Byla 2-5552-755/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 441 str., teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Bočiupis“ ieškinio pareiškimą atsakovui IĮ „Egdus“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pareiškė teisme turtinius reikalavimus dėl 2199,94 Lt skolos, 2711,95 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų - 147Lt žyminio mokesčio ir 500 Lt advokato padėjėjos teisinei pagalbai apmokėti priteisimo iš atsakovo IĮ „Egdus“.

3Ieškinio pareiškime nurodė, kad atsakovas liko jam skolingas pagal tarp šalių 2009-12-14 sudarytą negyvenamųjų patalpų Nuomos sutartį Nr. 34, kurios pagrindu ieškovas atsakovui išnuomojo Noriūnų baro, esančio Melioratorių g. 2, Noriūnų k., Kupiškio r., patalpas nuo 2009-12-14 iki 2011-12-31, tačiau 2011 m. liepos mėnesį sužinojo, kad nuomininkas neįspėjęs nutraukė šią nuomos sutartį, išsikėlė iš baro patalpų, palikęs nesumokėtus mokesčius, kuriuos buvo įsipareigojęs mokėti ieškovui pagal nuomos sutartį, t.y. 500 Lt per mėnesį nuomos mokesčio bei už vandenį, nuotekas, sunaudotą elektros energiją pagal skaitiklių parodymus. Šiuos mokesčius atsakovas pagal sutarties 2.3 p. buvo įsipareigojęs sumokėti ieškovui iki mėnesio 14 dienos už einamąjį mėnesį, gavęs nuomotojo PVM sąskaitą – faktūrą. Nuo 2011 m. vasario mėnesio atsakovas nebemokėjo už patalpų nuomą bei kitų sutartyje numatytų mokesčių ir tokiu būdu per laikotarpį nuo 2011-03-14 iki 2011-07-04 kiekvieną mėnesį išrašytas PVM sąskaitas – faktūras likos skolingas viso 3799,94 Lt. Ieškovui kreipusis į teismą dėl skolos išieškojimo, atsakovas per du kartus ieškovui sumokėjo dalį skolos – 1600 Lt, todėl atsakovo skola ieškovui yra 2199,94 Lt, kurią prašo priteisti. Remdamasis sutarties 4.1 punktu ieškovas už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną atsakovui paskaičiavo 0,5 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 5423,91 Lt, tačiau, remdamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais šią sumą mažina per pusę ir prašo priteisti iš atsakovo 2711,95 Lt. Procesines palūkanas prašo priteisti remdamasis įstatymu (b.l. 25-27).

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas iš dalies sutiko su ieškovo reikalavimais, t.y. su 2199,94 Lt dydžio skola, tačiau nesutiko su ieškovo reikalaujamais priteisti delspinigiais, nurodydamas, kad jis dalį prievolės įvykdė, ieškovas netaikydamas CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatyto sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino paskaičiavo kad ir per pusę sumažintus iki 0,25 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau ir tai neatitinka CK 1.5 str. numatytiems teisingumo, sąžiningumo, protingumo principams, esant sunkiai atsakovo turtinei padėčiai bei delspinigių sumai viršijant pagrindinės skolos sumą, netesyboms esant baudinėms, tad ir neteisėtoms, prašo šioje dalyje ieškinio reikalavimą atmesti. Dėl atsakovo sunkios turtinės padėties prašo atidėti sprendimo įvykdymą 12 mėnesių, kadangi neturės galimybės sprendimą įvykdyti iškart, o tai nepažeis ieškovo interesų, kadangi UAB „Bočiupis“ yra didžiulė pelningai veikianti įmonė (b.l. 45-46).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Nustatyta, kad šalys 2009-12-14 sudarė negyvenamųjų patalpų Nuomos sutartį Nr. 34, pagal kurią ieškovas atsakovui išnuomojo Noriūnų baro, esančio Melioratorių g. 2, Noriūnų k., Kupiškio r., patalpas nuo 2009-12-14 iki 2011-12-31, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui iki mėnesio 14 dienos už einamąjį mėnesį, gavęs nuomotojo PVM sąskaitą – faktūrą 500 Lt dydžio nuomos mokestį + PVM bei už vandenį, nuotekas, sunaudotą elektros energiją pagal skaitiklių parodymus nuomotojui (ieškovui), kuris atsiskaito su tiekimo įmonėmis (b.l. 11). Ieškovas nurodė, kad 2011 m. liepos mėnesį sužinojo, jog atsakovas neįspėjęs nutraukė nuomos sutartį, išsikėlė iš nuomojamų patalpų, palikęs nesumokėtus mokesčius. Atsakovas per laikotarpį nuo 2011-03-14 iki 2011-07-04 pagal kiekvieną mėnesį išrašomas PVM sąskaitas – faktūtras atitinkamai: BOC Nr. 0001659, BOC Nr. 0001676, BOC Nr. 0001696, BOC Nr. 0001713 ir BOC Nr. 0001723 nesumokėjo ieškovui sutartyje sulygtų mokesčių - iš viso 379,94 Lt (b.l. 28-32, 33-34). Atsakovas 2012-03-26 sumokėjo ieškovui 600 Lt, o 2012-05-30 – 1000 Lt, t.y. su ieškovu iš dalies atsiskaitė, jam sumokėdamas dalį – 1600 Lt skolos ir tokiu būdu liko skolingas ieškovui 2199,94 Lt (b.l. 35-36). Atsakovas atsiliepime į ieškinį su šiuo ieškovo reikalavimu sutinka visiškai, t.y. pripažįsta nevykdęs prievolės minėtai sumai. , todėl 2199,94 Lt skola iš atsakovo ieškovui priteistina (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.157 str., 6.200 str. , 6.477 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str. 1 d.). Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovo ieškinyje nurodytas aplinkybes bei atsakovo atsiliepime esantį paaiškinimą, kad jis visiškai sutinka su reikalavimu dėl 2199,94 Lt skolos priteisimo už negyvenamų patalpų nuomą bei komunalinius patarnavimus, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė 2009-12-14 tarp šalių sudarytą negyvenamų patalpų Nuomos sutartį Nr. 34, t.y. nevykdė prievolės mokėti ieškovui pagal sutartį nustatyto dydžio nuomos mokesčio bei mokesčių už vandenį, nuotekas, sunaudotą elektros energiją pagal skaitiklių parodymus, dėl ko liko skolingas ieškovui 2199,94 Lt, todėl ši skola iš atsakovo priteistina remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.59 str., 6.157 str., 6.200 str. , 6.477 str., 6.487 str.).

8Remdamasis Nuomos sutarties 4.1 punktu (b.l. 11) ieškovas už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną atsakovui už 228-350 pradelstų sumokėti dienų laikotarpius paskaičiavo 0,5 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 5423,91 Lt (b.l. 12), tačiau, remdamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais šią sumą mažina per pusę ir prašo priteisti iš atsakovo 2711,95 Lt. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalaujamais priteisti delspinigiais, nurodydamas, kad jis dalį prievolės įvykdė, o ieškovas netaikydamas CK 1.125 str. 5 d. 1 p. netesyboms numatyto sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino paskaičiavo kad ir per pusę sumažintus iki 0,25 proc. dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną delspinigius, tačiau ir tai neatitinka CK 1.5 str. numatytiems teisingumo, sąžiningumo, protingumo principams, kadangi esant atsakovo sunkiai turtinei padėčiai bei delspinigių sumai viršijant pagrindinės skolos sumą, netesyboms esant baudinėms, tad ir neteisėtoms, prašo šioje dalyje ieškinio reikalavimą atmesti.

9Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). CK 6.71 str. 3 d. nustatyta, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t.

10Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

11Aiškiai per didelės (neprotingai didelės) netesybos gali būti teismo sumažintos, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo. Netesybos gali būti sumažintos ir tuo atveju, kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). „Aiškiai per didelių“ („neprotingai didelių“) netesybų samprata įstatyme neatskleista, ji plėtojama teismų praktikoje. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

12Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

13Byloje nustatyta, kad atsakovas nuomos sutarties 4.1 p. įsipareigojo, laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, mokėti 0,5 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaitymo dieną. Šiuo atveju, teismas mano, kad tokio dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli ir neatitinkantys protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų (CK 1.5 str.), juolab, kad atsakovas dalį prievolės įvykdė, netesybų suma viršija pagrindinės skolos sumą, o ir pats atsakovas ieškinyje, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais šį dydį sumažino per pusę, t.y. iki 0,25 proc. už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, tačiau paskaičiavo delspinigius už laikotarpius nuo 228 iki 350 pradelstų atsiskaityti dienų, kas prieštarauja CK 1.125 str. 5 d. 1 p., kuris reglamentuoja sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo senaties terminą. Atsakovas prašo taikyti šį senaties terminą, todėl teismas šiam reikalavimui taiko 6 mėn. senaties terminą ir tokiu būdu iš atsakovo ieškovui priteisia 989,97 Lt dydžio delspinigius (2199,94 Lt x 0,5 proc. x 180 d. : 2) (CK 6.71 str.).

14Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio įstatyminės palūkanos, skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-06-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškinį patenkinus iš dalies (65 proc.), iš atsakovo ieškovui priteistina atitinkamai 65 proc. dalis jo turėtų bylinėjimosi išlaidų - 95,55 Lt žyminio mokesčio išlaidų ir 325 Lt advokato padėjėjos teisinės pagalbos išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d., 88 str., 98 str.).

16Nagrinėjant civilinę bylą valstybė patyrė 24 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios, ieškinį patenkinus iš dalies (65 proc.), atitinkama proporcija turėtų būti priteistinos iš kiekvienos šalies, t.y. iš atsakovo – 15,60 Lt, o iš ieškovo – 8,40 Lt, tačiau remiantis CPK 96 str. 6 d., minėtos išlaidos, kurių suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministre 2011-11-07 įsakymu nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (10 Lt), iš ieškovo nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

17Atsakovas dėl savo sunkios turtinės padėties prašo atidėti sprendimo įvykdymą 12 mėnesių, nurodydamas, kad neturės galimybės sprendimą įvykdyti iškart, o sprendimo vykdymo atidėjimas nepažeis ieškovo interesų, kadangi UAB „Bočiupis“ yra didžiulė pelningai veikianti įmonė.

18Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 str.).

19Atsakovas teismui pateikė IĮ „Egdus“ balansą už 2011 metus, iš kurio matyti, kad įmonė nuosavo ilgalaikio turto 2011-12-31 turėjo už 732 Lt, pinigų – 1428 Lt, įmonė per 2011 metus patyrė 12 816 Lt nuostolių, kurie kartu su praėjusių metų nuostoliais viso siekia 63 586 Lt nuostolių sumą, todėl teismas konstatuoja, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki. Duomenų apie ieškovo turtinę padėti byloje nėra.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, siekiant atsakovei suteikti galimybę atsiskaityti su ieškovu nedidinant susidariusio įsiskolinimo dėl jo priverstinio išieškojimo, atsižvelgiant į atsakovo sunkią turtinę padėtį, neturint duomenų apie ieškovo turtinę padėtį, tačiau atsižvelgiant ir į ieškovo teisėtus lūkesčius, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismo sprendimo vykdymą tikslinga ne atidėti 12 mėnesių laikotarpiui, bet išdėstyti dalimis 3 mėnesių laikotarpiui, atsakovui priteistą bendrą 3610,46 Lt dydžio sumą mokant ieškovui kiekvieną mėnesį ne mažiau kaip po 1203,48 Lt iki pilno atsiskaitymo su ieškovu.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos CPK 259 str. – 260 str., 263-271 str., 279 str., 284 str., 441 str. teismas,

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš Individualios įmonės „Egdus“, įm.k. 302310926, UAB „Bočiupis“, įm. k. 164767965, naudai 2199,94 Lt (dviejų tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt devynių litų 94 ct) skolą, 989,97 Lt (devynių šimtų aštuoniasdešimt devynių litų 97 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-06-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 95,55 Lt (devyniasdešimt penkių litų 55 ct) žyminio mokesčio išlaidas ir 325 Lt (trijų šimtų dvidešimt penkių litų) advokato padėjėjos teisinės pagalbos išlaidas.

24Individualios įmonės „Egdus“, įm.k. 302310926, prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo patenkinti iš dalies ir teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, priteistą 3610,46 Lt dydžio sumą Egdus“, įm.k. 302310926, mokant ieškovui UAB „Bočiupis“, įm. k. 164767965, kiekvieną mėnesį ne mažiau kaip po 1203,48 Lt (vieną tūkstantį du šimtus tris litus 48 ct) iki visiško atsiskaitymo su ieškovu.

25Priteisti iš Individualios įmonės „Egdus“, įm.k. 302310926, valstybės naudai 15,60 Lt (penkiolika litų 60 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodą 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, vadovaudamasis... 2. ieškovas pareiškė teisme turtinius reikalavimus dėl 2199,94 Lt skolos,... 3. Ieškinio pareiškime nurodė, kad atsakovas liko jam skolingas pagal tarp... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas iš dalies sutiko su ieškovo reikalavimais,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Nustatyta, kad šalys 2009-12-14 sudarė negyvenamųjų patalpų Nuomos... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių... 8. Remdamasis Nuomos sutarties 4.1 punktu (b.l. 11) ieškovas už kiekvieną... 9. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 10. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais... 11. Aiškiai per didelės (neprotingai didelės) netesybos gali būti teismo... 12. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl... 13. Byloje nustatyta, kad atsakovas nuomos sutarties 4.1 p. įsipareigojo, laiku... 14. Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., iš atsakovo priteistinos 6... 15. Ieškinį patenkinus iš dalies (65 proc.), iš atsakovo ieškovui priteistina... 16. Nagrinėjant civilinę bylą valstybė patyrė 24 Lt procesinių dokumentų... 17. Atsakovas dėl savo sunkios turtinės padėties prašo atidėti sprendimo... 18. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva,... 19. Atsakovas teismui pateikė IĮ „Egdus“ balansą už 2011 metus, iš kurio... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, siekiant atsakovei suteikti galimybę... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos CPK 259 str. – 260... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš Individualios įmonės „Egdus“, įm.k. 302310926, UAB... 24. Individualios įmonės „Egdus“, įm.k. 302310926, prašymą dėl teismo... 25. Priteisti iš Individualios įmonės „Egdus“, įm.k. 302310926, valstybės... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...