Byla e2A-472-258/2019
Dėl nepagrįsto praturtėjimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Liudos Uckienės, Tomo Venckaus apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Gilinis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 27 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gilinis“ ieškinį atsakovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, trečiajam asmeniui atsakovo pusėje BUAB „OKZ HOLDING Baltija“, dėl nepagrįsto praturtėjimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 25 288,24 Eur sumą, 2 811,72 Eur kompensacines palūkanas, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2005-02-05 ieškovas UAB „Gilinis“ su trečiuoju asmeniu BUAB „OKZ Holding Baltija“ sudarė elektros energijos pirkimo sutartį. Pažymėjo, kad 2011-11-07 ieškovas ir trečiasis asmuo sudarė minėtos energijos pirkimo pardavimo sutarties priedą Nr. 2, kuriame susitarė, kad už sunaudotą elektros energiją ieškovas mokės tiesiogiai AB „Lesto“. 2015 m. rugpjūčio 21 d. Klaipėdos apygardos teismas pripažino energijos pirkimo pardavimo sutarties priedą Nr. 2 negaliojančiu ab initio. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 30 d. nutartimi paliko nepakeistą 2015 m. lapkričio 30 d. Plungės rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo iš ieškovo trečiojo asmens naudai buvo priteista 25 288,24 Eur skolos, 5 644,51 Eur palūkanų bei 8,75 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos. Ieškovas nurodė, kad tokiu būdu atsakovas yra be pagrindo praturtėjęs ieškovo atžvilgiu.

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 18 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.

93.

10Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo. Nurodė, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta sutartis neturėjo ir neturi jokių papildomų priedų ir (ar) papildomų susitarimų dėl sutarties pakeitimo ir (ar) papildymo, todėl ieškovo minimas dokumentas „2011-11-07 Priedas Nr. 2 prie Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PL-009“, kurio pagrindu, kaip teigia ieškovas, buvo mokama už ieškovo suvartotą elektros energiją tiesiogiai atsakovui, šiuo konkrečiu atveju, neturi jokios teisinės reikšmės ieškovo ir atsakovo santykiui. Vadovaujantis Sutarties 4.6 p., trečiojo asmens vardu buvo išrašomos PVM sąskaitos-faktūros už suvartotą elektros energiją pagal trečiojo asmens pateiktą elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų pažymą, arba pagal elektros energijos apskaitos prietaisų keitimo, tikrinimo duomenis. Atitinkamai Sutarties 5.2 p. buvo nustatyta trečiajam asmeniui pareiga šias PVM sąskaitas faktūras apmokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Sutartyje nebuvo nustatyta trečiojo asmens pareiga atlikti mokėjimus asmeniškai. Sutartyje šalys susitarė, kad atliekant pavedimus turi būti nurodomas Sutarties numeris. Ieškovas, atlikdamas mokėjimus, aiškiai įvardijo pagal kokį Sutarties vartotojo kodą ir už kokį vartotoją mokama. Nesant tarp ieškovo ir atsakovo tiesioginių sutartinių santykių, būtent Sutartis ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.50 str. 1 d. sudarė teisinį materialinį atsakovo gautų iš ieškovo piniginių sumų įgijimo pagrindą.

114.

12Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuriuose nesutiko su atsakovo argumentais. Teigė, jog nagrinėjamu atveju negalima taikyti CK 6.50 str. 1 d., numatančios, kad prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Ieškovo atlikti mokėjimai yra ne CK 6.50 str. 1 d. pagrindu, o tarp ieškovo ir trečiojo asmens sudaryto papildomo susitarimo, kuris vėliau teismo buvo pripažintas negaliojančiu, pagrindu. Papildomą susitarimą pripažinus negaliojančiu, susidarė situacija, kai su ESO už suvartotą elektros energiją buvo atsiskaityta du kartus: 1) ieškovas sumokėjo tiesiogiai ESO 25 288,24 Eur pagal sąskaitas, išrašytas už trečiojo asmens suvartotą elektros energiją ir 2) Klaipėdos apygardos teismui civilinėje byloje Nr. e2A-1112-460/2015 pripažinus Papildomą susitarimą negaliojančiu, ESO įgijo teisę reikšti kreditorinį reikalavimą BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto procese 25 288,24 Eur sumai už suvartotą elektros energiją. Pažymėjo, jog Klaipėdos apygardos teismas, priimdamas minėtą nutartį nesprendė restitucijos klausimo, nors tokią pareigą pagal formuojamą teismų praktiką, turėjo.

135.

14Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad iš byloje esančių duomenų akivaizdžiai matyti, kad su ESO buvo atsiskaityta tik vieną kartą, kai ieškovas atliko mokėjimus į ESO banko sąskaitą 25 288,24 Eur sumai už trečiąjį asmenį. Ieškovo teiginys, kad Klaipėdos apygardos teismui pripažinus Papildomą susitarimą negaliojančiu, ESO įgijo teisę reikšti kreditorinį reikalavimą BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto procese 25 288,24 Eur sumai yra visiškai nepagrįstas ir neįrodytas. Pagrindo, kuriuo remiantis ESO galėtų reikšti reikalavimus trečiajam asmeniui nėra, kadangi visas prievoles ESO už trečiąjį asmenį įvykdė ieškovas, todėl ieškovo teiginys, kad ESO nepagrįstai praturtėjo ieškovo sąskaita yra visiškai nepagrįstas.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

176.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 27 d. galutiniu sprendimu preliminarų 2017-12-18 sprendimą panaikino, o ieškinį atmetė.

197.

20Teismas nurodė, jog tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta 2005-02-05 Sutartis neturėjo jokių papildomų priedų ar papildomų susitarimų dėl Sutarties papildymo, todėl „2011-11-07 Priedas Nr. 2 prie Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PL-009“, kurio pagrindu buvo mokama už ieškovo suvartotą elektros energiją tiesiogiai atsakovui, šiuo konkrečiu atveju, neturi jokios teisinės reikšmės ieškovo ir atsakovo santykiui. Pagal atsakovo paaiškinimus nustatyta, jog vadovaujantis Sutarties 4.6 p., trečiojo asmens vardu buvo išrašomos PVM sąskaitos faktūros už suvartotą elektros energiją pagal trečiojo asmens pateiktą elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų pažymą arba pagal elektros energijos apskaitos prietaisų keitimo, tikrinimo duomenis. Sutarties 5.2 p. numatyta trečiajam asmeniui pareiga šias PVM sąskaitas faktūras apmokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Pagal CK 6.50 str. 1 d. prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. CK 6.50 str. 2 d. numatyta, kad kreditorius negali priimti prievolės įvykdymo iš trečiojo asmens, jeigu skolininkas pranešė kreditoriui prieštaraująs tokiam įvykdymui. Sutartyje šalys tik susitarė, kad atliekant pavedimus, turi būti nurodytas Sutarties numeris. Mokėjimai pagal šią Sutartį buvo atliekami nurodant mokėjimo paskirtį („už UAB OKZ Holding Baltija“ suvartotą elektros energiją, vartotojo kodas F69607“). Byloje nėra duomenų, jog trečiasis asmuo būtų pageidavęs, kad būtų užskaitomi tik išimtinai jo asmeniškai atlikti mokėjimai pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, taip pat prieštaravimų dėl ne asmeniškai trečiojo asmens atliekamų mokėjimų atsakovas teigė negavęs.

218.

22Teismas nustatė, kad ieškovas mokėjo du kartus už skirtingą elektros energiją ir pagal skirtingas elektros energijos tiekimo sutartis. Mokėjimai, kuriuos ieškovas atliko atsakovui, buvo skirti apmokėjimui už trečiojo asmens suvartotą elektros energiją, tai yra, šiais mokėjimais buvo dengiama trečiojo asmens skola ESO pagal atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą 2003-12-09 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį (el. b.l. 13, 56-59). Mokėjimai, kuriuos ieškovas atliko trečiajam asmeniui buvo skirti apmokėjimui už ieškovo suvartotą elektros energiją, tai yra šiais mokėjimais buvo dengiama ieškovo skola trečiajam asmeniui pagal ieškovo ir trečiojo asmens sudarytą 2005-02-05 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Todėl, teismas padarė išvadą, jog ieškovas mokėjo ESO už trečiąjį asmenį, t.y. vykdė ne savo prievolę pagal Papildomą susitarimą. Tokiu būdu, sumokėjęs ESO už trečiąjį asmenį pagal atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį dėl elektros energijos pirkimo pardavimo, ieškovas įgijo teisę reikalauti, kad trečiasis asmuo, už kurį buvo atlikti mokėjimai, grąžintų ieškovui sumokėtas sumas CK 6.50 str. 3 d. pagrindu. Teismas konstatavo, jog ieškovo teiginys, kad jis du kartus mokėjo už tą pačią elektros energiją yra nepagrįstas. Jis turi teisę susigrąžinti sumas, kurias jis sumokėjo ESO už trečiąjį asmenį, remiantis CK 6.50 str. 3 d., tačiau šios sumos grąžinimo jis turi reikalauti ne iš ESO nepagrįsto praturėjimo pagrindu, o iš trečiojo asmens BUAB „OKZ Holding Baltija“ CK 6.50 str. 3 d. pagrindu.

23III.

24Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

259.

26Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-27 sprendimą ir ieškovo ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

279.1. Ieškovas už elektros energiją ESO mokėjo tiesiogiai remiantis minėtu Papildomu susitarimu, kuris, kaip žinia, įsiteisėjusia 2015-08-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-106-514/2015, pripažintas negaliojančiu ab initio. Priešingai nei pirmosios instancijos teismas samprotavo, skundžiamame sprendime, ieškovo mokėjimai yra atlikti ne CK 6.50 str. 1 d. pagrindu, o tarp ieškovo ir BUAB „OKZ Holding Baltija“ sudaryto Papildomo susitarimo, kuris vėliau teismo buvo pripažintas negaliojančiu, pagrindu. Nepaisant to, kad ieškovo atliktuose mokėjimuose yra nurodyta, kad mokama už BUAB „OKZ Holding Baltija“, tačiau šių atliktų mokėjimų pagrindas buvo papildomas susitarimas. Šią aplinkybę vienareikšmiškai patvirtina kartu su ieškiniu pateikti įrodymai (Papildomas susitarimas, BUAB „OKZ Holding Baltija“ ir ieškovo susirašinėjimas), kurių pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino (CPK 185 str.).

289.2. Šioje nagrinėjamoje byloje, priešingai nei skundžiamame sprendime nurodė Vilniaus miesto apylinkės teismas, egzistuoja visos sąlygos pripažinti, jog ESO nepagrįstai praturtėjo 25 288,24 EUR suma ieškovo sąskaita. Kadangi šiuo nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kai su ESO už suvartotą elektros energiją buvo atsiskaityta du kartus: i) ieškovas remdamasis Papildomu susitarimu sumokėjo tiesiogiai ESO 25 288, 24 EUR pagal sąskaitas, išrašytas už BUAB „OKZ Holding Baltija“ suvartotą elektros energiją; ii) Klaipėdos apygardos teismui civilinėje byloje Nr. e2A-1112-460/2015 pripažinus Papildomą susitarimą negaliojančiu, ESO įgijo teisę reikšti kreditorinį reikalavimą BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto procese 25 288,24 EUR sumai už suvartotą elektros energiją.

299.3. Ieškovas atsiskaitė už suvartotą elektros energiją tiesiogiai su ESO dar galiojant Papildomam susitarimui, sumokėdamas 25 288,24 EUR. Taip pat, remdamasis įsiteisėjusiu Plungės rajono apylinkės teismo 2015-11-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-210-225/2015, ieškovas už tą pačią suvartotą elektros energiją sumokėjo 25 288,24 EUR BUAB „OKZ Holding Baltija“ t. y. ieškovas už tą pačią suvartotą elektros energiją atsiskaitė du kartus.

3010. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas atsakovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

3110.1. Atsakovui neturi jokios teisinės reikšmės ieškovo ir atsakovo santykiui. Vadovaujantis Sutarties 4.6 p., trečiojo asmens vardu buvo išrašomos PVM sąskaitos faktūros už suvartotą elektros energiją pagal trečiojo asmens pateiktą elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų pažymą arba pagal elektros energijos apskaitos prietaisų keitimo, tikrinimo duomenis. Sutarties 5.2 p. numatyta trečiajam asmeniui pareiga šias PVM sąskaitas faktūras apmokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Pagal CK 6.50 str. 1 d. prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ja priimtų prievolių esmę, atsakovas neturėjo pagrindo nepriimti mokėjimų, kadangi buvo konkrečiai nurodoma už ką mokama. Mokėjimai pagal šią Sutartį buvo atliekami nurodant mokėjimo paskirtį („už UAB OKZ Holding Baltija“ suvartotą elektros energiją, vartotojo kodas F69607“). Byloje nėra duomenų, jog trečiasis asmuo būtų pageidavęs, kad būtų užskaitomi tik išimtinai jo asmeniškai atlikti mokėjimai pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, taip pat prieštaravimų dėl ne asmeniškai trečiojo asmens atliekamų mokėjimų atsakovas nėra negavęs.

3210.2. Pagal bylos duomenis nustatyta, jog ieškovas mokėjo du kartus už skirtingą elektros energiją ir pagal skirtingas elektros energijos tiekimo sutartis. Mokėjimai, kuriuos ieškovas atliko atsakovui, buvo skirti apmokėjimui už trečiojo asmens suvartotą elektros energiją, tai yra, šiais mokėjimais buvo dengiama trečiojo asmens skola atsakovui pagal atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą 2003-12-09 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Mokėjimai, kuriuos ieškovas atliko trečiajam asmeniui buvo skirti apmokėjimui už ieškovo suvartotą elektros energiją, tai yra šiais mokėjimais buvo dengiama ieškovo skola trečiajam asmeniui pagal ieškovo ir trečiojo asmens sudarytą 2005-02-05 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Todėl, darytina išvada, jog ieškovas mokėjo atsakovui už trečiąjį asmenį, t. y. vykdė ne savo prievolę pagal Papildomą susitarimą. Tokiu būdu, sumokėjęs atsakovui už trečiąjį asmenį pagal atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį dėl elektros energijos pirkimo pardavimo, ieškovas įgijo teisę reikalauti, kad Trečiasis asmuo, už kurį buvo atlikti mokėjimai, grąžintų ieškovui sumokėtas sumas CK 6.50 str. 3 d. pagrindu.

3311.3. Įsiteisėjusio Plungės rajono apylinkės teismo 2015-11-30 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-210-225/2015, motyvuojamoje dalyje pasisakyta, jog: „ta aplinkybė, jog atsakovas (šioje byloje – Ieškovas) įvykdė ieškovo (šioje byloje – Trečiojo asmens) prievolę trečiajam asmeniui (šioje byloje – Atsakovas), neatleidžia atsakovo nuo pareigos vykyti sutartinę prievolę ieškovui. Įvertinus aplinkybę, jog 2011-11-10 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi ieškovui UAB „OKZ Holding Baltija“ iškelta bankroto byla, nutartis dėl bankroto įsiteisėjo 2012-01-12, atsakovas (UAB „Gilinis“) įgys reikalavimo teisę į BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje (CK 6.50 str. 3 d.)“.

34VI.

35Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas atmetamas.

3712.

38Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

3913.

40CK 6.242 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita asmuo privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas. Šios teisinės normos paskirtis – įgyvendinti bendrąją taisyklę, kad niekas negali nepagrįstai praturtėti kito asmens sąskaita. Nurodytame straipsnyje nustatytos sąlygos, kurios būtinos konstatuoti, jog asmuo nepagrįstai praturtėjo ir turi prievolę už praturtėjimą atlyginti kitam asmeniui, kurio sąskaita tai įvyko.

4114.

42Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.237–6.242 straipsniuose įtvirtintomis taisyklėmis įgyvendinamas vienas pagrindinių civilinės teisės principų – niekas negali praturtėti svetimo nuostolio sąskaita be įstatyme ar sutartyje numatyto pagrindo. Kartu tai reiškia teisę išreikalauti iš kito asmens tai, ką šis nepagrįstai sutaupė, ar kitokią naudą, gautą kreditoriaus sąskaita. Teisinio reguliavimo sistemoje būdamas savarankišku prievolės atsiradimo pagrindu, nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas teisės doktrinoje ar teismų praktikoje dažnai nurodomas kaip subsidiarus asmens teisių gynimo būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2012; 2014-01-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2014; 2014-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2014).

4315.

44Kaip pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad, tenkinant ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo, turi būti nustatytos nepagrįsto praturtėjimo prielaidos. Pirma, turi būti nustatyta, ar atsakovas yra praturtėjęs dėl ieškovo veiksmų. Antra, turi būti nustatytas atsakovo praturtėjimą atitinkantis ieškovo turto sumažėjimas (atsakovas turi būti praturtėjęs ieškovo sąskaita). Nepagrįsto praturtėjimo priteisti negalima, kai dėl vieno asmens praturtėjimo niekas nepatiria nuostolių. Trečia, turi būti priežastinis ryšys tarp ieškovo turto sumažėjimo ir atsakovo praturtėjimo. Ketvirta, atsakovo praturtėjimui neturi būti teisinio pagrindo (įstatymo, sutarties ir kt.). Penkta, nepagrįstas praturtėjimas turi egzistuoti pareiškiant ieškinį. Šešta, šalis, kurios turtas sumažėjo, neturi būti prisiėmusi nuostolių atsiradimo rizikos. Septinta, ieškovas turi negalėti apginti savo pažeistos teisės kitais gynybos būdais, t. y. nepagrįsto praturtėjimo instituto negalima taikyti kaip priemonės, kuria būtų siekiama išvengti kitų CK normų taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2011; 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40-690/2015; 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-236-611/2016). Nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymui būtinos visos šiame punkte nurodytos sąlygos.

4516.

46Šios kategorijos bylose ieškovas turi įrodyti, kad atsakovas praturtėjo ieškovo sąskaita. Reikalavimas įrodyti, kad atsakovas nepagrįstai praturtėjo ieškovo sąskaita, reikštų reikalavimą įrodyti, kad kažko nėra, tačiau teisinis pagrindas turtui gauti gali būti labai įvairus, taigi tai reikštų reikalavimą ieškovui paneigti bet kokį įmanomą atsakovo turto gavimo pagrindą. Priešingai, jei atsakovas mano, kad piniginės lėšos pervestos esant teisiniam pagrindui, jis turi būti pajėgus įrodyti konkretaus pagrindo buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2013). Konkrečiu atveju ieškovo pareiga buvo įrodyti, kad atsakovas be teisinio pagrindo gavo 25 288,24 Eur sumą.

4717.

48Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2005-02-05 ieškovas ir trečiasis asmuo sudarė Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog ieškovas atliko mokėjimus į ESO banko sąskaitą 25 288,24 Eur (87 315,25 Lt) sumai už trečiąjį asmenį. Dėl šių aplinkybių byloje ginčo nėra. Tačiau ieškovo manymu, šia suma atsakovas nepagrįstai praturtėjo Klaipėdos apygardos teismui panaikinus 2011-11-07 ieškovo su trečiuoju asmeniu sudarytą priedą Nr.2 prie elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PL-009, kuriuo šalys buvo susitarę, kad ieškovas už sunaudotą elektros energiją pagal išrašytas sąskaitas faktūras, atsiskaitys tiesiogiai su AB „Lesto“, pervesdama mokėtinas sumas į AB „Lesto“ atsiskaitomąją sąskaitą. Teisėjų kolegijos vertinimu, šio priedo panaikinimas atsakovui jokios reikšmės neturi, nes atsakovas nebuvo nei 2005-02-05 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalis (šios sutarties šalys yra ieškovas ir trečiasis asmuo), nei sudaryto prie šios sutarties 2011-11-07 priedo, kuris Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1112-460/2015 buvo pripažintas niekiniu ir negaliojančiu nuo pat jo sudarymo momento, šalis.

4918.

50Pagal CK 6.50 str. 1 d. prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Pagal CK 6.50 straipsnio 2 dalį kreditorius negali priimti prievolės įvykdymo iš trečiojo asmens, jeigu skolininkas pranešė kreditoriui prieštaraująs tokiam įvykdymui, išskyrus šio kodekso 6.51 straipsnio 1 dalyje numatytą atvejį. Atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta sutartis nereikalavo, kad prievolę įvykdytų asmeniškai trečiasis asmuo. Taip pat nagrinėjamas atvejis nepatenka į CK 6.51 straipsnyje nustatytas išimtis, todėl atsakovas galėjo priimti prievolės įvykdymą iš ieškovo tik trečiajam asmeniui neprieštaraujant dėl tokio įvykdymo. Byloje pateiktas ieškovo ir trečiojo asmens susirašinėjimas patvirtina, kad trečiasis asmuo tam neprieštaravo. Priešingai, trečiasis asmuo rašte, kuris buvo adresuotas ieškovui, paprašė, kad ieškovas mokėdamas įsiskolinimą įmonei AB „Lesto“ nurodytų pavedime, kad apmokėjimas vykdomas už UAB „OKT Holding Baltija“ (trečiąjį asmenį) pagal sąskaitą faktūrą ir nurodytų vartotojo kodą. Savo ruožtu atsakovas gavęs tokį apmokėjimą su nurodytu trečiojo asmens vartotojo kodu ir sąskaitos numeriu negalėjo nesuprasti, kad ieškovas atliko apmokėjimą už trečiąjį asmenį. Taigi šiuo atveju konstatuotina, jog ieškovas ginčo sumą sumokėjo už trečiąjį asmenį CK 6.50 str. pagrindu, todėl šiuo atveju nėra pagrindo išvadai, kad šia suma atsakovas nepagrįstai praturtėjo. Pagal CK 6.50 str. 3 d. trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku. Ieškovui šiuo atveju perėjo kreditoriaus teisės išsiieškoti ginčo sumą iš trečiojo asmens.

5119.

52Kad ginčo suma atlikta CK 6.50 str. patvirtina ir įsiteisėjęs Plungės rajono apylinkės teismo 2015-11-30 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-210-225/2015, kur teismas konstatavo, kad: „ta aplinkybė, jog atsakovas įvykdė ieškovo prievolę trečiajam asmeniui AB Lesto, neatleidžia atsakovo nuo pareigos vykyti sutartinę prievolę ieškovui. Įvertinus aplinkybę, jog 2011-11-10 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi ieškovui UAB „OKZ Holding Baltija“ iškelta bankroto byla, nutartis dėl bankroto įsiteisėjo 2012-01-12, atsakovas (UAB „Gilinis“) įgys reikalavimo teisę į BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje (CK 6.50 str. 3 d.)“. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata (galutinio teismo sprendimo) galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis, 279 straipsnio 4 dalis). Atitinkamai šioje byloje negali ir neturi būti persvarstomas klausimas dėl teisinių santykių tarp atsakovo ir ieškovo, nes teismas įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu konstatavo, kad ieškovo ginčo apmokėjimas atsakovui buvo atliktas už trečiojo asmens prievolę. Todėl teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, kuriais kvestionuojamos įsiteisėjusio teismo sprendimo padarytos išvados.

5320.

54Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl ieškovo akcentuojamos aplinkybės, kad jis su atsakovu už suvartotą elektros energiją atsiskaitė du kartus, pažymi, kad toks argumentas nėra teisingas ir yra prieštaraujantis bylos medžiagai. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ieškovas mokėjo du kartus už skirtingą elektros energiją ir pagal skirtingas elektros energijos tiekimo sutartis. Mokėjimai, kuriuos ieškovas atliko atsakovui, buvo skirti apmokėjimui už trečiojo asmens suvartotą elektros energiją, tai yra, šiais mokėjimais buvo dengiama trečiojo asmens skola ESO pagal atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą 2003-12-09 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Mokėjimai, kuriuos ieškovas atliko trečiajam asmeniui buvo skirti apmokėjimui už ieškovo suvartotą elektros energiją, tai yra šiais mokėjimais buvo dengiama ieškovo skola trečiajam asmeniui pagal ieškovo ir trečiojo asmens sudarytą 2005-02-05 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Taigi atsakovui atliktas tik vienas, o ne du mokėjimai, mokėjimai atlikti skirtingais pagrindais, vienas iš jų sutartiniu pagrindu, kitas – įstatyme įtvirtintu pagrindu. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad ieškinys atsakovo yra nepagrįstas, ieškinio reikalavimai pareikšti netinkamam atsakovui ir netinkama tvarka, ieškovui pasirinkus netinkamą savo teisių gynimo būdą, todėl pagrįstai ieškinys pirmosios instancijos teismo buvo atmestas.

5521.

56Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės pagrįstą ir teisėtą sprendimą, jį naikinti ar keisti apeliacinių skundų argumentais nėra pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų spręstina, jog apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

58Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 27 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 25 288,24... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 18 d. preliminariu... 9. 3.... 10. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus... 11. 4.... 12. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuriuose nesutiko... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį, kuriame nurodė,... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 6.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 27 d. galutiniu sprendimu... 19. 7.... 20. Teismas nurodė, jog tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta 2005-02-05... 21. 8.... 22. Teismas nustatė, kad ieškovas mokėjo du kartus už skirtingą elektros... 23. III.... 24. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 9.... 26. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto... 27. 9.1. Ieškovas už elektros energiją ESO mokėjo tiesiogiai remiantis minėtu... 28. 9.2. Šioje nagrinėjamoje byloje, priešingai nei skundžiamame sprendime... 29. 9.3. Ieškovas atsiskaitė už suvartotą elektros energiją tiesiogiai su ESO... 30. 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas atsakovui AB „Energijos... 31. 10.1. Atsakovui neturi jokios teisinės reikšmės ieškovo ir atsakovo... 32. 10.2. Pagal bylos duomenis nustatyta, jog ieškovas mokėjo du kartus už... 33. 11.3. Įsiteisėjusio Plungės rajono apylinkės teismo 2015-11-30 sprendimo... 34. VI.... 35. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. Apeliacinis skundas atmetamas.... 37. 12.... 38. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 39. 13.... 40. CK 6.242 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad be teisinio pagrindo nesąžiningai... 41. 14.... 42. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.237–6.242 straipsniuose... 43. 15.... 44. Kaip pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad, tenkinant ieškinį... 45. 16.... 46. Šios kategorijos bylose ieškovas turi įrodyti, kad atsakovas praturtėjo... 47. 17.... 48. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2005-02-05 ieškovas ir trečiasis... 49. 18.... 50. Pagal CK 6.50 str. 1 d. prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti... 51. 19.... 52. Kad ginčo suma atlikta CK 6.50 str. patvirtina ir įsiteisėjęs Plungės... 53. 20.... 54. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl ieškovo akcentuojamos aplinkybės, kad... 55. 21.... 56. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 58. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 27 d. galutinį sprendimą...