Byla e2A-1112-460/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, ir ieškovės BUAB „OKZ Holding Baltija“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 25 d. sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Erikos Misiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-106-514/2015 pagal ieškovės BUAB „OKZ Holding Baltija“, atstovaujamos UAB „Valeksa“ ieškinį atsakovei UAB „Gilinis“, trečiasis asmuo AB Lesto dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, ir ieškovės BUAB „OKZ Holding Baltija“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 25 d. sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė Plungės rajono apylinkės teismui 2014-11-14 patektu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30, 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo sutartis (aktus) bei

42011-11-07 priedą Nr.2 prie elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. PL-009, sudarytus tarp ieškovės UAB „OKZ Holding Baltija“ ir atsakovės UAB „Gilinis“, priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011-11-10 nutartimi UAB „OKZ Holding Baltija“ iškelta bankroto byla, nutartis dėl bankroto įsiteisėjo 2012-01-12. UAB „OKZ Holding Baltija“ ir atsakovė UAB „Gilinis“ 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30, 2011-11-08 sudarė tarpusavio skolų užskaitymo aktus, kuriais atliko tarpusavio įsiskolinimų užskaitymą 3 707,44 Lt sumai, ir 2011-11-07 susitarimą priedą Nr. 2 prie elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. PL-009, pagal kurį atsakovė 87 315,25 Lt sumokėjo į AB Lesto sąskaitą. Ieškovės vertinimu, tarpusavio skolų užskaitymo aktai, susitarimas dėl apmokėjimo už elektros energiją sudaryti tarp ieškovės ir atsakovės pažeidė ieškovės kreditorių teises ir dėl to turi būti pripažinti negaliojančiais CK 1.80, 1.81 str. ir actio Pauliana pagrindu. Laikotarpiu nuo 2011-07-11 iki 2012-01-12 visas ieškovės turtas buvo areštuotas, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdant išieškojimo veiksmai iš šio turto, todėl ieškovei buvo uždrausta atsiskaityti tiek su atsakove, tiek su AB Lesto. Dėl šios priežasties visi ieškovės ir atsakovės sandoriai, sudaryti laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo metu, kuriais siekiama įteisinti tariamą ieškovės atsiskaitymą su atsakove, AB Lesto ir kitais kreditoriais, pripažintini niekiniais ir negaliojančiais nuo pat sudarymo, kaip prieštaraujantys imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei bei pažeidžiantys ieškovo kreditorių interesus.

5Atsakovė atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad UAB „Gilinis“ eilę metų elektros energiją iš AB Lesto pirkdavo per BUAB „OKZ Holding Baltija“. Techniškai buvo susiklosčiusi tokia situacija, kad techninė įranga, užtikrinanti elektros energijos perdavimą iš aukštos įtampos į įprastinę buvo valdoma BUAB „OKZ Holding Baltija“, todėl visi ūkio subjektai, veikę toje pačioje teritorijoje kaip ir ieškovė, negalėjo gauti elektros energijos kitaip, negu per BUAB „OKZ Holding Baltija“. Esant tokioms techninėms sąlygoms, ieškovė pateikdavo sąskaitas už elektros energiją atsakovei, kuriai apmokėjus sąskaitas, ieškovė atsiskaitydavo su AB Lesto. Tokiu būdu atsikaitydavo ne tik atsakovė, bet ir kitos įmonės. Tarp ieškovės ir atsakovės 2005-02-05 buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis Nr. PL-005. Tačiau faktiniai elektros energijos tiekimo ir pirkimo-pardavimo santykiai bei atsiskaitymas vyko tarp UAB „Gilinis“ ir AB Lesto, Esant tokioms sandorio šalims, ieškovė neturi reikalavimo teisės. Susitarimas dėl atsiskaitymo tvarkos už elektros energiją pakeitimo buvo sudaryta, kai ieškovė pradėjo nebeatsiskaitinėti su AB Lesto ir pastaroji grasino nutraukti elektros energijos tiekimą. Pateikė banko sąskaitų išrašus, patvirtinančius, kad už elektros energiją atsakovė iki galo atsiskaitė, nėra skolinga nei ieškovei, nei trečiajam asmeniui. Iškėlus bankroto bylą, įmonės veikla nesibaigia, įmonei reikalinga elektra, vanduo, komunalinės paslaugos ir pan., todėl pagal teismų praktiką nėra absoliutaus draudimo atitinkamiems atsiskaitymams ir sandoriams. Ieškovė neįrodė CK 6.66 str. numatytų pagrindų, todėl, nesant sąlygų viseto, ieškinys negali būti tenkinamas. Be to, bankroto administratorė ieškinį dėl sandorio pripažinimo turi pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Ginčijami sandoriai sudaryti 2011-07 – 2011-11 laikotarpiu, ieškinys reiškiamas praėjus trims metams nuo sandorių sudarymo, todėl prašė taikyti ieškinio senaties terminą. Tenkinus ieškinį, susidarytų situacija, kai ieškovė arba trečiasis asmuo praturtėtų atsakovės sąskaita be pagrindo.

6Trečiasis asmuo AB Lesto atsiliepime ieškinio pagrįstumo klausimą paliko spręsti teismui. Nurodė, kad su UAB „OKZ Holding Baltija“ buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 69607 dėl elektros energijos tiekimo į UAB „OKZ Holding Baltija“ priklausančius cechus, esančius. Pramonės pr. 4, Plungėje., kuria trečiasis asmuo įsipareigojo tiekti kokybišką elektros energiją, o ieškovė įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir su tuo susijusias paslaugas. Elektros energijos prikimo–pardavimo sutartys, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr.1-38 ir 2010-02-19 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-43 patvirtinto standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo nuostatomis, yra dvišalės ir sudaromos su tais elektros energijos vartotojais, kurie objektą valdo nuosavybės ar kita teisėto valdymo teise. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis sutarties 25 p., sutartis keičiama, papildoma tik raštišku abiejų šalių susitarimu. Tarp AB Lesto ir ieškovės sudaryta sutartis neturėjo ir neturi jokių papildomų priedų ir (ar) papildomų susitarimų dėl sutarties pakeitimo ir (ar) papildymo. Trečiajam asmeniui apie 2011-11-07 priedą Nr. 2 prie elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytą tarp ieškovės ir atsakovės, nebuvo žinoma. Ieškovei BUAB „OKZ Holding Baltija“, vadovaujantis sutartie 4.6 p., buvo išrašomos PVM sąskaitos faktūros už suvartotą elektros energiją pagal ieškovės pateiktą elektros energijos apskaitos rodmenų pažymą arba pagal elektros energijos apskaitos prietaisų keitimo, tikrinimo duomenis. Sutarties 5.2 p. buvo nustatyta ieškovės pareiga šias PVM sąskaitas faktūras apmokėti. AB Lesto turimais duomenimis laikotarpiu nuo 2014 m. liepos mėn. iki 2012 m. sausio mėn. iš visų pagal ieškovei suteiktą vartotojo kodą vykdytų mokėjimų, kurių mokėjimą įmanoma identifikuoti, UAB „Gilinis“ atliko tris mokėjimų pavedimus (2011-07-29, 2011-12-07 ir 2012-01-03).

7Plungės rajono apylinkės teismas 2015-03-25 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Nusprendė pripažinti negaliojančiais 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30 ir 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo aktus, sudarytus tarp UAB „OKZ Holding Baltija“ ir UAB „Gilinis“, pagal kuriuos šalys atliko tarpusavio įsiskolinimų užskaitymą 3707,44 Lt sumai. Priteisė iš UAB „Gilinis“ 1073,75 Eur įsiskolinimo ir 700 Eur bylinėjimosi išlaidų BUAB „OKZ Holding Baltija“. Priteisė iš UAB „Gilinis“ 32,20 Eur žyminio mokesčio valstybei. Kitos ieškinio dalies netenkino. Nurodė, jog ieškovės ginčijami šalių tarpusavio skolų užskaitymo aktai, kurių pagrindu buvo įskaitytos atsakovo skolos ieškovui, buvo sudaryti 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30, 2011-11-08, t. y. galiojant visų ieškovės UAB „OKZ Holding Baltija“ lėšų, turto ir turtinių teisių areštui, tarp jų ir turtinės teisės į atsakovą areštui. Apylinkės teismas nesutiko su ieškovės vertinimu, kad šalys 2011-11-07 sandoriu susitarė įskaityti dvi vienarūšes priešpriešines prievoles, teismo vertinimu, laikinosiomis priemonėmis nustatytas draudimas neapima atsakovės prievolės įvykdymo trečiajam asmeniui už bankrutuojančią įmonę, nes šiuo atveju finansinę prievolę vykdė ne bankrutuojanti įmonė, o atsakovė iš savo lėšų ir bankrutuojančios įmonės turtas, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai bankroto byloje, nesumažėjo. Teismas sprendė, kad šalių susitarimu nustatyta atsiskaitymo su elektros energiją tiekiančia įmone tvarka nepažeidė kitų kreditorių teisių ir interesų.

8Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2015-03-25 sprendimo dalį, kuria atsisakyta tenkinti ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančiu

92011-11-07 priedą Nr. 2 prie Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. PL-009, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – minėtą reikalavimą tenkinti; Kitą Plungės rajono apylinkės teismo

102015-03-25 sprendimo dalį palikti nepakeistą; priteisti iš atsakovės UAB „Gilinis“ ieškovei įmonei BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog teismo išvada, kad ginčijamu susitarimu įtvirtinta atsiskaitymų tvarka, t. y. atsakovės atsiskaitymas tiesiogiai su AB LESTO, atitiko faktinę situaciją ir susiklosčiusius šalių santykius, yra visiškai nepagrįsta. Ta aplinkybė, kad BUAB „HOLDING Baltija" negali būti vertinama kaip elektros tiekimo įmonė, nes BUAB „OKZ HOLDING Baltija" nebuvo nei elektros energijos gamintoja, nei tiekėja, o vien tik elektros energijos tiekimo įrenginių savininkė, šiuo atveju neturi jokios teisinės reikšmės nagrinėjamai bylai. Pažymėjo, kad atsakovė už sunaudotą elektros energiją pradėjo atsiskaitinėti ne su ieškove, o tiesiogiai su AB Lesto, tik po to, kai Klaipėdos apygardos teismas 2011-07-11, 2011-08-19, 2011-08-22 nutartimis, siekdamas apsaugoti visu Ieškovės kreditorių interesus, areštavo visa Ieškovės turtą. Taigi, akivaizdu, jog tokiais atsiskaitymais ir vėliau pasirašytu Priedu Nr. 2 buvo siekiama apeiti teismo nutartimis taikytą Ieškovės turto areštą.

11Atsiliepime atsakovė prašė Plungės rajono apylinkės teismo 2015-03-25 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog pagrindas ieškiniui atmesti buvo atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį, bet teismas jos netaikė. Mano, jog ieškovė, ginčydama 2011-11-07 sudarytą susitarimą ir atsakovės atsiskaitymus už elektrą AB Lesto, turėtų laikyti, kad AB Lesto nepagrįstai yra gavusi pinigus iš atsakovės. Jeigu ieškovės mano, kad mokėjimai AB Lesto yra nepagrįsti ir šios piniginės lėšos priklauso būtent ieškovei, tai ieškovė turėtų kelti reikalavimus AB „Lesto“ grąžinti gautas lėšas, o ne UAB „Girinis“. Teigia, jog būtina įvertinti ginčijamų sandorių pobūdį – mokėjimams, atliekamiems įprastinei bendrovės veiklai vykdyti tam tikrais atvejais gali būti pagrįstai suteikiama pirmenybė. Atsakovei elektros energija neabejotinai buvo gyvybiškai svarbi ir ji mokėjo už ją tiesiai AB Lesto. Mano, kad ieškovė, labai ilgai vykdydama bankroto procedūrą, (nutartis iškelti bankroto bylą 2011-11-10) siekia bet kokiomis priemonėmis iš mokios įmonės gauti piniginių lėšų savo, kaip administratorės, o ne kreditorių interesams tenkinti.

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

14Ieškovė ginčija tarp UAB „OKZ Holding Baltija“ ir UAB „Gilinis“ 2011-07-31, 2011-09-08,

152011-09-30, 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo aktus, pagal kuriuos šalys atliko tarpusavio įsiskolinimų užskaitymą 3 707,44 Lt sumai, ir 2011-11-07 tarp šalių sudarytą susitarimą – priedą Nr. 2 prie 2004-08-01 elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. PL-009, kuriuo šalys susitarė, kad atsakovė už sunaudotą elektros energiją atsiskaitys tiesiogiai su AB Lesto. Ieškovė sandorius ginčija CK 1.80, 1,81 ir 6.66 straipsnių pagrindu.

16Apylinkės teismas skundžiamu sprendimu pripažino negaliojančiais 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30 ir 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo aktus, sudarytus tarp UAB „OKZ HOLDING Baltija“ ir UAB „Gilinis“, tačiau atsisakė tenkinti ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančiu tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą 2011-11-07 priedą Nr. 2 prie Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. PL-009.–

17Dėl 2011-11-07 susitarimo pripažinimo negaliojančiu

18Teisėjų kolegija mano, jog šios bylos išnagrinėjimui ir teisiniam įvertinimui pasiekti ypač svarbios ir reikšmingos faktinės bylos aplinkybės.

19Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2011-07-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1917-370/2011 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotos ieškovei priklausančios piniginės lėšos, sąskaitos bankuose, nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas bei turtinės teisės, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdant išieškojimo veiksmus iš šio turto. Nutartyje pažymėta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų Ieškovės kreditorių reikalavimų įvykdymui užtikrinti ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo.

20Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2031-370/2011 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas ieškovei priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant – piniginės lėšos, esančios pas ieškovę ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, bei sustabdytas turto išieškojimas ir jo realizavimas vykdymo procese. Nutartyje pažymėta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų ieškovės kreditorių reikalavimų įvykdymui užtikrinti ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo.

21Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2058-370/2011 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuoti ieškovei priklausantys nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, piniginės lėšos bei turtinės teisės, priklausančios ieškovei ar esančios pas ieškovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę; sustabdytas išieškojimas iš ieškovės turto vykdymo procese..

22Klaipėdos apygardos teismo 2011-11-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1917-370/2011 Ieškovei buvo iškelta bankroto byla, o Klaipėdos apygardos teismo 2011-07-11, 2011-08-19, 2011-08-22 nutartimis ieškovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktos galioti, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratorė perims įmonės turtą ir dokumentus. Minėta Klaipėdos apygardos teismo nutartis iškelti Ieškovei bankroto bylą įsiteisėjo 2012-01-12.

23Taigi, laikotarpiu nuo 2011-07-11 iki pat bankroto bylos ieškovei iškėlimo įsiteisėjimo (2012-01-12), ginčijamo sandorio sudarymo metu (2011-11-07) ieškovės turtas buvo areštuotas, ieškovei buvo uždraustas bet koks areštuoto turto perleidimas, tai reiškia, kad nebuvo galimas joks turto, piniginių lėšų ar kitų turtinių teisių perleidimas. Akcentuotina, kad minėtu laikotarpiu ieškovė neturėjo teisės atsiskaityti nei su atsakove, nei su AB Lesto, nei su kitomis įmonėmis ar privačiais asmenimis. Be to, minėtomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovei buvo uždraustas turto vertės sumažinimas (CPK 144 straipsnis, CPK 145 straipsnis). Toks draudimas reiškia, kad ieškovei buvo uždrausti visi sandoriai, turintys įtakos jos disponuojamo turto vertės sumažinimui, įskaitant ir sandorius, kuriais įmonė atsisakė sugeneruoti pajamas, tačiau tokią galimybę turėjo. Šiame kontekste akcentuotina, kad ieškovė, su atsakove sudarydama 2011-11-07 priedą Nr. 2 prie Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. PL-009, faktiškai atsisakė gauti pajamas pagal

24elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovės ir atsakovės. Kitaip tariant, ne tik buvo nesilaikoma imperatyvių įstatymų normų reikalavimų, ginčijamu 2011-11-07 priedu Nr. 2 ieškovės kreditoriams buvo padaryta žala, kadangi generuotinos pajamos buvo nukreiptos ne ieškovei, taip netiesiogiai sumažinant ieškovės turto vertę. Šiuo aspektu svarbu tai, jog įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis).

25Teisėjų kolegija akcentuoja, kad minėtos Klaipėdos apygardos teismo 2011-07-11, 2011-08-19, 2011-08-22 nutartys buvo išsiųstos Turto arešto aktų registro tvarkytojui, pabrėžtina, jog įregistravus turto areštą yra laikoma, kad turto arešto akto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui (Turto arešto aktų registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalis), todėl darytina išvada, kad 2011-11-07 priedo Nr. 2 sudarymo metu abi sandorio šalys žinojo tai, kad ieškovei be turto arešto taikomi ir kiti draudimai, pvz.: ieškovei buvo uždraustas turto vertės sumažinimas. Šios aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad sutarties šalys veikė pažeisdamos imperatyviąsias teisės normas; ieškovė faktiškai atsisakė gauti pajamas pagal elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį. Vadovaujantis bendruoju principu ex injuria jus non oritur („iš neteisės teisė neatsiranda“), nesant teisėto sandorio sudarymo fakto, šalių sudarytas 2011-11-07 priedas Nr. 2 neįsigalioja ir yra niekinis ir negaliojantis (CK 1.80 straipsnis).

26Pažymėtina, kad šioje byloje elektros energijos tiekėjos AB Lesto procesinė padėtis yra trečiasis asmuo. Pripažinus sandorį negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu, atsakovės UAB „Gilinis“ sumokėta suma įmonei AB Lesto bankroto procedūrų metu turėtų būti grąžinta bankrutuojančiai įmonei – ieškovei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai AB Lesto taps ieškovės kreditore.

27Dėl kitų argumentų

28Atsakovė, susitardama su ieškove dėl elektros energijos pirkimo iš ieškovės, o ne iš AB Lesto, prisiėmė riziką, kad tuo atveju, jeigu elektros energija nebūtų tiekiama ieškovei, atitinkamai elektros energijos tiekimas nutrūktų ir atsakovei. Atsakovė, kuri sudarė sutartį dėl elektros energijos pirkimo iš ieškovės, ir naudojosi tiek ieškovės nuosavybės teise valdoma elektros tiekimo infrastuktūra, tiek ieškovės nuosavybės teise turima (nupirkta iš AB Lesto) elektros energija, neturėjo jokio – nei teisinio, nei faktinio pagrindo mokėti už sunaudotą elektros energiją ne ieškovei, o tiesiogiai AB Lesto. Pažymėtina, kad visą laiką nuo sutarties sudarymo dienos – 2005-02-05 iki 2011-07-29, atsakovė už elektros energiją mokėjo ieškovei, o ne AB Lesto. Atsakovė su AB Lesto neturėjo jokių teisinių santykių ir niekada neatsiskaitinėjo su AB Lesto. Dėl to apylinkės teismo išvada, kad ginčijamu susitarimu įtvirtinta atsiskaitymų tvarka, t. y. atsakovės atsiskaitymas tiesiogiai su AB Lesto, atitiko faktinę situaciją ir susiklosčiusius šalių santykius, yra visiškai nepagrįsta.

29Sutiktina su apeliante, jog ta aplinkybė, kad UAB „HOLDING Baltija" negali būti vertinama kaip elektros tiekimo įmonė, nes BUAB „OKZ HOLDING Baltija" nebuvo nei elektros energijos gamintojas, nei tiekėjas, o vien tik elektros energijos tiekimo įrenginių savininkė, šiuo atveju neturi jokios teisinės reikšmės nagrinėjamai bylai. Ieškovė neteigia, kad ji yra elektros tiekimo įmonė,

30Pažymėtina, kad AB Lesto nėra pasirašiusi nei minėto Priedo Nr. 2, jokio kito susitarimo su ieškove ir atsakove dėl atsiskaitymo už ieškovės patiektą atsakovei elektros energiją tiesiogiai su AB Lesto. Be to, AB Lesto 2014-12-02 savo atsiliepime į ieškinį aiškiai nurodė, kad „tarp bendrovės ir ieškovės sudaryta sutartis neturėjo ir neturi jokių papildomų priedų ir (ar) papildomų susitarimų dėl sutarties pakeitimo ir (ar) papildymo, bendrovė nepasisako apie jokios teisinės reikšmės bendrovei neturinti ieškovės pateiktą dokumentą - 2011-11-07 Priedą Nr. 2 prie Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. PL-009“. Taigi, iš byloje esančių duomenų akivaizdžiai matyti, kad Priedas Nr. 2 buvo pasirašytas tik dviejų asmenų (ieškovės ir atsakovės), nesant AB Lesto sutikimo, todėl negalima laikyti, kad Priedu Nr. 2 buvo pakeista atsiskaitymo su AB Lesto tvarka.

31Pažymėtina, kad atsakovė už sunaudotą elektros energiją pradėjo atsiskaitinėti ne su ieškove, o tiesiogiai su AB Lesto tik po to, kai Klaipėdos apygardos teismas 2011-07-11, 2011-08-19, 2011-08-22 nutartimis, siekdamas apsaugoti visų ieškovės kreditorių interesus, areštavo visą ieškovės turtą ir uždraudė turto vertę mažinti. Taigi, akivaizdu, jog tokiais atsiskaitymais ir vėliau pasirašytu Priedu Nr. 2 buvo siekiama išvengti Klaipėdos apygardos teismo nutartimis ieškovei taikytus apribojimus ir imperatyvius draudimus.

32Dėl senaties termino

33Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas atnaujino ieškinio senaties terminą. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nepateikia jokių argumentų, suteikiančių pagrindą manyti, kad terminas atnaujintas be pagrindo. Dėl to kolegija plačiau dėl senaties termino atnaujinimo instituto nepasisako, mano, kad, apylinkės teismas, gindamas viešąjį interesą, pagrįstai ir teisėtai senaties terminą atnaujino (CK 1.131 straipsnio 2 dalis).

34Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinių skundų argumentais nėra teisinio pagrindo, tačiau yra pagrindas pakeisti sprendimo dalį dėl ieškinio reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl tarp ieškovės ir atsakovės sudaryto susitarimo – priedo Nr.2 prie 2004-08-01 elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. PL-009 minėtą susitarimą pripažįstant negaliojančiu ab initio (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

36Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Tenkinus ieškovės ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos jos naudai. Ieškovės prašoma priteisti 2 451,11 EUR išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo suma 2 451,11 EUR neviršija LR Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, kuriuo buvo pakeistas LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo maksimalaus dydžio rekomenduojamą priteisti užmokestį. Esant tokiems įrodymams, ieškovės prašymas tenkintinas iš, ieškovei iš atsakovės priteistina 2 451,11 EUR teisinės pagalbos išlaidų.

37Valstybės biudžetui iš atsakovės priteistina 24 EUR žyminio mokesčio.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,

Nutarė

39Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 25 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti taip:

40ieškinį tenkinti.

41Pripažinti negaliojančiais 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30 ir 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo aktus, sudarytus tarp UAB „OKZ Holding Baltija“ ir UAB „Gilinis“, pagal kuriuos šalys atliko tarpusavio įsiskolinimų užskaitymą 1 073,75 EUR (3 707,44 Lt) sumai.

42Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu nuo pat sudarymo momento 2011-11-07 priedą Nr. 2 prie Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. PL-009.

43Priteisti ieškovei BUAB „OKZ Holding Baltija“ iš atsakovės UAB „Gilinis“ 1 073,75 EUR skolos.

44Priteisti ieškovei BUAB „OKZ Holding Baltija“ iš atsakovės UAB „Gilinis“ 24 EUR žyminio mokesčio valstybė biudžetui.

45Priteisti Ieškovei BUAB „OKZ Holding Baltija“ iš atsakovės UAB „Gilinis“ 2 451,11 EUR teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė Plungės rajono apylinkės teismui 2014-11-14 patektu ieškiniu... 4. 2011-11-07 priedą Nr.2 prie elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties... 5. Atsakovė atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad UAB „Gilinis“... 6. Trečiasis asmuo AB Lesto atsiliepime ieškinio pagrįstumo klausimą paliko... 7. Plungės rajono apylinkės teismas 2015-03-25 sprendimu ieškinį tenkino iš... 8. Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti Plungės... 9. 2011-11-07 priedą Nr. 2 prie Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties... 10. 2015-03-25 sprendimo dalį palikti nepakeistą; priteisti iš atsakovės UAB... 11. Atsiliepime atsakovė prašė Plungės rajono apylinkės teismo 2015-03-25... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 14. Ieškovė ginčija tarp UAB „OKZ Holding Baltija“ ir UAB „Gilinis“... 15. 2011-09-30, 2011-11-08 tarpusavio skolų užskaitymo aktus, pagal kuriuos... 16. Apylinkės teismas skundžiamu sprendimu pripažino negaliojančiais... 17. Dėl 2011-11-07 susitarimo pripažinimo negaliojančiu... 18. Teisėjų kolegija mano, jog šios bylos išnagrinėjimui ir teisiniam... 19. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo... 20. Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-19 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-22 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2011-11-10 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 23. Taigi, laikotarpiu nuo 2011-07-11 iki pat bankroto bylos ieškovei iškėlimo... 24. elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovės ir... 25. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad minėtos Klaipėdos apygardos teismo... 26. Pažymėtina, kad šioje byloje elektros energijos tiekėjos AB Lesto... 27. Dėl kitų argumentų ... 28. Atsakovė, susitardama su ieškove dėl elektros energijos pirkimo iš... 29. Sutiktina su apeliante, jog ta aplinkybė, kad UAB „HOLDING Baltija" negali... 30. Pažymėtina, kad AB Lesto nėra pasirašiusi nei minėto Priedo Nr. 2, jokio... 31. Pažymėtina, kad atsakovė už sunaudotą elektros energiją pradėjo... 32. Dėl senaties termino... 33. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį. Teisėjų kolegija pažymi, jog... 34. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano,... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 36. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas, šaliai, kurios naudai priimtas... 37. Valstybės biudžetui iš atsakovės priteistina 24 EUR žyminio mokesčio.... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,... 39. Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 25 d. sprendimą pakeisti ir... 40. ieškinį tenkinti.... 41. Pripažinti negaliojančiais 2011-07-31, 2011-09-08, 2011-09-30 ir 2011-11-08... 42. Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu nuo pat sudarymo momento 2011-11-07... 43. Priteisti ieškovei BUAB „OKZ Holding Baltija“ iš atsakovės UAB... 44. Priteisti ieškovei BUAB „OKZ Holding Baltija“ iš atsakovės UAB... 45. Priteisti Ieškovei BUAB „OKZ Holding Baltija“ iš atsakovės UAB...