Byla e2A-821-459/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Aušros Maškevičienės ir Alvydo Žerlausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės G. D. P. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos „Mėlynas namas“ ieškinį atsakovei G. D. P. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 818,43 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė tokiomis aplinkybėmis, kad ieškovė vykdo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). Ieškovės narių 2017-03-15 visuotinio ataskaitinio susirinkimo metu buvo nutarta leisti ieškovei teisiniu keliu išieškoti skolas, viršijančias 300 Eur sumą vienam butui. 2018-02-22 teisme gautas ieškovės pareiškimas, kuriame ieškovė nurodė, kad atsisako reikalavimo dėl 212,54 Eur skolos priteisimo iš atsakovės už laikotarpį iki 2009-06-01. Paaiškino, kad atsakovės skola už laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2017-04-30 sudaro 605,89 Eur. Minėta skola yra susidariusi už butui, esančiam ( - ), suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Nurodė, kad ieškovė už suteiktas paslaugas sumokėjo paslaugų teikėjams, t. y. faktiškai patyrė šias išlaidas, todėl jos yra priteistinos iš atsakovės.

72.

8Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ji neginčija ir sutinka su ieškinyje nurodytu teisiniu reglamentavimu, jog ji, kaip bendrijos narė ir buto savininkė, privalo prisidėti prie bendrijos išlaidų, skirtų daugiabučio gyvenamojo namo priežiūrai ir administravimui. Tačiau šią savo pareigą ji yra įvykdžiusi, t. y. ji kas mėnesį mokėjo bendrijai įmokas, skirtas lėšų kaupimui ir gyvenamojo namo priežiūrai bei administravimui. Pažymėjo, kad ji mokėjo už tas bendrijos išlaidas, kurios buvo pagrįstos ir protingos ir dėl kurių abejonių, vadovaujantis atsakovei pateiktomis sąskaitomis, nekildavo, tačiau nemokėdavo tos dalies sąskaitose nurodytų išlaidų, kurios arba negali būti pagrįstos, arba nėra susijusios su daugiabučio gyvenamojo namo priežiūra ar administravimu. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio 4 dalį butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) nurodytas išlaidas gali atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka; 2) kai išlaidos nesusijusios įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Šiuo atveju atsakovė visuotiniame bendrijos narių susirinkime nėra priėmusi jokių sprendimų dėl įmokų, skirtų gyvenamojo namo administravimui ir jo išlaikymui bei priežiūrai mokėjimo tvarkos ir kasmėnesinių įmokų dydžių, todėl ieškovė gali reikalauti iš atsakovės tik tų išlaidų, kurios yra faktiškai patirtos ir yra susijusios su privalomaisiais daugiabučio gyvenamojo namo naudojimo ir priežiūros reikalavimais, atlyginimo. Atsakovė nurodo, kad ieškovės byloje pateikti apyvartos žiniaraščiai nėra pasirašyti ir nėra jokių duomenų, kad apyvartos žiniaraščiuose nurodytos mokėtinos sumos yra pagrįstos ir teisingos. Tai, kad ieškovė negali pagrįsti patirtų išlaidų tinkamais buhalterinės apskaitos dokumentais, patvirtina ir UAB „Skaidri apskaita sistema“ atlikta revizija, kurios metu buvo tikrinama bendrijos buhalterinė apskaita už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-12-31. 2015-05-12 revizijos akte nustatyta, kad tikslinė išnašų subsąskaita balanse ir veiklos rezultatas ataskaitoje nesudaro galimybės tiksliai finansinėse ataskaitose įvertinti gyventojų surinktų lėšų ir tikslinių įnašų panaudojimo, o tai atskleidžia tik papildomi žiniaraščiai. Tai reiškia, jog ieškovė negali pagrįsti išlaidų gyvenamojo namo administravimui ir priežiūrai laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-12-31. Revizijos akte nurodoma, kad bendrijos naudojamos metinių finansinių ataskaitų formos neatitinka norminių teisės aktų reikalavimų, todėl negali tinkamai atspindėti bendrijos ūkinės veiklos rezultatų. Revizijos metu taip pat nustatyta, kad bendrijos pirmininkui laikotarpiu nuo 2007-05-02 iki 2014-05-01 buvo galbūt neteisėtai mokamas padidintas atlyginimas, todėl ji neturi pareigos prisidėti prie bendrijos pirmininkui neteisėtai mokamo atlyginimo dalies, nes tai nėra susiję su administravimo išlaidomis.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu ieškinys tenkintas iš dalies. Priimtas ieškovės atsisakymas nuo ieškinio reikalavimo dėl 212,54 Eur skolos priteisimo iš atsakovės. Bylos dalis dėl ieškinio reikalavimo dėl 212,54 Eur skolos priteisimo iš atsakovės nutraukta. Priteista iš atsakovės 273,16 Eur skola, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 273,16 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei. Kita ieškinio dalis atmesta. Priteista iš ieškovės 741,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei. Teismo motyvai:

123.1.

13Nurodė, kad ieškovė pateikė teismui prašymą, kuriame ji atsisako ieškinio reikalavimo dalies dėl 212,54 Eur skolos priteisimo iš atsakovės už laikotarpį iki 2009-06-01. Bet kurioje proceso stadijoje asmuo, kreipęsis į teismą, turi teisę pareikšti teismui, kad jis atsisako pareikštų reikalavimų. Ieškovės pareikštas atsisakymas nuo ieškinio reikalavimo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui ir šalių interesams, todėl atsisakymas priimtas, ši civilinės bylos dalis nutraukta.

143.2.

15Nurodė, kad vien ta aplinkybė, jog tam tikri galimi pažeidimai konstatuoti revizijos akte neatleidžia atsakovės nuo prievolės mokėti už suteiktas paslaugas. Nors byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovės visuotinio narių susirinkimo metu būtų nuspręsta padidinti bendrijos pirmininko G. Š. darbo užmokestį nuo 480,00 Lt iki 550,00 Lt per mėnesį, nuo 2014-05-01 – iki 723,68 Lt per mėnesį, tačiau minėti darbo sutarties pakeitimai yra įtvirtinti įsakymais, kuriuos priėmė G. Š., veikdamas kaip bendrijos atstovas, šie įsakymai ir jų pagrindu padaryti darbo sutarties pakeitimai nėra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, todėl yra galiojantys.

163.3.

17Nurodė, kad aplinkybė, jog G. Š. ir atitinkamai bendrijos darbuotojas K. G. neatostogavo Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka, taip pat neatleido ieškovės nuo prievolės sumokėti jiems kompensacijų už nepanaudotas atostogas, todėl ieškovė sumokėjusi minėtiems bendrijos darbuotojams priklausančias sumas už nepanaudotas atostogas šias išlaidas pagrįstai paskirstė namo bendraturčiams, įskaitant atsakovę. Vertinant atsakovės nurodytas aplinkybes dėl premijų skyrimo, pažymėjo, kad 2015-05-12 revizijos akte nėra nurodyta, kad premijų skyrimas atliktas nepagrįstai – akte konstatuojama, kad bendrijos darbuotojams skirtos premijos turėjo būti įvardytos kaip priedai. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad premijos buvo skirtos ieškovės pirmininko įsakymais, kurie nėra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovės 2016-01-14 visuotinio narių susirinkimo metu buvo svarstomas klausimas dėl įgaliojimo bendrijos pirmininkui kreiptis į teismą dėl nuostolių, kurie atsirado dėl 2013 m.– 2014 m. revizijos akte nustatytų pažeidimų išreikalavimo iš G. Š., tačiau visuotinis narių susirinkimas su šiuo siūlymu nesutiko.

183.4.

19Nurodė, kad ieškovė nepateikė duomenų, pagrindžiančių jos patirtas išlaidas už kitų paslaugų perpardavimą. Atsižvelgus į tai, kad ieškovė negali pagrįsti šių išlaidų, konstatuotina, kad už kitų paslaugų perpardavimą atsakovei mokesčiai apskaičiuoti nepagrįstai.

203.5.

21Pažymėjo, kad ieškovė už pradelstus mokėjimus taip pat skaičiavo atsakovei palūkanas, tačiau nepateikė duomenų apie minėtų palūkanų dydį, jų skaičiavimo pagrindą, todėl minėtos palūkanos į atsakovės skolą neįtrauktos.

223.6.

23Nurodė, kad ieškovės 2010-11-06 visuotinio narių susirinkimo metu nuspręsta mokėti po 400,00 Lt per metus už automobilių stovėjimo vietų valymą. 2010-12-01 ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ pirmininko įsakymu G. Š. skirta 526,32 Lt (neatskaičius mokesčių) premija už automobilių stovėjimo vietų, įėjimo ir įvažiavimo į jas valymą. Minėtas įsakymas nėra nuginčytas teisės aktų nustatyta tvarka, todėl padaryta išvada, kad atsakovė turi prievolę mokėti už garažo valymą. VĮ Registrų centro duomenimis, daugiabučio namo, esančio ( - ), garažo (rūsio) plotas yra iš viso 675,54 m2, o atsakovei priklauso 59,05 m2.

243.7.

25Nurodė, kad ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ 2014-03-26 visuotinio narių susirinkimo metu buvo nuspręsta padidinti pirmininko atlyginimą iki 723,68 Lt, J. P. įgaliota pasirašyti darbo sutarties pakeitimą su G. Š.. Tarp J. P., kaip ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ įgaliotosios atstovės, ir G. Š. sudarytas susitarimas dėl darbo sutarties pakeitimo, juo ieškovė įsipareigojo nuo 2014-05-01 G. Š. mokėti 723,68 Lt darbo užmokestį. Minėti sprendimai nėra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, todėl atsakovė turi prievolę sumokėti už šias bendrijos išlaidas.

263.8.

27Nurodė, kad ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ 2016-01-14 visuotinis narių susirinkimas nusprendė bendrijos pirmininku išrinkti A. A. T., nustatyti jam 0,5 MMA dydžio darbo užmokestį. 2016-03-31 tarp ieškovės ir A. A. T. sudaryta darbo sutartis, pagal kurią A. A. T. priimtas dirbti DNSB „Mėlynas namas“ pirmininku, jam nustatytas 0,5 MMA dydžio darbo užmokestis per mėnesį. Teismas pažymi, kad ieškovės 2016-01-14 visuotinio narių susirinkimo sprendimas ir jo pagrindu su A. A. T. sudaryta darbo sutartis nėra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, todėl 0,5 MMA dydžio darbo užmokestis A. A. T. skaičiuojamas pagrįstai.

283.9.

29Nurodė, kad ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ 2016-05-03 visuotinio narių susirinkimo metu nuspręsta leisti valdybai be visuotinio susirinkimo sprendimo pirkti paslaugas ir medžiagas už 300 Eur vienkartinį pirkimą, o metinė suma negali viršyti 1 000 Eur. Analogiškas sprendimas priimtas ir ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ 2017-03-15 visuotinio narių susirinkimo metu. 2016-03-24 valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta daugiabučio namo patalpų ir teritorijos valymo paslaugas pirkti iš K. G.. Be to, su K. G. sudarytos sutartys nėra nuginčytos teisės aktų nustatyta tvarka, šios paslaugos buvo faktiškai suteiktos, ieškovei buvo pateikti kvitai dėl šių paslaugų apmokėjimo. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, padaryta išvada, kad atsakovė turi prievolę sumokėti už šias paslaugas.

303.10.

31Nurodė, kad mokestis už garažo vartų remontą atsakovei pateiktas 2017 m. birželio mėn. ir 2017 m. liepos mėn., todėl nėra šio ginčo dalykas. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas dėl šio mokesčio nepasisakė.

323.11.

33Nurodė, kad įvertino visas ieškovės laikotarpiu nuo 2009 m. birželio mėnesio iki 2017 m. balandžio mėn. patirtas išlaidas, kurias sudarė daugiabučio gyvenamojo namo administravimo paslaugų, bendro naudojimo elektros, kaupiamojo mokesčio, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros, teritorijų ir laiptinių valymo, šildymo ir vandens pašildymo išlaidos bei atsakovės sumokėtos įmokos, ir nustatė, kad atsakovės skola už 2009 m. ieškovei sudaro 86,76 Eur, 2010 m. atsakovė sumokėjo ieškovei 105,36 Eur daugiau nei buvo apskaičiuota mokesčių, 2011 m. atsakovė sumokėjo ieškovei 29,84 Eur daugiau nei buvo apskaičiuota mokesčių, atsakovės skola už 2012 m. sudaro 22,88 Eur, 2013 m. atsakovė sumokėjo ieškovei 29,29 Eur daugiau nei buvo apskaičiuota mokesčių, atsakovės skola už 2014 m. sudaro 75,01 Eur, atsakovės skola už 2015 m. sudaro 99,98 Eur, atsakovės skola už 2016 m. sudaro 117,11 Eur, atsakovės skola už laikotarpį nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. sudaro 35,91 Eur. Taigi atsakovės skola už laikotarpį nuo 2009 m. birželio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. sudaro 273,16 Eur.

343.12.

35Pažymėjo, kad atsakovė nurodo, jog 2009 m. gegužės mėn. pradžioje ji turėjo 171,00 Eur permoką, kuri turi būti įskaityta į jos skolą. Tačiau nagrinėjamu atveju yra sprendžiamas klausimas dėl atsakovės skolos ieškovei už laikotarpį nuo 2009 m. birželio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn., todėl teismas byloje nevertino, kokios paslaugos atsakovei buvo suteiktos iki 2009 m. birželio mėn., atsakovei apskaičiuotų mokesčių už šias paslaugas pagrįstumo ir atitinkamai atsakovės įsiskolinimo ar permokos dydžio. Atsakovė, siekdama nustatyti minėtas aplinkybes, turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu ginčo teisenos tvarka.

363.13.

37Nurodė, kad civilinė byla buvo užvesta ieškovės iniciatyva, teismo posėdžiai atidėti būtent dėl ieškovės veiksmų – ieškovei renkant papildomus duomenis civilinės bylos nagrinėjimo metu, todėl ieškovė turėjo būti aktyvi, bendradarbiauti su teismu ir imtis visų reikalingų veiksmų minėtiems duomenimis surinkti. Nagrinėjamu atveju ieškovė savo pareigos tinkamai nevykdė, dėl jos veiksmų buvo vilkinamas bylos nagrinėjimas. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsakovei iš ieškovės priteista 55 proc. bylinėjimosi išlaidų, kurios susidarė iki 2018-06-19, ir 100 proc. bylinėjimosi išlaidų, kurios susidarė nuo 2018-06-19, t. y. 921,50 Eur (730,00 Eur x 55 proc. + 520,00 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Atlikus tarpusavio užskaitymą atsakovei iš ieškovės priteistina 741,50 Eur (921,50 Eur - 180,00 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

38III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

394.

40Atsakovė G. D. P. (toliau ir – apeliantė) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo dalį dėl 273,16 Eur skolos priteisimo panaikinti ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti visiškai ir priteisti visas apeliantės patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme bei perskaičiuoti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą pirmosios instancijos teisme. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

414.1.

42Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl atsakovės skolos ieškovei už laikotarpį nuo 2009 m. birželio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn., todėl teismas nevertino, kokios paslaugos ieškovei buvo suteiktos iki 2009 m. birželio mėn., atsakovei apskaičiuotų mokesčių už šias paslaugas pagrįstumo, todėl atmetė atsakovės argumentus, jog ji iki 2009 m. birželio mėn. buvo permokėjusi ieškovei 171 Eur, kurie turėjo būti įskaityti į bendrą skolą.

434.2.

44Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo atliktas darbo užmokesčio ir mokesčių valstybei apskaičiavimas yra neteisingas, nes teismas netinkamai vertino darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis, dėl to nepagrįstai pripažino, jog ieškovė minėtu laikotarpiu kas mėnesį mokėjo bendrijos pirmininkui G. Š. 550,00 Lt darbo užmokestį ir 390,83 Lt mokesčius valstybei, taip pat nepagrįstai apskaičiavo ir su kiemsargio darbo užmokesčiu susijusias išlaidas.

454.3.

46Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, jog K. G. 2009-08-18 įsakymu buvo paskirta 249,34 Eur premija. Tokios teismo išvados yra visiškai nepagrįstos, nes minėta premija buvo skirta 2009 m. rugpjūčio mėn. ir premija buvo skirta ne eurais, bet litais, ir būtent ši premija bei nuo jos sumokėti mokesčiai atsispindi byloje pateiktame 2009 m. rugpjūčio mėnesio darbo užmokesčio žiniaraštyje.

474.4.

48Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skaičiuoja išlaidas, kurios buvo skirtos kaip priedas prie bendrijos pirmininko G. Š. atlyginimo už garažų valymą. Šios išlaidos yra įtraukiamos į darbo užmokesčio žiniaraščius už 2010 m. lapkričio mėnesį (tomas IV, b. l. 46, 526,32 Lt suma) ir 2010 m. rugsėjo mėn. (tomas IV, b. l. 48), todėl šios išlaidos yra priskirtinos prie bendrijos pirmininkui mokamo darbo užmokesčio bei su tuo susijusių mokesčių valstybei ir įtrauktinos į administravimo išlaidas. Dėl šios priežasties atskirai garažo valymo išlaidos nebeskaičiuotinos, nes priešingu atveju garažo valymo išlaidos būtų apskaičiuotos du kartus. Be to, bendrija nėra priėmusi jokių sprendimų, kurie būtų susiję su garažo mokesčio paskirstymu tarp gyventojų. Tas pats pasisakytina ir dėl išlaidų už vejos šienavimą.

494.5.

50Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog ieškovė turi mokėti mokestį už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir 2012 m. liepos bei rugpjūčio mėnesiais, nors mokestis šiais mėnesiais gyventojams nebuvo skaičiuojamas.

514.6.

52Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pripažino, jog apeliantė 2015 m. turėjo sumokėti 119,87 Eur už administravimo paslaugas, tačiau teismas tos dalies pateiktų išlaidas pagrindžiančių dokumentų netyrė, priimdamas sprendimą vadovavosi tuo, jog apeliantė neva su šiomis išlaidomis sutiko. Pažymėtina, jog apeliantė sutiko su faktiškai patirtomis bendrijos išlaidomis šioje išlaidų kategorijoje, tačiau ne su 119,87 Eur suma, nes tokias išlaidas pagrindžiančių dokumentų byloje nebuvo pateikta.

534.7.

54Nurodo, kad nesutinka su jos prievole mokėti atostoginių kompensaciją bendrijos darbuotojams pirmininkui G. Š. ir K. G..

555.

56Ieškovė DNSB „Mėlynas namas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, juo prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimo motyvai:

575.1.

58Nurodo, kad teismas, priimdamas sprendimą, įvertino visas ieškovės laikotarpiu nuo 2009 m. birželio mėnesio iki 2017 m. balandžio mėn. patirtas išlaidas, kurias sudarė daugiabučio gyvenamojo namo administravimo paslaugų, bendro naudojimo elektros, kaupiamojo mokesčio, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros, teritorijų ir laiptinių valymo, šildymo ir vandens pašildymo išlaidos bei atsakovės sumokėtos įmokos.

595.2.

60Nurodo, kad byloje nėra duomenų, jog bendrijos išlaidos būtų neracionalios, neprotingos ar nepagrįstos. Byloje pateikti susirinkimų protokolai ir sprendimai nėra nuginčyti – nėra nuginčytos 2009–2018 patvirtintos ataskaitos, metiniai biudžetai, mokesčių paskirstymo planai, įsakymai.

615.3.

62Nurodo, kad teismas, pasisakydamas dėl ieškovės išlaidų pagrįstumo, teisingai nurodė, jog bendrijos pirmininkui pagrįstai buvo mokamas darbo užmokestis ir kiti priedai prie atlyginimo, kadangi įsakymai dėl bendrijos primininkui priklausiančio darbo užmokesčio yra galiojantys ir teisės aktų nustatyta tvarka nėra nuginčyti, ir tai neatleidžia atsakovės nuo prievolės mokėti už atliktą darbą.

635.4.

64Nurodo, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovės darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, G. Š. ir K. G., jiems neatostogavus, atsakovė nėra atleistina nuo prievolės sumokėti jiems kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Be to, teismas pažymėjo, kad ieškovės 2016-01-14 visuotiniame narių susirinkime jau buvo svarstomas klausimas dėl įgaliojimų bendrijos pirmininkui kreiptis į teismą dėl galimų nuostolių, kurie atsirado dėl 2013–2014 metų revizijos akte nustatytų pažeidimų išreikalavimo iš G. Š., tačiau visuotiniame narių susirinkime buvo nuspręsta į teismą nesikreipti, todėl iš esmės tokios išlaidos laikytinos pagrįstomis.

65Teisėjų kolegija

konstatuoja:

66IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

67Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

686.

69Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

707.

71Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo bei atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, mano, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

728.

73Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria iš dalies tenkintas ieškinys ir priteista 273,16 Eur skola kaip buto savininkės prievolė mokėti už suteiktas namo bendrosios dalinės nuosavybės komunalines bei administravimo paslaugas, pagrįstumo ir teisėtumo.

74Dėl apeliacinio skundo dalyko

759.

76Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Ieškovė administruoja daugiabutį namą, esantį ( - ), teikia komunalines bei administravimo paslaugas. Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola už suteiktas komunalines bei administravimo paslaugas laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2017-04-30 sudaro 605,89 Eur. Atsakovė su ieškovės reikalavimu nesutiko, nurodė, kad mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas buvo apskaičiuotos neteisingai, todėl ji neturi skolos ieškovei. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu ieškovės ieškinys tenkintas iš dalies; ieškovė atsisakė ieškinio reikalavimo dėl 212,54 Eur skolos priteisimo iš atsakovės, todėl bylos dalis dėl 212,54 Eur skolos priteisimo iš atsakovės nutraukta; iš atsakovės priteista 273,16 Eur skola, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 273,16 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei; kita ieškinio dalis atmesta; iš ieškovės priteista 741,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei.

7710.

78Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, jame nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl atsakovės skolos ieškovei tik už laikotarpį nuo 2009 m. birželio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn., todėl teismas nevertino, kokios paslaugos ieškovei buvo suteiktos iki 2009 m. birželio mėn., nevertino atsakovei apskaičiuotų mokesčių už šias paslaugas pagrįstumo, todėl atmetė atsakovės argumentus, jog ji iki 2009 m. birželio mėn. buvo permokėjusi ieškovei 171 Eur, kurie turėjo būti įskaityti į bendrą skolą.

7911.

80Teisėjų kolegija susipažinusi su nagrinėjamos bylos medžiaga negali nepritarti apeliantės nurodytiems argumentais. Išnagrinėjus ieškinio argumentus, nustatyta, kad apeliantės skola buvo susidariusi už pakankamai ilgą laikotarpį, kuris galbūt buvo ilgesnis nei 10 metų, ir pradiniu ieškiniu ieškovė prašė priteisti skolą už ilgesnį laikotarpį nei 2009 m. birželio mėn.– 2017 m. balandžio mėn., tačiau bylos eigoje ieškovė dalį reikalavimų atsiėmė. Jei paaiškėtų aplinkybė, kad apeliantė sumokėjo daugiau nei jai priklausė mokėti iki 2009 m. birželio mėnesio, atitinkamai ji turėtų teisę mokėti mažiau ar nemokėti vėlesniais laikotarpiais ir tai pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti apskaičiuojant galutinį apeliantės skolos / permokos dydį. Šios aplinkybės nustatymas turėjo esminės reikšmės apeliantės skolos dydžio nustatymui ieškinyje nurodytu ginčo laikotarpiu.

8112.

82Atsižvelgdamas į tai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino laikotarpio iki 2009 m. birželio mėnesio, teisėjų kolegija negali sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šis laikotarpis negali turėti įtakos apeliantės prievolei 2009 m. birželio mėn. ir tolimesniu laikotarpiu, nes remiantis byloje esančiais įrodymais apeliantė mokėjo ginčo laikotarpiais įmokas atsižvelgdama į jos permokėtas sumas, ir toks mokėjimo bei atsiskaitymo būdas negali paneigti apeliantės prievolių vykdymo. Atsižvelgiant į šalių teisinius santykius, į tai, kad bendrijai atsiskaityti su tiekėjais reikalingos lėšos, kurios gali būti surenkamos iš anksto, toks išankstinis mokėjimas yra galimas ir sumokėtos sumos turi būti įskaitomos į apeliantės prievoles vėlesniais laikotarpiais.

8313.

84Taigi pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliantės skola 2009 m. pabaigoje siekė 86,76 Eur, yra padaryta neįvertinus apeliantės anksčiau sumokėtų įmokų ieškovei ir nenustačius fakto, ar 2009 m. birželio mėn. atsakovė nebuvo permokėjusi ieškovei, vien tai, jog ieškovė atsiėmė ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo iki 2009 m. birželio, dar nereiškia, jog tuo laikotarpiu neliko atsakovės permokos. Ieškovė nepateikė teismui duomenų apie atsakovės įvykdytus įsipareigojimus už 2009 m., todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamai įrodymų savo padarytoms išvadoms pagrįsti.

8514.

86Teisėjų kolegija pažymi, kad Klaipėdos apygardos teismo 2019-08-08 nutartimi buvo nustatyta, jog duomenys apie atsakovės įvykdytus įsipareigojimus už 2009 metus nepateikti. Teisėjų kolegija konstatavo ir tai, kad ieškovė nepateikė teismui vieno dokumento apie ieškovės reikalavimus atsakovei, atsakovės įvykdytus įsipareigojimus. Duomenys apie ieškovės reikalavimus ir atsakovės sumokėtas lėšas yra pateikti tik skolų valdymo ataskaitoje už laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d., tačiau vieno dokumento už kitus laikotarpius ieškovė nepateikė. Šios bylos aplinkybės patvirtina, jog vieno dokumento pateikimas už visą ginčo laikotarpį užtikrintų galimybę patikrinti atsakovės apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes. Dėl tos priežasties ieškovė įpareigota pateikti atsakovės skolos valdymo ataskaitą už ginčo laikotarpį, tai yra nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. Ieškovė įpareigota iki 2019 m. rugpjūčio 22 d. pateikti Klaipėdos apygardos teismui atsakovės G. D. P. skolų valdymo ataskaitą už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. Nustatyta, kad skolų valdymo ataskaitoje turi būti tokie duomenys, kaip tai nurodyta skolų valdymo ataskaitoje už laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d.

8715.

88Ieškovė 2019 m. rugsėjo 4 d. pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą iki 2019 m. rugsėjo 9 d., nurodė, kad iki paskirtos teismo posėdžio dienos nespėjo parengti nurodyto vieno dokumento, kadangi 2009 m.–2017 m. bendrijos buhalteriją, apskaitą vedė skirtingos įmonės; duomenys renkami iš skirtingų šaltinių, atskirų dokumentų, dalis rankiniu būdu.

8916.

90Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi posėdis buvo atidėtas iki 2019 m. spalio 10 d., tačiau ieškovė nurodytų dokumentų nepateikė.

9117.

92Pažymėtina, kad bylos esmė gali būti neatskleista dėl to, kad nebuvo surinkti reikalingi įrodymai, nenustatyti reikšmingi faktai, kurie yra būtini sprendimui dėl bylos baigties priimti. Tokio pobūdžio pažeidimas yra pagrindas panaikinti teismo sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. J. A. D.ir kt., bylos Nr. 3K-3-309/2013).

9318.

94Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant klausimą, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „AVG Statyba“ v. UAB „Medtec‘o LT“ ir kt., bylos Nr.3K-3-320/2014, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

9519.

96Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad byloje nebuvo surinkti reikalingi įrodymai (atsakovės skolos valdymo ataskaita už visą ginčo laikotarpį, tai yra nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d.), nenustatyti reikšmingi faktai (pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir nevertino duomenų apie atsakovės įvykdytus įsipareigojimus iki 2009 m. birželio mėn. ar 2009 m. birželio mėn. atsakovė nebuvo permokėjusi ieškovei), kurie yra būtini sprendimui dėl bylos baigties priimti, konstatuoja, kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio yra pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, o tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo.

9720.

98Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog įvertinus apeliacinio skundo motyvus, nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, skaičiuodamas galimas faktines bendrijos išlaidas už ginčo laikotarpį, neteisingai vertino byloje esančius įrodymus, tai yra darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius, dėl to buvo apskaičiuotos nepagrįstai didelės mokėtinos sumos valstybei nuo bendrijos darbuotojų darbo užmokesčių, tai turėjo tiesioginės įtakos bendrijos išlaidų dydžiui ir bendrijos išlaidos buvo apskaičiuotos didesnės, nei jos buvo iš tikrųjų.

9921.

100Pirmosios instancijos teismas, vertindamas darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis, padarė nepagrįstą išvadą, jog valstybei mokama mokesčių suma yra žiniaraščio stulpelyje „Soc. Draud. 30,98%“ ir stulpelyje „Soc. Draud. 39,98%“ nurodytų mokesčių suma. Žiniaraščio stulpelyje, kuris pavadintas „Soc. Draud. 39,98%“, yra nurodyti bendri darbdavio Valstybės socialinio draudimo fondo valdybai mokami mokesčiai, kuriuos sudaro 30,98 proc. darbdavio mokami mokesčiai (Žiniaraščio stulpelis „Soc. Draud. 30,98%“) ir darbuotojo mokėtinas mokestis Valstybės socialinio draudimo fondo valdybai (Žiniaraščio stulpelis „Soc. Draud. 9 %“) ir atskirai šis mokestis Valstybės socialinio draudimo fondo valdybai nėra mokamas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas skaičiuodamas mokesčius valstybei nurodė beveik dvigubai didesnę mokėtiną sumą Valstybės socialinio draudimo fondo valdybai, nei ieškovė iš tikrųjų patyrė vadovaujantis buhalterinės apskaitos dokumentais. Pažymėtina, kad ši mokesčių valstybei skaičiavimo klaida yra daroma skaičiuojant mokesčius nuo darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio priedo visu ginčo laikotarpiu ir tiek nuo bendrijos pirmininko, tiek nuo kiemsargio darbo užmokesčio.

10122.

102Teisėjų kolegija taip pat negali nesutikti su apeliacinio skundo argumentu, kad bendrijos kiemsargiui 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu buvo paskirta premija ne eurais, o litais. Pirmosios instancijos teismas neteisingai 249,34 Eur premiją priskyrė prie bendrijos 2009 m. liepos mėnesio išlaidų ir nepagrįstai premijos dydį skaičiavo eurais, kai iš 2009 m. rugpjūčio mėn. darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščio matyti, kad premija buvo paskirta ir nuo jos mokesčiai sumokėti laikant, jog premijos dydis buvo 249,34 Lt.

10323.

104Taip pat pritartina apeliacinio skundo argumentams, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skaičiuoja išlaidas, kurios buvo skirtos kaip priedas prie bendrijos darbuotojų atlyginimo už garažų valymą ir vejos šienavimą. Šios išlaidos yra apskaitomos darbo užmokesčio žiniaraščiuose kaip priedai, todėl šios išlaidos yra priskirtinos prie bendrijos darbuotojų mokamo darbo užmokesčio bei su tuo susijusių mokesčių valstybei ir įtrauktinos į administravimo išlaidas. Dėl šios priežasties, teisėjų kolegijos vertinimu, atskirai garažo valymo ir vejos šienavimo išlaidos nebeskaičiuotinos, nes priešingu atveju šios išlaidos būtų skaičiuotos po du kartus.

10524.

106Teisėjų kolegija taip pat sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog ieškovė turi mokėti mokestį už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir 2012 m. liepos bei rugpjūčio mėnesiais, nors mokestis šiais mėnesiais gyventojams nebuvo skaičiuojamas.

10725.

108Iš 2012 m. liepos mėnesio ir rugpjūčio mėnesio apyvartos žiniaraščių (t. I, b. 1. 94–97) matyti, kad keitėsi šias paslaugas teikianti įmonė ir gyventojams mokestis už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą šiais mėnesiais nebuvo skirstomas. Byloje nėra duomenų, jog ieškovė minėtais mėnesiais faktiškai būtų sumokėjusi iki tol šias paslaugas teikusiai įmonei. Mokestis buvo pradėtas mokėti tik kai buvo sudaryta sutartis su UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“, tai yra nuo 2012 m. rugsėjo mėn., ir šis mokestis buvo įtrauktas į apyvartos žiniaraščius. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog ieškovė turi mokėti už šias paslaugas ir 2012 m. liepos bei rugpjūčio mėnesiais po 19,27 Lt.

109Dėl bylos procesinės baigties

11026.

111Įvertinusi visa tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamai įrodymų savo padarytoms išvadoms pagrįsti, pirmiau nurodytų aplinkybių (Nutarties 19 punktas) pirmosios instancijos teismas nevertino, prieštaravimų tarp bylos įrodymų nepašalino, o byloje esančius įrodymus ištyrė ir įvertino netinkamai, atliko klaidingus skaičiavimus. Minėta, kad faktinėms bylos aplinkybėms nustatyti ir sprendimui priimti šioje byloje pateiktų įrodymų nepakanka. Pareikalavus tokių įrodymų, dėl naujai tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties byla apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, o tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2012). Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl 273,16 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo iš atsakovės naikintina ir ši bylos dalis grąžintina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

112Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

11327.

114Civilinę bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliaciniame skunde nurodyti reikalavimai dėl bylinėjimosi išlaidų bus išspręsti bylą išnagrinėjus iš esmės pirmosios instancijos teisme.

115Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

116Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo dalį dėl 273,16 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo iš atsakovės G. D. P. panaikinti ir perduoti šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

117Kitą Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 7. 2.... 8. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ji... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu ieškinys... 12. 3.1.... 13. Nurodė, kad ieškovė pateikė teismui prašymą, kuriame ji atsisako... 14. 3.2.... 15. Nurodė, kad vien ta aplinkybė, jog tam tikri galimi pažeidimai konstatuoti... 16. 3.3.... 17. Nurodė, kad aplinkybė, jog G. Š. ir atitinkamai bendrijos darbuotojas K. G.... 18. 3.4.... 19. Nurodė, kad ieškovė nepateikė duomenų, pagrindžiančių jos patirtas... 20. 3.5.... 21. Pažymėjo, kad ieškovė už pradelstus mokėjimus taip pat skaičiavo... 22. 3.6.... 23. Nurodė, kad ieškovės 2010-11-06 visuotinio narių susirinkimo metu... 24. 3.7.... 25. Nurodė, kad ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ 2014-03-26 visuotinio narių... 26. 3.8.... 27. Nurodė, kad ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ 2016-01-14 visuotinis narių... 28. 3.9.... 29. Nurodė, kad ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ 2016-05-03 visuotinio narių... 30. 3.10.... 31. Nurodė, kad mokestis už garažo vartų remontą atsakovei pateiktas 2017 m.... 32. 3.11.... 33. Nurodė, kad įvertino visas ieškovės laikotarpiu nuo 2009 m. birželio... 34. 3.12.... 35. Pažymėjo, kad atsakovė nurodo, jog 2009 m. gegužės mėn. pradžioje ji... 36. 3.13.... 37. Nurodė, kad civilinė byla buvo užvesta ieškovės iniciatyva, teismo... 38. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 39. 4.... 40. Atsakovė G. D. P. (toliau ir – apeliantė) pateikė apeliacinį skundą,... 41. 4.1.... 42. Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog byloje buvo... 43. 4.2.... 44. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo atliktas darbo užmokesčio ir... 45. 4.3.... 46. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, jog K. G. 2009-08-18... 47. 4.4.... 48. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skaičiuoja išlaidas,... 49. 4.5.... 50. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog... 51. 4.6.... 52. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pripažino, jog apeliantė 2015 m.... 53. 4.7.... 54. Nurodo, kad nesutinka su jos prievole mokėti atostoginių kompensaciją... 55. 5.... 56. Ieškovė DNSB „Mėlynas namas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 57. 5.1.... 58. Nurodo, kad teismas, priimdamas sprendimą, įvertino visas ieškovės... 59. 5.2.... 60. Nurodo, kad byloje nėra duomenų, jog bendrijos išlaidos būtų... 61. 5.3.... 62. Nurodo, kad teismas, pasisakydamas dėl ieškovės išlaidų pagrįstumo,... 63. 5.4.... 64. Nurodo, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovės darbuotojams,... 65. Teisėjų kolegija... 66. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 67. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 68. 6.... 69. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai... 70. 7.... 71. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai... 72. 8.... 73. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo... 74. Dėl apeliacinio skundo dalyko... 75. 9.... 76. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantei nuosavybės teise priklauso... 77. 10.... 78. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pateikė... 79. 11.... 80. Teisėjų kolegija susipažinusi su nagrinėjamos bylos medžiaga negali... 81. 12.... 82. Atsižvelgdamas į tai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino laikotarpio... 83. 13.... 84. Taigi pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliantės skola 2009 m.... 85. 14.... 86. Teisėjų kolegija pažymi, kad Klaipėdos apygardos teismo 2019-08-08... 87. 15.... 88. Ieškovė 2019 m. rugsėjo 4 d. pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą... 89. 16.... 90. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi posėdis buvo... 91. 17.... 92. Pažymėtina, kad bylos esmė gali būti neatskleista dėl to, kad nebuvo... 93. 18.... 94. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas... 95. 19.... 96. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad byloje nebuvo surinkti reikalingi... 97. 20.... 98. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog įvertinus apeliacinio skundo motyvus,... 99. 21.... 100. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas darbo užmokesčio žiniaraščio... 101. 22.... 102. Teisėjų kolegija taip pat negali nesutikti su apeliacinio skundo argumentu,... 103. 23.... 104. Taip pat pritartina apeliacinio skundo argumentams, jog pirmosios instancijos... 105. 24.... 106. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad... 107. 25.... 108. Iš 2012 m. liepos mėnesio ir rugpjūčio mėnesio apyvartos žiniaraščių... 109. Dėl bylos procesinės baigties... 110. 26.... 111. Įvertinusi visa tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 112. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 113. 27.... 114. Civilinę bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo,... 115. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–331... 116. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo dalį dėl... 117. Kitą Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo dalį...