Byla 2-641/2013
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria nutarta netvirtinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ pateikto įmonės restruktūrizavimo plano ir restruktūrizavimo bylą nutraukti

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria nutarta netvirtinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ pateikto įmonės restruktūrizavimo plano ir restruktūrizavimo bylą nutraukti.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartimi UAB „Nordlita“ iškelta restruktūrizavimo byla, nutartis yra įsiteisėjusi. Minėtoje nutartyje nustatytas 6 mėnesių terminas pateikti įmonės restruktūrizavimo planą. 2012 m. liepos 19 d. patvirtintas restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ kreditorių sąrašas, kuris buvo patikslintas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi. 2012 m. rugpjūčio 30 d. Šiaulių apygardos teismas pratęsė restruktūrizavimo plano projekto pateikimo terminą vienam mėnesiui iki 2012 m. spalio 19 d. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. teisėjo rezoliucija atnaujintas terminas pateikti restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano projektą.

52012 m. spalio 26 d. teisme gautas restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo planas 2012-2016 metams.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 6 d. nutartimi nutarė netvirtinti restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ pateikto įmonės restruktūrizavimo plano ir restruktūrizavimo bylą nutraukė.

8Teismas konstatavo, kad pateiktas restruktūrizavimo plano projektas neatitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 4 dalies nuostatų. Nurodė, kad restruktūrizavimo planas nebuvo ir iki šiol nėra patvirtintas kreditorių susirinkime. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ kreditoriaus Danske Bank A/S 2012 m. lapkričio 2 d. raštu bei aplinkybe, jog kartu su restruktūrizavimo planu nėra pateiktas nei kreditorių susirinkimo protokolas, nei administratoriaus išvada dėl restruktūrizavimo plano projekto.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas restruktūrizuojama UAB „Nordlita“ (toliau- apeliantas) prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

111. Teismas neatsižvelgė, kad 2012 m. kovo 19 d. nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Nordlita“ įsiteisėjo tik 2012 m. gegužės 24 d., nors terminas pateikti teismui restruktūrizavimo planą buvo skaičiuojamas nuo nutarties priėmimo. Kreditoriai pradėjo teikti savo kreditorinius reikalavimus įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Kreditorių sąrašas teisme patvirtintas 2012 m. liepos 19 d. ir 2012 m. spalio 4 d. Todėl įmonė, nesant aiškaus kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo, neturėjo galimybių užbaigti restruktūrizavimo plano projekto.

122. Teismas neįvertino, kad restruktūrizavimo byla yra susijusi su viešuoju interesu. Planas iš esmės beveik suderintas su Danske Bank A/S Lietuvos filialu bei su didžiąja dalimi kreditorių. Todėl matant realias galimybes sėkmingai įgyvendinti įmonės restruktūrizavimą, atsiskaityti su kreditoriais, atkurti jos mokumą bei išsaugoti verslą, teismas neturėjo nutraukti restruktūrizavimo bylos.

13Restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ kreditorius A. A. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartį. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais.

141. Teismas pagrįstai netvirtino pateikto restruktūrizavimo plano, nes jis buvo paruoštas atmestinai, pateikti numatomi pinigų srautai ir gautinos lėšos neargumentuotos jokiais konkrečiais užsakymais, kurie galbūt galėtų būti įgyvendinti. Be to, planas nebuvo patvirtintas įmonės kreditorių, kaip to reikalauja Įmonių restruktūrizavimo įstatymas.

152. Atsakovo argumentas, kad įmonės restruktūrizavimo planas beveik suderintas su didžiausiu įmonės kreditoriumi Danske bank A/S Lietuvos filialu neatitinka įmonės restruktūrizavimo įstatymo nuostatų bei pažeidžia kitų kreditorių teises, nes kreditorių susirinkimas nėra tik formalus dalykas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

18Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, nepatvirtinus restruktūrizavimo plano, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminų pobūdį, yra konstatavęs, kad nors šie terminai nustatyti ne procesiniame įstatyme, jie pagal savo pobūdį atitinka procesinio termino sampratą, dėl ko jie nelaikytini naikinamaisiais terminais ir asmenims, praleidusiems restruktūrizavimo plano pateikimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (CPK 78 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-179/2011).

21Iš bylos duomenų matyti, kad teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias procesinių terminų, skirtų restruktūrizavimo plano projekto teismui pateikti, skaičiavimo tvarką. Restruktūrizavimo byla UAB „Nordlita“ iškelta Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartimi, administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (2 t. b.l. 23-26). Minėtoje nutartyje nustatytas 6 mėnesių terminas nuo šios nutarties priėmimo dienos pateikti įmonės restruktūrizavimo planą. Tokiu atveju teismo nustatytas terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo iki 2012 m. rugsėjo 19 d. Restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo administratorius 2012 m. rugpjūčio 30 d. kreipėsi į teismą dėl termino pateikti restruktūrizavimo planą pratęsimo, kuris pratęstas teisėjo rezoliucija iki 2012 m. spalio 19 d. (2 t. b.l. 98-99). Nors ir šiuo nustatytu terminu teismui restruktūrizavimo plano nepateiktas, restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ prašymu šis terminas dar buvo ir atnaujintas (2 t. b.l. 110).

22Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnis reglamentuoja restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo tvarką. Šio straipsnio normų analizė rodo, kad visų pirma restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Šiems subjektams pritarus restruktūrizavimo plano projektui, restruktūrizavimo plano projektas per vieną darbo dieną pateikiamas restruktūrizavimo administratoriui likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki teismo nustatyto termino pateikti restruktūrizavimo plano projektą teismui pabaigos. Atitinkamai restruktūrizavimo administratorius, gavęs aukščiau minėta tvarka patvirtintą restruktūrizavimo plano projektą, turi atlikti eilę veiksmų, t.y. ne tik parengti rašytinę išvadą dėl restruktūrizavimo plano projekto įgyvendinimo galimybių ir ją pateikti įmonės valdymo organams, tačiau ir organizuoti kreditorių susirinkimo sušaukimą, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų iki restruktūrizavimo plano pateikimo teismui termino pabaigos (ĮRĮ 14 str. 2 d.). Šiai dienai byloje nėra jokių duomenų apie restruktūrizavimo plano projekto pateikimą restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo administratoriui, nėra restruktūrizavimo administratoriaus išvados dėl restruktūrizavimo plano projekto, taip pat nėra duomenų apie kreditorių susirinkimo sušaukimą ar net ketinimą tai atlikti. Iš byloje esančio 2012 m. spalio 17 d. restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ pranešimo teismui dėl restruktūrizavimo plano pateikimo matyti, kad įstatyme nustatytais terminais restruktūrizuojamos įmonės restruktūrizavimo planas pateiktas nebus (2 t. b.l. 109). Be to, iš 2012 m. lapkričio 2 d. Danske banko rašto dėl UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano projekto matyti, kad ir pavėluotai pateiktas restruktūrizavimo plano projektas netenkina vieno didžiausių reikalavimų restruktūrizuojamai įmonei turinčio kreditoriaus (2 t. b.l. 148). Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą išvadai, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminu restruktūrizavimo plano projektas teismui nebuvo pateiktas.

23Apeliantas teigia, kad jam nustatytas terminas restruktūrizavimo planui pateikti sutrumpėjo dviem mėnesiais, nes Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Nordlita“ įsiteisėjo tik bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka 2012 m. gegužės 24 d. (2 t. b.l. 48-54). Tuo tarpu minėtoje nutartyje nustatytas terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo skaičiuojamas nuo šios nutarties priėmimo. Pažymėtina, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad nutartis iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą yra skubiai vykdytina, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo. Juolab, kad įmonė, apsisprendusi finansinius sunkumus spręsti restruktūrizavimo procesu, jau turi numačiusi veiksmų planą mokumo atkūrimui, kuris paprastai išdėstomas kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui teikiamuose restruktūrizavimo plano metmenyse. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad kreditoriai restruktūrizuojamai įmonei finansinius reikalavimus pradėjo reikšti tik įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Nordlita“, teisėjų kolegijos vertinimu, lemiamos įtakos restruktūrizavimo plano rengimui neturi, nes preliminarus kreditorių sąrašas ir jų finansinių reikalavimų dydis įmonei tinkamai vykdančiai finansinę apskaitą paprastai yra žinomas ir teikiamas teismui su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Be to, ir restruktūrizavimo plano metmenis, teikiamus taip pat dar su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, galima apibūdinti kaip tam tikras plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). Teismui teikiamuose restruktūrizavimo plano metmenyse turėtų būti pateikiama įmonės charakteristika, trumpai apibūdinama įmonės būklė, pateikiami išsamūs duomenys apie kreditorinius reikalavimus, išdėstomas verslo planas, kuriuo remiantis įmonė sieks atkurti mokumą. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog restruktūrizavimo plano parengimui nustatytas šešių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, kuris vėliau buvo pratęstas dar vienam mėnesiui, buvo pakankamas, kad būtų galima konkretizuoti trumpai apibūdintus plano metmenų atskirus rodiklius. Todėl apelianto argumentai, kad nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjimo momentas turėjo lemiamos įtakos tolimesniam restruktūrizavimo procesui, tuo pačiu ir restruktūrizavimo plano rengimui bei restruktūrizuojamos įmonės kreditorinių reikalavimų tvirtinimui, nėra pakankami plano neparengimui pateisinti.

24Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kuomet nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į Įmonių restruktūrizavimo įstatymo keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012, 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2011, 2004 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-442/2004). Taigi, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, bylos faktinių aplinkybių visuma neleidžia daryti išvados, kad restruktūrizavimo planas pateiktas teismui tvirtinti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka. Iš Danske Banko 2012 m. vasario 23 d. prašymo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo matyti, kad Danske bankas nepritarė atsakovo restruktūrizavimui (1 t. b.l. 116-118). Iš pateikto restruktūrizavimo plano projekte numatytų atsakovo įsipareigojimų kreditoriams ir kreditoriaus Danske banko reikalavimo dydžio santykio matyti, kad Danske banko balsas, sprendžiant restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimą, gali turėti lemiamos įtakos restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimui. Tuo tarpu 2012 m. lapkričio 2 d. Danske banko raštas taip pat rodo, kad ir po pratęsto bei atnaujinto termino parengtas restruktūrizavimo plano projektas jo netenkina (2 t. b.l. 148). Be to, nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo praėjo beveik metai, tačiau teismas neturi jokių duomenų apie tai, kad įmonė ėmėsi kokių nors veiksmų įmonės mokumui atkurti. Įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia visumą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.). Pats įmonės restruktūrizavimo procesas prasideda ne nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme, o nuo pačios įmonės vadovų ir jos dalyvių, savininkų ketinimų atgaivinti finansinių sunkumų turinčią įmonę ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme dienos. Tuo tarpu byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad įmonė jau ėmėsi tam tikrų su veiklos kaštų mažinimu susijusių pertvarkymo veiksmų, t.y. plano metmenų įgyvendinimo. Restruktūrizavimo plano projektas nebuvo ir iki šiol nėra patvirtintas kreditorių susirinkime Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama nutartis nepažeidžia Įmonių restruktūrizavimo įstatyme įtvirtintų tikslų, nes skundžiama nutartimi buvo nutrauktas netikslingas bei neperspektyvus atsakovo restruktūrizavimo procesas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 2 d.).

25Esant paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė atsakovo restruktūrizavimo bylą, nepateikus nustatytais terminais įstatymo reikalavimus atitinkančio restruktūrizavimo plano (ĮRĮ 14 str. 1-5 d., 28 str. 1 d. 1 p.). Kadangi teisėjų kolegija pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė, pareiškėjo atskirasis skundas netenkinamas, o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-338 straipsniais,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartimi UAB „Nordlita“... 5. 2012 m. spalio 26 d. teisme gautas restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 6 d. nutartimi nutarė... 8. Teismas konstatavo, kad pateiktas restruktūrizavimo plano projektas neatitinka... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas restruktūrizuojama UAB „Nordlita“ (toliau-... 11. 1. Teismas neatsižvelgė, kad 2012 m. kovo 19 d. nutartis dėl... 12. 2. Teismas neįvertino, kad restruktūrizavimo byla yra susijusi su viešuoju... 13. Restruktūrizuojamos UAB „Nordlita“ kreditorius A. A. atsiliepime į... 14. 1. Teismas pagrįstai netvirtino pateikto restruktūrizavimo plano, nes jis... 15. 2. Atsakovo argumentas, kad įmonės restruktūrizavimo planas beveik... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 18. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad... 21. Iš bylos duomenų matyti, kad teismas tinkamai taikė teisės normas,... 22. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnis reglamentuoja... 23. Apeliantas teigia, kad jam nustatytas terminas restruktūrizavimo planui... 24. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip... 25. Esant paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti...