Byla 2-257-439/2014
Dėl skolos priteisimo, rašytinio proceso tvarka

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėja Elena Bartulienė., išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei L. B., dėl skolos priteisimo, rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ prašo iš atsakovės L. B. priteisti 4070,26 Lt skolos, 2464 Lt palūkanas, 5650,68 Lt delspinigių, 2493,38 Lt palūkanų delspinigius, 2621,48 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, 13,5 procentų sutartines palūkanas, 519 Lt žyminį mokestį bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė taip pat prašo, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei L. B. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovė L. B. per teismo nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymu, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-08-19 AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir L. B. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-093152-GV, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovei suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą (bendra kredito suma 6579,23 Lt), atsakovė įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Galutinis kredito grąžinimo terminas – 2012-08-12. Tačiau atsakovė netinkamai vykdė minėtą Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-093152-GV, todėl AB „Swedbank“ pastarąją sutartį 2009-11-15 nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovei dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo.

62009-05-21 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovės L. B. atžvilgiu, pagal minėtą Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-093152-GV – į 4312,55 Lt skolos sumą. Ieškovė Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau atsakovė reikalavimų neįvykdė.

7Remiantis bylos medžiaga (b.l. 3-32) ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

9Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, nes sutartyje nustatytais terminais negrąžino kredito ir nesumokėjo palūkanų (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1-2 d., 6.886 str. 1 d.). Ieškovės reikalavimas dėl 4070,26 Lt skolos ir 2464 Lt palūkanų yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

10Dėl delspinigių priteisimo.

11Dėl sutarčių pažeidimo atsakovei atsirado sutartinė civilinė atsakomybė, t. y. prievolė atlyginti ieškovei nuostolius, atsiradusius po sutarties nutraukimo, bei sumokėti netesybas (CK 6.221 str. 2 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5650,68 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti už laikotarpį nuo 2009-11-26 iki 2013-09-10. Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, delspinigių dydis viršija skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 732,64 Lt (4070,26 x 0,1 % x 180 dienų = 732,64 Lt) delspinigių.

12Ieškovė už pradelstą laiką priskaičiavo 2493,38 Lt palūkanų delspinigių. Nagrinėjamu atveju palūkanų delspinigiai sutartyje buvo numatyti siekiant užtikrinti atsakovo prievolės sumokėti palūkanas vykdymą. Atsakovei nevykdant minėtos piniginės prievolės, palūkanų delspinigiai kompensuoja ieškovės praradimus dėl laiku nesumokėtų palūkanų. Tačiau atsižvelgiant į susidariusią skolos sumą, pripažintina, kad ieškovės priskaičiuota palūkanų delspinigių suma yra neprotingai didelė ir pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, todėl ši palūkanų delspinigių suma mažintina. Ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Pritaikius sutrumpintą senaties terminą (apskaičiavus palūkanų delspinigius už paskutinius šešis pradelstus atsiskaityti mėnesius), ieškovei iš atsakovės priteistini palūkanų delspinigiai už 180 dienų laikotarpį, tai yra 448,80 Lt (2493,38 x 0,1 % x 180 dienų = 448,80 Lt) palūkanų delspinigių.

13Dėl sutartinių palūkanų priteisimo.

14Atsakovė laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.).

15Pagal Vartojimo kredito sutarties Nr. 08-093152-GV, nuostatas atsakovė ieškovei privalo mokėti 13,5 procentų metines palūkanas nuo negrąžintos skolos. Todėl iš atsakovės priteistinos 13,5 procento metinės palūkanos pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-093152-GV, nuo pagrindinės skolos 4070,26 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

17Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti 2621,48 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (LR CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.). Ieškovės prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbuotojo darbo užmokestis, spausdinimas, pakavimas, paprasti ir registruoti pranešimai Lietuvoje ir kt. Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovė reikalavimo perleidimo sutartimi iš banko „Swedbank“, AB įsigijo reikalavimo teises, kurios atsirado aukščiau minimos sutarties pagrindu. Minėtoje sutartyje nėra numatyta ikiteisminė skolos išieškojimo tvarka. Be to, ieškovė nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (LR CPK 178 straipsnis). Ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei– komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas dėl 2621,48 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

18Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

19Ieškovei iš atsakovės priteistinos kompensacinio pobūdžio 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 7715,70 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

21Ieškovei, kurios naudai priimtas sprendimas, priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 231 Lt žyminis mokestis (už priteistiną 7715,70 Lt sumą - teismo patenkintų reikalavimų suma, ieškinio padavimo dieną turėjo būti mokamas 231 Lt žyminis mokestis) yra priteistinos iš atsakovės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovės L. B., a.k. ( - ) 4070,26 Lt (keturis tūkstančius septyniasdešimt litų 26 centus) skolą, 2464 Lt (du tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt keturis litus) palūkanų, 732,64 Lt (septynis šimtus trisdešimt du litus 64 centus) delspinigių, 448,80 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 80 centų) palūkanų delspinigių, 13,5 procentų sutartinių palūkanų nuo 4070,26 Lt (keturių tūkstančių septyniasdešimt litų 26 centų) skolos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2014-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 7715,70 Lt (septynių tūkstančių septynių šimtų penkiolikos litų 70 centų) skolos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme - 2014-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 231 Lt (du šimtus trisdešimt vieną litą) žyminį mokestį ieškovės UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, naudai

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Atsakovė L. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilalės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilalės rajono apylinkės teismo teisėja Elena Bartulienė., išnagrinėjusi... 2. ieškovė UAB „Gelvora“ prašo iš atsakovės L. B. priteisti 4070,26 Lt... 3. Ieškovė taip pat prašo, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį,... 4. Atsakovei L. B. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu.... 5. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-08-19 AB „Swedbank“ (buvęs... 6. 2009-05-21 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo... 7. Remiantis bylos medžiaga (b.l. 3-32) ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.... 9. Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 10. Dėl delspinigių priteisimo.... 11. Dėl sutarčių pažeidimo atsakovei atsirado sutartinė civilinė atsakomybė,... 12. Ieškovė už pradelstą laiką priskaičiavo 2493,38 Lt palūkanų... 13. Dėl sutartinių palūkanų priteisimo.... 14. Atsakovė laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 15. Pagal Vartojimo kredito sutarties Nr. 08-093152-GV, nuostatas atsakovė... 16. Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.... 17. Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti 2621,48 Lt ikiteisminio skolos... 18. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 19. Ieškovei iš atsakovės priteistinos kompensacinio pobūdžio 5 procentų... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 21. Ieškovei, kurios naudai priimtas sprendimas, priteistinos jos turėtos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovės L. B., a.k. ( - ) 4070,26 Lt (keturis tūkstančius... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Atsakovė L. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 27. Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...