Byla e2-1931-669/2015
Dėl skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų bei procesinių palūkanų priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui T. S. dėl skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų bei procesinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 851,38 Eur skolą, 312,80 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 26 Eur žyminį mokestį. Esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso numatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2007-12-18 atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas" sudarė kortelės su kredito limitu sutartį, pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui kortelę su kredito limitu, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje numatytomis sąlygomis, sumokant palūkanas ir kitus mokesčius. Atsakovui tinkamai nevykdant prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį, Sutartis buvo nutraukta, o atsakovas pradiniam kreditoriui liko skolingas 851,38 Eur. Remiantis Sutarties 9.4 p., atsakovui pažeidus mokėjimų grafiką, jam kilo pareiga mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 312,80 Eur delspinigių.

3Ieškovas reiškiamą reikalavimo teisę į atsakovo skolą įgijo remiantis pradinio kreditoriaus ir ieškovo 2011-02-02 sudaryta Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi.

4Atsakovui pranešimas apie iškeltą bylą ir procesiniai dokumentai įteikti 2015-10-26 viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje (www.teismai.lt), tačiau jis per nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, 2007-12-18 atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB ,,Ūkio banko lizingas" sudarė kortelės su kredito limitu sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau - Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui kortelę su 3000 Lt kredito limitu, nustatant 13,99 proc. metinę palūkanų normą, kas mėnesį atsakovui mokant 35 Lt įmokas iki 2010-12-31. Tačiau atsakovas tinkamai nevykdė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį, todėl sutartis buvo nutraukta ir atsakovas pradiniam kreditoriui liko skolingas 851,38 Eur.

7Pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas" 2011-02-02 Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleido ieškovui teisę į atsakovo skolą. Iš Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutarties priedo Nr. 1 matyti, jog pradinis kreditorius su atsakovu sutartį nutraukė 2008-04-09, perleistą reikalavimą sudaro - 3117,14 Lt skola ir 1122,17 Lt delspinigių.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 ir 2 d.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, todėl ieškinio reikalavimas dėl 851,38 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Asmeniui, nevykdžiusiam arba netinkamai vykdžiusiam savo sutartines prievoles taikytina civilinė atsakomybė, todėl prievolę pažeidęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovė, remdamasi CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d. bei Sutarties 9.4 p., numatančiu atsakovo pareigą pažeidus mokėjimų grafiką mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, prašo iš atsakovo už 184 dienas, nuo 2015-03-23 iki ieškinio parengimo dienos 2015-09-23, priteisti 312,80 Eur delspinigių.

10Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

11Vadovaujantis CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (312,80 Eur) dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str.).

12Esant šioms aplinkybėms, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika, šalių sulygti sutartimi 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 78,33 Eur (851,38 Eur x 0,05% x184 d.) (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

13Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

14Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 21 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš T. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini), 851,38 Eur (aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno euro 38 ct) skolą, 78,33 Eur (septyniasdešimt aštuonis eurus 33 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21 Eur (dvidešimt vieną eurą) žyminio mokesčio ieškovo Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą.

18Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Plungės rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai