Byla 2-972-436/2014
Dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Aušrai Briedienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Rifėjus“ atstovei advokato padėjėjai Indrei Rimkienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rifėjus“ administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ patikslintą ieškinį atsakovams R. T., V. G., trečiajam asmeniui R. L. dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovės BUAB „Rifėjus“ administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ patikslintu ieškiniu (2 t., b. l. 41–44) prašo priteisti iš buvusių UAB „Rifėjus“ administracijos vadovų R. T. ir V. G. solidariai 846.913,04 Lt žalai, kuri susideda iš administratoriui neperduoto turto vertės (560.514,04 Lt vertės atsargų, 286.399 Lt trumpalaikio turto (pirkėjų įsiskolinimo) atlyginti, taip pat prašo priteisti solidariai 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, o teismo posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi UAB „Rifėjus“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto departamentas Lt“. Teismo nutartis įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 20 d. Remiantis ieškovo UAB „Rifėjus“ turimais duomenimis ir dokumentais, administratorius nustatė, kad įmonės vadovu (direktoriumi) laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. kovo 14 d. buvo trečiasis asmuo R. L.. Laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 14 d. iki 2011 m. gegužės 10 d. įmonės vadovu (direktoriumi) buvo atsakovas V. G.. Be to, atsakovas V. G. laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 6 d. buvo vienintelis UAB „Rifėjus“ akcininkas, nuosavybės teise valdantis 100 proc. visų įmonės akcijų. Laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 10 d. iki 2012 m. lapkričio 20 d. (nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos) įmonės vadovu (direktoriumi) buvo atsakovas R. T..

4Bankrutuojančios UAB „Rifėjus“ direktoriui R. T. buvo išsiųstas 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymas dėl valdymo organų įgaliojimų ir dokumentų perdavimo. Tačiau BUAB „Rifėjus“ bankroto administratoriui iki šiol neperduoti UAB „Rifėjus“ dokumentai, turtas, piniginės lėšos ir/ar turtinės teisės. Iš UAB „Rifėjus“ 2011 m. kovo 29 d., 2011 m. gegužės 29 d. prekių, skirtų perparduoti priėmimo perdavimo aktų nustatyta, kad pagal juos naujai paskirtam direktoriui V. G. buvo perduotos 560.514,04 Lt vertės prekės (atsargos). Atsakovų V. G. ir R. T. bendri neteisėti veiksmai lėmė 560.514,04 Lt vertės prekių (atsargų) neperdavimą administratoriui: atsakovas V. G. naujam įmonės vadovui R. T. šio turto neperdavė. R. T., tapęs bendrovės vadovu bei perėmę bendrovės finansinius dokumentus už 2010 m., kuriuose buvo nurodytas šis bendrovės turtas, privalėjo nedelsiant pasidomėti tuo turtu, jo būkle ir imtis priemonių jį išsaugoti, o nustačius, kad turtas prarastas, nedelsiant veikti ir siekti, kad turtas būtų surastas ir grąžintas bendrovei. Įmonei iškėlus bankroto bylą atsakovai V. G. ir R. T. šio turto ir/arba duomenų apie jo panaudojimą administratoriui nepateikė, todėl nepagrindus 560.514,04 Lt vertės atsargų panaudojimo vykdant ūkinę veiklą, atsakovai V. G. ir R. T. privalo solidariai atlyginti jo vertę bendrai 560 514,04 Lt sumai.

5Bankrutuojančios įmonės turto masę sudaro ne tik realus turtas, bet ir reikalavimo teisės bankrutuojančios įmonės skolininkams. Balanso už 2010 m. duomenimis, įmonėje yra apskaitytas 286 399 Lt vertės trumpalaikis turtas - pirkėjų įsiskolinimai. Pagal UAB „Rifėjus“ 2011 m. kovo 29 d. bylų (dokumentų) perdavimo aktą naujai paskirtam įmonės direktoriui V. G. trečiasis asmuo R. L. perdavė įmonės dokumentus. Nesant apskaitos ir/arba kitų dokumentų, pagrindžiančių debitorinius įsiskolinimas, ieškovo bankroto administratorius neturi jokių galimybių išieškoti įmonės skolas iš debitorių, todėl atsakovai V. G. ir R. T. privalo solidariai atlyginti šio turto vertę bendrai 286.399 Lt sumai.

6Įvertinus atsakovų veiksmus, susijusius su bendrovės turto bei finansinės atskaitomybės dokumentų priėmimu–perdavimu vienas kitam, jų praradimu, konstatuotina, kad bendrovės turtas prarastas atsakovų (bendrovės vadovų) bendrai padarytais veiksmais (neveikimu), esant tyčiai. Pasikeitus bendrovės vadovams, atsakovai nepatikrino turto, jo neįvertino ir neapskaitė, ignoravo bendrovės turto bei jų apskaitos dokumentų perdavimo–priėmimo procedūrą, todėl bendrovė neteko turto, patyrė turtinę žalą ir neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais.

7Atsižvelgiant į tai, atsakovai V. G., R. T. privalo solidariai atlyginti įmonei žalą, kuri lygi administratoriui neperduoto įmonės turto (560.514,04 Lt vertės atsargų, 286.399 Lt trumpalaikio turto (pirkėjų įsiskolinimo) vertei, iš viso 846 913,04 Lt.

8Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo R. L. (1 t., b. l. 44–45) nurodo, kad jis laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. kovo 14 d. buvo ieškovės įmonės vadovas, tačiau priėmus sprendimą atšaukti jį iš užimamų pareigų, visą turimą turtą ir dokumentus perdavė naujai paskirtam įmonės vadovui V. G. ir tai patvirtina pateiktais priėmimo–perdavimo aktais. Įmonės nekilnojamieji daiktai ir transporto priemonės buvo parduoti, ir tai turėjo atsispindėti finansinėje atskaitomybėje.

9Atsakovai R. T. ir V. G. atsiliepimą į ieškinį ir patikslintą ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

10Ieškinys tenkintinas.

11Nagrinėjamoje byloje tarp šalių yra sprendžiamas ginčas dėl įmonės buvusių vadovų civilinės atsakomybės, kylančios iš LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punkto nuostatos, kadangi buvę įmonės vadovai, iškėlus ieškovei bankroto bylą, bankroto administratoriui neperdavė įmonės turto ir dokumentų.

12LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi UAB „Rifėjus“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Bankroto departamentas LT“. Šia nutartimi teismas nustatė, kad valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Teismo nutartis iškelti UAB „Rifėjus“ bankroto bylą įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 20 d. (1 t., b. l. 9–10). Iki teismui iškeliant bankroto bylą UAB „Rifėjus“ vadovo pareigas ėjo atsakovas R. T. (1 t., b. l. 13). Teismo nutartimi nustatytas turto ir dokumentų perdavimo terminas baigėsi 2012 m. lapkričio 30 d. įskaitytinai. Ieškovo administratorius pateikė į bylą 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 1 Dėl valdymo organų įgaliojimų bei dokumentų perdavimo administratoriui (1 t., b. l. 18), kuriame nurodė, jog atsakovas R. T., kaip buvęs UAB „Rifėjus“ vadovas privalo perduoti teismui visus įmonės dokumentus, turtą, antspaudą kartu su paaiškinamuoju raštu iki 2013 m. sausio 11 d. Teismas įvertinęs šio rašto turinį, sprendžia, jog jame per klaidą neteisingai nurodyta rašo sukūrimo data, vietoje 2012 m. gruodžio 13 d. nurodyta 2013 m. gruodžio 13 d. (1 t., b. l. 18), kadangi atsakovui R. T. įpareigojimas perduoti administratoriui dokumentus ir turtą nustatytas iki 2013 m. sausio 11 d. Šis administratoriaus įsakymas atsakovui R. T. buvo įteiktas registruota pašto siunta 2013 m. vasario 1 d. (1 t., b. l. 19). Duomenų apie tai, kad atsakovas R. T. teismo nutartimi nustatytą įpareigojimą įvykdė, nėra.

14Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad Kauno apygardos teismas, rengdamasis nagrinėti civilinę bylą Nr. B2-546-480/2014 dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Rifėjus“, 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Rifėjus“ administracijos vadovą per 10 dienų nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Šis teismo procesinis dokumentas atsakovės įmonės direktoriui R. T. buvo įteiktas asmeniškai 2011 m. rugsėjo 27 d., tačiau iki nustatyto termino reikalaujami dokumentai teismui pateikti nebuvo. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Rifėjus“ klausimą sprendė vadovaudamasis civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 7 d. nutartyje, kuria iškelta bankroto bylą UAB „Rifėjus“ nustatė, kad ši įmonė 2010 m. gruodžio 31 d. turėjo 1.189.133 Lt vertės turto, kurį sudarė 63.262 Lt ilgalaikis turtas, ir 1.125.871 Lt trumpalaikis turtas. Atsakovės įmonės pradelstos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams 2010 m. sudarė 768.226 Lt. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis UAB „Rifėjus“ nuosavybės teise priklausė statiniai, esantys Kauno r. sav. Garliavos apylinkių sen. Karkazų k. Karkazų g. 51. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovo įmonės vardu registruotos 4 transporto priemonės, kurioms apribojimai (areštas) taikyti 7 kartus. Taigi, iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog buvęs įmonės vadovas nevykdė teismo įpareigojimų pateikti dokumentus apie įmonės finansinę padėtį bei bankroto administratoriui neperdavė įmonės turto ir dokumentų.

15Akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos CK 2.87 straipsnio 7 dalis, kurioje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis to paties straipsnio 1-6 dalyse ar steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Civilinės atsakomybės sąlyga yra nustatyti neteisėtus veiksmus, žalos padarymo faktą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Neteisėtus veiksmus ir žalos padarymo faktus bei priežastinį ryšį privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 str.). Nustačius neteisėtus veiksmus, nulėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 str.).

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. kovo 1 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2013 yra pažymėjusi, kad nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. Nagrinėjamoje byloje įmonės administratorius, pagal teismo ir savo iniciatyva surinktus duomenis, bei atsižvelgdamas į tai, kad administratoriui neperduotas įmonės turtas ir dėl to įmonei padaryta žala, pareiškė ieškinį dėl žalos įmonei atlyginimo buvusiems įmonės vadovams.

17Ieškovė ieškiniu (1 t., b. l. 4–8) prašė priteisti iš buvusio įmonės vadovo R. T. 1.189.133,00 Lt dydžio žalą, kurią nustatė pagal 2010 m. balanso duomenis. Vėlesnių įmonės balansų administratoriui nebuvo perduota, VĮ Registrų centre vėlesni balansai taip pat nebuvo paskelbti. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo R. L., kuris UAB „Rifėjus“ direktoriaus pareigas ėjo laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 23 d. iki 2011 m. balandžio 11 d., nurodė, jog atstatydinus jį iš direktoriaus pareigų, pagal 2011 m. kovo 29 d. prekių, skirtų perparduoti perdavimo priėmimo aktus Nr. 1, 2, 3, 4 (1 t., b. l.47–97) jis naujai paskirtam UAB „Rifėjus“ direktoriui V. G. perdavė visą turtą 560.514,04 Lt sumai. 2013 m. lapkričio 27 d. teismo posėdžio metu trečiasis asmuo R. L. pateikė 2011 m. kovo 29 d. bylų (dokumentų) perdavimo–priėmimo aktą, pagal kurį naujai paskirtam UAB „Rifėjus“ direktoriui V. G. buvo perduoti įmonės turtas ir dokumentai 286.399,00 Lt vertės (1 t., b. l. 119–122). Iš byloje esančios 2010 m. spalio 15 d. pirkimo–pardavimo sutarties matyti, kad UAB „Rifėjus“ pardavė jai nuosavybės teise priklausiusį nekilnojamąjį turtą, dėl šios priežasties pasikeitė įmonės balansinė turto vertė. Ieškovės administratorius, susipažinęs su visais į bylą pateiktais dokumentais, pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame atsakovais nurodė buvusius UAB „Rifėjus“ vadovus V. G. ir R. T. ir prašo solidariai priteisti iš jų 846.913,04 Lt žalą, kuri susideda iš administratoriui neperduoto turto vertės (560.514,04 Lt vertės atsargų, 286.399 Lt trumpalaikio turto (pirkėjų įsiskolinimo). Atsakovas V. G. direktoriaus pareigas ėjo laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 11 d. iki 2011 m. gegužės 26 d. (1 t., b. l. 13). R. T. ieškovės vadovu paskirtas nuo 2011 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. lapkričio 22 d., kai įsiteisėjo teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Rifėjus“. Duomenų apie tai, kad buvęs direktorius V. G. perimtą turtą ir dokumentus iš trečiojo asmens perdavė atsakovui R. T., nėra.

18Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

19Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt. bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š., A. B., bylos Nr. 3K-3-19/2012; kt.).

20Įmonė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, taip pat kreditorių interesus. Dėl šios priežasties pripažįstama įmonės vadovo fiduciarinė pareiga ir įmonės kreditoriams. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, civilinė atsakomybė galima tiek pačiai įmonei, tiek jos kreditoriams. Iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Kreditorių visuma, veikdama per kreditorių susirinkimą (ĮBĮ 23 straipsnis), siekia apginti savo interesus bankrutuojančioje įmonėje, o realius kreditorių teisių gynimo veiksmus atlieka bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte nustatyta bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareiga ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus.

21Byloje konstatuota, kad buvęs įmonės administracijos vadovas atsakovas V. G., perėmė turtą ir dokumentus iš trečiojo asmens R. L. 846.913,04 Lt vertės, tačiau naujai paskirtam įmonės direktoriui atsakovui R. T. šių dokumentų ir turto neperdavė, įmonės balanso ir kitų finansinės apskaitos dokumentų, kurie leistų nustatyti atliktas ūkines operacijas dėl įmonės turto, jį apskaityti ir pan., nesudarė. Bankrutuojančiai įmonei žala atsiranda, nes padidėja jos skolų kreditoriams apimtis, t. y. pablogėja turtinė padėtis, atsiranda įmonės skolos, kurių įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams. Taigi dėl anksčiau minėtų priežasčių, jog nebuvo perduoti įmonės turtas ir dokumentai, nebuvo sudaryti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai, sumažėjo įmonės turto apimtis, atsirado skolos, todėl darytina išvada, kad UAB „Rifėjus“ kreditoriai patyrė žalą. Konstatuotina, kad abu atsakovai netinkamai, aplaidžiai vykdė savo, kaip įmonės vadovo pareigas, tokie jų veiksmai laikytini neteisėtais, dėl kurių atsirado įmonei žala. Atsakovai V. G. ir R. T. teismui atsiliepimų į ieškinį ir dokumentų nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo, visą laiką elgėsi pasyviai, todėl darytina išvada, kad atsakovai siekdami išvengti civilinės atsakomybės, kaltumo prezumpcijos nepaneigė.

22Ieškovės administratorius prašo priteisti iš atsakovų bendrovei padarytą žalą solidariai. CK 6.6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendrasis principas, kad solidari prievolė nėra preziumuojama, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Ši taisyklė reiškia, kad galioja priešinga dalinės prievolės prezumpcija, jei neįrodyta priešingai. Tačiau minėto straipsnio 3 dalis nustato atvejus, kada skolininkų solidarioji pareiga preziumuojama. Tai, jei prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 2A-2A-747/2012).

23Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, atsakovų veiksmus/neveikimą susijusius su bendrovės turto bei finansinės atskaitomybės dokumentų nesudarymu, dokumentų priėmimu - perdavimu vienas kitam, jų praradimu, sprendžia, kad bendrovės ginčo turtas prarastas abiejų atsakovų (bendrovės vadovų) bendrai padarytais veiksmais (neveikimu), esant tyčiai: atsakovas V. G. privalėjo perduoti turtą R. T., o pastarasis pareikalauti, kad turtas ir dokumentai būtų perduoti, jį patikrinti, tinkamai priimti ir išsaugoti. Atsakovas R. T. būdama atsakingas kaip įmonės vadovas už įmonės veiklą, daugiau kaip metai iki bankroto bylos iškėlimo nesiėmė jokių veiksmų dokumentams ir turtui surasti. Taigi, atsakovai, būdami įmonės vadovais, nesilaikė jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, t. y. šio įstatymo 2 straipsnio 21 dalį, kurioje nustatyta, kad ūkio subjekto veikla, keičianti turto ir (arba) nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą, yra ūkinė operacija, kuri turi būti pagrįsta apskaitos dokumentais, o už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas (Įstatymo 12 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnis). Atsakovų neveikimą pateisinančių įrodymų nepateikta, todėl darytina išvada, kad pasikeitus bendrovės vadovams, atsakovai nepatikrino turto, jo neįvertino ir neapskaitė, ignoravo bendrovės turto bei jų apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo procedūrą, dėl ko bendrovė netekdama turto, turtinių teisių, patyrė turtinę žalą ir neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais.

24Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad yra visos įstatyme nustatytos sąlygos atsakovų (įmonės administracijos vadovų) civilinei atsakomybei taikyti (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.246–6.249 straipsniai), atsakovai minėtais bendrais nesąžiningais veiksmais sąmoningai leido atsirasti žalai, todėl 846.913,04 Lt privalo atlyginti bendrovei solidariai (CK 6. 279 str. 1 d., CPK 178, 185 str.).

25Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi prašo iš atsakovų solidariai priteisti 5 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovų elgesys visą bylos nagrinėjimo laikotarpį buvo pasyvus (atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo), todėl teismo vertinimu, ieškinio reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

27Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. 1 d.). Teismui nusprendus ieškinį patenkinti visiškai, iš atsakovų solidariai priteistina suma yra 846.913,04 Lt CPK 85 str. 1 d. 1p.), todėl iš atsakovų priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai po lygiai. Mokėtino žyminio mokesčio suma yra 12.469,00 Lt, iš atsakovų priteistina po 6.235,00 Lt. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro 44,80 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), todėl šios išlaidos po lygiai priteistinos valstybės naudai iš atsakovų, t.y. po 22,40 (CPK 96 str. 1 d.).

28Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, 96 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

29Ieškinį patenkinti visiškai.

30Priteisti iš atsakovų R. T. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir V. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) solidariai 846.913,04 Lt (aštuonis šimtus keturiasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus trylika litų 4 ct) žalai atlyginti bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (846.913,04 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rifėjus“ (juridinio asmens kodas 134632577, adresas Karkazų k., Kauno rajonas, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“, adresas S. Žukausko g. 35-94, Vilnius) naudai.

31Priteisti iš atsakovų R. T. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir V. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) po 6.235,00 Lt (šešis tūkstančius du šimtus trisdešimt penkis litus 00 ct) žyminio mokesčio ir po 22,40 Lt (dvidešimt du litus 40 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Aušrai... 2. ieškovės BUAB „Rifėjus“ administratorius UAB „Bankroto departamentas... 3. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, o teismo posėdžio metu ieškovo... 4. Bankrutuojančios UAB „Rifėjus“ direktoriui R. T. buvo išsiųstas 2013 m.... 5. Bankrutuojančios įmonės turto masę sudaro ne tik realus turtas, bet ir... 6. Įvertinus atsakovų veiksmus, susijusius su bendrovės turto bei finansinės... 7. Atsižvelgiant į tai, atsakovai V. G., R. T. privalo solidariai atlyginti... 8. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo R. L. (1 t., b. l. 44–45) nurodo,... 9. Atsakovai R. T. ir V. G. atsiliepimą į ieškinį ir patikslintą ieškinį... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių yra sprendžiamas ginčas dėl įmonės... 12. LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte nustatyta, kad... 13. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio... 14. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.) matyti,... 15. Akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 17. Ieškovė ieškiniu (1 t., b. l. 4–8) prašė priteisti iš buvusio įmonės... 18. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 19. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą... 20. Įmonė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, taip pat... 21. Byloje konstatuota, kad buvęs įmonės administracijos vadovas atsakovas V.... 22. Ieškovės administratorius prašo priteisti iš atsakovų bendrovei padarytą... 23. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, atsakovų veiksmus/neveikimą... 24. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad yra visos įstatyme... 25. Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi prašo iš atsakovų... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 27. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 28. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 29. Ieškinį patenkinti visiškai.... 30. Priteisti iš atsakovų R. T. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir V. G. (a.k. ( - ) gyv.... 31. Priteisti iš atsakovų R. T. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir V. G. (a.k. ( - ) gyv.... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...