kreipęsis ir į ankstesnį UAB „Go Planet Travel“ vadovą S. S., tačiau akcininko Grand Go Group Limited įgaliotas asmuo D. Š. tokius veiksmus atlikti bendrovės vadovui uždraudė. Iki S. S. buvęs vadovas K. U. taip pat neatliko analogiškų ieškovo prašomų atlikti veiksmų. Taigi ieškovo neva patirta žala kilo ir dėl ankstesnių UAB „Go Planet Travel“ vadovų veiksmų, todėl neaišku, kodėl atitinkami reikalavimai keliami tik atsakovui. Skirtingais laikotarpiais įmonei vadovaujant skirtingiems vadovams, kiekvieno jų atsakomybė bei jų veiksmais padaryta žala turi būti atribota ir individualizuota (t. y. ji bus dalinė), todėl nesuprantama, kodėl atsakovui reiškiami solidarūs reikalavimai su tariamais faktiniais įmonės vadovais. Atsižvelgiant į tai, ieškovo solidarusis reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas. Atitinkamai atsakovo atžvilgiu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones visai solidariesiems atsakovams keliamų reikalavimų sumai, būtų pažeistas pagrindinis laikinųjų apsaugos priemonių principas, draudžiantis areštuoti turto daugiau už reikalavimo, kuris galėtų būti pareikštas atsakovui, sumą. Nagrinėjamu atveju teismas turi atsižvelgti ne tik į ieškovo teises bei interesus - ieškovo prašomą priteisti didelę pinigų sumą bei jo įrodinėjamą prievolės rūšį, kuri lemia skolininkų daugeto rūšį, bet ir į atsakovų teisinį statusą, jų skaičių bei turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-21 nutartis c. b. Nr. 2-568/2009). Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visai ieškinio sumai atsakovo atžvilgiu negalimas ir dėl prievolės rūšies, lemiančios atsakovų daugetą. Kaip ieškinyje nurodė pats ieškovas, visas atsakovui priklausantis registruotas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas yra areštuotas, todėl atskirojo skundo argumentas, kad atsakovas, siekdamas perleisti ar paslėpti savo turtą, gali imtis veiksmų, neturi jokio faktinio pagrindo, ir pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra netikslingas.

8Atsakovė N. Š. atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikė, praleidusi jam pateikti nustatytą terminą, todėl teismas jį priimti atsisakė.

9Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Apeliantas argumentuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovo pateiktas ieškinys prima facie yra akivaizdžiai nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies su šiuo apelianto argumentu sutinka. Ieškovas nurodo, kad 51 proc. bendrovės akcijų įsigijo dar 2013 m. rugpjūčio 29 d., už jas sumokėdamas 125.000 Lt. Tačiau dėl neteisėtų bendrovės akcininko Grand Go Group Limited, per kurį veikia jos faktiniai savininkai bei naudos gavėjai D. Š. ir M. L., veiksmų priimant nurodytus neteisėtus akcininko sprendimus bei nušalinant ieškovą nuo bendrovės valdymo, taip pat dėl bendrovės direktoriaus V. S. neteisėtų veiksmų, nesudarant bendrovės akcininkų sąrašo, neteikiant Juridinių asmenų registrui registruoti ieškovo kaip bendrovės akcininko, ieškovas, įsigijęs kontrolinį bendrovės akcijų paketą, buvo neteisėtai nušalintas nuo bendrovės valdymo, o bendrovės valdymą neteisėtai užėmę atsakovai per 10 mėnesių laikotarpį nuo kontrolinio bendrovės akcijų paketo perleidimo ieškovui neteisėtais savo sprendimais nulėmė bendrovės nemokumą bei bankrotą, ko pasėkoje ieškovas patyrė 125.000 Lt žalą, kurią sudaro bendrovės akcijų įsigijimo kaina, nes po bankroto bylos UAB Go Planet Travel iškėlimo, šios akcijos dėl atsakovų neteisėtų veiksmų tapo bevertėmis.

14Vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą. Iš šio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Nagrinėjamu atveju, preliminariai įvertinus ieškovo pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, konstatuotina, kad nėra pagrindo susidaryti nuomonę, jog ieškovui palankus sprendimas D. Š., M. L. ir V. S. atžvilgiu iš principo negalėtų būti priimtas, todėl pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones aptariamu motyvu atmetė nepagrįstai.

15Apeliantas nurodė ir tai, jog teismas neteisingai sprendė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jis kartu su ieškiniu pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog visas atsakovų turtas yra areštuotas kitose bylose, užtikrinant milijoninio dydžio reikalavimus, jog atsakovų valdomos įmonės viena po kitos bankrutuoja ir/ar viešai skelbia apie nemokumą. Šie įrodymai pagrindžia ir tai, jog 125 000 Lt ieškovo reikalavimas šiems asmenims yra didelis. Apeliacinės instancijos teismas sutinka ir su šiuo apelianto argumentu. Pažymėtina, jog pagrindu taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.), tai yra minėtų priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškusiam ieškovui (CPK 178 str.). Teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas. Sprendžiant ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1300/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1140/2010, ir kt.). Šiuo atveju kartu su ieškiniu ieškovo pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog atsakovų turtas yra areštuotas, jog bankrutuoja ir/ar viešai skelbia apie nemokumą atsakovų valdomos įmonės, kartu patvirtina ir sunkią jų finansinę padėtį. Todėl spręstina, kad 125 000 Lt ieškovo reikalavimas atsakovams yra didelis, taigi egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

16Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad teismas turėjo areštuoti ir N. Š. bei D. L. turtą. Ieškovas savo reikalavimus atsakovų sutuoktinėms grindžia tuo, kad Grand Go Group Limited faktiniais savininkais bei naudos gavėjais D. Š. bei M. L. tapo po santuokų su N. Š. ir D. L. sudarymo, įmonė buvo šeimos verslas, todėl iš jos veiklos gaunamos pajamos tapo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Remiantis CK 3.88 str. 2 d., preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, todėl pagal ieškinio reikalavimus privalo atsakyti ir atsakovų sutuoktinės. Tačiau šioje byloje nėra siekiama išreikalauti gautas iš įmonės pajamas ar užvaldytą turtą, o reikalaujama atlyginti nuvertėjusių akcijų vertę, todėl ieškovo nurodomu pagrindu N. Š. ir D. L. atsakomybė menkai tikėtina, todėl ieškovo reikalaujamos laikinosios apsaugos priemonės jų atžvilgiu netaikytinos.

17Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės atsakovų D. Š., M. L. bei V. S. atžvilgiu netaikytos nepagrįstai, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - ieškovo R. Š. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas, ieškinio sumai areštuojant D. Š., M. L. bei V. S. turtą.

18Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 339 str., teismas

Nutarė

19Ieškovo R. Š. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį dalyje, kuria netaikytas areštas atsakovų D. Š., M. L. bei V. S. turtui panaikinti.

21Klausimą išspręsti iš esmės.

22R. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) reikalavimų užtikrinimui areštuoti solidariai bendrai ne didesnei nei 36.202 EUR (125.000 litų) sumai atsakovams D. Š. (a. k. ( - ) gyv. ( - )), M. L. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) bei V. S. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar nepakankant, atsakovų pinigines lėšas, turtines teises bei vertybinius popierius, uždraudžiant atsakovams šiuo turtu disponuoti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas R. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi ieškovo R.... 5. Ieškovas R. Š. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 6. Atsakovai M. L. ir D. L. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė... 7. Atsakovas V. S. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė Vilniaus... 8. Atsakovė N. Š. atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikė, praleidusi jam... 9. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 13. Apeliantas argumentuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 14. Vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 15. Apeliantas nurodė ir tai, jog teismas neteisingai sprendė, kad ieškovas... 16. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad... 17. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 18. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 339 str., teismas... 19. Ieškovo R. Š. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį dalyje, kuria... 21. Klausimą išspręsti iš esmės.... 22. R. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) reikalavimų užtikrinimui areštuoti solidariai...